Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 112 din 27 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 112 din 27 octombrie 2017  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 112 din 27 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 910 din 21 noiembrie 2017
    Văzând Referatul de aprobare nr. 5.267 din 29 august 2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile art. 2 şi ale art. 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 pentru organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, după punctul 11 al notei se introduce un nou punct, punctul 11^1, cu următorul cuprins:
    "11^1. Prin excepţie de la pct. 11, în situaţii de risc epidemiologic de apariţie a unor boli majore sau de răspândire a lor, se pot primi în vederea testării în laborator, în scop de diagnostic, probe prelevate de la animale neidentificate, vii sau moarte, cu proprietar necunoscut sau cu proprietar cunoscut a cărui exploataţie nu este înregistrată. Probele sunt trimise la laborator însoţite de toate informaţiile disponibile pentru asigurarea trasabilităţii acestora, respectiv coordonatele GPS ale locului în care se afla animalul ce face obiectul testării sau alte date de identificare ale acestuia."

    2. În anexa nr. 1, la capitolul I secţiunea 1, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. PROGRAMUL PENTRU MONITORIZAREA, CONTROLUL ŞI ERADICAREA PESTEI PORCINE CLASICE ÎN ROMÂNIA
    A. Supravegherea în exploataţiile comerciale

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Exploataţii comerciale │Exploataţii │
│autorizate │comerciale de │
│sanitar-veterinar │tip A │
├───────────────────────┼──────────────┤
│1 │2 │
├───────────────────────┼──────────────┤
│I. Supravegherea │I. │
│clinică │Supravegherea │
│ │clinică │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │1. Medicul │
│ │veterinar de │
│1. Medicul de liberă │liberă │
│practică împuternicit -│practică │
│când este solicitat de │împuternicit │
│proprietar şi în │când este │
│vederea certificării │solicitat de │
│mişcării porcinelor │proprietar şi │
│2. Medicul veterinar │în vederea │
│oficial - o dată pe an.│certificării │
│În mod obligatoriu se │mişcării │
│completează o fişă de │porcinelor │
│inspecţie clinică în │2. Medicul │
│exploataţie, conform │veterinar de │
│Deciziei 2002/106/CE a │liberă │
│Comisiei din 1 │practică - │
│februarie 2002 de │semestrial │
│aprobare a unui manual │În mod │
│de diagnostic care │obligatoriu se│
│stabileşte proceduri de│completează o │
│diagnosticare, metode │fişă de │
│de prelevare de probe │inspecţie │
│şi criterii de evaluare│clinică în │
│a testelor de laborator│exploataţie, │
│pentru confirmarea │conform │
│pestei porcine clasice.│Deciziei 2002/│
│ │106/CE a │
│ │Comisiei. │
└───────────────────────┴──────────────┘┌──────────────────────┬───────────────┐
│3. Exploataţiile │ │
│comerciale care fac │ │
│comerţ intracomunitar │ │
│cu porci vii sunt │ │
│supuse în mod regulat │ │
│şi, cel puţin o dată │ │
│la patru luni, │ │
│inspecţiilor efectuate│ │
│de către autoritatea │ │
│competentă. │ │
│În mod obligatoriu se │ │
│completează o fişă de │ │
│inspecţie clinică în │ │
│exploataţie, conform │ │
│Deciziei 2002/106/CE a│ │
│Comisiei din 1 │ │
│februarie 2002. │ │
│Exploataţiile │ │
│comerciale care fac │ │
│comerţ intracomunitar │ │
│cu porci vii sau │ │
│livrează la abator │ │
│porci pentru schimb │ │
│intracomunitar cu │ │
│carne de porc şi │ │
│produse din carne de │ │
│porc vor respecta │ │
│condiţiile conform │ │
│Deciziei de punere în │ │
│aplicare (UE) 2016/ │ │
│1.898 a Comisiei din │ │
│26 octombrie 2016 de │ │
│modificare a Deciziei │ │
│de punere în aplicare │ │
│2013/764/UE privind │ │
│măsurile zoosanitare │ │
│de combatere a pestei │ │
│porcine clasice în │ │
│anumite state membre, │ │
│cu modificările şi │ │
│completările │ │
│ulterioare. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│II. Supravegherea │II. │
│serologică │Supravegherea │
│ │serologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│1. pasivă │ │
│- pentru detecţia │1. pasivă │
│anticorpilor virusului│- în vederea │
│pestei porcine clasice│detecţiei │
│prin teste ELISA se │anticorpilor │
│prelevează probe de │virusului │
│sânge de la scroafele │pestei porcine │
│ce au avortat peste │clasice prin │
│rata de avort medie a │teste ELISA se │
│fiecărei exploataţii. │prelevează │
│Rata de avorturi se │probe de sânge │
│calculează de fiecare │de la toate │
│deţinător de animale │scroafele ce au│
│odată cu întocmirea │avortat. │
│programului de │ │
│biosecuritate. │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │2. activă*** │
│ │Se efectuează │
│ │prin prelevarea│
│ │de probe de │
│2. activă٭ │sânge în │
│Se efectuează prin │vederea │
│prelevarea de probe de│detecţiei │
│sânge pentru detecţia │anticorpilor │
│anticorpilor virusului│virusului │
│pestei porcine clasice│pestei porcine │
│prin teste ELISA, │clasice prin │
│astfel: │teste ELISA, │
│- în exploataţiile de │astfel: │
│reproducţie, de │a) de la toţi │
│creştere şi îngrăşare,│vierii şi │
│de la toate │scroafele; │
│categoriile de porci, │b) de la toate │
│exceptând sugarii, se │categoriile de │
│prelevează probe cu │porci, cu │
│asigurarea prevalenţei│excepţia celor │
│de 5% şi confidenţei │de la lit. a), │
│de 95%, raportată la │se vor preleva │
│tot efectivul de │probe cu │
│animale. │asigurarea │
│ │prevalenţei de │
│ │5% şi │
│ │confidenţei de │
│ │95%. │
├──────────────────────┼───────────────┤
│III. Supravegherea │III. │
│virusologică │Supravegherea │
│ │virusologică │
├──────────────────────┼───────────────┤
│ │Supraveghere │
│ │pasivă │
│ │Pentru │
│Supraveghere pasivă: │efectuarea de │
│a) atunci când numărul│teste PCR: │
│de porci morţi │a) se │
│depăşeşte rata │prelevează │
│mortalităţii zilnice**│probe de │
│se recoltează probe de│organe, dar nu │
│organe pentru │de la mai mult │
│efectuarea de teste │de 10 porci din│
│PCR; │fiecare │
│b) se prelevează de la│categorie │
│porcii bolnavi cu │afectată; │
│semne clinice ce pot │b) se │
│fi atribuite şi pestei│prelevează de │
│porcine clasice şi de │la porcii │
│la scroafele ce au │bolnavi cu │
│avortat atunci când │semne clinice │
│numărul lor creşte │ce pot fi │
│peste rata de │atribuite şi │
│îmbolnăviri medii a │pestei porcine │
│fiecărei ferme: │clasice şi de │
│- sânge pe EDTA pentru│la scroafele ce│
│efectuarea de teste │au avortat: │
│PCR; │sânge pe EDTA; │
│c) de la porcii morţi │c) de la porcii│
│care au prezentat │morţi care au │
│semne clinice sau │prezentat semne│
│prezintă leziuni ce │clinice sau │
│pot fi atribuite │prezintă │
│pestei porcine │leziuni ce pot │
│clasice, indiferent de│fi atribuite │
│rata mortalităţii, se │pestei porcine │
│prelevează probe de │clasice, │
│organe pentru │indiferent de │
│efectuarea de teste │rata │
│PCR; │mortalităţii, │
│d) avortoni - pentru │se prelevează │
│efectuarea de teste │probe de │
│PCR. │organe; │
│ │d) se │
│ │recoltează de │
│ │la toţi │
│ │avortonii. │
└──────────────────────┴───────────────┘


──────────
    * Prelevarea şi testarea probelor pentru detecţia anticorpilor virusului pestei porcine clasice prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor comerciale se vor realiza în perioada iunie-iulie, de către medicul veterinar oficial. Pentru efectuarea schimbului intracomunitar cu porci vii din exploataţiile comerciale care fac obiectul unui plan de supraveghere a pestei porcine clasice, implementat de autoritatea competentă în conformitate cu procedurile de prelevare de probe prevăzute în cap. IV lit. F pct. 2 din anexa la Decizia 2002/106/CE, este necesară efectuarea de teste de laborator, cu rezultate negative, în decursul unei perioade de o lună înainte de mişcarea loturilor de porci din exploataţie. Plata prelevării şi testării se face de către proprietar.
    ** Rata mortalităţii zilnice se calculează astfel: numărul de porci care au murit într-un adăpost în aceeaşi zi, împărţit la numărul de porci prezenţi în adăpost în acea zi şi înmulţit cu 100. Fiecare exploataţie îşi calculează şi o rată a mortalităţii lunare şi pe ciclu de producţie.
    *** Prelevarea probelor pentru detecţia anticorpilor virusului pestei porcine clasice prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor comerciale de tip A se realizează în perioada iunie-iulie, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în conformitate cu prevederile legale, sub stricta supraveghere a medicului veterinar oficial. Plata manoperei de prelevare a probelor, a analizelor şi a examenelor de laborator este suportată de către proprietarul de animale.──────────

    B. Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale

┌─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│I. │ │ │
│Supravegherea│II. │ │
│clinică este │Supravegherea│ │
│efectuată de │serologică │III. │
│către: │1. pasivă │Supravegherea│
│1. Medicul de│- pentru │virusologică │
│liberă │detecţia │Pasivă, │
│practică │anticorpilor │respectiv pe │
│atunci când │virusului │porcine │
│este │pestei │bolnave, │
│solicitat de │porcine │moarte sau │
│proprietar să│clasice prin │sacrificate │
│investigheze │teste ELISA │de necesitate│
│cazurile de │se prelevează│şi scroafele │
│porci bolnavi│probe de │ce au │
│sau morţi şi │sânge de la │avortat: │
│cu ocazia │toate │ │
│certificării │scroafele ce │ │
│mişcării │au avortat. │ │
│porcinelor٭ │ │ │
└─────────────┴─────────────┴─────────────┘┌────────────────────┬───────────────┬───────────┐
│ │2. activă** │ │
│ │Supravegherea │ │
│ │activă se │ │
│ │efectuează în │ │
│ │lunile │ │
│ │iunie-iulie, │ │
│ │după cum │ │
│ │urmează: │ │
│ │- din │ │
│ │exploataţii │ │
│ │nonprofesionale│ │
│ │cu porcine │ │
│ │din judeţele │a) pentru │
│ │situate de-a │efectuarea │
│ │lungul graniţei│de teste │
│ │terestre a │PCR se │
│ │României cu │prelevează │
│ │Ucraina, │probe de │
│ │Moldova şi │organe de │
│ │Serbia │la porcii │
│ │(Satu Mare, │morţi şi │
│ │Maramureş, │cei │
│ │Suceava, │sacrificaţi│
│ │Botoşani, Iaşi,│de │
│ │Vaslui, Galaţi,│necesitate │
│ │Tulcea, Arad, │cu semne ce│
│ │Timiş, │pot fi │
│ │Caraş-Severin) │atribuite │
│ │se vor preleva │pestei │
│ │probe de sânge │porcine │
│2. Medicul de liberă│integral pentru│clasice; │
│practică prin │detecţia │b) pentru │
│inspecţia clinică │anticorpilor │efectuarea │
│obligatorie │virusului │de teste │
│efectuată în │pestei porcine │PCR se │
│perioada februarie -│clasice, în │prelevează │
│mai şi │cadrul │sânge pe │
│septembrie-octombrie│supravegherii │EDTA de la │
│ │active a │porcii │
│ │exploataţiilor,│bolnavi cu │
│ │astfel: │semne │
│ │a) din │clinice ce │
│ │localităţi │pot fi │
│ │situate într-o │atribuite │
│ │zonă de 3 km în│şi pestei │
│ │jurul │porcine │
│ │exploataţiilor │clasice şi │
│ │comerciale │de la │
│ │industriale; │scroafele │
│ │b) din │ce au │
│ │localităţi │avortat; │
│ │situate pe un │c) pentru │
│ │cordon de 3 km │efectuarea │
│ │dea lungul │de teste │
│ │graniţei │PCR: │
│ │terestre a │avortoni. │
│ │României cu │ │
│ │Ucraina şi │ │
│ │Serbia; │ │
│ │c) din │ │
│ │localităţi │ │
│ │situate în │ │
│ │jurul punctelor│ │
│ │de trecere a │ │
│ │frontierei de │ │
│ │stat la graniţa│ │
│ │României cu │ │
│ │Moldova. │ │
└────────────────────┴───────────────┴───────────┘┌──────────────────────────────────────┐
│Se interzice creşterea liberă a │
│porcinelor domestice în vecinătatea │
│fondurilor de vânătoare în scopul │
│evitării contactului cu populaţia de │
│mistreţi. │
│Se interzice accesul porcilor │
│domestici din exploataţiile │
│nonprofesionale pe fondurile de │
│vânătoare. │
└──────────────────────────────────────┘


──────────
    ٭ În oricare din situaţiile menţionate, medicul veterinar de liberă practică împuternicit completează o fişă de inspecţie, urmăreşte identificarea posibilelor animale bolnave sau moarte şi solicită informaţii referitoare la posibile modificări ale stării de sănătate sau la posibila evoluţie a unor boli la porci. Fişele de inspecţie se completează la verificarea oricărui tip de exploataţii comerciale şi în cele nonprofesionale. Dacă medicul veterinar de liberă practică împuternicit identifică animale moarte sau cu semne clinice ce pot fi atribuite şi pestei porcine clasice, prelevează probe pentru teste specifice de laborator, notifică imediat DSVSA şi ia pe loc măsurile prevăzute de legislaţia sanitar-veterinară. DSVSA se asigură de faptul că notificarea medicului veterinar de liberă practică împuternicit, împreună cu primele informaţii epidemiologice transmise de acesta şi rezultatele testelor de laborator, justifică luarea de măsuri oficiale, astfel încât medicul veterinar oficial să finalizeze ancheta epidemiologică şi să recolteze probe oficiale în scopul clarificării situaţiei.
    ٭٭ Prelevarea şi testarea probelor pentru detecţia anticorpilor virusului pestei porcine clasice prin teste ELISA în cadrul supravegherii active a exploataţiilor nonprofesionale. Pentru anul 2017, prelevarea de probe în cadrul supravegherii active trebuie implementată după efectuarea analizei de risc în fiecare judeţ, luând în considerare gradul scăzut de realizare al supravegherii pasive în ultimii ani, precum şi vecinătatea cu trei state, respectiv Republica Serbia, Ucraina şi Republica Moldova.
    C. Supravegherea la mistreţi*──────────

┌────────────────────┬─────────────────┐
│I. Supravegherea │ │
│serologică │ │
│Prelevarea de probe │ │
│de ser sau/şi sânge │ │
│recoltat │ │
│intracardiac sau din│ │
│cavităţile corporale│ │
│de la toţi │ │
│mistreţii, │ │
│indiferent de │ │
│vârstă, vânaţi. │II. Supravegherea│
│Probele prelevate │virusologică │
│pentru examene │1. Se efectuează │
│serologice sunt │testul RT-PCR │
│însoţite de probe │pentru detecţia │
│pereche, prelevate │genomului viral, │
│de la aceleaşi │pe probe │
│animale, pentru │prelevate de la: │
│examene │a) toţi mistreţii│
│virusologice. Se │găsiţi morţi; │
│folosesc următoarele│b) toţi mistreţii│
│teste serologice: │vânaţi indiferent│
│1. Testul ELISA │de vârstă. │
│pentru detecţia │2. Testul de │
│anticorpilor pe │imunofluorescenţă│
│probe de ser sanguin│pe probe de la │
│sau/şi sânge │toate animalele │
│recoltat │prevăzute la pct.│
│intracardiac sau din│1. │
│cavităţile │3. Testul de │
│corporale. │izolare a │
│2. Testul de │virusului pe │
│virusneutralizare în│culturi celulare │
│cazul probelor │se efectuează în │
│pozitive la ELISA │toate cazurile │
│provenite din │IFD sau RT-PCR │
│fondurile de │pozitive. │
│vânătoare unde nu se│Pentru testarea │
│vaccinează. │virusologică se │
│Interpretarea │prelevează │
│rezultatelor │următoarele │
│serologice a │probe: │
│eventualelor probe │a) organe: │
│pozitive se face │splină, tonsile, │
│ţinând cont de │limfonoduri; │
│istoricul vaccinării│b) stern. │
│contra pestei │ │
│porcine în fondurile│ │
│de vânătoare │ │
│respective şi de │ │
│vârsta animalelor în│ │
│raport cu ultima │ │
│vaccinare sau │ │
│posibila detectare a│ │
│anticorpilor │ │
│maternali. │ │
└────────────────────┴─────────────────┘


──────────
    * Probele provenite de la porcii mistreţi se recoltează de către medicii veterinari oficiali, de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi sau de alte persoane abilitate şi instruite în prealabil în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.──────────
"

    3. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3 subpunctul 3.1, la „Precizări tehnice“ litera B „Programul de control oficial“, litera b) „Prelevarea oficială pentru confirmare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│„b) Prelevarea oficială pentru │
│confirmare: │
│1. În situaţia în care există │
│incertitudini cu privire la obţinerea │
│unor rezultate pozitive la │
│autocontrolul realizat de către │
│operatorul economic, în cel mai scurt │
│timp de la primirea buletinului de │
│analiză cu rezultatul serotipizării │
│efectuată la nivelul LNR-IDSA, DSVSA │
│recoltează probe în cadrul controlului│
│oficial de confirmare. │
│2. Odată cu prelevarea oficială de │
│probe pentru confirmare se prelevează,│
│suplimentar, cel mult cinci păsări/ │
│hală, din toate efectivele din │
│exploataţie pentru testarea prezenţei │
│agenţilor antimicrobieni sau a │
│efectului inhibitor al proliferării │
│bacteriene.“ │
└──────────────────────────────────────┘

"

    4. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3 subpunctul 3.1, la „Precizări tehnice“ litera C „Categorii de probe ce se prelevează“, litera b) „Prelevarea oficială pentru confirmare“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│„b) Prelevarea oficială pentru │
│confirmare: │
│1. Prelevarea probelor se face în │
│conformitate cu precizările lit. a); │
│toate probele recoltate sunt analizate│
│la LNR din cadrul IDSA. │
│2. Odată cu prelevarea oficială de │
│probe pentru confirmare se prelevează,│
│suplimentar, cel mult cinci păsări/ │
│hală, din toate efectivele din │
│exploataţie pentru testarea prezenţei │
│agenţilor antimicrobieni sau a │
│efectului inhibitor al proliferării │
│bacteriene. │
│3. Un efectiv de găini de reproducţie │
│este considerat pozitiv: │
│(i) în cazul în care se depistează │
│prezenţa serotipurilor de Salmonella │
│relevante, cu excepţia tulpinilor │
│vaccinale, în una sau mai multe probe │
│prelevate de la efectiv, în cadrul │
│Programului naţional de control al │
│salmonelozelor zoonotice la găini de │
│reproducţie; sau │
│(ii) în cazul în care au fost │
│depistaţi în efectiv agenţi │
│antimicrobieni sau cu acţiune │
│bacteriostatică. │
│Această regulă nu se aplică │
│situaţiilor excepţionale prevăzute la │
│Precizări tehnice, lit. B Programul de│
│control oficial, lit. b), atunci când │
│rezultatul pozitiv iniţial pentru │
│Salmonella la autocontrol nu a fost │
│confirmat în urma prelevării oficiale │
│a probelor în conformitate cu │
│protocolul menţionat la Precizări │
│tehnice, lit. B - Categorii de probe │
│ce se prelevează lit. a). │
│4. În caz de confirmare a prezenţei │
│serotipurilor de Salmonella relevante │
│se aplică prevederile lit. C din anexa│
│II la Regulamentul (CE) nr. 2.160/2003│
│al Parlamentului European şi al │
│Consiliului din 17 noiembrie 2003 │
│privind controlul salmonellei şi al │
│altor agenţi zoonotici specifici, │
│prezenţi în reţeaua alimentară, precum│
│şi prevederile Programului naţional de│
│control al salmonelozelor zoonotice la│
│găinile de reproducţie din România. │
│5. După depopularea unui efectiv │
│confirmat pozitiv este obligatorie │
│prelevarea oficială de probe pentru │
│verificarea eficienţei decontaminării;│
│în cazul în care rezultatele testelor │
│oficiale de verificare a eficienţei │
│decontaminării sunt necorespunzătoare,│
│se repetă acţiunile de decontaminare, │
│după care se repetă prelevarea │
│oficială de probe până la obţinerea de│
│rezultate corespunzătoare; costul │
│analizelor de laborator pentru probele│
│de verificare a eficienţei │
│decontaminării prelevate a doua oară, │
│precum şi pentru eventualele prelevări│
│ulterioare este suportat de operatorul│
│economic; repopularea unei hale/a unui│
│adăpost în care anterior a fost │
│crescut un efectiv pozitiv la │
│serotipurile relevante de Salmonella │
│se efectuează numai după ce probele │
│oficiale de verificare a eficienţei │
│dezinfecţiei au avut rezultate │
│corespunzătoare.“ │
└──────────────────────────────────────┘

"

    5. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3 subpunctul 3.2, la „Precizări tehnice“ litera B „Programul de control oficial“, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│„c) în orice caz în care se │
│suspectează o infecţie cu Salmonella, │
│atunci când se investighează focare de│
│boli cu transmitere prin alimente, în │
│conformitate cu art. 8 din Directiva │
│2003/99/CE, sau în orice cazuri în │
│care DSVSA consideră că este necesar, │
│utilizând protocolul privind │
│prelevarea de probe prevăzut la lit. D│
│pct. 4 lit. (b) din anexa II la │
│Regulamentul (CE) nr. 2.160/2003; │
│d) în toate celelalte efective din │
│exploataţie, în cazul în care se │
│depistează în urma controlului oficial│
│sau în urma autocontrolului, prezenţa │
│Salmonellei Enteritidis sau a │
│Salmonellei Typhimurium într-unul din │
│efectivele din exploataţie;“. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    6. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 3, subpunctul 3.2, la „Precizări tehnice“, litera B „Programul de control oficial“, după punctul 2 se introduc două puncte noi, punctele 3 şi 4, cu următorul cuprins:
    "3. În situaţia în care există incertitudini cu privire la obţinerea unor rezultate pozitive la autocontrol, în cel mai scurt timp posibil de la primirea buletinului de analiză cu rezultatul serotipizării efectuate la LNR- IDSA, DSVSA recoltează probe în cadrul controlului oficial de confirmare.
    Recoltarea probelor se realizează conform prevederilor lit. D pct. 4 din anexa II la Regulamentul CE nr. 2.160/2003, respectiv: prelevarea unui număr de 7 probe, dintre care 5 de fecale şi 2 de praf, fiecare dintre acestea fiind testată individual sau investigaţia bacteriologică a cecumurilor şi oviductelor provenite de la 300 de păsări ori investigaţia bacteriologică a cojii şi a conţinutului a 4.000 de ouă, de la nivelul efectivului suspicionat; toate probele recoltate trebuie analizate la LNR din cadrul IDSA şi respectiv, pentru probele de ouă recoltate, la IISPV.
4. Un efectiv de găini ouătoare este considerat pozitiv:
    a) în cazul în care se depistează prezenţa serotipurilor de Salmonella relevante, cu excepţia tulpinilor vaccinale, în una sau mai multe probe prelevate de la efectiv, în cadrul programului naţional de control al salmonelozelor zoonotice la găini ouătoare chiar dacă serotipurilor de Salmonella relevante sunt detectate în probe de praf; sau
    b) în cazul în care au fost depistaţi în efectiv agenţi antimicrobieni sau cu acţiune bacteriostatică.
    Această regulă nu se aplică situaţiilor excepţionale descrise la pct. 3, atunci când rezultatul iniţial pozitiv pentru Salmonella la autocontrol nu a fost confirmat de protocolul de prelevare a probelor detaliat la acest punct."

    7. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. PROGRAMUL PENTRU SUPRAVEGHEREA BOLII LIMBII ALBASTRE (BLUETONGUE, FEBRA CATARALĂ OVINĂ) ÎN ROMÂNIA
    Scopul: evidenţierea lipsei circulaţiei virale
    Supravegherea pasivă
    1. Monitorizarea documentelor ce pot furniza date relevante, inclusiv a documentelor sanitar-veterinare şi a altor documente ce însoţesc transporturile de animale receptive ce provin din alte state membre ale Uniunii Europene sau ţări terţe, înainte de debarcarea animalelor la destinaţie, potrivit prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 129/566/2007 pentru aprobarea Normei privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului intracomunitar cu anumite animale vii şi produse de origine animală.
    2. Observarea stării de sănătate a rumegătoarelor - bovine, ovine şi caprine - efectuată de către proprietarii sau reprezentanţii acestora şi raportarea oricăror semne clinice medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi şi/sau oficiali din cadrul DSVSA.
    3. Inspecţia rumegătoarelor receptive din specii domestice şi sălbatice existente pe teritoriul României astfel:
    a) toate rumegătoarele care intră în România ca urmare a comerţului intracomunitar şi toate rumegătoarele importate din ţări terţe, pe durata perioadei de aşteptare; inspecţia este efectuată de medicul veterinar oficial;
    b) rumegătoarele autohtone tăiate în abatoare autorizate, rumegătoarele care intră în România ca urmare a comerţului intracomunitar sau cele importate din ţări terţe cu destinaţia abatorizare; inspecţia este efectuată de medicul veterinar oficial responsabil de abator;
    c) rumegătoarele sălbatice vânate în condiţii normale, dar care la inspecţia externă prezintă aspecte lezionale, ori vânate datorită faptului că prezintă semne clinice de boală; paznicii de vânătoare din cadrul fondurilor de vânătoare au obligaţia de a anunţa medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la orice modificare a stării de sănătate a animalelor sălbatice, precum şi cu privire la orice leziuni observate la animalele moarte.
    4. În cazul în care, în urma inspecţiei, se suspicionează infecţia cu virusul bluetongue, aceasta este urmată de prelevarea de probe pentru clarificarea statusului acestora; de la animalele vii se prelevează ser sanguin şi sânge pe EDTA, iar de la cele moarte se prelevează organe, respectiv splină, limfoganglioni şi pulmon.
    Supravegherea activă
    Are ca scop îndeplinirea prevederilor anexei I pct. 1 lit. (b) şi (c) din Regulamentul (CE) nr. 1.266/2007 al Comisiei din 26 octombrie 2007 referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce priveşte combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum şi restricţiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta.
    I. Supraveghere serologică:
    Monitorizarea serologică se realizează în conformitate cu Programul anual pentru supravegherea bolii limbii albastre (bluetongue, febra catarală ovină) în România, astfel:
    1. Frecvenţa de testare: testarea serologică se efectuează în lunile iunie, septembrie şi noiembrie.
    2. Monitorizarea se realizează pe efective de animale- santinelă, seronegative, nevaccinate, peste vârsta de 4 luni (în primul rând bovine, apoi ovine şi caprine) din interiorul localităţilor-ţintă desemnate în cadrul unor unităţi epidemiologice reprezentate de pătrate cu dimensiunea de 50/50 km (2.500 km^2), calculate în funcţie de suprafaţa totală a fiecărui judeţ. Fiecare unitate epidemiologică are o localitate-ţintă. Identificarea localităţilor-ţintă se efectuează de către DSVSA, prin suprapunerea gridului de pătrate peste suprafaţa judeţului, astfel încât între localităţile-ţintă să fie o distanţă de minimum 50 km; lista cu localităţile-ţintă identificate este transmisă la ANSVSA pentru aprobare; precizări în acest sens sunt transmise de ANSVSA prin note de serviciu. În cazul în care sunt dificultăţi în ce priveşte selectarea animalelor-santinelă în localităţile ţintă, ANSVSA poate aproba selectarea animalelor-santinelă din localităţile situate în jurul localităţii-ţintă selectate iniţial.
    Procentele de prevalenţă şi confidenţă se aplică pentru fiecare localitate-ţintă.
    3. Numărul de probe care va fi prelevat din fiecare localitate- ţintă este calculat astfel încât să asigure depistarea animalelor infectate, la o prevalenţă de 5% şi o confidenţă de 95%.
    4. Testarea se realizează prin tehnica imunoenzimatică de competiţie/blocare (ELISA).
    5. În tabelul de mai jos sunt precizate numărul localităţilor-ţintă şi numărul de probe ce urmează a fi prelevate, pentru fiecare judeţ:

┌─────┬───────────────┬─────────┬────────────────┬─────┬────────┐
│ │ │ │ │Nr. │Nr. │
│ │ │Suprafaţa│ │total│total │
│Nr. │Judeţ │totală a │Nr. de │de │de probe│
│crt. │ │judeţului│localităţi-ţintă│probe│/ │
│ │ │/kmp │ │/ │perioadă│
│ │ │ │ │lună │ │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│1. │Alba │6242 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│2. │Arad │7754 │4 │236 │708 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│3. │Argeş │6862 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│4. │Bacău │6621 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│5. │Bihor │7544 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│6. │Bistriţa-Năsăud│5355 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│7. │Botoşani │4986 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│8. │Brăila │4766 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│9. │Braşov │5363 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│10. │Buzău │6103 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│11. │Caraş-Severin │8514 │4 │236 │708 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│12. │Călăraşi │5088 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│13. │Cluj │6674 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│14. │Constanţa │7071 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│15. │Covasna │3710 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│16. │Dâmboviţa │4054 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│17. │Dolj │7414 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│18. │Galaţi │4466 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│19. │Giurgiu │3526 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│20. │Gorj │5602 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│21. │Harghita │6639 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│22. │Hunedoara │7063 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│23. │Ialomiţa │4453 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│24. │Iaşi │5476 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│25. │Ilfov │1583 │1 │59 │177 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│26. │Maramureş │6304 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│27. │Mehedinţi │4933 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│28. │Mureş │6714 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│29. │Neamţ │5896 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│30. │Olt │5498 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│31. │Prahova │4716 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│32. │Satu Mare │4418 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│33. │Sălaj │3864 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│34. │Sibiu │5432 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│35. │Suceava │8553 │4 │236 │708 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│36. │Teleorman │5790 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│37. │Timiş │8697 │4 │236 │708 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│38. │Tulcea │8499 │4 │236 │708 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│39. │Vaslui │5318 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│40. │Vâlcea │5765 │3 │177 │531 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│41. │Vrancea │4857 │2 │118 │354 │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│42. │Municipiul │228 │1 │59 │177 │
│ │Bucureşti │ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────┼────────────────┼─────┼────────┤
│Total│ │238 391 │114 │6726 │20178 │
└─────┴───────────────┴─────────┴────────────────┴─────┴────────┘


    6. Selectarea animalelor-santinelă care urmează a fi incluse în programul de monitorizare serologică se efectuează în perioada ianuarie-februarie sau cel mai târziu până la sfârşitul perioadei libere de vectori, prin tehnica imunoenzimatică de competiţie/blocare pentru a se stabili dacă sunt seronegative.
    Prelevarea probelor, atât pentru selectarea animalelor-santinelă, cât şi pentru testarea ulterioară a acestora se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului oficial.
    Pentru atribuirea calităţii de „santinele“, animalele se testează de două ori la interval de două săptămâni, de către acelaşi laborator, cu acelaşi kit, de către acelaşi operator. În cazuri justificate pot fi acceptate ca santinele şi animale cu un singur test serologic cu rezultat negativ.
    Animalele-santinelă stabilite în anul anterior pot fi selectate în continuare ca santinele cu condiţia ca acestea să fie testate obligatoriu în perioada ianuarie-februarie sau cel mai târziu până la sfârşitul perioadei libere de vectori.
    Animalele care au rezultate pozitive la testul ELISA sunt eliminate de la testare, reluându-se testarea până la completarea numărului de animale seronegative necesar pentru realizarea programului de monitorizare. Animalele cu seroconversie în perioada de selectare a animalelor-santinelă nu sunt considerate suspecte de boală şi nu se întocmeşte raport de notificare a suspiciunii.
    7. Selectarea animalelor-santinelă se efectuează numai din cadrul exploataţiilor nonprofesionale; proprietarii acestora sunt înştiinţaţi despre statutul de „santinelă“ al animalului deţinut şi despre obligaţiile ce decurg din aceasta.
    8. La stabilirea numărului de animale-santinelă se ia în considerare un procent de 10% peste numărul propus; acestea constituie rezerve pentru înlocuirea santinelelor eliminate din efectiv - vândute de către proprietar, tăieri de necesitate sau alte situaţii în care animalele nu mai există în exploataţie.
    9. În cadrul acţiunilor de prelevare a probelor de sânge în lunile iunie, septembrie şi noiembrie se prelevează concomitent atât probe de sânge integral pentru examen serologic, cât şi probe de sânge pe EDTA pentru examen PCR.
    10. Animalele-santinelă care prezintă seroconversie în perioada iunie-noiembrie sunt considerate suspecte de boală, se întocmeşte raport de notificare a suspiciunii şi se elimină de la testarea serologică. Acestea se testează conform arondării, prin tehnica PCR pe probele de sânge pe EDTA prelevate conform prevederilor pct. 9. În cazul unui rezultat negativ la testul PCR, acestea sunt de asemenea eliminate de la testarea serologică. Până la confirmarea primului focar de boală în judeţ, probele de sânge pe EDTA pentru care au fost obţinute rezultate pozitive la testarea PCR conform arondării vor fi expediate la IDSA în vederea confirmării/infirmării focarului de boală. În cazul în care în judeţ este declarat cel puţin un focar de boala limbii albastre, dacă localitatea-ţintă este situată în zona de 20 km în jurul focarului - zona de control, atunci aceasta se elimină de la testare.
    11. Pentru animalele-santinelă care prezintă seroconversie se expediază la IDSA, în vederea determinării serotipului viral prin virusneutralizare, un număr de maximum 3 probe ser sanguin, pentru fiecare lună în care se face testarea serologică prin testul ELISA.
    12. În cazul achiziţiei prin schimburi intracomunitare se efectuează testarea serologică, randomizat pe un procent de 1% din efectiv, dar nu mai puţin de 5 probe pe lot de la rumegătoarele care intră în România. În cazul achiziţiilor din ţări terţe, vor fi testate toate animalele. Animalele care fac parte din transport pot fi certificate după cum urmează:
    - nevaccinate sau netrecute prin infecţie naturală - animalele provin din zone sau ţări libere de bluetongue sau din zone de restricţie indiferent de serotip; în acest caz, rezultatul aşteptat al testelor este cel negativ; probele cu rezultat pozitiv sunt trimise la IDSA pentru confirmarea rezultatelor; dacă rezultatele sunt tot pozitive, animalele sunt testate prin tehnica PCR pe probe de sânge pe EDTA, conform arondării. Până la confirmarea primului focar de boală în judeţ, probele de sânge pe EDTA, pentru care au fost obţinute rezultate pozitive la testarea PCR conform arondării, se expediază la IDSA în vederea confirmării/infirmării focarului de boală. De asemenea se expediază la IDSA, în vederea determinării serotipului viral prin virusneutralizare, un număr de 3 probe ser sanguin pozitive/lot de animale;
    – vaccinate sau trecute prin infecţie naturală - animalele provin din zone sau ţări libere de bluetongue - numai în cazul animalelor vaccinate - sau din zone de restricţie indiferent de serotip; în acest caz, rezultatul aşteptat al testelor este cel pozitiv; probele cu rezultat negativ sunt trimise la IDSA pentru confirmarea rezultatelor.
    Prin excepţie de la cele două paragrafe anterioare, în perioada liberă de vectori, animalele certificate ca fiind fără semne clinice în ziua expedierii, care provin din zone de restricţie în care evoluează acelaşi serotip care evoluează pe teritoriul României, nu sunt testate pentru bluetongue la locul de destinaţie.
    Prelevarea probelor se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial.
    Probele sunt prelevate în primele 5-7 zile de la sosirea animalelor.
    Testele efectuate în cadrul controalelor oficiale la locul de destinaţie al animalelor provenite din comerţ intracomunitar sau din ţări terţe nu sunt eligibile pentru programul de cofinanţare.
    13. În caz de suspiciune clinică, animalele sunt testate prin testul ELISA. Animalele cu rezultat negativ la testul ELISA sunt testate încă o dată după 5 zile, prin testul ELISA. Pentru animalele cu rezultate pozitive la testul ELISA se întocmeşte raport de suspiciune. Acestea sunt testate mai departe prin testul PCR. Până la confirmarea primului focar de boală din fiecare judeţ, probele de sânge pe EDTA se expediază la IDSA, în vederea confirmării suspiciunii şi a precizării serotipului viral prin testul de tipizare prin PCR. Ulterior confirmării primului focar de boală în judeţ, probele de sânge pe EDTA se testează/ expediază conform arondării.
    14. Nu vor fi considerate eligibile testările nejustificate în mai multe localităţi-ţintă decât cele stabilite prin program.
    15. Nu va fi considerată eligibilă testarea unui număr mai mare de santinele decât cele stabilite în cadrul programului (respectiv 59 animale/localitatea-ţintă).
    16. Probele de sânge pe EDTA provenite de la animalele destinate exportului în ţări terţe se pot testa în pool-uri prin metoda Real Time RT-PCR.
    Testarea în pool-uri se efectuează numai în laboratoarele desemnate de ANSVSA.
    II. Supravegherea entomologică
    1. Are ca obiective stabilirea debutului şi sfârşitului perioadei libere de vectori, identificarea genului şi speciilor vectorilor bolii bluetongue şi stabilirea compoziţiei specifice şi a abundenţei vectoriale.
    2. Supravegherea entomologică se efectuează după cum urmează:
    2.1. capturi săptămânale cu capcane fixe plasate în fiecare judeţ, respectiv o capcană fixă pentru fiecare judeţ în lunile martie şi noiembrie sau până se obţin date epidemiologice relevante, cu scopul de a stabili începutul şi sfârşitul perioadei libere de vectori;
    - capturi lunare cu capcane fixe plasate în fiecare judeţ, respectiv o capcană fixă pentru fiecare judeţ, în perioadele de activitate vectorială, cu scopul de a stabili abundenţa spaţială şi temporală a vectorilor culicoizi;
    – capturi lunare cu capcane fixe plasate în fiecare judeţ, respectiv o capcană fixă pentru fiecare judeţ, în interiorul adăposturilor, în perioada liberă de vectori.
    2.2. Pentru fiecare punct de colectare a vectorilor se vor înregistra coordonatele GPS, respectiv latitudinea, longitudinea şi altitudinea.
    2.3. Meteostaţia HOBO instalată în judeţul Botoşani înregistrează parametrii mediului ambiant, iar datele colectate sunt transmise în format electronic la LNR pentru arboviroze din cadrul IDSA, cu o frecvenţă lunară.
    2.4. Capcanele pentru vectori, fixe sau mobile, se amplasează numai în localităţile-ţintă în care se efectuează şi monitorizarea serologică.
    În cazul suspicionării/confirmării unui focar de bluetongue se aplică măsuri în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 32/2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileşte prevederi specifice pentru controlul şi eradicarea bolii limbii albastre, cu modificările şi completările ulterioare.
    Pentru prevenirea apariţiei bolii la animalele proprii se recomandă ca deţinătorii de animale să aplice măsurile de profilaxie nespecifică transmise de ANSVSA prin note de serviciu, în special îndepărtarea gunoiului de grajd din apropierea adăpostului şi de pe platforma de gunoi, care constituie un biotop favorabil dezvoltării vectorilor şi efectuarea de dezinsecţii periodice.
    Observaţii
    1. Acţiunile de inspecţie planificată sunt efectuate, certificate şi cuantificate de către medici veterinari oficiali conform instrucţiunilor prevăzute în legislaţia în vigoare.
    2. Prelevarea probelor pentru testele efectuate în vederea expedierii animalelor în Uniunea Europeană sau în ţări terţe, precum şi prelevarea probelor pentru testele efectuate animalelor achiziţionate prin schimburi intracomunitare sau din ţări terţe se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în prezenţa medicului veterinar oficial.
    3. Testele serologice şi virusologice se efectuează la LSVSA judeţene desemnate şi/sau IDSA. Probele pentru confirmarea serotipului viral se trimit de IDSA cu aprobarea ANSVSA, la Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene pentru bluetongue.
    4. Examenele de identificare a genului şi speciei vectorilor culicoizi se efectuează la LSVSA desemnate şi/sau IDSA. Probele pentru confirmarea speciilor de vectori se trimit de IDSA cu aprobarea ANSVSA la Laboratorul de Referinţă al Uniunii Europene corespondent.
    Metodă screening: Detecţia anticorpilor antivirus bluetongue prin tehnica imunoenzimatică de competiţie/blocare (ELISA).
    Metodă confirmare: Identificarea genomului virusului bluetongue (Real Time RT - PCR).
    VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLII LIMBII ALBASTRE
    1. Se aplică vaccinarea voluntară a rumegătoarelor mari şi mici din exploataţiile comerciale, la solicitarea proprietarului de animale.
    2. Vaccinurile împotriva virusului bluetongue şi serotipul/ serotipurile izolat/izolate pe teritoriul României trebuie să fie inactivate.
    3. Inocularea vaccinului este efectuată de către medicul veterinar de liberă practică din unitatea care desfăşoară activităţi de asistenţă medical veterinară cu care exploataţia are încheiat contract de prestări servicii, sub supravegherea şi controlul oficial al direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
    4. Medicii veterinari responsabili de vaccinare au obligaţia respectării condiţiilor de transport, depozitare şi administrare a vaccinului utilizat, conform instrucţiunilor prevăzute în prospectul aprobat al vaccinului.
    5. Pentru produse medicinale veterinare imunologice utilizate în combaterea bolii Bluetongue, autorizate pentru comercializare în România în conformitate cu prevederile Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ICPBMV efectuează eliberarea oficială pentru toate seriile de vaccin, pe baza evaluării protocoalelor de producţie şi control.
    NOTĂ:
    Utilizarea produsului medicinal veterinar imunologic pentru combaterea bolii Bluetongue la alte specii de rumegătoare domestice şi sălbatice decât speciile-ţintă prevăzute în prospect, dar care sunt considerate un risc de infecţie, trebuie realizată cu precauţie şi după testarea vaccinului pe un număr mic de animale înainte de vaccinarea în masă, în condiţiile stabilite de ANSVSA. Nivelul de eficienţă la alte specii poate fi diferit faţă de cel observat la bovine şi ovine."

    8. În anexa nr. 1 la capitolul I secţiunea 1 punctul 8, subpunctul IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "IV. Bovinele din localităţile Deltei Dunării aferente circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă Crişan, Ceatalchioi, Chilia Veche, Jurilovca, Mahmudia, Maliuc, Murighiol, Pardina, Sfântu Gheorghe, Sulina şi C.A. Rosetti, precum şi suburbia Tudor Vladimirescu, având în vedere sistemul de creştere în semilibertate, pot fi incluse în programul de eradicare şi calificare a exploataţiilor în raport cu leucoza enzootică bovină, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 49/2010 privind calificarea exploataţiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină şi leucoza enzootică bovină, numai la solicitarea scrisă a proprietarilor de bovine şi după verificarea de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Tulcea a îndeplinirii condiţiilor care pot garanta aplicarea programului; în acest caz se solicită proprietarului acordul scris privind respectarea planului de măsuri şi a restricţiilor stabilite în cazul diagnosticării leucozei enzootice bovine.
    În cazul în care exploataţiile nu îndeplinesc condiţiile pentru includerea în programul de eradicare, conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 49/2010, precum şi în cazul proprietarilor care nu au solicitat înscrierea în programul de eradicare, mişcarea animalelor din zona menţionată este permisă către alte exploataţii de creştere a animalelor, numai după testarea serologică a întregului efectiv, efectuată cu cel mult 10 zile înainte de mişcare şi care are rezultate negative pentru toate animalele. Bovinele dirijate direct către abator nu vor fi supuse testării.
    Diagnosticul de laborator se confirmă prin testul de imunodifuzie în gel de agar - ID. Notificarea bolii se face în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. În anexa nr. 1 la capitolul I secţiunea 1, punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "37. ANEMIA INFECŢIOASĂ ECVINĂ
    Scop: eradicarea anemiei infecţioase ecvine

┌──────────────────┬───────────────────┐
│I. Supravegherea │II. Supravegherea │
│în exploataţiile │în exploataţiile │
│nonprofesionale │comerciale │
├──────────────────┼───────────────────┤
│A. Testarea │ │
│ecvideelor în │ │
│exploataţiile │ │
│indemne din │ │
│localităţile │ │
│libere de AIE │A. Testarea │
│1. Supravegherea │ecvideelor în │
│serologică a │exploataţiile │
│tuturor ecvideelor│indemne din │
│în vârstă de peste│localităţile libere│
│6 luni din │de AIE │
│exploataţiile │1. Supravegherea │
│nonprofesionale se│serologică a │
│realizează o dată │ecvideelor în │
│pe an în perioada │vârstă de peste 6 │
│februarie-aprilie.│luni, astfel: │
│Excepţie fac │a) armăsarii │
│ecvideele de sport│folosiţi temporar │
│care se testează │în staţiunile de │
│de două ori pe an,│montă, la │
│respectiv în │autorizare şi apoi │
│perioada │de 3 ori pe an, │
│februarie-aprilie │după cum urmează: │
│şi la un interval │(i) cu 15 zile │
│de 6 luni. │înainte de plecarea│
│2. Testarea │din efectivul de │
│serologică se │origine; │
│realizează prin │(ii) cu 15 zile │
│testul Coggins: │înainte de │
│- testul Coggins │retragerea din │
│se efectuează la │staţiunile de │
│LSVSA; probele se │montă; │
│prelevează de │(iii) după 15 zile │
│medicul veterinar │de la reîntoarcerea│
│de liberă practică│lor în efectivul de│
│împuternicit; │origine; │
│- ecvideele │b) armăsarii din │
│prevăzute în │staţiunile de │
│Decizia nr. 346/ │montă, la │
│2010/UE a Comisiei│autorizare şi de │
│din 18 iunie 2010 │două ori pe an, la │
│referitoare la │un interval de 6 │
│măsurile de │luni; │
│protecţie cu │c) ecvideele din │
│privire la anemia │herghelii, depozite│
│infecţioasă ecvină│de armăsari, │
│în România se │hipodromuri, manej,│
│testează la │asociaţii hipice/ │
│LNR-IDSA; probele │cluburi sportive, │
│se prelevează de │ecvideele de curse,│
│medicul veterinar │sport, agrement şi │
│de liberă practică│din alte unităţi │
│împuternicit în │specializate, de │
│prezenţa medicului│două ori pe an, │
│veterinar oficial.│respectiv în │
│3. La ecvideele │perioada │
│care sunt │februarie-aprilie │
│identificate şi │şi la un interval │
│prin dangalizare, │de 6 luni │
│în nota de │2. Testarea │
│însoţire a │serologică se │
│probelor către │realizează prin │
│laboratoarele de │testul Coggins; │
│diagnostic, pe │testul Coggins se │
│lângă numărul de │efectuează la │
│microcip se │LSVSA, cu excepţia │
│menţionează şi │ecvideelor │
│dangaua. │prevăzute în │
│4. Pentru │Decizia nr. 346/ │
│verificarea │2010/UE, care se │
│numărului de │testează la LNR din│
│identificare al │cadrul IDSA; │
│ecvideului, │probele se │
│premergătoare │prelevează de │
│prelevării probei,│medicul veterinar │
│se va proceda la │de liberă practică │
│scanarea cu │împuternicit, iar │
│cititorul de │pentru ecvideele │
│microcip pe toată │prevăzute în │
│suprafaţa corpului│Decizia nr. 346/ │
│pentru a se putea │2010/UE, de medicul│
│identifica toate │veterinar de liberă│
│microcipurile. În │practică │
│tabelele de │împuternicit în │
│prelevare se │prezenţa medicului │
│înscriu toate │veterinar oficial. │
│numerele de │3. La ecvideele │
│microcip │care sunt │
│identificate la │identificate şi │
│acelaşi animal. │prin dangalizare, │
│5. Rezultatul │în nota de însoţire│
│testelor de │a probelor către │
│laborator │laboratoarele de │
│efectuate pentru │diagnostic, pe │
│diagnosticarea AIE│lângă numărul de │
│se completează la │microcip se │
│secţiunea VII a │menţionează şi │
│paşaportului de │dangaua. │
│către medicul │4. Pentru │
│veterinar de │verificarea │
│liberă practică │numărului de │
│împuternicit sau │identificare al │
│medicul veterinar │ecvideului, │
│oficial, după caz.│premergătoare │
│6. Proprietarul │prelevării probei, │
│animalului/ │se va proceda la │
│animalelor │scanarea cu │
│diagnosticat/ │cititorul de │
│diagnosticate cu │microcip pe toată │
│AIE este obligat │suprafaţa corpului │
│să îl izoleze/să │pentru a se putea │
│le izoleze de alte│identifica toate │
│ecvidee sănătoase │microcipurile. În │
│până în momentul │tabelele de │
│uciderii sau │prelevare se │
│tăierii. │înscriu toate │
│7. Toate ecvideele│numerele de │
│cu rezultat │microcip │
│pozitiv la testul │identificate la │
│Coggins se supun │acelaşi animal. │
│unei noi │5. Rezultatul │
│prelevări; │testelor de │
│prelevarea se │laborator efectuate│
│efectuează de │pentru │
│medicul veterinar │diagnosticarea AIE │
│de liberă practică│se completează la │
│împuternicit în │secţiunea VII a │
│prezenţa medicului│paşaportului de │
│veterinar oficial;│către medicul │
│prelevarea se │veterinar de liberă│
│efectuează în │practică │
│maximum 5 zile │împuternicit sau │
│lucrătoare de la │medicul veterinar │
│eliberarea │oficial după caz. │
│primului buletin │6. Proprietarul │
│de analiză cu │animalului/ │
│rezultat pozitiv; │animalelor │
│proba se sigilează│diagnosticat/ │
│şi se trimite la │diagnosticate cu │
│LSVSA în maximum │AIE este obligat să│
│24 de ore de la │îl izoleze/să le │
│recoltare. │izoleze de alte │
│Confirmarea bolii │ecvidee sănătoase │
│se efectuează pe │până în momentul │
│baza rezultatului │uciderii sau │
│pozitiv înscris în│tăierii. │
│buletinul de │7. Toate ecvideele │
│analiză eliberat │care au obţinut │
│în urma celei de-a│rezultat pozitiv la│
│doua testări. │testul Coggins se │
│8. Animalele la │supun unei noi │
│care s-a confirmat│prelevări; │
│boala se sacrifică│prelevarea se │
│în maximum 30 de │efectuează de │
│zile de la │medicul veterinar │
│eliberarea │de liberă practică │
│buletinului de │împuternicit în │
│analiză. Animalele│prezenţa medicului │
│la care s-a │veterinar oficial; │
│confirmat boala, │prelevarea se │
│care, din motive │efectuează în │
│de sănătate │maximum 5 zile │
│animală sau │lucrătoare de la │
│sănătate publică, │eliberarea primului│
│nu pot fi │buletin de analiză │
│sacrificate întrun│cu rezultat │
│abator, pot fi │pozitiv; proba se │
│ucise din │sigilează şi se │
│dispoziţia DSVSA, │trimite la LSVSA în│
│dacă se încadrează│maximum 24 de ore │
│în următoarele │de la recoltare. │
│categorii: animale│Confirmarea bolii │
│bolnave cu semne │se efectuează pe │
│clinice, animale │baza rezultatului │
│clasificate ca │pozitiv înscris în │
│nedestinate │buletinul de │
│consumului uman, │analiză eliberat în│
│animale pentru │urma celei de-a │
│care a fost emis │doua testări. │
│un document de │8. Animalele la │
│identificare │care s-a confirmat │
│duplicat şi sunt │boala se sacrifică │
│excluse din lanţul│în maximum 30 de │
│alimentar, animale│zile de la │
│pentru care a fost│eliberarea │
│emis un document │buletinului de │
│de identificare │analiză. Animalele │
│înlocuitor sau │la care s-a │
│alte situaţii │confirmat boala, │
│speciale; │care, din motive de│
│cadavrele │sănătate animală │
│ecvideelor ucise │sau sănătate │
│se elimină în │publică, nu pot fi │
│conformitate cu │sacrificate întrun │
│prevederile │abator, pot fi │
│legislative în │ucise din │
│vigoare. │dispoziţia DSVSA, │
│9. În │dacă se încadrează │
│exploataţiile în │în următoarele │
│care există │categorii: animale │
│ecvidee cu │bolnave cu semne │
│rezultat pozitiv │clinice, animale │
│la prima testare │clasificate ca │
│se declară │nedestinate │
│suspiciunea de │consumului uman, │
│boală şi se │animale pentru care│
│instituie măsurile│a fost emis un │
│corespunzătoare │document de │
│până la infirmarea│identificare │
│/confirmarea │duplicat şi sunt │
│acesteia. │excluse din lanţul │
│10. Dacă există │alimentar, animale │
│dubii privind │pentru care a fost │
│corectitudinea │emis un document de│
│prelevării, │identificare │
│ambalării, │înlocuitor sau alte│
│transportului │situaţii speciale; │
│probei/probelor, │cadavrele │
│directorul │ecvideelor ucise se│
│executiv al DSVSA │elimină în │
│dispune o │conformitate cu │
│expertiză; dacă │prevederile │
│din expertiză │legislative în │
│reiese că au │vigoare. │
│existat │ │
│neconformităţi, │ │
│directorul │ │
│executiv aprobă o │ │
│altă prelevare. │ │
└──────────────────┴───────────────────┘┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │9. În exploataţiile│
│ │în care există │
│ │ecvidee cu rezultat│
│ │pozitiv la prima │
│ │testare se declară │
│ │suspiciunea de │
│ │boală şi se │
│ │instituie măsurile │
│ │corespunzătoare │
│ │până la infirmarea/│
│ │confirmarea │
│ │acesteia. │
│ │10. Dacă există │
│Cu aprobarea │dubii privind │
│directorului │corectitudinea │
│executiv al DSVSA │prelevării, │
│se prelevează o │ambalării, │
│nouă probă care se│transportului │
│trimite la │probei/probelor, │
│LNR-IDSA pentru │directorul executiv│
│diagnostic şi o │al DSVSA dispune o │
│contraprobă, dacă │expertiză; dacă din│
│proprietarul │expertiză reiese că│
│solicită acest │au existat │
│lucru. Proba sau │neconformităţi, │
│contraproba se │directorul executiv│
│prelevează de │aprobă o altă │
│către o comisie │prelevare. │
│formată din: 2 │Cu aprobarea │
│specialişti ai │directorului │
│DSVSA - un │executiv al DSVSA │
│reprezentant din │se prelevează o │
│cadrul serviciului│nouă probă care se │
│de sănătate │trimite la LNR-IDSA│
│animală şi un │pentru diagnostic │
│reprezentant din │şi o contraprobă, │
│cadrul serviciului│dacă proprietarul │
│de inspecţii, │solicită acest │
│precum şi medicul │lucru. Proba sau │
│veterinar de │contraproba se │
│liberă practică │prelevează de către│
│împuternicit şi se│o comisie formată │
│sigilează. │din: 2 specialişti │
│ │ai DSVSA - un │
│ │reprezentant din │
│ │cadrul serviciului │
│ │de sănătate animală│
│ │şi un reprezentant │
│ │din cadrul │
│ │serviciului de │
│ │inspecţii, precum │
│ │şi medicul │
│ │veterinar de liberă│
│ │practică │
│ │împuternicit şi se │
│ │sigilează. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│B. Testarea │ │
│ecvideelor în │ │
│exploataţiile │B. Testarea │
│contaminate │ecvideelor în │
│Dacă în │exploataţiile │
│exploataţie sunt │contaminate │
│mai multe ecvidee │Dacă în exploataţie│
│şi cel puţin unul │sunt mai multe │
│a avut rezultat │ecvidee şi cel │
│pozitiv la testul │puţin unul a fost │
│Coggins de │diagnosticat cu │
│confirmare, acesta│AIE, animalele │
│/acestea se │pozitive se │
│elimină, iar │elimină, iar restul│
│restul animalelor │animalelor se supun│
│se supun testării │testării prin │
│prin testul │testul Coggins la │
│Coggins la un │un interval de 90 │
│interval de 90 │zile, până la │
│zile, până la │obţinerea a două │
│obţinerea a două │rezultate negative │
│rezultate negative│consecutiv, pentru │
│consecutiv, pentru│toate ecvideele din│
│toate ecvideele │exploataţie; primul│
│din exploataţie; │test se efectuează │
│primul test se │la un interval de │
│efectuează la un │90 de zile de la │
│interval de 90 de │data prelevării │
│zile de la data │probelor │
│prelevării │anterioare, iar │
│probelor │următorul test după│
│anterioare, iar │alte 90 de zile. │
│următorul test │Exploataţiile │
│după alte 90 de │comerciale indemne,│
│zile. │în care s-au │
│Exploataţiile │înregistrat unul │
│nonprofesionale │sau mai multe │
│indemne, în care │cazuri de AIE, se │
│s-au înregistrat │declară contaminate│
│unul sau mai multe│şi se aplică │
│cazuri de AIE, se │măsurile de │
│declară │eradicare a bolii, │
│contaminate şi se │în conformitate cu │
│aplică măsurile de│prevederile │
│eradicare a bolii,│Planului pentru │
│în conformitate cu│eradicarea AIE pe │
│prevederile │teritoriul │
│Planului pentru │României. │
│eradicarea AIE pe │ │
│teritoriul │ │
│României. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│C. Testarea │ │
│ecvideelor în │C. Testarea │
│localităţile │ecvideelor în │
│contaminate │localităţile │
│1. Dacă într-o │contaminate │
│localitate s-au │1. Dacă într-o │
│diagnosticat unul │localitate s-au │
│sau mai multe │diagnosticat unul │
│ecvidee cu AIE, │sau mai multe │
│după eliminarea │ecvidee cu AIE, │
│tuturor animalelor│după eliminarea │
│pozitive, toate │tuturor animalelor │
│celelalte ecvidee │pozitive, toate │
│din localitate se │celelalte ecvidee │
│supun testării │din localitate se │
│prin testul │supun testării prin│
│Coggins la un │testul Coggins la │
│interval de 90 │un interval de 90 │
│zile, până la │zile, până la │
│momentul în care │momentul în care │
│toate ecvideele │toate ecvideele din│
│din localitatea │localitatea │
│respectivă au │respectivă au │
│obţinut un │obţinut un rezultat│
│rezultat negativ │negativ la două │
│la două teste │teste Coggins │
│Coggins efectuate │efectuate la un │
│la un interval de │interval de 90 │
│90 zile; primul │zile; primul test │
│test se efectuează│se efectuează la un│
│la un interval de │interval de 90 de │
│90 de zile de la │zile de la data │
│data prelevării │prelevării probei │
│probei anterioare,│anterioare, iar al │
│iar al doilea test│doilea test după │
│după alte 90 de │alte 90 de zile. │
│zile. │2. Ecvideele cu │
│2. Ecvideele cu │vârsta de până la 6│
│vârsta de până la │luni, care provin │
│6 luni, care │din localităţi în │
│provin din │care evoluează AIE,│
│localităţi în care│se testează la data│
│evoluează AIE, se │împlinirii vârstei │
│testează la data │de 6 luni. │
│împlinirii vârstei│ │
│de 6 luni. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│D. Testarea │ │
│ecvideelor în │ │
│vederea │ │
│circulaţiei pe │ │
│teritoriul │D. Testarea │
│României │ecvideelor în │
│Se efectuează în │vederea circulaţiei│
│conformitate cu │pe teritoriul │
│prevederile │României │
│Ordinului │Se efectuează în │
│preşedintelui │conformitate cu │
│Autorităţii │prevederile │
│Naţionale Sanitare│Ordinului │
│Veterinare şi │preşedintelui │
│pentru Siguranţa │Autorităţii │
│Alimentelor nr. 37│Naţionale Sanitare │
│/2010 privind │Veterinare şi │
│circulaţia │pentru Siguranţa │
│ecvinelor pe │Alimentelor nr. 37/│
│teritoriul │2010, cu │
│României, cu │modificările │
│modificările │ulterioare, şi ale │
│ulterioare, şi ale│Planului pentru │
│Planului pentru │eradicarea AIE pe │
│eradicarea AIE pe │teritoriul │
│teritoriul │României. │
│României. │Animalele negative │
│Animalele negative│din exploataţii │
│din exploataţii │libere de AIE pot │
│libere de AIE pot │părăsi │
│părăsi │exploataţiile în │
│exploataţiile în │cazul în care au │
│cazul în care au │trecut 90 de zile │
│trecut 90 de zile │de la testare, │
│de la testare, │numai după │
│numai după │efectuarea unui nou│
│efectuarea unui │test, la care s-au │
│nou test, la care │obţinut rezultate │
│s-au obţinut │negative, în cele │
│rezultate │10 zile │
│negative, în cele │premergătoare datei│
│10 zile │mişcării. Excepţia │
│premergătoare │o constituie │
│datei mişcării. │ecvideele care sunt│
│Excepţia o │transportate direct│
│constituie │sau indirect la │
│ecvideele care │abatorizare, cu │
│sunt transportate │condiţia ca acestea│
│direct sau │să fi fost supuse │
│indirect la │testării pentru AIE│
│abatorizare, cu │conform │
│condiţia ca │prevederilor │
│acestea să fi fost│programului de │
│supuse testării │supraveghere. │
│pentru AIE conform│Testul Coggins se │
│prevederilor │efectuează la │
│programului de │LSVSA. │
│supraveghere. │ │
│Testul Coggins se │ │
│efectuează la │ │
│LSVSA. │ │
├──────────────────┼───────────────────┤
│E. Testarea │E. Testarea │
│ecvideelor în │ecvideelor în │
│vederea mişcării │vederea mişcării │
│intracomunitare │intracomunitare │
│Se efectuează în │Se efectuează în │
│conformitate cu │conformitate cu │
│prevederile │prevederile │
│Deciziei nr. 346/ │Deciziei nr. 346/ │
│2010/UE, precum şi│2010/UE, precum şi │
│ale Ordinului │ale Ordinului │
│preşedintelui │preşedintelui │
│Autorităţii │Autorităţii │
│Naţionale Sanitare│Naţionale Sanitare │
│Veterinare şi │Veterinare şi │
│pentru Siguranţa │pentru Siguranţa │
│Alimentelor nr. 37│Alimentelor nr. 37/│
│/2010, cu │2010, cu │
│modificările │modificările │
│ulterioare. │ulterioare. │
└──────────────────┴───────────────────┘┌───────────────────┬──────────────────┐
│Pentru ecvideele │Pentru ecvideele │
│care fac obiectul │care fac obiectul │
│mişcării │mişcării │
│intracomunitare sau│intracomunitare │
│în ţări terţe, │sau în ţări terţe,│
│indiferent de │indiferent de │
│destinaţie, │destinaţie, │
│prelevarea probelor│prelevarea │
│de sânge se │probelor de sânge │
│efectuează de către│se efectuează de │
│medicul veterinar │către medicul │
│de liberă practică │veterinar de │
│împuternicit în │liberă practică │
│prezenţa medicului │împuternicit în │
│veterinar oficial. │prezenţa medicului│
│Probele de sânge │veterinar oficial.│
│provenite de la │Probele de sânge │
│ecvideele care fac │provenite de la │
│obiectul │ecvideele care fac│
│circulaţiei pe │obiectul │
│teritoriul altor │circulaţiei pe │
│state membre sau │teritoriul altor │
│ţări terţe, │state membre sau │
│indiferent de │ţări terţe, │
│destinaţie, sau │indiferent de │
│care provin din │destinaţie, sau │
│exploataţiile │care provin din │
│menţionate în │exploataţiile │
│Decizia nr. 346/ │menţionate în │
│2010/UE se │Decizia nr. 346/ │
│sigilează în │2010/UE se │
│vederea trimiterii │sigilează în │
│la laborator. │vederea trimiterii│
│Testele Coggins se │la laborator. │
│efectuează la LNR │Testele Coggins se│
│din cadrul IDSA. │efectuează la LNR │
│ │din cadrul IDSA. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│F. Testarea │F. Testarea │
│ecvideelor │ecvideelor │
│introduse prin │introduse prin │
│comerţ │comerţ │
│intracomunitar sau │intracomunitar sau│
│import din ţări │import din ţări │
│terţe, precum şi a │terţe, precum şi a│
│celor reîntoarse în│celor reîntoarse │
│ţară │în ţară │
│Toate ecvideele │Toate ecvideele │
│introduse prin │introduse prin │
│comerţul │comerţul │
│intracomunitar sau │intracomunitar sau│
│import din ţări │import din ţări │
│terţe se supun │terţe se supun │
│examenului │examenului │
│serologic prin │serologic prin │
│testul Coggins, în │testul Coggins, în│
│primele 15 zile de │primele 15 zile de│
│la achiziţie. │la achiziţie. │
│Probele se │Probele se │
│prelevează de │prelevează de │
│medicul veterinar │medicul veterinar │
│de liberă practică │de liberă practică│
│împuternicit în │împuternicit în │
│prezenţa medicului │prezenţa medicului│
│veterinar oficial. │veterinar oficial.│
│Ecvideele de sport │Ecvideele de sport│
│sau agrement se │sau agrement se │
│supun examenului │supun examenului │
│serologic prin │serologic prin │
│testul Coggins, în │testul Coggins, în│
│primele 15 zile de │primele 15 zile de│
│la reîntoarcerea în│la reîntoarcerea │
│ţară, în cazul în │în ţară, în cazul │
│care deplasarea a │în care deplasarea│
│fost pentru o │a fost pentru o │
│perioadă mai mare │perioadă mai mare │
│de 90 de zile. │de 90 de zile. │
├───────────────────┼──────────────────┤
│G. Atunci când │G. Atunci când │
│consideră necesar, │consideră necesar,│
│ANSVSA elaborează │ANSVSA elaborează │
│şi transmite, în │şi transmite, în │
│vederea │vederea │
│implementării, │implementării, │
│instrucţiuni │instrucţiuni │
│tehnice │tehnice │
│suplimentare │suplimentare │
│privind │privind │
│supravegherea, │supravegherea, │
│controlul şi │controlul şi │
│eradicarea AIE. │eradicarea AIE. │
├───────────────────┴──────────────────┤
│H. Derogare privind testarea │
│ecvideelor crescute în libertate în │
│zona Deltei Dunării, destinate │
│abatorizării │
│Ecvideele crescute în libertate în │
│zona Deltei Dunării, care sunt scoase │
│din această zonă în vederea │
│abatorizării, pot fi transportate │
│direct la abator fără a fi supuse │
│testării pentru depistarea AIE, cu │
│respectarea următoarelor condiţii: │
│1. toate ecvideele care constituie │
│transportul sunt considerate ca fiind │
│infectate cu virusul AIE; │
│2. ecvideele care fac obiectul acestei│
│derogări nu sunt incluse în programul │
│naţional de eradicare a AIE şi nu fac │
│obiectul despăgubirilor conform │
│Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009, │
│cu modificările ulterioare; │
│3. toate ecvideele care constituie │
│transportul se identifică prin │
│microcipare şi se înscriu în baza de │
│date SIIE; │
│4. transportul ecvideelor se │
│efectuează direct către abatorul de │
│destinaţie fără a trece printr-un târg│
│de animale sau o altă exploataţie; │
│5. DSVSA Tulcea stabileşte, de comun │
│acord cu abatorul de destinaţie, data │
│la care va avea loc transportul; data │
│se stabileşte cu 7-10 zile înaintea │
│derulării transportului intenţionat; │
│6. DSVSA Tulcea informează cu 7-10 │
│zile înaintea deplasării DSVSA de la │
│locul de destinaţie despre data │
│transportului; │
│7. DSVSA Tulcea informează DSVSA de la│
│locul de destinaţie, DSVSA din │
│judeţele de tranzit şi abatorul de │
│destinaţie despre desfăşurarea │
│transportului, graficul şi ruta │
│acestuia, cu 24 de ore înainte de │
│expedierea animalelor; │
│8. abatorul de destinaţie confirmă │
│recepţionarea transportului, prin │
│transmiterea prin fax, în termen de 24│
│ore, la DSVSA de la locul de │
│destinaţie a listei cu numerele de │
│microcip ale ecvideelor care au făcut │
│parte din transportul recepţionat; │
│9. abatorul de destinaţie instituie │
│măsurile necesare aplicate în cazul │
│tăierii ecvideelor infectate cu │
│virusul AIE; │
│10. DSVSA de la locul de destinaţie │
│transmite prin fax, în termen de 24 │
│ore, la DSVSA Tulcea lista cu numerele│
│de microcip ale ecvideelor care au │
│făcut parte din transportul │
│recepţionat. │
│Transportul de ecvidee este însoţit de│
│următoarele documente: │
│a) certificat sanitar-veterinar de │
│sănătate, în conformitate cu │
│prevederile Ordinului preşedintelui │
│ANSVSA nr. 37/2010, cu modificările │
│ulterioare; la rubrica «Data şi │
│rezultatul ultimului test pentru │
│anemie infecţioasă ecvină» a acestui │
│certificat se înscrie următoarea │
│menţiune: «ecvidee expediate în │
│conformitate cu prevederile anexei nr.│
│1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii│
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/ │
│2016 privind aprobarea Normelor │
│metodologice de aplicare a Programului│
│acţiunilor de supraveghere, prevenire,│
│control şi eradicare a bolilor la │
│animale, a celor transmisibile de la │
│animale la om, protecţia animalelor şi│
│protecţia mediului, de identificare şi│
│înregistrare a bovinelor, suinelor, │
│ovinelor şi caprinelor şi ecvideelor, │
│precum şi a Normelor metodologice de │
│aplicare a Programului de supraveghere│
│şi control în domeniul siguranţei │
│alimentelor, cu modificările │
│ulterioare»; │
│b) paşaport; │
│c) document referitor la informaţii │
│privind lanţul alimentar. │
├──────────────────────────────────────┤
│I. Laboratoarele de diagnostic îşi │
│planifică recepţia şi introducerea în │
│lucru a probelor prin testul Coggins, │
│astfel încât să asigure o citire │
│preliminară la 24 de ore pentru │
│validarea reacţiei serului martor │
│pozitiv, iar citirea finală şi │
│interpretarea rezultatelor să fie │
│efectuată la 48 de ore, în │
│conformitate cu prevederile Manualului│
│OIE, ultima ediţie. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    10. În anexa nr. 1 capitolul I secţiunea 1 punctul 38, punctul I „Supravegherea în exploataţiile nonprofesionale“, la „Precizări tehnice“, la „Supravegherea pasivă“, punctul 2 se abrogă.
    11. În anexa nr. 1, la capitolul I secţiunea 1 punctul 38, punctul II „Supravegherea în exploataţiile comerciale de creştere a cabalinelor, inclusiv în exploataţiile comerciale de tip A“, la „Precizări tehnice“, la „Supravegherea pasivă“, punctul 2 se abrogă.
    12. În anexa nr. 1, capitolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────┬───────────────┬────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│„Nr │Examen de │ │Grupa de furaje│Tip │Unităţi │Referenţial │
│crt.│laborator^1 │Substanţa │/matrici^2 │supraveghere│controlate/ │interpretare │
│ │ │ │ │ │operatori │rezultate^3 │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │Pesticide │ │ │ │ │
│ │ │organoclorurate: │ │ │ │ │
│ │ │aldrin, dieldrin, │ │ │ │ │
│ │ │camphechlor │ │ │ │ │
│ │ │(toxafen), chlordan │Materii prime │ │ │ │
│ │ │(sumă izomeri cis, │furajere │ │Unităţi │ │
│ │ │trans şi │vegetale: │ │producătoare│ │
│ │ │oxiclordan), DDT │cereale boabe │ │de furaj │ │
│ │ │(sumă DDT, DDD sau │şi subproduse, │Control │combinat PIF│ │
│ │ │TDE, DDE) endosulfan│leguminoase │(probă │Albiţa, │ │
│ │ │(sumă izomeri alfa, │boabe şi │planificată)│PIF Galaţi, │ │
│ │ │beta şi endosulfan │subproduse, │ │PIF Sculeni,│ │
│ │ │sulfat), endrin │seminţe întregi│ │PIF Siret │ │
│ │ │(sumă endrină şi │şi subproduse │ │ │ │
│ │ │delta-cetoendrină), │oleaginoase │ │ │ │
│ │ │heptachlor (sumă │ │ │ │ │
│ │ │heptachlor şi epoxid│ │ │ │ │
│ │ │de heptachlor), │ │ │ │ │
│ │ │hexachlorbenzen │ │ │ │ │
│ │ │(HCB), ├───────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ │ │hexachlorcicloxhexan│ │ │ │ │
│ │ │(HCH - alfa, beta, │ │ │ │ │
│ │ │gama) │ │ │ │ │
│ │ │Conform │ │ │ │ │
│ │ │Regulamentului (UE) │Materii prime │ │ │ │
│ │ │nr. 574/2011 al │furajere │ │ │Directiva │
│ │ │Comisiei din 16 │obţinute prin │ │Unităţi │2002/32/CE a │
│ │ │iunie 2011 de │procesarea │ │producătoare│Parlamentului│
│ │ │modificare a anexei │peştelui sau │Control │de furaj │European şi a│
│ │ │I la Directiva 2002/│vieţuitoarelor │(probă │combinat │Consiliului │
│ │ │32/CE a │marine (făină │planificată)│Unităţi │din 7 mai │
│ │ │Parlamentului │de peşte şi │ │furnizoare/ │2002 privind │
│ │ │European şi a │hidrolizate │ │depozite │substanţele │
│ │ │Consiliului în ceea │proteice de │ │ │nedorite │
│ │ │ce priveşte limitele│peşte) │ │ │din furaje, │
│ │ │maxime de nitriţi, │ │ │ │cu │
│ │ │melamină, Ambrosia │ │ │ │amendamentele│
│ │ │spp. şi transferul │ │ │ │ulterioare │
│ │ │de anumite │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │coccidiostatice sau ├───────────────┼────────────┼────────────┤(CE) nr. 882/│
│ │ │histomonostatice, │ │ │ │2004, cu │
│ │ │precum şi de │ │ │ │amendamentele│
│ │ │consolidare a │ │ │ │ulterioare │
│ │ │anexelor I şi II, cu│ │ │ │ │
│ │ │amendamentele │ │Control │Unităţi │ │
│ │ │ulterioare │Grăsimi şi │(probă │producătoare│ │
│ │ │Regulamentul (UE) │uleiuri │planificată)│de furaj │ │
│ │ │nr. 744/2012 al │ │ │combinat │ │
│ │ │Comisiei din 16 │ │ │ │ │
│ │ │august 2012 de │ │ │ │ │
│ │ │modificare a │ │ │ │ │
│ │ │anexelor I şi II la │ │ │ │ │
│ │ │Directiva 2002/32/CE├───────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ │Pesticide │a Parlamentului │ │ │ │ │
│1. │organoclorurate│European şi a │ │ │ │ │
│ │şi PCB │Consiliului în ceea │ │ │ │ │
│ │ │ce priveşte │ │ │ │ │
│ │ │nivelurile maxime │Furaje │ │ │ │
│ │ │pentru arsenic, │combinate │ │ │ │
│ │ │fluor, plumb, │pentru păsări, │Control │Unităţi │ │
│ │ │mercur, endosulfan, │porci, │(probă │producătoare│ │
│ │ │dioxine, Ambrosia │rumegătoare, │planificată)│de furaj │ │
│ │ │spp., diclazuril şi │cabaline, peşti│ │combinat │ │
│ │ │lasalocid A sodiu şi│de crescătorie │ │ │ │
│ │ │pragurile de acţiune│şi iepuri │ │ │ │
│ │ │pentru dioxine, cu │ │ │ │ │
│ │ │amendamentele │ │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────────────┼───────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Materii prime │ │ │ │
│ │ │ │furajere │ │ │ │
│ │ │ │vegetale: │ │Unităţi │ │
│ │ │ │cereale boabe │ │producătoare│ │
│ │ │ │şi subproduse, │Control │de furaj │ │
│ │ │ │leguminoase │(probă │combinat │ │
│ │ │ │boabe şi │planificată)│PIF Albiţa │ │
│ │ │ │subproduse, │ │şi │ │
│ │ │PCB neasemănătoare │seminţe întregi│ │PIF Sculeni │ │
│ │ │dioxinelor (ICES-6):│şi subproduse │ │ │ │
│ │ │PCB 28, 52, 101, │oleaginoase │ │ │ │
│ │ │138, 153 şi 180 ├───────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ │ │Conform │Materii prime │ │ │ │
│ │ │Regulamentului (UE) │furajere │ │ │ │
│ │ │nr. 277/2012 al │obţinute prin │ │Unităţi │ │
│ │ │Comisiei din 28 │procesarea │ │producătoare│ │
│ │ │martie 2012 de │peştelui sau │Control │de furaj │ │
│ │ │modificare a │vieţuitoarelor │(probă │combinat │Directiva │
│ │ │anexelor I şi II ale│marine (făina │planificată)│Unităţi │2002/32/CE, │
│ │ │Directivei 2002/32/ │de peşte şi │ │furnizoare/ │cu │
│ │ │CE a Parlamentului │hidrolizate │ │depozite │amendamentele│
│ │ │European şi a │proteice de │ │ │ulterioare │
│ │ │Consiliului în ceea │peşte) │ │ │ │
│ │ │ce priveşte ├───────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ │ │nivelurile maxime şi│Materii prime │ │ │ │
│ │ │pragurile de acţiune│furajere de │ │Unităţi │ │
│ │ │pentru dioxine şi │origine │Control │producătoare│ │
│ │ │bifenili │minerală │(probă │de furaj │ │
│ │ │policloruraţi, cu │(carbonaţi, │planificată)│combinat şi │ │
│ │ │amendamentele │fosfaţi şi │ │PIF Moraviţa│ │
│ │ │ulterioare │oxizi) │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │Aditivi │ │ │ │
│ │ │ │furajeri: grupe│ │Unităţi │ │
│ │ │ │funcţionale de │Control │producătoare│ │
│ │ │ │oligoelemente, │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │lianţi şi │planificată)│combinat │ │
│ │ │ │agenţi │ │ │ │
│ │ │ │antiaglomeranţi│ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────────────┴───────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘


──────────
    ^1 Examene corespunzătoare matricilor indicate.
    ^2 În cererea de analiză se precizează, obligatoriu, tipul furajului combinat - complet sau complementar -, conform definiţiilor din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, cu amendamentele ulterioare, şi se specifică inclusiv datele cu privire la specia, categoria, vârsta animalelor cărora le sunt destinate - în zile, săptămâni, luni, corespunzătoare speciei -, acesta fiind criteriu de acceptare a cererii de analiză (de exemplu, bovine - vaci lapte, viţei 4 luni; păsări - pui carne 21 de zile; puicuţe ouătoare 16 săptămâni; porci - tineret la îngrăşat peste 2 luni, scrofiţe reproducţie).
    ^3 Cu privire la referenţialul pentru interpretarea rezultatelor precizăm că actele normative care reglementează domeniul se pot reactualiza în conformitate cu legislaţia naţională, comunitară şi internaţională. Fiecare regulament european poate include alte referinţe care să amendeze documentul iniţial.──────────

┌──┬──────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┬───────────────┬───────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │Grăsimi şi │Control │Unităţi │ │
│ │ │ │uleiuri │(probă │producătoare de│ │
│ │ │ │ │planificată)│furaj combinat │ │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Furaje │ │ │ │
│ │ │ │combinate │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │ │păsări, │Control │Unităţi │ │
│ │ │ │porci, │(probă │producătoare │ │
│ │ │ │rumegătoare, │planificată)│de furaj │ │
│ │ │ │cabaline, │ │combinat │ │
│ │ │ │peşti de │ │ │ │
│ │ │ │crescătorie │ │ │ │
│ │ │ │şi iepuri │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Preamestecuri│Control │Unităţi │ │
│ │ │ │(premixuri) │(probă │producătoare │ │
│ │ │ │de aditivi │planificată)│de furaj │ │
│ │ │ │furajeri │ │combinat │ │
├──┼──────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │ │ │producătoare │ │
│ │ │ │ │ │de furaj │ │
│ │ │ │ │ │combinat │ │
│ │ │ │Materii prime│ ├───────────────┤ │
│ │ │ │furajere │ │Unităţi │ │
│ │ │ │vegetale: │ │furnizoare/ │ │
│ │ │ │cereale boabe│ │depozite/ │ │
│ │ │ │şi │ │distribuitori/ │ │
│ │ │ │subproduse, │Control │importator; │ │
│ │ │ │leguminoase │(probă │PIF Albiţa, │ │
│ │ │ │boabe şi │planificată)│PIF Sculeni, │Directiva 2002/│
│ │ │ │subproduse, │ │PIF Constanţa │32/CE, cu │
│ │ │ │seminţe │ │Nord, PIF │amendamentele │
│ │ │ │întregi şi │ │Galaţi │ulterioare │
│ │ │Aflatoxina B1 │subproduse │ ├───────────────┤Regulamentul │
│ │ │ │oleaginoase │ │Exploataţii │(CE) nr. 882/ │
│ │ │ │ │ │comerciale │2004, cu │
│ │ │ │ │ ├───────────────┤amendamentele │
│ │ │ │ │ │Exploataţii │ulterioare │
│ │ │ │ │ │nonprofesionale│ │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Furaje │ │ │ │
│ │ │ │combinate │ │ │ │
│ │ │ │pentru │ │Unităţi │ │
│ │ │ │păsări, │Control │producătoare │ │
│ │ │ │porci, │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │rumegătoare, │planificată)│combinat, PIF │ │
│ │ │ │cabaline, │ │Moraviţa, │ │
│ │ │ │peşti de │ │PIF Siret │ │
│ │ │ │crescătorie │ │ │ │
│ │ │ │şi iepuri │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │ │Control │producătoare │ │
│ │ │ │Cereale boabe│(probă │de furaj │ │
│ │ │ │şi subproduse│planificată)│combinat, PIF │ │
│ │ │ │ │ │Sculeni, │ │
│ │ │ │ │ │PIF Albiţa │ │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │Deoxynivalenol│Furaje │ │ │ │
│ │ │(DON) │combinate │ │ │ │
│ │ │ │pentru porci,│ │Unităţi │ │
│ │ │ │rumegătoare, │Control │producătoare │ │
│2.│Micotoxine│ │păsări, │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │cabaline, │planificată)│combinat │ │
│ │ │ │peşti de │ │ │ │
│ │ │ │crescătorie │ │ │ │
│ │ │ │şi iepuri │ │ │Recomandarea │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤Comisiei │
│ │ │ │ │ │Unităţi │nr. 576/2006 │
│ │ │ │ │ │producătoare │referitoare la │
│ │ │ │Cereale boabe│Control │de furaj │prezenţa a │
│ │ │ │şi subproduse│(probă │combinat, PIF │deoxinivalenol,│
│ │ │ │ │planificată)│Sculeni, │zearalenona, │
│ │ │ │ │ │PIF Galaţi şi │ocratoxina A, │
│ │ │Zearalenona │ │ │PIF Albiţa │T-2, HT-2 şi │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤fumonizină în │
│ │ │ │Furaje │ │Unităţi │hrana destinată│
│ │ │ │combinate │Control │producătoare │animalelor │
│ │ │ │pentru porci │(probă │de furaj │Recomandarea │
│ │ │ │şi │planificată)│combinat │Comisiei 2013/ │
│ │ │ │rumegătoare │ │ │165/UE privind │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤prezenţa │
│ │ │ │ │ │Unităţi │toxinelor T-2 │
│ │ │ │Cereale boabe│Control │producătoare │şi HT-2 în │
│ │ │ │şi subproduse│(probă │de furaj │cereale şi în │
│ │ │ │ │planificată)│combinat, │produsele pe │
│ │ │Ochratoxina A │ │ │PIF Sculeni │bază de cereale│
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤Regulamentul │
│ │ │ │Furaje │Control │Unităţi │(CE) │
│ │ │ │combinate │(probă │producătoare │nr. 882/2004, │
│ │ │ │pentru porci │planificată)│de furaj │cu │
│ │ │ │şi păsări │ │combinat │amendamentele │
│ │ ├──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────────┤ulterioare │
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │Cereale boabe│Control │producătoare │ │
│ │ │ │şi subproduse│(probă │de furaj │ │
│ │ │ │ │planificată)│combinat, PIF │ │
│ │ │ │ │ │Sculeni │ │
│ │ │ ├─────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │Fumonisina │Furaje │ │ │ │
│ │ │B1+B2 │combinate │ │ │ │
│ │ │ │pentru porci,│ │Unităţi │ │
│ │ │ │rumegătoare, │Control │producătoare │ │
│ │ │ │păsări, │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │cabaline, │planificată)│combinat │ │
│ │ │ │peşti de │ │ │ │
│ │ │ │crescătorie │ │ │ │
│ │ │ │şi iepuri │ │ │ │
└──┴──────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────────┴───────────────┘┌──┬───────────┬──────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──┼───────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │ │Monitorizare│producătoare │ │
│ │ │T-2 │Cereale boabe şi │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │subproduse │selectivă) │combinat, PIF│ │
│ │ │ │ │ │Sculeni şi │ │
│ │ │ │ │ │PIF Albiţa │ │
├──┼───────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Materii prime │ │ │ │
│ │ │ │furajere │ │Unităţi │ │
│ │ │ │vegetale: cereale│ │producătoare │ │
│ │ │ │boabe şi │Control │de furaj │ │
│ │ │ │subproduse, │(probă │combinat, PIF│ │
│ │ │ │leguminoase boabe│planificată)│Sculeni, │ │
│ │ │ │şi subproduse, │ │PIF Albiţa, │ │
│ │ │ │seminţe întregi │ │PIF Galaţi, │ │
│ │ │ │şi subproduse │ │PIF Siret │ │
│ │ │ │oleaginoase │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │Materii furajere │ │Unităţi │ │
│ │ │ │obţinute prin │ │producătoare │ │
│ │ │ │procesarea │ │de furaj │ │
│ │ │ │peştelui sau │Control │combinat │ │
│ │ │ │vieţuitoarelor │(probă │ │ │
│ │ │ │marine (făină de │planificată)├─────────────┤ │
│ │ │Plumb, cadmiu,│peşte şi │ │Unităţi │ │
│ │ │arsen, mercur │hidrolizate │ │furnizoare/ │Directiva │
│ │ │ │proteice de │ │depozite │2002/32/CE, │
│ │ │ │peşte) │ │ │cu │
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼─────────────┤amendamentele│
│ │ │ │Materii prime │ │Unităţi │ulterioare │
│ │ │ │furajere de │Control │producătoare │Regulamentul │
│ │ │ │origine minerală │(probă │de furaj │(CE) nr. 882/│
│3.│Metale │ │(carbonaţi, │planificată)│combinat, PIF│2004, cu │
│ │grele │ │fosfaţi şi oxizi)│ │Albiţa şi PIF│amendamentele│
│ │ │ │ │ │Moraviţa │ulterioare │
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │Furaje complete │ │ │ │
│ │ │ │pentru păsări, │ │Unităţi │ │
│ │ │ │porci, │Control │producătoare │ │
│ │ │ │rumegătoare, │(probă │de furaj │ │
│ │ │ │cabaline, peşti │planificată)│combinat │ │
│ │ │ │de crescătorie şi│ │ │ │
│ │ │ │iepuri │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │Aditivi furajeri:│ │Unităţi │ │
│ │ │Plumb, cadmiu,│grupe funcţionale│Control │producătoare │ │
│ │ │arsen │de oligoelemente,│(probă │de furaj │ │
│ │ │ │lianţi şi agenţi │planificată)│combinat şi │ │
│ │ │ │antiaglomeranţi │ │PIF Halmeu │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │Preamestecuri │Control │Unităţi │ │
│ │ │Plumb, cadmiu │(premixuri) de │(probă │producătoare │ │
│ │ │ │aditivi furajeri │planificată)│de furaj │ │
│ │ │ │ │ │combinat │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Furaje simple: │Control │ │ │
│ │ │Plumb │furaje fibroase │(probă │Exploataţii │ │
│ │ │ │şi grosiere, │planificată)│comerciale │ │
│ │ │ │murate şi verzi │ │ │ │
├──┼───────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │Materii prime │Control │producătoare │Directiva │
│ │ │ │furajere │(probă │de furaj │2002/32/CE, │
│ │ │ │ │planificată)│combinat PIF │cu │
│ │ │ │ │ │Sculeni │amendamentele│
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼─────────────┤ulterioare │
│4.│Nitriţi │Nitriţi │Furaje complete │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │pentru porci, │ │Unităţi │(CE) nr. 882/│
│ │ │ │rumegătoare, │Control │producătoare │2004, cu │
│ │ │ │păsări, cabaline,│(probă │de furaj │amendamentele│
│ │ │ │peşti de │planificată)│combinat │ulterioare │
│ │ │ │crescătorie şi │ │ │ │
│ │ │ │iepuri │ │ │ │
├──┼───────────┼──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Seminţe şi │ │ │ │ │
│ │ │coji, fructe │Materii prime │ │ │ │
│ │ │de buruieni │furajere: cereale│ │ │ │
│ │ │nemăcinate, │boabe, │ │Unităţi │ │
│ │ │nezdrobite şi │leguminoase │Control │producătoare │ │
│ │ │plante cu │boabe; seminţe │(probă │de furaj │ │
│ │ │conţinut de │întregi │planificată)│combinat │ │
│ │ │alcaloizi, │oleaginoase şi │ │ │ │
│ │ │glicozizi şi │subproduse │ │ │ │
│ │ │alte substanţe│(şroturi) │ │ │ │
│ │ │toxice │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │ │Materii prime │ │ │ │
│ │Impurităţi │ │furajere │ │ │ │
│ │botanice: │ │vegetale: cereale│ │ │ │
│ │seminţe de │ │boabe (mei, sorg,│ │Unităţi │ │
│ │buruieni, │ │grâu, secară şi │Control │producătoare │ │
│ │plante │ │orz), seminţe │(probă │de furaj │ │
│ │toxice │ │întregi │planificată)│combinat │Directiva │
│ │Seminţe │ │oleaginoase │ │ │2002/32/CE, │
│5.│Plante │ │(soia, │ │ │cu │
│ │invazive cu│ │floarea-soarelui,│ │ │amendamentele│
│ │potenţial │ │rapiţă şi in) │ │ │ulterioare │
│ │alergen │Ambrosia ├─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │Alte │artemisiifolia│Alte seminţe şi │ │ │ │
│ │substanţe │ │fructe: │ │ │ │
│ │nedorite │ │amestecuri de │ │ │ │
│ │(dăunători)│ │grăunţe şi │ │ │ │
│ │ │ │seminţe │ │Producători │ │
│ │ │ │nemăcinate pentru│Control │Furnizori │ │
│ │ │ │păsări (inclusiv │(probă │Distribuitori│ │
│ │ │ │hrana │planificată)│Importator │ │
│ │ │ │porumbeilor, │ │ │ │
│ │ │ │păsărilor de │ │ │ │
│ │ │ │colivie şi │ │ │ │
│ │ │ │păsărilor de │ │ │ │
│ │ │ │expoziţie) │ │ │ │
│ │ ├──────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────────┤ │
│ │ │Claviceps spp.│Cereale boabe │Control │Unităţi │ │
│ │ │(Cornul │(grâu, ovăz, orz,│(probă │producătoare │ │
│ │ │secarei) │secară şi │planificată)│de furaj │ │
│ │ │ │triticale) │ │combinat │ │
└──┴───────────┴──────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘┌──┬────────────┬───────────────┬──────────────┬────────────┬───────────────┬──────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──┼────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Materii │ │ │ │
│ │ │ │furajere │ │Unităţi │ │
│ │ │ │obţinute prin │ │producătoare de│ │
│ │ │ │procesarea │ │furaj combinat │ │
│ │ │ │peştelui sau │Control │ │ │
│ │ │ │vieţuitoarelor│(probă ├───────────────┤ │
│ │ │ │marine (făină │planificată)│ │ │
│ │ │ │de peşte şi │ │Unităţi │ │
│ │ │ │hidrolizate │ │furnizoare şi │ │
│ │ │ │proteice de │ │depozite │ │
│ │ │ │peşte) │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Preamestecuri │ │Unităţi │ │
│ │ │ │(premixuri) de│ │producătoare de│ │
│ │ │ │aditivi │Control │furaj combinat │ │
│ │ │ │furajeri (cu │(probă │ │ │
│ │ │ │conţinut de │planificată)├───────────────┤Ordinul │
│ │ │ │proteină brută│ │Exploataţii │preşedintelui │
│ │ │ │> 5%) │ │comerciale │Autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │Naţionale │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤Sanitare │
│ │ │ │Grăsimi │Control │Unităţi │Veterinare şi │
│ │ │ │animale │(probă │producătoare de│pentru │
│ │ │ │ │planificată)│furaj combinat │Siguranţa │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤Alimentelor │
│ │ │ │ │ │Unităţi │nr. 42/2005 │
│ │ │ │ │ │producătoare de│privind │
│ │ │ │ │ │furaj combinat │măsurile │
│ │ │ │ │ ├───────────────┤pentru │
│ │ │ │ │ │Unităţi │implementarea │
│ │ │ │ │ │producătoare de│interdicţiei │
│ │ │ │ │ │furaj combinat │totale de │
│ │ │ │Furaje │ │pentru mai │administrare a│
│ │ │ │complete │Control │multe specii │proteinelor │
│ │ │ │pentru păsări │(probă ├───────────────┤animale │
│ │ │ │şi porci │planificată)│Mijloace de │procesate în │
│ │ │ │ │ │transport │hrana │
│ │ │ │ │ │înregistrate^4 │animalelor de │
│ │Constituenţi│ │ │ ├───────────────┤fermă │
│ │de origine │ │ │ │Exploataţii │Regulamentul │
│ │animală │Identificarea │ │ │comerciale │(UE) nr. 56/ │
│ │(interdicţia│microscopică a │ │ ├───────────────┤2013 al │
│6.│de furajare │constituenţilor│ │ │Exploataţii │Comisiei din │
│ │cu PAP - │de origine │ │ │nonprofesionale│16 ianuarie │
│ │proteine │animală ├──────────────┼────────────┼───────────────┤2013 de │
│ │animale │ │ │ │Unităţi │modificare a │
│ │procesate) │ │ │ │producătoare de│anexelor I şi │
│ │ │ │ │ │furaj combinat │IV ale │
│ │ │ │ │ ├───────────────┤Regulamentului│
│ │ │ │ │ │Unităţi │(CE) nr. 999/ │
│ │ │ │ │ │producătoare de│2001 al │
│ │ │ │ │ │furaj combinat │Parlamentului │
│ │ │ │ │ │pentru mai │European şi al│
│ │ │ │ │ │multe specii │Consiliului de│
│ │ │ │ │ ├───────────────┤stabilire a │
│ │ │ │Furaje │Control │Mijloace de │unor │
│ │ │ │complete │(probă │transport │reglementări │
│ │ │ │pentru │planificată)│înregistrate │pentru │
│ │ │ │rumegătoare │ ├───────────────┤prevenirea, │
│ │ │ │ │ │Exploataţii │controlul şi │
│ │ │ │ │ │comerciale │eradicarea │
│ │ │ │ │ ├───────────────┤anumitor forme│
│ │ │ │ │ │Exploataţii │transmisibile │
│ │ │ │ │ │mixte │de │
│ │ │ │ │ │rumegătoare/ │encefalopatie │
│ │ │ │ │ │nerumegătoare │spongiformă, │
│ │ │ │ │ ├───────────────┤cu │
│ │ │ │ │ │Exploataţii │amendamentele │
│ │ │ │ │ │nonprofesionale│ulterioare │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │Amestec unic │Control │ │ │
│ │ │ │pentru │(probă │Exploataţii │ │
│ │ │ │rumegătoare │planificată)│comerciale │ │
│ │ │ │(amestec de │ │ │ │
│ │ │ │uruieli din ├────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │materii │Control │ │ │
│ │ │ │cerealiere │(probă │Exploataţii │ │
│ │ │ │boabe) │planificată)│nonprofesionale│ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │Unităţi │ │
│ │ │ │Furaje │Control │producătoare de│ │
│ │ │ │complete │(probă │furaj combinat │ │
│ │ │ │pentru │planificată)├───────────────┤ │
│ │ │ │acvacultură^5 │ │Exploataţii │ │
│ │ │ │ │ │acvacultură │ │
├──┼────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Hrană pentru │ │ │ │
│ │ │ │animale cu │ │ │ │
│ │ │ │conţinut │ │ │ │
│ │ │ │ridicat de │ │ │ │
│ │ │ │proteină │ │ │ │
│ │ │ │(hrană pentru │ │ │ │
│ │ │ │animale ce │ │ │ │
│ │ │ │conţine │ │ │ │
│ │ │ │produse │ │ │ │
│ │ │ │derivate din │ │ │Directiva 2002│
│ │ │ │lapte, │Control │Unităţi │/32/CE, │
│7.│Melamină │Melamină │înlocuitori │(probă │producătoare de│cu │
│ │ │ │din lapte │planificată)│furaj combinat │amendamentele │
│ │ │ │praf, produse │ │ │ulterioare │
│ │ │ │din soia sau │ │ │ │
│ │ │ │pe bază de │ │ │ │
│ │ │ │soia şi │ │ │ │
│ │ │ │materii │ │ │ │
│ │ │ │obţinute prin │ │ │ │
│ │ │ │procesarea │ │ │ │
│ │ │ │peştelui sau │ │ │ │
│ │ │ │vieţuitoarelor│ │ │ │
│ │ │ │marine) │ │ │ │
└──┴────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────┴───────────────┴──────────────┘


──────────
    ^4 Pentru mijloacele de transport se recoltează probe din furajele în vrac transportate după un lot de furaj cu conţinut de făină proteică (analiza prafului din benă poate constitui un mod de verificare) pentru controlul contaminării încrucişate.
    ^5 În cazul furajelor cu conţinut declarat de proteină provenită de la procesarea subproduselor de origine animală (mamifer terestru/pasăre) se va utiliza metoda PCR.──────────

┌───┬───────────────┬────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.831/ │
│ │ │ │ │ │ │2003 al │
│ │ │ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului din │
│ │ │ │ │ │Unităţi │22 septembrie │
│ │ │ │ │ │producătoare│2003 privind │
│ │ │Substanţe cu │ │ │de furaj │aditivii din │
│ │ │acţiune │ │ │combinat şi │hrana │
│ │ │antimicrobiană, │Furaje │ │PIF Siret │animalelor, cu │
│ │ │promotori de │complete │ │ │amendamentele │
│ │ │creştere: │pentru │ │ │ulterioare │
│ │ │amprol, │păsări (pui │ │ │Recomandarea │
│ │ │dimetridazol, │de găină, │ │ │Comisiei nr. 925│
│ │Substanţe │ronidazol, │curcani, │Control │ │/2005/CE │
│8. │interzise ca │carbadox, │raţe), │(probă │ │referitoare la │
│ │aditivi │olaquindox, │porci, │planificată)│ │coordonarea │
│ │furajeri^6 │tylosin, │rumegătoare │ ├────────────┤programului de │
│ │ │spiramicină, │(bovine, │ │ │inspecţie în │
│ │ │virginamicină, │ovine şi │ │ │sectorul hranei │
│ │ │zincbacitracină,│caprine) şi │ │ │pentru animale │
│ │ │tetraciclină, │iepuri │ │ │pentru anul │
│ │ │oxitertraciclină│ │ │ │2006, în │
│ │ │şi │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │clortetraciclină│ │ │Exploataţii │Directiva │
│ │ │ │ │ │comerciale │Consiliului 95/ │
│ │ │ │ │ │ │53/EC │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 882/ │
│ │ │ │ │ │ │2004, cu │
│ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │Furaje │ │ │ │
│ │ │ │complete │ │ │ │
│ │ │ │pentru: │ │ │ │
│ │ │Substanţe cu │păsări (pui │ │Unităţi │ │
│ │ │acţiune │de găină, │ │producătoare│ │
│ │ │histomonostatică│curcani, │ │de furaj │ │
│ │Substanţe │şi │raţe, │ │combinat │ │
│ │coccidiostatice│coccidiostatică:│prepeliţă, │ │ │Directiva 2002/ │
│ │pentru furaje │monensin, │fazani, │Control │ │32/CE, │
│9. │nevizate^7 │narasin, │bibilici şi │(probă │ │cu amendamentele│
│ │(non-ţintă - │salinomicin, │potârnichi),│planificată)├────────────┤ulterioare │
│ │transfer │nicarbazin, │porci, │ │ │ │
│ │inevitabil) │lasalocid, │rumegătoare │ │ │ │
│ │ │robenidină şi │(bovine, │ │ │ │
│ │ │diclazuril │ovine şi │ │Exploataţii │ │
│ │ │ │caprine), │ │comerciale │ │
│ │ │ │cabaline şi │ │ │ │
│ │ │ │iepuri │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.831/ │
│ │ │Substanţe cu │Furaje │ │Unităţi │2003, │
│ │ │acţiune │complete │ │producătoare│cu amendamentele│
│ │ │histomonostatică│pentru │ │de furaj │ulterioare │
│ │ │şi │păsări (pui │ │combinat │Community │
│ │Substanţe │coccidiostatică:│pentru │ │ │Register of Feed│
│ │coccidiostatice│monensin, │îngrăşat, │Control │ │Additives │
│10.│^8 pentru │narasin, │puicuţe │(probă │ │(categoria 5 │
│ │furaje vizate^9│salinomicin, │pentru ouat,│planificată)├────────────┤Coccidiostatice │
│ │(ţintă) │nicarbazin, │curcani, │ │ │şi │
│ │ │lasalocid, │prepeliţe, │ │ │histomonostatice│
│ │ │robenidină şi │fazani, │ │Exploataţii │/ │
│ │ │diclazuril │bibilici şi │ │comerciale │Coccidiostatice │
│ │ │ │potârnichi) │ │ │şi alte │
│ │ │ │ │ │ │substanţe │
│ │ │ │ │ │ │medicinale) │
├───┼───────────────┼────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.334/ │
│ │ │ │ │ │ │2003 al Comisiei│
│ │ │ │ │ │ │din 25 iulie │
│ │ │ │ │ │ │2003 de │
│ │ │ │ │ │ │modificare a │
│ │ │ │Furaje │Control │Unităţi │condiţiilor de │
│11.│Cupru şi zinc │Cupru total şi │complete │(probă │producătoare│autorizare a │
│ │total^10 │zinc total │pentru porci│planificată)│de furaj │unui număr de │
│ │ │ │ │ │combinat │aditivi în │
│ │ │ │ │ │ │furaje, care fac│
│ │ │ │ │ │ │parte din grupa │
│ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │ │ │oligoelemente, │
│ │ │ │ │ │ │cu amendamentele│
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
└───┴───────────────┴────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┘


──────────
    ^6 Utilizarea ca aditivi furajeri a acestor substanţe nu este permisă pentru niciuna dintre matricile şi unităţile prevăzute.
    ^7 Furajele nevizate reprezintă furajele care nu conţin coccidiostatic. Nu se trimit spre analiză furaje care conţin coccidiostatic cu solicitarea de substanţe coccidiostatice pentru furaje nevizate.
    ^8 Lista combinaţiilor de analiţi/matrici/specii în acord cu limitele prevăzute de regulamentele specifice conform Registrului comunitar al aditivilor furajeri - Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003 (Community Register of Feed Additives - Regulation (EC) No 1.831/2003en).
    ^9 Furajele vizate reprezintă furajele care conţin coccidiostatic. În cererea de analiză se precizează în mod obligatoriu destinaţia produsului (specie, categorie şi vârstă), coccidiostaticul utilizat, denumirea comercială şi rata includerii. Solicitarea este strict pentru determinarea coccidiostaticului inclus.
    ^10 Reţetele furajere controlate sunt cele destinate categoriilor de vârstă de peste 12 săptămâni.──────────

┌───┬──────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼──────────────┼──────────┼─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │ │agriculturii, │
│ │ │ │ │ │ │alimentaţiei şi │
│ │ │ │ │ │ │pădurilor şi al │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │ │sănătăţii şi │
│ │ │ │Materii prime │ │ │familiei nr. 249/ │
│ │ │ │furajere: seminţe│ │ │358/2003 pentru │
│ │ │ │întregi de │ │ │aprobarea Normelor│
│ │ │ │oleaginoase (soia│ │ │privind parametrii│
│ │ │ │boabe tratată │ │Unităţi │de calitate şi │
│ │ │ │termic) şi │Control │producătoare│salubritate pentru│
│ │ │ │subproduse │(probă │de furaj │producerea, │
│ │ │ │(şroturi de: │planificată)│combinat │importul, │
│ │ │ │soia, │ │ │controlul │
│ │ │ │floarea-soarelui,│ │ │calităţii, │
│ │ │ │rapiţă, in şi │ │ │comercializarea şi│
│ │ │ │bumbac) │ │ │utilizarea │
│ │ │ │ │ │ │nutreţurilor │
│ │ │ │ │ │ │concentrate │
│ │ │ │ │ │ │simple, combinate,│
│ │ │ │ │ │ │aditivilor │
│ │ │ │ │ │ │furajeri, │
│ │ │ │ │ │ │premixurilor, │
│ │ │ │ │ │ │substanţelor │
│ │ │ │ │ │ │energetice, │
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼────────────┤substanţelor │
│ │ │ │ │ │ │minerale şi a │
│ │ │ │ │ │ │nutreţurilor │
│ │ │ │ │ │ │speciale Ordinul │
│ │ │ │ │ │ │preşedintelui │
│ │ │ │ │ │ │Autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │Naţionale Sanitare│
│ │ │ │ │ │ │Veterinare şi │
│ │ │ │Produse şi │ │ │pentru Siguranţa │
│ │ │ │derivate din │Control │Unităţi │Alimentelor nr. 34│
│ │ │ │lapte şi │(probă │producătoare│/2006 pentru │
│ │ │ │înlocuitori de │planificată)│de furaj │aprobarea Normei │
│ │ │ │lapte praf │ │combinat │sanitare │
│ │ │ │ │ │ │veterinare │
│ │Microorganisme│Salmonella│ │ │ │referitoare la │
│12.│patogene │spp. │ │ │ │monitorizarea │
│ │ │ │ │ │ │zoonozelor şi │
│ │ │ │ │ │ │agenţilor │
│ │ │ │ │ │ │zoonotici, cu │
│ │ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ ├─────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul (UE) │
│ │ │ │ │ │ │nr. 142/2011 al │
│ │ │ │ │ │ │Comisiei din 25 │
│ │ │ │ │ │ │februarie 2011 de │
│ │ │ │ │ │ │punere în aplicare│
│ │ │ │ │ │ │a Regulamentului │
│ │ │ │ │ │ │(CE) nr. 1.069/ │
│ │ │ │ │ │ │2009 al │
│ │ │ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │ │ │Consiliului de │
│ │ │ │ │ │ │stabilire a unor │
│ │ │ │ │ │ │norme sanitare │
│ │ │ │Materii furajere │ │ │privind │
│ │ │ │obţinute prin │ │ │subprodusele de │
│ │ │ │procesarea │ │ │origine animală şi│
│ │ │ │peştelui sau │Control │Unităţi │produsele derivate│
│ │ │ │vieţuitoarelor │(probă │furnizoare │care nu sunt │
│ │ │ │marine (făină de │planificată)│şi depozite │destinate │
│ │ │ │peşte şi │ │ │consumului uman şi│
│ │ │ │hidrolizate │ │ │de punere în │
│ │ │ │proteice de │ │ │aplicare a │
│ │ │ │peşte) │ │ │Directivei 97/78/ │
│ │ │ │ │ │ │CE a Consiliului │
│ │ │ │ │ │ │în ceea ce │
│ │ │ │ │ │ │priveşte anumite │
│ │ │ │ │ │ │probe şi produse │
│ │ │ │ │ │ │care sunt scutite │
│ │ │ │ │ │ │de la controalele │
│ │ │ │ │ │ │sanitar-veterinare│
│ │ │ │ │ │ │la frontieră în │
│ │ │ │ │ │ │conformitate cu │
│ │ │ │ │ │ │directiva │
│ │ │ │ │ │ │menţionată, cu │
│ │ │ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
└───┴──────────────┴──────────┴─────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────────┘┌───┬────────────┬──────────────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├───┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │SR EN ISO │
│ │ │ │ │ │ │6579/AC 2007 │
│ │ │ │ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ │ │Unităţi │preşedintelui│
│ │ │ │ │ │producătoare│Autorităţii │
│ │ │ │Probe din │ │de furaj │Naţionale │
│ │ │ │etapa de │Monitorizare│combinat, │Sanitare │
│ │ │ │producţie │(probă │transportor │Veterinare şi│
│ │ │ │primară (praf)│selectivă) │şi unitatea │pentru │
│ │ │ │ │ │de răcire │Siguranţa │
│ │ │ │ │ │(granulare) │Alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 34/2006, │
│ │ │ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ ├──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │ │agriculturii,│
│ │ │ │ │ │ │alimentaţiei │
│ │ │ │ │ │ │şi pădurilor │
│ │ │ │ │ │ │şi al │
│ │ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │ │ │sănătăţii şi │
│ │ │ │ │ │ │familiei nr. │
│ │ │ │Furaje │ │Unităţi │249/358/ │
│ │ │ │combinate │Monitorizare│producătoare│2003Ordinul │
│ │ │ │pentru păsări │(probă │de furaj │preşedintelui│
│ │ │ │şi porci │selectivă) │combinat │Autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │Sanitare │
│ │ │ │ │ │ │Veterinare şi│
│ │ │ │ │ │ │pentru │
│ │ │ │ │ │ │Siguranţa │
│ │ │ │ │ │ │Alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 34/2006, │
│ │ │ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Materii │ │ │ │
│ │ │ │furajere │Control │Unităţi │ │
│ │ │ │obţinute prin │(probă │producătoare│ │
│ │ │ │procesarea │planificată)│de furaj │ │
│ │ │ │peştelui sau │ │combinat │ │
│ │ │Enterobacteriaceae│vieţuitoarelor│ │ │ │
│ │ │ │marine (făină ├────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │de peşte şi │ │ │ │
│ │ │ │hidrolizate │Control │Unităţi │ │
│ │ │ │proteice de │(probă │furnizoare/ │ │
│ │ │ │peşte) │planificată)│depozite │Regulamentul │
│ │ │ │ │ │ │(UE) nr. 142/│
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┤2011, cu │
│ │ │ │Materii │ │ │amendamentele│
│ │ │ │furajere │ │Unităţi │ulterioare │
│ │ │ │obţinute prin │ │producătoare│ │
│ │ │ │procesarea │ │de furaj │ │
│ │ │ │peştelui sau │Control │combinat │ │
│ │ │Clostridium │vieţuitoarelor│(probă │ │ │
│ │ │perfringens │marine (făină │planificată)├────────────┤ │
│ │ │ │de peşte şi │ │ │ │
│ │ │ │hidrolizate │ │Unităţi │ │
│ │ │ │proteice de │ │furnizoare/ │ │
│ │ │ │peşte) │ │depozite │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ │ │ │preşedintelui│
│ │ │ │ │ │ │Autorităţii │
│ │ │ │ │ │ │Naţionale │
│ │ │ │ │Monitorizare│ │Sanitare │
│ │ │Listeria │Furaje murate:│(prelevare │Exploataţii │Veterinare şi│
│ │ │monocytogenes │silozuri şi │la │comerciale │pentru │
│ │ │ │semisilozuri │suspiciune) │ │Siguranţa │
│ │ │ │ │ │ │Alimentelor │
│ │ │ │ │ │ │nr. 34/2006, │
│ │ │ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │ │ │modificările │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├───┼────────────┼──────────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤
│ │Dioxină, │ │Uleiuri │ │Unităţi │Directiva │
│ │furani şi │Suma PCDD şi PCDF │vegetale şi │Control │producătoare│2002/32/CE, │
│13.│PCB │PCB asemănătoare │subprodusele │(probă │de furaj │cu │
│ │asemănătoare│dioxinelor │acestora │planificată)│combinat │amendamentele│
│ │dioxinelor │ │ │ │ │ulterioare │
└───┴────────────┴──────────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    Probă planificată - prelevare planificată (obiectivă) sau prelevare programată în conformitate cu planul cifric al acţiunilor de supraveghere.
    Probă selectivă - prelevare selectivă sau prelevare suplimentară, ca urmare a identificării unui risc sau a unor probe cu rezultatul analizelor neconform, ce impune o supraveghere suplimentară, antecedente, studii de distribuţie.
    Prelevare la suspiciune - prelevare în cazul suspiciunii unor cauze care pot declanşa boli la animale sau la om, contaminare încrucişată.
    Probele prelevate trebuie să ajungă în laborator în maximum 48 de ore de la prelevare.
    Prelevarea de probe se realizează de către medicii veterinari oficiali ai PIF/PI, în conformitate cu procedurile stabilite de ANSVSA.
    Transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează de către PIF/PI ale ANSVSA, prin firme specializate de transport care să asigure condiţiile specifice pentru furajele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul PIF/PI ale ANSVSA.
    Costurile aferente testării de laborator a probelor de furaje prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/punctele de intrare în cadrul Planului de monitorizare pentru detectarea reziduurilor/contaminanţilor sau altor substanţe periculoase pentru om, animale sau mediul înconjurător în furaje sunt suportate de către importator sau reprezentantul legal al acestuia.
    Analizele de laborator ale probelor de furaje prelevate în posturile de inspecţie la frontieră/punctele de intrare se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA.“"

    13. În anexa nr. 2 capitolul I secţiunea 4, literele A şi B se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "A. EXPERTIZA SANITAR-VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ, INTRODUSE PE PIAŢĂ ŞI DIN IMPORT, AFLATE ÎN PERIOADA DE VALABILITATE**
    Criterii microbiologice de siguranţă a alimentelor de origine animală
    În caz de neconformitate se aplică măsuri directe asupra produselor de origine animală, conform Regulamentului (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei, cu amendamentele ulterioare.

┌────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa │
│ │ │ │ │Metoda │ │căreia i se│
│ │ │Nr. de │ │analitică │Referenţial │aplică │
│Nr. │Categoria de │unităţi │Criterii │de │interpretare │criteriul │
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│ │referinţă^│rezultate^(2)│de │
│ │ │/probă^(3) │ │(1) │ │siguranţă a│
│ │ │ │ │ │ │alimentelor│
│ │ │ │ │ │ │^(29) │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │ │ │
│ │pentru consum │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │sugarilor şi │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │produse │ │Listeria │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│1. │alimentare gata│10 │monocytogenes│11290-1 │cu │timpul │
│ │pentru consum │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │destinate unor │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │scopuri │ │ │ │ │conservare │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │speciale^(7) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │ │ │
│ │pentru consum, │ │ │ │ │ │
│ │care permit │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │ │ │
│ │Listeriei │ │ │ │ │ │
│ │monocytogenes, │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │
│ │cele destinate │ │ │ │ │Alimente │
│ │sugarilor sau │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │unor scopuri │ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│2. │medicale │5 │Listeria │EN ISO │2.073/2005, │timpul │
│ │speciale (numai│ │monocytogenes│11290-2 │cu │perioadei │
│ │categoriile de │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │alimente care │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │se │ │ │ │ │ │
│ │comercializează│ │ │ │ │ │
│ │ca produse │ │ │ │ │ │
│ │finite, fără a │ │ │ │ │ │
│ │mai fi supuse │ │ │ │ │ │
│ │ulterior altor │ │ │ │ │ │
│ │tratamente │ │ │ │ │ │
│ │termice) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Alimente gata │ │ │ │ │ │
│ │pentru consum │ │ │ │ │ │
│ │care nu permit │ │ │ │ │ │
│ │dezvoltarea │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │Listeriei │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │monocytogenes, │ │Listeria │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│3. │altele decât │5 │monocytogenes│11290-2 │cu │timpul │
│ │cele destinate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │sugarilor sau │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │unor scopuri │ │ │ │ │conservare │
│ │medicale │ │ │ │ │ │
│ │speciale ^(7) │ │ │ │ │ │
│ │(8) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │Carne tocată şi│ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │carne preparată│ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│4. │destinate │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │consumului în │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │stare crudă │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Carne tocată şi│ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │carne preparată│ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │de pasăre │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│5. │destinate să │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │fie consumate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │gătite │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Carne tocată şi│ │ │ │ │Alimente │
│ │carne preparată│ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │provenite de la│ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│6. │alte specii │5 │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │timpul │
│ │decât pasăre, │ │ │6579 │cu │perioadei │
│ │destinate să │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │fie consumate │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │gătite │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │Carne separată │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│7. │mecanic^(13) │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │ │
│ │carne destinate│ │ │ │ │ │
│ │consumului în │ │ │ │ │ │
│ │stare crudă, cu│ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │excepţia │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │produselor │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│8. │pentru care │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │procesul de │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │fabricaţie sau │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │compoziţia │ │ │ │ │conservare │
│ │elimină riscul │ │ │ │ │ │
│ │de contaminare │ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │Produse din │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │carne de pasăre│ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│9. │destinate să │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │fie consumate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │gătite │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │ │introduse │
│ │ │ │ │ │Regulamentul │pe piaţă şi│
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │din import │
│ │Gelatină şi │ │ │EN ISO │2.073/2005, │în timpul │
│10. │colagen │5 │Salmonella │6579 │cu │perioadei │
│ │ │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │ │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │ │ │ │ │ │PIF │
│ │ │ │ │ │ │Constanţa │
│ │ │ │ │ │ │Sud │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Unt şi smântână│ │ │ │ │ │
│ │fabricate din │ │ │ │ │Alimente │
│ │lapte crud sau │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │din lapte care │ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│11. │a fost supus │5 │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │timpul │
│ │unui tratament │ │ │6579 │cu │perioadei │
│ │termic inferior│ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │celui de │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │pasteurizare^ │ │ │ │ │ │
│ │(20) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │ │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│ │ │ │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
│ │ │ ├─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│12. │Lapte praf şi │5 │ │Metoda │ │ │
│ │zer praf │ │ │europeană │ │Alimente │
│ │ │ │ │de │Regulamentul │introduse │
│ │ │ │ │screening │(CE) nr. │pe piaţă în│
│ │ │ │Enterotoxina │a «EU-RL │2.073/2005, │timpul │
│ │ │ │stafilococică│pentru │cu │perioadei │
│ │ │ │ │stafilococ│amendamentele│lor de │
│ │ │ │ │coagulaza │ulterioare │conservare │
│ │ │ │ │pozitiv»^ │ │ │
│ │ │ │ │(19) │ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Îngheţată^(16),│ │ │ │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │ │ │Alimente │
│ │produselor │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │pentru care │ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│13. │procesul de │5 │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │timpul │
│ │fabricaţie sau │ │ │6579 │cu │perioadei │
│ │compoziţia │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │elimină riscul │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │de contaminare │ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘┌────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa │
│ │ │ │ │Metoda │ │căreia i se│
│ │ │Nr. de │ │analitică │Referenţial │aplică │
│Nr. │Categoria de │unităţi │Criterii │de │interpretare │criteriul │
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│ │referinţă^│rezultate^(2)│de │
│ │ │/probă^(3) │ │(1) │ │siguranţă a│
│ │ │ │ │ │ │alimentelor│
│ │ │ │ │ │ │^(29) │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Produse din │ │ │ │ │ │
│ │ouă, cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │pentru care │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │procesul de │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│14. │fabricaţie │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │sau │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │compoziţia │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │elimină │ │ │ │ │conservare │
│ │riscul de │ │ │ │ │ │
│ │contaminare │ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Produse │ │ │ │ │ │
│ │alimentare │ │ │ │ │ │
│ │gata pentru │ │ │ │ │ │
│ │consum │ │ │ │ │ │
│ │conţinând ouă│ │ │ │ │ │
│ │crude, cu │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │excepţia │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │produselor │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│15. │pentru care │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │procesul de │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │fabricaţie │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │sau │ │ │ │ │conservare │
│ │compoziţia │ │ │ │ │ │
│ │elimină │ │ │ │ │ │
│ │riscul de │ │ │ │ │ │
│ │contaminare │ │ │ │ │ │
│ │cu Salmonella│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │Crustacee şi │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │moluşte │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│16. │tratate │5 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │termic │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alimente │
│ │ │ │ │ │ │introduse │
│ │ │ │ │ │ │pe piaţă în│
│ │ │ │ │ │Regulamentul │timpul │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │perioadei │
│ │ │ │ │EN ISO │2.073/2005, │lor de │
│ │ │5 │Salmonella │6579 │cu │conservare │
│ │Moluşte │ │ │ │amendamentele│Gasteropode│
│ │bivalve vii │ │ │ │ulterioare │vii din │
│ │şi │ │ │ │ │import │
│17. │echinoderme, │ │ │ │ │PIF Halmeu │
│ │tunicate şi │ │ │ │ │PIF │
│ │gasteropode │ │ │ │ │Moraviţa │
│ │vii ├────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │ │ │ │ISO/TS │2.073/2005, │pe piaţă în│
│ │ │1^(18) │E. coli(12) │16649-3 │cu │timpul │
│ │ │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │ │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│ │ │ │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │Brânzeturi │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │din lapte │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │crud şi din │ │ │ │ │conservare │
│ │lapte care a │ ├─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│18. │fost supus │5 │ │Metoda │ │ │
│ │unui │ │ │europeană │ │Alimente │
│ │tratament │ │ │de │Regulamentul │introduse │
│ │termic mai │ │ │screening │(CE) nr. │pe piaţă în│
│ │slab decât │ │Enterotoxina │a «EU-RL │2.073/2005, │timpul │
│ │pasteurizarea│ │stafilococică│pentru │cu │perioadei │
│ │ │ │ │stafilococ│amendamentele│lor de │
│ │ │ │ │coagulaza │ulterioare │conservare │
│ │ │ │ │pozitiv»^ │ │ │
│ │ │ │ │(19) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │ │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│ │ │ │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │Brânzeturi │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │maturate din │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │lapte sau zer│ │ │ │ │conservare │
│ │care a fost │ ├─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │supus │ │ │ │ │Alimente │
│19. │pasteurizării│5 │ │Metoda │ │introduse │
│ │sau unui │ │ │europeană │ │pe piaţă în│
│ │tratament │ │ │de │Regulamentul │timpul │
│ │termic mai │ │ │screening │(CE) nr. │perioadei │
│ │puternic │ │Enterotoxina │a «EU-RL │2.073/2005, │lor de │
│ │decât │ │stafilococică│pentru │cu │conservare │
│ │pasteurizarea│ │ │stafilococ│amendamentele│Brânzeturi │
│ │ │ │ │coagulaza │ulterioare │maturate │
│ │ │ │ │pozitiv»^ │ │din import │
│ │ │ │ │(19) │ │PIF │
│ │ │ │ │ │ │Moraviţa │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │nematurate │ │ │ │ │ │
│ │sub formă de │ │ │ │ │ │
│ │pastă moale -│ │ │Metoda │ │ │
│ │brânzeturi │ │ │europeană │ │Alimente │
│ │proaspete - │ │ │de │Regulamentul │introduse │
│ │din lapte sau│ │ │screening │(CE) nr. │pe piaţă în│
│20. │zer care a │5 │Enterotoxina │a «EU-RL │2.073/2005, │timpul │
│ │fost supus │ │stafilococică│pentru │cu │perioadei │
│ │pasteurizării│ │ │stafilococ│amendamentele│lor de │
│ │sau unui │ │ │coagulaza │ulterioare │conservare │
│ │tratament │ │ │pozitiv»^ │ │ │
│ │termic mai │ │ │(19) │ │ │
│ │puternic │ │ │ │ │ │
│ │decât │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Lapte praf │ │ │ │ │ │
│ │pentru sugari│ │ │ │ │ │
│ │şi alimente │ │ │ │ │Alimente │
│ │dietetice │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │deshidratate │ │Cronobacter │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│21. │pentru │30 │spp. │ISO/TS │2.073/2005, │timpul │
│ │scopuri │ │(Enterobacter│22964 │cu │perioadei │
│ │medicale │ │sakazakii) │ │amendamentele│lor de │
│ │speciale │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │copiilor sub │ │ │ │ │ │
│ │6 luni^(17) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Formule de │ │ │ │ │ │
│ │început │ │ │ │ │ │
│ │deshidratate │ │ │ │ │ │
│ │şi produse │ │ │ │ │Alimente │
│ │alimentare │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │dietetice │ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│22. │deshidratate │30 │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │timpul │
│ │pentru │ │ │6579 │cu │perioadei │
│ │scopuri │ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │medicale │ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │speciale │ │ │ │ │ │
│ │destinate │ │ │ │ │ │
│ │sugarilor sub│ │ │ │ │ │
│ │6 luni │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Alimente │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │introduse │
│ │Formule de │ │ │EN ISO │2.073/2005, │pe piaţă în│
│23. │continuare │30 │Salmonella │6579 │cu │timpul │
│ │deshidratate │ │ │ │amendamentele│perioadei │
│ │ │ │ │ │ulterioare │lor de │
│ │ │ │ │ │ │conservare │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘┌────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │Etapa │
│ │ │ │ │ │ │căreia i se│
│ │Categoria│Nr. de │ │Metoda │Referenţial │aplică │
│Nr. │de │unităţi │Criterii │analitică de │interpretare │criteriul │
│crt.│alimente^│(eşantioane)│ │referinţă^(1) │rezultate^(2)│de │
│ │(4) │/probă^(3) │ │ │ │siguranţă a│
│ │ │ │ │ │ │alimentelor│
│ │ │ │ │ │ │^(29) │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │EN ISO 6579 │ │Alimente │
│ │ │ │Salmonella │(pentru │Regulamentul │introduse │
│ │Carne │ │typhimurium│detecţie) │(CE) nr. │pe piaţă în│
│24. │proaspătă│5 │^(22) │Sistemul │2.073/2005, │timpul │
│ │de pasăre│ │Salmonella │White-Kaufmann│cu │perioadei │
│ │^(21) │ │enteritidis│- Le Minor │amendamentele│lor de │
│ │ │ │ │(pentru │ulterioare │conservare │
│ │ │ │ │serotipizare) │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Produse │ │ │ │ │Alimente │
│ │din │ │ │ │ │introduse │
│ │pescuit │ │ │ │ │pe piaţă în│
│ │din │ │ │ │Regulamentul │timpul │
│ │specii de│ │ │ │(CE) nr. │perioadei │
│ │peşti │ │Histamină^ │ │2.073/2005, │lor de │
│25. │asociate │9 │(26) │HPLC │cu │conservare │
│ │cu │ │ │ │amendamentele│Produse din│
│ │cantităţi│ │ │ │ulterioare │pescuit din│
│ │mari de │ │ │ │ │import │
│ │histidină│ │ │ │ │PIF │
│ │^(25) │ │ │ │ │Constanţa │
│ │ │ │ │ │ │Sud │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │Produse │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │
│ │pescuit │ │ │ │ │ │
│ │care au │ │ │ │ │ │
│ │fost │ │ │ │ │ │
│ │supuse │ │ │ │ │ │
│ │unui │ │ │ │ │ │
│ │tratament│ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │Alimente │
│ │maturare │ │ │ │Regulamentul │introduse │
│ │a │ │ │ │(CE) nr. │pe piaţă în│
│26. │enzimelor│9 │Histamină^ │HPLC │2.073/2005, │timpul │
│ │în │ │(26) │ │cu │perioadei │
│ │saramură,│ │ │ │amendamentele│lor de │
│ │fabricate│ │ │ │ulterioare │conservare │
│ │din │ │ │ │ │ │
│ │specii de│ │ │ │ │ │
│ │peşti │ │ │ │ │ │
│ │asociate │ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │
│ │cantităţi│ │ │ │ │ │
│ │mari de │ │ │ │ │ │
│ │histidină│ │ │ │ │ │
│ │^(25) │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴───────────┘


B. EXPERTIZA SANITAR-VETERINARĂ A ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALĂ LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE PROCESARE ŞI DIN IMPORT
    Criterii microbiologice de igienă a procesului tehnologic de fabricaţie a alimentelor de origine animală
    În caz de neconformitate, se aplică măsuri de revizuire a igienei procesului tehnologic, a programelor de autocontrol, a procedurilor specifice, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005, cu amendamentele ulterioare

┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Metoda │ │Etapa căreia│
│ │ │Nr. de │ │analitică│Referenţial │i se aplică │
│Nr. │Categoria de │unităţi │Criterii │de │interpretare │criteriul de│
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│ │referinţă│rezultate^(2)│igienă a │
│ │ │/ probă^(3) │ │^(1) │ │procesului │
│ │ │ │ │ │ │tehnologic │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│ │ │5 │Număr total de │ISO 4833 │2.073/2005, │dar înainte │
│ │ │ │germeni │ │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carcase de │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │bovine, │ │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│1. │ovine, │5 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │dar înainte │
│ │caprine, │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │porcine şi │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │cabaline^(9) │ │ │ │ulterioare │ │
│ │ ├────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │Carcase după│
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │toaletare, │
│ │ │5^(10) │Salmonella │EN ISO │2.073/2005, │dar înainte │
│ │ │ │ │6579 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│refrigerare │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Carcase de │ │Salmonella/25 g de│ │Regulamentul │ │
│ │păsări, │ │probă comună din │ │(CE) nr. │ │
│2. │respectiv │5^(10) │pielea gâtului │EN ISO │2.073/2005, │Carcase după│
│ │broileri şi │ │recoltate la │6579 │cu │refrigerare │
│ │curcani │ │nivelul │ │amendamentele│ │
│ │ │ │abatoarelor │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Număr total de │ISO 4833 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │germeni^(11) │ │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
│3. │Carne tocată │5 ├──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │E. coli(12) │16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Număr total de │ISO 4833 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │germeni │ │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │Carne │ │ │ │ulterioare │ │
│4. │separată │5 ├──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │mecanic^(13) │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │E. coli(12) │16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│5. │Carne │5 │E. coli(12) │16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │preparată │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Lapte │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizat │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │şi alte │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│6. │produse │5 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │lactate │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │lichide │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │pasteurizate^│ │ │ │ulterioare │ │
│ │(14) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În timpul │
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │procesului │
│ │din lapte sau│ │ │ │Regulamentul │de │
│ │zer care a │ │ │ISO │(CE) nr. │fabricaţie, │
│7. │fost supus │5 │E. coli^(15) │16649-1 │2.073/2005, │când se │
│ │unui │ │ │sau 2 │cu │preconizează│
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│că numărul │
│ │termic │ │ │ │ulterioare │de E. coli │
│ │ │ │ │ │ │este cel mai│
│ │ │ │ │ │ │ridicat │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │În timpul │
│ │din lapte │ │ │ │ │procesului │
│ │crud şi din │ │ │ │Regulamentul │de │
│ │lapte care a │ │ │ │(CE) nr. │fabricaţie, │
│ │fost supus │ │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │când se │
│8. │unui │5 │coagulazo-pozitivi│6888-1 │cu │preconizează│
│ │tratament │ │ │sau 2 │amendamentele│că numărul │
│ │termic mai │ │ │ │ulterioare │de │
│ │slab decât │ │ │ │ │stafilococi │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │este cel mai│
│ │ │ │ │ │ │ridicat │
└────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Metoda │ │Etapa căreia│
│ │ │Nr. de │ │analitică│Referenţial │i se aplică │
│Nr. │Categoria de │unităţi │Criterii │de │interpretare │criteriul de│
│crt.│alimente^(4) │(eşantioane)│ │referinţă│rezultate^(2)│igienă a │
│ │ │/ probă^(3) │ │^(1) │ │procesului │
│ │ │ │ │ │ │tehnologic │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │În timpul │
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │procesului │
│ │maturate din │ │ │ │ │de │
│ │lapte sau zer│ │ │ │ │fabricaţie, │
│ │care a fost │ │ │ │Regulamentul │când se │
│ │supus │ │ │ │(CE) nr. │preconizează│
│ │pasteurizării│ │Stafilococi │EN ISO │2.073/2005, │că numărul │
│9. │sau unui │5 │coagulazo-pozitivi│6888-1 │cu │de │
│ │tratament │ │ │sau 2 │amendamentele│stafilococi │
│ │termic mai │ │ │ │ulterioare │este cel mai│
│ │puternic │ │ │ │ │ridicat │
│ │decât │ │ │ │ │Brânzeturi │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │maturate din│
│ │ │ │ │ │ │import │
│ │ │ │ │ │ │PIF Moraviţa│
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │nematurate │ │ │ │ │ │
│ │sub formă de │ │ │ │ │ │
│ │pastă moale -│ │ │ │ │ │
│ │brânzeturi │ │ │ │ │ │
│ │proaspete - │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │din lapte sau│ │ │EN ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│10. │zer care a │5 │Stafilococi │6888-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │fost supus │ │coagulazo-pozitivi│sau 2 │cu │de │
│ │pasteurizării│ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │sau unui │ │ │ │ulterioare │ │
│ │tratament │ │ │ │ │ │
│ │termic mai │ │ │ │ │ │
│ │puternic │ │ │ │ │ │
│ │decât │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizarea│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Unt şi │ │ │ │ │ │
│ │smântână │ │ │ │ │ │
│ │fabricate din│ │ │ │ │ │
│ │lapte crud │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │sau din lapte│ │ │ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│11. │care a fost │5 │E. coli^(15) │16649-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │supus unui │ │ │sau 2 │cu │de │
│ │tratament │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │termic │ │ │ │ulterioare │ │
│ │inferior │ │ │ │ │ │
│ │celui de │ │ │ │ │ │
│ │pasteurizare │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │Lapte praf şi│ │ │ │ulterioare │ │
│12. │zer praf^(14)│5 ├──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │EN ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │ │ │Stafilococi │6888-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │coagulazo-pozitivi│sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Îngheţată^ │ │ │ │Regulamentul │Sfârşitul │
│ │(16) şi │ │ │ │(CE) nr. │procesului │
│13. │deserturi │5 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │de │
│ │lactate │ │ │21528-2 │cu │fabricaţie │
│ │congelate │ │ │ │amendamentele│PIF Moraviţa│
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │Formule de │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │început │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │deshidratate │10 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │şi produse │ │ │21528-1 │cu │de │
│ │alimentare │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │dietetice │ │ │ │ulterioare │ │
│14. │pentru ├────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │scopuri │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │medicale │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │speciale │5 │Bacillus cereus │EN ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │destinate │ │prezumtiv │7932 │cu │de │
│ │sugarilor sub│ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │6 luni │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │Formule de │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│15. │continuare │5 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │deshidratate │ │ │21528-1 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│16. │Produse din │5 │Enterobacteriaceae│ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │ouă │ │ │21528-2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │ │ │ │ │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │Produse │ │E. coli │ISO │2.073/2005, │procesului │
│ │decorticate │ │ │16649-3 │cu │de │
│ │şi fără │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │cochilie din │ │ │ │ulterioare │ │
│17. │crustacee şi │5 ├──────────────────┼─────────┼─────────────┼────────────┤
│ │moluşte │ │ │ │Regulamentul │ │
│ │tratate │ │ │EN ISO │(CE) nr. │Sfârşitul │
│ │termic │ │Stafilococi │6888-1 │2.073/2005, │procesului │
│ │ │ │coagulazo-pozitivi│sau 2 │cu │de │
│ │ │ │ │ │amendamentele│fabricaţie │
│ │ │ │ │ │ulterioare │ │
└────┴─────────────┴────────────┴──────────────────┴─────────┴─────────────┴────────────┘

"

    14. În anexa nr. 2 la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „OVINE/CAPRINE“, punctele 5 şi 17 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬─────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│„Nr. │Grupa de │Matrice │Locul de prelevare│Referenţial interpretare rezultate │
│crt. │substanţe │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│ │ │ │ │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│ │ │Urină │ │privind interzicerea utilizării în creşterea animalelor de fermă a unor │
│5. │A5 │Ficat │Abator │substanţe cu acţiune hormonală sau tireostatică şi a celor betaagoniste, cu │
│ │ │ │ │modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Decizia 2005/34/CE │
│ │ │ │ │Directiva 2008/97/CE, cu amendamentele ulterioare │
├───────┴─────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│....................................................................................................................................................................................................│
├───────┬─────────────┬─────────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│17. │B3d │Ficat │Abator, PIF │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare“ │
│ │ │Muşchi │Constanţa Sud │ │
└───────┴─────────────┴─────────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"

    15. În anexa nr. 2 capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „PĂSĂRI“, punctele 1-4, 7, 9-12, 15 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌─────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. crt. │Grupa de substanţe │Matrice │Locul de prelevare │Referenţial interpretare rezultate │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│„1. │A1 │Muşchi │Exploataţii │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │PIF Siret │Decizia 2005/34/CE │
│ │ │ │ │Directiva 2008/97/CE, cu amendamentele ulterioare │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│2. │A2 │Muşchi │Exploataţii │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │PIF Halmeu │Decizia 2005/34/CE │
│ │ │ │PIF Siret │Directiva 2008/97/CE, cu amendamentele ulterioare │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│3. │A3 │Muşchi Ficat │Exploataţii │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │ │Decizia 2005/34/CE │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│4. │A4 │Ficat Muşchi │Exploataţii │Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │PIF Constanţa Sud │Decizia 2005/34/CE │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│.............................................................................................................................................................................................................................. │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │B1 │Muşchi │Abator │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Halmeu │ │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│.............................................................................................................................................................................................................................. │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. │B2b │Ficat │Abator │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. │B2c │Muşchi │Abator │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Siret │Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│11. │B2e │Muşchi │PIF Halmeu │Regulamentul (CE) nr. 582/2009 │
│ │ │ │ │Decizia 2005/34/CE │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. │B2f │Ficat │Abator │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Constanţa Nord │Directiva 96/23/CE, cu amendamentele ulterioare │
├─────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│............................................................................................................................................................................................................................. │
├─────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Abator │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare Regulamentul │
│15. │B3c │Muşchi │PIF Halmeu │(CEE) nr. 315/93, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Siret │ │
├─────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│16. │B3d │Ficat Muşchi │Abator │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare“ │
└─────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"

    16. În anexa nr. 2 la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea „ACVACULTURĂ“, punctele 1, 5-10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬──────────────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. crt.│Grupa de substanţe│Matrice│Locul de prelevare │Referenţial interpretare rezultate │
├────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru │
│„1. │A1 │Peşte │Exploataţie piscicolă│Siguranţa Alimentelor nr. 199/2006, cu modificările şi completările ulterioare │
│ │ │ │PIF Constanţa Sud │Decizia 2005/34/CE │
│ │ │ │ │Directiva 2008/97/CE, cu amendamentele ulterioare │
├────────┴──────────────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│................................................................................................................................................................................................................................│
├────────┬──────────────────┬───────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │B1 │Peşte │Exploataţie piscicolă│Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
├────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│6. │B2a │Peşte │Exploataţie piscicolă│Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
├────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│7. │B3a │Peşte │Exploataţie piscicolă│Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Constanţa Sud │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare │
├────────┼──────────────────┼───────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Exploataţie piscicolă│ │
│ │ │ │PIF Constanţa Nord │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare Regulamentul │
│8. │B3c │Peşte │PIF Constanţa Sud │(CEE) nr. 315/93, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Otopeni │ │
│ │ │ │PIF Siret │ │
└────────┴──────────────────┴───────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────────┐
│Nr. │Grupa de │ │Locul de │Referenţial │
│crt.│substanţe│Matrice│prelevare │interpretare │
│ │ │ │ │rezultate │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Exploataţie│Regulamentul │
│ │ │ │piscicolă │(CE) nr. │
│9. │B3d │Peşte │PIF │1.881/2006, │
│ │ │ │Constanţa │cu │
│ │ │ │Sud │amendamentele│
│ │ │ │ │ulterioare │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Decizia 2004/│
│ │ │ │ │25/CE a │
│ │ │ │ │Comisiei din │
│ │ │ │ │22 decembrie │
│ │ │ │ │2003 de │
│ │ │ │ │modificare a │
│ │ │ │ │Deciziei 2002│
│ │ │ │Exploataţie│/657/CE în │
│ │ │ │piscicolă │ceea ce │
│10. │B3e │Peşte │PIF │priveşte │
│ │ │ │Constanţa │stabilirea │
│ │ │ │Sud │limitelor de │
│ │ │ │ │performanţe │
│ │ │ │ │minime cerute│
│ │ │ │ │(LPMC) pentru│
│ │ │ │ │anumite │
│ │ │ │ │reziduuri din│
│ │ │ │ │alimentele de│
│ │ │ │ │origine │
│ │ │ │ │animală“ │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────────┘

"

    17. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea ,,LAPTE DE BOVINE/LAPTE DE OVINE/ LAPTE DE CAPRINE“, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: ,,LAPTE DE BOVINE ŞI DE LA ALTE SPECII“.
    18. În anexa nr. 2 la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea ,,MIERE“, punctele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. crt. │Grupa de substanţe │Matrice │Locul de prelevare │Referenţial interpretare rezultate │
├────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│„1. │A6 │Miere │Centru colectare │Decizia 2003/181/CE │
│ │ │ │PIF Albiţa │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. │B1 │Miere │Centru colectare │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Albiţa │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. │B2c │Miere │Centru colectare │Regulamentul (UE) nr. 37/2010, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Sculeni │Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare │
├────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│..............................................................................................................................................................................................................................│
├────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│5. │B3a │Miere │Centru colectare │Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │ │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare │
├────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Centru colectare │ │
│6. │B3b │Miere │PIF Albiţa │Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare │
│ │ │ │PIF Constanţa Sud │ │
├────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │Centru colectare │Regulamentul (CE) nr. 1.881/2006, cu amendamentele ulterioare │
│7. │B3c │Miere │PIF Albiţa │Regulamentul (CEE) nr. 315/93, cu amendamentele ulterioare“ │
│ │ │ │PIF Siret │ │
└────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"

    19. În anexa nr. 2, la capitolul I secţiunea 11 subsecţiunea ,,MIERE“, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu următorul cuprins:
    "

┌───┬───┬─────┬─────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Regulamentul │
│ │ │ │Centru │(CE) nr. 396/ │
│„8.│B3f│Miere│colectare│2005, cu │
│ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ulterioare“ │
└───┴───┴─────┴─────────┴──────────────┘

"

    20. În anexa nr. 2, la capitolul I, la secţiunea 12, „DETERMINAREA NIVELURILOR DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ A FURAJELOR IMPORTATE (RADIOACTIVITATE CUMULATĂ DE CS^137 ŞI CS^134)“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "DETERMINAREA NIVELURILOR DE CONTAMINARE RADIOACTIVĂ A FURAJELOR IMPORTATE (RADIOACTIVITATE CUMULATĂ DE CS^137 ŞI CS^134)

┌───────────┬───────────────┬──────────┬────────────┬─────────┬──────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ │ │ministrului │
│ │ │ │ │PIF │sănătăţii publice,│
│ │ │Grâu │ │Albiţa şi│al preşedintelui │
│ │ │ │ │PIF │ANSVSA şi al │
│ │ │ │ │Sculeni │preşedintelui │
│ │ │ │ │ │Comisiei Naţionale│
│ │ │ │ │ │pentru Controlul │
│ │ │ │ │ │Activităţilor │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤Nucleare nr. 1.805│
│ │ │ │ │ │/286/314/2006 │
│ │ │ │ │ │privind aprobarea │
│ │ │ │ │ │Instrucţiunilor │
│ │ │Tărâţe de │ │PIF │referitoare la │
│ │ │grâu │ │Albiţa │crearea cadrului │
│ │ │ │ │ │legal pentru │
│ │ │ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │ │ │regulamentelor │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤Consiliului şi │
│ │ │ │ │ │Comisiei Europene │
│ │ │ │ │ │referitoare la │
│ │ │ │ │ │stabilirea │
│ │ │ │ │PIF │nivelurilor maxime│
│ │ │Lizină │ │Constanţa│admise de │
│ │ │ │ │Sud │contaminare │
│ │ │ │ │ │radioactivă a │
│ │Radioactivitate│ │Conform │ │produselor │
│Contaminare│cumulată de CS^│ │Planului de │ │alimentare şi │
│radioactivă│137 şi CS^134 ├──────────┤monitorizare├─────────┤furajere, după un │
│ │ │ │a furajelor │ │accident nuclear │
│ │ │ │ │ │sau în caz de │
│ │ │ │ │ │urgenţă │
│ │ │Fosfat │ │PIF │radiologică, la │
│ │ │monocalcic│ │Halmeu │condiţiile │
│ │ │ │ │ │speciale de export│
│ │ │ │ │ │al produselor │
│ │ │ │ │ │alimentare şi │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤furajere, ca │
│ │ │ │ │ │urmare a unui │
│ │ │ │ │ │accident nuclear │
│ │ │ │ │ │sau ca urmare a │
│ │ │ │ │PIF │altor situaţii de │
│ │ │Orz │ │Galaţi │urgenţă │
│ │ │ │ │PIF │radiologică, │
│ │ │ │ │Sculeni │precum şi la │
│ │ │ │ │ │condiţiile care │
│ │ │ │ │ │guvernează │
│ │ │ │ │ │importurile │
│ │ ├──────────┤ ├─────────┤produselor │
│ │ │ │ │ │agricole originare│
│ │ │ │ │ │din alte ţări, ca │
│ │ │ │ │ │urmare a │
│ │ │Porumb │ │PIF │accidentului de la│
│ │ │ │ │Sculeni │centrala │
│ │ │ │ │ │nuclearo-electrică│
│ │ │ │ │ │de la Cernobîl. │
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────────────┘

"

    21. În anexa nr. 2 capitolul II, litera C se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "C. Controlul oficial al reziduurilor de pesticide din şi/sau de pe produse alimentare de origine nonanimală

┌──┬──────────────┬───────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │Produse de │Locul de │Frecvenţa │
│ │ │origine │prelevare │probelor │
│ │ │nonanimală │ │recoltate │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │Lămâi, │ │ │
│ │ │gutui, │ │ │
│ │ │caise, │ │ │
│ │ │cireşe, │ │ │
│ │ │prune, │ │ │
│ │ │curmale, │ │ │
│ │ │piersici, │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │
│ │ │nectarine │ │ │
│ │ │şi hibrizi │ │ │
│ │ │similari, │ │ │
│ │ │kiwi, │ │ │
│ │ │ananas, │ │ │
│ │ │avocado, │ │ │
│ │ │mango, │ │ │
│ │ │ţelină │ │Minimum o │
│ │ │rădăcină, │ │probă pe an şi│
│ │ │păstârnac │ │maximum 5% pe │
│ │ │rădăcină, │ │an din numărul│
│ │ │pătrunjel │Posturile │de │
│ │ │rădăcină, │de │transporturi │
│ │ │cartofi │inspecţie │de produse │
│ │ │dulci, │la │pentru fiecare│
│ │ │ridichi, │frontieră │furnizor din │
│ │ │usturoi, │şi │fiecare ţară │
│ │ │ceapă, │birourile │terţă de │
│ │ │ceapă │vamale │origine │
│ │ │verde, │ │Ori de câte │
│ │ │pepene │ │ori situaţia o│
│ │ │verde, │ │impune. │
│ │ │pepene │ │ │
│ │ │galben, │ │ │
│ │ │pepene amar│ │ │
│ │ │(Momordica │ │ │
│ │ │charantia),│ │ │
│ │ │dovlecei, │ │ │
│ │ │gulii, │ │ │
│ │ │brocoli, │ │ │
│ │ │varză, │ │ │
│ │ │varză │ │ │
│ │ │creaţă, │ │ │
│ │ │varză de │ │ │
│ │Reziduuri de │Bruxelles, │ │ │
│ │pesticide │salată (în │ │ │
│ │analizate prin│stare │ │ │
│ │metode │proaspătă │ │ │
│ │multireziduale│sau ├──────────┼──────────────┤
│1.│bazate pe │congelată),│ │ │
│ │GC-MS şi LC-MS│mazăre │ │ │
│ │sau prin │(proaspătă │ │ │
│ │metode │sau │ │ │
│ │monoreziduale^│congelată),│ │ │
│ │1 │fasole │ │ │
│ │ │boabe, │ │ │
│ │ │praz, │ │ │
│ │ │ţelină, │ │ │
│ │ │ciuperci de│ │ │
│ │ │cultură, │ │ │
│ │ │secară sau │ │ │
│ │ │ovăz, │ │ │
│ │ │porumb, │ │ │
│ │ │fasole cu │ │ │
│ │ │păstaie │ │O dată pe an │
│ │ │(proaspătă │ │de la fiecare │
│ │ │sau │ │unitate, │
│ │ │congelată),│ │pentru fiecare│
│ │ │roşii, │ │ţară de │
│ │ │morcovi, │Depozite │origine, la │
│ │ │castraveţi,│de │transporturile│
│ │ │portocale, │destinaţie│care nu au │
│ │ │mandarine, │a │fost prelevate│
│ │ │pere, │produselor│în posturile │
│ │ │cartofi, │originare │de inspecţie │
│ │ │orez, │din ţări │la frontieră │
│ │ │spanac │terţe │sau birourile │
│ │ │(proaspăt │ │vamale Ori de │
│ │ │sau │ │câte ori │
│ │ │congelat) │ │situaţia o │
│ │ │Ulei de │ │impune. │
│ │ │măsline │ │ │
│ │ │virgin │ │ │
│ │ │(factorul │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │prelucrare │ │ │
│ │ │a uleiului │ │ │
│ │ │= 5, ţinând│ │ │
│ │ │seama de un│ │ │
│ │ │randament │ │ │
│ │ │standard al│ │ │
│ │ │producţiei │ │ │
│ │ │de ulei de │ │ │
│ │ │măsline de │ │ │
│ │ │20% din │ │ │
│ │ │recolta de │ │ │
│ │ │măsline) │ │ │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O probă pe an │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │Unităţi de│judeţ │
│ │ │ │fabricare │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │Reziduuri de │ │ │impune. │
│ │pesticide │ ├──────────┼──────────────┤
│ │analizate prin│ │ │Minimum o │
│ │metode │ │ │probă pe an şi│
│ │multireziduale│ │ │maximum 5% pe │
│2.│bazate pe │Făină de │Posturile │an din numărul│
│ │GC-MS şi LC-MS│grâu │de │de │
│ │sau prin │ │inspecţie │transporturi │
│ │metode │ │la │de produse │
│ │monoreziduale^│ │frontieră │pentru fiecare│
│ │1 │ │şi │furnizor din │
│ │ │ │birourile │fiecare ţară │
│ │ │ │vamale │terţă de │
│ │ │ │ │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O probă pe an │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │Unităţi de│unitate Ori de│
│ │ │ │fabricare │câte ori │
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o │
│ │ │ │ │probă pe │
│ │ │ │ │semestru şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul│
│ │ │ │de │de │
│ │ │ │inspecţie │transporturi │
│ │ │ │la │de produse │
│ │ │ │frontieră │pentru fiecare│
│ │ │ │şi │furnizor din │
│ │ │ │birourile │fiecare ţară │
│ │ │ │vamale │terţă de │
│ │ │ │ │origine Ori de│
│ │ │ │ │câte ori │
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe │
│ │ │ │ │semestru de la│
│ │ │ │ │fiecare │
│ │Reziduuri de │ │ │unitate, │
│ │pesticide │ │ │pentru fiecare│
│ │analizate prin│ │ │ţară de │
│ │metode │ │Depozite │origine, la │
│ │multireziduale│ │de │transporturile│
│3.│bazate pe │Suc de │destinaţie│de la care nu │
│ │GC-MS şi LC-MS│portocale │a │au fost │
│ │sau prin │ │produselor│prelevate │
│ │metode │ │provenite │probe în │
│ │monoreziduale^│ │din ţări │posturile de │
│ │1 │ │terţe │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o │
│ │ │ │ │probă pe an │
│ │ │ │ │pentru produse│
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │Depozite │judeţ, la │
│ │ │ │de produse│transporturile│
│ │ │ │provenite │de la care nu │
│ │ │ │din ţări │au fost │
│ │ │ │terţe şi │prelevate │
│ │ │ │state │probe în │
│ │ │ │membre │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
└──┴──────────────┴───────────┴──────────┴──────────────┘┌──┬──────────────┬───────────┬──────────┬───────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │Vin (roşu │ │ │
│ │ │sau alb) │ │ │
│ │ │fabricat │ │ │
│ │Reziduuri de │din │ │ │
│ │pesticide │struguri. │ │ │
│ │analizate prin│În cazul în│ │ │
│ │metode │care nu │ │Maximum 5 probe│
│ │multireziduale│sunt │ │pe an pentru │
│4.│bazate pe │disponibili│Unităţi de│fiecare judeţ │
│ │GC-MS şi LC-MS│factori │fabricare │Ori de câte ori│
│ │sau prin │specifici │ │situaţia o │
│ │metode │de │ │impune. │
│ │monoreziduale^│prelucrare │ │ │
│ │1 │a vinului, │ │ │
│ │ │se poate │ │ │
│ │ │aplica, din│ │ │
│ │ │oficiu, │ │ │
│ │ │factorul 1.│ │ │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │Reziduuri de │ │vamale │origine │
│ │pesticide │Vinete │ │Ori de câte ori│
│ │analizate prin│Banane │ │situaţia o │
│ │metode │Conopidă │ │impune. │
│ │multireziduale│Mazăre ├──────────┼───────────────┤
│5.│bazate pe │boabe │ │O dată pe an de│
│ │GC-MS şi LC-MS│(proaspătă │ │la fiecare │
│ │sau prin │sau │ │unitate, pentru│
│ │metode │congelată) │ │fiecare ţară de│
│ │monoreziduale^│şi │Depozite │origine, la │
│ │1 │Grâu │de │transporturile │
│ │ │ │destinaţie│de la care nu │
│ │ │ │a │au fost │
│ │ │ │produselor│prelevate probe│
│ │ │ │provenite │în posturile de│
│ │ │ │din ţări │inspecţie la │
│ │ │ │terţe │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum 10% din│
│ │ │ │ │numărul │
│ │ │ │ │transporturilor│
│ │ │ │ │de produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │Depozite │state membre la│
│ │Reziduuri de │ │de │transporturile │
│ │pesticide │ │destinaţie│de la care nu │
│ │analizate prin│ │a │au fost │
│ │metode │ │produselor│prelevate probe│
│ │multireziduale│ │provenite │în posturile de│
│6.│bazate pe │Mere │din ţări │inspecţie la │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │terţe │frontieră sau │
│ │sau prin │ │ │birourile │
│ │metode │ │ │vamale, pentru │
│ │monoreziduale^│ │ │fiecare judeţ │
│ │1 │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o probă│
│ │ │ │ │pe an pentru │
│ │ │ │ │produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │Depozite │pentru fiecare │
│ │ │ │de produse│judeţ, la │
│ │ │ │provenite │transporturile │
│ │ │ │din ţări │care nu au fost│
│ │ │ │terţe şi │prelevate în │
│ │ │ │state │posturile de │
│ │ │ │membre │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├──┼──────────────┼───────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │ │ │ │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei şi │
│ │ │ │ │Chinei, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │Depozite │în posturile de│
│ │ │ │de │inspecţie la │
│ │ │ │destinaţie│frontieră sau │
│ │ │ │a │birourile │
│ │ │ │produselor│vamale 20% din │
│ │ │ │provenite │numărul │
│ │ │ │din ţări │transporturilor│
│ │ │ │terţe │de produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │Turcia şi China│
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │Reziduuri de │ │ │au fost │
│ │pesticide │ │ │prelevate probe│
│ │analizate prin│ │ │în posturile de│
│ │metode │ │ │inspecţie la │
│ │multireziduale│ │ │frontieră sau │
│7.│bazate pe │Grapefruit │ │birourile │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │ │vamale │
│ │sau prin │ │ │Ori de câte ori│
│ │metode │ │ │situaţia o │
│ │monoreziduale^│ │ │impune. │
│ │1 │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum două │
│ │ │ │ │probe pe an │
│ │ │ │ │pentru produse │
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │ţări terţe (cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei şi │
│ │ │ │ │Chinei) şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │ │judeţ, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │ │în posturile de│
│ │ │ │Depozite │inspecţie la │
│ │ │ │de produse│frontieră sau │
│ │ │ │provenite │birourile │
│ │ │ │din ţări │vamale │
│ │ │ │terţe şi │Două probe pe │
│ │ │ │state │an pentru │
│ │ │ │membre │produsele │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │Turcia şi China│
│ │ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │ │judeţ la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │ │în posturile de│
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
└──┴──────────────┴───────────┴──────────┴───────────────┘┌───┬──────────────┬────────┬──────────┬───────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │Reziduuri de │ │ │situaţia o │
│ │pesticide │ │ │impune. │
│ │analizate prin│ ├──────────┼───────────────┤
│ │metode │ │ │10% din numărul│
│ │multireziduale│Struguri│ │transporturilor│
│8. │bazate pe │de masă │ │de produse │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │ │provenite din │
│ │sau prin │ │ │ţări terţe şi │
│ │metode │ │ │state membre │
│ │monoreziduale^│ │Depozite │pentru fiecare │
│ │1 │ │de │judeţ, la │
│ │ │ │destinaţie│transporturile │
│ │ │ │a │de la care nu │
│ │ │ │produselor│au fost │
│ │ │ │provenite │prelevate în │
│ │ │ │din ţări │posturile de │
│ │ │ │terţe │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │ │ │ │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei şi │
│ │ │ │ │Argentinei, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │Depozite │în posturile de│
│ │ │ │de │inspecţie la │
│ │ │ │destinaţie│frontieră sau │
│ │ │ │a │birourile │
│ │ │ │produselor│vamale 10% din │
│ │ │ │provenite │numărul │
│ │ │ │din ţări │transporturilor│
│ │ │ │terţe │de produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │Turcia şi │
│ │Reziduuri de │ │ │Argentina de la│
│ │pesticide │ │ │care nu au fost│
│ │analizate prin│ │ │prelevate probe│
│ │metode │ │ │în posturile de│
│ │multireziduale│ │ │inspecţie la │
│9. │bazate pe │Lămâi │ │frontieră sau │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │ │birourile │
│ │sau prin │ │ │vamale │
│ │metode │ │ │Ori de câte ori│
│ │monoreziduale^│ │ │situaţia o │
│ │1 │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o probă│
│ │ │ │ │pe an pentru │
│ │ │ │ │produse │
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │ţări terţe, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei, şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │ │judeţ, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │care nu au fost│
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │Depozite │inspecţie la │
│ │ │ │de produse│frontieră sau │
│ │ │ │provenite │birourile │
│ │ │ │din ţări │vamale │
│ │ │ │terţe şi │Două probe pe │
│ │ │ │state │an pentru │
│ │ │ │membre │produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │Turcia pentru │
│ │ │ │ │fiecare judeţ, │
│ │ │ │ │la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │care nu au fost│
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │ │ │ │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei şi │
│ │ │ │ │Egiptului, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │Depozite │în posturile de│
│ │ │ │de │inspecţie la │
│ │ │ │destinaţie│frontieră sau │
│ │ │ │a │birourile │
│ │ │ │produselor│vamale 10% din │
│ │ │ │provenite │numărul │
│ │ │ │din ţări │transporturilor│
│ │Reziduuri de │ │terţe │de produse │
│ │pesticide │ │ │originare din │
│ │analizate prin│ │ │Turcia şi Egipt│
│ │metode │ │ │de la care nu │
│ │multireziduale│ │ │au fost │
│10.│bazate pe │Ardei │ │prelevate în │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │ │posturile de │
│ │sau prin │ │ │inspecţie la │
│ │metode │ │ │frontieră sau │
│ │monoreziduale^│ │ │birourile │
│ │1 │ │ │vamale Ori de │
│ │ │ │ │câte ori │
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o probă│
│ │ │ │ │pe an pentru │
│ │ │ │ │produse │
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │ţări terţe, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Turciei şi │
│ │ │ │ │Egiptului, şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare │
│ │ │ │ │judeţ │
│ │ │ │Depozite │Două probe pe │
│ │ │ │de produse│an pentru │
│ │ │ │provenite │produse │
│ │ │ │din ţări │originare din │
│ │ │ │terţe şi │Turcia şi Egipt│
│ │ │ │state │pentru fiecare │
│ │ │ │membre │judeţ, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate probe│
│ │ │ │ │în posturile de│
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
└───┴──────────────┴────────┴──────────┴───────────────┘┌───┬──────────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │ │an din numărul │
│ │ │ │Posturile │de transporturi│
│ │ │ │de │de produse │
│ │ │ │inspecţie │pentru fiecare │
│ │ │ │la │furnizor din │
│ │ │ │frontieră │fiecare ţară │
│ │ │ │şi │terţă de │
│ │ │ │birourile │origine, cu │
│ │ │ │vamale │excepţia │
│ │ │ │ │Egiptului, şi │
│ │ │ │ │aleatoriu la │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │importuri │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │ │ │ │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Egiptului, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │Depozite │inspecţie la │
│ │Reziduuri de │ │de │frontieră sau │
│ │pesticide │ │destinaţie│birourile │
│ │analizate prin│ │a │vamale │
│ │metode │Portocale│produselor│10% din numărul│
│ │multireziduale│proaspete│provenite │transporturilor│
│11.│bazate pe │sau │din ţări │de produse │
│ │GC-MS şi LC-MS│uscate │terţe │originare din │
│ │sau prin │ │ │Egipt la │
│ │metode │ │ │transporturile │
│ │monoreziduale^│ │ │de la care nu │
│ │1 │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o probă│
│ │ │ │ │pe an pentru │
│ │ │ │ │produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │Depozite │pentru fiecare │
│ │ │ │de produse│judeţ, la │
│ │ │ │provenite │transporturile │
│ │ │ │din ţări │de la care nu │
│ │ │ │terţe şi │au fost │
│ │ │ │state │prelevate probe│
│ │ │ │membre │în posturile de│
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │Posturile │an din numărul │
│ │ │ │de │de transporturi│
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare │
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară de│
│ │ │ │birourile │origine, cu │
│ │ │ │vamale │excepţia │
│ │ │ │ │Egiptului, şi │
│ │ │ │ │aleatoriu la │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │importuri │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │ │ │ │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Egiptului, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │10% din numărul│
│ │ │ │ │transporturilor│
│ │ │ │ │de produse │
│ │ │ │Depozite │originare din │
│ │Reziduuri de │ │de │Egipt, la │
│ │pesticide │ │destinaţie│transporturile │
│ │analizate prin│ │a │de la care nu │
│ │metode │ │produselor│au fost │
│ │multireziduale│ │provenite │prelevate în │
│12.│bazate pe │Rodii şi │din ţări │posturile de │
│ │GC-MS şi LC-MS│căpşuni │terţe │inspecţie la │
│ │sau prin │ │ │frontieră sau │
│ │metode │ │ │birourile │
│ │monoreziduale^│ │ │vamale │
│ │1. │ │ │10% din numărul│
│ │ │ │ │transporturilor│
│ │ │ │ │de produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │Turcia, la │
│ │ │ │ │transporturile │
│ │ │ │ │de la care nu │
│ │ │ │ │au fost │
│ │ │ │ │prelevate în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte ori│
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o probă│
│ │ │ │ │pe an pentru │
│ │ │ │ │produse │
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │Depozite │pentru fiecare │
│ │ │ │de produse│judeţ la │
│ │ │ │provenite │transporturile │
│ │ │ │din ţări │de la care nu │
│ │ │ │terţe şi │au fost │
│ │ │ │state │prelevate în │
│ │ │ │membre │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale Ori de │
│ │ │ │ │câte ori │
│ │ │ │ │situaţia o │
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o probă│
│ │ │ │ │pe an şi │
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │ │an din numărul │
│ │ │ │ │de transporturi│
│ │ │ │Posturile │de produse │
│ │ │ │de │pentru fiecare │
│ │ │ │inspecţie │furnizor din │
│ │ │ │la │fiecare ţară │
│ │ │ │frontieră │terţă de │
│ │ │ │şi │origine, cu │
│ │ │ │birourile │excepţia │
│ │ │ │vamale │Turciei şi │
│ │ │ │ │Egiptului, │
│ │ │ │ │pentru ardei, │
│ │ │ │ │şi aleatoriu la│
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │importuri │
│ │ │ ├──────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an de│
│ │ │ │ │la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, pentru│
│ │ │ │ │fiecare ţară de│
│ │Reziduuri de │ │ │origine, la │
│ │pesticide │ │ │transporturile │
│ │analizate prin│ │ │care nu au fost│
│ │metode │Ardei │ │prelevate în │
│ │multireziduale│dulce │ │posturile de │
│13.│bazate pe │(Capsicum│ │inspecţie la │
│ │GC-MS şi LC-MS│anuum) │ │frontieră sau │
│ │sau prin │ │ │birourile │
│ │metode │ │ │vamale │
│ │monoreziduale^│ │ │20% din numărul│
│ │1 │ │ │transporturilor│
│ │ │ │Depozite │de ardei │
│ │ │ │de │originare din │
│ │ │ │destinaţie│Turcia şi Egipt│
│ │ │ │a │din care nu sau│
│ │ │ │produselor│prelevat probe │
│ │ │ │provenite │în punctele de │
│ │ │ │din ţări │intrare │
│ │ │ │terţe │desemnate │
│ │ │ │ │conform │
│ │ │ │ │Regulamentului │
│ │ │ │ │(CE) nr. 669/ │
│ │ │ │ │2009 de punere │
│ │ │ │ │în aplicare a │
│ │ │ │ │Regulamentului │
│ │ │ │ │(CE) nr. 882/ │
│ │ │ │ │2004 al │
│ │ │ │ │Parlamentului │
│ │ │ │ │European şi al │
│ │ │ │ │Consiliului în │
│ │ │ │ │ceea ce │
│ │ │ │ │priveşte │
│ │ │ │ │controalele │
│ │ │ │ │oficiale │
└───┴──────────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘┌───┬──────────────┬────────┬───────────┬──────────────┐
│1 │2 │3 │4 │5 │
├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │consolidate │
│ │ │ │ │efectuate │
│ │ │ │ │asupra │
│ │ │ │ │importurilor │
│ │ │ │ │de anumite │
│ │ │ │ │produse de │
│ │ │ │ │hrană pentru │
│ │ │ │ │animale şi │
│ │ │ │ │alimentare de │
│ │ │ │ │origine │
│ │ │ │ │nonanimală şi │
│ │ │ │ │de modificare │
│ │ │ │ │a Deciziei │
│ │ │ │ │2006/504/CE, │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │amendamentele │
│ │ │ │ │ulterioare │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o │
│ │ │ │ │probă pe an │
│ │ │ │ │pentru produse│
│ │ │ │ │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │Depozite de│judeţ, la │
│ │ │ │produse │transporturile│
│ │ │ │provenite │de la care nu │
│ │ │ │din ţări │au fost │
│ │ │ │terţe şi │prelevate │
│ │ │ │state │probe în │
│ │ │ │membre │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Minimum o │
│ │ │ │ │probă pe an şi│
│ │ │ │ │maximum 5% pe │
│ │ │ │ │an din numărul│
│ │ │ │Posturile │de │
│ │ │ │de │transporturi │
│ │ │ │inspecţie │de produse │
│ │ │ │la │pentru fiecare│
│ │ │ │frontieră │furnizor din │
│ │ │ │şi │fiecare ţară │
│ │ │ │birourile │terţă de │
│ │ │ │vamale │origine, cu │
│ │ │ │ │excepţia │
│ │ │ │ │Chinei, şi │
│ │ │ │ │aleatoriu la │
│ │ │ │ │următoarele │
│ │ │ │ │importuri │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an │
│ │ │ │ │de la fiecare │
│ │ │ │ │unitate, │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │ │ţară de │
│ │ │ │ │origine, la │
│ │Reziduuri de │ │Depozite de│transporturile│
│ │pesticide │ │destinaţie │de la care nu │
│ │analizate prin│ │a │au fost │
│ │metode │ │produselor │prelevate │
│ │multireziduale│Pomelo │provenite │probe în │
│14.│bazate pe │proaspăt│din ţări │posturile de │
│ │GC-MS şi LC-MS│ │terţe │inspecţie la │
│ │sau prin │ │ │frontieră sau │
│ │metode │ │ │birourile │
│ │monoreziduale^│ │ │vamale │
│ │1 │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
│ │ │ ├───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │Maximum o │
│ │ │ │ │probă pe an │
│ │ │ │ │pentru produse│
│ │ │ │ │provenite din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
│ │ │ │ │pentru fiecare│
│ │ │ │ │judeţ la │
│ │ │ │Depozite de│transporturile│
│ │ │ │produse │de la care nu │
│ │ │ │provenite │au fost │
│ │ │ │din ţări │prelevate │
│ │ │ │terţe │probe în │
│ │ │ │ │posturile de │
│ │ │ │ │inspecţie la │
│ │ │ │ │frontieră sau │
│ │ │ │ │birourile │
│ │ │ │ │vamale │
│ │ │ │ │Ori de câte │
│ │ │ │ │ori situaţia o│
│ │ │ │ │impune. │
├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an │
│ │ │ │Prelucrarea│pentru fiecare│
│ │ │ │şi │unitate pentru│
│ │Reziduuri de │ │conservarea│produse │
│ │pesticide │ │fructelor │materie primă │
│ │analizate prin│ │şi │originare din │
│ │metode │ │legumelor │ţări terţe şi │
│ │multireziduale│Legume │ │state membre │
│15.│bazate pe │şi ├───────────┼──────────────┤
│ │GC-MS şi LC-MS│fructe │ │O dată pe an │
│ │sau prin │ │Fabricarea │pentru fiecare│
│ │metode │ │sucurilor │unitate pentru│
│ │monoreziduale^│ │de fructe │produse │
│ │1 │ │şi de │materie primă │
│ │ │ │legume │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
├───┼──────────────┼────────┼───────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │O dată pe an │
│ │ │ │Unităţi de │pentru fiecare│
│ │ │ │prelucrare │unitate pentru│
│ │Reziduuri de │Cartofi │şi │produse │
│ │pesticide │ │conservare │materie primă │
│ │analizate prin│ │a │originare din │
│ │metode │ │cartofilor │ţări terţe şi │
│ │multireziduale│ │ │state membre │
│16.│bazate pe ├────────┼───────────┼──────────────┤
│ │GC-MS şi LC-MS│ │ │O dată pe an │
│ │sau prin │ │ │pentru fiecare│
│ │metode │ │Fabricarea │unitate pentru│
│ │monoreziduale^│Fructe │cidrului şi│produse │
│ │1 │ │a vinului │materie primă │
│ │ │ │din fructe │originare din │
│ │ │ │ │ţări terţe şi │
│ │ │ │ │state membre │
└───┴──────────────┴────────┴───────────┴──────────────┘


──────────
    ^1 Aldrin şi dieldrin (aldrin şi dieldrin combinaţi exprimaţi în dieldrin)*, azinfos-metil*, azinfos-etil*, acefat*, acetamiprid*, acrinatrin* aldicarb (sumă de aldicarb, aldicarb sulfoxid şi aldicarb sulfone, exprimată în aldicarb)*, atrazin, azoxistrobin*, bifentrin*, bitertanol*, bromofos*, bromopropilat*, buprofezin*, bupirimat*, boscalid*, captan*, carbendazim (sumă de benomil şi carbendazim exprimată în carbendazim)*, clorfenapir*, clotianidin*, carbaril*, carbofuran*, carbosulfan*, ciproconazol*, ciprodinil*, cihalotrin*, ciflutrin (sumă de 4 izomeri)*, cipermetrin (sumă de 4 izomeri)*, cipermetrin alfa*, clorpirifos*, clorpirifos-metil*, clorotalonil*, clorfenvinfos, cloroprofarm* DDT (sumă de p,p’- DDT, o,p’-DDT, p,p’-DDE şi p,p’ DDD exprimată în DDT)*, deltametrin*, diazinon*, dicrotofos, diafentiuron, diclorfluanid*, diclorvos*, dicofol*, dicloran, difenilamină*, dimetoat*, disulfoton, difenoconazol*, endosulfan (sumă de izomeri alfa endosulfan, beta endosulfan şi endosulfan sulfat exprimată în endosulfan)*, endrin*, EPN*, epoxiconazol*, etoprofos, etion*, etofenprox*, fenclorfos, fenarimol*, fenitrotion*, fenvalerat/esfenvalerat (sumă de RS/SR şi izomeri RR/SS)*, fenhexamid*, fenpropatrin*, fention*, fipronil, fenpropinorf, flutriafol, flusilazol, flufenoxuron, formetanat, fenamidon, flucitrinat, fludioxonil*, fenoxicarb, folpet*, formation, forat, heptaclor*, hexaclorbenzen*, hexaclorciclohexan HCH - izomerul alfa*, hexaclorciclohexan - hch, izomerul beta*, hexaflumuron, hexitriazox*, hexaconazol*, imazalil*, imidacloprid*, iprodion*, indoxacarb*, iprovalicarb*, izofenfos-metil, kresoxim-methil*, lambda-cihalotrin*, linuron*, lufenuron, lindan (izomerul gama al hexaclorciclohexanului HCH)*, malation (sumă de malation şi malaoxon exprimată în malation)*, mandipropanid, metamidofos*, metidation*, metalaxil*, metconazol* metiocarb*, metiocarb-sulfoxid*, metiocarb-sulfone*, metomil*, metribuzin, mevinfos, monocrotofos*, miclobutanil*, mepanipirim, ometoat*, oxamyl*, oxadixil*, oxidemeton-metil* paration*, paration-metil*, paclobutrazol, pencicuron, piriproxifen, penconazol*, pendimetalin*, fosmet*, piraclostrobin*, prefenofos*, propamocarb*, permetrin - (sumă de cis- şi trans-permetrin)*, pirimicarb*, pirimetanil*, pirimifos-metil*, procimidon*, procloraz*, fentoat*, fosalon*, propiconazol*, propoxur, procloraz*, profenofos*, propargit*, propizamid*, piridaben*, protiofos, resmetrin*, spiroxamin*, taufluvalinat*, tetradifon, teflubenzuron, teflutrin, tiodicarb*, triadimefon şi triadimenol* (sumă de triadimefon şi triadimenol)*, triazofos*, triflumuron, trifluralin, tebuconazol*, tebufenpirad*, tiabendazol*, tiametoxam (sumă de tiametoxam şi clotianidin, exprimată în tiametoxam)*, tolilfluanid*, tolclofos-metil*, trifloxistrobin*, tiacloprid*, triforin, tiofanat-metil*, vinclozolin*, quinalfos, zoxamid*, 3-hidroxi carbofuran.──────────
    NOTĂ:
    * Substanţă activă inclusă în programul comunitar de control, multianual şi coordonat de asigurare a respectării limitelor maxime de reziduuri de pesticide şi de evaluare a expunerii consumatorilor la reziduurile de pesticide din şi de pe alimentele de origine vegetală şi animală
    Depozitul de destinaţie reprezintă locul de destinaţie al produselor provenind din ţări terţe, astfel cum este declarat în Documentul de intrare al produselor de origine nonanimală.
    Birou vamal - orice birou la care pot fi îndeplinite toate sau unele dintre formalităţile vamale prevăzute în reglementările vamale.
    Pentru produsele alimentare care se supun controalelor consolidate, procedura de control oficial la import este stabilită în cadrul Regulamentului (CE) nr. 669/2009 şi a procedurilor specifice elaborate şi aprobate de ANSVSA.
    Precizări tehnice:
    a) analizele se efectuează în laboratoare specializate, desemnate de ANSVSA;
    b) nivelurile maxime admise de reziduuri de pesticide sunt în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 396/2005, cu amendamentele ulterioare, şi cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 12/181/380/2009 privind reziduurile de pesticide în şi pe alimente şi furaje de origine animală şi vegetală;
    c) metodele de prelevare a probelor se aplică în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 147/2004 pentru aprobarea normelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind reziduurile de pesticide din produsele de origine animală şi nonanimală şi reziduurile de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale procedurii pentru prelevarea de probe din produse alimentare de origine nonanimală în vederea determinării concentraţiei de reziduuri de pesticide elaborată de ANSVSA;
    d) prelevarea de probe se realizează de către personalul de specialitate din cadrul DSVSA, respectiv din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră; transportul probelor de la punctul de prelevare la laborator se realizează, în condiţiile legii, de către DSVSA, respectiv de către posturile de inspecţie la frontieră, prin intermediul unor operatori economici specializaţi în domeniul transportului specializat, care trebuie să asigure condiţiile specifice pentru produsele în cauză, costurile fiind asigurate din bugetul DSVSA;
    e) la stabilirea Planului cifric la nivel judeţean sunt luate în considerare criterii precum: numărul depozitelor de destinaţie ale operatorilor economici care realizează activitatea de import şi comerţ intraunional, capacitatea depozitelor, ponderea produselor în regimul alimentar, disponibilitatea sezonieră a produselor alimentare, sistemul de control al operatorului economic, volumul importurilor derulate prin posturile de inspecţie la frontieră, biroul vamal şi depozite de destinaţie, notificările SRAAF şi rezultatele analizelor de laborator privind depăşirile limitelor maxime admise din anii precedenţi, alte criterii stabilite la nivel judeţean, precum şi de prevederile Regulamentului Comisiei Europene de stabilire a programului de control multianual coordonat al Uniunii şi ale Regulamentului (CE) nr. 669/2009, cu amendamentele ulterioare. Sistemul de control al operatorului economic trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
    (i) să fie proiectat pentru o perioadă de cel puţin trei ani;
    (ii) să specifice tipul pesticidelor monitorizate din şi de pe produsele alimentare, cu planificarea anuală a acestora;
    (iii) să specifice tipul produselor alimentare care sunt monitorizate, cu planificarea anuală a acestora;
    (iv) să conţină date cu privire la procedura de prelevare utilizată, strategia de prelevare utilizată, limitele maxime admise care se aplică la interpretarea rezultatelor de laborator.
    Frecvenţa de monitorizare prin prelevare de probe a unui operator economic se stabileşte în funcţie de evaluarea sistemului de control aplicat de acesta;
    f) în cazul unor rezultate de laborator care indică depăşirea limitelor legale maxime admise, personalul de specialitate din cadrul DSVSA, respectiv din cadrul posturilor de inspecţie la frontieră notifică prin Sistemul rapid de alertă pentru alimente şi furaje şi prelevează probe şi pentru următoarele loturi ce provin din ţări terţe sau state membre cu origine comună cu cea a lotului necorespunzător, până la obţinerea de rezultate care se încadrează în limitele legale admise; în aceste situaţii, probele prelevate sunt însoţite de o notă justificativă în care se precizează motivaţia recoltării acestora în afara frecvenţei stabilite prin prezentele norme metodologice;
    g) loturile de produse alimentare pentru care s-au depistat reziduuri de pesticide peste limitele legale maxime admise nu sunt puse pe piaţă şi/sau sunt retrase de pe piaţă, după caz;
    h) produsele alimentare pentru care s-au depistat reziduuri de pesticide peste limitele legale maxime admise nu sunt destinate consumului uman direct şi nu sunt utilizate ca ingrediente la fabricarea altor produse alimentare şi nici amestecate cu alte produse alimentare;
    i) în cazul în care există suspiciuni cu privire la prezenţa neconformităţii cu legislaţia privind siguranţa alimentelor sau când există îndoieli cu privire la destinaţia reală a lotului sau la corespondenţa dintre lot şi garanţiile certificate, inspectorii din cadrul DSVSA/posturilor de inspecţie la frontieră/punctelor de intrare desemnate efectuează controale oficiale pentru a confirma sau pentru a elimina suspiciunea sau îndoiala, lotul este reţinut oficial până la finalizarea controalelor oficiale; aceste activităţi sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor constau în: controlul documentelor care însoţesc lotul, examinarea vizuală pentru asigurarea corespondenţei dintre certificatele sau alte documente care însoţesc lotul cu eticheta şi conţinutul lotului, verificarea ambalajelor, prelevarea de probe pentru analize de laborator, verificarea sistemului de control al operatorului; în funcţie de rezultatul acestora personalul de specialitate ia măsurile ce se impun aplicând instrucţiunile, procedurile şi prevederile legale în vigoare aplicabile fiecărui caz în parte;
    j) pentru respectarea prevederilor art. 11 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, personalul de specialitate din cadrul ANSVSA prelevează, obligatoriu, proba pentru opinie suplimentară şi consemnează, în procesul-verbal de prelevare-recoltare a probei; atunci când operatorul economic refuză prelevarea probei de opinie suplimentară acesta pierde dreptul de a contesta rezultatul obţinut în controlul oficial; motivele refuzului se consemnează în procesul verbal de prelevare; proba pentru opinie suplimentară etichetată şi ambalată corespunzător se păstrează de către operatorii din industria alimentară în condiţii adecvate şi se consemnează în procesul-verbal de prelevare;
    k) dacă, în urma analizei probei de laborator, lotul se clasifică ca fiind neconform, operatorul din industria alimentară este informat imediat.
    În cazul în care operatorul din industria alimentară doreşte să conteste rezultatul obţinut în controlul oficial, notifică acest lucru direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti responsabilă cu prelevarea probelor, în termen de cinci zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre rezultat.
    În cel mai scurt timp posibil de la data înregistrării notificării privind contestarea rezultatului controlului oficial, operatorul din industria alimentară prezintă autorităţii competente buletinul de analiză obţinut în urma testării probei pentru opinie suplimentară. Buletinul de analiză cu care poate fi contestat rezultatul controlului oficial trebuie să fie eliberat de un laborator
    acreditat (conform SR ISO EN 17025) care utilizează o metodă de determinare care prezintă criterii de performanţă cel puţin egale cu cele ale metodei de determinare prin care s-a analizat proba de laborator.
    În caz de litigiu se iniţiază analiza probei de referinţă în laboratorul naţional de referinţă care utilizează metode de referinţă/de confirmare. Rezultatul obţinut în urma analizării probei de referinţă este cel care stabileşte, în final, conformitatea lotului. Costurile privind analiza probei de referinţă sunt suportate de operatorul din industria alimentară care a contestat rezultatul controlului oficial;
    l) în cazul loturilor neconforme la import se aplică procedura specifică PS 04 DGSA denumită „Procedură privind controlul oficial pentru loturile neconforme la import“, elaborată de ANSVSA;
    m) orice modificare a legislaţiei la nivel european, aplicabilă direct statelor membre, va fi luată în considerare în controlul oficial în ceea ce priveşte produsele alimentare, modul de prelevare şi frecvenţa controalelor fizice;
    n) supravegherea unităţilor cu activitate în domeniul alimentar se face în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004, cu amendamentele ulterioare, pentru verificarea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 369/2005, cu amendamentele ulterioare, şi art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare; aceasta se realizează prin evaluarea schemelor de prelevare şi testare/sistemul de control al operatorului, analiza înregistrărilor obţinute - buletine de analiză obţinute în urma testării - şi evaluarea acţiunilor corective şi preventive întreprinse, prin identificarea corectă a măsurilor corective şi preventive în concordanţă şi proporţionale cu neconformităţile constatate; în cazul în care, în urma controlului, se constată nerespectarea cerinţelor legislative, se prelevează probe pentru efectuarea analizelor de laborator în vederea verificării conformităţii cu legislaţia şi a aplicării măsurilor de control ce se impun; costurile aferente prelevării, transportului şi testării produselor alimentare sunt suportate de operatori;
    o) în cadrul controlului oficial, personalul de specialitate din cadrul ANSVSA verifică existenţa şi implementarea unor sisteme şi/sau proceduri privind respectarea cerinţelor de trasabilitate în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 178/2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare;
    p) la solicitarea operatorului, personalul de specialitate din cadrul ANSVSA poate să elibereze o copie a buletinului de analiză."

    22. În anexa nr. 2 capitolul II litera K, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Produse care conţin, constau sau sunt obţinute din porumb

┌────┬──────────────┬──────────────────────┐
│ │ │Modalitate control │
│ │ ├──────────┬───────────┤
│ │ │ │Prin │
│ │ │ │recoltarea │
│ │ │Prin │de probe │
│Nr. │Unitatea │verificare│pentru │
│crt.│ │ │examene de │
│ │ │ │laborator │
│ │ ├──────────┼───────────┤
│ │ │ │Frecvenţa │
│ │ │Frecvenţa │recoltării │
│ │ │ │probelor │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │La │La │
│ │ │produsele │produsele │
│ │ │provenite │provenite │
│ │ │din primul│din primul │
│ │ │import │import │
│ │Depozite de │pentru │pentru │
│1. │porumb │fiecare │fiecare │
│ │(intermediari)│ţară de │ţară de │
│ │ │origine şi│origine, │
│ │ │o dată pe │declarat a │
│ │ │trimestru │fi liber de│
│ │ │pentru │organisme │
│ │ │fiecare │modificate │
│ │ │depozit* │genetic │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │La │La │
│ │ │produsele │produsele │
│ │ │provenite │provenite │
│ │ │din primul│din primul │
│ │ │import │import │
│ │Unităţi │pentru │pentru │
│2. │producătoare │fiecare │fiecare │
│ │de furaje │ţară de │ţară de │
│ │combinate │origine şi│origine, │
│ │ │o dată pe │declarat a │
│ │ │trimestru │fi liber de│
│ │ │pentru │organisme │
│ │ │fiecare │modificate │
│ │ │fabrică* │genetic │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │La │La │
│ │ │produsele │produsele │
│ │ │provenite │provenite │
│ │ │din primul│din primul │
│ │ │import │import │
│ │Unităţi de │pentru │pentru │
│3. │ulei din │fiecare │fiecare │
│ │germeni de │ţară de │ţară de │
│ │porumb │origine şi│origine, │
│ │ │o dată pe │declarat a │
│ │ │trimestru │fi liber de│
│ │ │pentru │organisme │
│ │ │fiecare │modificate │
│ │ │fabrică* │genetic │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ │Unităţi de │ │ │
│ │procesare │La │La │
│ │porumb, pentru│produsele │produsele │
│ │obţinerea de │provenite │provenite │
│ │alimente, │din primul│din primul │
│ │altele decât │import │import │
│ │cele pentru │pentru │pentru │
│4. │producţia de │fiecare │fiecare │
│ │ulei (mori, │ţară de │ţară de │
│ │fabrici de │origine şi│origine, │
│ │produse │o dată pe │declarat a │
│ │zaharoase, │trimestru │fi liber de│
│ │biscuiţi, │pentru │organisme │
│ │fulgi de │fiecare │modificate │
│ │porumb şi │fabrică* │genetic │
│ │altele) │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │Se vor │
│ │ │ │preleva │
│ │ │ │probe, │
│ │ │ │conform │
│ │ │ │unui │
│ │Unităţi de │ │program │
│ │ambalare/ │ │semestrial,│
│ │comercializare│ │din │
│ │a porumbului/ │O dată pe │unităţile │
│5. │produselor │an pentru │declarate a│
│ │care conţin, │fiecare │fi libere │
│ │constau sau │unitate* │de │
│ │sunt produse │ │organisme │
│ │din porumb │ │modificate │
│ │ │ │genetic, de│
│ │ │ │la maximum │
│ │ │ │5 unităţi/ │
│ │ │ │semestru │
│ │ │ │din fiecare│
│ │ │ │judeţ. │
└────┴──────────────┴──────────┴───────────┘

"

    23. În tot cuprinsul ordinului, sintagmele „posturile de inspecţie la frontieră din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor“ şi „posturile de inspecţie la frontieră ale ANSVSA“ se înlocuiesc cu sintagma „posturile de inspecţie la frontieră“.
    24. În tot cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „din bugetul DSVSA, respectiv a posturilor de inspecţie la frontieră ale ANSVSA“ se înlocuieşte cu sintagma „din bugetul DSVSA.“


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
                    şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu

    Bucureşti, 27 octombrie 2017.
    Nr. 112.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016