Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 112 din 24 aprilie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 112 din 24 aprilie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 23 iunie 2020
    Văzând Referatul Direcţiei generale politici în industrie alimentară şi comerţ din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 261.227 din 4.03.2020,
    având în vedere prevederile art. 34-41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza:
    - art. 1 alin. (1) şi art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare;
    – art. 16 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului,

    în temeiul:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 3 lit. f) şi art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 11 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile pentru atestarea produselor tradiţionale."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii folosiţi se definesc după cum urmează:
    a) produs tradiţional - produs alimentar pentru care se utilizează materii prime locale, nu are în compoziţia lui aditivi alimentari, prezintă o reţetă tradiţională, un mod de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional şi care se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;
    b) tradiţionalitate - elementul sau ansamblul de elemente prin care un produs se distinge de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii; tradiţionalitatea nu poate să se limiteze la o compoziţie calitativă sau cantitativă ori la un mod de producţie stabilit printr-o reglementare comunitară sau naţională ori prin standarde voluntare; totuşi, această regulă nu se aplică dacă reglementarea sau standardul respectiv a fost stabilit în vederea definirii tradiţionalităţii unui produs;
    c) atestarea produselor tradiţionale - recunoaşterea tradiţionalităţii unui produs prin intermediul înregistrării sale şi emiterea documentului «Atestat produs tradiţional» în conformitate cu prezentul ordin;
    d) materie primă locală - materia primă folosită la obţinerea produsului tradiţional şi care este produsă pe teritoriul statului în care este fabricat produsul tradiţional;
    e) atestat de produs tradiţional - document care certifică faptul că deţinătorul îndeplineşte condiţiile legale pentru producerea/prelucrarea/procesarea materiei prime locale în vederea obţinerii unui produs tradiţional."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul atestării produselor tradiţionale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale înfiinţează şi administrează Registrul naţional al produselor tradiţionale, denumit în continuare RNPT. RNPT se publică pe pagina de internet a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Pentru a fi înregistrat, produsul tradiţional trebuie să fie conform cu dispoziţiile naţionale şi să exprime tradiţionalitatea.
    (2) Produsele tradiţionale atestate nu pot fi denumite sub un nume care intră sub incidenţa reglementărilor privind protecţia indicaţiilor geografice, a denumirilor de origine şi ale specialităţilor tradiţionale garantate ale produselor agricole şi produselor alimentare."

    5. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Pentru a fi atestat ca produs tradiţional, produsul trebuie să îndeplinească condiţiile din caietul de sarcini.
    (2) Caietul de sarcini trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) denumirea produsului. În cazul în care produsul este deja înregistrat sub o denumire personalizată, unică, nu se mai înregistrează;
    b) descrierea caracteristicilor produsului tradiţional, prin indicarea principalelor însuşiri organoleptice: culoare, gust, miros, aromă, consistenţă, aspect, fizico-chimice: umiditate, conţinut de proteine, grăsimi, glucide, sare, ph, porozitate şi microbiologice, după caz, care să definească tradiţionalitatea/ specificitatea acestuia;
    c) descrierea caracteristicilor materiilor prime, care să nu conţină în compoziţia acestora adaosuri obţinute prin sinteză chimică şi nu numai, cum ar fi: aditivi alimentari, arome, vitamine, minerale; provenienţa materiilor prime;
    d) descrierea caracteristicilor ingredientelor folosite în procesul de fabricaţie, care să nu prezinte în compoziţia lor aditivi alimentari, exceptând adaosurile naturale, respectiv coloranţi, arome, vitamine, minerale, îndulcitori; indicarea ingredientelor folosite şi a principalelor însuşiri organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice, unde este cazul, ale acestora;
    e) descrierea metodei de producţie specific locală, autentică şi invariabilă, precum şi descrierea procesului tehnologic tradiţional, unde se vor trece toate fazele de producţie, cu precizarea operaţiunilor executate manual;
    f) descrierea elementelor specifice privind ambalarea, în scopul asigurării calităţii, originii şi elementelor de identificare, respectiv materialul din care este confecţionat ambalajul, proprietăţile şi influenţa acestuia asupra produsului finit;
    g) fotografia şi descrierea produsului pe secţiune, după caz, care să reprezinte caracteristicile specifice produsului, forma; modul de producţie şi/sau de prelucrare care să reflecte un procedeu tehnologic de producţie şi/sau de prelucrare tradiţional prin care produsul să se distingă de alte produse similare aparţinând aceleiaşi categorii;
    h) cerinţele minime şi procedurile de verificare şi control al tradiţionalităţii produsului;
    i) capacitatea de producţie realizată - raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, care nu poate depăşi cantitatea medie de 150 kg/litri pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiţionale atestate, cu excepţia producerii pâinii şi produselor de panificaţie tradiţionale - care nu pot depăşi cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs tradiţional atestat şi nu mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiţionale atestate;
    j) date, înscrisuri, referinţe bibliografice care să indice provenienţa istorică a produsului, să demonstreze transmiterea unei tradiţii de la o generaţie la alta şi din care să rezulte legătura istorică a produsului tradiţional cu locul de producţie sau o declaraţie de notorietate din partea unei asociaţii locale a producătorilor de produse tradiţionale semnată de organele de conducere ale acesteia."

    6. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Caietul de sarcini, însoţit de opis, cererea de înregistrare a produsului tradiţional, prevăzută în anexa nr. 1, buletinul de analiză al produsului realizat la un laborator acreditat, lista echipamentelor de producţie, document doveditor privind deţinerea spaţiului unde se desfăşoară activitatea, schiţa spaţiului cu amplasarea echipamentelor folosite, certificatul de înmatriculare/certificatul unic de înregistrare la registrul comerţului, dovada înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi/sau atestatul de producător eliberat de primăria localităţii unde se fabrică produsul, după caz, sau un document echivalent de înregistrare într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau într-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European, actul de identitate al solicitantului sau persoanei împuternicite, în copie, autorizarea/înregistrarea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în 3 exemplare sau în format electronic la adresa de e-mail www.politici.indalim@madr.ro.
    (2) Depunerea documentaţiei prevăzute la alin. (1) de către un producător din alt stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European se va face în format electronic, la Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, la adresa de e-mail: dadr.b@madr.ro. Documentaţia va fi redactată în limba română, numerotată manual, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ... n, unde «n» este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conţină menţiunea «acest dosar cuprinde „n“ file» şi este semnată, ştampilată, după caz, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită/persoana solicitantă.
    (3) Documentele vor fi prezentate pe suport hârtie, certificate «pentru conformitate cu originalul» şi însuşite prin semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite/ persoanei solicitante. Documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie numerotate manual, pe faţă, centru, jos, în ordine crescătoare, de la 1 la ... n, unde «n» este numărul total al filelor din dosarul depus în vederea aprobării, iar ultima pagină a dosarului trebuie să conţină menţiunea «acest dosar cuprinde „n“ file» şi este semnată, ştampilată, după caz, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită/persoana solicitantă. Prevederile prezentului alineat nu se aplică producătorilor din alte state membre ale Uniunii Europene sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European.
    (4) Reprezentanţii împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în domeniu din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris solicitantului, în maximum 15 zile de la înregistrare, dacă există neconformităţi.
    (5) În situaţia în care se constată neconformităţi, solicitantul notificat în acest sens va completa documentaţia conform observaţiilor făcute, în maximum 30 de zile de la data primirii notificării.
    (6) În situaţia în care nu se constată neconformităţi, autoritatea competentă din statul membru verifică, la unitatea de producţie, conformitatea datelor din documentaţia depusă.
    (7) Rezultatul verificărilor faptice se înscrie într-un proces-verbal de constatare, prevăzut în anexa nr. 2, redactat în 3 exemplare, care se semnează de către reprezentantul împuternicit şi de solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al procesului-verbal de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (8) În situaţia în care se constată că datele înscrise în caietul de sarcini nu corespund cu realitatea din teren, aceasta se menţionează distinct în procesul-verbal de constatare şi constituie motivul respingerii cererii."

    7. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Direcţia pentru agricultură judeţeană sau a municipiului Bucureşti va înainta direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul atestării produselor tradiţionale din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale dosarul pentru înscrierea în RNPT, însoţit de procesul-verbal de constatare prevăzut la art. 7 alin. (7).
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale examinează, prin personalul structurii de specialitate de la alin. (1), documentaţia înaintată de direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) În cazul în care se constată că documentaţia transmisă corespunde prevederilor prezentului ordin, produsul se înscrie în RNPT şi se eliberează documentul «Atestat produs tradiţional», prevăzut în anexa nr. 3, însoţit de logoul naţional prevăzut în anexa nr. 5; în caz contrar, documentaţia se respinge, comunicând aceasta în scris direcţiei pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti.
    (4) În cazul în care operatorul economic, înregistrat în RNPT, îşi schimbă sediul declarat în cererea prevăzută la anexa nr. 1, acesta trebuie să notifice schimbarea sediului către direcţia de specialitate cu atribuţii în domeniul atestării produselor tradiţionale, în termen de 15 zile de la data apariţiei modificării.
    (5) Operatorul economic, înregistrat în RNPT, va certifica printr-o declaraţie pe propria răspundere menţinerea condiţiilor care au stat la baza eliberării atestatului de produs tradiţional, pe care o va anexa notificării menţionate la alin. (4).
    (6) Direcţia de specialitate va elibera un nou atestat în termen de 15 zile de la data înregistrării notificării.
    (7) Pe tot parcursul procedurii de aprobare se păstrează confidenţialitatea informaţiilor obţinute, la toate nivelurile."

    8. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin structurile teritoriale de inspecţie, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Ministerul Sănătăţii, prin personalul împuternicit, au atribuţii de control privind îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradiţional, conform competenţelor legale.
    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale desfăşoară inspecţii în unităţile de producţie prin consilierii cu atribuţii de inspecţie în domeniul industriei alimentare din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu încheierea de procese-verbale de control. Specialiştii din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii de inspecţie şi control efectuează controale anuale pentru a verifica îndeplinirea şi menţinerea condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradiţional. Controalele se efectuează conform tematicilor şi procedurilor de inspecţii, aprobate de conducerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (3) Direcţia de specialitate, în mod selectiv, ca urmare a unei analize de risc, poate participa în cadrul echipelor de control, în vederea observării modului în care operatorii economici înregistraţi în RNPT îşi desfăşoară activitatea.
    (4) În cazul în care producătorul este dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European, controalele anuale care vizează verificarea îndeplinirii şi menţinerii condiţiilor care au stat la baza acordării atestatului de produs tradiţional se efectuează de o autoritate de supraveghere publică sau de o autoritate privată care respectă standardul european UNI CEI EN ISO/IEC 17065, acreditată/autorizată/recunoscută de statul membru/ţara respectiv(ă).
    (5) Producătorul dintr-un alt stat membru sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European are obligaţia de a comunica Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la data efectuării controlului, rezultatele/constatările controalelor anuale. Necomunicarea rezultatelor/constatărilor controalelor anuale în termenul menţionat atrage retragerea atestatului de produs tradiţional, radierea din RNPT şi retragerea logoului.
    (6) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin personalul de specialitate, desfăşoară controale în reţeaua de comercializare pentru verificarea conformităţii etichetării şi logoului produselor tradiţionale.
    (7) Ministerul Sănătăţii, prin personalul împuternicit de acesta din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, efectuează controlul oficial, conform legislaţiei în vigoare şi competenţelor, şi dispune măsurile legale care se impun.
    (8) La primirea unei reclamaţii, fiecare instituţie menţionată la alin. (1) şi (4) efectuează operaţiuni de control pe fluxul de fabricaţie pentru a verifica conformitatea produselor tradiţionale cu cele prescrise sau declarate, conform competenţelor legale.
    (9) Operatorii economici care produc şi/sau comercializează produse înregistrate în RNPT sunt obligaţi să permită accesul în unitate şi în secţia de producţie al organelor de inspecţie şi control ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al personalului împuternicit de către Ministerul Sănătăţii, precum şi să pună la dispoziţia acestora informaţiile şi documentele solicitate.
    (10) În funcţie de specificul neconformităţilor constatate în timpul inspecţiei, organele de control notifică instituţiile abilitate a aplica sancţiunile corespunzătoare cu privire la situaţia constatată şi care vor întreprinde măsurile ce se impun, conform legislaţiei în vigoare din fiecare stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă ţară care este parte la acordul privind Spaţiul Economic European."

    9. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    (1) În cazul constatării nerespectării condiţiilor care au stat la baza obţinerii atestatului de produs tradiţional, personalul cu atribuţii de control din cadrul instituţiilor enumerate la art. 8 alin. (1) dispune măsurile legale care se impun, potrivit competenţelor legale, aplică sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei în vigoare, şi, după caz, acordă termene de remediere.
    (2) După împlinirea termenelor de remediere prevăzute la alin. (1) se va efectua un nou control în vederea verificării remedierii deficienţelor de către operatorul economic. În cazul în care nu a fost remediată situaţia în cauză, se dispune măsura administrativă prin retragerea atestatului de produs tradiţional, radierea din RNPT şi retragerea logoului de către personalul structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în urma notificării trimise de către organele de control abilitate.
    (3) Măsura administrativă de retragere a atestatului de produs tradiţional, radierea din RNPT şi retragerea logoului se dispune şi în cazul încălcării prevederilor art. 8 alin. (9).
    (4) Solicitanţii cărora le-a fost retras atestatul de produs tradiţional au dreptul să depună o nouă documentaţie pentru produsul al cărui atestat a fost retras, după cel puţin 12 luni de la data retragerii acestuia."

    10. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Folosirea logoului fără respectarea condiţiilor prevăzute în prezentul ordin se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare."

    11. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:
    "(6) Falsificarea atestatului şi a logoului se sancţionează conform legii.
(7) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării atestatului de produs tradiţional, deţinătorul acestuia are obligaţia de a solicita eliberarea unui duplicat.
(8) Se interzice înstrăinarea atestatului de produs tradiţional şi a logoului, acestea fiind valabile numai în posesia titularului."

    12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Etichetarea produselor tradiţionale trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 şi (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei. Eticheta se completează cu logoul şi poziţia la care a fost înscris produsul în RNPT."    ART. II
    Anexele nr. 1, 2 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3 la prezentul ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Operatorii economici titulari de atestate de produs tradiţional eliberate de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anterior intrării în vigoare a prezentului ordin au obligaţia de a solicita preschimbarea acestora până la data de 31.12.2020. Cererea de preschimbare va fi însoţită de atestatul de produs tradiţional deţinut, în original şi de autorizarea/ înregistrarea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.

    ART. V
    Prezentul ordin a fost emis cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. VI
    Prezentul ordin a fost adoptat cu respectarea procedurii de notificare prevăzute de Directiva (UE) 2015/1.535 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,
                    Eduardt Cozminschi

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 724/1.082/360/2013)
    CERERE
    de înregistrare a produsului tradiţional ....................
    Operatorul economic/Persoana fizică ..............................., cu sediul/adresa în ................................................................, telefon/fax ............................, e-mail .............................., reprezentat de ...................................................................., domiciliat în ............................................................, având funcţia de ...................... pe baza documentelor anexate la dosar, solicit înregistrarea produsului tradiţional .............................. în Registrul naţional al produselor tradiţionale, conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Semnătura ................
    Data ..........................
    Domnului Director executiv al Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ................................/Municipiului Bucureşti

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 724/1.082/360/2013)
    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
    DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEŢULUI ............................
    Adresa: ...............................................
    e-mail ............, web ............
    PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
    nr. ......../din data de ................. privind verificarea realităţii datelor înscrise în documentaţia pentru acordarea unui „ATESTAT PRODUS TRADIŢIONAL“
    Subsemnatul/Subsemnata, .........., în calitate de ..............................................., în urma verificării realităţii datelor înscrise în documentaţia depusă la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ........., cu Cererea nr. ................. din ........ pentru acordarea atestatului de produs tradiţional (se va numi produsul.)...................., fabricat în unitatea de producţie din .........................................................., aparţinând operatorului economic/persoanei fizice ........., cu sediul în ................................................... ........................................, am constatat următoarele:
    \u-3928? Buletin de analiză produs \u-3928? Verificarea procesului de producţie
    \u-3928? Echipamente de producţie
    \u-3928? Spaţiu conform schiţei din documentaţie
        – unitatea de producţie îndeplineşte/nu îndeplineşte condiţiile de fabricare a produsului .............................................................................. pentru acordarea atestatului de produs tradiţional. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
    (Se vor menţiona distinct şi motivele acordării/neacordării atestatului.)
    Reprezentantul împuternicit constatator,
    .........................................
          (semnătura şi ştampila)

┌┬─────────────────────────────────────┐
││Operatorul economic sau │
├┼─────────────────────────────────────┤
││reprezentantul împuternicit, │
├┼─────────────────────────────────────┤
││................................ │
├┼─────────────────────────────────────┤
││(semnătura şi ştampila) │
└┴─────────────────────────────────────┘

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 724/1.082/360/2013)
    Reprezentarea grafică şi descrierea logoului naţional*)
    *) Logoul naţional este reprodus în facsimil.
    I. Logoul naţional în culori sau alb-negru
    1. Logoul naţional în pantone:
 (a se vedea imaginea asociată)
    2. Logoul naţional în CMYK:
 (a se vedea imaginea asociată)
    3. Logoul naţional în alb-negru:
        Monocrom
 (a se vedea imaginea asociată)

┌──────────────────────────────────────┐
│Monocrom pe fond culoare │
└──────────────────────────────────────┘


 (a se vedea imaginea asociată)
    II. Tipărirea
    Pentru text se va folosi fontul Neo Sans Std (bold) cu diacritice.
    III. Mărimea logoului
    Dimensiunea minimă a logoului va fi de 15 mm în diametru.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016