Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 111 din 26 ianuarie 2016  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 111 din 26 ianuarie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 28 ianuarie 2016

    În vederea reglementării condiţiilor necesare pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului "Prima casă", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul:
    - art. 24 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului întreprinderilor mici şi mijlocii, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea programului "Prima casă" şi a Convenţiei de garantare şi pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. În anexa nr. 2, la articolul 7.2, alineatele (10), (12) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(10) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi completează şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 10, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.
    .................................................................
    (12) Sumele restituite de Finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanţatorul transmite la MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.
    (13) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP şi Finanţatorului. Exemplarul transmis Finanţatorului va fi însoţit şi de originalul declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz."

    2. În anexa nr. 2, la articolul 11.5, după liniuţa a noua se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    "- anexa nr. 10 - Solicitare de repunere a beneficiarului ....... în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ..., emis în cadrul programului «Prima casă»".

    3. În anexa nr. 2, după anexa nr. 9 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1.

    4. În anexa nr. 3, la articolul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în situaţia prevăzută la art. 2 lit. b), să transmită MFP propuneri de alocare pro rata, pe finanţatori, a plafonului de garantare stabilit la art. 2 lit. a), să evalueze cel puţin o dată la 3 luni gradul de utilizare a acestor plafoane, efectuând eventuale realocări ale plafonului pe finanţatori, şi să comunice MFP până la data de 1 februarie a fiecărui an valoarea de reîntregire a plafoanelor pentru prima perioadă de referinţă cuprinsă între data implementării programului şi 31 decembrie 2015, respectiv valoarea de reîntregire a plafonului anual, pentru intervalul cuprins între data de 1 ianuarie şi 31 decembrie a fiecărui an;".

    5. În anexa nr. 4, la articolul 7.2, alineatele (11), (13) şi (14) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(11) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi completează şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 8, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.
    ....................................................................
    (13) Sumele restituite de Finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanţatorul transmite la MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.
    (14) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP şi Finanţatorului. Exemplarul transmis Finanţatorului va fi însoţit şi de originalul declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz."

    6. În anexa nr. 4, la articolul 11.7, după liniuţa a şaptea se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    "- anexa nr. 8 - Solicitare de repunere a beneficiarului ...... în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ..., emis în cadrul programului «Prima casă»"

    7. În anexa nr. 4, după anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 2.

    8. În anexa nr. 5, la articolul 7.2, alineatele (13), (15) şi (16) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(13) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii, Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi completează şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 8, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.
    ......................................................................
    (15) Sumele restituite de Finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanţatorul transmite la MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.
    (16) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP şi Finanţatorului. Exemplarul transmis Finanţatorului va fi însoţit şi de originalul declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz."

    9. În anexa nr. 5, la articolul 11.5, după liniuţa a şaptea se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    "- anexa nr. 8 - Solicitare de repunere a beneficiarului ...... în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ....., emis în cadrul programului «Prima casă»"

    10. În anexa nr. 5, după anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 3.

    11. În anexa nr. 6, la articolul 2.7, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Valoarea de reîntregire a plafonului se stabileşte şi se comunică de către FNGCIMM finanţatorilor şi MFP până la data de 1 februarie a anului următor perioadei de referinţă şi se afişează pe site-ul oficial al FNGCIMM şi MFP.
    ......................................................................
    (5) Începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an, FNGCIMM este abilitat să acorde garanţii în limita valorii preliminate de reîntregire comunicate fiecărui Finanţator potrivit alin. (4). După data de 1 februarie a fiecărui an, FNGCIMM poate acorda garanţii în limita valorii de reîntregire a plafonului stabilite conform prevederilor alin. (3)."

    12. În anexa nr. 6, la articolul 3.1, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. În cazul preluării creditului şi a locuinţei înainte de expirarea termenului de 5 ani în care operează interdicţia de înstrăinare, Finanţatorul este abilitat să îşi exprime acordul pentru ridicarea temporară a interdicţiei de înstrăinare. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. Pentru achiziţionarea/construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare."

    13. În anexa nr. 6, la articolul 3.1^1, literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program;
    .......................................................................
    h) se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii. În cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile şi sarcinile prevăzute de lege se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, interdicţia de înstrăinare se radiază din oficiu de către organele competente ale ANCPI, iar beneficiarul poate înstrăina locuinţa achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. În cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la Finanţator şi MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat prin Program, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare."

    14. În anexa nr. 6, la articolul 3.2, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) se obligă să nu cesioneze drepturile de construire şi să nu înstrăineze terenul şi locuinţa construită prin Program în primii 5 ani de la data instituirii ipotecii legale; în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 3.5 poate fi aprobată preluarea finanţării garantate şi a dreptului de proprietate asupra locuinţei viitoare/locuinţei; în cazul rambursării anticipate a finanţării înainte de expirarea termenului de 5 ani, interdicţiile de înstrăinare şi de grevare cu sarcini se radiază în condiţiile legii. După expirarea termenului de 5 ani, beneficiarul poate înstrăina locuinţa construită/achiziţionată prin Program sub condiţia achitării integrale a creditului garantat, după emiterea de către Finanţator şi MFP a acordurilor privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini, în cazul în care cumpărătorul achită cu credit preţul locuinţei. Pentru construirea unei noi locuinţe în cadrul Programului, în cazul în care creditul acordat iniţial în cadrul Programului nu a fost achitat integral, acordul de vânzare se consideră desfiinţat cu efect retroactiv. Beneficiarul va solicita de la MFP acordurile privind vânzarea şi ridicarea temporară a interdicţiei de grevare cu alte sarcini. Finanţatorul îşi poate exprima acordul pentru vânzarea imobilului achiziţionat/construit în cadrul Programului, numai după ce MFP a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare."

    15. În anexa nr. 6, la articolul 3.2^1, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program;"

    16. În anexa nr. 6, la articolul 3.3^1 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) au achiziţionat/construit în cadrul Programului o locuinţă. Criteriul se consideră îndeplinit chiar dacă la data solicitării celui de-al doilea credit beneficiarul a lichidat primul credit acordat în cadrul Programului, dar deţine în continuare în proprietate locuinţa achiziţionată/construită în Program;"

    17. În anexa nr. 6, la articolul 8.1 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului, prevăzută la art. 1 alin. (2) lit. a) sau, după caz, la art. 1 alin. (10^4) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în original/duplicat, după caz; originalul declaraţiei prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu va fi prezentat în cazul garanţiilor acordate din plafonul aferent anului 2009;"

    18. În anexa nr. 6, la articolul 8.2, alineatele (14), (16) şi (17) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(14) În termen de 5 zile de la aprobarea repunerii Finanţatorul restituie MFP sumele încasate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi completează şi transmite către FNGCIMM solicitarea privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 13, însoţită de documentul de plată din care să reiasă suma restituită MFP.
    .....................................................................
    (16) Sumele restituite de Finanţator sunt considerate o reîntregire a plăţilor efectuate reprezentând valoarea de executare a garanţiei şi vor fi achitate într-un cont comunicat de MFP. Finanţatorul transmite la MFP - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică o copie a ordinului de plată la numărul de fax ce urmează a fi comunicat.
    (17) În termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii de la organele fiscale competente ale ANAF a confirmării privind scăderea din evidenţă a sumelor individualizate în înscrisul transmis de către FNGCIMM şi a exemplarului original al contractului de garantare, după analiza documentelor justificative, FNGCIMM emite o decizie privind repunerea beneficiarului în drepturile şi obligaţiile aferente contractului de garantare pe care o transmite de îndată MFP şi Finanţatorului. Exemplarul transmis Finanţatorului va fi însoţit şi de originalul/duplicatul declaraţiei/declaraţiilor pe propria răspundere transmise odată cu cererea de plată, după caz."

    19. În anexa nr. 6, la articolul 12.6, după liniuţa a douăsprezecea se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:
    "- anexa nr. 13 - Solicitare de repunere a beneficiarului ...... în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ..., emis în cadrul programului «Prima casă»."

    20. În anexa nr. 6, după anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. II
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 26 ianuarie 2016.
    Nr. 111.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 10 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

                                   SOLICITARE
    de repunere a beneficiarului ............. în drepturile şi obligaţiile
                         Contractului de garantare nr.
             ............, emis în cadrul programului "Prima casă"

    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ..................... din data de ................, denumită în continuare Convenţie,
    Finanţatorul .................................., prin Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea ..................., str. ........... nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax .................., e-mail ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., şi de ....................., în calitate de ......................., având contul bancar nr. ........................., deschis la ..........................................,
    solicită repunerea beneficiarului/beneficiarilor în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ....../...... .
    Beneficiarul/Beneficiarii .........(numele şi prenumele)...............,
    pseudonim .........................., cetăţean/cetăţeni ....................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ......................., str. ...................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat/legitimaţi cu ......, seria ........... nr. ................, eliberat(ă) de ................................. la data de ...................................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie ......................., angajat/angajaţi la ......................., care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1 sau art. 3.2 din Convenţie, după caz.
    Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ............................ (DA/NU).
    Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanţiei ...................................................................................
    Soţ/Soţie ..........(numele şi prenumele).............,
    pseudonim .........................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ......................., str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon ................., e-mail ......................, legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. ............, eliberat(ă) de ........................ la data de ................, CNP ..............., de profesie ..............., angajat/angajată la ...............................
    Soldul finanţării la data repunerii: ........................ lei/EUR
    Soldul garanţiei solicitat a fi repus: ............... lei/EUR
    Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..................... lei/EUR.
    Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare
    Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul garanţiei.
    Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. ......../......................., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor programului "Prima casă" şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

                              Persoane autorizate:
                       .................................


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 8 la anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

                                   SOLICITARE
     de repunere a beneficiarului ............ în drepturile şi obligaţiile
                         Contractului de garantare nr.
             ............, emis în cadrul programului "Prima casă"

    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ..................................... din data de ...............................,
    Finanţatorul .................................., prin Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea .................................., str. ....................... nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax .................., e-mail ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., şi de ...................., în calitate de ......................., având contul bancar nr. ........................., deschis la ..........................................,
    solicită repunerea beneficiarului/beneficiarilor în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ....../...... .
    Beneficiarul/Beneficiarii .......(numele şi prenumele)...........,
    pseudonim .........................., cetăţean/cetăţeni ....................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea .........................., str. ...................... nr. ....., bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat/legitimaţi cu ......, seria ......... nr. ..............., eliberat(ă) de ................. la data de ......................., CNP ..............................., stare civilă .............................., de profesie ......................................, angajat/angajaţi la ............................, care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1 din Convenţie.
    Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ............................ (DA/NU).
    Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanţiei ..................................................................................
    Soţ/Soţie ..........(numele şi prenumele).............,
    pseudonim .........................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ................................, str. ....................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ..........., telefon ..............., e-mail ..................., legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. ............, eliberat(ă) de ........................ la data de ................, CNP ..............., de profesie ..............., angajat/angajată la ...............................
    Soldul finanţării la data repunerii: ........................ lei/EUR
    Soldul garanţiei solicitat a fi repus: ............... lei/EUR
    Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..................... lei/EUR
    Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare
    Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul garanţiei.
    Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. ......./......................., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor programului "Prima casă" şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

                              Persoane autorizate:
                        ................................

    ANEXA 3
    (Anexa nr. 8 la anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

                                   SOLICITARE
    de repunere a beneficiarului ............. în drepturile şi obligaţiile
                         Contractului de garantare nr.
             ............, emis în cadrul programului "Prima casă"

    Emisă în baza prevederilor Convenţiei nr. ............................................. din data de ........................,
    Finanţatorul ................................., prin Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea .................................., str. ........................ nr. ......, judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ......................, cod unic de înregistrare .............., telefon ................., fax ...................., e-mail ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., şi de ....................., în calitate de ......................, având contul bancar nr. ........................., deschis la ..........................................,
    solicită repunerea beneficiarului/beneficiarilor în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ...../...... .
    Beneficiarul/Beneficiarii ......(numele şi prenumele)........,
    pseudonim ........................., cetăţean/cetăţeni ...................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ......................., str. ......................... nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat/legitimaţi cu ......, seria ......... nr. ........................, eliberat(ă) de ................. la data de .................................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie ......................., angajat/angajaţi la ......................., care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1 sau art. 3.2 din Convenţie, după caz.
    Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ............................ (DA/NU).
    Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanţiei .................................................................................
    Soţ/Soţie ......(numele şi prenumele).......,
    pseudonim .........................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........................, str. ....................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon ...................., e-mail ......................, legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........................ la data de ..............., CNP ..............., de profesie ..............., angajat/angajată la ...............................
    Soldul finanţării la data repunerii: ........................ lei/EUR
    Soldul garanţiei solicitat a fi repus: ............... lei/EUR
    Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..................... lei/EUR.
    Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare
    Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul garanţiei.
    Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. ......../......................., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor programului "Prima casă" şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

                              Persoane autorizate:
                       .................................

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 13 la anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.225/994/2009)

                                   SOLICITARE
    de repunere a beneficiarului ............. în drepturile şi obligaţiile
                         Contractului de garantare nr.
             ............, emis în cadrul programului "Prima casă"

    Emisă în baza prevederilor Protocolului-cadru nr. ..................................... din data de ...................,
    Finanţatorul .................................., prin Sucursala/Agenţia ................, cu sediul în localitatea .................................., str. ........................ nr. ......., judeţul/sectorul .................., înmatriculat la registrul comerţului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare .............., telefon ................, fax .................., e-mail ........................., reprezentat de ............................, în calitate de ....................., şi de ....................., în calitate de ......................., având contul bancar nr. ........................, deschis la ..........................................,
    solicită repunerea beneficiarului/beneficiarilor în drepturile şi obligaţiile Contractului de garantare nr. ....../...... .
    Beneficiarul/Beneficiarii ..........(numele şi prenumele)......,
    pseudonim .........................., cetăţean/cetăţeni ....................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea .........................., str. ........................ nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon .................., e-mail ....................., legitimat/legitimaţi cu ......, seria ......... nr. ................, eliberat(ă) de ................. la data de ......................., CNP ..............................., stare civilă ................, de profesie ......................., angajat/angajaţi la ......................., care îndeplineşte/îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3.1, 3.1^1, 3.2, 3.2^1, 3.3 sau 3.3^1 din Protocolul sus-menţionat, după caz.
    Beneficiarul/Beneficiarii este/sunt/nu este/nu sunt persoană/persoane expusă/expuse politic ............................ (DA/NU).
    Beneficiarul/Beneficiarii real/reali al/ai garanţiei .....................
    Soţ/Soţie .......(numele şi prenumele)..........,
    pseudonim .........................., cetăţean .............................., data naşterii .........., locul naşterii ............, cu domiciliul/rezidenţa în localitatea ........................., str. ....................... nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............, telefon ................., e-mail ............................, legitimat/legitimată cu ...... seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ........................ la data de ................, CNP ..............., de profesie ..............., angajat/angajată la ...............................
    Soldul finanţării la data repunerii: ....................... lei/EUR
    Soldul garanţiei solicitat a fi repus: ............... lei/EUR
    Depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă ..................... lei/EUR.
    Garanţie reală mobiliară - ipotecă asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la Finanţator, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar în baza contractelor de credit şi de garantare în favoarea Finanţatorului şi a statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare
    Comisionul de gestiune cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN este de ..........% pe an, calculat la soldul garanţiei.
    Menţionăm că Finanţatorul a analizat şi a aprobat documentaţia de repunere în drepturile şi obligaţiile aferente Contractului de credit nr. ......../......................., conform normelor proprii, cu respectarea condiţiilor programului "Prima casă" şi a regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii bancare.

                              Persoane autorizate:
                       .................................

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016