Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 11 din 24 ianuarie 2007  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul sanitar-veterinar in unitatile care produc alimente de origine animala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 11 din 24 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea si desfasurarea activitatii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de catre personalul sanitar-veterinar in unitatile care produc alimente de origine animala

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 7 februarie 2007
ORDIN nr. 11 din 24 ianuarie 2007
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul sanitar-veterinar în unitãţile care produc alimente de origine animala
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARÃ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 95 din 7 februarie 2007


Având în vedere prevederile <>art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia,
în temeiul Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sãnãtate şi de protecţie a animalelor, care reprezintã transpunerea în legislaţia nationala a prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 925/2005 ,
vazand Referatul de aprobare nr. 65.323 din 23 ianuarie 2007, întocmit de Direcţia de igiena şi sãnãtate publica veterinara din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul sanitar-veterinar în unitãţile care produc alimente de origine animala, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Norma sanitarã veterinara menţionatã la art. 1 a fost elaborata în vederea stabilirii cadrului organizatoric în care isi desfãşoarã activitatea personalul sanitar-veterinar care efectueazã controalele oficiale în unitãţile care produc alimente de origine animala şi în vederea stabilirii procedurii de tarifare a controalelor oficiale în unitãţile care produc alimente de origine animala, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE pentru aprobarea Regulilor privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sãnãtate şi de protecţie a animalelor.
ART. 3
Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abroga Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 90/2004 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfãşurarea activitãţii personalului sanitar-veterinar de stat în unitãţile de tãiere a animalelor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare, transport şi valorificare a produselor şi subproduselor de origine animala, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 999 din 25 octombrie 2004.
ART. 6
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Avram

Bucureşti, 24 ianuarie 2007.
Nr. 11.

ANEXA

NORMA SANITARÃ VETERINARA
privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul sanitar-veterinar în unitãţile care produc alimente de origine animala

ART. 1
Prezenta norma sanitarã veterinara stabileşte cadrul organizatoric în care isi desfãşoarã activitatea personalul sanitar-veterinar care efectueazã controalele oficiale în unitãţile care produc alimente de origine animala şi procedura de tarifare a controalelor oficiale în unitãţile care produc alimente de origine animala, în conformitate cu prevederile Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE .
ART. 2
(1) În aplicarea prezentei norme sanitare veterinare se aplica definiţiile prevãzute la art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004/CE .
(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) control oficial sanitar-veterinar - orice forma de control pe care îl efectueazã personalul sanitar-veterinar pentru verificarea conformitatii cu legislaţia în domeniul alimentelor şi cu regulile de sãnãtate şi bunastare a animalelor;
b) personal sanitar-veterinar - personalul care efectueazã controlul oficial sanitar-veterinar în unitãţile prevãzute la pct. I din anexa nr. 1;
c) document justificativ - actul oficial întocmit de medicul veterinar şef de circumscripţie în baza cãruia direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalitãţile de plata pe care le transmite la unitate.
ART. 3
Unitãţile în care personalul sanitar-veterinar isi desfãşoarã activitatea de control oficial sanitar-veterinar sunt prevãzute la pct. I din anexa nr. 1 şi sunt definite la pct. I din anexa nr. 1 la Norma sanitarã veterinara privind procedura de autorizare sanitarã veterinara a unitãţilor care produc alimente de origine animala, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 276/2006.
ART. 4
Tarifele pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activitãţilor din unitãţile care produc alimente de origine animala sunt prevãzute la pct. II din anexa nr. 1.
ART. 5
Unitãţile prevãzute la pct. I din anexa nr. 1 pot funcţiona numai dacã sunt supuse controalelor oficiale sanitar-veterinare şi achitã tarifele prevãzute la pct. II din anexa nr. 1.
ART. 6
În vederea asigurãrii controlului oficial sanitar-veterinar, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi unitãţile prevãzute la pct. I din anexa nr. 1 încheie contracte conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 7
(1) Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, stabilesc numãrul de personal sanitar-veterinar necesar fiecãrei unitãţi menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în funcţie de specificul activitãţii acesteia, capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare.
(2) Direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, desemneazã circumscripţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor în a carei subordine se desfãşoarã activitatea de control oficial sanitar-veterinar a personalului sanitar-veterinar şi numesc medicul veterinar şef de circumscripţie.
(3) Medicul veterinar şef de circumscripţie sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor întocmeşte prezenta pentru personalul sanitar-veterinar oficial din subordine, vizeazã documentul justificativ întocmit de medicul veterinar din unitate şi îl depune la direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 8
(1) Sumele virate de cãtre unitãţi în contul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, ca urmare a efectuãrii controalelor veterinare oficiale sunt gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizeazã conform legii.
(2) În limita sumelor încasate potrivit prevederilor prezentului ordin, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, angajeazã personalul sanitar-veterinar necesar pentru efectuarea controlului sanitar-veterinar oficial, precum şi pentru activitãţile conexe, în unitãţile menţionate la pct. I din anexa nr. 1, în condiţiile legii, în baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, cu norma intreaga sau parţialã, dupã caz.
(3) În cazul imposibilitãţii asigurãrii controlului sanitar-veterinar oficial de cãtre medicii veterinari încadraţi pe perioada determinata în conformitate cu prevederile alin. (2), direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pot angaja şi personal sanitar-veterinar pensionat.
ART. 9
Direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente, înainteazã unitãţilor documentele de plata pentru activitatea de control oficial efectuat în luna precedenta, care conţin sumele stabilite pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar de stat din unitate şi de reprezentantul legal al unitãţii şi vizat de medicul veterinar şef al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor în a cãrui subordine isi desfãşoarã activitatea.
ART. 10
În vederea asigurãrii personalului sanitar-veterinar de specialitate pentru desfãşurarea corespunzãtoare a controlului sanitar-veterinar în unitãţile prevãzute la pct. I din anexa nr. 1, unitãţile comunica sãptãmânal direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, programul de activitate.
ART. 11
Pentru buna desfãşurare a controlului oficial sanitar-veterinar, în conformitate cu prevederile legale, unitãţile asigura permanent condiţii optime pe întregul flux tehnologic, inclusiv vestiare, birouri, facilitãţi pentru pãstrarea sigiliilor şi documentelor sanitare veterinare în condiţii de securitate, echipament de lucru şi de protecţie, materiale de igienizare, ustensile de lucru, personal ajutator şi pun la dispoziţie medicilor veterinari toate documentele şi înregistrãrile solicitate.
ART. 12
În ultima zi a lunii, medicul veterinar din unitate întocmeşte şi înainteazã medicului veterinar şef de circumscripţie, spre avizare, documentul justificativ care cuprinde sumele calculate conform tarifului legal pentru activitatea de control sanitar-veterinar desfasurata de personalul sanitar-veterinar în unitate, pentru luna precedenta, şi care constituie actul oficial în baza cãruia direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmeşte formalitãţile de plata pe care le transmite la unitate.
ART. 13
Unitãţile vireazã în contul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate pentru activitatea de control sanitar-veterinar de stat desfasurata de personalul sanitar-veterinar în luna precedenta, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plata.
ART. 14
Personalul sanitar-veterinar care realizeazã controlul în unitãţile prevãzute la pct. I din anexa nr. 1 este subordonat tehnic şi administrativ direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor, şi are, în principal, urmãtoarele obligaţii:
a) desfãşurarea activitãţii conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi conform altor prevederi legale în vigoare;
b) desfãşurarea activitãţii cu respectarea prevederilor contractului semnat de unitate cu direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) întocmeşte şi înainteazã la direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, prin medicul veterinar şef de circumscripţie sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor, la termenele şi în condiţiile stabilite de aceasta, situaţiile şi documentele solicitate, precum şi pe cele prevãzute de reglementãrile în vigoare;
d) pãstreazã confidenţialitatea activitãţii desfãşurate în unitate, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
ART. 15
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, medicii veterinari angajaţi pe perioada determinata efectueazã certificarea sanitar-veterinara la produsele de origine animala la care se impune eliberarea certificatului sanitar-veterinar şi aplica mãrcile de sãnãtate pe documentele comerciale care însoţesc produsele pe timpul transportului, întocmesc documente de prelevare a probelor în cadrul programului strategic, sechestru şi confiscare.
ART. 16
Personalul sanitar-veterinar încadrat pe perioada determinata poarta intreaga rãspundere pentru activitatea prestatã, deciziile stabilite, documentele şi situaţiile întocmite.
ART. 17
Refuzul unitãţii de a semna cu direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, contractul pentru asigurarea şi finanţarea controlului sanitar-veterinar sau neplata la timp a sumelor stabilite conform prevederilor legale, precum şi neasigurarea condiţiilor necesare desfãşurãrii optime a activitãţii sanitar-veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar-veterinar din unitate şi pierderea dreptului de funcţionare a acesteia pana la intrarea în legalitate.
ART. 18
Nu este permisã rambursarea directa sau indirecta cãtre medicii veterinari a sumelor ce reprezintã cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar.
ART. 19
(1) În cazul în care unitatea nu vireazã, în termen de doua luni, direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ce reprezintã cuantumul tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor acţioneazã unitatea în instanta pentru obligarea acesteia la plata sumelor datorate.
(2) Pana la soluţionarea litigiului de cãtre instanta unitatea nu mai beneficiazã de personal sanitar-veterinar pentru controlul oficial sanitar-veterinar şi isi pierde dreptul de funcţionare.
ART. 20
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezenta norma sanitarã veterinara.

ANEXA 1
-------
la norma sanitarã veterinara
----------------------------

I. Categoriile de unitãţi care produc alimente de origine animala pentru care se percep tarife pentru acţiunile de control oficial sanitar-veterinar
A. Carne de ungulate domestice (cabaline, bovine, suine, ovine şi caprine):
1. abator;
2. unitate de transare.
B. Carne de pasare şi de lagomorfe:
1. abator;
2. unitate de transare.
C. Carne de vanat de crescatorie:
1. abator;
2. unitate de transare.
D. Carne de vanat salbatic:
1. unitate care manipuleaza carne de vanat salbatic;
2. unitate de transare.
E. Carne tocata, preparata şi carne separatã mecanic:
1. unitate pentru carne tocata;
2. unitate pentru carne preparata;
3. unitate pentru carne separatã mecanic.
F. Produse din carne:
1. unitate de procesare;
2. carmangerie;
3. macelarie.
G. Peste şi produse din pescuit:
1. unitate pentru produse proaspete din pescuit (cherhana);
2. unitate de procesare a produselor din pescuit;
3. piata de desfacere;
4. centru de colectare a pestelui;
5. punct de debarcare.
H. Lapte crud şi produse din lapte:
1. unitate de procesare a laptelui materie prima;
2. unitate de procesare a produselor din lapte.
I. Unitãţi cu activitãţi generale:
1. depozit frigorific (independent)/depozite pentru produse de origine animala.
2. piata angro;
3. unitate de reambalare.

II. Tarife percepute pentru activitatea de control oficial sanitar-veterinar al activitãţilor din unitãţile care produc alimente de origine animala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Activitatea Specificaţia Tariful
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Abatorizare a) carne de vita de la:
- bovine adulte - 5 euro/animal
- tineret bovin - 2 euro/animal
b) solipede şi ecvidee - 3 euro/animal
c) carne de porc, animale cu
greutatea carcasei:
- mai mica de 25 kg - 0,5 euro/animal
- egala sau mai mare de 25 kg - 1 euro/animal
d) carne de oaie şi carne de
capra, animale cu greutatea carcasei:
- mai mica de 12 kg - 0,15 euro/animal
- egala sau mai mare de 12 kg - 0,25 euro/animal
e) carne de pasare:
- pui broiler - 0,01 euro/animal
- gaini şi bibilici - 0,005 euro/animal
- rate şi gaste - 0,01 euro/animal
- curci - 0,025 euro/animal
- carne de iepure de ferma - 0,005 euro/animal
2. Transare a) carne de vita, carne de
vitel, carne de porc,
carne de solipede/ecvidee,
carne de oaie şi carne de capra - 2 euro/tona
b) carne de pasare şi carne de
iepure de ferma - 1,5 euro/tona
c) carne de vanat de ferma şi
carne de vanat salbatic:
- pãsãri vanat mic şi vanat
terestru - 1,5 euro/tona
- carne de ratite (strut, emu,
nandu) - 3 euro/tona
- carne de mistret şi de
rumegatoare - 2 euro/tona
3. Procesarea carnii - produse din carne, carne
tocata şi carne preparata - 1 euro/tona
materie prima
recepţionatã
4. Procesarea carnii a) pãsãri vanat mic - 0,005 euro/
de vanat animal
b) vanat mic terestru - 0,01 euro/animal
c) ratite (strut) - 0,5 euro/animal
d) mamifere terestre:
- mistret - 1,5 euro/animal
- rumegatoare - 0,5 euro/animal
5. Procesarea laptelui - lapte materie prima
intrat la procesare - 1 euro/tona pana la
30 de tone
- 0,5 euro/tona peste
limita de 30 de tone
6. Producţia de peste a) prima punere pe piata de - 1 euro/tona pentru
produse de pescuit şi de primele 50 de tone
acvacultura valorificate lunar
(punct de debarcare) - 0,5 euro/tona peste
limita de 50 de tone
b) prima vânzare pe piata - 0,5 euro/tona pentru
de peste (centru de colectare, primele 50 de tone
piata de desfacere a pestelui) recepţionate lunar
- 0,25 euro/tona peste
limita de 50 de tone
c) prima vânzare în cazul
lipsei gradarii sau al
gradarii insuficiente - 1 euro/tona pentru
pentru prospetime şi/sau primele 50 de tone
dimensiune, în conformitate valorificate lunar
cu prevederile - 0,5 euro/tona peste
Regulamentului nr. 103/76 limita de 50 de tone
şi ale Regulamentului nr.
104/76 (centru
de colectare, piata de
desfacere a pestelui)
d) procesarea pestelui (unitate - 0,5 euro/tona de
de procesare a produselor peste intrat la
din pescuit, procesare
unitate de procesare a
produselor din pescuit
proaspete - cherhana)
7. Activitãţi generale - produse de origine animala - 1 euro/tona de
recepţionate produse de origine
animala recepţionate
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA:
- în cazul unitãţilor de procesare a carnii cu sala de transare, pentru carnea intrata la transare se aplica doar tariful prevãzut la pct. 2;
- pentru unitãţile de procesare a carnii independente fãrã abatorizare şi transare, carmangerii şi macelarii, se aplica doar tariful de la pct. 3;
- în cazul în care în aceeaşi unitate se desfãşoarã activitãţi de abatorizare, transare şi procesare a carnii, se aplica doar tarifele prevãzute la pct. 1 şi 2;
- tariful pentru unitãţile de procesare a carnii nu poate fi mai mic de 100 euro/luna.

ANEXA 2
-------
la norma sanitarã veterinara
----------------------------

CONTRACT
nr. ......, încheiat la data de .........,
pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar

I. Baza legalã
Prezentul contract se încheie în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia şi ale Ordinului preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 11/2007.

II. Pãrţile contractante
Între Direcţia Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor ........., cu sediul în ................, cod fiscal nr. ........., având contul nr. ............. deschis la ..........., reprezentatã prin director executiv ..........., denumit în continuare prestator, şi Societatea Comercialã ........... - S.R.L., cu sediul în ........, înregistratã la oficiul registrului comerţului sub nr. ......., C.U.I. ........, cont IBAN nr. ......... deschis la .........., reprezentatã de ............., în calitate de ..........., cu obiect de activitate ........., cod CAEN .........., denumita în continuare beneficiar, se încheie prezentul contract pentru asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar pentru activitatea de producţie desfasurata de beneficiar, cu respectarea urmãtoarelor clauze:

III. Obiectul contractului
Art. 1. - Obiectul contractului consta în asigurarea controlului oficial sanitar-veterinar de cãtre prestator pentru activitatea de producţie pe care o desfãşoarã beneficiarul în unitatea de procesare, conform prevederilor legale menţionate.

IV. Durata contractului
Art. 2. - Prezentul contract se încheie pentru o perioada determinata de ........, de la ............ pana la ........., şi se prelungeşte de plin drept pentru o perioada ......................, dacã pãrţile nu solicita încetarea, în termen de 30 de zile, înaintea expirãrii termenului contractual.

V. Preţul contractului
Art. 3. - (1) Tariful este cel prevãzut la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitarã veterinara privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul sanitar-veterinar în unitãţile care produc alimente de origine animala, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 11/2007. Plata acestui tarif se va face în lei, la cursul oficial al Bãncii Naţionale a României din ziua plãţii.
(2) Tariful se va plati prin ordin de plata, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plata, pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar pentru marfa controlatã în luna precedenta de personalul sanitar-veterinar oficial angajat de prestator pentru activitatea de control sanitar-veterinar oficial, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
(3) Nu este permisã rambursarea directa sau indirecta de cãtre beneficiar a tarifelor pentru asigurarea controlului sanitar-veterinar oficial în alt mod decât cel stabilit prin prezentul contract.
(4) Sumele aferente activitãţii productive din luna precedenta se stabilesc pe baza documentului justificativ (decont) întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial şi de reprezentantul legal al unitãţii (beneficiarul) şi vizat de medicul veterinar şef al circumscripţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor în a cãrui subordine directa isi desfãşoarã activitatea.
(5) Nerespectarea termenelor de plata stabilite da dreptul prestatorului de a calcula şi solicita penalitãţi de întârziere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(6) Nu se vor percepe tarife pentru perioada în care beneficiarul, din motive obiective, nu desfãşoarã activitate.

VI. Drepturile şi obligaţiile pãrţilor
Art. 4. - Prestatorul are urmãtoarele drepturi şi obligaţii:
a) sa stabileascã şi sa asigure numãrul de personal sanitar-veterinar oficial necesar beneficiarului în funcţie de specificul activitãţii acestuia, de capacitatea de producţie, fluxul tehnologic şi de sistemul de organizare;
b) sa desemneze circumscripţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor în a carei subordine directa se desfãşoarã activitatea de control sanitar-veterinar de stat a personalului sanitar-veterinar;
c) sa numeascã medicul veterinar şef de circumscripţie sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor;
d) sa încaseze lunar sumele reprezentând contravaloarea activitãţii productive desfãşurate, calculatã conform tarifelor prevãzute la pct. II din anexa nr. 1 la Norma sanitarã veterinara privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de cãtre personalul sanitar-veterinar în unitãţile care produc alimente de origine animala, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 11/2007, virate de cãtre beneficiar, ce trebuie gestionate separat în contabilitate şi se constituie ca fonduri extrabugetare, care se utilizeazã conform legii;
e) sa angajeze personal sanitar-veterinar de stat în condiţiile legii, în baza unui contract individual de munca pe o perioada determinata;
f) în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii curente, înainteazã beneficiarului documentele de plata, vizate de cei în drept, pentru cantitãţile de produse controlate de personalul sanitar-veterinar în luna precedenta şi confirmate de beneficiar; sumele se stabilesc pe baza documentului justificativ întocmit şi semnat de medicul veterinar oficial din unitate şi de reprezentantul legal al unitãţii şi vizat de medicul veterinar şef de circumscripţie sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor în a cãrui subordine directa isi desfãşoarã activitatea;
g) în cazul în care unitatea nu vireazã direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele ca urmare a efectuãrii controlului sanitar-veterinar, direcţia sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor judeteana, respectiv a municipiului Bucureşti, acţioneazã unitatea în instanta pentru obligarea la plata sumelor datorate;
h) pana la soluţionarea litigiului în instanta unitatea nu mai beneficiazã de control sanitar-veterinar şi isi pierde dreptul de funcţionare;
i) în situaţia în care beneficiarul nu este de acord cu suma pretinsa de prestator, acesta înştiinţeazã prestatorul în termen de 5 zile de la data primirii facturii;
j) personalul sanitar-veterinar trebuie sa pãstreze confidenţialitatea activitãţii desfãşurate în unitate în raport cu persoanele terţe fizice şi juridice, în caz contrar obligandu-se la repararea integrala a prejudiciului cauzat societãţii beneficiare prin nerespectarea acestei obligaţii.
Art. 5. - Beneficiarul are urmãtoarele drepturi şi obligaţii:
a) anunta prestatorul, printr-o adresa scrisã, cu privire la perioada în care unitatea nu desfãşoarã activitatea;
b) asigura permanent condiţii optime pe întregul flux tehnologic, necesare desfãşurãrii activitãţii sanitare veterinare, conform prevederilor legale în vigoare;
c) vireazã în contul direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sumele calculate de aceasta pentru activitatea de control sanitar-veterinar oficial desfasurata de personalul sanitar-veterinar în luna precedenta, în termen de 5 zile de la data primirii documentelor de plata, dacã situaţia justificativã pe baza cãreia au fost întocmite este semnatã şi de beneficiar.

VII. Încetarea contractului
Art. 6. - (1) Prezentul contract isi înceteazã efectele de plin drept, fãrã a mai fi necesarã intervenţia instanţei judecãtoreşti competente, în una sau mai multe dintre urmãtoarele situaţii:
a) beneficiarul este declarat în stare de incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment), iar procesul de producţie înceteazã;
b) acordul de vointa al pãrţilor semnatare;
c) retragerea autorizaţiei de funcţionare.
(2) Partea care invoca o cauza de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte pãrţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de data la care încetarea urmeazã sa-şi producã efectele.

(3) Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între pãrţile contractante.

VIII. Forta majorã
Art. 7. - (1) Niciuna dintre pãrţile contractante nu rãspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzãtor, total ori parţial, a oricãrei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligaţiei respective a fost cauzatã de forta majorã, asa cum este definitã de lege.
(2) Partea care invoca forta majorã este obligatã sa notifice celeilalte pãrţi, în termen de 72 de ore, producerea evenimentului şi sa ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecinţelor acestuia.
(3) Dacã în termen de 30 de zile de la producere evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrţile au dreptul sa-şi notifice în scris încetarea de plin drept a prezentului contract, fãrã ca vreuna dintre ele sa pretindã daune-interese.

IX. Notificãri
Art.8. - În accepţiunea pãrţilor contractante, orice notificare adresatã de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzutã/prevãzut în partea introductivã a prezentului contract.

X. Litigii
Art. 9. - (1) Pãrţile au convenit ca toate neînţelegerile privind valabilitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentanţii lor, în termen de 10 zile de la apariţia lor.
(2) În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, pãrţile se vor adresa instanţelor judecãtoreşti competente. Pana la soluţionarea litigiului unitatea nu mai beneficiazã de control sanitar-veterinar de stat, motiv pentru care isi pierde dreptul de funcţionare.

XI. Clauze finale
Art. 10. - (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între pãrţile contractante.
(2) Neplata la timp a sumelor stabilite conform documentelor justificative, depuse de prestator, precum şi neasigurarea de cãtre beneficiar a condiţiilor necesare desfãşurãrii optime a activitãţii sanitare veterinare oficiale conduc la retragerea personalului sanitar-veterinar de stat repartizat acestuia şi la pierderea dreptului de funcţionare a beneficiarului pana la intrarea în legalitate.
Prezentul contract a fost încheiat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.Prestator Beneficiar


Direcţia Sanitarã Veterinara Societatea Comercialã
şi pentru Siguranta Alimentelor
............................... ......................

Director executiv, Reprezentant,
................... .......................

Consilier juridic,
..................

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016