Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 6 iulie 2009  pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 107 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU REGLEMENTAREA SI MONITORIZAREA ACHIZITIILOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 9 iulie 2009


┌──────────────────────────────────────────┐
│Persoana care a completat rãspunsurile: │
│ │
│Numele şi prenumele (în clar): │
│......................................... │ Agent constator,
│Funcţia:................................. │ ................
│ │
│Semnãtura: .............................. │
└──────────────────────────────────────────┘NOTA CTCE
---------
*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 20 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 4
-------
la regulament
-------------GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI
────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU PROCES-VERBAL
[sigla*] REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA de constatare şi sancţionare a
ACHIZIŢIILOR PUBLICE contravenţiilor
──────────────────────────────────────────── seria ....... nr. ..........
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4,
sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+ 4
(021) 311.80.95, www.anrmap.roÎncheiat în ziua ...... luna ...... anul ....., ora ...., în localitatea ........., judeţul/sectorul ......, str. ................ nr. ...., et. ...., de cãtre agenţii constatatori .........., calitatea ..........., legitimaţie nr. ...... şi ........., din cadrul Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.)
În urma controlului procedurilor de achiziţie publicã, efectuat în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, aplicate de ..............., cu sediul în ........., judeţul/sectorul ........, str. ............ nr. ....., et. ...., CIF/CUI ........, nr. de înregistrare la registrul comerţului ............., datele de identificare ale conducãtorului instituţiei/reprezentantului legal ................................
În data de ....................................
Locul sãvârşirii faptei(lor) ................................
Descrierea faptei (lor) şi urmarea acesteia(ora) vor fi consemnate în anexa la procesul-verbal.
Pentru sãvârşirea faptei(lor) descrisã(e) contravenient este: ................................
Fapta(ele) descrisã(e) mai sus constituie contravenţie (ii) conform: ................. şi se sancţioneazã cu amendã de la ........ la ......., conform art. .......... din <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Stabilesc avertisment conform .........../amendã în cuantum de ........ (..........) lei.
Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupã caz, de la data comunicãrii acestuia jumãtate din minimul amenzii prevãzute în actul normativ.
Alte menţiuni (obiecţiuni ale contravenientului) ......................
Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicãrii. Plângerea şi copia procesului-verbal se depun la sediul A.N.R.M.A.P./instanţei de la domiciliul contravenientului.
Contravenientul nu este de faţã/refuzã/nu poate sã semneze procesul-verbal, fapt atestat de martorul: ..........., domiciliat în ........... str. ......... nr. ....., bl. ....., sc. ..., et. ..., judeţul/sectorul ........................., act de identitate: ......... seria ............ nr. ..................., emis de ........, cod numeric personal .........., semnãtura: ........ .
Prezentul proces-verbal nu conţine menţiunile referitoare la martor, deoarece: ...............


Semnãturã agenţi constatatori
...................................

Semnãtura (şi ştampila) contravenientului
.......................................

Înştiinţare de platã

Amenda în cuantum de ..........(........) lei se va achita în contul nr. ........, deschis la Trezoreria ............, beneficiar ................. .
Chitanţa de platã a amenzii se depune împreunã cu copia de pe procesul-verbal sau se transmite de cãtre contravenient prin poştã recomandat la sediul A.N.R.M.A.P. din bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, Bucureşti, cod fiscal A.N.R.M.A.P. 18125074. Amenda poate fi achitatã la jumãtate din minimul prevãzut de lege în termen de 48 de ore de la primirea prezentei înştiinţãri. Neachitarea amenzii în termenul legal de 15 zile de la data comunicãrii prezentei înştiinţãri atrage executarea silitã conform prevederilor legale.

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI
────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU ANEXÃ LA PROCES-VERBAL
[sigla*] REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA de constatare şi sancţionare a
ACHIZIŢIILOR PUBLICE contravenţiilor
──────────────────────────────────────────── seria ....... nr. ..........
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4,
sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+ 4
(021) 311.80.95, www.anrmap.roDescrierea faptei
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................


Semnãturã agenţi constatatori
...................................

Semnãtura (şi ştampila) contravenientului
.......................................

NOTA CTCE
---------
*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la paginile 21,22 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Nr. ...... /......

CÃTRE ...............................................
În atenţia domnului/doamnei .........................

COMUNICARE
privind încetarea procedurii de supraveghere

Prin prezenta, Autoritatea Naţionalã pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) vã aduce la cunoştinţã cã procedura de supraveghere a achiziţiei publice începutã prin Comunicarea nr. .......... a încetat.
Anexãm la prezenta Raportul de control nr. ......../........

Direcţia generalã supraveghere,
monitorizare şi evaluare,
director general,
..........................
NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 23 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

Direcţia generalã supraveghere, monitorizare şi evaluare
Nr. ...../.........

VIZAT


───────
Director general
..................

OPIS DOCUMENTE

┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ *) │ Documente │ Pagina │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Sesizarea │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Nota de informare │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Comunicarea privind începerea procedurii de supraveghere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Comunicarea privind încetarea procedurii de supraveghere │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Documentele aferente fiecãrei proceduri de atribuire supuse │ │
│ │verificãrii │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Notele explicative │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Declaraţia pe proprie rãspundere a conducãtorului autoritãţii │ │
│ │contractante/operatorului economic sau reprezentantului legal │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Procesul-verbal de constatare a contravenţiei │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Raportul de control │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Propuneri privind utilizarea mijloacelor de prevenire, stopare │ │
│ │sau remediere a efectelor produse de încãlcarea sau eludarea │ │
│ │prevederilor legale │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│ │Oricare alte informaţii/documente relevante pentru verificarea │ │
│ │modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


_________
*) Se bifeazã cãsuţa.

Întocmit
Agent coordonator,
...................


ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Aprobat
Preşedinte,
....................

Avizat
Vicepreşedinte,
.....................


PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL
privind verificãrile efectuate la ..........

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la ............, echipa de control a constatat cã: ................................................................. .
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. c) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune ca mãsurã de .......... a efectelor produse de încãlcarea prevederilor legale în organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, altele decât aplicarea de sancţiuni, urmãtoarele:
................................................................
................................................................


Vizat
Director general,
....................

Avizat
Compartiment juridic

Echipa de control,
......................
NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 25 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 8
-------
la regulament
-------------
GUVERNUL [stema*] ROMÂNIEI──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
AUTORITATEA NAŢIONALÃ PENTRU
REGLEMENTAREA ŞI MONITORIZAREA
[sigla*] ACHIZIŢIILOR PUBLICE

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B-dul Dinicu Golescu nr. 38, et. 4, sector 1, Bucureşti, România, 010873
Tel/Fax: +4 (021) 311.80.90/+4 (021) 311.80.95, www.anrmap.ro

Aprobat
Preşedinte,
....................

Avizat
Vicepreşedinte,
.....................


PROPUNERI LA RAPORTUL DE CONTROL
privind verificãrile efectuate la ..........

Ca urmare a procedurii de supraveghere efectuate la ............, echipa de control a constatat cã: ........ ........................ .
Având în vedere prevederile art. 14 alin. (1) lit. d) din Regulamentul privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 107/2009, echipa de control propune Colegiului consultativ al A.N.R.M.A.P, ca mãsurã de stopare a efectelor produse de încãlcarea prevederilor legale, sã se uzeze de dreptul de a solicita în instanţã constatarea nulitãţii absolute a contractului, drept conferit de <>art. 296^(1) alin. (1) lit. ......) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publicã, a contractelor de concesiune de lucrãri publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 337/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã analizarea situaţiei de fapt şi de drept cuprinse în Raportul de control nr. ..../... .Vizat
Director general,
.....................

Avizat
Compartiment juridic

Echipa de control,
...................

NOTA CTCE


*)Stema si sigla, se gãsesc în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 26 (a se vedea imaginile asociate).


ANEXA 9
-------
la regulament
-------------

LEGITIMAŢIA DE CONTROL

NOTA CTCE
---------
MODEL - LEGITIMAŢIA DE CONTROL, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 473 din 9 iulie 2009, la pagina 27 (a se vedea imaginea asociatã).

--------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016