Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 19 martie 2024  privind implementarea măsurilor şi intervenţiilor compensatorii de mediu şi climă  din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2024    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 107 din 19 martie 2024 privind implementarea măsurilor şi intervenţiilor compensatorii de mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2024

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 242 din 21 martie 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 141.246 din 19.03.2024 întocmit de Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de management pentru Planul strategic PAC 2023-2027,
    în baza prevederilor:
    - Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;
    – Regulamentului (UE) 2022/1.172 al Comisiei Europene din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii;
    – Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat pentru România prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2023 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile alocate României din FEGA şi FEADR, aferente politicii agricole comune, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2023-2027 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă“, 11 „Agricultura ecologică“ şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024;
    – Acordului de delegare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) nr. P107 din 24.06.2015, Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) nr. A69 din 24.06.2015 pentru implementarea, prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, respectiv: măsura 10 „Agromediu şi climă“, măsura 11 „Agricultura ecologică“, măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale“, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare al AFIR nr. 109 din 2.07.2015/APIA nr. A106 din 10.07.2015/Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu“ (ANZ) nr. 11.710 din 15.07.2015 pentru implementarea măsurii 10 „Agromediu şi climă“, submăsura 10.1 „Plăţi de agromediu şi climă“, pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, aprobat prin Decizia (CE) 3.508 din 26.05.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare al APIA nr. A109 din 24.09.2015, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) nr. 15.365 din 1.10.2015 privind verificarea respectării de către agricultori a cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR 4-9 şi a SMR 11-13) şi a bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC), cu modificările şi completările ulterioare;
    – Acordului de delegare al APIA nr. 163 din 28.02.2017, Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF) nr. 755/F din 3.03.2017 pentru delegarea unor atribuţii privind verificarea respectării de către fermieri a cerinţei legale în materie de gestionare referitoare la „Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor (SMR 10)“, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 47 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Domeniul de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte dispoziţii privind implementarea măsurilor compensatorii de mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, denumit în continuare PNDR 2014-2020, şi a intervenţiilor cu caracter compensatoriu finanţate prin Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) din Planul strategic PAC 2023-2027, denumit în continuare PS 2023-2027, denumite în continuare scheme de sprijin compensatoriu de mediu şi climă, începând cu anul 2024, pentru:
    a) măsura 10 „Agromediu şi climă“ din PNDR 2014-2020, denumită în continuare măsura 10;
    b) măsura 11 „Agricultură ecologică“, submăsura 11.1 „Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică“ şi submăsura 11.2 „Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică“ din PNDR 2014-2020, denumită în continuare măsura 11;
    c) intervenţia DR-01 „Agromediu şi climă pe pajişti permanente“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-01;
    d) intervenţia DR-02 „Agromediu şi climă pe terenuri arabile“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-02;
    e) intervenţia DR-03 „Agromediu şi climă - Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-03;
    f) intervenţia DR-04 „Agricultură ecologică - conversie“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-04;
    g) intervenţia DR-05 „Agricultură ecologică - menţinerea certificării“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-05;
    h) intervenţia DR-09 „Zone afectate de constrângeri naturale - Zona Montană“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-09;
    i) intervenţia DR-10 „Zone afectate de constrângeri naturale semnificative“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-10;
    j) intervenţia DR-11 „Zone afectate de constrângeri naturale specifice“ din PS 2023-2027, denumită în continuare intervenţia DR-11.


    ART. 2
    În aplicarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu şi climă, termenii şi expresiile utilizate sunt definite de:
    a) Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, cu completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.115;
    b) Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013, cu completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2021/2.116;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 106/2024 privind modalitatea de implementare, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, a condiţiilor şi altor cerinţe specifice, inclusiv tipurile de documente justificative pentru intervenţiile aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) şi b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, începând cu anul 2024, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 106/2024.


    CAP. II
    Dispoziţii generale
    ART. 3
    În implementarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu şi climă prevăzute la art. 1 lit. b), h), i) şi j), beneficiarii sunt încadraţi în categoria fermierilor activi, cu aplicarea prevederilor art. 18-25 din Ordinul MADR nr. 106/2024.

    ART. 4
    În implementarea schemelor de sprijin compensatoriu de mediu şi climă prevăzute la art. 1 sunt aplicabile prevederile art. 3-17, art. 112-114 şi art. 118-124 din Ordinul MADR nr. 106/2024.

    ART. 5
    Pentru cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale care afectează angajamentele asumate în cadrul schemelor de sprijin compensatoriu de mediu şi climă prevăzute la art. 1 se aplică prevederile art. 115-117 din Ordinul MADR nr. 106/2024.

    CAP. III
    Implementarea măsurilor compensatorii de mediu şi climă din PNDR 2014-2020
    ART. 6
    Implementarea măsurilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se realizează în condiţiile PNDR 2014-2020, ale Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013, cu respectarea prevederilor art. 12 şi 13 din Regulamentul delegat (UE) 2022/1.172 al Comisiei din 4 mai 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune şi aplicarea şi calcularea sancţiunilor administrative aferente condiţionalităţii.

    ART. 7
    (1) Pentru măsurile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) nu pot fi deschise angajamente noi începând din anul 2024. Angajamentele aflate în desfăşurare continuă până la finalizarea perioadei de implementare asumate la deschiderea angajamentelor respective.
    (2) Începând din anul 2024, angajamentele aflate în desfăşurare în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020 precizate la art. 1 lit. a) şi b) se adaptează la cadrul juridic aplicabil perioadei de programare 2023-2027, fiind obligatorie respectarea normelor privind condiţionalitatea prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, denumit în continuare Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023.
    (3) Pentru angajamentele aflate în desfăşurare în cadrul măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020 precizate la art. 1 lit. a), adaptarea la cadrul juridic al perioadei de programare 2023-2027 prevăzută la alin. (2) conduce la înlocuirea cerinţelor de bază constituite din cerinţele de ecocondiţionalitate GAEC/SMR relevante, stabilite în baza Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare, cu cerinţele GAEC/SMR relevante din condiţionalitate, stabilite în baza Ordinului MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023. Corespondenţa GAEC/SMR relevante din condiţionalitate cu cerinţele GAEC/SMR relevante din ecocondiţionalitate se include în Ghidul informativ pentru beneficiarii măsurii 10 „Agromediu şi climă“ din PNDR 2014-2020, aplicabil începând din anul 2024.
    (4) Solicitanţii de plăţi compensatorii pentru angajamentele prevăzute la alin. (3), care nu acceptă adaptarea la cerinţele de bază pe care angajamentele trebuie să le depăşească, aplicabile în perioada de programare 2023-2027, pot accesa clauza de revizuire. Accesarea clauzei de revizuire la nivel de pachet pentru angajamentele aplicate pe suprafaţă şi la nivel de rasă pentru angajamentul aplicat pe unitate vită mare se poate face în perioada de depunere a cererilor de plată aferentă anului 2024 şi conduce la închiderea anticipată a angajamentului fără obligativitatea rambursării sumelor primite anterior pentru perioada în care angajamentul a produs efecte.

    ART. 8
    (1) Angajamentele se urmăresc:
    a) la nivel de parcelă agricolă în cazul pachetelor 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 şi 11.2 din cadrul măsurii 10 şi al pachetelor 1, 2, 3, 4, 5 şi 6 ale fiecărei submăsuri din cadrul măsurii 11, respectiv submăsura 11.1 şi submăsura 11.2;
    b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4, 5 şi 11.1 din cadrul măsurii 10;
    c) la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon prevăzut la începerea angajamentului, în cazul pachetului 8 din măsura 10.

    (2) Parcelele aflate sub angajament în cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11 nu se comasează.
    (3) Pachetele măsurilor 10 şi 11 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Fac excepţie declararea pachetului 10 al măsurii 10 în combinaţie cu pachetele 1, 2 sau 5 ale ambelor submăsuri ale măsurii 11 şi declararea pachetului 9.1 şi a pachetului 10 ale măsurii 10 cu pachetele 1, 2 sau 5 ale intervenţiilor DR-04 sau DR-05, pachetul declarat limitând suplimentar suprafaţa respectivă, fără a aduce atingere cerinţei privind suprafaţa minimă a parcelei agricole pe pachet şi, respectiv, a condiţiilor de eligibilitate, de bază şi specifice fiecărei măsuri.
    (4) În cazul combinării măsurii 11 cu ecoschema PD-04 - Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil din PS 2023-2027 şi/sau al aplicării standardului de condiţionalitate GAEC 8, suprafeţele din terenul arabil ocupate de elementele neproductive sunt excluse din suprafaţa determinată a parcelei pentru măsura 11, fără aplicarea sancţiunilor aferente reducerii suprafeţei angajate.
    (5) Anul de angajament pentru măsura 10 - pachetele 4 şi 7 se consideră încheiat atunci când au fost îndeplinite toate obiectivele angajamentului pentru pachetul respectiv, inclusiv cerinţele specifice privind încorporarea culturilor în anul următor anului de cerere.

    ART. 9
    Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 10 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi însă schimbate de la un an la altul atât la depunerea cererii, cât şi ulterior. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea de plată, fermierul are obligaţia să notifice Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) până cel târziu la 20 septembrie cu privire la înfiinţarea culturii pe o altă parcelă. În lipsa acestei notificări, suprafaţa respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracţiune de parcelă, şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a parcelei, ci doar de menţinerea suprafeţei totale angajate.

    ART. 10
    (1) Pentru măsurile 10 şi 11, suprafaţa angajată poate fi modificată prin extinderea suprafeţei angajate potrivit prevederilor art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul pachetului 8 din măsura 10 nu se deschide un nou angajament, cel iniţial continuând până la expirarea celor 5 ani, dacă fermierul declară un număr de animale pe rasă cu până la 20% mai mare decât numărul de animale pe rasă determinat în primul an de angajament.

    ART. 11
    Fermierii care accesează măsura 10 şi/sau măsura 11 trebuie să facă dovada deţinerii cunoştinţelor şi informaţiilor necesare. Documentul justificativ privind deţinerea competenţelor necesare implementării angajamentelor este valabil la nivel de măsură şi trebuie prezentat la APIA până la data de 10 octombrie inclusiv a anului de cerere respectiv, în funcţie de suprafaţa angajată/numărul de animale angajate. Pentru stabilirea anului de angajament în care trebuie dovedită deţinerea cunoştinţelor şi informaţiilor necesare în raport cu pragul de suprafaţă/numărul de animale prevăzut de fişele măsurii 10 sau măsurii 11, suprafaţa angajată se calculează la nivel de pachet/subpachet/variantă. Sintagmele prima plată, cea de-a II-a plată şi cea de-a III-a plată menţionate în fişele măsurilor 10 şi 11 se referă la prima plată din unul dintre anii de angajament (primul an, al II-lea an, al III-lea an) efectuată către beneficiar în anul de cerere respectiv (plata în avans sau plata regulară), fără a depăşi data efectuării plăţii aferente ultimului an de angajament.

    ART. 12
    (1) Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul anilor de angajament. Parcela pe care s-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.
    (2) Fermierii care au finalizat cei 2 sau 3 ani de conversie pot începe angajamente în cadrul intervenţiei DR-05, cu semnarea unui nou angajament pentru perioada prevăzută de PS 2023-2027. Aceştia au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic 5 ani de la semnarea angajamentului aferent submăsurii 11.1.
    (3) Dacă pe perioada de angajament din submăsura 11.2 se constată nerespectări ale angajamentului care conduc la recuperarea sumelor necuvenite primite pentru anii anteriori de cerere, recuperarea se va face şi pe perioada conversiei, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de la semnarea angajamentului aferent submăsurii 11.1.
    (4) Plăţile din cadrul submăsurii 11.1 se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie, prevăzute în PNDR 2014-2020, pentru fiecare categorie de producţie vegetală, şi nu în cazul repetării anului de conversie sau al prelungirii perioadei de conversie. În cazul constatării repetării anului de conversie sau a prelungirii perioadei de conversie, se consideră angajament nerespectat şi se aplică sancţiuni potrivit prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă“, 11 „Agricultura ecologică“ şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 194/2019.

    ART. 13
    (1) Pentru a nu repeta anul de conversie sau prelungi perioada de conversie, în cazul în care în anul curent perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, la momentul depunerii cererii de plată, în declaraţia de suprafaţă, fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1. Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate solicita şi deschide angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05 din PS 2023-2027 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament în cadrul intervenţiei DR-05.
    (2) În situaţia în care certificatul prevăzut la alin. (1) nu confirmă statutul de suprafaţă ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru intervenţia DR-05, iar fermierul va fi sancţionat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.
    (3) În situaţia în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale intervenţiei DR-05 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei şi ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent intervenţiei DR-05. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05. Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.

    ART. 14
    (1) În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul MADR nr. 312/2021, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum şi ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre, şi depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale intervenţiei DR-05 pentru anul respectiv de cerere.
    (2) Dacă fermierul obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie şi depune la APIA copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei până la termenul-limită de depunere a cererii de plată, angajamentul semnat în cadrul submăsurii 11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05 începând din anul obţinerii autorizaţiei.
    (3) Dacă fermierul obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii de plată şi prin cererea de plată a solicitat sprijin prin submăsura 11.1, angajamentul aferent submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale intervenţiei DR-05 pentru anul curent de cerere, anul aprobării autorizaţiei reprezintă ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent intervenţiei DR-05. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament în cadrul intervenţiei DR-05.
    (4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la efectuarea plăţii pentru anul curent de cerere.
    (5) Copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control, menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul MADR nr. 312/2021.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11 beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate, prin depunerea certificatului, şi a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem ecologic de agricultură pe perioada de angajament rămasă.
    (2) Beneficiarul nu va putea obţine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosinţă a fost făcută între momentul depunerii cererii de plată şi emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic.
    (3) Beneficiarul va putea obţine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinţă numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.
    (4) Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11, a schimbat categoria de folosinţă a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.

    ART. 16
    (1) Apariţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale în implementarea măsurilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se analizează potrivit prevederilor Ordinului MADR nr. 194/2019.
    (2) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris la APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor menţionate la art. 5 în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.
    (3) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (2), notificarea nu se ia în considerare.
    (4) În cazul apariţiei în anul curent de cerere a unui caz de forţă majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislaţie, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent submăsurii 11.1/11.2, după caz, chiar dacă suprafaţa afectată de forţa majoră nu va fi certificată pentru anul în cauză.

    ART. 17
    Controalele la faţa locului pot fi anunţate cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacităţii acestora. Orice preaviz nu poate depăşi 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la faţa locului ale cererilor de plată pentru animale în cadrul pachetului 8 din măsura 10, preavizul nu poate depăşi 48 de ore. În cazul în care legislaţia aplicabilă actelor şi standardelor relevante în materie de condiţionalitate impune efectuarea controalelor la faţa locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la faţa locului referitoare la condiţionalitate.

    CAP. IV
    Implementarea intervenţiilor compensatorii de mediu şi climă finanţate prin FEADR din PS 2023-2027
    ART. 18
    (1) Implementarea intervenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-j) se realizează în condiţiile Planului strategic PAC 2023-2027, ale Regulamentului (UE) 2021/2.115 şi ale Regulamentului (UE) 2021/2.116.
    (2) Solicitanţii de plăţi compensatorii în cadrul intervenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-j) trebuie să respecte normele de condiţionalitate prevăzute de Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 54/570/32/2023.

    ART. 19
    (1) Angajamentele se urmăresc:
    a) la nivel de parcelă agricolă în cazul pachetelor 9.1 şi 10 din cadrul intervenţiei DR-02, al tuturor pachetelor fiecăreia dintre intervenţiile DR-01, DR-04 şi DR-05;
    b) la nivel de suprafaţă totală angajată pentru pachetele 4, 5 şi 7 din cadrul intervenţiei DR-02;
    c) la nivelul efectivelor de animale femele adulte de reproducţie, pe rasă, prevăzut la începerea angajamentului, în cazul intervenţiei DR-03.

    (2) Parcelele aflate sub angajament în cadrul intervenţiilor DR-01, DR-02, DR-04 şi DR-05 nu se comasează.
    (3) Pachetele intervenţiilor DR-01, DR-02, DR-04 şi DR-05 nu se accesează pe subparcelă agricolă. Face excepţie declararea pachetelor 9.1 şi 10 ale intervenţiei DR-02 în combinaţie cu pachetele 1, 2 sau 5 ale intervenţiilor DR-04 şi DR-05 sau ale submăsurilor aferente măsurii 11, pachetul declarat limitând suplimentar suprafaţa respectivă, fără a aduce atingere cerinţei privind suprafaţa minimă a parcelei agricole pe pachet şi, respectiv, condiţiilor de eligibilitate de bază şi specifice fiecărei intervenţii. În cazul combinării intervenţiei DR-04 sau intervenţiei DR-05 cu ecoschema PD-04 - Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil din PS 2023-2027 şi/sau al aplicării standardului de condiţionalitate GAEC 8, suprafeţele din terenul arabil ocupate de elementele neproductive sunt excluse din suprafaţa determinată a parcelei pentru intervenţiile DR-04 şi DR-05, fără aplicarea sancţiunilor aferente reducerii suprafeţei angajate.
    (4) Anul de angajament pentru pachetul 4 al intervenţiei DR-02 se consideră încheiat atunci când au fost îndeplinite toate obiectivele angajamentului, inclusiv cerinţa specifică privind distrugerea mecanică a culturilor în anul următor anului de cerere.

    ART. 20
    (1) Pentru intervenţiile DR-01, DR-02, DR-04 şi DR-05, suprafaţa angajată poate fi modificată astfel:
    a) prin extinderea suprafeţei angajate potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022;
    b) prin reducere cu până la 3% inclusiv faţă de suprafaţa angajată în primul an de angajament atât pentru angajamentele urmărite la nivel de parcelă, cât şi pentru angajamentele care se aplică la nivelul suprafeţei totale angajate; angajamentul iniţial continuă până la finalizarea perioadei asumate la data semnării pentru suprafaţa redusă. Nu se recuperează sumele plătite anterior, iar plata se face pentru noua suprafaţă;
    c) pentru intervenţiile DR-04 şi DR-05, extinderea suprafeţei se acceptă dacă noua suprafaţă are acelaşi statut cu suprafaţa aflată sub angajament.

    (2) Pentru intervenţia DR-03, extinderea numărului de animale aflat sub angajament se poate realiza potrivit prevederilor art. 29 alin. (3) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022.

    ART. 21
    (1) Angajamentele aferente intervenţiilor DR-04 şi DR-05 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelei pe perioada angajamentului. De asemenea, trebuie menţinute aceleaşi suprafeţe determinate la plată în primul an de angajament pe parcursul anilor de angajament, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b). Parcela angajată trebuie să rămână parcelă de sine stătătoare pe toată perioada angajamentului.
    (2) Dacă pe perioada angajamentului aferent intervenţiei DR-05, care urmează unui angajament aferent intervenţiei DR-04 sau submăsurii 11.1, se constată nerespectări ale angajamentului care conduc la recuperarea sumelor primite pentru anii anteriori de cerere, recuperarea se va face şi pentru perioada angajamentului intervenţiei DR-04 sau submăsurii 11.1, dacă nu s-au încheiat cei 5 ani de menţinere a angajamentului iniţial.
    (3) Plăţile aferente intervenţiei DR-04 se acordă numai pentru limitele perioadelor de conversie prevăzute în PS 2023-2027, pentru fiecare categorie de producţie vegetală, şi nu în cazul repetării anului de conversie sau al prelungirii perioadei de conversie. În cazul constatării repetării anului de conversie sau a prelungirii perioadei de conversie se consideră că angajamentul este nerespectat şi se aplică sancţiuni, potrivit sistemelor de sancţiuni aferente intervenţiilor din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, gestionate prin Sistemul integrat de administrare şi control, aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2024, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 22
    (1) Pentru a nu repeta anul de conversie/prelungi perioada de conversie, în cazul în care în anul curent perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, la momentul depunerii cererii de plată, în declaraţia de suprafaţă, fermierul nu va mai solicita sprijin în cadrul intervenţiei DR-04. Angajamentul pentru intervenţia DR-04 se închide, dar fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul intervenţiei DR-04 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate solicita şi deschide angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament în cadrul intervenţiei DR-05.
    (2) În situaţia în care certificatul nu confirmă statutul de suprafaţă ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru intervenţia DR-05, iar fermierul va fi sancţionat pentru nerespectarea angajamentului aferent intervenţiei DR-04.
    (3) În situaţia în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin în cadrul intervenţiei DR-04 şi ulterior depune la APIA, în termenul legal, certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aferent intervenţiei DR-04 este adaptat la condiţiile specifice ale intervenţiei DR-05 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei şi ultimul an de angajament în cadrul intervenţiei DR-04, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent intervenţiei DR-05. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul intervenţiei DR-04 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei, fermierul poate deschide angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05. Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul intervenţiei DR-04 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului.

    ART. 23
    (1) În cazul în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru intervenţia DR-04 şi ulterior obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul MADR nr. 312/2021, ale art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum şi ale art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadei în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre, şi depune la APIA, în termenul legal, certificatul emis de organismul de control în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulamentul (UE) 2018/848, care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza intervenţiei DR-04 este adaptat la condiţiile specifice ale intervenţiei DR-05 pentru anul respectiv de cerere.
    (2) Dacă fermierul obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie şi depune la APIA copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei până la termenul-limită de depunere a cererii de plată, angajamentul semnat în cadrul intervenţiei DR-04 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului aferent intervenţiei DR-04 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide un angajament nou în cadrul intervenţiei DR-05 începând din anul obţinerii autorizaţiei.
    (3) Dacă fermierul obţine autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii de plată şi prin cererea de plată a solicitat sprijin prin intervenţia DR-04, anul aprobării autorizaţiei reprezintă ultimul an de angajament în cadrul intervenţiei DR-04, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent intervenţiei DR-05. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul intervenţiei DR-04 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii autorizării fermierul poate să deschidă angajament în cadrul intervenţiei DR-05.
    (4) Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul intervenţiei DR-04 se acceptă până la efectuarea plăţii în anul curent de cerere.
    (5) Copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu până la termenul de depunere a certificatului emis de organismul de control, menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul MADR nr. 312/2021.

    ART. 24
    (1) În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentelor aferente intervenţiilor DR-04 şi DR-05 beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate, prin depunerea certificatului, şi a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem de agricultură ecologică pe perioada de angajament rămasă.
    (2) Beneficiarul nu va putea obţine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosinţă a fost făcută între momentul depunerii cererii de plată şi emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic.
    (3) Beneficiarul va putea obţine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinţă numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.
    (4) Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentelor aferente intervenţiilor DR-04 şi DR-05, a schimbat categoria de folosinţă a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.

    ART. 25
    (1) Apariţia cazurilor de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale în implementarea intervenţiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-j) se analizează potrivit prevederilor Ordinului MADR nr. 194/2019.
    (2) Cazurile de forţă majoră şi circumstanţele excepţionale se notifică în scris APIA, furnizându-se în acelaşi timp dovezi relevante care atestă apariţia situaţiilor menţionate la art. 5, în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să trimită respectiva notificare.
    (3) În cazul în care beneficiarul sau succesorul acestuia depăşeşte termenul prevăzut la alin. (2), notificarea nu se ia în considerare.
    (4) În cazul apariţiei în anul curent de cerere a unui caz de forţă majoră pentru care fermierul a depus la APIA în termen documentele stabilite prin legislaţie, anul respectiv se va lua în considerare în calcularea duratei angajamentului aferent intervenţiilor DR-04 şi DR-05, după caz, chiar dacă suprafaţa afectată de forţa majoră nu va fi certificată pentru anul în cauză, cu excepţia declasării, caz în care angajamentele se închid fără recuperarea sumelor primite în campaniile anterioare.

    ART. 26
    Angajamentele aflate în derulare aferente intervenţiei DR-01 şi pachetului 6, variantele 6.1 şi 6.2, din DR04 şi DR-05 pot fi adaptate în perioada de depunere a cererii de plată prin trecerea de la o variantă la alta a aceluiaşi pachet, cu condiţia ca noile angajamente să ţină seama de îndeplinirea obiectivelor angajamentului iniţial şi să prezinte cerinţe superioare în domeniul mediului şi al climei. Beneficiarul trebuie să îndeplinească angajamentul adaptat pentru restul duratei angajamentului iniţial.

    ART. 27
    (1) Angajamentele încheiate pentru pachetele 4, 5 şi 7 din cadrul intervenţiei DR-02 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei total angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi însă schimbate de la un an la altul până la termenul-limită de depunere a cererii de plată.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru pachetul 4, parcelele pe care se aplică cerinţele pot fi schimbate şi după termenul-limită de depunere a cererii de plată. Astfel, în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea de plată, fermierul are obligaţia să notifice APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 20 septembrie. Lipsa acestei notificări ori nerespectarea termenelor menţionate conduce la excluderea de la plată a suprafeţei respective.
    (3) Prin excepţie de la alin. (1), pentru pachetul 7, parcelele pe care se înfiinţează cultura de toamnă pot fi schimbate şi după termenul-limită de depunere a cererii de plată. Astfel, în cazul în care semănarea culturilor de toamnă se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în coloana aferentă culturilor de toamnă pentru pachetul 7 din cererea de plată, fermierul are obligaţia să notifice APIA, în termen de 10 zile calendaristice de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 20 septembrie. Lipsa acestei notificări ori nerespectarea termenelor menţionate conduce la excluderea de la plată a suprafeţei respective.
    (4) Mutarea pachetelor 4, 5 şi 7 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracţiune de parcelă, şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a parcelei, ci doar de menţinerea suprafeţei totale angajate.

    CAP. V
    Dispoziţii comune
    ART. 28
    Implementarea angajamentelor de către fermierii care solicită plăţi compensatorii pentru schemele de sprijin compensatoriu de mediu şi climă prevăzute la art. 1 implică desfăşurarea unei activităţi agricole, respectarea normelor de condiţionalitate, respectarea condiţiilor de eligibilitate, de bază şi specifice, ale fiecărei scheme de sprijin compensatoriu de mediu şi climă, astfel cum sunt prevăzute în PNDR 2014-2020 şi în PS 2023-2027.

    ART. 29
    Fermierii care nu desfăşoară activitate agricolă nu sunt eligibili la plată. Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea minimă, suprafeţele agricole menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare şi pe care nu se desfăşoară activitate minimă, în perioada 15 iunie-1 octombrie a anului de cerere, nu sunt eligibile la plată. Fac excepţie suprafeţele aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10, pachetului 9.2 al intervenţiei DR-01 şi pachetelor 4 şi 7 ale intervenţiei DR-02, pe care activitatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fişa pachetului/ subpachetului/variantei corespunzător/corespunzătoare şi nu depăşeşte 15 octombrie a anului de cerere.

    ART. 30
    Documentele care dovedesc respectarea anumitor criterii de eligibilitate sau condiţii specifice măsurilor şi intervenţiilor prevăzute la art. 1, disponibile la alte instituţii sau organisme, sunt furnizate la solicitarea APIA de către instituţiile sau organismele responsabile cu emiterea sau atestarea acestora.

    ART. 31
    Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislaţia Uniunii Europene care reglementează cadrul general de acordare a plăţilor în agricultură pentru schemele de plată pentru care au fost create în mod artificial condiţii în vederea obţinerii de avantaje, contrar obiectivelor legislaţiei respective.

    ART. 32
    Pentru a asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 59 din Regulamentul (UE) 2021/2.116, în cazul în care oricare dintre documentele prezentate de fermieri nu furnizează un nivel rezonabil de asigurare a controlului legalităţii şi regularităţii plăţilor, APIA este îndreptăţită să solicite documente suplimentare fermierilor.

    ART. 33
    Nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pentru măsurile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) şi b), respectiv în sensul art. 59 alin. (5) lit. c) din Regulamentul (UE) 2021/2.116, pentru intervenţiile prevăzute la art. 1 lit. c)-j), că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind scheme de sprijin compensatoriu de mediu şi climă, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, angajamentele multianuale se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori.

    ART. 34
    Prevederile art. 30 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 se aplică şi schemelor de sprijin compensatoriu de mediu şi climă prevăzute la art. 1 lit. a) şi b).

    ART. 35
    (1) Transferul pentru schemele de sprijin compensatoriu de mediu şi climă se poate realiza prin:
    a) transferul de exploataţie, oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de plată. Pe parcursul unui an de cerere de plată se poate efectua un singur transfer pentru aceeaşi exploataţie. În cazul schimbării formei de organizare şi în cazul echivalării de entitate, preluarea angajamentelor este obligatorie. În cazul în care o parte sau întreaga exploataţie este transferată altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, angajamentul pentru suprafeţele/animalele preluate poate înceta şi rambursarea nu este solicitată în ceea ce priveşte perioada în care angajamentul a produs efecte, dacă cesionarul nu preia şi angajamentele asumate de cedent. În cazul transferului de exploataţie, opţiunea privind preluarea sau nepreluarea de către cesionar se aplică tuturor angajamentelor aflate în derulare pentru suprafeţele/ animalele preluate, indiferent de pachet sau de schemă;
    b) transferul de angajament, care poate fi total sau parţial, doar în perioada de depunere a cererilor de plată.

    (2) În cazul în care o suprafaţă sau animalele aflate sub angajament fac obiectul unui transfer de exploataţie sau de angajament, cedentul şi cesionarul sunt responsabili pentru neconformităţile săvârşite în perioada în care angajamentele asumate de aceştia au produs efecte, în condiţiile legii.
    (3) În cazul transferului de exploataţie şi/sau al transferului de angajament, cesionarul este informat de APIA, în scris, asupra posibilităţii transferului de angajament şi a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe suprafeţele/animalele vizate de transfer, până la acel moment. Înştiinţarea privind situaţia angajamentelor care fac obiectul transferului de exploataţie şi/sau de angajament se semnează de către ambele părţi.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 36
    (1) Cererile de plată depuse înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, inclusiv efectuarea plăţii, se soluţionează potrivit legislaţiei aplicabile la data depunerii acestora.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 82/2023 privind stabilirea modului de implementare a măsurilor compensatorii de mediu şi climă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 şi a intervenţiei DR-10 din Planul strategic PAC 2023-2027, începând cu anul 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 28 februarie 2023.

    ART. 37
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Florin-Ionuţ Barbu

    Bucureşti, 19 martie 2024.
    Nr. 107.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016