Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003  privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 105 din 22 aprilie 2003 privind aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi aprobarea componentelor nominale ale comisiei centrale şi comisiilor teritoriale de avizare

EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 şi 110 din Legea apelor nr. 107/1996 şi ale art. 8 şi 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii,
    în temeiul prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 şi a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023,
    în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române",
    în baza avizului tehnic consultativ al Biroului Operativ al Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice din data de 3 aprilie 2003,
    în temeiul prevederilor art. 7 şi ale anexei nr. 3 ale Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 352/2001,
    ministrul apelor şi protecţiei mediului emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa A şi B competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă revin Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.

    ART. 3
    Pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa C şi D competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, precum şi organizarea comisiilor teritoriale de avizare pentru aceste baraje revin Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 4
    Se aprobă modelul de aviz privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor, prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 5
    Se aprobă modelul de autorizaţie/acord de funcţionare în siguranţa a barajului, prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 6
    Se aprobă componentele nominale ale comisiilor centrale şi teritoriale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor prevăzute în anexele nr. 4-8 la prezentul ordin.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Direcţiei generale de gospodărire a apelor din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Administraţia Naţionala "Apele Române" şi direcţiile de ape bazinale aflate în structura sa vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Instrucţiunile prevăzute la art. 1 se aplică şi pentru documentaţiile de expertiza tehnica a stării de siguranţă în exploatare a barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere, rapoartelor de expertiza, documentaţiilor de contraexpertiza efectuate ca urmare a contestaţiilor formulate de beneficiar sau de organele abilitate sa controleze siguranţa barajelor, dispuse de Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice de pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau de biroul operativ al acesteia, precum şi documentaţiilor întocmite în conformitate cu prevederile Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH - 033, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 119/2002.

    ART. 10
    Pentru analiza documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor prevăzute la art. 9 în cadrul comisiilor de avizare, pentru emiterea avizului asupra acestor documentaţii, precum şi pentru emiterea autorizaţiei şi acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă se percep tarife care se stabilesc în condiţiile prevăzute de lege, se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, se actualizează anual şi se datorează Fondului apelor, constituit conform prevederii Legii apelor nr. 107/1996.

    ART. 11
    Anexele nr. 4-8 se pun la dispoziţie celor interesaţi, la cererea scrisă adresată unităţilor precizate la art. 8.

    ART. 12
    La data emiterii prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 723/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040 şi Decizia secretarului de stat pentru ape nr. 15.846/2002 de aprobare a componentei nominale a comisiilor centrale de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor, conform NTLH-040, îşi încetează valabilitatea.                    Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
                    Petru Lificiu

    Bucureşti, 22 aprilie 2003.
    Nr. 105.
    ANEXA 1

    INSTRUCTIUNI

    ANEXA 2

    (Model de aviz, conform
    prevederilor NTLH - 040)
    MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA "APELE ROMÂNE"
    Comisia centrala (teritorială...) de avizare a documentaţiilor
    de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor
    AVIZ
    privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în
    exploatare a barajului .................... (faza de proiectare
    baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii
    constructive la barajul existent), amplasat pe
    raul ............, pe teritoriul
    localităţii ......., judeţul ....................
    nr. .......... din ....................
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002, şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
    în urma solicitării ...(unitatea deţinătoare sau administratorul barajului)...., înregistrată la ...(autoritatea competentă: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor......)..... cu nr. ........../..........,
    Comisia centrala (teritorială ..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003, a avizat în şedinţa din data de .................... starea de siguranţă în exploatare a barajului ...(faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent)...., având următoarele date de identificare şi caracteristici:
    1. denumire: ................................................
    2. amplasament (raul, bazinul hidrografic, codul cadastral, localitatea proxima, judeţul): ..................................
    3. deţinător/administrator/proprietar: ......................
    4. regimul juridic (în administrare/concesiune/proprietate, nr. de inventar Ministerul Finanţelor Publice, nr. hotărârii Guvernului, actul de proprietate, alte documente juridice): ..........................
    5. date privind proiectarea, execuţia şi exploatarea, conform fisei de evidenta a barajului, actualizată: ..............................
    6. categoria de importanţa validată de B.O - CONSIB: ............
    7. concluziile expertului certificat/avizat privind siguranţa în exploatare a barajului: .............................................
    Documentaţia "Evaluarea finala (preliminară) a stării de siguranţă în exploatare a barajului ...............", după caz, Proiectul ............, a fost întocmită de expertul .................., certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul de expert/Avizul nr. ......../........, face obiectul Contractului nr. ...../..., încheiat de ...(deţinătorul barajului sau, după caz, beneficiarul sau titularul de investiţie) ...... cu ...(numele expertului sau unitatea care a întocmit documentaţia)..., şi este compusa, de la caz la caz, din ..........(nr. volume)....., conform prevederilor NTLH-022 (NTLH-023), după caz, normativul ...................., şi cuprinde:
    1. ..........................................................;
    2. ......................................................... .
    Documentaţia .................... este prezentată în anexa nr. 1.
    Referatul de conformitate asupra documentaţiei sus-menţionate a fost întocmit de domnul ...................., expert .................... certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul/Avizul nr. ...../....., este înregistrat la ...(autoritatea competentă).... cu nr. .......... din .................... şi este prezentat în anexa nr. 2.
    Având în vedere documentaţia prezentată, referatul de conformitate şi concluziile desprinse în urma discuţiilor purtate în şedinţa de avizare, consemnate în Procesul-verbal nr. ........../.........., prezentat în anexa nr. 3, comisia de avizare emite următorul
    AVIZ
    privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă
    în exploatare a barajului ....................
    cu recomandarea (de la caz la caz):
    1. emiterii autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului (faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent), pentru o perioadă de .......... ani;
    2. emiterii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranţa în exploatare a barajului, pentru o perioadă de .......... ani;
    3. acceptării documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului şi declanşării procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.
    Avizul este valabil până la data de .....................
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul aviz.
    Un exemplar din documentaţia de evaluare a siguranţei barajului, cu semnatura, data şi parafa autorităţii competente şi a comisiei de avizare, pentru neschimbare, se transmite deţinătorului barajului.
    Al doilea exemplar din documentaţie, împreună cu o copie a avizului (exemplarul 2), se păstrează la ...(autoritatea competentă)..... şi se constituie în dosar de obiectiv, conform prevederilor NTLH-040.
    Secretar de stat pentru ape,
    (Director,)
    Preşedintele comisiei de avizare,
        ...................................
    (semnatura şi parafa autorităţii competente)
    Vicepreşedinte, Secretar,
    Avizul a fost emis în doua exemplare, egal valabile (într-un exemplar, pentru acord).
    Ex. nr. 1 din 2
    (Ex. nr. 2 din 2)

    ANEXA 3

    [Model de autorizaţie (acord),
    conform prevederilor NTLH - 040]
    MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA "APELE ROMÂNE"
    Direcţia Apelor ........................
    AUTORIZAŢIE (ACORD)
    de funcţionare în siguranţa a barajului ....................
    (faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de
    proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent),
    amplasat pe raul .............., pe teritoriul
    localităţii .................., judeţul .............
    nr. .................... din ....................
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002, şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
    în urma solicitării ......(unitatea deţinătoare sau administratorul barajului)....., înregistrată la ... (autoritatea competentă: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor ....) ....... cu nr. ......./........,
    în baza Avizului nr. ......../............., emis de Comisia centrala (teritorială..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor pentru barajul ........., amplasat pe raul ..................., pe teritoriul localităţii ............, judeţul ................, prevăzut în anexa nr. 1,
    Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor ..............) emite
    AUTORIZAŢIA (ACORDUL)
    De la caz la caz se va înscrie:
    1. de funcţionare în siguranţa a barajului ...................., de pe raul ...................., pentru o perioadă de .......... ani, respectiv până la data de .................... ;
    2. de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranţa în exploatare a barajului ............, de pe raul ............., pentru o perioadă de .......... ani, respectiv până la data de ............... ;
    3. de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului ............., faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent).
    Secretar de stat pentru ape,
          (Director,)
    ............................
    (semnatura şi parafa autorităţii competente)
    Autorizaţia (Acordul) a fost emisă/emis în doua exemplare, egal valabile.
    Ex. nr. 1 din 2
    (Ex. nr. 2 din 2)
    ---------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016