Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 102 din 3 iunie 2024  privind modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 102 din 3 iunie 2024 privind modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 520 din 4 iunie 2024
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.431 din 3.06.2024, întocmit de către Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor (Legea privind sănătatea animală), precum ale Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 al Comisiei din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie şi ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/520 al Comisiei din 24 martie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute,
    având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 191/2012, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma sanitar-veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a bovinelor, ovinelor, caprinelor, porcinelor, camelidelor, cervideelor şi renilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 208/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2023, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1 punctul 18, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale deţinută de persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrată în SNIIA şi care este înregistrată sanitar-veterinar; în cazul asociaţiilor, composesoratelor, obştilor şi al altor forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la registrul comerţului, documentul ce atestă înregistrarea la registrul comerţului se înlocuieşte cu certificatul de grefă emis de judecătoriile unde au fost înregistrate/certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală sau cu alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza cărora îşi desfăşoară activitatea;"

    2. La articolul 1 punctul 18, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) exploataţie de tip păşune - loc acoperit cu vegetaţie ierboasă perenă, destinat hrănirii animalelor, care este deţinut sau cu privire la care există dreptul de folosinţă al unei persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în condiţiile legii, înregistrată în SNIIA, unde pasc bovinele, ovinele şi caprinele, temporar/sezonier, în perioadele calde din an; în cazul asociaţiilor, composesoratelor, obştilor şi al altor forme de organizare ce nu fac obiectul înregistrării la registrul comerţului, documentul ce atestă înregistrarea la registrul comerţului se înlocuieşte cu certificatul de grefă emis de judecătoriile unde au fost înregistrate/certificatul de înregistrare de la administraţia fiscală sau cu alte documente prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza cărora îşi desfăşoară activitatea."

    3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), înregistrarea în SNIIA poate fi efectuată într-un termen de maximum 7 zile de la data aplicării mijloacelor oficiale de identificare, cu condiţia să nu existe niciun risc de confuzie între această dată şi data naşterii animalului."

    4. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) medicul veterinar de liberă practică împuternicit, numai pentru exploataţiile nonprofesionale şi exploataţiile de tip păşune deţinute de către persoane fizice; pentru exploataţiile comerciale de tip A, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei nonprofesionale în vederea transformării acesteia în exploataţie comercială de tip A doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare; pentru tabere de vară/stâne, medicul veterinar de liberă practică împuternicit editează datele exploataţiei, datele proprietarului şi adresa exactă a exploataţiei doar după obţinerea de către proprietarul acesteia a înregistrării sanitar-veterinare;"

    5. La articolul 7 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), înregistrarea exploataţiilor de tip păşune pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice se face de către DSVSA."

    6. La articolul 7 alineatul (2), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. notificarea trebuie însoţită de cartea de identitate a proprietarului şi de documentele de proprietate pentru suprafaţa de teren unde doreşte să deschidă exploataţia sau documentele care, conform legii, atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului destinat creşterii/îngrijirii animalelor, spaţiu care trebuie să fie bine delimitat faţă de alte exploataţii, în vederea verificării realităţii datelor înscrise în notificare;"

    7. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Proprietarul exploataţiei/Deţinătorul animalelor verifică realitatea şi corectitudinea datelor înscrise de medicul veterinar de liberă practică împuternicit pe formularul de identificare electronic/tipărit, prevăzut la anexa nr. 5, şi confirmă realitatea şi corectitudinea acestora, în ziua eliberării documentului, prin una dintre următoarele variante:
    a) semnătură olografă culeasă electronic;
    b) semnătură electronică;
    c) semnătură olografă;
    d) notificare electronică."

    8. La articolul 10, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la dobândirea oricăror animale din speciile bovine, ovine, caprine, porcine, camelide, cervide şi reni, deţinătorul de animale notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit prezenţa respectivelor animale în exploataţie, prezentând acestuia documentul de circulaţie pentru animalele dobândite."

    9. La articolul 10, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul naşterilor, deţinătorul de animale notifică medicului veterinar de liberă practică împuternicit naşterea respectivelor animale în exploataţie, astfel încât să se asigure că animalele sunt identificate şi înregistrate cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1) şi (2)."

    10. La articolul 12, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Deţinătorul animalelor care este şi utilizator SNIIA identifică şi înregistrează în SNIIA animalele nou-născute, iar în cazul bovinelor înregistrează în SNIIA şi codul de identificare a mamei sau a mamei donatoare, după caz, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1) şi (2); deţinătorul animalelor care nu este utilizator SNIIA notifică utilizatorului SNIIA cu privire la naşterea respectivelor animale în exploataţie, astfel încât să se asigure că animalele sunt identificate şi înregistrate cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1) şi (2)."

    11. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Utilizatorii SNIIA răspund în termen de maximum 7 zile lucrătoare notificării proprietarilor de exploataţii privind identificarea şi înregistrarea animalelor, prin aplicarea mijloacelor oficiale de identificare şi înregistrarea în SNIIA a acestora, prin operarea în SNIIA a intrărilor/ieşirilor în/din exploataţii şi a evenimentelor suferite de animale şi prin eliberarea formularelor/documentelor de identificare/circulaţie/declarare eveniment, după caz, pentru animalele din exploataţiile pentru care sunt împuterniciţi să opereze şi să elibereze astfel de documente."

    12. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Utilizatorii SNIIA aplică mijloacele oficiale de identificare duplicat în cel mult 20 de zile lucrătoare de la înregistrarea evenimentului în SNIIA."

    13. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul naşterii unui animal, înregistrarea în SNIIA poate fi efectuată într-un termen de maximum 7 zile de la data aplicării mijloacelor oficiale de identificare, cu condiţia să nu existe niciun risc de confuzie între această dată şi data naşterii animalului."

    14. La articolul 13 alineatul (5), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) completează rubricile formularului de identificare electronic prin înscrierea codului mijlocului oficial de identificare, precum şi a informaţiilor solicitate în acesta; în cazul bovinelor, înscriu şi datele corecte referitoare la codul de identificare a mamei şi a mamei donatoare, după caz;"

    15. La articolul 13, alineatul (16) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(16) În cazul constatării într-o exploataţie a existenţei unui animal neidentificat sau identificat neconform, care nu este produsul vreunei femele din exploataţia în cauză, utilizatorul SNIIA anunţă medicul veterinar oficial; în cazul în care deţinătorul animalului nu poate face dovada trasabilităţii, acesta este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli şi se pune sub restricţie; pentru animalele puse sub restricţie, DSVSA, prin medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, dispune, în urma unei analize de risc, următoarele măsuri: identificarea provizorie cu mijloace oficiale de identificare aprobate de ANSVSA, cu interdicţia de mişcare pentru o perioadă de maximum 120 de zile, urmată de sacrificarea în vederea consumului familial a animalelor în cadrul acestei perioade, cu respectarea normelor de bunăstare a animalelor şi testarea acestora conform legislaţiei în vigoare, sau uciderea şi distrugerea animalelor, cu condiţia ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum şi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pe cheltuiala deţinătorului."

    16. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Orice animal găsit neidentificat sau identificat neconform, a cărui identificare nu poate fi dovedită de către deţinător, este considerat animal cu risc major în difuzarea de boli şi se pune sub restricţie; pentru animalele puse sub restricţie, DSVSA, prin medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale, dispune, în urma unei analize de risc, următoarele măsuri: identificarea provizorie cu mijloace oficiale de identificare aprobate de ANSVSA, cu interdicţia de mişcare pentru o perioadă de maximum 120 de zile, urmată de sacrificarea în vederea consumului familial a animalelor în cadrul acestei perioade, cu respectarea normelor de bunăstare a animalelor şi testarea acestora conform legislaţiei în vigoare, sau uciderea şi distrugerea animalelor, cu condiţia ca aceasta să fie măsura cea mai adecvată pentru a proteja sănătatea umană, precum şi sănătatea şi bunăstarea animalelor, pe cheltuiala deţinătorului."

    17. La articolul 42, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Prezenta normă sanitar-veterinară, cu excepţia prevederilor art. 12 alin. (2^1) şi al art. 19, nu se aplică în cazul identificării şi înregistrării porcinelor din exploataţiile comerciale."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    Bucureşti, 3 iunie 2024.
    Nr. 102.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016