Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 102 din 15 martie 2024  privind înregistrarea în Registrul unic de identificare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 102 din 15 martie 2024 privind înregistrarea în Registrul unic de identificare

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 252 din 25 martie 2024
    Văzând Referatul comun de aprobare nr. 141.224 din 15.03.2024, întocmit de către Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de management pentru Planul strategic PAC 2023-2027 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    având în vedere prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013;
    – Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.475 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea planurilor strategice PAC şi furnizarea de informaţii pentru monitorizare şi evaluare;
    – Regulamentului delegat (UE) 2022/127 al Comisiei din 7 decembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.289 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte prezentarea conţinutului planurilor strategice PAC şi sistemul electronic pentru schimbul securizat de informaţii;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.173 al Comisiei din 31 mai 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control din cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţări terţe şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 al Consiliului;
    – Regulamentului delegat (UE) 2015/1.829 al Comisiei din 23 aprilie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.144/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind acţiunile de informare şi promovare referitoare la produsele agricole puse în aplicare pe piaţa internă şi în ţările terţe;
    – Regulamentului delegat (UE) 2016/1.237 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele de aplicare a sistemului de licenţe de import şi export şi de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele referitoare la eliberarea şi reţinerea garanţiilor constituite pentru astfel de licenţe, precum şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.535/2001, (CE) nr. 1.342/2003, (CE) nr. 2.336/2003, (CE) nr. 951/2006, (CE) nr. 341/2007 şi (CE) nr. 382/2008 ale Comisiei şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.390/98, (CE) nr. 1.345/2005, (CE) nr. 376/2008 şi (CE) nr. 507/2008 ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.239 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de licenţe de import şi de export, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentelor (UE) nr. 1.306/2013, (UE) nr. 1.308/2013 şi (UE) nr. 510/2014 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte sistemul de gestionare a contingentelor tarifare pe bază de licenţe, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Deciziei de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022 de aprobare a Planului Naţional Strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.571/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor aferente sectoarelor vegetal şi zootehnic din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, finanţate din Fondul european de garantare agricolă şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 71 din Regulamentul (UE) 2021/2.116 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 şi al art. 8 coroborat cu art. 10 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/1.475 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea planurilor strategice PAC şi furnizarea de informaţii pentru monitorizare şi evaluare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă regulile de organizare şi funcţionare a Registrului unic de identificare, denumit în continuare RUI, de înregistrare în RUI a solicitanţilor/beneficiarilor de plăţi şi/sau sprijin financiar din fonduri europene nerambursabile şi naţionale, în cadrul politicii agricole comune (PAC), sau ajutoare din fonduri publice alocate agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi a beneficiarilor schimburilor comerciale de produse agricole sub licenţe de import/export emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA.

    ART. 2
    RUI este gestionat de APIA în sistem informatic.

    ART. 3
    (1) Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI se face o singură dată, pentru fiecare solicitant, pe baza unei cereri de înregistrare conform modelului din anexa nr. 1, care poate fi transmisă la centrele APIA prin mijloace electronice sau depusă fizic la centrele locale/judeţene APIA apropiate de locul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea agricolă.
    (2) Solicitantul pentru înregistrarea în RUI este responsabil de realitatea datelor înscrise în cererea prevăzută la alin. (1), cunoscând prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
    (3) Solicitantul are obligaţia de a declara orice modificare intervenită după data înregistrării în RUI în termen de 15 zile calendaristice de la producerea acesteia, depunând în acest sens documente justificative.
    (4) Codul unic de identificare în RUI nu se acordă pentru puncte de lucru şi/sau sucursale.

    ART. 4
    (1) Pe baza cererii depuse de solicitant, cerere înregistrată în registrul de intrare/ieşire la centrul local/judeţean unde este depusă, responsabilii desemnaţi din cadrul APIA generează codul unic de identificare, folosind aplicaţia informatică, disponibilă în cadrul APIA, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea de către solicitant a documentaţiei complete şi comunică solicitantului codul atribuit, personal, dacă acesta se prezintă la APIA, sau utilizând poşta electronică sau alte mijloace de comunicare. În cazul în care solicitantul nu furnizează o adresă de e-mail, se comunică codul prin poştă.
    (2) În cazul în care documentaţia depusă de solicitant este incompletă, în termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării, APIA notifică solicitantul, utilizând poşta electronică sau alte mijloace de comunicare, asupra necesităţii completării documentaţiei, precizând documentele care trebuie depuse la APIA. În cazul în care solicitantul nu furnizează o adresă de email, comunicarea se face utilizând poşta.
    (3) Codul unic de identificare se alocă o singură dată pentru un element de identificare, astfel: CNP pentru persoane fizice, respectiv CUI pentru orice alte forme de organizare, şi conţine acronimul „RO“ şi un număr de cel puţin 9 cifre, alocate de sistemul informatic APIA, sistem care va asigura unicitatea acestuia.

    ART. 5
    Informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă RUI sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 6
    Codul unic de identificare atribuit se va menţiona în toate cererile adresate APIA sau celorlalte instituţii aflate în coordonarea sau subordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, după caz.

    ART. 7
    APIA şi celelalte instituţii abilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 9
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă comună, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 21 februarie 2011.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 martie 2024.
    Nr. 102.
    ANEXA 1

    Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Sucursala APIA
    FORMULAR
    de înscriere în Registrul unic de identificare (RUI)
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
    Se completează de către responsabilul APIA:

┌────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐
│Judeţul │Nr. înscriere │
│....................................│...........................│
└────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘


    Centrul judeţean/local .....................
    Data primirii - centrul local/judeţean

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Numele şi prenumele │Semnătura │
│...........................│................................│
└───────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    01. Nr. unic de identificare ..............
    Se completează de către solicitant:
    DATE DE IDENTIFICARE PERSOANE FIZICE ŞI FORME DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ:*

┌────────────────────┬───────────────────────────┐
│*02. Nume │*03. Prenume │
│....................│...........................│
└────────────────────┴───────────────────────────┘

    *04. CNP .............................
    *05. Denumirea formei de asociere simplă ................
    *06. Documente de identificare BI/CI seria ........ nr. ................
    *07. Codul ţării ............ şi nr. act de identitate ................. (altă cetăţenie)
    *08. Activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare
    ....................................
    ....................................

    09. Beneficiar de rentă viageră DA [ ] NU [ ]
    Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează procura notarială de împuternicire.

    *10. Categoria de pensie (dacă este cazul) ...................

    PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, ÎNTREPRINDERI INDIVIDUALE/ÎNTREPRINDERI FAMILIALE:*
    *11. Denumirea ................................
    *12. Adresa sediului social:
    Ţara ..................., judeţul .................., oraşul/comuna ............., satul .........., strada .............. nr. ......, bl. ....., et. ...., ap. ....., sectorul ...., cod poştal ...........
    Nr. tel. .............. E-mail ...............

    *13. Cod unic de identificare (CUI) eliberat de registrul comerţului ..............
    *14. Cod de identificare fiscală (CIF) numai pentru instituţiile de cult, învăţământ, penitenciar şi altele asemenea care nu deţin CUI ............
    *15. Cod CAEN pentru activitatea principală ....................
    *16. Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare .................
    *17. Nume şi prenume administrator/reprezentant legal ....................
    *18. CNP administrator/reprezentant legal ...............
    Pentru cazul de solicitare prin reprezentare se anexează delegaţia de împuternicire, semnată şi parafată.

    *19. Tip de organizare. Se va completa cu unul din următoarele coduri: 01 - Regii autonome şi companii naţionale; 02 - Societăţi comerciale cu profil agricol; 03 - Societăţi agricole; 04 - Institute, centre şi staţiuni de cercetare; 05 - Unităţi de învăţământ cu profil agricol; 06 - Unităţi de cult; 07 - Penitenciare; 08 - Consilii locale, consilii municipale; 09 - Alte instituţii publice; 10 - Asociaţii şi fundaţii; 11 - Forme asociative de administrare/proprietate în comun (obşti de moşneni în devălmăşie, obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de cumpărare, cooperative, grupuri de producători etc.); 12 - Alte forme de organizare.
    20. Cod de exploataţie al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) (Se completează de deţinătorii de animale identificate şi înregistrate în BND RO.) ................

    *DENUMIRE EXPLOATAŢIE/SEDIUL EXPLOATAŢIEI/ADRESA DE DOMICILIU A PERSOANEI FIZICE SAU A FORMEI DE ASOCIERE SIMPLĂ FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ
    *21. Denumirea exploataţiei
    *22. Judeţul/sectorul
    *23. Localitatea .......................
    *24. Satul ................... 25. Strada .............. *26. Nr. .......
    27. Cod poştal .................. 28. bl. ........ 29. sc. ....... 30. ap. ........
    31. Telefon ..................... 32. E-mail ..........................................

    COORDONATE BANCARE:*
    *33. Banca ..................
    *34. Filiala/Sucursala .............
    *35. Nr. cont .....................
    *36. Trezorerie ......................
    *37. Activitatea pentru care solicit înscrierea în RUI*1)
    *1) Acest câmp este obligatoriu numai în cazul desfăşurării activităţilor de comerţ exterior şi/sau de promovare a produselor agricole. Formularul de înscriere şi documentele ataşate se depun la sediul central al APIA.
    – comerţ exterior cu produsul/produsele .......................
    – promovare a produselor agricole ....................

    Ataşez în copie certificată pentru conformitatea cu originalul, după caz:
    - act constitutiv
    – act de recunoaştere de către MADR
    – certificat eliberat de registrul comerţului
    – certificat eliberat de Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
    – certificat de înregistrare în scopuri de TVA în România


    Am luat cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată APIA în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acesteia. Sub sancţiunea aplicată faptei de fals în declaraţii în acte publice, declar pe propria răspundere că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea şi sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului integrat de administrare şi control, procesate şi verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile, potrivit prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1.475 al Comisiei din 6 septembrie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte evaluarea planurilor strategice PAC şi furnizarea de informaţii pentru monitorizare şi evaluare, precum şi în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────────────────┬────────┬────┐
│Semnătura solicitantului│ │ │
│/ │ │ │
│reprezentantului/ │Ştampila│Data│
│împuternicitului (dacă │ │ │
│este cazul) │ │ │
└────────────────────────┴────────┴────┘


    ANEXA 2

    INFORMAŢIILE MINIME
    pe care trebuie să le cuprindă Registrul unic de identificare (RUI)
    A. Persoane fizice, cetăţeni străini, forme de asociere simplă fără personalitate juridică
    - CNP (nr. paşaport - pentru cetăţenii străini)
    – BI/CI seria .......... nr. ...............
    – numele
    – prenumele
    – denumirea formei asociative simple
    – codul ţării (altă cetăţenie)
    – activitatea pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare
    – judeţul
    – oraşul/municipiul/comuna
    – sectorul
    – satul
    – strada
    – codul poştal
    – număr stradă/bloc/apartament/scară
    – telefon/e-mail
    – banca
    – filiala
    – număr cont IBAN
    – centrul local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
    – cod unic de identificare
    – cod de exploataţie al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) (Se completează de deţinătorii de animale identificate şi înregistrate în BND RO.)

    B. Pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale
    - denumirea
    – cod unic de identificare (CUI) eliberat de registrul comerţului sau cod de identificare fiscală (CIF) numai pentru instituţiile de cult, învăţământ, penitenciar şi altele asemenea care nu deţin CUI
    – cod CAEN pentru activitatea principală
    – cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare
    – nume administrator/reprezentant legal
    – prenume administrator/reprezentant legal
    – CNP administrator/reprezentant
    – tip organizare
    – tip administrator (român/străin)
    – sediul social: ţara, judeţul, satul/comuna, strada, sectorul, codul poştal, număr stradă/bloc/ apartament/scară, telefon/e-mail
    – sediul exploataţiei: judeţul, oraşul/municipiul/comuna, satul, strada, sectorul, codul poştal, număr stradă/bloc/apartament, scară, telefon/e-mail
    – coordonate bancare: număr cont IBAN, banca, filiala, trezorerie
    – centrul local al APIA
    – cod unic de identificare
    – cod de exploataţie ANSVSA (Se completează de deţinătorii de animale identificate şi înregistrate în BND RO.)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016