Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 101 din 15 martie 2024  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 101 din 15 martie 2024 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 290 din 3 aprilie 2024
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 141.161 din 12 martie 2024 al Direcţiei generale dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, în calitate de Autoritate de management pentru Planul strategic PAC 2023-2027 din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    ţinând seama de prevederile Planului strategic PAC 2023-2027 al României, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.783 din 7 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/587 al Comisiei din 12 februarie 2024 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea standardului privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (standardul GAEC) 8, datele de eligibilitate a cheltuielilor pentru contribuţia din FEGA şi normele privind modificările planurilor strategice PAC pentru modificările anumitor eco-scheme pentru anul de cerere 2024,
    având în vedere dispoziţiile Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6^6 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul mediului, apelor şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiţionalitatea în cadrul intervenţiilor sub formă de plăţi directe şi al unor intervenţii şi măsuri pentru dezvoltare rurală, începând cu anul de cerere 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 28 februarie 2023, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Normele privind condiţionalitatea cuprind:
    a) cerinţele legale în materie de gestionare prevăzute în dreptul Uniunii Europene, denumite în continuare SMR, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2.115 şi stabilite în legislaţia naţională; şi
    b) standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor, denumite în continuare GAEC, enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2021/2.115 şi/sau stabilite în Planul strategic PAC 2023-2027."

    2. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Domeniile specifice cărora li se aplică normele privind condiţionalitatea sunt:
    a) clima şi mediul, inclusiv apa, solul şi biodiversitatea ecosistemelor;
    b) sănătatea publică şi sănătatea plantelor;
    c) bunăstarea animalelor."

    3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru schimbul de informaţii în vederea aplicării normelor privind condiţionalitatea în materie de schimbări climatice, apă, biodiversitate şi peisaj (SMR 1-4 şi GAEC 2-4, 8-10), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) poate încheia protocoale de colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii şi competenţe în domeniile menţionate, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

    4. La articolul 5 alineatul (2), partea introductivă şi litera a) se modifică după cum urmează:
    "(2) Organismele de control competente, responsabile cu verificarea respectării de către fermieri a normelor privind condiţionalitatea, în raport cu domeniul de competenţă, sunt:
a) APIA, care efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind schimbările climatice, apa, biodiversitatea şi peisajul (SMR 1-4) şi bunele condiţii agricole şi de mediu privind schimbările climatice, apa, solul, biodiversitatea şi peisajul (GAEC 1-10) din anexă;"

    5. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, în cadrul secţiunii „Schimbări climatice (atenuare şi adaptare)“, GAEC 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │1. Clauză generală: Se │
│ │menţine suprafaţa │
│ │pajiştilor permanente pe│
│ │baza raportului │
│ │proporţional dintre │
│ │suprafaţa pajiştilor │
│ │permanente şi suprafaţa │
│ │agricolă eligibilă după │
│ │controalele │
│ │administrative şi la │
│ │faţa locului, la nivel │
│ │naţional, în comparaţie │
│ │cu anul de referinţă │
│ │2018. Reducerea maximă │
│ │este de 5% în comparaţie│
│ │cu anul de referinţă. │
│ │2. Obligaţii la nivel de│
│ │exploataţie agricolă: │
│ │a) interdicţia scoaterii│
│ │din circuitul agricol şi│
│ │schimbării categoriei de│
│ │folosinţă a pajiştilor │
│ │permanente, autorizarea │
│ │schimbării destinaţiei │
│ │sau a folosinţei │
│ │pajiştilor permanente, │
│ │precum şi recuperarea │
│ │suprafeţelor de pajişti │
│ │permanente convertite în│
│ │alte utilizări prin │
│ │înfiinţarea de noi │
│ │suprafeţe de pajişti din│
│ │terenuri degradate/ │
│ │neproductive, în │
│ │condiţiile prevăzute de │
│ │legislaţia naţională │
│ │(Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 34/2013 │
│ │privind organizarea, │
│ │administrarea şi │
│ │exploatarea pajiştilor │
│ │permanente şi pentru │
│ │modificarea şi │
│ │completarea Legii │
│ │fondului funciar nr. 18/│
│ │1991, aprobată cu │
│ │modificări şi completări│
│ │prin Legea nr. 86/2014, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare); │
│ │b) reconvertirea unor │
│ │terenuri în pajişti │
│ │permanente sau crearea │
│ │unor suprafeţe cu │
│ │pajişti permanente │
│ │pentru fermierii care au│
│ │la dispoziţie terenuri │
│ │ce au fost transformate │
│ │din pajişti permanente │
│ │în terenuri pentru alte │
│ │utilizări, în cazul în │
│ │care se constată │
│ │reducerea raportului │
│ │proporţional cu peste 5%│
│ │în comparaţie cu anul de│
│GAEC 1 - │referinţă şi autoritatea│
│Menţinerea │competentă impune astfel│
│pajiştilor │de măsuri în temeiul │
│permanente pe│GAEC 1. │
│baza unui │NOTE: │
│raport │Îndeplinirea obligaţiei │
│proporţional │privind menţinerea │
│între │pajiştilor permanente pe│
│pajiştile │baza raportului │
│permanente şi│proporţional dintre │
│suprafaţa │suprafaţa pajiştilor │
│agricolă la │permanente şi suprafaţa │
│nivel │agricolă la nivel │
│naţional în │naţional în comparaţie │
│comparaţie cu│cu anul de referinţă │
│anul de │2018 se realizează │
│referinţă │conform prevederilor │
│2018 │art. 48 din Regulamentul│
│Reducerea │delegat (UE) 2022/126, │
│maximă este │precum şi normelor │
│de 5% în │privind raportul pentru │
│comparaţie cu│standardul GAEC 1. │
│anul de │Raportul proporţional │
│referinţă. │dintre suprafaţa │
│Obiectiv │pajiştilor permanente şi│
│principal: │suprafaţa agricolă │
│Clauză │declarate de fermieri, │
│generală de │la nivel naţional, │
│salvgardare │calculat de APIA în anul│
│împotriva │2018 este: 24,25%. │
│conversiei │Anual, APIA calculează │
│către alte │raportul proporţional │
│utilizări │dintre suprafaţa │
│agricole, │pajiştilor permanente şi│
│pentru │suprafaţa agricolă │
│menţinerea │declarate de fermieri │
│stocurilor de│(la nivel naţional), │
│carbon │odată cu depunerea │
│ │cererii de plată, face │
│ │comparaţia cu anul de │
│ │referinţă 2018, constată│
│ │menţinerea/ creşterea/ │
│ │reducerea raportului │
│ │proporţional şi │
│ │informează Comisia, │
│ │potrivit obligaţiilor de│
│ │raportare privind │
│ │standardele GAEC. │
│ │În cazul în care se │
│ │constată reducerea cu │
│ │peste 5% a raportului │
│ │proporţional dintre │
│ │suprafaţa pajiştilor │
│ │permanente şi suprafaţa │
│ │agricolă la nivel │
│ │naţional în comparaţie │
│ │cu anul de referinţă │
│ │2018, se impun obligaţii│
│ │la nivel de exploataţie │
│ │pentru a reconverti │
│ │terenuri în pajişti │
│ │permanente sau pentru a │
│ │crea o suprafaţă cu │
│ │pajişti permanente │
│ │pentru fermierii care au│
│ │la dispoziţie terenuri │
│ │ce au fost transformate │
│ │din pajişti permanente │
│ │în terenuri pentru alte │
│ │utilizări. │
│ │APIA asigură informarea │
│ │fermierilor în privinţa │
│ │obligaţiilor referitoare│
│ │la menţinerea/ │
│ │reconvertirea/crearea │
│ │unor suprafeţe de │
│ │pajişti permanente, │
│ │monitorizarea raportului│
│ │proporţional dintre │
│ │suprafaţa pajiştilor │
│ │permanente şi suprafaţa │
│ │agricolă declarate de │
│ │fermieri la nivel │
│ │naţional în comparaţie │
│ │cu anul de referinţă │
│ │2018, propune (după caz)│
│ │instituirea unor măsuri │
│ │în scopul îndeplinirii │
│ │obligaţiei privind │
│ │menţinerea pajiştilor │
│ │permanente şi verifică │
│ │respectarea obligaţiilor│
│ │impuse în temeiul GAEC 1│
│ │la nivelul exploataţiei │
│ │agricole prin acţiuni de│
│ │control. │
│ │Respectarea cerinţelor │
│ │GAEC 1 se verifică │
│ │astfel: cerinţa 1 se │
│ │verifică la nivel de │
│ │exploataţie agricolă; │
│ │cerinţele 2.a) şi 2.b) │
│ │se verifică la nivel de │
│ │parcelă agricolă. │
└─────────────┴────────────────────────┘

"

    6. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, în cadrul secţiunii „Schimbările climatice (atenuare şi adaptare)“, după GAEC 3 se introduce GAEC 10 - Interdicţia de a incendia vegetaţia pajiştilor permanente, cu următorul cuprins:
    "

┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │Este interzisă arderea │
│ │vegetaţiei pajiştilor │
│ │permanente (păşuni şi │
│ │fâneţe). │
│ │NOTE: │
│ │Se aplică pe toate │
│ │pajiştile permanente de │
│ │pe teritoriul naţional. │
│ │Vegetaţia pajiştilor │
│ │permanente include, după │
│GAEC 10 - │caz: vegetaţia uscată │
│Interdicţia │existentă pe păşuni şi │
│de a │fâneţe, miriştea şi │
│incendia │resturile vegetale rămase│
│vegetaţia │în urma păşunatului sau │
│pajiştilor │după recoltarea fânului, │
│permanente │precum şi vegetaţia │
│Obiectiv │invazivă sau vegetaţia │
│principal: │dăunătoare covorului │
│menţinerea │ierbos pe pajiştile │
│nivelului de│permanente. │
│materie │Interdicţia se adresează │
│organică din│fermierilor care deţin │
│sol │sau administrează │
│(GAEC │suprafeţe de pajişti │
│suplimentar)│permanente şi are ca scop│
│ │menţinerea nivelului de │
│ │materie organică din sol │
│ │şi reducerea emisiilor de│
│ │gaze cu efect de seră │
│ │(GES) provenite din │
│ │agricultură. │
│ │Respectarea cerinţelor │
│ │GAEC 10 se verifică la │
│ │nivel de parcelă │
│ │agricolă. │
└────────────┴─────────────────────────┘

"

    7. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, în cadrul secţiunii „Apa“, SMR 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ │1. Pentru protecţia apelor împotriva poluării│
│ │cu nitraţi proveniţi din surse agricole, │
│ │conform Programului de acţiune, fermierii │
│ │care deţin sau administrează exploataţii │
│ │agricole au următoarele obligaţii: │
│ │a) să respecte normele privind depozitarea │
│ │gunoiului de grajd, prevăzute la art. 4 şi 5 │
│ │din Programul de acţiune, în ceea ce priveşte│
│ │construcţia, amplasarea şi dimensionarea │
│ │capacităţilor de stocare (calculul │
│ │capacităţii de depozitare necesare), sistemul│
│ │de depozitare (individual, comunal sau, prin │
│ │excepţie, în câmp deschis pe terenul agricol │
│ │doar pentru fermierii cu până la 8 UVM), │
│ │groapa pentru urină sau fracţia lichidă din │
│ │platforma de gunoi, depozitarea dejecţiilor │
│ │animaliere în cazul bovinelor crescute în │
│ │sistem permanent la păşune, interdicţia │
│ │privind depozitarea gunoiului de grajd direct│
│ │pe sol, distanţele de protecţie sanitară, │
│ │precum şi zonele de protecţie sanitară şi │
│ │hidrogeologică; să respecte normele privind │
│ │gestionarea efluenţilor de siloz, a │
│ │efluenţilor de siloz balotat şi a apelor │
│ │uzate din exploataţiile agricole, prevăzute │
│ │la art. 6, 7 şi 8 din Programul de acţiune; │
│ │b) să respecte perioadele de interdicţie │
│ │pentru aplicarea îngrăşămintelor organice şi │
│ │chimice pe terenul agricol, în funcţie de │
│ │zona în care se încadrează unitatea │
│ │administrativ-teritorială pe raza căreia este│
│ │situat terenul agricol, conform prevederilor │
│ │art. 3, respectiv ale anexei nr. 3 la │
│ │Programul de acţiune, astfel: │
│ ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │ │Începutul │Sfârşitul │Lungimea │
│ │ │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │Zona │de │de │de │
│ │ │interdicţie│interdicţie│interdicţie│
│ │ │(ziua/luna)│(ziua/luna)│(nr. de │
│ │ │ │ │zile) │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │1 │15.XI │10.III │115 │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │2 │10.XI │20.III │130 │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │3 │5.XI │25.III │140 │
│ ├─────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│ │Pe terenurile arabile având culturi de toamnă│
│ │sau pe care se înfiinţează culturi │
│ │extratimpurii pentru care data semănatului │
│ │este în perioada de interdicţie se pot aplica│
│ │îngrăşăminte chimice şi în perioada de │
│ │interdicţie în limita a maximum 50 kg N │
│ │substanţă activă/ha, în funcţie de │
│ │dezvoltarea fiziologică a plantelor, cu │
│ │respectarea condiţiilor de aplicare. Pentru │
│ │culturile din sere şi solare nu se aplică │
│ │perioadele de interdicţie în condiţiile în │
│ │care în interiorul acestora temperatura este │
│ │mai mare de 5°C; │
│ │c) să respecte normele privind aplicarea │
│ │îngrăşămintelor pe terenul agricol, prevăzute│
│ │la art. 9 din Programul de acţiune, în ceea │
│ │ce priveşte cantitatea maximă de azot │
│ │(substanţă activă) provenită din │
│ │îngrăşămintele organice şi chimice aplicate │
│ │pe terenul agricol în decursul unui an, │
│ │planul de fertilizare şi presiunea │
│ │nutrienţilor la nivelul exploataţiei │
│ │agricole, astfel: │
│ │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │îngrăşăminte organice nu poate depăşi 170 kg │
│ │N/ha/an; │
│ │- cantitatea maximă de azot provenită din │
│ │îngrăşăminte chimice, în cazul în care nu se │
│ │execută studii agrochimice, nu poate depăşi: │
│ │(i) în cazul terenurilor arabile: │
│ ├─────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│ │Panta │ │ │ │
│ │terenului│Porumb şi │ │ │
│ │(panta │sfeclă de │Grâu şi │Alte │
│ │medie a │zahăr │rapiţă │culturi │
│ │blocului │ │ │ │
│ │fizic) │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│ │ │Kg N substanţă activă/ha/an │
│ ├─────────┼───────────┬───────────┬───────────┤
│ │Până la │150 │120 │100 │
│ │12% │ │ │ │
│ ├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Mai mare │120 │90 │80 │
│SMR 2 - │de 12% │ │ │ │
│Directiva ├─────────┴───────────┴───────────┴───────────┤
│Consiliului │(ii) 100 kg N substanţă activă/ha/an pentru │
│91/676/CEE │vii, livezi şi alte culturi permanente; │
│din 12 │(iii) 80 kg N substanţă activă/ha/an pentru │
│decembrie │pajişti permanente. Fermierii care optează │
│1991 privind│pentru această soluţie trebuie să întocmească│
│protecţia │un plan de fertilizare simplificat, conform │
│apelor │modelului prevăzut în anexa nr. 1 la │
│împotriva │Programul de acţiune. │
│poluării cu │În cazul în care planul de fertilizare se │
│nitraţi │bazează pe studii agrochimice, se aplică │
│proveniţi │cantitatea de azot rezultată prin calcul în │
│din surse │funcţie de producţia planificată şi gradul de│
│agricole (JO│aprovizionare a solului cu azot, cu condiţia │
│L 375, │ca îngrăşămintele organice (dacă sunt │
│31.12.1991, │utilizate) să nu depăşească 170 kg N/ha/an. │
│p. 1): art. │Presiunea nutrienţilor la nivelul │
│4 şi 5 │exploataţiei agricole se calculează pe baza │
│Planul de │datelor privind cantitatea de azot (kg N/cap │
│acţiune │animal/an) din gunoiul de grajd produs în │
│pentru │fermă (după scăderea emisiilor gazoase de │
│protecţia │azot din grajd şi depozitelor de stocare), │
│apelor │prevăzute în tabelul 4 din Programul de │
│împotriva │acţiune, adunată cu cea corespunzătoare unor │
│poluării cu │intrări de îngrăşăminte organice din alte │
│nitraţi │ferme, raportat la suprafaţa de teren pe care│
│proveniţi │se aplică îngrăşămintele organice. Valoarea │
│din surse │rezultată trebuie să fie mai mică decât │
│agricole, │limita maximă de aplicare a îngrăşămintelor │
│aprobat prin│organice pe terenul agricol (170 kg N/ha/an);│
│Hotărârea │d) pentru exploataţiile care practică │
│Guvernului │agricultura în sistem irigat şi pentru cele │
│nr. 964/ │care utilizează o cantitate mai mare de azot │
│2000, cu │din îngrăşăminte chimice decât cea prevăzută │
│modificările│la lit. c) pct. (i)-(iii) este obligatorie │
│şi │întocmirea planului de fertilizare pe baza │
│completările│studiilor agrochimice pentru terenurile în │
│ulterioare: │cauză; │
│art. 5 şi 6 │e) să respecte cerinţele generale pentru │
│şi anexele │aplicarea fertilizanţilor, precum şi │
│nr. 3 şi 4 │obligaţiile privind tehnicile de aplicare a │
│Programul de│îngrăşămintelor organice şi a îngrăşămintelor│
│acţiune │chimice, prevăzute la art. 10, 11 şi 12 din │
│pentru │Programul de acţiune; │
│protecţia │f) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│apelor │îngrăşămintelor pe terenurile în pantă │
│împotriva │abruptă (mai mare de 12%) în ceea ce priveşte│
│poluării cu │încorporarea îngrăşămintelor în sol (nu mai │
│nitraţi │târziu de 24 de ore de la momentul │
│proveniţi │aplicării), interzicerea aplicării de │
│din surse │îngrăşăminte organice sau chimice dacă sunt │
│agricole, │prognozate precipitaţii intense, aplicarea │
│prevăzut în │îngrăşămintelor pe terenuri saturate cu apă, │
│anexa nr. 2 │inundate, îngheţate sau acoperite cu zăpadă, │
│la Ordinul │precum şi aplicarea îngrăşămintelor chimice │
│ministrului │şi organice cu azot pe pajişti permanente │
│mediului, │(păşuni şi fâneţe), prevăzute la art. 13, 15 │
│apelor şi │şi 16 din Programul de acţiune; │
│pădurilor şi│g) să respecte obligaţiile privind aplicarea │
│al │îngrăşămintelor pe terenurile adiacente │
│ministrului │cursurilor de apă şi în vecinătatea │
│agriculturii│captărilor de apă potabilă, prevăzute la art.│
│şi │14 din Programul de acţiune, în ceea ce │
│dezvoltării │priveşte interdicţia aplicării │
│rurale nr. │fertilizanţilor de orice fel pe │
│333/165/2021│benzile-tampon (fâşii de protecţie) adiacente│
│(Programul │zonelor de protecţie stabilite prin Legea │
│de acţiune):│apelor nr. 107/1996, cu modificările şi │
│art. 3-17, │completările ulterioare. Lăţimea minimă a │
│19, 21 şi │fâşiilor de protecţie variază în funcţie de │
│anexele nr. │panta terenului astfel: │
│1-3, astfel │- 3 m pentru terenurile cu panta până la 12%;│
│cum a fost │- 5 m pentru terenurile cu panta peste 12%. │
│rectificat │Lăţimea benzilor-tampon (fâşiilor de │
│în Monitorul│protecţie) se consideră de la limita blocului│
│Oficial al │fizic adiacent zonei de protecţie (stabilită │
│României, │prin Legea nr. 107/1996, cu modificările şi │
│Partea I, │completările ulterioare) spre interiorul │
│nr. 780 din │acestuia. Panta terenului înseamnă panta │
│12 august │medie a blocului fizic adiacent cursului de │
│2021 │apă. │
│ │Este interzisă utilizarea îngrăşămintelor de │
│ │orice fel în zonele de protecţie instituite │
│ │în jurul lucrărilor de captare, al │
│ │construcţiilor şi instalaţiilor destinate │
│ │alimentării cu apă potabilă, al surselor de │
│ │apă potabilă destinate îmbutelierii, al │
│ │surselor de ape minerale utilizate pentru │
│ │cura internă sau pentru îmbuteliere, precum │
│ │şi al lacurilor şi nămolurilor terapeutice, │
│ │conform legislaţiei în vigoare; │
│ │h) să întocmească la zi, să păstreze o │
│ │perioadă de 3 ani şi să prezinte pentru │
│ │control documentele de evidenţă ale │
│ │exploataţiei agricole cu privire la suprafaţa│
│ │fermei, planul simplificat de fertilizare │
│ │(care cuprinde pentru fiecare parcelă │
│ │agricolă tipul şi cantitatea oricărui │
│ │îngrăşământ chimic şi organic aplicat pe │
│ │teren, cantitatea de azot conţinută şi data │
│ │aplicării, tipul oricărei culturi agricole şi│
│ │data însămânţării/recoltării), şeptelul │
│ │fermei pe specii şi categorii de animale, │
│ │registrele de evidenţă a efectivelor de │
│ │animale şi perioada de stabulaţie, presiunea │
│ │azotului din îngrăşămintele organice de │
│ │origine animală calculată conform │
│ │coeficienţilor de excreţie prevăzuţi în │
│ │tabelul 4 din Programul de acţiune, │
│ │cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de │
│ │origine animală aplicate/livrate/ │
│ │achiziţionate şi sistemul de colectare şi │
│ │depozitare a dejecţiilor animale corelat cu │
│ │cerinţele minime privind perioadele de │
│ │interdicţie în aplicarea îngrăşămintelor, │
│ │prevăzute la art. 17 din Programul de │
│ │acţiune. │
│ │2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în │
│ │domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi │
│ │apelor, au obligaţia obţinerii şi │
│ │actualizării actelor de reglementare pentru │
│ │activităţile pe care le desfăşoară trebuie să│
│ │deţină astfel de documente şi să respecte │
│ │condiţiile stabilite de acestea cu privire la│
│ │protecţia apelor împotriva poluării cu │
│ │nitraţi proveniţi din surse agricole. │
│ │NOTE: │
│ │Fără a aduce atingere legislaţiei privind │
│ │reglementarea activităţilor din punctul de │
│ │vedere al protecţiei mediului şi gospodăririi│
│ │apelor (avize, acorduri, autorizaţii), │
│ │dispoziţiile art. 4 alin. (5) din Programul │
│ │de acţiune - versiunea în vigoare - se aplică│
│ │astfel: │
│ │(i) pentru fermele care nu necesită │
│ │autorizaţia de mediu, depozitarea şi │
│ │procesarea gunoiului de grajd se pot face în │
│ │sistem individual, comunal sau o combinaţie a│
│ │celor două sisteme; │
│ │(ii) pentru fermele care, potrivit │
│ │legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, │
│ │au obligaţia obţinerii şi actualizării │
│ │autorizaţiei de mediu, depozitarea şi │
│ │procesarea gunoiului de grajd se fac în │
│ │conformitate cu cerinţele stabilite de │
│ │aceasta. │
│ │Cerinţele minime privind soluţia constructivă│
│ │pentru fermele de 40 UVM şi mai mari, │
│ │respectiv de a dispune de o platformă │
│ │betonată pentru depozitarea şi compostarea │
│ │gunoiului de grajd, cu bazin de retenţie │
│ │pentru fracţia lichidă, lagună betonată sau │
│ │membrană impermeabilă, faţă de cerinţele │
│ │anterioare referitoare la orice formă de │
│ │impermeabilizare, beneficiază de o perioadă │
│ │tranzitorie de 3 ani de la punerea în │
│ │aplicare a Programului de acţiune. │
│ │Referinţe: https://www.madr.ro/docs/ │
│ │agricultura/imbunatatiri-funciare/2021/ │
│ │prog-actiune-protectie-nitrati.pdf │
│ │Respectarea cerinţelor SMR 2 se verifică │
│ │astfel: cerinţele 1.a), 1.h) şi cerinţa 2 se │
│ │verifică la nivel de exploataţie agricolă; │
│ │cerinţele 1.b), 1.c), 1.d), 1.e), 1.f) şi │
│ │1.g) se verifică la nivel de parcelă │
│ │agricolă. În cazul cerinţelor 1.c) şi 1.d) │
│ │verificarea se limitează la cantitatea de │
│ │azot din îngrăşămintele planificate (calculul│
│ │presiunii nutrienţilor) şi aplicate pe │
│ │terenul agricol în decursul unui an (kg N/ha)│
│ │la nivel de parcelă, conform planului de │
│ │fertilizare (simplificat sau întocmit pe baza│
│ │studiului agrochimic). │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

"

    8. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, secţiunea „Solul (protecţie şi calitate)“, GAEC 6 - Acoperirea minimă a solului pentru a evita solul descoperit în perioadele cele mai sensibile se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────┬───────────────────────────┐
│ │1. Pentru a proteja │
│ │solurile în perioada cea │
│ │mai sensibilă a anului (15 │
│ │iunie-30 septembrie), │
│ │fermierii trebuie să │
│ │păstreze terenul acoperit │
│ │pe cel puţin 80% din │
│ │suprafaţa arabilă a │
│ │exploataţiei. Acoperirea │
│ │solului se poate asigura │
│ │prin: culturi agricole │
│ │aflate în vegetaţie, │
│ │miriştea şi resturile │
│ │vegetale rămase după │
│ │recoltare, culturi │
│ │secundare, culturi de │
│ │acoperire verzi sau culturi│
│ │de toamnă nou-înfiinţate │
│ │(*). În intervalul stabilit│
│ │solul trebuie acoperit, cu │
│ │excepţia timpului necesar │
│ │pentru pregătirea terenului│
│ │şi înfiinţarea noii culturi│
│ │de cel mult 3 săptămâni, cu│
│ │posibilitatea de prelungire│
│ │cu încă o săptămână, în │
│ │baza avizului emis de │
│ │autoritatea responsabilă │
│ │(**), în cazul în care │
│ │condiţiile meteo nu permit │
│ │efectuarea lucrărilor de │
│ │pregătire a terenului şi │
│ │înfiinţare a culturilor. │
│ │2. În cazul culturilor │
│ │permanente, acoperirea │
│ │minimă a solului în │
│ │perioada cea mai sensibilă │
│ │a anului (15 iunie-30 │
│ │septembrie) înseamnă fâşii │
│ │înierbate între rânduri, │
│ │mulci sau resturi vegetale │
│ │pe cel puţin 50% din │
│ │suprafaţa culturilor │
│ │permanente din exploataţie.│
│ │(*) În aplicarea cerinţei │
│ │1, sunt permise lucrările │
│ │superficiale care nu │
│ │afectează acoperirea │
│ │vegetală a terenului sau │
│ │care lasă pe teren miriştea│
│GAEC 6 - │şi resturile vegetale de la│
│Acoperirea│cultura anterioară, până la│
│minimă a │adâncimea de maximum 10 cm,│
│solului │precum: discuirea │
│pentru a │superficială a miriştii │
│evita │fără întoarcerea brazdei │
│solul │sau afânarea superficială a│
│descoperit│solului. Lucrarea │
│în │superficială asigură │
│perioadele│menţinerea umidităţii │
│cele mai │solului şi formarea unui │
│sensibile │strat vegetal de acoperire │
│Obiectiv │(samulastră) după │
│principal:│recoltarea culturii │
│Protejarea│principale. Lucrarea │
│solurilor │superficială a solului │
│în │poate fi realizată după │
│perioadele│recoltarea culturii aflate │
│şi în │în vegetaţie şi înainte de │
│zonele │începerea lucrărilor │
│cele mai │necesare pentru pregătirea │
│sensibile │terenului şi înfiinţarea │
│ │noii culturi. │
│ │(**) Direcţiile pentru │
│ │agricultură judeţene şi a │
│ │municipiului Bucureşti │
│ │(DAJ) sunt responsabile de │
│ │constatarea condiţiilor │
│ │meteo care nu permit │
│ │efectuarea lucrărilor de │
│ │pregătire a terenului şi │
│ │înfiinţarea culturilor şi │
│ │de emiterea avizului. │
│ │Avizul se emite pentru │
│ │suprafeţele arabile pentru │
│ │care fermierii au notificat│
│ │APIA cu privire la │
│ │imposibilitatea finalizării│
│ │lucrărilor în termenul │
│ │iniţial de 3 săptămâni. │
│ │APIA centralizează │
│ │suprafeţele de teren arabil│
│ │pentru care s-a făcut │
│ │notificare, la nivel de │
│ │judeţ, şi trimite │
│ │centralizatorul la DAJ │
│ │pentru verificare şi │
│ │confirmare. DAJ confirmă/ │
│ │infirmă manifestarea │
│ │condiţiilor meteorologice │
│ │nefavorabile. Formularul de│
│ │notificare va fi aprobat │
│ │prin ordin al ministrului │
│ │agriculturii şi dezvoltării│
│ │rurale. │
│ │NOTE: │
│ │Perioada cea mai sensibilă │
│ │pentru sol - perioada de │
│ │vară (15 iunie-30 │
│ │septembrie) caracterizată │
│ │prin temperaturi foarte │
│ │ridicate, lipsa │
│ │precipitaţiilor, secetă │
│ │pedologică şi atmosferică, │
│ │alte fenomene meteo extreme│
│ │care pot cauza uscarea │
│ │excesivă a solului şi │
│ │apariţia fenomenelor de │
│ │eroziune, degradare şi │
│ │deşertificare. │
│ │Respectarea cerinţelor GAEC│
│ │6 se verifică la nivel de │
│ │parcelă agricolă. │
└──────────┴───────────────────────────┘

"

    9. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, secţiunea „Solul (protecţie şi calitate)“, GAEC 7 - Rotaţia culturilor pe terenuri arabile, cu excepţia culturilor care cresc sub apă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────┬────────────────────────┐
│ │Regula generală: Se │
│ │aplică o rotaţie a │
│ │culturilor pe terenul │
│ │arabil, cu excepţia │
│ │culturilor care cresc │
│ │sub apă. Rotaţia constă │
│ │în schimbarea culturilor│
│ │cel puţin o dată pe an │
│ │(an de cultură) la nivel│
│ │de parcelă agricolă, cu │
│ │excepţia culturilor │
│ │multianuale, a │
│ │ierburilor şi a altor │
│ │plante furajere erbacee,│
│ │a terenurilor lăsate │
│ │pârloagă şi a culturilor│
│ │din spaţii protejate │
│ │(sere şi solarii). │
│ │Prin excepţie de la │
│ │regula generală, una şi │
│ │aceeaşi specie de plante│
│ │(cultura de bază sau │
│ │principală) poate fi │
│ │cultivată pe aceeaşi │
│ │suprafaţă de teren │
│ │arabil (parcelă │
│ │agricolă), pe cel mult │
│ │50% din suprafaţa │
│ │arabilă a exploataţiei, │
│ │astfel: │
│ │a) o perioadă de cel │
│ │mult 3 ani consecutivi, │
│ │cu obligaţia ca între │
│ │două culturi principale │
│ │să înfiinţeze o cultură │
│ │secundară diferită ca │
│ │specie faţă de cultura │
│ │principală; │
│ │b) o perioadă de cel │
│ │mult 2 ani consecutivi │
│ │pe suprafeţele pe care │
│ │cultura principală s-a │
│ │recoltat toamna târziu │
│ │(după data de 1 │
│ │noiembrie) ca urmare a │
│ │condiţiilor │
│ │meteorologice │
│ │nefavorabile, iar │
│ │înfiinţarea culturii │
│ │secundare nu mai este │
│ │posibilă întrucât nu │
│ │există condiţii optime │
│ │de răsărire şi │
│ │dezvoltare a plantelor. │
│ │NOTE: │
│ │Rotaţia culturilor la │
│ │nivelul exploataţiei │
│ │agricole include │
│ │culturile înfiinţate în │
│ │toamna anului precedent │
│ │şi culturile înfiinţate │
│ │în primăvara anului │
│ │curent depunerii cererii│
│ │de plată, inclusiv │
│ │culturile secundare │
│ │gestionate în mod │
│ │corespunzător în cazul │
│ │excepţiei de la lit. a).│
│ │Sunt exceptate de la │
│ │obligaţia privind │
│ │rotaţia culturilor pe │
│ │terenul arabil │
│ │exploataţiile agricole │
│ │care îndeplinesc una │
│ │dintre următoarele │
│ │condiţii: │
│ │a) peste 75% din terenul│
│ │arabil este utilizat │
│ │pentru producţia de │
│ │iarbă sau alte plante │
│ │furajere erbacee, este │
│ │teren lăsat pârloagă, │
│ │este cultivat cu culturi│
│ │de leguminoase sau face │
│ │obiectul unei combinaţii│
│ │între aceste utilizări; │
│ │b) peste 75% din │
│ │suprafaţa agricolă │
│ │eligibilă este pajişte │
│ │permanentă, este │
│ │utilizată pentru │
│ │producţia de iarbă sau │
│ │alte plante furaje │
│ │erbacee sau pentru │
│ │cultivarea unor culturi │
│ │aflate sub apă fie │
│ │pentru o mare parte a │
│ │anului, fie o mare parte│
│ │a ciclului de cultură │
│ │sau face obiectul unei │
│GAEC 7 - │combinaţii între aceste │
│Rotaţia │utilizări; │
│culturilor pe│c) exploataţiile cu o │
│terenuri │suprafaţă de teren │
│arabile, cu │arabil de până la 10 │
│excepţia │hectare. │
│culturilor │Se consideră că │
│care cresc │exploataţiile │
│sub apă │înregistrate şi │
│Obiectiv │certificate în │
│principal: │agricultura ecologică, │
│Păstrarea │conform Regulamentului │
│potenţialului│(UE) 2018/848 al │
│solurilor │Parlamentului European │
│ │şi al Consiliului, │
│ │respectă acest standard │
│ │GAEC. │
│ │Culturi agricole - │
│ │oricare dintre │
│ │următoarele: a) o │
│ │cultură din oricare │
│ │dintre diferitele genuri│
│ │definite în clasificarea│
│ │botanică a culturilor/ │
│ │plantelor; b) o cultură │
│ │a oricăreia dintre │
│ │specii în cazul │
│ │Brassicaceae, Solanaceae│
│ │şi Cucurbitaceae; c) │
│ │terenuri lăsate │
│ │pârloagă; d) ierburi sau│
│ │alte plante furajere │
│ │erbacee; e) culturi care│
│ │cresc sub apă. │
│ │În planul de rotaţie a │
│ │culturilor (asolament), │
│ │soiurile de toamnă şi │
│ │soiurile de primăvară │
│ │aparţinând aceleiaşi │
│ │specii, cultivate în │
│ │scopul producţiei │
│ │(culturi de bază sau │
│ │principale), sunt │
│ │considerate ca fiind │
│ │«aceeaşi cultură». │
│ │Pentru exemplificare: │
│ │culturile de grâu/orz │
│ │din soiuri de toamnă │
│ │(înfiinţate toamna) şi │
│ │culturile de grâu/orz │
│ │din soiuri de primăvară │
│ │(înfiinţate primăvara) │
│ │înseamnă aceeaşi │
│ │cultură. │
│ │Culturi secundare - │
│ │cultivate în perioada │
│ │dintre două culturi │
│ │principale şi acoperă │
│ │întreaga perioadă dintre│
│ │culturile respective, │
│ │fără o întrerupere │
│ │semnificativă. Culturile│
│ │secundare acoperă solul │
│ │o perioadă de cel puţin │
│ │8 săptămâni după │
│ │recoltarea culturii │
│ │principale şi trebuie să│
│ │fie diferite ca specie │
│ │faţă de aceasta. │
│ │Culturile secundare │
│ │includ şi culturile │
│ │succesive sau culturile │
│ │duble semănate în │
│ │vederea recoltării sau a│
│ │păşunatului. │
│ │Culturile secundare │
│ │introduse în rotaţie pot│
│ │fi culturi simple sau │
│ │amestec de specii de │
│ │culturi (graminee, │
│ │leguminoase, │
│ │proteaginoase, │
│ │oleaginoase, plante │
│ │melifere ş.a.), precum: │
│ │muştar+ovăz, │
│ │muştar+facelia, │
│ │muştar+rapiţă, │
│ │latir+măzăriche, │
│ │latir+ovăz, mazăre+ovăz,│
│ │măzăriche+ovăz, │
│ │măzăriche+secară, │
│ │măzăriche+triticale, │
│ │lupin+trifoi, │
│ │rapiţă+triticale, │
│ │rapiţă+secară, bob+ovăz,│
│ │secară+trifoi, │
│ │trifoi+facelia, │
│ │mazăre+muştar, │
│ │măzăriche+camelină. │
│ │Teren lăsat pârloagă - │
│ │teren arabil necultivat │
│ │pe durata unui an (an de│
│ │cultură), menţinut în │
│ │bune condiţii agricole │
│ │şi de mediu, pe care se │
│ │efectuează activitatea │
│ │minimă de întreţinere. │
│ │Perioada în care terenul│
│ │este lăsat pârloagă este│
│ │de minimum 6 luni │
│ │într-un an de cultură şi│
│ │acoperă lunile │
│ │martie-august, dar nu │
│ │mai mult de 4 ani pe │
│ │acelaşi amplasament. │
└─────────────┴────────────────────────┘

"

    10. În anexă, la „Domeniul: Clima şi mediul“, secţiunea „Biodiversitate şi peisaj (protecţie şi calitate)“, GAEC 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │1. Se asigură procentajul minim din │
│ │suprafaţa agricolă dedicat zonelor sau │
│ │elementelor neproductive(***) la nivel │
│ │de fermă, prin aplicarea uneia dintre │
│ │următoarele opţiuni: │
│ │a) cel puţin 4% din terenul arabil la │
│ │nivel de fermă este alocat zonelor şi │
│ │elementelor neproductive, inclusiv │
│ │terenurilor lăsate pârloagă; │
│ │b) cel puţin 7% din terenul arabil la │
│ │nivel de fermă destinat zonelor şi │
│ │elementelor neproductive, inclusiv │
│ │terenurilor lăsate pârloagă, culturilor│
│ │secundare şi/sau culturilor fixatoare │
│ │de azot, cultivate fără utilizarea de │
│ │produse de protecţie a plantelor, din │
│ │care 3% reprezintă zone şi elemente │
│ │neproductive, inclusiv terenuri lăsate │
│ │pârloagă. Pentru culturile intermediare│
│ │(secundare) se utilizează factorul de │
│ │ponderare 0,3. │
│ │2. Se menţin elementele de peisaj │
│ │(****), incluzând rigole, garduri vii │
│ │individuale şi grupuri de rânduri de │
│ │arbori, terase, movile, existente pe │
│ │terenul agricol. Elementele de peisaj │
│ │existente pe suprafaţa de teren arabil │
│ │sunt eligibile pentru calcularea │
│ │procentului minim din terenul arabil │
│ │alocat zonelor sau elementelor │
│ │neproductive la nivel de fermă. │
│ │3. Este interzisă tăierea gardurilor │
│ │vii şi a arborilor în perioada de │
│ │reproducere şi creştere a păsărilor │
│ │sălbatice (15 martie-31 august). │
│ │4. Se iau măsuri pentru evitarea │
│ │instalării şi extinderii speciilor de │
│ │plante invazive pe terenul agricol. │
│ │(***) Lista caracteristicilor (elemente│
│ │şi zone neproductive eligibile pentru │
│ │calcularea procentului minim): │
│ │benzi-tampon; movile; rigole; margini │
│ │de câmp, petice sau zone-tampon pentru │
│ │parcele; garduri vii individuale şi │
│ │grupuri de rânduri de arbori, inclusiv │
│ │fâşii împădurite, arbori izolaţi, │
│ │arbori în aliniament, grup de arbori şi│
│ │pâlcuri arbustive; terenuri lăsate │
│ │pârloagă; iazuri mici; zone umede mici;│
│ │terase. │
│ │Elementele de peisaj înfiinţate prin │
│ │ecoschemele menţionate la articolul 31 │
│ │din Regulamentul (UE) 2021/2.115, ce se│
│ │regăsesc în Planul strategic PAC │
│ │2023-2027 şi care vizează angajamente │
│ │voluntare superioare cerinţelor de bază│
│ │neremunerate, pe suprafaţa de teren │
│ │arabil, sunt luate în considerare la │
│ │calculul procentajului minim din │
│ │suprafaţa agricolă dedicat zonelor şi │
│ │elementelor neproductive, utilizând, │
│ │după caz, factorii de conversie şi │
│ │ponderare aferenţi gardurilor vii │
│ │individuale şi grupurilor de rânduri de│
│ │arbori, inclusiv fâşii împădurite, │
│ │arbori izolaţi, arbori în aliniament, │
│ │grup de arbori şi pâlcuri arbustive. │
│ │(****) Lista caracteristicilor (pentru │
│ │menţinere): rigole; garduri vii │
│ │individuale şi grup de rânduri de │
│ │arbori, inclusiv fâşii împădurite, │
│ │arbori izolaţi, arbori în aliniament, │
│ │grup de arbori şi pâlcuri arbustive; │
│ │terase; movile. Elementelor de peisaj │
│ │înfiinţate prin ecoschemele menţionate │
│ │la articolul 31 din Regulamentul (UE) │
│ │2021/2.115, ce vizează angajamente │
│ │voluntare superioare cerinţelor de bază│
│ │neremunerate, li se aplică obligaţia │
│ │menţinerii. │
│ │NOTE: │
│ │Cerinţa 1 privind ponderea minimă din │
│ │suprafaţa agricolă dedicată zonelor şi │
│ │elementelor neproductive se aplică │
│ │numai terenurilor arabile. │
│ │Caracteristicile sau elementele │
│ │neproductive situate pe parcele de │
│ │pajişti permanente şi culturi │
│ │permanente nu sunt contabilizate pentru│
│ │calcularea ponderii minime. │
│ │Cerinţele 2, 3 şi 4 privind menţinerea │
│ │elementelor de peisaj, interdicţia │
│ │tăierii gardurilor vii şi a arborilor │
│ │în perioada de reproducere şi creştere │
│ │a păsărilor sălbatice şi evitarea │
│ │instalării şi extinderii speciilor de │
│ │plante invazive se aplică pe toate │
│ │tipurile de terenuri agricole (teren │
│ │arabil, pajişti permanente şi culturi │
│ │permanente). │
│ │Pentru calcularea ponderii minime (%) │
│ │din terenul arabil alocat zonelor şi │
│ │elementelor neproductive la nivel de │
│ │fermă se utilizează factori de │
│ │conversie şi factori de ponderare după │
│ │cum urmează: │
│ ├───────────┬──────────────┬────────────┤
│ │ │Definiţie/ │Calcularea │
│ │Specificare│Detalii │ponderii │
│ │ │ │minime │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Benzi-tampon │ │
│ │ │cu lăţime │ │
│ │ │minimă de 3 m │ │
│ │ │- fâşii de │ │
│ │ │protecţie │ │
│ │ │existente pe │ │
│ │ │terenul │ │
│ │ │agricol în │ │
│ │ │vecinătatea │ │
│ │ │apelor de │ │
│ │ │suprafaţă, cu │ │
│ │ │lăţimea minimă│ │
│ │ │de 3 m pe │ │
│ │ │terenul cu │ │
│ │ │panta de până │ │
│ │ │la 12% şi de 5│ │
│ │ │m pe terenul │ │
│ │ │cu panta mai │ │
│ │ │mare de 12%, │ │
│ │ │panta │ │
│ │ │terenului │ │
│ │ │fiind panta │ │
│ │ │medie a │Factor de │
│ │ │blocului fizic│conversie: 6│
│ │ │în care se │Factor de │
│ │ │află parcela │ponderare: │
│ │Zone-tampon│agricolă │1,5 │
│ │(per 1 m) │utilizată de │Suprafaţa │
│ │ │fermier, │inclusă în │
│ │ │adiacent │ponderea │
│ │ │cursului de │minimă: 6 x │
│ │ │apă │1,5 = 9 mp │
│ │ │(obligatorii │ │
│ │ │prin GAEC 4) │ │
│ │ │De-a lungul │ │
│ │ │cursurilor de │ │
│ │ │apă, │ │
│ │ │benzile-tampon│ │
│ │ │pot include │ │
│ │ │zone cu │ │
│ │ │vegetaţie │ │
│ │ │riverană │ │
│ │ │eligibile │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │calcularea │ │
│ │ │ponderii │ │
│ │ │minime până la│ │
│ │ │o lăţime │ │
│ │ │maximă de 20 │ │
│ │ │m, dacă │ │
│ │ │acestea diferă│ │
│ │ │de cele │ │
│ │ │protejate prin│ │
│ │ │GAEC 4, SMR 2 │ │
│ │ │şi SMR 8. │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Movile - │ │
│ │ │ridicături de │ │
│ │ │pământ sau de │ │
│ │ │pământ şi │ │
│ │ │pietre, │ │
│ │ │permanente, de│Factor de │
│ │ │formă │conversie: │
│ │ │circulară sau │Nu se │
│ │ │alungită, │aplică. │
│ │ │înierbate sau │Factor de │
│ │Movile (per│împădurite, │ponderare: │
│ │1 mp) │eligibile │1,5 │
│ │ │pentru │Suprafaţa │
│ │ │calcularea │inclusă în │
│ │ │ponderii │ponderea │
│ │ │minime de la o│minimă: 1,5 │
│ │ │suprafaţă │mp │
│ │ │minimă de 0,01│ │
│ │ │ha până la o │ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │maximă de 0,3 │ │
│ │ │ha │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Şanţuri sau │ │
│ │ │canale, precum│ │
│ │ │şi cursuri │ │
│ │ │deschise de │ │
│ │ │apă pentru │ │
│ │ │irigaţii sau │Factor de │
│ │ │drenare, │conversie: 5│
│ │ │exclusiv cele │Factor de │
│ │Rigole (per│cu pereţi │ponderare: 2│
│ │1 m) │betonaţi, │Suprafaţa │
│ │ │pentru care │inclusă în │
│ │ │suprafaţa │ponderea │
│ │ │inclusă în │minimă: 5 x │
│ │ │ponderea │2 = 10 mp │
│ │ │minimă se │ │
│ │ │calculează │ │
│ │ │până la o │ │
│ │ │lăţime maximă │ │
│ │ │de 10 m │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Margini de │ │
│ │ │câmp, petice │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │zone-tampon │Factor de │
│ │Margini de │pentru parcele│conversie: 6│
│ │câmp, │agricole, cu │Factor de │
│ │petice sau │lăţime minimă │ponderare: │
│ │zone-tampon│de 1 m. │1,5 │
│ │pentru │Suprafaţa │Suprafaţa │
│ │parcele │inclusă în │inclusă în │
│ │(per 1 m) │ponderea │ponderea │
│ │ │minimă se │minimă: 6 x │
│ │ │calculează │1,5 = 9 mp │
│ │ │până la o │ │
│ │ │lăţime maximă │ │
│ │ │de 20 m. │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │• Garduri vii │ │
│ │ │individuale, │ │
│ │ │inclusiv fâşii│ │
│ │ │împădurite şi │ │
│ │ │arbori în │ │
│ │ │aliniament │Factor de │
│ │ │(per 1 m) │conversie: 5│
│ │ │Garduri vii │Factor de │
│ │ │individuale, │ponderare: 2│
│ │ │şiruri de │Suprafaţa │
│ │ │arbori/arbuşti│inclusă în │
│ │ │şi arbori în │ponderea │
│ │ │aliniament din│minimă: │
│ │ │diferite │5 x 2 = 10 │
│ │ │specii, │mp │
│ │ │incluse în │ │
│ │ │calcularea │ │
│ │ │ponderii │ │
│ │ │minime până la│ │
│ │ │o lăţime │ │
│ │ │maximă de 30 m│ │
│ │ ├──────────────┼────────────┤
│ │ │• Grupuri de │ │
│ │ │rânduri de │ │
│ │ │arbori, │ │
│GAEC 8 │ │inclusiv │ │
│• Procentajul │ │pâlcuri │ │
│minim din │ │arbustive, │ │
│suprafaţa │ │arbori în grup│ │
│agricolă │ │şi tufe sau │Factor de │
│dedicat zonelor│ │pietre (per 1 │conversie: │
│sau elementelor│ │mp) │Nu se │
│neproductive │ │Grupuri de │aplică. │
│- Ponderea │ │rânduri de │Factor de │
│minimă de cel │ │arbori, │ponderare: │
│puţin 4% din │ │pâlcuri │1,5 │
│terenul arabil │Garduri vii│arbustive, │Suprafaţa │
│la nivel de │individuale│arbori în grup│inclusă în │
│fermă alocat │şi grupuri │şi tufe sau │ponderea │
│zonelor şi │de rânduri │pietre, │minimă: 1,5 │
│elementelor │de arbori │eligibile │mp │
│neproductive, │ │pentru │ │
│inclusiv │ │calcularea │ │
│terenuri lăsate│ │ponderii │ │
│pârloagă │ │minime până la│ │
│- Ponderea │ │o suprafaţă │ │
│minimă de cel │ │maximă de 0,9 │ │
│puţin 7% din │ │ha │ │
│terenul arabil │ ├──────────────┼────────────┤
│la nivel de │ │• Arbori │ │
│fermă, dacă │ │izolaţi (per │ │
│acesta include,│ │arbore) │ │
│de asemenea, │ │Arbori │ │
│culturi │ │crescuţi │ │
│intermediare │ │izolaţi - │ │
│sau culturi │ │plante │ │
│fixatoare de │ │lemnoase pe │ │
│azot, cultivate│ │terenul │Factor de │
│fără utilizarea│ │agricol │conversie: │
│de produse de │ │provenite din │20 │
│protecţie a │ │flora spontană│Factor de │
│plantelor, din │ │sau plantate │ponderare: │
│care 3% │ │de către om │1,5 │
│reprezintă │ │(specii │Suprafaţa │
│terenuri lăsate│ │forestiere sau│inclusă în │
│pârloagă sau │ │ornamentale) │ponderea │
│elemente │ │de mărimi şi │minimă: │
│neproductive │ │forme │20 x 1,5 = │
│Pentru │ │diferite, cu │30 mp │
│culturile │ │trunchi înalt │ │
│secundare se │ │şi puternic, │ │
│utilizează │ │lemnos şi cu │ │
│factorul de │ │mai multe │ │
│ponderare 0,3. │ │ramuri cu │ │
│• Menţinerea │ │frunze care │ │
│elementelor de │ │formează o │ │
│peisaj │ │coroană │ │
│• Interzicerea ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│tăierii │ │Teren arabil │ │
│gardurilor vii │ │necultivat pe │ │
│şi a arborilor │ │durata unui an│ │
│în perioada de │ │(an de │ │
│reproducere şi │ │cultură), │Nu se │
│creştere a │ │întreţinut în │utilizează │
│păsărilor │ │bune condiţii │factor de │
│• Măsuri pentru│ │agricole şi de│conversie │
│evitarea │ │mediu, pe care│sau de │
│speciilor de │ │se efectuează │ponderare. │
│plante invazive│ │activitatea │Suprafaţa de│
│Obiectiv │Terenuri │minimă de │teren lăsat │
│principal: │lăsate │întreţinere. │pârloagă, │
│Menţinerea │pârloagă │Perioada în │determinată │
│elementelor şi │(per 1 mp) │care terenul │în urma │
│zonelor │ │este lăsat │controlului,│
│neproductive în│ │pârloagă este │este │
│scopul │ │de minimum 6 │eligibilă │
│îmbunătăţirii │ │luni într-un │integral │
│biodiversităţii│ │an de cultură │pentru │
│agricole │ │şi acoperă │calcularea │
│ │ │lunile │ponderii │
│ │ │martie-august,│minime. │
│ │ │dar nu mai │ │
│ │ │mult de 4 ani │ │
│ │ │pe acelaşi │ │
│ │ │amplasament. │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Acumulări │ │
│ │ │permanente │ │
│ │ │naturale de │ │
│ │ │apă │ │
│ │ │stătătoare, cu│ │
│ │ │suprafaţa de │Factor de │
│ │ │minimum 0,01 │conversie: │
│ │ │ha, exclusiv │Nu se │
│ │ │rezervoarele │aplică. │
│ │ │din beton sau │Factor de │
│ │Iazuri mici│din plastic, │ponderare: │
│ │(per 1 mp) │pentru care │1,5 │
│ │ │suprafaţa │Suprafaţa │
│ │ │eligibilă │inclusă în │
│ │ │pentru │ponderea │
│ │ │ponderea │minimă: 1,5 │
│ │ │minimă se │mp │
│ │ │calculează │ │
│ │ │până la o │ │
│ │ │dimensiune │ │
│ │ │maximă de 0,3 │ │
│ │ │ha │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Întinderi de │ │
│ │ │bălţi, │ │
│ │ │mlaştini, │ │
│ │ │turbării, ape │ │
│ │ │naturale sau │ │
│ │ │artificiale, │ │
│ │ │permanente sau│ │
│ │ │temporare, de │Factor de │
│ │ │mică │conversie: │
│ │ │dimensiune, │Nu se │
│ │ │unde apa este │aplică. │
│ │Zone umede │stătătoare sau│Factor de │
│ │mici │curgătoare, cu│ponderare: │
│ │(per 1 mp) │suprafaţa de │1,5 │
│ │ │minimum 0,1 │Suprafaţa │
│ │ │ha, pentru │inclusă în │
│ │ │care suprafaţa│ponderea │
│ │ │eligibilă │minimă: 1,5 │
│ │ │pentru │mp │
│ │ │ponderea │ │
│ │ │minimă se │ │
│ │ │calculează │ │
│ │ │până la o │ │
│ │ │dimensiune │ │
│ │ │maximă de 1,0 │ │
│ │ │ha │ │
│ ├───────────┼──────────────┼────────────┤
│ │ │Amenajări de │ │
│ │ │îmbunătăţiri │ │
│ │ │funciare/ │ │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │destinate │ │
│ │ │prevenirii şi │Factor de │
│ │ │combaterii │conversie: 2│
│ │ │eroziunii │Factor de │
│ │ │solului, │ponderare: 1│
│ │Terase (per│executate de-a│Suprafaţa │
│ │1 m) │lungul │inclusă în │
│ │ │curbelor de │ponderea │
│ │ │nivel, pe │minimă: │
│ │ │terenuri │2 x 1 = 2 mp│
│ │ │arabile în │ │
│ │ │pantă, cu o │ │
│ │ │înălţime │ │
│ │ │minimă de 1 m │ │
│ │ │şi o lăţime │ │
│ │ │minimă de 3 m │ │
│ ├───────────┴──────────────┴────────────┤
│ │Sunt exceptate de la obligaţia privind │
│ │procentul minim din suprafaţa arabilă │
│ │dedicată zonelor sau elementelor │
│ │neproductive (cerinţa GAEC 8.1) │
│ │exploataţiile agricole care îndeplinesc│
│ │una dintre următoarele condiţii: │
│ │a) peste 75% din terenul arabil este │
│ │utilizat pentru producţia de iarbă sau │
│ │alte plante furajere erbacee, este │
│ │teren lăsat pârloagă, este cultivat cu │
│ │culturi de leguminoase sau face │
│ │obiectul unei combinaţii între aceste │
│ │utilizări; │
│ │b) peste 75% din suprafaţa agricolă │
│ │eligibilă este pajişte permanentă, este│
│ │utilizată pentru producţia de iarbă sau│
│ │alte plante furajere erbacee sau pentru│
│ │cultivarea unor culturi aflate sub apă │
│ │fie pentru o mare parte a anului, fie o│
│ │mare parte a ciclului de cultură sau │
│ │face obiectul unei combinaţii între │
│ │aceste utilizări; │
│ │c) exploataţiile au o suprafaţă de │
│ │teren arabil de până la 10 hectare. │
│ │În aplicarea cerinţei privind procentul│
│ │minim din terenul arabil alocat zonelor│
│ │sau elementelor neproductive, │
│ │sintagmele «culturi secundare» şi │
│ │«teren lăsat pârloagă» au semnificaţia │
│ │prevăzută la GAEC 7. │
│ │Culturi fixatoare de azot: mazăre │
│ │(Pisum sativum), fasole (Phaseolus │
│ │vulgaris), soia (Glycine max), linte │
│ │(Lens culinans), lupin (Lupinus │
│ │perennis), năut (Cicer arietinum), bob │
│ │(Vicia faba), fasoliţă (Vigna │
│ │unguiculata spp.), trifoi (Trifolium │
│ │spp.), lucernă (Medicago sativa), │
│ │sparcetă (Onobrychis viciifolia) şi │
│ │alte culturi fixatoare de azot. │
│ │Plante invazive pe terenul agricol - │
│ │plante cu capacitate mare de extindere,│
│ │având efect dăunător asupra culturilor │
│ │agricole, precum: │
│ │- specii de plante invazive străine de │
│ │interes ale Uniunii Europene, existente│
│ │în România, precum: Asclepias syriaca │
│ │«lapte roşu», Elodea nuttallii «usturoi│
│ │nuttall», Heracleum mantegazzianum │
│ │«uriaş», Heracleum sosnowskyi «mucog», │
│ │Impatiens glandulifera «balsam │
│ │himalayan», Myriophillum aquaticum │
│ │«clei papagal»; │
│ │- specii de plante invazive dăunătoare │
│ │covorului ierbos pe pajiştile │
│ │permanente (prag maxim admis 20% din │
│ │vegetaţie/biomasă), precum: Alnus │
│ │glutinosa (arin negru) puieţi, Amorpha │
│ │fruticosa (salcâm pitic), Asperula │
│ │cynanchica (buruiana epilepsiei), │
│ │Betula pendula (mesteacăn) puieţi, │
│ │Botriochloa ischaemum (bărboasă), │
│ │Calamagrostis epigeios (trestioară) │
│ │etc.; │
│ │- specii de plante invazive pe │
│ │terenurile arabile şi pajiştile din │
│ │regiunile de câmpie şi dealuri joase, │
│ │precum: cuscuta (Cuscuta campestris), │
│ │costrei (Sorghum halepense), cornuţi │
│ │(Xanthium strumarium), ambrozia │
│ │(Ambrosia artemisiifolia), lupoaia │
│ │(Orobanche spp), zârna (Solanum │
│ │nigrum). │
│ │Plante toxice/otrăvitoare, cum ar fi: │
│ │Ambrosia artemisiifolia (ambrozie), │
│ │Aconitum tauricum (omag), Adonis │
│ │vernalis (ruşcuţă), Caltha laeta │
│ │(calcea calului), Conium maculatum │
│ │(cucută), Chelidonium majus │
│ │(rostopască), Equisetum palustre (coada│
│ │calului), Euphorbia cyparissias │
│ │(laptele câinelui), Galega officinalis │
│ │(ciumărea), Gratiola officinalis │
│ │(vaninariţa) etc. Fermierii au │
│ │obligaţia identificării şi combaterii │
│ │plantelor invazive şi a plantelor │
│ │toxice/otrăvitoare existente pe terenul│
│ │agricol pe care îl administrează. │
│ │Referinţe: Ghidul fermierului privind │
│ │condiţionalitatea (versiunea în │
│ │vigoare), sursa: https://apia.org.ro/ │
│ │materiale-de-informare/ │
│ │Tăierea gardurilor vii şi a arborilor │
│ │înseamnă orice tip de tăiere sau │
│ │intervenţie asupra gardurilor vii şi a │
│ │arborilor care ar duce la deteriorarea │
│ │sau distrugerea locurilor de │
│ │reproducere şi creştere a păsărilor │
│ │sălbatice, precum şi la perturbarea │
│ │intenţionată a acestora. │
│ │Perioada de reproducere şi creştere a │
│ │păsărilor sălbatice - perioada în care │
│ │o specie de păsări depune ouă, le │
│ │cloceşte şi îşi creşte puii până când │
│ │aceştia sunt capabili să zboare. Fără a│
│ │aduce atingere restricţiilor din │
│ │planurile de management şi │
│ │regulamentele ariilor naturale │
│ │protejate, perioada de reproducere şi │
│ │creştere pentru speciile de păsări este│
│ │15 martie-31 august, atât în perimetrul│
│ │ariilor naturale protejate (SCI, SPA), │
│ │cât şi în afara acestora. │
│ │Derogare: pentru anul de cerere 2024, │
│ │la standardul GAEC 8, prima cerinţă │
│ │«Procentajul minim din suprafaţa │
│ │agricolă dedicat zonelor sau │
│ │elementelor neproductive la nivel de │
│ │fermă: cel puţin 4% din terenul arabil │
│ │la nivel de fermă alocat zonelor şi │
│ │elementelor neproductive, inclusiv │
│ │terenurilor lăsate pârloagă, sau cel │
│ │puţin 7% din terenul arabil la nivel de│
│ │fermă destinat zonelor şi elementelor │
│ │neproductive, inclusiv terenurilor │
│ │lăsate pârloagă, culturilor secundare │
│ │şi/sau culturilor fixatoare de azot, │
│ │cultivate fără utilizarea de produse de│
│ │protecţie a plantelor, din care 3% │
│ │reprezintă zone şi elemente │
│ │neproductive, inclusiv terenuri lăsate │
│ │pârloagă», se aplică derogarea │
│ │prevăzută la art. 1 alin. (1) din │
│ │Regulamentul de punere în aplicare (UE)│
│ │2024/587 al Comisiei din 12 februarie │
│ │2024 de stabilire a unei derogări de la│
│ │Regulamentul (UE) 2021/2.115 al │
│ │Parlamentului European şi al │
│ │Consiliului în ceea ce priveşte │
│ │aplicarea standardului privind bunele │
│ │condiţii agricole şi de mediu ale │
│ │terenurilor (standardul GAEC) 8, datele│
│ │de eligibilitate a cheltuielilor pentru│
│ │contribuţia din FEGA şi normele privind│
│ │modificările planurilor strategice PAC │
│ │pentru modificările anumitor ecoscheme │
│ │pentru anul de cerere 2024, în ceea ce │
│ │priveşte asigurarea procentajului minim│
│ │din suprafaţa agricolă dedicat zonelor │
│ │sau elementelor neproductive la nivel │
│ │de fermă. │
│ │Astfel, prin aplicarea derogării în │
│ │anul de cerere 2024, fermierii şi alţi │
│ │beneficiari care fac obiectul acestui │
│ │standard pot îndeplini prima cerinţă a │
│ │standardului prin alocarea unei ponderi│
│ │minime de cel puţin 4% din terenul │
│ │arabil la nivel de fermă: (i) zonelor │
│ │şi elementelor neproductive, inclusiv │
│ │terenurilor lăsate în pârloagă şi/sau │
│ │(ii) culturilor fixatoare de azot şi/ │
│ │sau (iii) culturilor secundare. │
│ │Culturile fixatoare de azot şi │
│ │culturile secundare se cultivă fără │
│ │utilizarea produselor de protecţie a │
│ │plantelor. Pentru culturile secundare │
│ │se utilizează factorul de ponderare 1. │
│ │(Conform Notificării nr. 140.906/ │
│ │19.02.2024, transmisă Comisiei prin │
│ │intermediul formularului ISAMM 883) │
│ │Respectarea cerinţelor GAEC 8 se │
│ │verifică astfel: cerinţele 1.a) şi 1.b)│
│ │se verifică la nivel de exploataţie │
│ │agricolă; cerinţele 2, 3 şi 4 se │
│ │verifică la nivel de parcelă agricolă. │
└───────────────┴───────────────────────────────────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Ioan Oleleu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016