Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 100 din 3 august 2023  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 100 din 3 august 2023 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative, precum şi pentru modificarea anexei nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 794 din 4 septembrie 2023
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.890 din 6.06.2023, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile:
    - Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/372 al Comisiei din 17 februarie 2023 de stabilire a normelor privind înregistrarea, stocarea şi partajarea rapoartelor scrise ale controalelor oficiale efectuate asupra navelor pentru animale vii, planurile de intervenţie pentru situaţii de urgenţă privind navele pentru animale vii, autorizarea navelor pentru animale vii şi cerinţele minime aplicabile punctelor de ieşire;
    – Regulamentului delegat (UE) 2023/842 al Comisiei din 17 februarie 2023 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru efectuarea controalelor oficiale în vederea verificării respectării cerinţelor privind bunăstarea animalelor pentru transportul cu nave destinate transportului de animale vii;
    – art. 4 alin. (1) şi art. 7 lit. i) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (8) din Legea nr. 150/2020 privind protecţia animalelor destinate exportului în ţări terţe;
    – art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 4 lit. B pct. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Navale Române prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Navale Române, cu modificările ulterioare;
    – art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul transporturilor şi infrastructurii emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 835 din 11 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În vederea autorizării navelor de transport animale vii, se efectuează o inspecţie de către o echipă de inspectori, alcătuită din cel puţin un medic veterinar oficial din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, un reprezentant al Autorităţii Navale Române, precum şi un expert maritim autorizat care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/372 al Comisiei din 17 februarie 2023 de stabilire a normelor privind înregistrarea, stocarea şi partajarea rapoartelor scrise ale controalelor oficiale efectuate asupra navelor pentru animale vii, planurile de intervenţie pentru situaţii de urgenţă privind navele pentru animale vii, autorizarea navelor pentru animale vii şi cerinţele minime aplicabile punctelor de ieşire.
    (2) Reprezentanţii Autorităţii Navale Române sunt responsabili de verificarea conformităţii şi valabilităţii documentelor prevăzute la art. 12 lit. e) şi f) din cap. III al prezentei proceduri care certifică respectarea regulilor internaţionale de navigaţie, precum şi faptul că sunt îndeplinite cerinţele Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (3) Medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11) din cap. III al prezentei proceduri, referitoare la bunăstarea animalelor, incluse în partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (4) Experţii maritimi autorizaţi urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11) din cap. III al prezentei proceduri, referitoare la aspectele tehnice, incluse în partea a III-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (5) Experţii maritimi autorizaţi sunt experţi tehnici care se autorizează în baza unei metodologii interne, stabilită prin decizie a directorului general al Autorităţii Navale Române, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (6) Numele şi datele de contact ale experţilor maritimi autorizaţi sunt incluse într-o listă care se publică pe pagina web a Autorităţii Navale Române şi care se actualizează în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia oricăror modificări.
    ART. 5
    (1) Înainte de operarea pe teritoriul României a navelor de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, acestea sunt supuse unei inspecţii efectuate de către o echipă de inspectori, alcătuită din cel puţin un medic veterinar oficial din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv din punctele de ieşire şi un expert maritim autorizat.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), navele de transport animale vii care au fost autorizate sanitar-veterinar de autoritatea competentă a României cu cel mult 5 zile înainte de îmbarcarea animalelor sunt supuse unei inspecţii efectuate doar de către medicii veterinari oficiali, înainte de operarea pe teritoriul României."

    2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Reprezentantul transportatorului în România este compania de management a navei maritime conform codului ISM sau persoana mandatată/împuternicită de compania de management, prin intermediul unui contract de mandat/unei procuri notariale."

    3. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    În vederea autorizării sanitar-veterinare, transportatorul/reprezentantul său în România transmite următoarele documente, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană:
    a) cererea, în original, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului, după caz;
    c) dovadă scrisă că solicitantul este stabilit/reprezentat în România, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv copia certificatului de înregistrare fiscală sau contract de mandat/procură notarială, după caz;
    d) proceduri operaţionale pentru echipaj referitoare la manipularea animalelor la îmbarcare şi debarcare, precum şi la manipularea şi îngrijirea acestora în timpul călătoriei, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute în anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1/2005;
    e) dovezi ale instruirii comandantului navei cu privire la îmbarcarea, debarcarea, manipularea, separarea, adăparea, furajarea şi inspecţia zilnică a animalelor, asigurarea aşternutului, precum şi la îngrijirea şi izolarea animalelor bolnave sau rănite, asigurată de transportator/reprezentantul său în România, efectuată de un medic veterinar, cu competenţe şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului;
    f) dovezi ale instruirii persoanelor din echipaj care sunt responsabile de îngrijirea animalelor, care poate fi efectuată inclusiv de către comandantul navei;
    g) declaraţii pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 2A;
    h) plan general pentru situaţii de urgenţă, tradus în limba română, care include o analiză de risc a celor mai probabile pericole pentru bunăstarea animalelor legate de călătoriile maritime şi care specifică procedurile referitoare la remedierea problemelor mecanice, tratamentul bolilor şi accidentelor la animale, mijloacele de ucidere şi de eliminare a cadavrelor, gestionarea situaţiilor de întârziere a debarcării animalelor în ţara terţă de destinaţie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    i) dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare."

    4. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană soluţionează cererea depusă de solicitant în termen de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei.
    (2) În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană eliberează autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, care este valabilă cel mult 5 ani de la data eliberării.
    (3) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum 10 zile lucrătoare de la depunere cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (4) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană informează solicitantul cu privire la neacordarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine.
    (5) După emitere, autorizaţia prevăzută la alin. (2) se înregistrează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emitentă în registrul al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14."

    5. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Reprezentantul transportatorului în România va reprezenta transportatorul pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei sanitar-veterinare de transport.
    (2) În cazul în care relaţia de reprezentare încetează înainte de expirarea autorizaţiei deţinute de transportator sau dacă a survenit orice modificare a informaţiilor furnizate în cererea prevăzută în anexa nr. 1, reprezentantul transportatorului are obligaţia de a notifica direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emitentă în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia acestora.
    (3) În termen de 2 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2) se procedează la retragerea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea autorizării navei de transport animale vii, transportatorul/reprezentantul său în România transmite documentele prevăzute la art. 12, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană cu cel puţin 20 de zile lucrătoare anterior datei efectuării inspecţiei.
    (2) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum 10 zile lucrătoare de la depunere cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (3) Transportatorul/Reprezentantul său în România notifică Autoritatea Navală Română şi expertul maritim autorizat cu privire la transmiterea documentelor prevăzute la alin. (1).
    (4) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană stabileşte, de comun acord cu Autoritatea Navală Română şi expertul maritim autorizat, data efectuării inspecţiei la faţa locului."

    7. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Echipa de inspectori prevăzută la art. 4 alin. (1) verifică la faţa locului îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13, după ce au trecut cel puţin 20 de zile lucrătoare, după cum urmează:
    a) reprezentanţii Autorităţii Navale Române verifică conformitatea şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5;
    b) reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11) referitoare la bunăstarea animalelor şi completează partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5;
    c) experţii maritimi autorizaţi verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute în partea a III-a, referitoare la aspectele tehnice, din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
    (2) O copie a referatului de evaluare prevăzut în anexa nr. 5 se înmânează transportatorului/reprezentantului său în România.
    (3) Durata verificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) este de minimum o zi, în funcţie de mărimea navei de transport animale vii, precum şi de numărul şi suprafaţa punţilor.
    (4) În momentul efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, experţii maritimi autorizaţi fotografiază boxele, punţile, rampele şi pasajele, instrumentele de măsurare a temperaturii, sistemele de iluminat, alimentare cu apă, ventilaţie, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor, precum şi sistemul de monitorizare, control şi alarmă din cabina timonei şi sursele de electricitate pentru acestea.
    (5) Fotografiile prevăzute la alin. (4) au marcată data şi ora realizării şi se păstrează în format electronic la dosarul de autorizare, timp de 5 ani, alături de toate documentele relevante, inclusiv calculele şi măsurătorile efectuate în momentul realizării verificărilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)."

    8. La articolul 13, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Există un pistol cu bolţ captiv adecvat speciilor de animale care urmează să fie transportate, precum şi capse suficiente."

    9. La articolul 14, alineatele (1), (2) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că sunt respectate cerinţele prezentei proceduri, în baza referatului de evaluare completat, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară a navelor de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (2) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că nava nu respectă cerinţele prezentei proceduri, transportatorul/reprezentantul său în România poate solicita efectuarea unei noi evaluări în vederea autorizării, prin depunerea documentelor prevăzute la art. 12, după remedierea neconformităţilor înscrise în referatul de evaluare.
    ................................................................................................
    (6) Certificatul de autorizare sanitar-veterinară prevăzut la alin. (1) are o perioadă de valabilitate de cel mult 5 ani de la data eliberării, în funcţie de valabilitatea certificatului de clasă, certificatului de siguranţă a construcţiei şi certificatului de siguranţă a echipamentelor."

    10. La articolul 14, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7), (8) şi (9), cu următorul cuprins:
    "(7) În termen de 5 zile lucrătoare de la emitere, certificatul de autorizare sanitar-veterinară prevăzut la alin. (1) se înregistrează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emitentă în baza de date prevăzută la art. 3 din Regulamentul (UE) 2023/372, precum şi în Registrul mijloacelor de transport din reţeaua intranet a instituţiei.
(8) În situaţia în care o navă autorizată sanitar-veterinar în România este scoasă din uz, inclusiv în urma unor cazuri de forţă majoră, precum cele determinate de incendii, se procedează la retragerea certificatului de autorizare sanitar-veterinară prevăzut la alin. (1) de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emitentă.
(9) Navele maritime de transport animale vii care au punţi supraetajate suplimentare nu se pot autoriza sanitar-veterinar decât dacă, în urma verificărilor realizate de echipa prevăzută la art. 4 alin. (1):
    a) se constată îndeplinirea cerinţei referitoare la ventilaţie prevăzută la art. 13 alin. (5) lit. a);
    b) punţile supraetajate suplimentare sunt cuprinse în Planul capacităţii de încărcare aprobat de societatea de clasificare a navei;
    c) punţile supraetajate suplimentare se regăsesc în Manualul de stabilitate aprobat de societatea de clasificare a navei şi există un calcul pentru situaţiile tipice de încărcare care ia în considerare aceste punţi."

    11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) În vederea evaluării navei de transport animale vii, transportatorul autorizat/reprezentantul său legal în România, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de sosirea navei în port pentru îmbarcare, notifică, în scris sau electronic, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv medicii veterinari oficiali din punctul de ieşire, precum şi expertul maritim autorizat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
    (2) Atunci când notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv medicilor veterinari oficiali din punctul de ieşire, aceasta trebuie să fie însoţită de o copie a autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii prevăzute la art. 9 alin. (2) şi de planul general pentru situaţii de urgenţă prevăzut la art. 8 lit. h).
    (3) Medicii veterinari oficiali din punctele de ieşire completează fişa de inspecţie după verificarea respectării următoarelor cerinţe referitoare la bunăstarea animalelor:
    a) posibilitatea de curăţare şi dezinfecţie a navei;
    b) lipsa riscurilor de cădere, rănire sau evadare a animalelor;
    c) existenţa mijloacelor de facilitare a deplasării animalelor;
    d) existenţa boxelor de izolare;
    e) etanşeizarea sau izolarea corespunzătoare a boxelor;
    f) cerinţele privind densitatea şi spaţiul deasupra capului animalelor;
    g) existenţa unor spaţii suficiente pentru depozitarea unor cantităţi corespunzătoare de apă, hrană şi aşternut;
    h) cerinţele privind ventilaţia, evacuarea dejecţiilor, iluminatul, stingerea incendiilor;
    i) existenţa adăpătorilor, echipamentelor de asomare şi instrumentelor de măsurare a temperaturii;
    j) existenţa unui sistem pentru stingerea incendiilor în toate zonele pentru animale vii;
    k) existenţa unui sistem de evacuare a dejecţiilor din boxe şi de pe platforme;
    l) includerea în planurile de urgenţă a unei analize de risc a celor mai probabile pericole pentru bunăstarea animalelor.
    (4) Experţii maritimi autorizaţi completează fişa de inspecţie al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, pe baza verificării respectării cerinţelor referitoare la aspectele tehnice, după cum urmează:
    a) proiectarea, construcţia, întreţinerea şi exploatarea navei de transport animale vii;
    b) sistemul de alimentare cu apă;
    c) sistemul de ventilaţie;
    d) sistemul de evacuare a dejecţiilor;
    e) sistemul de stingere a incendiilor;
    f) sistemul de alimentare cu electricitate;
    g) sistemul de monitorizare, control şi alarmă din cabina timonei pentru sistemele de ventilaţie, alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat.
    (5) În cazul în care, în momentul efectuării inspecţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4), se constată că oricare dintre aspectele verificate prezintă deficienţe, nu respectă dispoziţiile relevante sau afectează negativ bunăstarea animalelor, se realizează fotografii ale acestora.
    (6) Fotografiile prevăzute la alin. (5) au marcată data şi ora realizării şi se păstrează în format electronic la dosarul de inspecţie, pe perioada valabilităţii certificatului de autorizare a navei pentru transport animale vii, alături de toate documentele relevante."

    12. Articolul 16 se abrogă.
    13. Anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1

    la procedură
    Operatorul economic ...........
    C.U.I.
    Adresa ..........
    Tel./fax ..........
    Nr. înregistrare ........... din data .......
    CERERE Subsemnatul, ............................., reprezentant legal al ........................, cu sediul social în .................................... (adresa completă, nr. tel., fax), posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ..................., eliberat/ă de ............. la data .............., prin prezenta solicit eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine pentru transportatorul ..........................., adresa ............................................, telefon ................, fax .............., e-mail ...............................
    Anexat, depun următoarele documente:
    [ ] copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului (după caz);
    [ ] copia certificatului de înregistrare fiscală/contract de mandat sau procură notarială;
    [ ] proceduri operaţionale pentru echipaj referitoare la manipularea şi îngrijirea animalelor;
    [ ] dovezi ale instruirii comandantului navei;
    [ ] dovezi ale instruirii persoanelor din echipaj care sunt responsabile de îngrijirea animalelor;
    [ ] plan general pentru situaţii de urgenţă;
    [ ] declaraţii scrise pe propria răspundere, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 2A la procedura de autorizare a transportatorilor navali şi a navelor de transport animale vii;
    [ ] plan general pentru situaţii de urgenţă;
    [ ] dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare.
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura"

    14. Anexa nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    la procedură
    DECLARAŢIE Subsemnatul/a, .................................., reprezentantul legal al ................................., cu sediul în localitatea .........................., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. ............................, declar pe propria răspundere că:
    [ ] transportatorul nu a solicitat autorizarea de către autoritatea competentă a altui stat membru;
    [ ] transportatorul dispune de echipaj instruit alcătuit din ....... persoane, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, referitoare la manipularea şi îngrijirea animalelor la îmbarcarea şi debarcarea animalelor, precum şi în timpul călătoriei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    [ ] transportatorul nu a fost înregistrat pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor, în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia.
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura"

    15. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2A, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 2A

    la procedură
    DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ....................................., reprezentantul legal al ..................................., cu sediul în (adresa completă) localitatea ..............................., str. .................................. nr. ......., telefon fix ............................, telefon mobil ................................., fax ............................, e-mail ..........................................., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. ................................., declar pe propria răspundere că:
    [ ] reprezint transportatorul sus-menţionat şi răspund din punct de vedere legal pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei;
    [ ] în cazul în care relaţia de reprezentare încetează înainte de expirarea autorizaţiei deţinute de transportator, voi notifica DSVSA emitentă în termen de 5 zile lucrătoare, în vederea retragerii acesteia;
    [ ] în cazul în care a survenit orice modificare a informaţiilor furnizate în cererea de eliberare a autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine pentru transportator, voi notifica DSVSA emitentă în termen de 5 zile lucrătoare.
    Data
    Numele şi prenumele
    Semnătura"

    16. Anexa nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    la procedură
    PLAN GENERAL
    pentru situaţii de urgenţă Numele persoanelor din echipaj responsabile cu gestionarea diferitelor situaţii de urgenţă:

┌──────────────────────────────────────┐
│A. Probleme mecanice - descrierea │
│tuturor situaţiilor posibile care ar │
│putea apărea, punându-se accent pe │
│echipamentele necesare pentru │
│transportul animalelor în siguranţă, │
│precum şi a modului de remediere a │
│problemelor │
├──────────────────────────────────────┤
│B. Funcţionarea defectuoasă a │
│sistemelor automate de furajare şi │
│adăpare - detalierea măsurilor │
│întreprinse │
├──────────────────────────────────────┤
│C. Apariţia unei boli/accidentări la │
│animale în timpul călătoriei │
│1. Tratamente administrate - Se │
│completează în cazul în care la bord │
│este prezent un medic veterinar. │
│2. Ucidere de urgenţă - echipamentele │
│şi metoda de ucidere utilizată, pentru│
│fiecare specie de animale │
├──────────────────────────────────────┤
│D. Înregistrarea de mortalităţi - │
│metode de eliminare a cadavrelor, în │
│funcţie de specie, în conformitate cu │
│prevederile Convenţiei internaţionale │
│pentru prevenirea poluării de către │
│nave (MARPOL) │
├──────────────────────────────────────┤
│E. Condiţii meteorologice extreme - │
│detalierea măsurilor întreprinse │
├──────────────────────────────────────┤
│F. Întârzierea debarcării animalelor │
│în ţara terţă de destinaţie - │
│gestionarea situaţiei: suplimentarea │
│cantităţii de furaje şi aşternut │
└──────────────────────────────────────┘

"

    17. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    la procedură
 (a se vedea imaginea asociată)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ......................................
 (a se vedea imaginea asociată)
    MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
    AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ
    Nr. ....................... data ................
    REFERAT DE EVALUARE
    pentru autorizarea sanitar-veterinară a navei de transport animale vii
    Assessment report for the veterinary approval of the livestock vessel Subsemnaţii/We, the undersigned ..................................................., medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor/official veterinarian at the Sanitary Veterinary and Food Safety Directorate ..................................., căpitan specialist în cadrul Autorităţii Navale Române/captain at the Romanian Naval Authority, şi/and ........................................, expert maritim autorizat/authorised maritime expert, având în vedere documentaţia înregistrată la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor cu nr./having regard to the documentation registered with the Sanitary Veterinary and Food Safety Directorate under no. ......................... din data de/on ........................ privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând operatorului economic (armatorul)/related to the application for obtaining a certificate of approval for the livesock vessel belonging to the business operator (ship’s owner) ...................................................., prin societatea de exploatare/through the operating company ...................................., cu nr. IMO/IMO number .....................................,
    adresa/address ...................................., strada/street ....................... nr./No. .........., cod poştal/postal code ................, telefon/telephone ..............., fax ..................., e-mail .................., reprezentată legal prin/legally represented by ................................., în calitate de/in his capacity of ........................... al SC/of SC .............................., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea/owner of livestock vessel named ................................., nr. IMO/IMO No. ............................., sub pavilion/flag ..........................., în suprafaţă de/with area of .................. mp (capacitatea de transport/transport capacity),
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare/in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No. 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No. 1.255/97 as amended,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare/in accordance with the provisions of Government Ordinance No. 42/2004 on organisation of veterinary and food safety activity, approved as amended and completed by Law No. 215/2004, as amended and completed, and Council Regulation (EC) No. 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No. 1.255/97 as amended,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, cu modificările şi completările ulterioare/in accordance with the provisions of Government Ordinance No. 42/1997 on sea transport and inland waterways, approved as amended and completed by Law No. 412/2002, as amended and completed,
    am verificat documentaţia şi cerinţele de construcţie şi echipare pe care le îndeplineşte nava de transport animale vii, constatând următoarele/we have checked the documentation and the construction and equipment requirements fulfilled by the livestock vessel and we have found the following:
    Partea I/Part I

┌──────────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ │ │ │Data │
│ │Data │Data │vizei │
│Document/ │emiterii│expirării│anuale/ │
│Document │/ Date │/ Expiry │Date of │
│ │of issue│date │annual │
│ │ │ │stamping│
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│registru/ │ │ │ │
│naţionalitate/│ │ │ │
│Certificate of│ │ │ │
│registry/ │ │ │ │
│nationality │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│tonaj/Tonnage │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă a │ │ │ │
│echipamentului│ │ │ │
│/Safety │ │ │ │
│equipment │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă a │ │ │ │
│construcţiei/ │ │ │ │
│Safety │ │ │ │
│construction │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│siguranţă │ │ │ │
│radio/Safety │ │ │ │
│radio │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│clasă/ │ │ │ │
│Certificate of│ │ │ │
│classification│ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│bord liber/ │ │ │ │
│Load line │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│personalul │ │ │ │
│minim de │ │ │ │
│siguranţă/ │ │ │ │
│Minimum safe │ │ │ │
│manning │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării/ │ │ │ │
│Pollution │ │ │ │
│prevention │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării cu │ │ │ │
│ape uzate/ │ │ │ │
│Sewage │ │ │ │
│pollution │ │ │ │
│prevention │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│prevenire a │ │ │ │
│poluării │ │ │ │
│aerului/Air │ │ │ │
│pollution │ │ │ │
│prevention │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│deratizare/ │ │ │ │
│Sanitation │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│poluare cu │ │ │ │
│combustibil/ │ │ │ │
│Certificate of│ │ │ │
│insurance for │ │ │ │
│oil pollution │ │ │ │
│damage │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│eficienţă │ │ │ │
│energetică/ │ │ │ │
│Energy │ │ │ │
│efficiency │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat │ │ │ │
│sistem │ │ │ │
│antivegetativ/│ │ │ │
│Anti-fouling │ │ │ │
│system │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Document de │ │ │ │
│conformitate/ │ │ │ │
│Document of │ │ │ │
│compliance │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│management al │ │ │ │
│siguranţei/ │ │ │ │
│Safety │ │ │ │
│management │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Registru │ │ │ │
│sinoptic │ │ │ │
│permanent/ │ │ │ │
│Continous │ │ │ │
│sinopsys │ │ │ │
│record │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│securitate a │ │ │ │
│navei/Ship │ │ │ │
│security │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Poliţa de │ │ │ │
│asigurare/ │ │ │ │
│Insurance │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Ultimul raport│ │ │ │
│de inspecţie │ │ │ │
│PSC/Report of │ │ │ │
│last PSC │ │ │ │
│inspection │ │ │ │
├──────────────┼────────┼─────────┼────────┤
│Certificat de │ │ │ │
│muncă în │ │ │ │
│domeniul │ │ │ │
│maritim/ │ │ │ │
│Maritime │ │ │ │
│labour │ │ │ │
│certificate │ │ │ │
└──────────────┴────────┴─────────┴────────┘

    Partea a II-a/Part II

┌───────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│1. Cerinţe │ │ │ │
│generale/ │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│General │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│requirements │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Nava poate fi│ │ │ │
│curăţată şi │ │ │ │
│dezinfectată./ │ │ │ │
│The vessel can │ │ │ │
│be cleaned and │ │ │ │
│disinfected. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│2. Cerinţe │ │ │ │
│privind boxele,│ │ │ │
│punţile, │ │ │ │
│rampele şi │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│pasajele/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Requirements on│ │ │ │
│pens, decks, │ │ │ │
│ramps, │ │ │ │
│passageways │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Nu prezintă │ │ │ │
│margini │ │ │ │
│ascuţite, │ │ │ │
│proeminenţe, │ │ │ │
│goluri, spaţii │ │ │ │
│sau accesorii │ │ │ │
│care pot cauza │ │ │ │
│căderea sau │ │ │ │
│rănirea │ │ │ │
│animalelor./ │ │ │ │
│There are no │ │ │ │
│sharp edges, │ │ │ │
│protrusions, │ │ │ │
│gaps, spaces or│ │ │ │
│fittings which │ │ │ │
│might cause │ │ │ │
│falling or │ │ │ │
│injury to the │ │ │ │
│animals. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Pardoseala de│ │ │ │
│la fiecare │ │ │ │
│capăt al │ │ │ │
│rampelor este │ │ │ │
│antiderapantă./│ │ │ │
│There is │ │ │ │
│anti-slip floor│ │ │ │
│surface at each│ │ │ │
│end of the │ │ │ │
│ramps. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Rampele sunt │ │ │ │
│prevăzute cu │ │ │ │
│bariere │ │ │ │
│laterale, iar │ │ │ │
│unghiurile │ │ │ │
│rampelor sunt │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │
│pentru speciile│ │ │ │
│şi categoriile │ │ │ │
│de animale care│ │ │ │
│vor fi │ │ │ │
│transportate./ │ │ │ │
│Ramps are │ │ │ │
│fitted with │ │ │ │
│side barriers │ │ │ │
│and the ramp │ │ │ │
│angles are │ │ │ │
│appropriate for│ │ │ │
│the species and│ │ │ │
│category of │ │ │ │
│animals to be │ │ │ │
│transported. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Rampele sunt │ │ │ │
│prevăzute cu │ │ │ │
│şipci │ │ │ │
│transversale │ │ │ │
│sau alte │ │ │ │
│mijloace │ │ │ │
│antiderapante │ │ │ │
│în cazul în │ │ │ │
│care înclinaţia│ │ │ │
│acestora │ │ │ │
│depăşeşte 10 │ │ │ │
│grade./Ramps │ │ │ │
│are fitted with│ │ │ │
│transverse │ │ │ │
│battens or │ │ │ │
│other anti-slip│ │ │ │
│system where │ │ │ │
│their slope is │ │ │ │
│steeper than 10│ │ │ │
│degrees. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Rampele │ │ │ │
│pentru animale │ │ │ │
│sunt prevăzute,│ │ │ │
│după caz, cu │ │ │ │
│rampe laterale │ │ │ │
│adecvate pentru│ │ │ │
│personalul care│ │ │ │
│îngrijeşte │ │ │ │
│animalele, în │ │ │ │
│scopul │ │ │ │
│facilitării │ │ │ │
│deplasării │ │ │ │
│animalelor pe │ │ │ │
│rampă./Ramps │ │ │ │
│for animals are│ │ │ │
│fitted, as │ │ │ │
│necessary, with│ │ │ │
│proper side │ │ │ │
│ramps for the │ │ │ │
│personnel │ │ │ │
│caring for the │ │ │ │
│animals, in │ │ │ │
│order to │ │ │ │
│facilitate the │ │ │ │
│animals to move│ │ │ │
│on ramps. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Pasajele, │ │ │ │
│intrările şi │ │ │ │
│rampele asigură│ │ │ │
│o înălţime │ │ │ │
│suficientă care│ │ │ │
│permite │ │ │ │
│deplasarea │ │ │ │
│animalelor fără│ │ │ │
│rănirea │ │ │ │
│acestora./ │ │ │ │
│Passageways, │ │ │ │
│doorways and │ │ │ │
│ramps provide │ │ │ │
│sufficient │ │ │ │
│height for the │ │ │ │
│animals to move│ │ │ │
│through without│ │ │ │
│injury. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Platformele │ │ │ │
│elevatoare sunt│ │ │ │
│dotate cu │ │ │ │
│bariere de │ │ │ │
│siguranţă, │ │ │ │
│astfel încât să│ │ │ │
│se împiedice │ │ │ │
│căderea sau │ │ │ │
│evadarea │ │ │ │
│animalelor în │ │ │ │
│timpul │ │ │ │
│operaţiunilor │ │ │ │
│de îmbarcare şi│ │ │ │
│debarcare./ │ │ │ │
│Lifting │ │ │ │
│platforms have │ │ │ │
│safety barriers│ │ │ │
│to prevent │ │ │ │
│animals falling│ │ │ │
│or escaping │ │ │ │
│during loading │ │ │ │
│and unloading │ │ │ │
│operations. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Boxele sunt │ │ │ │
│numerotate, iar│ │ │ │
│pardoseala │ │ │ │
│acestora are │ │ │ │
│suprafaţa │ │ │ │
│antiderapantă./│ │ │ │
│Pens are │ │ │ │
│numbered and │ │ │ │
│have anti-slip │ │ │ │
│floor surface. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există un │ │ │ │
│pasaj de │ │ │ │
│serviciu pe cel│ │ │ │
│puţin una │ │ │ │
│dintre laturile│ │ │ │
│fiecărei boxe./│ │ │ │
│There is a │ │ │ │
│service │ │ │ │
│passageway on │ │ │ │
│at least one │ │ │ │
│side of each │ │ │ │
│pen. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există boxe │ │ │ │
│de izolare clar│ │ │ │
│identificate pe│ │ │ │
│fiecare │ │ │ │
│platformă, cu │ │ │ │
│spaţiu │ │ │ │
│suficient │ │ │ │
│pentru 1% din │ │ │ │
│animale./There │ │ │ │
│are hospital │ │ │ │
│pens clearly │ │ │ │
│marked on each │ │ │ │
│platform, with │ │ │ │
│a sufficient │ │ │ │
│area for 1% of │ │ │ │
│the animals. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Mijloacele de│ │ │ │
│închidere a │ │ │ │
│boxelor sunt │ │ │ │
│asigurate │ │ │ │
│împotriva │ │ │ │
│deschiderii │ │ │ │
│accidentale./ │ │ │ │
│Closing systems│ │ │ │
│of pens do not │ │ │ │
│allow their │ │ │ │
│accidental │ │ │ │
│opening. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Boxele sunt │ │ │ │
│etanşeizate sau│ │ │ │
│izolate, după │ │ │ │
│caz, în mod │ │ │ │
│eficient./Pens │ │ │ │
│are effectively│ │ │ │
│tightened or │ │ │ │
│insulated, as │ │ │ │
│necessary. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Laturile │ │ │ │
│boxelor, │ │ │ │
│pasajelor de │ │ │ │
│acces şi │ │ │ │
│rampelor sunt │ │ │ │
│verticale./ │ │ │ │
│Sides of pens, │ │ │ │
│access │ │ │ │
│passageways and│ │ │ │
│ramps are │ │ │ │
│vertical. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Se asigură o │ │ │ │
│densitate │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │
│fiecărei specii│ │ │ │
│/mp/punte şi │ │ │ │
│spaţiu deasupra│ │ │ │
│capului, astfel│ │ │ │
│încât atunci │ │ │ │
│când animalele │ │ │ │
│sunt în poziţie│ │ │ │
│patrupedă să se│ │ │ │
│poată mişca │ │ │ │
│natural./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│space mp/deck │ │ │ │
│is provided as │ │ │ │
│well as above │ │ │ │
│the head │ │ │ │
│according to │ │ │ │
│each species so│ │ │ │
│that animals │ │ │ │
│can move │ │ │ │
│naturally when │ │ │ │
│they are in a │ │ │ │
│standing │ │ │ │
│position. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există spaţiu│ │ │ │
│suficient │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│depozitarea │ │ │ │
│unei cantităţi │ │ │ │
│de apă şi hrană│ │ │ │
│pentru întreaga│ │ │ │
│durată a │ │ │ │
│călătoriei, │ │ │ │
│plus o │ │ │ │
│cantitate │ │ │ │
│suplimentară de│ │ │ │
│25% sau │ │ │ │
│echivalentul │ │ │ │
│necesar pentru │ │ │ │
│încă trei zile │ │ │ │
│în cazul │ │ │ │
│călătoriilor │ │ │ │
│care depăşesc │ │ │ │
│24 de ore./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│space is │ │ │ │
│provided for │ │ │ │
│storing food │ │ │ │
│and water for │ │ │ │
│the entire │ │ │ │
│duration of the│ │ │ │
│journey plus an│ │ │ │
│additional │ │ │ │
│quantity of 25%│ │ │ │
│or three days’ │ │ │ │
│spare supply │ │ │ │
│for journeys │ │ │ │
│exceeding 24 │ │ │ │
│hours. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există spaţiu│ │ │ │
│suficient │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│depozitarea │ │ │ │
│unei cantităţi │ │ │ │
│suficiente de │ │ │ │
│aşternut./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│space is │ │ │ │
│provided for │ │ │ │
│storing │ │ │ │
│sufficient │ │ │ │
│bedding. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│3. Sistemul de │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│iluminat/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Lighting system│ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Zonele pentru│ │ │ │
│animale, precum│ │ │ │
│şi pasajele şi │ │ │ │
│rampele spre │ │ │ │
│aceste zone │ │ │ │
│sunt iluminate │ │ │ │
│corespunzător, │ │ │ │
│lămpile fixe │ │ │ │
│asigurând cel │ │ │ │
│puţin 20 lucşi.│ │ │ │
│/Livestock │ │ │ │
│areas, as well │ │ │ │
│as passageways │ │ │ │
│and ramps │ │ │ │
│leading to │ │ │ │
│these areas │ │ │ │
│have sufficient│ │ │ │
│lighting while │ │ │ │
│fixed lights │ │ │ │
│provide at │ │ │ │
│least 20 lux. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Pe toate │ │ │ │
│platformele │ │ │ │
│pentru animale │ │ │ │
│sunt │ │ │ │
│disponibile │ │ │ │
│suficiente │ │ │ │
│surse portabile│ │ │ │
│de iluminat │ │ │ │
│suplimentare │ │ │ │
│care asigură │ │ │ │
│cel puţin 110 │ │ │ │
│lucşi./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│portable lamps │ │ │ │
│providing at │ │ │ │
│least 110 lux │ │ │ │
│are available │ │ │ │
│on all │ │ │ │
│livestock │ │ │ │
│platforms. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Sunt │ │ │ │
│disponibile │ │ │ │
│echipamente de │ │ │ │
│iluminat de │ │ │ │
│urgenţă în │ │ │ │
│cazul │ │ │ │
│defectării │ │ │ │
│instalaţiei │ │ │ │
│electrice │ │ │ │
│principale, │ │ │ │
│care furnizează│ │ │ │
│8 lucşi în │ │ │ │
│pasaje şi pe │ │ │ │
│căile de acces,│ │ │ │
│pe o perioadă │ │ │ │
│neîntreruptă de│ │ │ │
│minimum 15 │ │ │ │
│minute./ │ │ │ │
│Emergency │ │ │ │
│lighting │ │ │ │
│providing 8 lux│ │ │ │
│for 15 minutes │ │ │ │
│without │ │ │ │
│interruption is│ │ │ │
│available on │ │ │ │
│passageways and│ │ │ │
│access ways in │ │ │ │
│the event of │ │ │ │
│failure of the │ │ │ │
│main electrical│ │ │ │
│wiring. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│4. Sistemul de │ │ │ │
│alimentare cu │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│apă/Water │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│supply system │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există │ │ │ │
│adăpătoare │ │ │ │
│adecvate │ │ │ │
│speciei, │ │ │ │
│categoriei şi │ │ │ │
│numărului de │ │ │ │
│animale │ │ │ │
│transportate./ │ │ │ │
│There are │ │ │ │
│drinking │ │ │ │
│devices │ │ │ │
│corresponding │ │ │ │
│to the species,│ │ │ │
│category and │ │ │ │
│number of │ │ │ │
│animals │ │ │ │
│transported. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│5. Sistemul de │ │ │ │
│ventilaţie/ │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│Ventilation │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│system │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există o │ │ │ │
│înălţime │ │ │ │
│corespunzătoare│ │ │ │
│deasupra │ │ │ │
│fiecărei boxe │ │ │ │
│pentru a se │ │ │ │
│asigura │ │ │ │
│ventilaţia │ │ │ │
│adecvată pentru│ │ │ │
│speciile şi │ │ │ │
│categoriile de │ │ │ │
│animale │ │ │ │
│transportate./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│height is │ │ │ │
│provided above │ │ │ │
│each pen in │ │ │ │
│order to ensure│ │ │ │
│proper │ │ │ │
│ventilation for│ │ │ │
│the species and│ │ │ │
│category of │ │ │ │
│animals │ │ │ │
│transported. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Gurile de │ │ │ │
│admisie a │ │ │ │
│aerului sunt │ │ │ │
│amplasate │ │ │ │
│astfel încât │ │ │ │
│fluxul de aer │ │ │ │
│să nu fie │ │ │ │
│împiedicat de │ │ │ │
│nicio │ │ │ │
│obstrucţie, │ │ │ │
│precum partiţii│ │ │ │
│solide, │ │ │ │
│aşternuturi, │ │ │ │
│nutreţ./Air │ │ │ │
│vents are │ │ │ │
│placed so that │ │ │ │
│airflow is not │ │ │ │
│hindered by any│ │ │ │
│obstruction │ │ │ │
│such as solid │ │ │ │
│partitions, │ │ │ │
│bedding, feed. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│6. Sistem │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│stingerea │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│incendiilor/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Firefighting │ │ │ │
│system │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- În toate │ │ │ │
│zonele pentru │ │ │ │
│animale vii │ │ │ │
│este instalat │ │ │ │
│în mod │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│un sistem │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│stingerea │ │ │ │
│incendiilor./A │ │ │ │
│firefighting │ │ │ │
│system is │ │ │ │
│appropriately │ │ │ │
│installed in │ │ │ │
│all livestock │ │ │ │
│areas. │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Sunt afişate,│ │ │ │
│în locuri │ │ │ │
│vizibile, │ │ │ │
│notificări │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│interzicerea │ │ │ │
│fumatului şi a │ │ │ │
│utilizării de │ │ │ │
│lămpi cu │ │ │ │
│flacără │ │ │ │
│deschisă (în │ │ │ │
│cazul în care │ │ │ │
│se utilizează │ │ │ │
│sau se │ │ │ │
│transportă fân,│ │ │ │
│paie, alte │ │ │ │
│tipuri de │ │ │ │
│nutreţ ori │ │ │ │
│materiale de │ │ │ │
│aşternut de │ │ │ │
│natură │ │ │ │
│inflamabilă)./ │ │ │ │
│Warnings are │ │ │ │
│clearly │ │ │ │
│displayed │ │ │ │
│banning smoking│ │ │ │
│or using of │ │ │ │
│open flame │ │ │ │
│burners (if │ │ │ │
│fodder, straws │ │ │ │
│or other │ │ │ │
│inflammable │ │ │ │
│feed or bedding│ │ │ │
│are used or │ │ │ │
│transported). │ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│7. Sistem de │ │ │ │
│evacuare a │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│dejecţiilor/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Drainage system│ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│Există un │ │ │ │
│sistem de │ │ │ │
│evacuare a │ │ │ │
│dejecţiilor din│ │ │ │
│boxe şi de pe │ │ │ │
│platforme./ │ │ │ │
│There is a │ │ │ │
│drainage system│ │ │ │
│for draining │ │ │ │
│fluids from │ │ │ │
│pens and decks.│ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│8. Altele/Other│Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există 1 │ │ │ │
│pistol cu bolţ │ │ │ │
│captiv adecvat │ │ │ │
│speciilor de │ │ │ │
│animale care │ │ │ │
│urmează să fie │ │ │ │
│transportate şi│ │ │ │
│capse │ │ │ │
│suficiente./ │ │ │ │
│There is 1 │ │ │ │
│captive bolt │ │ │ │
│and ammunition.│ │ │ │
├───────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există cel │ │ │ │
│puţin 2 │ │ │ │
│instrumente de │ │ │ │
│măsurare a │ │ │ │
│temperaturii în│ │ │ │
│cazul punţilor │ │ │ │
│deschise şi cel│ │ │ │
│puţin 3 în │ │ │ │
│cazul punţilor │ │ │ │
│închise./There │ │ │ │
│are at least 2 │ │ │ │
│temperature │ │ │ │
│measurement │ │ │ │
│devices on the │ │ │ │
│open decks and │ │ │ │
│at least 3 on │ │ │ │
│the closed │ │ │ │
│decks. │ │ │ │
├───────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┤
│9. SUPRAFAŢA UTILĂ PENTRU ANIMALE (mp)/SURFACE │
│AREA OF LIVESTOCK PENS (mp) │
├─────┬─────────┬─────────┬─────────────┬──────────┤
│Nr. │Suprafaţa│Suprafaţa│ │ │
│punte│boxei de │utilă/ │Specia/ │Nr. punte/│
│/Deck│izolare/ │Usable │Species │Deck No. │
│No. │Hospital │area │ │ │
│ │pen area │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┘

    Partea a III-a/Part III

┌────────────────┬─────────┬─────────────┬──────────┐
│1. Cerinţe │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│generale/General│Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│requirements │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Nava este │ │ │ │
│proiectată, │ │ │ │
│construită, │ │ │ │
│întreţinută şi │ │ │ │
│exploatată │ │ │ │
│corespunzător │ │ │ │
│pentru speciile │ │ │ │
│şi categoriile │ │ │ │
│de animale care │ │ │ │
│urmează să fie │ │ │ │
│transportate./ │ │ │ │
│The vessel is │ │ │ │
│designed, │ │ │ │
│constructed, │ │ │ │
│maintained and │ │ │ │
│operated in │ │ │ │
│accordance with │ │ │ │
│the species and │ │ │ │
│category of │ │ │ │
│animals to be │ │ │ │
│transported. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Rezistenţa │ │ │ │
│barelor şi a │ │ │ │
│platformelor │ │ │ │
│boxelor este │ │ │ │
│adecvată pentru │ │ │ │
│speciile şi │ │ │ │
│categoriile ce │ │ │ │
│urmează a fi │ │ │ │
│transportate./ │ │ │ │
│Strength for pen│ │ │ │
│rails and decks │ │ │ │
│is appropriate │ │ │ │
│for the species │ │ │ │
│and category of │ │ │ │
│animals to be │ │ │ │
│transported. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Se asigură │ │ │ │
│protecţie │ │ │ │
│suficientă la │ │ │ │
│acţiunea │ │ │ │
│condiţiilor │ │ │ │
│meteorologice şi│ │ │ │
│maritime./ │ │ │ │
│Sufficient │ │ │ │
│protection from │ │ │ │
│inclement │ │ │ │
│weather and │ │ │ │
│marine │ │ │ │
│conditions is │ │ │ │
│provided. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│2. Sistemul de │ │ │ │
│alimentare cu │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│apă/Water supply│Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│system │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există un │ │ │ │
│sistem care are │ │ │ │
│capacitatea de │ │ │ │
│furnizare │ │ │ │
│continuă a apei │ │ │ │
│proaspete în │ │ │ │
│fiecare boxă./ │ │ │ │
│There is a │ │ │ │
│system capable │ │ │ │
│of supplying │ │ │ │
│fresh water │ │ │ │
│continuously in │ │ │ │
│each pen. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │
│alternative de │ │ │ │
│pompare pentru │ │ │ │
│apă în cazul │ │ │ │
│defectării │ │ │ │
│sistemelor │ │ │ │
│principale de │ │ │ │
│pompare, precum │ │ │ │
│şi pompe de │ │ │ │
│rezervă sau │ │ │ │
│portabile./ │ │ │ │
│Alternative │ │ │ │
│pumping │ │ │ │
│equipment is │ │ │ │
│available in the│ │ │ │
│event of failure│ │ │ │
│of the primary │ │ │ │
│pumping system │ │ │ │
│as well as │ │ │ │
│spares or │ │ │ │
│portable pumps. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există │ │ │ │
│rezervoare de │ │ │ │
│apă curate, │ │ │ │
│dotate cu sistem│ │ │ │
│de verificare a │ │ │ │
│nivelului apei./│ │ │ │
│There are clean │ │ │ │
│water tanks │ │ │ │
│fitted with a │ │ │ │
│system allowing │ │ │ │
│their water │ │ │ │
│level to be │ │ │ │
│checked. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│3. Sistemul de │ │ │ │
│ventilaţie/ │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│Ventilation │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│system │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Se asigură cel│ │ │ │
│puţin/The │ │ │ │
│following are │ │ │ │
│provided as a │ │ │ │
│minimum: │ │ │ │
│- 40 │ │ │ │
│reîmprospătări/ │ │ │ │
│h, în cazul în │ │ │ │
│care │ │ │ │
│compartimentul │ │ │ │
│este total │ │ │ │
│închis, iar │ │ │ │
│înălţimea este │ │ │ │
│mai mică sau │ │ │ │
│egală cu 2,3 m/ │ │ │ │
│40 air changes │ │ │ │
│per hour if the │ │ │ │
│compartment is │ │ │ │
│fully enclosed │ │ │ │
│and the clear │ │ │ │
│height is less │ │ │ │
│or equal to 2.3 │ │ │ │
│m; │ │ │ │
│- 30 │ │ │ │
│reîmprospătări/ │ │ │ │
│h, în cazul în │ │ │ │
│care │ │ │ │
│compartimentul │ │ │ │
│este total │ │ │ │
│închis, iar │ │ │ │
│înălţimea este │ │ │ │
│mai mare de 2,3 │ │ │ │
│m/30 air changes│ │ │ │
│per hour if the │ │ │ │
│compartment is │ │ │ │
│fully enclosed │ │ │ │
│and the clear │ │ │ │
│height is more │ │ │ │
│than 2.3 m; │ │ │ │
│- 75% din │ │ │ │
│capacitatea │ │ │ │
│menţionată │ │ │ │
│anterior în │ │ │ │
│cazul în care │ │ │ │
│compartimentul │ │ │ │
│este parţial │ │ │ │
│închis/75% of │ │ │ │
│the above │ │ │ │
│relevant │ │ │ │
│capacity if the │ │ │ │
│compartment is │ │ │ │
│partially │ │ │ │
│enclosed. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- La bord sunt │ │ │ │
│transportate │ │ │ │
│piese de schimb │ │ │ │
│suficiente │ │ │ │
│pentru repararea│ │ │ │
│sau înlocuirea │ │ │ │
│ventilatoarelor │ │ │ │
│sau motoarelor │ │ │ │
│ventilatoarelor.│ │ │ │
│/Sufficient │ │ │ │
│spares for │ │ │ │
│repairing or │ │ │ │
│replacing fans │ │ │ │
│or fan engines │ │ │ │
│are available │ │ │ │
│onboard. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│4. Sistemul de │ │ │ │
│evacuare a │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│dejecţiilor/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Drainage system │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Are o │ │ │ │
│capacitate │ │ │ │
│suficientă │ │ │ │
│pentru a evacua │ │ │ │
│fluidele din │ │ │ │
│boxe şi de pe │ │ │ │
│platforme, în │ │ │ │
│orice condiţii./│ │ │ │
│Is capable of │ │ │ │
│draining fluids │ │ │ │
│from pens and │ │ │ │
│decks under all │ │ │ │
│conditions. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Conductele şi │ │ │ │
│canalele de │ │ │ │
│evacuare │ │ │ │
│colectează │ │ │ │
│fluidele în │ │ │ │
│puţuri sau │ │ │ │
│rezervoare din │ │ │ │
│care reziduurile│ │ │ │
│sunt evacuate │ │ │ │
│prin pompe sau │ │ │ │
│ejectoare./ │ │ │ │
│Drainpipes and │ │ │ │
│channels collect│ │ │ │
│the fluids in │ │ │ │
│wells or tanks │ │ │ │
│from where │ │ │ │
│sewage can be │ │ │ │
│discharged by │ │ │ │
│means of pumps │ │ │ │
│or ejectors. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există │ │ │ │
│echipamente │ │ │ │
│alternative de │ │ │ │
│pompare care │ │ │ │
│asigură │ │ │ │
│evacuarea în │ │ │ │
│cazul defectării│ │ │ │
│sistemului │ │ │ │
│principal de │ │ │ │
│pompare, precum │ │ │ │
│şi pompe de │ │ │ │
│rezervă sau │ │ │ │
│portabile./There│ │ │ │
│is alternative │ │ │ │
│pumping │ │ │ │
│equipment │ │ │ │
│ensuring │ │ │ │
│drainage in the │ │ │ │
│event of failure│ │ │ │
│of the primary │ │ │ │
│pumping system, │ │ │ │
│as well as spare│ │ │ │
│and portable │ │ │ │
│pumps. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│5. Sistemul de │ │ │ │
│stingere a │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│incendiilor/ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
│Firefighting │ │ │ │
│system │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există un │ │ │ │
│sistem adecvat │ │ │ │
│de stingere a │ │ │ │
│incendiilor în │ │ │ │
│toate zonele │ │ │ │
│pentru animale./│ │ │ │
│A firefighting │ │ │ │
│system is in │ │ │ │
│place in all │ │ │ │
│livestock areas.│ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există un │ │ │ │
│program de │ │ │ │
│inspecţie şi │ │ │ │
│testare a │ │ │ │
│extinctoarelor │ │ │ │
│de pe │ │ │ │
│platformele │ │ │ │
│pentru animale, │ │ │ │
│în conformitate │ │ │ │
│cu │ │ │ │
│reglementările │ │ │ │
│Convenţiei │ │ │ │
│internaţionale │ │ │ │
│pentru ocrotirea│ │ │ │
│vieţii omeneşti │ │ │ │
│pe mare./There │ │ │ │
│is an inspection│ │ │ │
│and testing │ │ │ │
│program for │ │ │ │
│extinguishers in│ │ │ │
│the livestock │ │ │ │
│areas in │ │ │ │
│accordance with │ │ │ │
│International │ │ │ │
│Convention for │ │ │ │
│the Safety of │ │ │ │
│Life at Sea. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│6. Altele/Other │Conform/ │Neconform/ │Observaţii│
│ │Compliant│Non-compliant│/ Notes │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există o sursă│ │ │ │
│principală şi o │ │ │ │
│sursă secundară │ │ │ │
│de electricitate│ │ │ │
│care │ │ │ │
│funcţionează │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│specificaţiilor │ │ │ │
│din planurile │ │ │ │
│navei./There is │ │ │ │
│a primary and a │ │ │ │
│secondary source│ │ │ │
│of power │ │ │ │
│operating as │ │ │ │
│declared in the │ │ │ │
│vessel’s plans. │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼─────────────┼──────────┤
│- Există un │ │ │ │
│sistem de │ │ │ │
│monitorizare, │ │ │ │
│control şi │ │ │ │
│alarmă în cabina│ │ │ │
│timonei pentru │ │ │ │
│sistemele de │ │ │ │
│ventilaţie, │ │ │ │
│alimentare şi/ │ │ │ │
│sau producţie a │ │ │ │
│apei, evacuarea │ │ │ │
│dejecţiilor şi │ │ │ │
│iluminat./There │ │ │ │
│is a monitoring,│ │ │ │
│control and │ │ │ │
│alarm system for│ │ │ │
│ventilation, │ │ │ │
│water supply and│ │ │ │
│/or production, │ │ │ │
│drainage and │ │ │ │
│lighting. │ │ │ │
├────────────────┴─────────┴─────────────┴──────────┤
│[ ] Nava de transport animale vii îndeplineşte │
│cerinţele pentru autorizare şi este destinată │
│pentru transportul următoarelor specii ………………….. şi│
│categorii …………… de animale./The livestock vessel │
│complies with the requirements for approval and is │
│intended for the transport of the following animal │
│species ……………… and categories …………………….. │
│Se propun autorizarea navei ……………. şi emiterea │
│certificatului de autorizare pentru nave de │
│transport animale vii pentru călătorii care │
│depăşesc 10 mile marine de către DSVSA ………………../ │
│Approval of the vessel …………………….. and issue of the │
│certificate of approval of livestock vessels for │
│journeys exceeding 10 nautical miles by SVFSD │
│…………………. are recommended. │
├───────────────────────────────────────────────────┤
│[ ] Nava de transport animale vii nu îndeplineşte │
│cerinţele pentru autorizare./The livestock vessel │
│does not comply with the requirements for approval.│
└───────────────────────────────────────────────────┘

    Partea I/Part I
    Căpitan specialist/ Captain,
    ...............................................
    (semnătura/signature)
    Partea a II-a/Part II
    Medic veterinar oficial/ Official veterinarian,
    ...............................................
    (semnătura, parafa, ştampila/ signature, seal, stamp)
    Partea a III-a/Part III
    Expert maritim autorizat/ Authorised maritime expert,
    ...............................................
    (semnătura/signature)
    Am luat cunoştinţă.
    Reprezentant legal al operatorului economic/ Legal representative of the business operator,
    ...............................................
    (numele, semnătura/ name, signature)
    Aprobat/Approved:
    Director/Director,
    ...............................................
    (semnătura, parafa, ştampila/ signature, seal, stamp)"

    18. Anexa nr. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 10

    la procedură
    Raportul comandantului/Master’s report

┌─────────────────────────────────────┬┐
│Denumirea navei/Name of vessel ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul OMI/IMO number ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul de înmatriculare/Port of ││
│registry ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Tipul navei/Data conversiei în navă ││
│de transport animale vii, dacă este ││
│cazul/Type of vessel/Date of ││
│conversion to livestock vessel, if ││
│applicable ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Nr. autorizaţie/Approval number ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numele proprietarului navei/Name of ││
│owner of vessel ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Adresa/Address ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul (porturile) de îmbarcare/ ││
│Loading port(s) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data (datele) îmbarcării/Date(s) of ││
│loading ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi specia de animale ││
│îmbarcate/Number of livestock loaded ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Portul (porturile) de îmbarcare/ ││
│Loading port(s) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Data (datele) debarcării/Date(s) of ││
│unloading ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Numărul şi specia de animale ││
│debarcate/Number of livestock ││
│discharged ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea şi tipul furajelor ││
│încărcate/existente la bord în ││
│momentul plecării/Amount and type of ││
│feed loaded/on board at departure ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea de apă încărcată/existentă││
│la bord în momentul plecării/Amount ││
│of drinking water loaded/on board at ││
│departure ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea zilnică de apă produsă la ││
│bord/Daily amount of water produced ││
│on board ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Cantitatea de apă încărcată în ││
│porturile intermediare ││
│(Se ataşează documente suplimentare.)││
│/Amount of water taken on board at ││
│intermediate ports (Attach ││
│documentary evidence.) ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Condiţiile meteorologice/Weather ││
│conditions ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│Defecţiuni/Breakdowns ││
└─────────────────────────────────────┴┘


┌────┬───────────────────────┬───────────────────────┐
│Ziua│Temperatura pe punţi/ │Umiditatea pe punţi/ │
│/Day│Temperature on decks │Humidity on decks │
├────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤
│ │Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│Punte│
│1 │/Deck│/Deck│/Deck│/Deck│/Deck│/Deck│/Deck│/Deck│
│ │1 │2 │3 │4 │1 │2 │3 │4 │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘


┌──────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │Nr. │Nr. │Nr. │ │
│ │Nr. total│Nr. │animale │animale │total │ │
│ │de │animale │rănite/ │rănite/ │de │ │
│ │animale │rănite la│bolnave în│bolnave │animale│ │
│Puntea│îmbarcate│îmbarcare│timpul │la │rănite/│Motive/│
│/Deck │/ Total │/ No. │călătoriei│debarcare│bolnave│Reasons│
│ │no. of │injured │/ No. ill/│/ No. ill│/ Total│ │
│ │animals │during │injured │/injured │no. ill│ │
│ │loaded │loading │during │during │/ │ │
│ │ │ │voyage │discharge│injured│ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────┼───────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────┴───────┘


┌──────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────┐
│ │Nr. total│ │ │ │ │ │
│ │de │Mortalitate│Mortalitate│Mortalitate│ │ │
│ │animale │la │în timpul │la │Mortalitate│ │
│Puntea│îmbarcate│îmbarcare/ │călătoriei/│debarcare/ │totală/ │Motive/│
│/Deck │/ Total │Mortalities│Mortalities│Mortalities│Total │Reasons│
│ │no. of │during │during │during │mortalities│ │
│ │animals │loading │voyage │discharge │ │ │
│ │loaded │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│4 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────┤
│5 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────┘

    Numele şi semnătura comandantului/Master’s name and signature
    Data/Date"

    19. Anexa nr. 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 12

    la procedură
    RAPORT DE INSPECŢIE*
    INSPECTION REPORT*
    a navei pentru transport animale vii autorizate de autoritatea competentă
    din România sau a altui stat membru care îmbarcă animale vii destinate exportului din România
    of the vessel for the transport of live animals authorized by the competent
    authority in Romania or of another member state that embarks live animals intended for export from Romania * În conformitate cu anexa nr. .... din Procedura de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României din data ..... .
    * In accordance with Appendix No. ..... from the Procedure for the evaluation of maritime transporters and ships transporting live animals with a view to authorization or operation from the territory of Romania, dated ..... ..
    Subsemnatul/I, the undersigned ......................................................, expert maritim autorizat de Autoritatea Navală Română/maritime expert authorized by the Romanian Naval Authority, având în vedere notificarea înregistrată la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor/having regard to the notification registered with the Sanitary Veterinary and Food Safety Directorate ................................ cu nr./under no. ...... din data de/on........................ privind sosirea la îmbarcare a navei de transport animale vii cu denumirea/on the arrival for loading of the livestock vessel ................................... nr. IMO/IMO no. ..................................................... sub pavilionul/flag .............................., cu certificatul de autorizare nr./certificate of approval no. ..................................., valabil până la/valid until ...................., emis de/issued by ..........................................., aparţinând operatorului economic (armatorul)/belonging to the business operator (ship’s owner) ........................................, reprezentată legal prin/legally represented by ........................................................., adresa/address: strada/street ……..............…….. nr./no. ..........., cod poştal/postal code ................, telefon/telephone .........................., fax/fax ....................., e-mail/e-mail ....................................,
    în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare/in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) no. 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) no. 1.255/97 as amended,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 412/2002, cu modificările şi completările ulterioare/in accordance with the provisions of Government Ordinance no. 42/1997 on sea transport and inland waterways, approved as amended and completed by Law no. 412/2002, as amended and completed,
    am verificat cerinţele de construcţie, echipare şi funcţionare pe care le îndeplineşte nava de transport animale vii, constatând în următoarele/checked the construction, equipment and operation requirements that the live animal transport vessel meets, finding the following:

┌───┬────────────────┬─────────┬─────────────┐
│Nr.│Lista de │Conform/ │Neconform/ │
│/ │verificare/ │Compliant│Non-compliant│
│No.│Checklist │ │ │
├───┼────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Cerinţe generale/General requirements │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Nava este │ │ │
│ │proiectată, │ │ │
│ │construită, │ │ │
│ │întreţinută şi │ │ │
│ │exploatată │ │ │
│ │corespunzător │ │ │
│ │pentru speciile │ │ │
│ │şi categoriile │ │ │
│ │de animale care │ │ │
│ │urmează să fie │ │ │
│ │transportate./ │[ ] │[ ] │
│ │The vessel is │ │ │
│ │designed, │ │ │
│ │constructed, │ │ │
│ │maintained and │ │ │
│ │operated in │ │ │
│ │accordance with │ │ │
│ │the species and │ │ │
│ │category of │ │ │
│ │animals to be │ │ │
│ │transported. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- Rezistenţa │ │ │
│ │barelor şi a │ │ │
│ │platformelor │ │ │
│ │boxelor este │ │ │
│ │adecvată pentru │ │ │
│1. │speciile şi │ │ │
│ │categoriile ce │ │ │
│ │urmează a fi │ │ │
│ │transportate./ │[ ] │[ ] │
│ │The strength for│ │ │
│ │pen rails and │ │ │
│ │decks is │ │ │
│ │appropriate for │ │ │
│ │the species and │ │ │
│ │category of │ │ │
│ │animals to be │ │ │
│ │transported. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- Se asigură │ │ │
│ │protecţie │ │ │
│ │suficientă la │ │ │
│ │acţiunea │ │ │
│ │condiţiilor │ │ │
│ │meteorologice şi│ │ │
│ │maritime./ │[ ] │[ ] │
│ │Sufficient │ │ │
│ │protection from │ │ │
│ │inclement │ │ │
│ │weather and │ │ │
│ │marine │ │ │
│ │conditions is │ │ │
│ │provided. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Sistemul de alimentare cu apă/Water │
│ │supply system │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Există un │ │ │
│ │sistem care are │ │ │
│ │capacitatea de │ │ │
│ │furnizare │ │ │
│ │continuă a apei │ │ │
│ │proaspete în │ │ │
│ │fiecare boxă./ │[ ] │[ ] │
│ │There is a │ │ │
│ │system capable │ │ │
│ │of supplying │ │ │
│ │fresh water │ │ │
│ │continuously in │ │ │
│ │each pen. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- Există │ │ │
│ │echipamente │ │ │
│ │alternative de │ │ │
│2. │pompare pentru │ │ │
│ │apă în cazul │ │ │
│ │defectării │ │ │
│ │sistemelor │ │ │
│ │principale de │ │ │
│ │pompare, precum │ │ │
│ │şi pompe de │ │ │
│ │rezervă sau │[ ] │[ ] │
│ │portabile./ │ │ │
│ │Alternative │ │ │
│ │pumping │ │ │
│ │equipment is │ │ │
│ │available in the│ │ │
│ │event of failure│ │ │
│ │of the primary │ │ │
│ │pumping system, │ │ │
│ │as well as │ │ │
│ │spares or │ │ │
│ │portable pumps. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Sistemul de ventilaţie/Ventilation │
│ │system │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Funcţionează │ │ │
│ │conform │ │ │
│ │specificaţiilor │ │ │
│ │din documentaţia│ │ │
│ │şi planurile │ │ │
│ │navei./The │ │ │
│ │ventilation │[ ] │[ ] │
│ │system works │ │ │
│ │according to the│ │ │
│ │specifications │ │ │
│ │in the ship’s │ │ │
│ │documentation │ │ │
│ │and plans. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- La bord sunt │ │ │
│3. │transportate │ │ │
│ │piese de schimb │ │ │
│ │suficiente │ │ │
│ │pentru repararea│ │ │
│ │sau înlocuirea │ │ │
│ │ventilatoarelor │ │ │
│ │sau motoarelor │ │ │
│ │ventilatoarelor.│[ ] │[ ] │
│ │/Sufficient │ │ │
│ │spare parts for │ │ │
│ │repairing or │ │ │
│ │replacing the │ │ │
│ │fans/the fan │ │ │
│ │engines are │ │ │
│ │transported on │ │ │
│ │board. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Sistemul de evacuare a dejecţiilor/ │
│ │Drainage system │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Are o │ │ │
│ │capacitate │ │ │
│ │suficientă │ │ │
│ │pentru a evacua │ │ │
│ │fluidele din │ │ │
│ │boxe şi de pe │ │ │
│ │platforme, în │[ ] │[ ] │
│ │orice condiţii./│ │ │
│ │Is capable of │ │ │
│ │draining fluids │ │ │
│ │from pens and │ │ │
│ │decks under all │ │ │
│ │conditions. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- Conductele şi │ │ │
│ │canalele de │ │ │
│ │evacuare │ │ │
│ │colectează │ │ │
│ │fluidele în │ │ │
│ │puţuri sau │ │ │
│ │rezervoare din │ │ │
│ │care reziduurile│ │ │
│ │sunt evacuate │ │ │
│ │prin pompe sau │[ ] │[ ] │
│ │ejectoare./ │ │ │
│ │Drainpipes and │ │ │
│ │channels collect│ │ │
│ │the fluids in │ │ │
│ │wells or tanks │ │ │
│4. │from where │ │ │
│ │sewage can be │ │ │
│ │discharged by │ │ │
│ │means of pumps │ │ │
│ │or ejectors. │ │ │
│ ├────────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │- Există │ │ │
│ │echipamente │ │ │
│ │alternative de │ │ │
│ │pompare care │ │ │
│ │asigură │ │ │
│ │evacuarea în │ │ │
│ │cazul defectării│ │ │
│ │sistemului │ │ │
│ │principal de │ │ │
│ │pompare, precum │ │ │
│ │şi pompe de │ │ │
│ │rezervă sau │[ ] │[ ] │
│ │portabile./There│ │ │
│ │is alternative │ │ │
│ │pumping │ │ │
│ │equipment │ │ │
│ │ensuring │ │ │
│ │drainage in the │ │ │
│ │event of failure│ │ │
│ │of the primary │ │ │
│ │pumping system, │ │ │
│ │as well as spare│ │ │
│ │and portable │ │ │
│ │pumps. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Sistemul de stingere a incendiilor/ │
│ │Firefighting system │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Există un │ │ │
│ │sistem adecvat │ │ │
│ │de stingere a │ │ │
│ │incendiilor în │ │ │
│5. │toate zonele │[ ] │[ ] │
│ │pentru animale./│ │ │
│ │A firefighting │ │ │
│ │system is in │ │ │
│ │place in all │ │ │
│ │livestock areas.│ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Surse de alimentare cu electricitate/ │
│ │Sources of power supply │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Există o sursă│ │ │
│ │principală şi o │ │ │
│ │sursă secundară │ │ │
│ │de electricitate│ │ │
│ │care │ │ │
│ │funcţionează │ │ │
│ │conform │ │ │
│6. │specificaţiilor │[ ] │[ ] │
│ │din planurile │ │ │
│ │navei./There is │ │ │
│ │a primary and a │ │ │
│ │secondary source│ │ │
│ │of power │ │ │
│ │operating as │ │ │
│ │declared in the │ │ │
│ │vessel’s plans. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
│ │Sisteme de monitorizare, control şi │
│ │alarmă/Monitoring, control and alarm │
│ │systems │
│ ├────────────────┬─────────┬─────────────┤
│ │- Există un │ │ │
│ │sistem de │ │ │
│ │monitorizare, │ │ │
│ │control şi │ │ │
│ │alarmă în cabina│ │ │
│ │timonei pentru │ │ │
│ │sistemele de │ │ │
│ │ventilaţie, │ │ │
│ │alimentare şi/ │ │ │
│7. │sau producţie a │ │ │
│ │apei, evacuarea │[ ] │[ ] │
│ │dejecţiilor şi │ │ │
│ │iluminat./There │ │ │
│ │is a monitoring,│ │ │
│ │control and │ │ │
│ │alarm system for│ │ │
│ │ventilation, │ │ │
│ │water supply and│ │ │
│ │/or production, │ │ │
│ │drainage and │ │ │
│ │lighting. │ │ │
│ ├────────────────┴─────────┴─────────────┤
│ │Observaţii-recomandări/ │
│ │Observations-recommendations │
├───┼────────────────────────────────────────┤
└───┴────────────────────────────────────────┘


    Data/Date: ................................................................................................................
    Verificat de expert maritim autorizat/ Checked by authorized maritime expert,
    ........................................................
    (numele şi semnătura/name and stamp)
    Agentul navei/ Ship’s agent,
    ........................................................
    (numele şi semnătura/name and stamp)
    Comandant navă/Master of ....................................................,
    ...............................................................................................
    (numele, semnătura şi stampila navei/name, signature and ship’s stamp)"

    20. După anexa nr. 13 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 14, cu următorul cuprins:
    "    ANEXA 14

    la procedură
    REGISTRU
    de evidenţă a transportatorilor navali autorizaţi

┌────┬─────────────┬────────────────┬─────────┬─────────────────┬─────────┬────────────┬──────────────────┬──────────────────┬────────────┐
│ │Data │ │Date de │ │ │ │Nr./data emiterii │Data expirării │ │
│Nr. │depunerii/ │Denumirea │contact │Denumirea │Denumirea│Specii de │autorizaţiei │autorizaţiei │ │
│crt.│înregistrării│reprezentantului│(telefon,│transportatorului│navei │animale │sanitar-veterinare│sanitar-veterinare│Observaţii*)│
│ │cererii şi │legal │fax, │ │ │transportate│de transport │de transport │ │
│ │documentaţiei│ │e-mail) │ │ │ │animale vii │animale vii │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────────┼─────────┼─────────────────┼─────────┼────────────┼──────────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────────┴─────────┴─────────────────┴─────────┴────────────┴──────────────────┴──────────────────┴────────────┘

    *) Se vor menţiona data evaluării şi măsurile dispuse pentru neconformităţile constatate."    ART. II
    Modelul fişei de inspecţie prevăzute la art. 15 alin. (3) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020, astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din prezentul ordin, se elaborează în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.

    ART. III
    La anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la litera B numărul curent 26 coloana a doua, nota de subsol ^1) se abrogă.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016