Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 10 din 13 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 10 din 13 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 64 din 20 ianuarie 2021
    În temeiul art. 12 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 150/2018 pentru aprobarea atribuţiilor specifice structurilor din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi a fişelor posturilor personalului din conducerea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.108 din 28 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 13 ianuarie 2021.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 150/2018)
    FIŞA POSTULUI
    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: Comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
    2. Denumirea şi codul postului: prim-adjunct al inspectorului general
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 2
    4. Relaţii cu alte posturi:
    4.1. Relaţii ierarhice:
    - se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);
    – are în subordine nemijlocită Centrul Operaţional Naţional, Direcţia pregătire pentru intervenţie şi rezilienţa comunităţilor, Direcţia planificare exerciţii şi management stări excepţionale şi structura de securitate;
    – este şeful structurii de securitate şi funcţionar de securitate NATO şi UE

    4.2. Relaţii funcţionale:
    - coordonează activitatea întregului personal al structurilor din unităţile subordonate IGSU cu atribuţii pe linia managementului situaţiilor de urgenţă, pregătirii personalului operativ, a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, respectiv a planificării şi mobilizării resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege şi la declararea stărilor de mobilizare şi război;
    – coordonează activitatea prim-adjuncţilor inspectorilor-şefi/ şefilor de stat major din unităţile subordonate IGSU;
    – îndrumă şi coordonează activitatea pe linia protecţiei informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE din IGSU şi unităţile subordonate, inclusiv pe linie de secretariat şi documente clasificate

    4.3. Relaţii de control:
    - controlează şi evaluează activitatea şefilor structurilor funcţionale din subordinea sa nemijlocită şi a subalternilor acestora, precum şi a unităţilor subordonate inspectoratului general, în domeniul de competenţă, precum şi în alte domenii stabilite de inspectorul general;
    – controlează, în toate domeniile protecţiei informaţiilor clasificate, unităţile subordonate IGSU;
    – conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU, conform planificării aprobate de către inspectorul general

    4.4. Relaţii de reprezentare:
    - asigură relaţiile IGSU cu instituţiile naţionale şi internaţionale, în baza mandatului încredinţat;
    – reprezintă inspectoratul general, în domeniul de competenţă, în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice centrale din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu celelalte ministere, instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane juridice şi fizice

    4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:
    - colaborează cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai instituţiilor publice şi organizaţiilor internaţionale, precum şi cu persoane juridice private, care au atribuţii în domeniul apărării vieţii, bunurilor şi al protecţiei mediului


    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
    - asigură, prin structurile subordonate şi cele coordonate, managementul situaţiilor de urgenţă, pregătirea personalului operativ propriu şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, desfăşurarea activităţilor de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război, şi informarea oportună a inspectorului general asupra măsurilor întreprinse;
    – avizează documentele necesare organizării, conducerii şi desfăşurării activităţii IGSU şi structurilor subordonate pe domeniul de competenţă;
    – asigură îndeplinirea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, în toate componentele acesteia;
    – reprezintă IGSU în lipsa inspectorului general, cu excepţia situaţiilor când se dispune altfel;
    – înlocuieşte comandantul acţiunii, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, în lipsa acestuia şi a inspectorului general sau când este desemnat pentru comanda acţiunii


    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer
    2. Gradul militar minim necesar ocupantului postului: colonel
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
    3.1. Pregătire de bază:
    - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: „Matematică“, „Fizică“, „Chimie“, „Inginerie chimică“, „Inginerie civilă“, „Ingineria instalaţiilor“, „Inginerie electrică“, „Inginerie mecanică“, „Inginerie energetică“, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale“, „Ingineria autovehiculelor“, „Ingineria sistemelor“, „Inginerie genistică“, „Inginerie industrială“, „Ştiinţe inginereşti aplicate“, „Ingineria materialelor“, „Ingineria mediului“, „Inginerie şi management“, „Drept“, „Ştiinţe administrative“, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, „Management“, „Informatică“, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei“, „Ingineria transporturilor“, „Inginerie de armament, rachete şi muniţii“, „Cibernetică, statistică şi informatică economică“, „Contabilitate“, „Economie“, „Finanţe“

    3.2. Pregătire de specialitate:
    - studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
    – curs de perfecţionare/specializare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă sau în domenii conexe

    3.3. Alte cunoştinţe: -
    3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor: să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO COSMIC TOP SECRET ATOMAL şi SECRET UE, după încadrare
    3.5. Limbi străine: -

    4. Experienţă:
    4.1. Vechime în muncă, din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 15 ani/15 ani
    4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/armă: 7 ani/7 ani
    4.3. Vechime în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 4 ani
    4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -

    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (de previziune/planificare, organizare, decizie, coordonare şi control); gândire analitică şi conceptuală; flexibilitate în gândire (capacitatea de a face faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele mai potrivite/eficiente, indiferent de provenienţa acestora); capacităţi de comunicare (orală şi scrisă), mediere şi negociere; capacităţi de a lucra în echipă, de îndrumare şi consiliere; rezistenţă la stres (capacitatea de adaptare la situaţiile generate de stres şi gestionarea eficientă a acestora); stăpânire de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau izbucniri emoţionale); abilităţi în utilizarea computerului personal şi a altor echipamente informatice)
    6. Aptitudini şi abilităţi necesare: spirit de iniţiativă, asumarea responsabilităţii, preocupare pentru dezvoltare profesională; probitate; respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; obiectivitate; consecvenţă; spirit critic; exigenţă; fermitate; prestanţă (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe)
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
    8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă: sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
    2. Programul de lucru: de regulă, 8 ore/zi în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00
    3. Deplasări curente:
    - verificări şi controale la unităţile subordonate - inopinat;
    – instruiri metodice, sesiuni, schimburi de experienţă, comunicări, simpozioane şi alte activităţi de pregătire şi instruire - conform planurilor/programelor stabilite;
    – aplicaţii şi exerciţii - conform planificărilor stabilite;
    – intervenţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă - conform deciziilor stabilite

    4. Condiţii de muncă:
    - expunere la radiaţii electromagnetice

    5. Riscuri implicate de post:
    - expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute)

    6. Compensări:
    - compensări salariale potrivit legislaţiei în vigoare;
    – concediu de odihnă suplimentar potrivit legislaţiei în vigoare;
    – se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă


    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. Sarcini şi îndatoriri:
    1.1. Munca de fiecare zi:
    - coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile operative de management al situaţiilor de urgenţă, de pregătire a personalului operativ şi a populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi cele referitoare la organizarea şi desfăşurarea serviciului de permanenţă;
    – asigură menţinerea cooperării şi colaborării cu toate componentele Sistemului Naţional pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă;
    – organizează şi desfăşoară activităţi de pregătire şi cercetare ştiinţifică de specialitate, în vederea perfecţionării măsurilor de pregătire şi răspuns specifice salvării vieţii oamenilor, protecţiei mediului şi bunurilor materiale;
    – dispune evaluarea şi monitorizarea riscurilor pe domenii de activitate, analizarea evenimentelor produse şi efectelor acestora asupra vieţii, bunurilor şi mediului, precum şi, în raport cu concluziile reieşite, luarea măsurilor necesare;
    – întocmeşte şi prezintă informări şi situaţii statistice referitoare la posibilităţile şi gradul de realizare a capacităţii de răspuns necesar pentru managementul tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă, în care IGSU are un rol principal sau secundar;
    – prezintă argumente operaţionale pentru fundamentarea proiectelor de dotare a unităţilor cu tehnică şi bunuri materiale necesare îndeplinirii misiunilor din competenţă;
    – propune inspectorului general, spre avizare, programele de pregătire transmise în acest sens de către furnizorii de formare profesională în ocupaţii din domeniul de reglementare al IGSU;
    – participă, prin personalul din subordine, la organizarea şi desfăşurarea unor exerciţii în domeniul de competenţă şi la evaluarea efectelor dezastrelor;
    – coordonează activităţile de planificare şi mobilizare a resurselor proprii la instituirea măsurilor excepţionale prevăzute de lege, precum şi la declararea stărilor de mobilizare şi război;
    – coordonează activitatea de planificare a înzestrării IGSU şi structurilor subordonate;
    – asigură schimbul operativ de informaţii, în domeniile de competenţă, cu organizaţiile europene şi internaţionale şi organisme similare din statele cu care România are încheiate tratate sau protocoale de colaborare;
    – răspunde de elaborarea proiectelor documentelor strategice ale instituţiei;
    – coordonează activitatea de elaborare a cadrului organizatoric şi procedural necesar organizării, planificării şi desfăşurări exerciţiilor în domeniul situaţiilor de urgenţă/conexe la nivel naţional, regional şi judeţean;
    – coordonează, la nivelul IGSU şi al structurilor subordonate, activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia, şi monitorizează, prin personalul de specialitate din subordine, modul de aplicare a normelor în domeniu şi de respectare a prevederilor acestora;
    – asigură relaţionarea cu Direcţia generală de protecţie internă, instituţie abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    – informează inspectorul general şi Direcţia generală de protecţie internă despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;
    – este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linie INFOSEC, conform normelor în vigoare;
    – asigură monitorizarea echipamentelor care intră/ies din zonele de securitate;
    – coordonează activitatea Subregistrului NATO/UE din cadrul IGSU;
    – monitorizează implementarea normelor interne de securitate a informaţiilor clasificate NATO şi UE, precum şi modul de respectare a acestora în cadrul instituţiei;
    – coordonează activitatea organului structural de cifru organizat la nivel IGSU;
    – semnează corespondenţa care urmează a fi prelucrată criptografic prin sisteme aparţinând cifrului de stat;
    – face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfăşurări a activităţii din sfera de competenţă;
    – organizează transmiterea la timp, către structurile subordonate, a ordinelor inspectorului general şi controlează îndeplinirea lor;
    – este conducătorul locului de muncă pentru personalul subordonat nemijlocit

    1.2. Săptămânal:
    - participă la şedinţele de lucru organizate de către inspectorul general, prezentând date şi informaţii de interes necesare fundamentării deciziilor;
    – urmăreşte, pe domeniul de competenţă, îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate;
    – consiliază conducerea IGSU în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE;
    – informează inspectorul general şi Direcţia generală de protecţie internă cu privire la vulnerabilităţile, riscurile şi încălcările reglementărilor de securitate şi propune măsurile ce se impun pentru soluţionarea acestora;
    – răspunde de implementarea normelor interne privind securitatea personalului pe linia NATO şi UE;
    – la ordinul inspectorului general, iniţiază procesul de solicitare a eliberării certificatelor de securitate pe linia NATO şi UE

    1.3. Ocazional:
    - conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de structurile subordonate nemijlocit şi prezintă propuneri pentru evaluarea anuală a activităţii IGSU;
    – organizează antrenamente de alertare cu personalul IGSU şi cu unităţile subordonate acestuia şi exploatează concluziile rezultate;
    – îndrumă activitatea de elaborare a documentelor planului de mobilizare a instituţiei;
    – coordonează activitatea de elaborare a proiectului normei de înzestrare cu armament, mijloace tehnice şi materiale necesare IGSU şi unităţilor subordonate, respectiv a tabelelor de înzestrare ale acestora;
    – propune, în domeniul de competenţă, măsuri de eficientizare, modernizare şi optimizare a structurilor organizatorice;
    – asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;
    – avizează norme interne privind protecţia informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, cu aplicabilitate la nivelul IGSU şi al unităţilor subordonate;
    – coordonează activitatea de întocmire a programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate deţinute de IGSU, pe care îl supune avizării Direcţiei generale de protecţie internă, şi acţionează pentru aplicarea acestuia, după aprobare;
    – prezintă conducerii IGSU propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;
    – desemnează persoane din cadrul structurii de securitate pentru a efectua controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele sale;
    – asigură punerea la dispoziţia şefului componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (CSTIC) a listei cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţiile clasificate deţinute de personalul IGSU;
    – dispune executarea cercetărilor în situaţia compromiterii informaţiilor clasificate sau a încălcării reglementărilor de securitate;
    – acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;
    – organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate, pe clase şi niveluri de secretizare;
    – verifică modul de întocmire şi actualizare a listelor informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de inspectoratul general, pe clase şi niveluri de secretizare, respectiv ţinerea la zi a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;
    – elaborează planul de securitate pentru protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE la nivelul instituţiei;
    – pune la dispoziţia persoanei pentru care se solicită eliberarea certificatului de securitate formularul-tip corespunzător nivelului de acces solicitat, prin structura de securitate;
    – acordă asistenţă tehnică în vederea completării formularelor de verificare, cu respectarea termenului de transmitere a solicitării;
    – acordă sprijinul necesar instituţiilor cu atribuţii în efectuarea verificărilor asupra personalului ce urmează să aibă acces la informaţii clasificate NATO şi UE;
    – verifică actualizarea evidenţei tuturor persoanelor din cadrul instituţiei, care au acces la informaţii clasificate NATO şi UE şi ia măsurile necesare pentru revalidarea sau retragerea certificatelor de securitate;
    – reanalizează periodic şi actualizează normele interne de implementare a reglementărilor privind protecţia informaţiilor clasificate NATO şi UE;
    – coordonează şi urmăreşte punerea în aplicare a normelor interne privind securitatea documentelor clasificare NATO şi UE în cadrul IGSU;
    – inspectează activitatea Componentei Sistemului Naţional de Registre (CSNR) din instituţie privind modalităţile de gestionare a documentelor clasificate NATO şi UE;
    – transmite către Direcţia generală de protecţie internă solicitarea şi documentaţia necesară înfiinţării în cadrul instituţiei sale a unei CSNR;
    – stabileşte măsurile de securitate fizică pentru controlul accesului în zonele de securitate, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate;
    – verifică condiţiile de securitate ale spaţiilor, birourilor, încăperilor, containerelor în care sunt manipulate sau păstrate informaţii clasificate NATO şi UE;
    – adoptă măsurile necesare pentru a asigura un nivel de protecţie fizică corespunzător în toate încăperile în care se desfăşoară activităţi în cadrul cărora sunt vehiculate informaţii clasificate NATO şi UE;
    – pregăteşte şi execută programele de inspecţie a măsurilor de securitate fizică în cadrul CSNR, din competenţă, şi îl informează pe şeful instituţiei cu privire la vulnerabilităţile existente;
    – realizează verificări inopinate ale sistemelor de protecţie fizică;
    – stabileşte planul de cooperare cu alte structuri cu responsabilităţi în asigurarea protecţiei fizice;
    – avizează planul specific de pregătire pe linia protecţiei informaţiilor clasificate NATO/UE şi îl prelucrează cu personalul autorizat la informaţii clasificate NATO/UE;
    – verifică întocmirea fişelor de pregătire individuală pentru personalul autorizat NATO şi UE;
    – instruieşte înainte de începerea unei activităţi personalul care deţine certificate de securitate NATO/UE;
    – periodic, informează Registrul intern al MAI asupra formelor de pregătire desfăşurate şi personalul participant;
    – întocmeşte şi actualizează lista cu personalul din cadrul IGSU care necesită acces la informaţii clasificate NATO şi UE;
    – pune în aplicare instrucţiunile privind protecţia informaţiilor clasificate NATO din domeniul industrial în România;
    – execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program, după caz

    1.4. Temporar:
    - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea inspectoratului general, în condiţiile legii.


    2. Responsabilităţi:
    2.1. De planificare:
    - organizează activităţile curente şi de perspectivă, din domeniul de competenţă;
    – avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
    – aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;
    – organizează pregătirea continuă a personalului din subordine

    2.2. De raportare:
    - prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniile din responsabilitate

    2.3. De lucru cu publicul:
    - asigură consultaţii pe probleme de specialitate din domeniul organizării şi desfăşurării intervenţiilor în situaţii de urgenţă;
    – acordă săptămânal audienţe

    2.4. De luare a deciziei:
    - hotărăşte asupra activităţilor curente ale subordonaţilor, pe domenii de activitate

    2.5. Accesul la informaţii:
    - acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO COSMIC TOP SECRET ATOMAL şi SECRET UE

    2.6. De prevenire a faptelor de corupţie:
    - asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;
    – sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;
    – asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;
    – asigură managementul riscurilor la corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;
    – solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
    – sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;
    – furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;
    – asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi:
    - asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor din sfera de competenţă

    2. Indicatori calitativi:
    - eficacitatea^1 pregătirii şi desfăşurării acţiunilor/misiunilor;
    – calitatea documentelor operative şi de suport;
    – eficacitatea activităţii de management operaţional;
    – performanţa^2 activităţilor de pregătire a populaţiei;
    – eficacitatea capacităţii operaţionale (capacitate de acţiune, disciplină, stare morală);
    – eficacitatea cooperării şi colaborării cu alte instituţii;
    – eficacitatea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate.

    3. Costuri:
    - cele determinate de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cu încadrarea în bugetul alocat

    4. Timp:
    - termenele stabilite de actele normative în vigoare, precum şi în funcţie de ordinele/dispoziţiile primite

    5. Utilizarea resurselor:
    - computer personal, echipamente, resurse materiale şi financiare, potrivit normativelor stabilite, conform principiilor eficienţei şi economicităţii; personalul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate, conform normelor de sănătate şi securitate în muncă

    6. Mod de realizare:
    - controlul permanent al subordonaţilor asupra îndeplinirii sarcinilor;
    – întocmirea lucrărilor individual sau în colective de lucru, în raport cu cerinţele identificate/stabilite;
    – coordonarea activităţilor desfăşurate de subordonaţi, în conformitate cu reglementările în domeniu


    Secretar de stat
    Numele şi prenumele …………….
    Semnătura ……………………
    Data ………………..
    Inspector general al IGSU
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………..
    Data ………………
    Avizat
    Direcţia Generală de Protecţie Internă
    Director general
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………..
    Data ………………
    Titularul postului
    Prim-adjunct al inspectorului general
    Şeful structurii de securitate
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………..
    Data ………………
    ^1 Eficacitate (calitate) reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate.
    ^2 Performanţă = Eficienţă (reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele angajate pentru obţinerea acestora) + Eficacitate + aşteptările beneficiarilor.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3^1 la Ordinul nr. 150/2018)
    FIŞA POSTULUI
    A. Identificarea postului
    1. Compartimentul: Comanda Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
    2. Denumirea şi codul postului: Adjunct al inspectorului general
    3. Poziţia postului în statul de organizare: 2/a
    4. Relaţii cu alte posturi:
    4.1. Relaţii ierarhice:
    - se subordonează nemijlocit inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU);
    – are în subordine nemijlocită Inspecţia de prevenire

    4.2. Relaţii funcţionale: coordonează activitatea structurilor din unităţile subordonate IGSU cu atribuţii în exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, al protecţiei civile, al controlului activităţilor cu risc major în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi cu responsabilităţi în desfăşurarea celorlalte forme ale activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă
    4.3. Relaţii de control:
    - controlează şi evaluează activitatea şefului Inspecţiei de prevenire, precum şi a subalternilor acestuia, respectiv a şefilor inspecţiilor de prevenire din cadrul serviciilor de urgenţă profesioniste, în domeniul de competenţă şi în alte domenii stabilite de inspectorul general;
    – conduce comisiile de control de fond, organizate la nivelul IGSU, conform planificării aprobate de către inspectorul general

    4.4. Relaţii de reprezentare:
    - asigură relaţiile IGSU cu instituţiile naţionale şi internaţionale, în baza mandatului încredinţat;
    – reprezintă inspectoratul general, în domeniul de competenţă, în raporturile cu instituţiile şi autorităţile publice centrale din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu celelalte ministere, instituţii publice şi private, organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale şi persoane juridice şi fizice

    4.5. Relaţii cu autorităţi, instituţii publice, organizaţii internaţionale, persoane juridice private:
    - colaborează, în domeniul de competenţă, cu reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, ai instituţiilor publice şi organizaţiilor internaţionale, precum şi cu persoane juridice private


    5. Definirea sumară a atribuţiilor postului:
    - asigură, prin structurile subordonate şi cele coordonate, exercitarea autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, al protecţiei civile şi al controlului activităţilor cu risc major în care sunt implicate substanţe periculoase, respectiv desfăşurarea celorlalte activităţi, stabilite ca forme ale prevenirii situaţiilor de urgenţă;
    – avizează documentele necesare organizării, conducerii şi desfăşurării activităţii IGSU şi structurilor subordonate pe domeniul de competenţă


    B. Cerinţele postului
    1. Categoria de personal care poate ocupa postul: ofiţer
    2. Gradul militar minim necesar ocupantului postului: colonel
    3. Pregătirea necesară ocupantului postului:
    3.1. Pregătire de bază:
    - studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licenţă, militare sau civile, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în una dintre specializările următoarelor domenii de licenţă: „Matematică“, „Fizică“, „Chimie“, „Inginerie chimică“, „Inginerie civilă“, „Ingineria instalaţiilor“, „Inginerie electrică“, „Inginerie mecanică“, „Inginerie energetică“, „Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale“, „Ingineria autovehiculelor“, „Ingineria sistemelor“, „Inginerie genistică“, „Inginerie industrială“, „Ştiinţe inginereşti aplicate“, „Ingineria materialelor“, „Ingineria mediului“, „Inginerie şi management“, „Drept“, „Ştiinţe administrative“, „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică“, „Management“, „Arhitectură“, „Informatică“, „Geografie“, „Geologie“, „Ştiinţa mediului“, „Inginerie geologică“, „Inginerie geodezică“, „Mine, petrol şi gaze“, „Inginerie aerospaţială“, „Ingineria transporturilor“, „Inginerie forestieră“, „Silvicultură“, „Ingineria produselor alimentare“, „Calculatoare şi tehnologia informaţiei“, „Mecatronică şi robotică“, „Inginerie de armament, rachete şi muniţii“, „Ştiinţe ale comunicării“, „Economie“, „Finanţe“

    3.2. Pregătire de specialitate:
    - studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
    – curs de perfecţionare/specializare în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă sau în domenii conexe

    3.3. Alte cunoştinţe: -
    3.4. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:
    - să deţină/să obţină autorizaţie/certificat de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE, după încadrare

    3.5. Limbi străine: -

    4. Experienţă:
    4.1. Vechime în muncă, din care în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 15 ani/15 ani
    4.2. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei/armă: 7 ani/7 ani
    4.3. Vechime în funcţii de conducere în instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 4 ani
    4.4. Perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: -

    5. Aptitudini şi abilităţi necesare: aptitudini de conducere (de previziune/planificare, organizare, decizie, coordonare şi control); gândire analitică şi conceptuală; flexibilitate în gândire (capacitatea de a face faţă situaţiilor noi, de a se acomoda la acestea şi de a impune/prelua soluţiile cele mai potrivite/ eficiente, indiferent de provenienţa acestora); capacităţi de comunicare (orală şi scrisă), mediere şi negociere; capacităţi de a lucra în echipă, de îndrumare şi consiliere; rezistenţă la stres (capacitatea de adaptare la situaţiile generate de stres şi gestionarea eficientă a acestora); stăpânire de sine (aptitudinea de a se comporta echilibrat, fără excese sau izbucniri emoţionale); abilităţi în utilizarea computerului personal şi a altor echipamente informatice
    6. Atitudini necesare/Comportament solicitat: spirit de iniţiativă, asumarea responsabilităţii, preocupare pentru dezvoltare profesională; probitate; respect faţă de lege şi loialitate faţă de interesele instituţiei; obiectivitate; consecvenţă; spirit critic; exigenţă; fermitate; prestanţă (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe)
    7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt medical
    8. Trăsături psihice şi de personalitate: apt psihologic pentru funcţii de conducere

    C. Condiţii specifice de muncă
    1. Locul de muncă: sediul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă
    2. Programul de lucru: de regulă, 8 ore/zi în zilele lucrătoare, între orele 8,00-16,00
    3. Deplasări curente:
    - verificări şi controale la unităţile subordonate - inopinat;
    – instruiri metodice, sesiuni, schimburi de experienţă, comunicări, simpozioane şi alte activităţi de pregătire şi instruire - conform planurilor/programelor stabilite;
    – aplicaţii şi exerciţii - conform planificărilor stabilite;
    – intervenţii pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă - conform deciziilor stabilite

    4. Condiţii de muncă:
    - expunere la radiaţii electromagnetice

    5. Riscuri implicate de post:
    - expus riscului de accidente de muncă, solicitărilor emoţionale intense, riscului de îmbolnăvire profesională (din cauza expunerii la radiaţii electromagnetice, ortostatism prelungit static, suprasolicitări neuropsihice crescute)

    6. Compensări:
    - compensări salariale potrivit legislaţiei în vigoare;
    – concediu de odihnă suplimentar, potrivit legislaţiei în vigoare;
    – se încadrează permanent în condiţii speciale de muncă


    D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului
    1. Sarcini şi îndatoriri:
    1.1. Munca de fiecare zi:
    - coordonează, sprijină, îndrumă şi controlează activităţile de exercitare a autorităţii de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor, al protecţiei civile şi al controlului activităţilor cu risc major în care sunt implicate substanţe periculoase, respectiv celelalte activităţi subsumate prevenirii situaţiilor de urgenţă;
    – asigură exercitarea funcţiei de autoritate de reglementare a IGSU în domeniile din competenţă prin elaborarea propunerilor de politici publice şi a proiectelor de acte normative de nivel superior (legi, hotărâri ale Guvernului, ordine ale ministrului afacerilor interne) privind managementul situaţiilor de urgenţă, respectiv apărarea vieţii, bunurilor şi mediului împotriva incendiilor şi dezastrelor;
    – asigură elaborarea/actualizarea cadrului strategic privind activitatea de apărare împotriva incendiilor, respectiv privind reducerea riscului la dezastre, în acord cu obiectivele şi direcţiile de acţiune stabilite la nivel european sau al Organizaţiei Naţiunilor Unite;
    – asigură elaborarea şi, după caz, modificarea/actualizarea reglementărilor specifice, în vederea optimizării/corelării cu prevederile legislaţiei europene;
    – asigură colaborarea cu autorităţile de reglementare şi asociaţiile de profil pentru întregirea/perfecţionarea/actualizarea cadrului tehnic-normativ în scopul asigurării unui nivel corespunzător de securitate a cetăţeanului;
    – asigură menţinerea cooperării şi colaborării cu toate componentele Sistemului naţional pentru managementul situaţiilor de urgenţă, în special pe segmentul managementului riscurilor;
    – colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale pe domeniile de competenţă comune, stabilite prin lege, şi acordă asistenţă tehnică de specialitate acestora pentru prevenirea situaţiilor de urgenţă;
    – asigură cooperarea şi colaborarea cu celelalte autorităţi/institutele/instituţiile naţionale pentru îndeplinirea obligaţiilor ce revin din Mecanismul de protecţie civilă a UE în ceea ce priveşte evaluarea riscurilor la nivel naţional;
    – asigură elaborarea concepţiei generale de prevenire a situaţiilor de urgenţă şi coordonarea activităţii desfăşurate de inspecţiile de prevenire din structurile subordonate, prin elaborarea şi transmiterea ordinelor cu privire la stabilirea direcţiilor prioritare de acţiune şi a măsurilor specifice pe linia apărării împotriva incendiilor şi dezastrelor, controlul pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase;
    – avizează normele specifice de apărare împotriva incendiilor şi reglementările tehnice incidente emise de ministere şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale;
    – organizează activităţile de emitere a avizelor şi autorizaţiilor privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă, de autorizare şi control al persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor;
    – este responsabil cu informarea autorităţilor administraţiei publice centrale asupra activităţilor preventive desfăşurate la obiective aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea acestora, asupra evenimentelor înregistrate şi măsurilor propuse pentru îmbunătăţirea activităţii;
    – desemnează participanţi în cadrul comisiilor de atestare a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici pentru cerinţa esenţială de securitate la incendiu, a elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului în cazul obiectivelor care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, precum şi în cadrul comitetelor tehnice de specialitate constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate;
    – organizează, independent sau în comun cu alte autorităţi competente, controale de prevenire la operatori economici şi instituţii ale căror construcţii au categoria de importanţă deosebită sau excepţională, sunt de interes strategic ori au caracter de unicat;
    – asigură organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea desemnării organismelor de evaluare a conformităţii şi de supraveghere a acestora, a celor privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii cu rol în securitatea la incendiu şi a mijloacelor tehnice de apărare a incendiilor, precum şi auditul de evaluare/supraveghere a laboratoarelor de încercări la foc în vederea autorizării/supravegherii;
    – iniţiază campanii naţionale de informare preventivă, evaluează rezultatele acestora şi asigură coordonarea activităţii de informare preventivă a populaţiei asupra pericolelor de manifestare a unor tipuri de risc şi modul de acţiune în scopul reducerii numărului de victime şi incendii;
    – emite puncte de vedere pentru aprobări tehnice ale produselor pentru construcţii cu rol în satisfacerea cerinţei de securitate la incendiu;
    – asigură schimbul operativ de informaţii, în domeniile de competenţă, cu organizaţiile europene şi internaţionale;
    – asigură colaborarea cu mass-media, ONG-urile de interes public, operatori economici cu care IGSU are încheiate parteneriate de colaborare, în vederea creării mentalităţii proactive a populaţiei de prevenire a incendiilor şi dezastrelor;
    – urmăreşte analizarea activităţii desfăşurate de inspecţiile de prevenire din structurile subordonate, precum şi întocmirea de informări către Consiliul de conducere al IGSU şi/sau Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă;
    – asigură soluţionarea petiţiilor adresate inspectoratului general care intră în sfera de competenţă;
    – îndeplineşte atribuţii de manager de proiect şi desfăşoară, după caz, activităţi de implementare în cadrul altor proiecte cu finanţare europeană;
    – face propuneri pentru fundamentarea proiectului de buget cu sumele necesare bunei desfăşurări a activităţii din sfera de competenţă;
    – organizează transmiterea la timp, către structurile subordonate, a ordinelor inspectorului general şi controlează îndeplinirea lor;
    – este conducătorul locului de muncă pentru personalul subordonat nemijlocit

    1.2. Săptămânal:
    - participă la şedinţele de lucru organizate de către inspectorul general, prezentând date şi informaţii de interes necesare fundamentării deciziilor;
    – urmăreşte, pe domeniul de competenţă, îndeplinirea obiectivelor şi activităţilor planificate de inspectoratul general şi structurile subordonate

    1.3. Ocazional:
    - conduce activităţile de evaluare semestrială/anuală a activităţii desfăşurate de structurile subordonate nemijlocit şi prezintă propuneri pentru evaluarea anuală a activităţii IGSU;
    – propune, în domeniul de competenţă, măsuri de eficientizare, modernizare şi optimizare a structurilor organizatorice;
    – execută serviciul de continuitate la conducerea IGSU în afara orelor de program, după caz

    1.4. Temporar:
    - îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea inspectoratului general, în condiţiile legii


    2. Responsabilităţi:
    2.1. De planificare:
    - organizează activităţile curente şi de perspectivă, din domeniul de competenţă;
    – avizează planul anual, respectiv graficul lunar cu principalele activităţi ale inspectoratului general;
    – aprobă documentele de planificare a muncii pentru structurile subordonate nemijlocit, precum şi documentele de analiză a modului de îndeplinire a sarcinilor de către acestea;
    – organizează pregătirea continuă a personalului din subordine

    2.2. De raportare:
    - prezintă inspectorului general, ori de câte ori este nevoie, rapoarte şi informări pe domeniile din responsabilitate

    2.3. De lucru cu publicul:
    - asigură consultaţii pe probleme de specialitate din domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă;
    – acordă săptămânal audienţe

    2.4. De luare a deciziei:
    - hotărăşte asupra activităţilor curente ale subordonaţilor, pe domenii de activitate

    2.5. Accesul la informaţii:
    - acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel Strict Secret de Importanţă Deosebită, NATO SECRET şi SECRET UE

    2.6. De prevenire a faptelor de corupţie:
    - asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie organizate de Direcţia Generală Anticorupţie;
    – sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în organizarea şi implementarea campaniilor şi acţiunilor de prevenire a corupţiei;
    – asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea, la nivelul MAI, a Strategiei naţionale anticorupţie;
    – asigură managementul riscurilor la corupţie şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor la corupţie;
    – solicită sprijinul Direcţiei Generale Anticorupţie cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
    – sprijină personalul specializat al Direcţiei Generale Anticorupţie în realizarea vizitelor de evaluare privind reacţia instituţională la incidentele de integritate;
    – furnizează Direcţiei Generale Anticorupţie documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurii, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie;
    – asigură postarea la avizier, în locuri vizibile (birouri destinate relaţiilor cu publicul/primirii în audienţă, săli de aşteptare, suprafaţa exterioară a clădirilor etc.), precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi intranet a mesajelor sau materialelor anticorupţie puse la dispoziţie de către Direcţia Generală Anticorupţie    E. Standarde de performanţă asociate postului
    1. Indicatori cantitativi:
    - asigurarea îndeplinirii tuturor atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor din sfera de competenţă

    2. Indicatori calitativi:
    - eficacitatea^1 planificării şi desfăşurării acţiunilor/misiunilor;
    ^1 Eficacitate (calitate) reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate.

    – calitatea documentelor de planificare şi de suport;
    – eficacitatea activităţii de management al activităţii preventive a situaţiilor de urgenţă;
    – calitatea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
    – performanţa^2 activităţilor de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
    ^2 Performanţă = Eficienţă (reprezintă raportul dintre rezultatele obţinute şi resursele angajate pentru obţinerea acestora) + Eficacitate + aşteptările beneficiarilor.

    – eficacitatea capacităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă (capacitate de acţiune, disciplină, stare morală);
    – eficacitatea cooperării şi colaborării cu alte instituţii

    3. Costuri:
    - cele determinate de îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, cu încadrarea în bugetul alocat

    4. Timp:
    - termenele stabilite de actele normative în vigoare, precum şi în funcţie de ordinele/dispoziţiile primite

    5. Utilizarea resurselor:
    - computer personal, echipamente, resurse materiale şi financiare, potrivit normativelor stabilite, conform principiilor eficienţei şi economicităţii; personalul inspectoratului general şi al unităţilor subordonate, conform normelor de sănătate şi securitate în muncă

    6. Mod de realizare:
    - controlul permanent al subordonaţilor asupra îndeplinirii sarcinilor;
    – întocmirea lucrărilor individual sau în colective de lucru, în raport cu cerinţele identificate/stabilite;
    – coordonarea activităţilor desfăşurate de subordonaţi, în conformitate cu reglementările în domeniu


    Secretar de stat
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………….
    Data ……………
    Inspector general al IGSU
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………….
    Data ……………
    Titularul postului
    Adjunct al inspectorului general
    Numele şi prenumele ……………
    Semnătura ……………….
    Data ……………
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016