Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 10 din 10 ianuarie 2022  pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 10 din 10 ianuarie 2022 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 53 din 18 ianuarie 2022
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 266.060 din 10.01.2022 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă transmiterea unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP3 SPP4 M1 Căpăţăneşti din judeţul Buzău, în proprietatea acestei organizaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, sub condiţiile rezolutorii prevăzute de art. 27 alin. (1) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Predarea-primirea infrastructurii secundare de irigaţii, prevăzută în anexa menţionată la art. 1, se face la starea fizică existentă la momentul solicitării de preluare, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, în condiţiile legii, în care sunt specificate obligaţiile prevăzute de Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Patrimoniul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor transmise potrivit art. 1, răspunderea pentru exactitatea, realitatea şi corectitudinea datelor aferente bunurilor ce fac obiectul prezentului act normativ aparţinând acestei entităţi.

    ART. 4
    Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, se aprobă retragerea dreptului de proprietate asupra infrastructurii de îmbunătăţiri funciare preluate de către organizaţia utilizatorilor de apă pentru irigaţii prevăzută la art. 1, în termen de 30 de zile de la data constatării nerespectării de către această organizaţie a obligaţiilor prevăzute la art. 27 alin. (1), prin aplicarea dispoziţiilor art. 29^3 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    Bucureşti, 10 ianuarie 2022.
    Nr. 10.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din infrastructura secundară de irigaţii, aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea
    Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, care se transmit în proprietatea Organizaţiei utilizatorilor de apă
    pentru irigaţii SPP 3 SPP4 M1 Căpăţâneşti din judeţul Buzău

┌────┬───────────────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │Codul de │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificare şi nr. │ │ │ │ │ │ │
│ │MFP alocat prin │ │ │ │ │ │ │
│ │Ordinul ministrului│Persoana │Persoana │Denumirea │ │ │ │
│ │finanţelor publice │juridică de │juridică la │bunului │ │ │Valoarea│
│Nr. │şi al ministrului │la care se │care se │(cum este │Descrierea│Adresa │de │
│crt.│delegat pentru │transmite │transmite │în │tehnică │ │inventar│
│ │buget │imobilul │imobilul │formularul│ │ │(lei) │
│ │nr. 668/2014, cu │ │ │P4000) │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Staţie de │ │ │ │
│ │ │ │ │pompare de│ │UAT │ │
│1 │9.2.8.12/INVPPS- │ │ │punere sub│Nu are │Mărăcineni,│6.440 │
│ │6506313-2016 │ │ │presiune │clădire. │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP3 Canal│ │Buzău │ │
│ │ │ │ │Est │ │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Amenajare │ │ │
│ │ │ │ │ │interioară│ │ │
│ │ │ │ │ │- conducte│ │ │
│ │ │ │ │ │secundare │ │ │
│ │ │ │ │ │cu o │ │ │
│ │ │ │ │ │lungime de│ │ │
│ │ │ │ │ │3.318 m şi│ │ │
│ │ │ │ │Reţea │antene cu │UAT │ │
│2 │9.2.8.6/ │ │ │conducte │o lungime │Mărăcineni,│33.736 │
│ │INVPPS-6506315-2016│ │ │îngropate │de 4.896 │judeţul │ │
│ │ │ │ │ │m, care │Buzău │ │
│ │ │ │ │ │deserveşte│ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │brută de │ │ │
│ │ │ │ │ │227 ha şi │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │netă de │ │ │
│ │ │ │ │ │227 ha │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie de │ │UAT │ │
│ │9.1.6/ │ │ │pompare de│Suprafaţa │Mărăcineni,│ │
│3 │INVPPS-6491453-2016│ │ │punere sub│teren = │judeţul │150 │
│ │ │ │ │presiune │164,96 mp │Buzău │ │
│ │ │ │ │SPP3 Canal│ │ │ │
│ │ │ │ │Est │ │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │Staţie de │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor│pompare de│ │UAT │ │
│4 │9.2.8.12/ │ │de apă pentru │punere sub│Nu are │Mărăcineni,│7.510 │
│ │INVPPS-6506317-2016│ │irigaţii │presiune │clădire. │judeţul │ │
│ │ │ │SPP 3 SPP4 M1 │SPP3 M1 │ │Buzău │ │
│ │ │ │Căpăţâneşti, │Canal Est │ │ │ │
├────┼───────────────────┤ │judeţul Buzău ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │Sediul: │ │Amenajare │ │ │
│ │ │ │satul │ │interioară│ │ │
│ │ │ │Căpăţâneşti, │ │- antenă │ │ │
│ │ │Agenţia │str. Blăjani, │ │cu o │ │ │
│ │ │Naţională de│tarlaua 9, │ │lungime de│ │ │
│ │ │Îmbunătăţiri│comuna │Reţea │553 m, │UAT │ │
│5 │9.2.8.6/ │Funciare │Mărăcineni, │conducte │care │Mărăcineni,│1.401 │
│ │INVPPS-6506319-2016│CIF 29275212│judeţul Buzău │îngropate │deserveşte│judeţul │ │
│ │ │ │Înregistrată │ │suprafaţa │Buzău │ │
│ │ │ │în Registrul │ │brută de │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │231 ha şi │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor│ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │de │ │netă de │ │ │
│ │ │ │îmbunătăţiri │ │230 ha │ │ │
├────┼───────────────────┤ │funciare la ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │nr. 718/ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │4.11.2021 CIF │staţie de │ │UAT │ │
│ │9.1.6/ │ │45241807/ │pompare de│Suprafaţă │Mărăcineni,│ │
│6 │INVPPS-6491453-2016│ │18.11.2021 │punere sub│teren = 99│judeţul │90 │
│ │ │ │ │presiune │mp │Buzău │ │
│ │ │ │ │SPP3 M1 │ │ │ │
│ │ │ │ │Canal Est │ │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Staţie de │ │ │ │
│ │ │ │ │pompare de│ │UAT │ │
│7 │9.2.8.12/ │ │ │punere sub│Nu are │Mărăcineni,│12.041 │
│ │INVPPS-6506329-2016│ │ │presiune │clădire. │judeţul │ │
│ │ │ │ │SPP4 M1 │ │Buzău │ │
│ │ │ │ │Canal Est │ │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │Amenajare │ │ │
│ │ │ │ │ │interioară│ │ │
│ │ │ │ │ │- conducte│ │ │
│ │ │ │ │ │secundare │ │ │
│ │ │ │ │ │cu o │ │ │
│ │ │ │ │ │lungime de│UAT │ │
│ │9.2.8.6/ │ │ │Reţea │4.320 m │Mărăcineni,│ │
│8 │INVPPS-6506331-2016│ │ │conducte │care │judeţul │11.175 │
│ │ │ │ │îngropate │deserveşte│Buzău │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │brută de │ │ │
│ │ │ │ │ │319 ha şi │ │ │
│ │ │ │ │ │suprafaţa │ │ │
│ │ │ │ │ │netă de │ │ │
│ │ │ │ │ │319 ha │ │ │
├────┼───────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │ │ │ │staţie de │ │UAT │ │
│ │9.1.6/ │ │ │pompare de│Suprafaţă │Mărăcineni,│ │
│9 │INVPPS-6506327-2016│ │ │punere sub│teren = │judeţul │92 │
│ │ │ │ │presiune │122 mp │Buzău │ │
│ │ │ │ │SPP4 M1 │ │ │ │
│ │ │ │ │Canal Est │ │ │ │
└────┴───────────────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016