Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.984 din 11 mai 2011  privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 24 mai 2011
    În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cãrora se condiţioneazã înregistrarea în scopuri de TVA a societãţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului şi care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul fiscal.
    ART. 2
    (1) Persoanele impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din codul fiscal şi care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului trebuie sã depunã la organele fiscale competente o anexã la declaraţia de menţiuni, conform modelului stabilit în anexa nr. 1, care serveşte la evaluarea intenţiei şi a capacitãţii persoanelor respective de a desfãşura activitãţi economice ce implicã operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrãrii/prestãrii se considerã ca fiind în strãinãtate dacã taxa ar fi deductibilã în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România. Anexa se completeazã cu ajutorul programului informatic de asistenţã pus la dispoziţie de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi care poate fi descãrcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
    (2) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul fiscal persoana impozabilã ori în evidenţa cãruia aceasta este înregistratã ca plãtitor de impozite şi taxe.
    ART. 3
    Criteriile în funcţie de care se condiţioneazã înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevãzute la art. 1 sunt:
    a) persoana impozabilã nu se aflã în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfãşura la sediul social sau la sediile secundare activitãţi economice. Pentru a dovedi cã persoana impozabilã nu se aflã în aceastã situaţie, anexa la declaraţia de menţiuni trebuie sã fie însoţitã de un certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului din care sã rezulte fie cã persoana impozabilã îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevãzute de legislaţia specificã în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activitãţile precizate în declaraţia-tip, fie cã persoana juridicã nu desfãşoarã, la sediul social sau la sediile secundare, activitãţile declarate, o perioadã de maximum 3 ani;
    b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii*1) persoanei impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din codul fiscal şi nici persoana impozabilã însãşi nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
----------
    *1) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţia prevãzutã la art. 3 lit. b) se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    c) criteriul care face obiectul verificãrii faptice, privind existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal şi, dupã caz, sediilor secundare declarate, care sã corespundã obiectului de activitate pe care persoana impozabilã intenţioneazã sã o desfãşoare/o desfãşoarã;
    d) criteriile de evaluare prevãzute în anexa nr. 2.
    ART. 4
    În scopul soluţionãrii solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeazã dupã cum urmeazã:
    a) realizeazã controlul documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b) la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilã sau de reprezentantul legal al acesteia, dupã caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal, astfel:
    1. verificã în termen de 3 zile lucrãtoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi a anexei nr. 1 criteriul prevãzut la art. 3 lit. a). Dacã, drept urmare a verificãrii efectuate, rezultã cã persoana impozabilã nu desfãşoarã activitãţi economice la sediul social/domiciliul fiscal sau la sediile secundare, în condiţiile prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, persoana impozabilã nu este înregistratã în scopuri de TVA, fãrã a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se aflã în situaţia descrisã mai sus se considerã cã acest criteriu este îndeplinit şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
    2. verificã în cadrul termenului prevãzut la pct. 1 criteriul prevãzut la art. 3 lit. b). Dacã persoana impozabilã care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din codul fiscal ori, dupã caz, asociaţii şi/sau administratorii*1) acesteia au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni ori faptele prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, persoana impozabilã nu este înregistratã în scopuri de TVA, fãrã a se mai efectua verificarea celorlalte criterii. În cazul persoanelor impozabile care nu se aflã în situaţia descrisã mai sus se considerã cã acest criteriu este îndeplinit şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii;
----------
    *1) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţia prevãzutã la art. 3 lit. b) se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    3. în situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b), organele fiscale competente stabilesc cã persoana impozabilã nu poate fi înregistratã în scopuri de TVA, comunicã solicitantului, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã, decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia care stã la baza respingerii;
    b) dupã efectuarea controlului documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b) şi numai în cazul persoanelor impozabile ale cãror solicitãri de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, solicitã în scris organului fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în maximum 24 de ore de la data finalizãrii controlului documentar, sã verifice existenţa fapticã a spaţiului aferent sediului social şi, dupã caz, a sediilor secundare declarate, care sã corespundã obiectului de activitate pe care persoana impozabilã intenţioneazã sã o desfãşoare/o desfãşoarã. În acest scop, organul fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, în termen de 4 zile lucrãtoare de la primirea solicitãrii, efectueazã o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedurã fiscalã;
    c) în situaţia în care s-a stabilit cã persoana impozabilã a îndeplinit criteriile prevãzute la art. 3 lit. a)-c), verificã în termen de 15 zile lucrãtoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi a anexei nr. 1 criteriile de evaluare prevãzute în anexa nr. 2. Dupã analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 2, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilã. Dacã punctajul obţinut conform criteriilor prevãzute în anexa nr. 2 este mai mic de 45 de puncte, persoana impozabilã nu este înregistratã în scopuri de TVA.
    ART. 5
    (1) Prin organ fiscal competent cu efectuarea controlului faptic, prevãzut la art. 3 lit. c), se înţelege Garda Financiarã, în calitate de structurã a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã. În sensul prezentului ordin, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA trebuie emisã în termen de maximum 15 zile lucrãtoare de la data depunerii declaraţiei de menţiuni şi se comunicã solicitantului conform art. 44 din Codul de procedurã fiscalã.
    (2) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sã rezulte dacã persoana impozabilã îndeplineşte sau nu criteriul prevãzut la art. 3 lit. c). În situaţia în care se constatã cã persoana impozabilã nu îndeplineşte criteriul prevãzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie sã rezulte, pe lângã rezultatul cercetãrii la faţa locului, şi propunerea Gãrzii Financiare ca persoana impozabilã respectivã sã nu fie înregistratã în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare.
    (3) În situaţia în care din procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de Garda Financiarã rezultã cã este îndeplinit criteriul prevãzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriului prevãzut la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c).
    (4) În situaţia în care se constatã cã este îndeplinit criteriul prevãzut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrãrii în scopuri de TVA, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare.
    (5) În situaţia în care se constatã cã nu este îndeplinit criteriul prevãzut la art. 3 lit. d), organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare.
    ART. 6
    Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin unitãţile sale teritoriale, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 11 mai 2011.
    Nr. 1.984.


    ANEXA 1


                                     ANEXĂ
          la declaraţia de menţiuni pentru persoanele impozabile care
        solicitã înregistrarea conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c)
                                din Codul fiscal                               ┌────────┐
                        Anul └────────┘

                 ┌─────────────────────────────────────────────┐
    Societatea └─────────────────────────────────────────────┘
                                    ┌────────┐
    Codul de înregistrare fiscalã └────────┘
                       ┌─────────────────────────────────────────────┐
    Domiciliul fiscal └─────────────────────────────────────────────┘

              ┌─────────────┐
    Telefon └─────────────┘
              ┌─────────────┐
    Fax └─────────────┘
              ┌─────────────┐
    E-mail └─────────────┘

    1. Spaţiul cu destinaţie de sediu social
    [] a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
    [] b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an;
    [] c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an;
    [] d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului
                                                                                  ┌────────┐
    Nr. documentului de deţinere legalã a spaţiului cu destinaţie de sediu social └────────┘

    Se va anexa copia documentului din care rezultã deţinerea legalã a spaţiului cu destinaţie de sediu social.

    2. Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?
                 [] Da [] Nu

    3. Spaţii cu destinaţia de sedii secundare deţinute
    a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
    b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an;
    c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an

┌────┬──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │Tipul deţinerii legale a spaţiului│Nr. documentului de deţinere legalã│
│crt.│cu destinaţie de sediu secundar │a spaţiului cu destinaţie de sediu │
│ │ │secundar │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘    Se vor anexa copii de pe documentele din care rezultã deţinerea legalã a spaţiului/spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare declarate.

    4. Existã asociaţi şi/sau administratori*) care au deţinut/deţin calitatea de asociat şi/sau administrator la alte societãţi
-----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    a) lichidate;
    b) la care a fost declanşatã procedura insolvenţei;
    c) în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului.┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Codul │Denumirea │Situaţia │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│şi prenumele │fiscal al │societãţii│societãţii│
│ │/ administratorilor │asociaţilor / │societãţii│ │ │
│ │ │administratorilor│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    5. Existã asociaţi şi/sau administratori*) care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor ori existã societãţi la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociaţi/administratori care au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor.
-----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Codul │Denumirea │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│şi prenumele │fiscal al │societãţii│
│ │/ administratorilor │asociaţilor / │societãţii│ │
│ │ │administratorilor│ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┘    6. Specificaţi numele şi prenumele tuturor administratorilor*), care dintre aceştia sunt cetãţeni UE şi care sunt cetãţeni non-UE, iar în cazul cetãţenilor non-UE, care dintre aceştia deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strãinilor în România, republicatã, cu completãrile ulterioare.
-----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │Cetãţeni │Deţine/Nu deţine │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│şi prenumele │UE/non-UE │vizã de lungã │
│ │/ administratorilor │asociaţilor / │ │şedere în România│
│ │ │administratorilor│ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────────┘    Se vor anexa copii legalizate ale documentelor de identitate ale administratorilor.
    Mã oblig ca pânã la data comunicãrii deciziei de aprobare sau respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA sã nu desfãşor activitãţi economice constând în operaţiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România.**)
------------
    **) Angajamentul de a nu desfãşura activitãţi economice constând în operaţiuni taxabile din punct de vedere al TVA în România pânã la data comunicãrii deciziei de aprobare sau respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.

    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele din aceastã declaraţie sunt corecte şi complete.

    Semnãtura reprezentantului legal al solicitantului
    ................................... ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


    ANEXA 2

                              CRITERII DE EVALUARE


┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Indicatori │Punctaj│
│crt. │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1. │SEDIUL │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.1.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietatea persoanei │ │
│ │impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar.│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.2.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi nu │ │
│ │existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.3.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, │ │
│ │concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional │ │
│ │sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã │ │
│ │de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.4.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, │ │
│ │concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional │ │
│ │sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau │ │
│ │mai mare de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.5.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în proprietatea │ │
│ │persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing│ │
│ │financiar. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.6.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, iar │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin douã│ │
│ │dintre urmãtoarele situaţii: │ │
│ │- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o│ │
│ │perioadã egalã sau mai mare de un an; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o│ │
│ │perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.7.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an │ │
│ │şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.8.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an │ │
│ │şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt │ │
│ │închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing │ │
│ │operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o │ │
│ │perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.9│ Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │ utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în│ │
│ │ cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an│ │
│ │ şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt │ │
│ │ închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing│ │
│ │ operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o │ │
│ │ perioadã egalã sau mai mare de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.10.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an │ │
│ │şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în │ │
│ │proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.11.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an,│ │
│ │iar spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin │ │
│ │douã dintre urmãtoarele situaţii: │ │
│ │- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe │ │
│ │o perioadã egalã sau mai mare de un an; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe │ │
│ │o perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.12.│Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul │ │
│ │profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind│ │
│ │simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a │ │
│ │persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, │ │
│ │înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii │ │
│ │persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2. │SOCIETĂŢI LICHIDATE │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu a deţinut calitatea de│ │
│ │administrator sau asociat la societãţi care au fost lichidate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) a deţinut calitatea│ │
│ │de administrator sau asociat la societãţi care au fost lichidate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3. │SOCIETĂŢI LA CARE A FOST DECLANŞATĂ PROCEDURA INSOLVENŢEI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu deţine calitatea de │ │
│ │administrator sau asociat la societãţi la care a fost declanşatã procedura│ │
│ │insolvenţei. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) deţine calitatea de│ │
│ │administrator sau asociat la societãţi la care a fost declanşatã procedura│ │
│ │insolvenţei. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4. │SOCIETĂŢI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu deţine calitatea de │ │
│ │administrator sau asociat la societãţi care se aflã în inactivitate │ │
│ │temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) deţine calitatea de│ │
│ │administrator sau asociat la societãţi care se aflã în inactivitate │ │
│ │temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5. │CONTRAVENŢII │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) şi niciuna dintre │ │
│ │societãţile la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociat şi/sau │ │
│ │administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura │ │
│ │contravenţiilor │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) ori cel puţin una │ │
│ │din societãţile la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociat şi/sau│ │
│ │administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura │ │
│ │contravenţiilor. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6. │ADMINISTRATORI CETĂŢENI NON-UE │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.1.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni UE. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.2.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni non-UE şi toţi sau o parte deţin viza de lungã şedere în │ │
│ │România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 │ │
│ │privind regimul strãinilor în România, republicatã, cu modificãrile şi │ │
│ │completãrile ulterioare, denumitã în continuare OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.3.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în │ │
│ │condiţiile OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.4.│O parte dintre administratori*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai │ │
│ │acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi sau o parte deţin viza de lungã │ │
│ │şedere în România în condiţiile nr. OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.5.│O parte dintre administratori*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai │ │
│ │acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România │ │
│ │în condiţiile OUG nr. 194/2002. │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

      Instrucţiuni pentru acordarea punctajului aferent criteriilor de evaluare

    Se va acorda un punctaj între 0 şi 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.
    Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2-5 este necesarã analizarea informaţiilor respective pentru o perioadã de 10 ani care precedã datei la care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile.
    Informaţiile cu privire la deschiderea procedurii de insolvenţã necesare pentru evaluarea criteriului 3 se solicitã de compartimentul de specialitate compartimentului juridic din cadrul organului fiscal competent.

    Criteriul nr. 1

    Situaţia nr. 1.1
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent dacã existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 1.2
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat, ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 1 punct.

    Situaţia nr. 1.3
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã un punct.

    Situaţia nr. 1.4
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an, se acordã 3 puncte.

    Situaţia nr. 1.5
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordã 6 puncte.

    Situaţia nr. 1.6
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, iar spaţiile cu destinaţie de sediile secundare declarate sunt în cel puţin douã dintre urmãtoarele situaţii:
    1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
    2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an;
    3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã punctajul astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã un punct;
    - pentru spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate se calculeazã ponderea spaţiilor secundare aflate în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi se înmulţeşte, dupã caz, cu 5 în prima situaţie, cu 2 în a doua situaţie şi cu 0 în cea de-a treia situaţie. Rezultatele acestor înmulţiri se calculeazã cu douã zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiatã sutime. Apoi rezultatele se adunã şi rezultatul final se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.
    Exemplu: o persoanã impozabilã deţine spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat pe o perioadã de 6 luni şi 7 spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, dintre care douã spaţii în proprietate, 3 spaţii închiriate pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi un spaţiu închiriat pe o perioadã mai micã de un an.
    Punctajul pentru criteriul 1 în cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã un punct;
    - pentru cele douã spaţii cu destinaţie de sedii secundare aflate în proprietatea persoanei se efectueazã urmãtorul calcul: 2/7x5 = 1,43;
    - pentru cele 3 spaţii cu destinaţie de sedii secundare închiriate pe o perioadã egalã sau mai mare de un an se efectueazã urmãtorul calcul 3/7x2 = 0,86;
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu secundar închiriat pe o perioadã mai micã de un an se efectueazã urmãtorul calcul 1/7x0 = 0.
    Pentru stabilirea punctajului total se adunã punctajul acordat spaţiului cu destinaţie de sediu social cu cele acordate spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi rezultatul se rotunjeşte la unitate, astfel:
    1 + 1,43 + 0,86 + 0 = 3,29
    Punctajul acordat în cazul acestei persoane impozabile va fi de 3 puncte.

    Situaţia nr. 1.7
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 3 puncte.

    Situaţia nr. 1.8
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã 3 puncte.

    Situaţia nr. 1.9
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional ori, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an, se acordã 5 puncte.

    Situaţia nr. 1.10
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordã 8 puncte.

    Situaţia nr. 1.11
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an, iar spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin douã dintre urmãtoarele situaţii:
    1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
    2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an;
    3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã punctajul astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã 3 puncte;
    - pentru spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate se calculeazã ponderea spaţiilor secundare aflate în una dintre situaţiile de la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi se înmulţeşte, dupã caz, cu 5 în prima situaţie, cu 2 în a doua situaţie şi cu 0 în cea de-a treia situaţie. Rezultatele acestor înmulţiri se calculeazã cu douã zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiatã sutime. Apoi rezultatele se adunã şi rezultatul final se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.

    Situaţia nr. 1.12
    Dacã sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acordã 0 puncte.
    Pentru situaţiile nr. 1.1-1.12 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 2

    Situaţia nr. 2.1
    Dacã niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut calitatea de administrator sau asociat la societãţi care au fost lichidate, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 2.2
    Dacã cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi a deţinut calitatea de administrator şi/sau asociat:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi care au fost lichidate, se acordã 7 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi care au fost lichidate, se acordã 5 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi care au fost lichidate, se acordã 3 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi care au fost lichidate, se acordã 0 puncte.
    În cazul în care mai mulţi administratori şi/sau asociaţi au deţinut calitatea de administratori şi/ori asociaţi la societãţi care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea în vedere numãrul total de societãţi lichidate. Dacã mai mulţi administratori şi/sau asociaţi au deţinut calitatea de administratori şi/ori asociaţi la aceeaşi societate, pentru stabilirea punctajului se va considera cã fiecare dintre aceştia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidatã. Exemplu: o persoanã impozabilã cu 3 asociaţi solicitã înregistrarea în scopuri de TVA. Doi dintre aceştia au fost asociaţi la o altã societate care a fost lichidatã. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o altã societate. Numãrul de societãţi lichidate se considerã a fi egal cu 2.
    Pentru situaţiile nr. 2.1 şi 2.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 3

    Situaţia nr. 3.1
    Dacã niciunul dintre asociaţi şi/sau administratori nu deţine calitatea de asociat şi/ori administrator la societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 3.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori deţine sau a deţinut calitatea de asociat şi/ori administrator:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 7 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 5 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 3 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 0 puncte.
    Pentru situaţiile nr. 3.1 şi 3.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 4

    Situaţia nr. 4.1
    Dacã niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu deţine calitatea de administrator ori asociat la societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 4.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori deţine calitatea de asociat şi/sau administrator:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 5 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 3 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 2 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 0 puncte.
    Pentru situaţiile nr. 4.1 şi 4.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 5

    Situaţia nr. 5.1
    Dacã niciunul dintre asociaţi şi/sau administratori şi/ori niciuna dintre societãţile la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 5.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori şi/ori cel puţin una dintre societãţile la care aceştia au mai deţinut calitatea de asociat şi/sau administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor prevãzute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se acordã 0 puncte.

    Criteriul nr. 6

    Situaţia nr. 6.1
    Dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni UE, se acordã 10 puncte.

    Situaţia nr. 6.2
    În situaţia în care toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi ori o parte deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002:
    - dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 10 puncte;
    - dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002 punctajul se determinã înmulţind cu 10 ponderea persoanelor care deţin vizã în numãrul total al administratorilor. În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.

    Situaţia nr. 6.3
    Dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 0 puncte.

    Situaţia nr. 6.4
    Dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi ori o parte deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002:
    - dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora, care sunt cetãţeni non-UE, deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 10 puncte;
    - dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora, care sunt cetãţeni non-UE, nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se procedeazã astfel:
    1. se înmulţeşte cu 10 ponderea administratorilor care nu deţin vizã în numãrul total al administratorilor (UE şi non-UE). În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale, aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat;
    2. punctajul final se determinã scãzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obţinut ca urmare a calculului de la pct. 1. Exemplu: o persoanã impozabilã are 4 administratori, 2 cetãţeni UE şi 2 non-UE, dintre care unul nu deţine viza de lungã şedere în România. Ponderea administratorilor care nu deţin viza de lungã şedere în România este 1/4. Aceasta se înmulţeşte cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjeşte la 3. Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.

    Situaţia nr. 6.5
    În situaţia în care o parte dintre administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002 punctajul se determinã astfel:
    1. se înmulţeşte cu 10 ponderea administratorilor non-UE în numãrul total al administratorilor (UE şi non-UE). În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale, aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat;
    2. punctajul final se determinã scãzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obţinut ca urmare a calculului de la pct. 1.
    Pentru situaţiile nr. 6.1-6.5 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

                              -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016