Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.926 din 7 mai 2020  pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.926 din 7 mai 2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 376 din 11 mai 2020
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale,
    având în vedere Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Prin organizaţii aprobate de autorităţile competente din statele membre, în sensul art. 1 alin. (1) lit. c) din Decizia (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020 (Decizia 2020/491), se înţelege organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.
    (2) În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, organizaţiile prevăzute la alin. (1) depun o cerere în acest sens la:
    a) direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii şi a contribuabililor care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti;
    b) administraţiile finanţelor publice pentru contribuabili mijlocii, pentru contribuabilii mijlocii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora;
    c) administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a acestora, cu excepţia contribuabililor mijlocii;
    d) Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în raza teritorială a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Ilfov.

    (3) Cererile se analizează de comisiile instituite în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizaţii sau instituţii în aplicarea dispoziţiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 şi ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.554/2016.
    (4) Cererea prevăzută la alin. (2) se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (5) Comisia prevăzută la alin. (3) decide asupra aprobării sau respingerii cererii privind autorizarea prevăzute la alin. (2). În acest sens, comisia emite „Decizia privind aprobarea/ respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA“, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. Decizia se semnează de preşedintele comisiei în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii la organul fiscal competent şi se comunică solicitantului potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA este valabilă pentru toate importurile care îndeplinesc condiţiile pentru aplicarea scutirii, efectuate de titularul deciziei în perioada acoperită de Decizia 2020/491, respectiv 30 ianuarie 2020-31 iulie 2020, şi se acordă persoanei care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) este o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic;
    b) nu înregistrează la data depunerii cererii obligaţii fiscale restante administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte creanţe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal central în vederea recuperării;
    c) declară că îndeplineşte condiţiile prevăzute de Decizia 2020/491 pentru aplicarea scutirii.

    (6) Pentru verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (5) lit. b), comisia prevăzută la alin. (3) solicită certificat de atestare fiscală în format electronic prin intermediul aplicaţiei informatice disponibile pe portalul INTRANET al ANAF.
    (7) În cazul respingerii cererii privind autorizarea, decizia întocmită conform alin. (5) cuprinde motivele care au stat la baza respingerii, precum şi menţiunea potrivit căreia decizia respectivă poate fi contestată, în baza dispoziţiilor legale în vigoare.
    (8) Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA se prezintă în original la autoritatea vamală, care menţionează pe verso numărul şi data declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie şi reţine o copie.
    (9) Direcţia generală a vămilor organizează evidenţa operaţiunilor de import efectuate în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA în temeiul Deciziei 2020/491, în vederea transmiterii către Comisia Europeană a informaţiilor prevăzute la art. 2 din decizie.
    (10) Organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF efectuează verificări la organizaţiile care au obţinut decizii privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, asupra modului în care sunt respectate prevederile Deciziei 2020/491.
    (11) În situaţia constatării de către organele cu atribuţii de control din cadrul ANAF a nerespectării prevederilor prezentului ordin, organizaţiilor li se anulează Decizia privind aprobarea autorizării de desfăşurare a activităţii de import de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA de către autoritatea care a eliberat-o şi care va înştiinţa autoritatea vamală în vederea încasării taxelor la import şi a TVA aferente operaţiunilor care au fost efectuate cu încălcarea reglementărilor legale în vigoare.

    ART. 3
    Organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic sunt considerate autorizate conform prevederilor art. 2 alin. (1) pentru importurile efectuate anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi care se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 şi fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuţii de control din cadrul ANAF.

    ART. 4
    Persoanele care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA anterior datei intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin şi se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491 pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente, în conformitate cu prevederile referitoare la rambursarea/remiterea taxelor la import din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 7 mai 2020.
    Nr. 1.926.
    ANEXA 1

    LISTA
    bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA
conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe
    la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare
    pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬─────┬────────────┐
│Nr. │ │Descrierea │Codul│Rata │
│crt.│Numele produsului │produsului │NC │dreptului │
│ │ │ │ │convenţional│
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Aparate │ex │ │
│ │ │respiratoare pentru│9019 │scutire │
│ │ │îngrijire intensivă│20 00│ │
│ │ │şi subintensivă │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Ventilatoare │ex │ │
│ │ │medicale (aparate │9019 │scutire │
│ │ │pentru respiraţie │20 00│ │
│ │Dispozitive │artificială) │ │ │
│1. │medicale ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Alte aparate de │ex │ │
│ │ │oxigenoterapie, │9019 │scutire │
│ │ │inclusiv │20 00│ │
│ │ │corturi de oxigen │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Aparat pentru │ex │ │
│ │ │oxigenarea │9018 │scutire │
│ │ │extracorporală cu │90 │ │
│ │ │membrană (ECMO) │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ │14%, dar │
│ │ │ │ex │acum scutite│
│ │ │ │8528 │de drepturi │
│ │ │ │52 91│vamale │
│ │ │ │ │autonome │
│ │ │Monitoare ├─────┼────────────┤
│ │ │multiparametri, │ │14%, dar │
│2. │Monitoare │inclusiv versiunile│ex │acum scutite│
│ │ │lor portabile │8528 │de drepturi │
│ │ │ │52 99│vamale │
│ │ │ │ │autonome │
│ │ │ ├─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │8528 │14% │
│ │ │ │59 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9018 │scutire │
│ │ │- Pompe de perfuzie│90 50│ │
│ │ │pentru medicină ├─────┼────────────┤
│ │ │- Pompe │ex │ │
│ │ │peristaltice pentru│9018 │scutire │
│ │ │nutriţie eternă │90 84│ │
│3. │Pompe │- Pompe de ├─────┼────────────┤
│ │ │aspiraţie │ex │ │
│ │ │ │8413 │scutire │
│ │ │ │81 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Sonde de aspiraţie,│ex │ │
│ │ │injectomate │9018 │scutire │
│ │ │ │90 50│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9018 │ │
│ │ │Tuburi endotraheale│90 60│scutire │
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9019 │ │
│ │ │ │20 00│ │
│4. │Tuburi ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │de la│ │
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │3917 │ │
│ │ │Tuburi sterile │21 10│6,5% │
│ │ │ │la ex│ │
│ │ │ │3917 │ │
│ │ │ │39 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Căşti NIV/CPAP │ex │ │
│5. │Căşti │(noninvazive) │9019 │scutire │
│ │ │ │20 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Măşti NIV pentru │ │ │
│ │Măşti NIV pentru │faţă (noninvazive) │ex │ │
│6. │faţă (noninvazive) │şi măşti pentru │9019 │scutire │
│ │ │protecţia gurii şi │20 00│ │
│ │ │nasului │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Sisteme de │ex │ │
│ │ │aspiraţie │9019 │scutire │
│ │ │ │20 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Sisteme/Maşini de │Maşini electrice de│ex │ │
│7. │aspiraţie │aspiraţie │9019 │scutire │
│ │ │ │20 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │8543 │3,7% │
│ │ │ │70 90│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Umidificatoare │ex │între 2,2 şi│
│ │ │ │8415 │2,7% │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│8. │Umidificatoare │ │8509 │2,2% │
│ │ │ │80 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │8479 │1,7% │
│ │ │ │89 97│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│9. │Laringoscoape │Laringoscoape │9018 │scutire │
│ │ │ │90 20│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │- Kituri/Truse de │ex │ │
│ │ │intubaţie │9018 │scutire │
│ │ │- Foarfece │90 │ │
│ │ │laparoscopice │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Seringi, cu sau │9018 │scutire │
│ │ │fără ace │31 │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Consumabile │Ace metalice │9018 │ │
│10. │medicale │tubulare şi ace │32 │scutire │
│ │ │pentru suturi │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Ace, catetere, │ex │ │
│ │ │canule │9018 │scutire │
│ │ │ │39 │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Truse de acces │ex │ │
│ │ │vascular │9018 │scutire │
│ │ │ │90 84│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Staţii de │ex │ │
│ │ │monitorizare │9018 │scutire │
│ │ │centrală pentru │90 │ │
│ │ │terapie intensivă │ │ │
│ │Staţii de ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │monitorizare, │- Dispozitive de │ │ │
│ │dispozitive de │monitorizare a │ │ │
│11. │monitorizare a │pacientului │9018 │ │
│ │pacientului - │capabile să │19 10│ │
│ │Aparate │urmărească simultan│ex │scutire │
│ │electrodiagnostice │doi sau mai mulţi │9018 │scutire │
│ │ │parametri │19 90│ │
│ │ │fiziologici │ │ │
│ │ │- Aparate │ │ │
│ │ │electrodiagnostice │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Aparate pentru │ │ │
│12. │Scaner cu │diagnostic prin │9018 │scutire │
│ │ultrasunete │scanare ultrasonică│12 00│ │
│ │ │(ecografe) │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│13. │Electrocardiografe │Electrocardiografe │9018 │scutire │
│ │ │ │11 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Aparate de │9022 │ │
│ │Scannere/sisteme │tomografie │12 │scutire │
│14. │computerizate de │computerizată │ex │scutire │
│ │tomografie │Aparate de scanare │9022 │ │
│ │ │ │14 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │- Mască de faţă │ │ │
│ │ │textilă, fără │ │ │
│ │ │filtru înlocuibil │ │ │
│ │ │sau părţi mecanice,│ex │ │
│ │ │incluzând măşti │6307 │ │
│ │ │chirurgicale şi │90 98│6,3% │
│ │ │măşti de faţă │ex │6,3% │
│ │ │confecţionate din │6307 │ │
│ │ │materiale textile │90 98│ │
│ │ │neţesute │ │ │
│ │ │- Mască de faţă │ │ │
│ │ │FFP2 şi FFP3 │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │4818 │ │
│15. │Măşti │Măşti chirurgicale │90 10│scutire │
│ │ │din hârtie │ex │scutire │
│ │ │ │4818 │ │
│ │ │ │90 90│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Măşti de gaz cu │ │ │
│ │ │piese mecanice sau │ │ │
│ │ │filtre înlocuibile │ │ │
│ │ │pentru protecţie │ │ │
│ │ │împotriva agenţilor│9020 │ │
│ │ │biologici. Includ, │00 00│1,7% │
│ │ │de asemenea, măşti │ │ │
│ │ │care încorporează │ │ │
│ │ │protecţie pentru │ │ │
│ │ │ochi sau scuturi │ │ │
│ │ │faciale │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │Mănuşi din plastic │3926 │6,5% │
│ │ │ │20 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Mănuşi chirurgicale│4015 │2% │
│ │ │din cauciuc │11 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Alte mănuşi de │ex │ │
│ │ │cauciuc │4015 │2,7% │
│ │ │ │19 00│ │
│16. │Mănuşi ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Mănuşi tricotate │ │ │
│ │ │sau croşetate care │ex │ │
│ │ │au fost impregnate │6116 │8,9% │
│ │ │sau acoperite cu │10 │ │
│ │ │materiale plastice │ │ │
│ │ │sau cauciuc │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Mănuşi din material│ex │ │
│ │ │textil care nu sunt│6216 │7,6% │
│ │ │tricotate sau │00 │ │
│ │ │croşetate │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │- Scuturi de unică │ │ │
│ │ │folosinţă şi │ex │ │
│ │ │reutilizabile │3926 │ │
│17. │Scuturi din plastic│- Scuturi din │20 00│6,5% │
│ │pentru faţă │plastic pentru faţă│ex │ │
│ │ │(acoperind mai mult│3926 │ │
│ │ │decât zona ochilor)│90 97│ │
│ │ │- Viziere │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9004 │ │
│18. │Ochelari de │Ochelari de │90 10│2,9% │
│ │protecţie │protecţie │ex │2,9% │
│ │ │ │9004 │ │
│ │ │ │90 90│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Îmbrăcăminte şi │ │ │
│ │ │accesorii pentru │ │ │
│ │ │îmbrăcăminte │ │ │
│ │ │(inclusiv mănuşi, │ex │ │
│ │ │mitene şi mănuşi cu│4015 │5% │
│ │ │un deget), pentru │90 00│ │
│ │ │orice utilizare, │ │ │
│ │ │din cauciuc │ │ │
│ │ │vulcanizat │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Îmbrăcăminte de │ex │ │
│ │ │protecţie din │3926 │6,5% │
│ │ │material plastic │20 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Îmbrăcăminte şi │ex │ │
│ │ │accesorii de │4818 │scutire │
│ │ │îmbrăcăminte din │50 00│ │
│ │ │hârtie │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Îmbrăcăminte, │ex │ │
│ │ │alcătuite din │6113 │ │
│ │Combinezoane │ţesături tricotate │00 10│8% │
│ │- halate │sau croşetate de la│ex │12% │
│ │impermeabile - │poziţiile 5903, │6113 │ │
│ │diverse tipuri, │5906 sau 5907 │00 90│ │
│ │diferite dimensiuni├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │- îmbrăcăminte de │Alte articole de │ │ │
│ │protecţie pentru uz│îmbrăcăminte, │6114 │12% │
│19. │chirurgical/medical│tricotate sau │ │ │
│ │alcătuit din pâslă │croşetate │ │ │
│ │sau materiale ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │neţesute │Îmbrăcăminte de │ │ │
│ │impregnate, │protecţie pentru uz│ │ │
│ │acoperite sau │chirurgical/medical│ │ │
│ │laminate (ţesături │din pâslă sau │ │ │
│ │de la poziţiile │neţesute, │ │ │
│ │56.02 sau 56.03) │impregnate sau nu, │ex │ │
│ │ │acoperite sau │6210 │12% │
│ │ │laminate (ţesături │10 │ │
│ │ │de la poziţiile │ │ │
│ │ │5602 sau 5603) │ │ │
│ │ │Aceasta include │ │ │
│ │ │articole de │ │ │
│ │ │îmbrăcăminte │ │ │
│ │ │lipite. │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Alte articole de │ex │ │
│ │ │îmbrăcăminte de │6210 │ │
│ │ │protecţie din │20 │ │
│ │ │materiale textile, │ex │ │
│ │ │ţesături sau │6210 │12% │
│ │ │ţesături care sunt │30 │12% │
│ │ │impregnate, │ex │12% │
│ │ │acoperite sau │6210 │12% │
│ │ │laminate (de la │40 │ │
│ │ │poziţiile 5903, │ex │ │
│ │ │5906 sau 5907) │6210 │ │
│ │ │ │50 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │3926 │ │
│ │ │ │90 97│ │
│ │Huse/acoperitori │Huse/Acoperitori │ex │6,5% │
│20. │pentru încălţăminte│pentru încălţăminte│4818 │scutire │
│ │ │ │90 10│6,3% │
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │6307 │ │
│ │ │ │90 98│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Caschete din │ex │ │
│ │ │material textil │6505 │2,7% │
│ │ │ │00 30│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Pălării şi alte │ │ │
│ │ │articole pentru │ex │ │
│ │Articole pentru │acoperit capul, │6505 │2,7% │
│21. │acoperit capul │căşti de păr din │00 90│ │
│ │ │orice material │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Alte articole │ │ │
│ │ │pentru acoperit │ex │ │
│ │ │capul, chiar │6506 │2,7% │
│ │ │căptuşite sau │ │ │
│ │ │împodobite │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Termometre cu │9025 │ │
│ │ │lichid pentru │11 20│ │
│ │ │citire directă, │ex │scutire │
│ │ │inclusiv termometru│9025 │2,8% │
│ │ │clinic standard │11 80│ │
│22. │Termometre │„Mercur în sticlă“ │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Termometre digitale│ex │ │
│ │ │sau termometre cu │9025 │scutire │
│ │ │infraroşu pentru │19 00│ │
│ │ │amplasare pe frunte│ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Săpun şi produse │ex │ │
│ │ │organice │3401 │ │
│ │ │tensioactive şi │11 00│scutire │
│ │ │preparate pentru │ex │ │
│ │ │toaletă │3401 │ │
│ │ │ │19 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Săpun şi preparate │ex │ │
│ │ │organice │3401 │ │
│ │ │tensioactive │20 10│scutire │
│ │ │Săpun sub alte │ex │scutire │
│ │ │forme │3401 │ │
│ │ │ │20 90│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│23. │Săpun de mâini │Agenţi organici de │ex │ │
│ │ │suprafaţă (în afară│3402 │scutire │
│ │ │de săpun) - │12 │ │
│ │ │cationici │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Agenţi organici de │ │ │
│ │ │suprafaţă şi │ │ │
│ │ │preparate pentru │ │ │
│ │ │spălarea pielii, │ex │ │
│ │ │sub formă de lichid│3401 │4% │
│ │ │sau cremă şi puse │30 00│ │
│ │ │la vânzare cu │ │ │
│ │ │amănuntul, │ │ │
│ │ │indiferent dacă │ │ │
│ │ │conţin sau nu săpun│ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Distribuitor de │Distribuitor de │ex │ │
│24. │dezinfectant pentru│dezinfectant pentru│8479 │1,7% │
│ │mâini montat pe │mâini montat pe │89 97│ │
│ │perete │perete │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Nedenaturat, care │ │ │
│ │ │conţine în volum │2207 │19,2 €/hl │
│ │ │80% sau mai mult │10 00│ │
│ │ │alcool etilic │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Denaturat, de orice│ex │ │
│ │ │concentraţie de │2207 │10,2 €/hl │
│25. │Alcool, în litri │alcool │20 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │1 €/% vol./ │
│ │ │Nedenaturat, care │2208 │hl + 6,4 €/ │
│ │ │conţine în volum │90 91│hl │
│ │ │mai puţin de 80% │ex │1 €/% vol./ │
│ │ │alcool │2208 │hl │
│ │ │ │90 99│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Soluţie apă │ │ │ │
│ │oxigenată │Apă oxigenată, │2847 │ │
│ │Preparate │solidificată sau nu│00 00│5,5% │
│ │dezinfectante pe │cu uree │ │ │
│26. │bază de apă │ │ │ │
│ │oxigenată, pentru ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │curăţarea │ │ │ │
│ │suprafeţelor │Alte preparate │3808 │6% │
│ │Dezinfectanţi │dezinfectante │94 │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Cărucioare pentru │ex │ │
│ │ │persoane cu │8713 │scutire │
│ │ │handicap (scaune cu│90 00│ │
│ │Cărucioare pentru │rotile) │ │ │
│27. │urgenţe ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Paturi şi tărgi │ex │ │
│ │ │pentru mutarea │9402 │scutire │
│ │ │pacienţilor în │90 00│ │
│ │ │spitale, clinici │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│28. │Prelevator de ARN │Prelevator de ARN │9027 │scutire │
│ │ │ │80 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │3002 │ │
│ │ │ │13 00│ │
│ │ │- Kituri de testare│ex │ │
│ │ │pentru coronavirus │3002 │ │
│ │ │- Reactivi de │14 00│scutire │
│ │ │diagnosticare pe │ex │ │
│ │ │bază de reacţii │3002 │ │
│ │ │imunologice │15 00│ │
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │3002 │ │
│ │ │ │90 90│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Kituri de testare │Reactivi de │ │ │
│ │pentru COVID-19/ │diagnosticare │ex │ │
│ │Instrumente şi │pentru testul de │3822 │scutire │
│29. │aparate utilizate │reacţie polimerază │00 00│ │
│ │pentru testele de │în lanţ (PCR) cu │ │ │
│ │diagnostic │acid nucleic │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Instrumente │ │ │
│ │ │utilizate în │ex │ │
│ │ │laboratoarele │9027 │scutire │
│ │ │clinice pentru │80 80│ │
│ │ │diagnosticul in │ │ │
│ │ │vitro │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9018 │ │
│ │ │Kituri de testare │90 │scutire │
│ │ │ │ex │scutire │
│ │ │ │9027 │ │
│ │ │ │80 │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Vată, tifoane, feşe│ │ │
│ │ │şi articole │ │ │
│ │ │similare (de │ │ │
│ │ │exemplu, │ │ │
│ │ │pansamente, │ex │ │
│30. │Tampoane │cataplasme), │3005 │scutire │
│ │ │impregnate sau │90 │scutire │
│ │ │acoperite cu │ │ │
│ │ │substanţe │ │ │
│ │ │farmaceutice pentru│ │ │
│ │ │scopuri medicale, │ │ │
│ │ │chirurgicale │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │Paturi de spital │9402 │scutire │
│ │ │ │90 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │Echipamente pentru │ │6306 │ │
│31. │înfiinţarea │Corturi │22 00│12% │
│ │spitalelor de │ │ex │ │
│ │campanie │ │6306 │ │
│ │ │ │29 00│ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │Corturi din plastic│3926 │12% │
│ │ │ │90 97│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Apă oxigenată, │ex │ │
│ │ │prezentată ca │3003 │ │
│ │ │medicament │90 00│ │
│ │ │Paracetamol, │ex │ │
│ │ │Hidroxiclorochină, │3004 │ │
│32. │Medicamente │Lopinavir/ │90 00│scutire │
│ │ │Ritonavir, │ex │ │
│ │ │Remdesivir, │3003 │ │
│ │ │Tocilizumab, │ex │ │
│ │ │Favipiravir, │3004 │ │
│ │ │Umifenovir │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Sterilizatoare │Sterilizatoare │ │ │
│33. │medicale, │medicale, │8419 │scutire │
│ │chirurgicale sau de│chirurgicale sau de│20 00│ │
│ │laborator │laborator │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Propan-1-ol (alcool│Propan-1-ol (alcool│ │ │
│34. │propilic) şi │propilic) şi │2905 │5,5% │
│ │propan-2-ol (alcool│propan-2-ol (alcool│12 00│ │
│ │izopropilic) │izopropilic) │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Eteri, │Eteri, │ │ │
│ │eter-alcooli, │eter-alcooli, │ │ │
│ │eter-fenoli, │eter-fenoli, │ex │ │
│35. │eter-alcool-fenoli,│eter-alcool-fenoli,│2909 │scutire/5,5%│
│ │peroxizi de alcool,│peroxizi de alcool,│ │ │
│ │peroxizi de eter, │peroxizi de eter, │ │ │
│ │peroxizi cetonici │peroxizi cetonici │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │2915 │ │
│36. │Acid formic │Acid formic şi │11 00│5,5% │
│ │ │sărurile lui │2915 │ │
│ │ │ │12 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│37. │Acid salicilic │Acid salicilic şi │2918 │6,5% │
│ │ │sărurile lui │21 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Câmpuri operatorii │Câmpuri operatorii │ │ │
│ │de unică folosinţă │de unică folosinţă │ │ │
│ │formate din │formate din │ │ │
│ │ţesături de la │ţesături de la │6307 │ │
│38. │poziţia 5603, de │poziţia 5603, de │90 92│6,3% │
│ │tipul celor │tipul celor │ │ │
│ │utilizate în timpul│utilizate în timpul│ │ │
│ │procedurilor │procedurilor │ │ │
│ │chirurgicale │chirurgicale │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Materiale neţesute,│ex │ │
│ │Materiale neţesute,│chiar impregnate, │5603 │ │
│39. │chiar impregnate, │acoperite, │11 10│4,3% │
│ │acoperite sau │acoperite sau │ex │4,3% │
│ │laminate │laminate │5603 │ │
│ │ │ │94 90│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Articole de tipul │ │ │ │
│ │celor utilizate în │ │ │ │
│ │scopuri │ │ │ │
│ │chirurgicale, │Cearceafuri de │ex │ │
│40. │medicale sau │hârtie │4818 │scutire │
│ │igienice, care nu │ │90 │ │
│ │sunt destinate │ │ │ │
│ │vânzării cu │ │ │ │
│ │amănuntul │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │7017 │ │
│ │ │Sticlărie de │10 00│ │
│ │Sticlărie de │laborator, sterilă │ex │3% │
│41. │laborator, sterilă │sau farmaceutică, │7017 │3% │
│ │sau farmaceutică │chiar gradată sau │20 00│3% │
│ │ │calibrată │ex │ │
│ │ │ │7017 │ │
│ │ │ │90 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │Consola ECMO/ECLS -│ │ │
│ │ │Oxigenatoare │ │ │
│ │ │membranei │ex │ │
│ │ │extracorporale/ │9018 │scutire │
│ │ │Sistem │90 84│ │
│ │ │extracorporal de │ │ │
│ │ │susţinere a vieţii │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Dispozitive │Izolete cu presiune│ex │ │
│42. │medicale │negativă pentru │9402 │scutire │
│ │ │transportul pe │90 00│ │
│ │ │targă │ │ │
│ │ ├───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │ │ │ex │ │
│ │ │ │9018 │ │
│ │ │Scannere termice │20 00│scutire │
│ │ │ │ex │scutire │
│ │ │ │9025 │ │
│ │ │ │19 00│ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│ │Camere de izolare │Camere de izolare │ex │ │
│43. │cu presiune │cu presiune │9406 │ │
│ │negativă │negativă │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────┼────────────┤
│44. │Unitate de terapie │Unitate de terapie │ex │ │
│ │intensivă mobilă │intensivă mobilă │8716 │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴─────┴────────────┘


    ANEXA 2

    Denumirea organizaţiei ............................
    Codul de identificare fiscală ....................
    Adresa ...................................................
    Telefon ....................................
    Nr. de înregistrare .................... .
    CERERE
    privind autorizarea pentru importul de bunuri în regim de scutire
    de la plata taxelor la import şi a TVA
    În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale şi ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, solicităm aprobarea pentru desfăşurarea activităţilor de import în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA.
    În acest sens, declar pe propria răspundere că:
    I. Organizaţia pe care o reprezint:
    • este o organizaţie cu caracter caritabil sau filantropic;
    • nu înregistrează obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la plată, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
    • deţine evidenţe contabile care permit autorităţilor competente supravegherea operaţiunilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxelor la import şi a TVA;
    • va plăti taxele la import şi TVA aferente bunurilor importate în regim de scutire dacă nu va fi respectată oricare dintre condiţiile pentru acordarea scutirii.

    II. Bunurile pentru care solicităm scutirea de taxe la import şi TVA sunt destinate uneia dintre următoarele utilizări:
    • distribuirea gratuită către persoanele contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19;
    • punerea, în mod gratuit, la dispoziţia persoanelor contaminate sau cu risc de a fi contaminate cu COVID-19 sau implicate în combaterea epidemiei de COVID-19, bunurile rămânând în proprietatea organizaţiei.

    III. Am luat cunoştinţă despre cerinţele prevăzute la art. 78, 79 şi 80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 şi la art. 55, 56 şi 57 din Directiva 2009/132/CE, conform cărora:
    1. Bunurile care beneficiază de scutire de taxe la import şi TVA nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, fără informarea în prealabil a autorităţilor vamale.
    În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul la aceeaşi scutire de taxe la import şi TVA, aceasta se acordă în continuare, cu condiţia ca bunurile să fie utilizate în scopurile care le conferă dreptul la o astfel de scutire.
    În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcţie de tipul bunurilor şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale.

    2. În cazul bunurilor cu folosinţă îndelungată care beneficiază de scutire de taxe la import şi TVA, după ce nu mai sunt folosite pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire, nu pot fi împrumutate, închiriate sau transferate, contra cost sau gratuit, decât cu înştiinţarea în prealabil a autorităţilor vamale.
    În cazul în care bunurile sunt împrumutate, închiriate sau transferate unei organizaţii care are dreptul să beneficieze de aceeaşi scutire de taxe la import şi TVA, aceasta se aplică în continuare, cu condiţia ca această organizaţie să le folosească pentru scopurile care le dau dreptul la această scutire.
    În alte cazuri, împrumutul, închirierea sau transferul bunurilor se realizează cu plata prealabilă a taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data împrumutului, a închirierii sau a transferului, în funcţie de tipul de mărfuri şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale.

    3. În situaţia în care organizaţia pe care o reprezint nu mai îndeplineşte condiţiile care dau dreptul la scutire sau dacă pentru bunurile admise cu scutire de taxe la import şi TVA sunt propuse alte utilizări decât cele specificate, trebuie să informez autorităţile vamale în acest sens.
    În cazul bunurilor care rămân în posesia organizaţiei pe care o reprezint şi care nu mai îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul la scutire, atunci când acestea sunt transferate unei alte organizaţii care are dreptul la scutire, aceasta se acordă în continuare, cu condiţia ca organizaţia să folosească bunurile respective în scopurile care le conferă dreptul la această scutire.
    În alte cazuri, bunurile sunt supuse plăţii taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite, în funcţie de tipul de bunuri şi de valoarea în vamă recunoscută sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale.    Bunurile care beneficiază de scutire şi care sunt utilizate de către organizaţia pe care o reprezint pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate scutirile sunt supuse la plata taxelor la import şi a TVA la nivelul/cota aplicabil(ă) la data la care încep să fie utilizate în alt scop, în funcţie de tipul de bunuri şi de valoarea în vamă stabilită sau acceptată la acea dată de către autorităţile vamale.
    Reprezentantul legal al organizaţiei, .........................................,
    (numele şi prenumele)
    ........................................
    (semnătura)
    Data ....................

    ANEXA 3

    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
    Unitatea fiscală ....................
    DECIZIE
    privind aprobarea/respingerea autorizării de desfăşurare a activităţii de import
    de bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA
    Nr. ............ din ..............
    În conformitate cu prevederile art. 293 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale şi ale Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020, pe baza cererii depuse şi înregistrate sub nr. ..............., se aprobă/respinge autorizarea desfăşurării activităţii de import în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, de către organizaţia ..............., cu sediul social în localitatea ...................., str. ................. nr. ......, codul de identificare fiscală ............., telefon ............., reprezentată legal de către .............................................. (numele şi prenumele)
    Autorizarea desfăşurării activităţii de import a fost respinsă din următorul (următoarele) motiv (motive): ..............................
    Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii, potrivit art. 270 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 272 alin. (6) din acelaşi act normativ.
    Conducătorul organului fiscal,
    .............................................
    Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...............
    Cod: ........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016