Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.926 din 21 mai 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.926 din 21 mai 2013  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.926 din 21 mai 2013 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate in cadrul componentei de Asistenta tehnica a Programului operational comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 29 mai 2013
    În conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 951/2007 al Comisiei din 9 august 2007 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1.638/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a dispoziţiilor generale privind instituirea unui instrument european de vecinătate şi de parteneriat,
    în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,

    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei nr. 637/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul componentei de Asistenţă tehnică a Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 19 august 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Beneficiarii activităţilor de asistenţă tehnică finanţate din Program sunt:
    a) Autoritatea comună de management pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, care include unităţile cu atribuţii operaţionale, financiare, de audit intern şi de control;
    b) Secretariatul tehnic comun pentru Programul operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 localizat în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Suceava şi în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, precum şi oficiile Secretariatului tehnic comun din Ucraina şi Republica Moldova;
    c) Autoritatea de audit de pe lângă Curtea de Conturi a României;"

    2. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul cheltuielilor finanţate integral sau parţial prin alte instrumente financiare naţionale, europene sau internaţionale, sumele aferente cheltuielilor decontate din aceste instrumente nu reprezintă cheltuieli eligibile."

    3. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Primele şi orele suplimentare sunt considerate eligibile dacă sunt respectate prevederile legislaţiei naţionale în vigoare şi sunt acordate/efectuate cu acordul prealabil al Autorităţii comune de management, în condiţiile prevăzute de contractele de finanţare."

    4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 8. - (1) Sunt eligibile cheltuielile de deplasare care includ transport internaţional, naţional şi local, inclusiv taxe de aeroport, bac, pod, taxe rutiere, taxe de parcare, cazare şi diurnă/indemnizaţie zilnică de delegare. Cheltuielile vor fi decontate de către Autoritatea comună de management, Secretariatul tehnic comun şi oficiile acestuia din statele partenere sau Autoritatea de audit în conformitate cu baremurile stabilite de legislaţia aplicabilă structurii care organizează deplasarea, astfel:
    a) pentru personalul Autorităţii comune de management, cu excepţia personalului care desfăşoară activităţi de control de prim nivel pentru beneficiarii români ai Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, precum şi pentru invitaţii Autorităţii comune de management, pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire şi de formare profesională, vizite în teren, inclusiv ex-post, evenimente care vizează pregătirea perioadei de programare 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/parteneriate strategice ale Uniunii Europene;
    b) pentru personalul Secretariatului tehnic comun, pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire, vizite în teren, inclusiv ex-post, evenimente care vizează pregătirea perioadei de programare 2014-2020, Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/parteneriate strategice ale Uniunii Europene;
    c) pentru personalul Autorităţii de audit pentru participarea la misiuni de audit la proiecte şi la Secretariatul tehnic comun, precum şi la activităţi de instruire şi reuniuni tehnice;
    d) pentru membrii Comitetului comun de monitorizare sau supleanţii ori delegaţii acestora pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminare, activităţi de instruire, activităţi de evaluare, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene;
    e) pentru membrii Comitetului de evaluare care participă la şedinţele Comitetului de evaluare, la şedinţele Comitetului comun de monitorizare sau la sesiuni de instruire organizate de Autoritatea comună de management sau Secretariatul tehnic comun;
    f) pentru personalul care desfăşoară activităţi de control de prim nivel pentru beneficiarii români ai Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, pentru participarea la activităţi de instruire specifice activităţii de control organizate de structurile de management ale Programului, de Comisia Europeană sau prin programul INTERACT finanţat din fonduri europene;
    g) pentru personalul oficiilor Secretariatului tehnic comun pentru participarea la reuniunile Comitetului comun de monitorizare, întâlniri de lucru, alte tipuri de reuniuni, conferinţe, colocvii, mese rotunde, seminarii, alte evenimente de informare şi comunicare organizate de structurile de management ale programului sau de alte organizaţii, în contextul cooperării teritoriale europene, activităţi de instruire, vizite în teren.
    (2) Pentru persoanele/personalul prevăzute/prevăzut la alin. (1), lit. d), e) şi g), care sunt cetăţeni ai Ucrainei şi Republicii Moldova, baremurile pentru cheltuielile pentru transport, inclusiv taxe de aeroport, transport local, cazare şi diurnă/indemnizaţie zilnică de delegare nu vor depăşi baremurile prevăzute de legislaţia română, astfel:
    a) când persoana se deplasează în România, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, corespunzătoare deplasării într-un stat membru;
    b) când persoana se deplasează pe teritoriul statului partener al cărui rezident este, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român pe teritoriul României;
    c) când persoana se deplasează pe teritoriul celuilalt stat partener, plafoanele sunt cele prevăzute de legislaţia română privind instituţiile publice pentru deplasarea personalului român în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pentru deplasarea în Ucraina, respectiv Republica Moldova."

    5. La articolul 9, literele d), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) cheltuielile efectuate pentru organizarea de reuniuni de lucru ale Comitetului comun de monitorizare, comitetelor de evaluare, grupurilor de lucru, precum şi ale altor comitete înfiinţate pentru gestionarea Programului, întâlniri de lucru, precum şi alte tipuri de reuniuni, inclusiv pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020 şi Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării/strategii macroregionale/parteneriate strategice ale Uniunii Europene;
    .............................................................
    f) cheltuielile efectuate cu instruirea personalului implicat în gestionarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020;
    .............................................................
    h) cheltuielile pentru efectuarea de studii, analize, rapoarte, consultanţă şi expertiză tehnică pe teme relevante pentru gestionarea Programului, precum şi pentru pregătirea perioadei de programare 2014-2020;"

    6. La articolul 9, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) cheltuieli pentru servicii de multiplicare şi fotocopiere;
    p) cheltuielile pentru întreţinerea sediului, inclusiv reparaţii şi igienizare."

    7. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - (1) În categoria cheltuielilor eligibile pentru achiziţia de active fixe corporale se includ cheltuielile pentru achiziţia de echipamente de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, birotică, mobilier, autoturisme, inclusiv serviciile de întreţinere şi reparaţii echipamente şi autoturisme, asigurările obligatorii pentru autoturisme, asigurarea CASCO şi Cartea Verde pentru autoturismele achiziţionate din fondurile Programului."

    8. La articolul 13, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - (1) În categoria cheltuielilor generale de administraţie se includ cheltuielile efectuate pentru: închiriere sediu, plată utilităţi: apă curentă, canalizare, energie electrică, salubritate, gaze naturale, telefon, fax, internet; cheltuieli de protocol, precum şi alte cheltuieli necesare implementării programului.
    (2) Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile după cum urmează:
    a) în cuantum de maximum 7% din totalul costurilor eligibile rambursate ale contractului pentru Secretariatul tehnic comun;
    b) în cuantum de maximum 7% din totalul costurilor eligibile rambursate pentru Autoritatea comună de management."

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
                      regionale şi administraţiei publice,
                                Shhaideh Sevil,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 21 mai 2013.
    Nr. 1.926.

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016