Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.918 din 26 octombrie 2009  pentru modificarea   Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.918 din 26 octombrie 2009 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si comertului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protectie a mediului de catre agentii economici cu activitate industriala

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 noiembrie 2009
ORDIN nr. 1.918 din 26 octombrie 2009
pentru modificarea <>Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de cãtre agenţii economici cu activitate industrialã
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 750 din 4 noiembrie 2009


În scopul monitorizãrii îndeplinirii prevederilor privind conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu, stabilite în Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei, Republica Federalã Germania, Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungarã, Republica Malta, Regatul Ţãrilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeanã, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, ratificat prin <>Legea nr. 157/2005 ,
în temeiul prevederilor <>art. 9 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul economiei emite urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 175/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la activitatea de protecţie a mediului de cãtre agenţii economici cu activitate industrialã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 25 mai 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
1. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
2. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
ART. II
În titlul şi în cuprinsul <>Ordinului ministrului economiei şi comerţului nr. 175/2005 , sintagma "agenţi economici" se înlocuieşte cu sintagma "operatori economici", sintagma "ministrul economiei şi comerţului" cu sintagma "ministrul economiei" şi sintagma "Ministerul Economiei şi Comerţului" cu sintagma "Ministerul Economiei".
ART. III
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul economiei,
Adriean Videanu

Bucureşti, 26 octombrie 2009.
Nr. 1.918.


ANEXA 1
-------
(Anexa nr. 1 la <>Ordinul nr. 175/2005 )
-------------------------------------

DOMENII
în care operatorii economici îşi desfãşoarã
activitatea conform Clasificãrii activitãţilor
din economia naţionalã - CAEN Rev. 2
Secţiunea Clasa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
B - Industria extractivã 0510-0990
C - Industria prelucrãtoare 1310-3320
D - Producţia şi furnizarea de energie electricã
şi termicã, gaze, apã caldã şi aer condiţionat 3511-3530
E - Distribuţia apei, salubritate, gestionarea
deşeurilor, activitãţi de decontaminare 3831-3832
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 2
-------
(Anexa nr. 2 la <>Ordinul nr. 175/2005 )
-------------------------------------

INFORMAŢII PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

Informaţiile se transmit dupã cum urmeazã:
a) pânã la data de 31 iulie, informaţiile aferente primului semestru;
b) pânã la data de 31 ianuarie, informaţiile aferente anului precedent.

Tabelul nr. 1

Stadiul obţinerii autorizaţiilor de mediu*)
la sfârşitul semestrului/anului (dupã caz)┌──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Nr. │ Obiective - total, din care: │ Obser- │
│ crt. ├─────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┤ vaţii │
│ │ Deţin autorizaţie de │ În curs │ Nu s-a demarat │ │
│ │mediu - nr. autorizaţiei/│de obţinere│procedura de obţinere │ │
│ │ termen de valabilitate │ (stadiu) │a autorizaţiei de mediu│ │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├──────┼─────────────────────────┼───────────┼───────────────────────┼─────────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │
└──────┴─────────────────────────┴───────────┴───────────────────────┴─────────┘


------------
*) Se menţioneazã explicit situaţia obţinerii autorizaţiei integrate de mediu (dupã caz).

NOTÃ:
Suplimentar se va menţiona dacã operatorul economic are certificat Sistemul de management de mediu.

Tabelul nr. 2

Programe de acţiuni, mãsuri pentru prevenire
şi/sau limitare a impactului asupra mediului┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Nr. │ Programe de acţiuni*) │ Observaţii │
│ crt. ├───────────────────────┬────────────────────────┤ │
│ │ Planificate │ Realizate**) │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘


--------------
*) Se menţioneazã explicit acele acţiuni pentru instalaţiile pentru care s-a obţinut perioada de tranziţie, în vederea conformãrii cu legislaţia în vigoare.
**) Realizat, în curs de realizare, amânat.

NOTÃ:
Se au în vedere programe de modernizãri, reparaţii, instalarea sistemului de automonitorizare, monitorizare a factorilor de mediu, mãsuri specifice de intervenţie, mãsuri organizatorice, stadiul implementãrii şi certificãrii/menţinerii sistemului de management de mediu, conform SR EN ISO 14001: 2005 sau EMAS, programe de instruire etc.

Tabelul nr. 3

Cheltuieli pentru protecţia mediului┌──────┬────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ Nr. │ Cheltuieli pentru protecţia mediului (mii lei) │ Observaţii │
│ crt. ├───────────────────────┬────────────────────────┤ │
│ │ Planificate │ Realizate │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 1. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 2. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ 3. │ │ │ │
├──────┼───────────────────────┼────────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────────────────────┴────────────────────────┴──────────────────────┘Tabelul nr. 4

Nivelul de conformare cu prevederile
legislaţiei privind protecţia mediului┌────┬───────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Nivelul de conformare │ Modalitatea │ Observaţii │
│crt.├─────────────────────────────┬─────────────┤ de soluţionare │ (amenzi) │
│ │Depãşiri ale limitelor admise│ Cauza │ │ │
│ │de reglementãrile în vigoare │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼─────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴─────────────┴────────────────┴────────────┘Tabelul nr. 5

Probleme deosebite semnalate privind protecţia mediului┌────┬───────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐
│Nr. │ Probleme deosebite │ Modalitatea │ Observaţii │
│crt.│ │ de soluţionare │ (amenzi) │
│ ├───────────────────┬───────────────────┤ │ │
│ │Poluãri accidentale│ Cauza │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴───────────────┘Tabelul nr. 6

Situaţia gestionãrii deşeurilor- tone -
┌──────┬────────────────────────────────────────────────────────┬─-────────────┐
│ Nr. │ Cantitatea generatã - total, din care: │ Observaţii*) │
│ crt. ├────────────────────────┬───────────────┬───────────────┤ │
│ │ Tip de deşeu │ Valorificare │ Eliminare │ │
│ │ (cod din Hotãrârea ├───────┬───────┼───────┬───────┼──────────────┤
│ │Guvernului <>nr. 856/2002 )│ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 4. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ 5. │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────┤
│TOTAL:│ │ │ │ │ │ │
└──────┴────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────┘


---------
*) Se precizeazã cantitãţile de deşeuri gestionate prin altã operaţiune.

----------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice