Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.903/C din 20 septembrie 2011  privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.903/C din 20 septembrie 2011 privind conditiile de forma necesare pentru valabilitatea dispozitiilor testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de clientii institutiilor de credit

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 27 septembrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 100 pct. 2 şi art. 214 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
    în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotãrârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul justiţiei emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Deponentul unor sume de bani, valori sau titluri de valoare la o instituţie de credit poate dispune de acestea, pentru cauza de moarte, printr-o dispoziţie testamentarã cuprinsã în cadrul convenţiei încheiate cu instituţia de credit.
    (2) Dispoziţia testamentarã întocmitã în condiţiile arãtate la alin. (1) poate avea ca obiect numai sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de testator la acea instituţie de credit.
    ART. 2
    (1) Sub sancţiunea nulitãţii absolute, testatorul va completa prin scriere olografã clauza cuprinzând dispoziţia testamentarã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Dispoziţia testamentarã cuprinde desemnarea directã sau indirectã a beneficiarului acesteia, obiectul, semnãtura testatorului, precum şi data întocmirii.
    (3) În cazul în care testatorul nu poate completa prin scriere olografã clauza cuprinzând dispoziţia testamentarã, acesta va fi îndrumat de cãtre funcţionarii instituţiei de credit sã încheie un testament autentic.
    ART. 3
    (1) Desemnarea beneficiarului clauzei testamentare trebuie sã conţinã suficiente elemente de identificare, astfel încât acesta sã poatã fi determinat sau determinabil la momentul deschiderii moştenirii.
    (2) Atunci când este posibil, beneficiarul/beneficiarii dispoziţiei testamentare va fi identificat/vor fi identificaţi prin urmãtoarele elemente: numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, clauza testamentarã va cuprinde şi codul numeric personal sau, în cazul persoanelor juridice, atributele de identificare ale acestora, dacã acestea sunt cunoscute de testator.
    ART. 4
    Dispoziţia testamentarã se completeazã, se semneazã şi se dateazã de cãtre testator numai în prezenţa a 2 funcţionari ai instituţiei de credit, special împuterniciţi în acest scop, care semneazã convenţia alãturi de testator.
    ART. 5
    (1) Instituţia de credit are obligaţia de a comunica de îndatã Uniunii Naţionale a Notarilor Publici datele necesare înscrierii dispoziţiei testamentare în Registrul naţional notarial.
    (2) Dispoziţiile prevãzute la alin. (1) se aplicã în mod corespunzãtor şi în cazul modificãrii, revocãrii sau al retractãrii revocãrii dispoziţiei testamentare de cãtre testator, precum şi în cazul în care, pânã la data decesului testatorului, contul curent, depozitul sau alt instrument bancar în care au fost depuse de cãtre acesta sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare a fost lichidat.
    (3) Procedura comunicãrii şi înscrierii datelor în Registrul naţional notarial se stabileşte de cãtre Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici din România şi va fi adusã la cunoştinţa instituţiilor de credit prin postarea pe pagina de internet a acesteia.
    ART. 6
    Instituţia de credit va putea proceda la predarea legatului al cãrui obiect îl constituie sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare numai în baza hotãrârii judecãtoreşti sau, dupã caz, a certificatului de moştenitor prin care se constatã valabilitatea dispoziţiei testamentare şi calitatea de legatar.
    ART. 7
    Instituţia de credit are obligaţia de a furniza de îndatã, la solicitarea instanţei de judecatã sau a notarului public, în cadrul dezbaterii procedurii succesorale, toate informaţiile cu privire la sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse de cãtre defunct.
    ART. 8
    Prevederile prezentului ordin se duc la îndeplinire de cãtre instituţiile de credit şi de Uniunea Naţionalã a Notarilor Publici din România.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicatã.

                              Ministrul justiţiei,
                             Cãtãlin Marian Predoiu


    Bucureşti, 20 septembrie 2011.
    Nr. 1.903/C.


    ANEXĂ

                 Cuprinsul dispoziţiei testamentare încorporate
                 în convenţia încheiatã cu instituţia de credit

    Subsemnatul, ........., domiciliat în ........, str. ........ nr. ..., bl. .., sc. ..., et. .., ap. ..., sectorul/judeţul ........., posesor al ...... seria ... nr. ....., cod numeric personal ............., eliberat la data de ....... de cãtre ..........., în cazul morţii mele dispun urmãtoarele:
    Las .......*)1 ce se va gãsi în patrimoniul meu la data decesului şi care face obiectul prezentei convenţii încheiate cu ..........*2) lui ....(numele sau, dupã caz, denumirea)......., domiciliat în/având sediul în ........., str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap. .., sectorul/judeţul ..........., posesor al ...... seria ... nr. ....., cod numeric personal ..............., alte atribute de identificare .............., pe care îl institui în temeiul art. 986 şi 1.049 din Legea nr. 287/2009 privind Cod civil, republicatã, legatar cu titlu particular.

         Data: Semnãtura:

--------
    *1) Se completeazã cu suma de bani, valoarea sau titlul de valoare depus la instituţia de credit.
    *2) Se completeazã cu denumirea instituţiei de credit.

                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice