Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.901 din 10 decembrie 2013  cu privire la conditiile de acordare a indemnizatiei diplomatice si de stabilire a cuantumului acesteia    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.901 din 10 decembrie 2013 cu privire la conditiile de acordare a indemnizatiei diplomatice si de stabilire a cuantumului acesteia

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 17 decembrie 2013

    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

    ART. 1
    Indemnizaţia diplomatică, denumită în continuare indemnizaţie, se acordă cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, denumit în continuare CDCR.
    ART. 2
    Cuantumul lunar al indemnizaţiei este de 3.571 lei impozabil.
    ART. 3
    Beneficiarii indemnizaţiei sunt membrii CDCR care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013, respectiv: au o vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani, până la data de 31 august 2010, în Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare M.A.E., şi erau pensionari la data de 31 august 2010.
    ART. 4
    Prin vechime neîntreruptă de cel puţin 15 ani în M.A.E. se înţelege vechimea continuă realizată în M.A.E., în calitate de angajat şi ca membru al CDCR.
    ART. 5
    În calculul perioadei de vechime neîntreruptă necesară obţinerii indemnizaţiei se vor lua în considerare, dacă acestea au fost înregistrate în perioada de referinţă de 15 ani, perioadele stabilite prin lege ca fiind vechime neîntreruptă în muncă la acelaşi angajator.
    ART. 6
    Dovada vechimii prevăzute la art. 4 se face cu carnetul de muncă.
    ART. 7
    (1) În vederea acordării indemnizaţiei se constituie un dosar ce se depune personal sau prin mandatar la registratura M.A.E. care va cuprinde următoarele documente:
    a) cererea privind acordarea indemnizaţiei, conform anexei nr. 1;
    b) procură specială, în cazul în care cererea se face prin mandatar;
    c) actul de identitate, în copie;
    d) carnetul de muncă, în copie certificată conform cu originalul de către solicitant;
    e) decizia de pensionare, în copie certificată conform cu originalul de către solicitant.
    (2) M.A.E. poate solicita prezentarea originalului documentelor menţionate la alin. (1).
    ART. 8
    (1) Calitatea de beneficiar al indemnizaţiei diplomatice şi acordarea acesteia se stabilesc de către ministrul afacerilor externe prin ordin, pe baza propunerilor formulate de o comisie special constituită în acest scop în M.A.E.
    (2) Comisia prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului afacerilor externe.
    (3) Ordinul prevăzut la alin. (1) se va emite în termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului în condiţiile prevăzute la art. 7 şi se comunică beneficiarilor la adresa de corespondenţă comunicată în cererea prevăzută în anexa nr. 1.
    ART. 9
    (1) Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 au dreptul la indemnizaţia diplomatică începând cu luna următoare depunerii dosarului în condiţiile prevăzute la art. 7.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), pentru acordarea indemnizaţiei începând cu luna ianuarie 2014, dosarele pot fi depuse până la data de 20 ianuarie 2014.
    ART. 10
    (1) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, beneficiarii acesteia vor depune la Departamentul resurse umane din cadrul M.A.E. o cerere în acest sens, o dată la 3 luni, conform anexei nr. 2.
    (2) În condiţiile în care cererea prevăzută la alin. (1) nu este depusă în termen, plata indemnizaţiei se suspendă începând cu luna următoare.
    (3) Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul acesteia a decedat.
    (4) Sumele plătite necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează în condiţiile legii.
    ART. 11
    Plata indemnizaţiei diplomatice se face prin virament bancar în contul special nominalizat în acest sens în cererea privind acordarea indemnizaţiei. În situaţii speciale se pot formula cereri de primire a indemnizaţiei la casieria M.A.E.
    ART. 12
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul afacerilor externe,
                                Titus Corlăţean

    Bucureşti, 10 decembrie 2013.
    Nr. 1.901.


    ANEXA 1

                               Domnule ministru,


    Subsemnatul(a), .../(nume, iniţiala tatălui, prenume)........, CNP ....................., născut(ă) la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ............................................., str. ..................................... nr. ........, bl. ......., sc. ............, ap. ........, judeţul/sectorul ................., telefon .........................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ................., eliberat(ă) de ........................... la data de ..................., în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 1.901/2013 cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia, formulez prezenta cerere şi solicit acordarea indemnizaţiei diplomatice.
    Fac precizarea că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic şi consular al României, astfel:
    1. Am avut o vechime neîntreruptă în Ministerul Afacerilor Externe de ....... ani, în perioada ........................ .
    2. La data de 31 august 2010 eram pensionar, conform Deciziei de pensionare nr. ............, emisă de ............, anexată.
    Anexez prezentei cereri următoarele înscrisuri:
    1. actul de identitate - copie;
    2. carnetul de muncă - copie certificată;
    3. decizia de pensionare - copie certificată.
    Menţionez că, în cazul în care voi dobândi calitatea de beneficiar al indemnizaţiei diplomatice, solicit ca drepturile băneşti să fie virate în contul deschis pe numele meu la Banca ........................, Sucursala ........................, nr. ................ .
    Adresa la care doresc să-mi fie comunicate toate documentele cu privire la acordarea indemnizaţiei: adresa de domiciliu/localitatea ......................., str. ............................ nr. ........, bl. ........, sc. ..........., ap. ........, judeţul/sectorul ............... .
    Declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege, că datele înscrise în prezenta cerere şi în documentele anexate sunt reale.

    Data ............................ Numele şi prenumele .............
                                           Semnătura........................    ANEXA 2

                           Domnule director general,

    Subsemnatul(a) ..../(nume, iniţiala tatălui, prenume)........., CNP ....................., născut(ă) la data de .................,cu domiciliul în localitatea ......................................, str. ................................................................ nr. ........, bl. ........, sc. ............, ap. ........, judeţul/sectorul ..........................., telefon ........................................, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ........ nr. ...................., eliberat(ă) de ............................ la data de ........................, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.901/2013 cu privire la condiţiile de acordare a indemnizaţiei diplomatice şi de stabilire a cuantumului acesteia, certific faptul că sunt beneficiar al indemnizaţiei diplomatice şi că, de la data semnăturii de mai jos, deţin în continuare această calitate.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile prevăzute de lege, că datele înscrise în prezenta declaraţie sunt reale.
    Menţionez că am luat la cunoştinţă de prevederile art. 10 din Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 1.901/2013.*1)

    Data ................ Numele şi prenumele ...................
                                     Semnătura
                                     ┌────────────────────────┐
                                     │ │
                                     │ │
                                     │ │
                                     └────────────────────────┘

-----
    *1) "Art. 10. - (1) Pentru menţinerea în plată a indemnizaţiei, beneficiarii acesteia vor depune la Departamentul resurse umane din cadrul M.A.E. o cerere în acest sens, o dată la 3 luni, conform anexei nr. 2.
    (2) În condiţiile în care cererea prevăzută la alin. (1) nu este depusă în termen, plata indemnizaţiei se suspendă începând cu luna următoare.
    (3) Plata indemnizaţiei încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a decedat.
    (4) Sumele plătite necuvenit, cu titlu de indemnizaţie, se recuperează în condiţiile legii."

                                     -----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice