Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.886 din 3 iulie 2019  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.886 din 3 iulie 2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 561 din 9 iulie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 35/2019 pentru adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.283 din data de 2.07.2019,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 16 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
     Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Anexa nr. ..... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice», prevăzut în anexa nr. 1^1."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Formularele menţionate la art. 1 şi 1^1 se completează şi se depun conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Formularele prevăzute la art. 1 şi 1^1 se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate pentru anul 2019."

    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Anexele nr. 1, 1^1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    5. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul I „Termenul de depunere a declaraţiei“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Declaraţia se depune până la data de 31 iulie 2019 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
    - declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
    – declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
    – declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018."

    7. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul III „Modul de depunere a declaraţiei“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "III. Modul de depunere a declaraţiei
    1. Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:
    a) în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
    Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului.
    Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;
    b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
    - prin intermediul serviciului «Spaţiul privat virtual» (SPV);
    – pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.
    Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
    2. Formularul «Anexa nr. ......... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice» se depune numai cu «Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice». Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative."

    8. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“, capitolul IV „Completarea declaraţiei“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "IV. Completarea declaraţiei
    Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.
    Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2018, cât şi pentru veniturile estimate pentru anul 2019 (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate şi/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit), utilizând, dacă este cazul, şi «Anexa nr. .... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice», care se ataşează la declaraţia unică.
    Persoanele fizice care utilizează programul de asistenţă pentru completarea şi editarea declaraţiei unice nu completează «Anexa nr. .... la Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

    9. Anexa nr. 3 „Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului «Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice»“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 3 iulie 2019.
    Nr. 1.886.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. 49/2019)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 49/2019)
    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare
    a formularului „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
    Denumirea formularului: „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“
    1. Format: A4/t2
    2. Se difuzează gratuit.
    3. Caracteristici de editare: se poate utiliza echipament informatic pentru completare şi editare.
    4. Se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate în anul 2018, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate în anul 2019.
    5. Se întocmeşte de către contribuabil sau de împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, după caz.
    6. Circulă:
    - în format electronic, la organul fiscal competent; sau
    – în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal competent.

    7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016