Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.865 din 13 octombrie 2023  privind modificarea capitolului 3.2 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 2.401/2022 pentru aprobarea Strategiei Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres din administrare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.865 din 13 octombrie 2023 privind modificarea capitolului 3.2 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 2.401/2022 pentru aprobarea Strategiei Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres din administrare

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 988 din 31 octombrie 2023
    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. c) din Statutul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prevăzut în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România“, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 pct. 22 şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.
    ART. I
    Capitolul 3.2 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 2.401/2022 pentru aprobarea Strategiei Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres din administrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1199 şi 1199 bis din 14 decembrie 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.2. Situaţia actuală a parcărilor sigure şi securizate în România
    La nivel naţional nu există zone de parcări sigure şi securizate pe sectoarele de drumuri de mare viteză aflate în administrarea instituţiilor publice sau a administratorilor căilor de transport. Singurele zone de parcări sigure şi securizate din România sunt în administrarea operatorilor privaţi. Pentru a întări la nivel naţional direcţiile şi viziunea Comisiei Europene de a asigura spaţii de parcare sigure şi securizate pentru transportatori pe întreg teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul acestei strategii se doreşte stabilirea cadrului de dezvoltare în mod coordonat şi armonizat a reţelei de zone de parcări sigure şi securizate pe reţeaua de drumuri de mare viteză din administrarea CNAIR - S.A.
    Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport prevede următoarele:
    • la secţiunea 3 Infrastructura de transport rutier, art. 17 Componente ale infrastructurii, alin. 4: Printre echipamentele asociate căilor rutiere se pot număra în special echipamentele pentru gestionarea traficului, informare şi îndrumare rutieră, pentru perceperea taxelor de utilizare, pentru garantarea siguranţei rutiere, pentru reducerea efectelor negative asupra mediului, pentru realimentare sau reîncărcarea vehiculelor cu propulsie alternativă, precum şi pentru parcarea în condiţii de securitate a vehiculelor comerciale;
    • la art. 19 Priorităţi pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere: În promovarea proiectelor de interes comun legate de infrastructura rutieră şi în plus faţă de priorităţile generale stabilite la articolul 10, se acordă prioritate următoarelor aspecte: ... (d) asigurarea unui spaţiu de parcare adecvat pentru utilizatorii vehiculelor comerciale, oferind condiţii corespunzătoare de siguranţă şi securitate...;
    • conform art. 39 alin. 2 lit. (c), pentru Reţeaua TEN-T Centrală, înfiinţarea pe autostradă a unor zone de odihnă, la fiecare aproximativ 100 km, în conformitate cu necesităţile societăţii, ale pieţei şi cu cele privind mediul înconjurător, cu scopul, printre altele, de a oferi un spaţiu de parcare corespunzător utilizatorilor de vehicule comerciale, în condiţii corespunzătoare de siguranţă şi securitate.
    Aşa cum rezultă din prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.315/2013, spaţiile de parcare sigure şi securizate fac parte din Reţeaua TEN-T.
    În acest sens, dezvoltarea acestor spaţii de parcare sigure şi securizate trebuie făcută, la acest moment, de către CNAIR - S.A., ţinând cont de următoarele prevederi din O.U.G. nr. 55/2016:
    • «Art. 7 - C.N.I.R. este dezvoltatorul de infrastructură de transport rutier de interes public, de natura autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră definite conform legii, care fac parte din strategiile naţionale sau din documentele strategice aprobate în acest sens, şi are drepturile, obligaţiile şi răspunderile ce îi revin în această calitate potrivit reglementărilor interne şi actelor juridice internaţionale la care România este parte.»;
    • «Art. 77 - (1) Până la finalizarea proiectelor aflate în implementare sau până la predarea tuturor proiectelor specificate în ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii, prevăzut la art. 83^1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, către C.N.I.R., oricare dintre acestea ar interveni întâi, C.N.A.I.R. desfăşoară şi următoarele activităţi:
    a) proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, administrarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare pentru proiectele pe care le are în implementare, în condiţii de siguranţă a circulaţiei;
    b) asigură implementarea programelor de dezvoltare unitară a reţelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanţă cu strategia Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cerinţele economiei naţionale şi cu cele de apărare; codul aferent acestei activităţi este următorul: CAEN 8413 - Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice ....».
    Prin excepţie de la regula enunţată mai sus, sub condiţia justificării interesului public, se pot dezvolta parcări sigure şi securizate exclusiv de nivel bronz, în sensul reglementărilor europene în materie, de către entităţile aflate în subordinea/autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, pe terenuri aflate exclusiv în proprietatea publică a statului.
    Dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate de către operatori economici privaţi, pe terenuri proprietate privată, nu poate fi luată în considerare, în sensul îndeplinirii cerinţei din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013, deoarece CNAIR - S.A., în afară de reţeaua pe care o administrează, nu are drepturi de impunere de condiţionalităţi/control/verificare asupra unor investiţii private realizate pe terenuri proprietate privată.
    Având în vedere cele mai sus prezentate, rezultă că Strategia pentru dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate pentru camioane pe drumurile de mare viteză aflate în administrarea CNAIR - S.A. trebuie să ţină cont de faptul că parcările sigure şi securizate reprezintă parte a infrastructurii TEN-T şi ca atare ele pot fi dezvoltate doar ca proiecte de investiţii publice.
    C.N.A.I.R. a emis următoarele avize pentru beneficiari privaţi, în vederea construirii de parcări sigure şi securizate:
    I) Pe autostrada A1 Bucureşti-Nădlac
    I^1) Avize emise la faza de proiectare PUZ - care nu dau dreptul la începerea execuţiei lucrărilor
    1. km 432 + 252-432 + 587 stânga şi dreapta - Aviz faza PUZ nr. 340/704/4.11.2020
    "Spaţii servicii, parcări securizate, restaurant peste autostradă, benzinării, spălătorii auto, service camioane, vulcanizare şi spaţii cazare în zona A1 Deva-Arad, în intravilanul şi extravilanul loc. Colonia Mică, oraş Făget, jud. Timiş"

    2. km 447 + 000 stânga şi dreapta - Aviz faza PUZ nr. 92/40597/11.06.2019
    "Construire zonă de parcare în condiţii de siguranţă şi securitate pe reţeaua de transport Coridorul Rin-Dunăre Autostrada A1 (Deva-Lugoj) - (Accesul se face din spaţiile de servicii şi dotări existente la km 447 stânga şi dreapta.)"

    3. km 500 + 450 stânga - Aviz faza PUZ nr. 92/28685/14.05.2020
    "Parcare securizată şi zonă servicii conexe (fără staţie PECO) - Accesul se face din spaţiul de servicii şi dotări existent la km 500 + 600 stânga."

    4. km 540 + 397 dreapta - Aviz faza PUZ nr. 340/701/23.12.2021
    "Parcare securizată şi zonă de servicii conexe"

    5. km 548 + 340 dreapta - Aviz faza PUZ nr. 340/702/23.12.2021
    "PUZ şi RLU, construire staţie distribuţie carburanţi, totem, unipol, panou publicitar şi servicii, spălătorie auto, restaurant şi parcare"

    6. km 548 + 500 stânga - Aviz faza PUZ nr. 92/34931/23.05.2018
    "PUZ şi RLU, construire staţie distribuţie carburanţi, totem, unipol, panou publicitar şi servicii, spălătorie auto, restaurant şi parcare"

    7. km 578 + 021 stânga şi dreapta - Aviz faza PUZ nr. 340/704/4.11.2020
    "Spaţii servicii, parcări securizate, restaurant peste autostradă, benzinării, spălătorie auto, service camioane, vulcanizare şi spaţii cazare şi panouri fotovoltaice"

    I^2) Acorduri prealabile emise la faza de proiectare PAC
    1. km 112 + 700 dreapta - Aviz faza PAC nr. 92/77986/7.11.2019
    "Amenajare acces la staţie distribuţie carburanţi + parcare securizată în sat Zăvoi, oraş Ştefăneşti, jud. Argeş"
    (Obiectivul nu este construit.)
    2. km 517 + 000 stânga - Aviz PAC nr. 92/38986/5.06.2019
    "Staţie PECO şi platformă betonată cu destinaţia parcare auto (Accesul se face din drumul care face legătura între DJ 693 şi A1 - nod rutier.)"
    (Obiectivul este funcţional.)
    3. km 569 + 542 dreapta şi 569 + 865 stânga - Aviz faza PAC nr. 340/782/21.10.2021
    "Construire parcare securizată, staţie de alimentare cu carburanţi, staţii de încărcare rapidă pentru maşini electrice, zona cazare cu servicii"
    (Obiectivul este în curs de execuţie.)
    II) DN 7 Bucureşti-Nădlac (în zona nodului rutier Pecica)
    1. km 562 + 622 stânga - Aviz PAC nr. 92/52182/25.08.2016
    "Amenajare intersecţie în soluţie giratorie la intersecţia cu DE 700 pentru acces la zona de prestări servicii şi comerţ (Există amplasate în incintă containere combustibil.)"
    (Obiectivul este funcţional.)
    2. km 563 + 170 stânga - Aviz PAC nr. 92/52859/26.07.2018
    "Acces la parcare TIR-uri, clădire restaurant, servicii şi administrativ cu amenajările aferente, staţie de distribuţie carburanţi şi parcare auto"
    (Obiectivul este funcţional)
    III) DN 6 (VO Lugoj) - la aproximativ 1 km de intersecţia amenajată între A6 şi DN 6
    1. km 498 + 050 dreapta - Aviz PAC nr. 92/49212/8.11.2010
    "Construire staţie PECO, parcare şi spălătorie TIR, spaţii cazare"
    (Obiectivul este funcţional.)
    2. km 498 + 050 stânga - Aviz faza PAC nr. 92/62684/17.09.2015
    "Amenajare parcare securizată de camioane, spaţii servicii şi reamenajarea accesului rutier existent la km 498 + 050 dreapta"
    (Obiectivul este funcţional.)"


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin-Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 13 octombrie 2023.
    Nr. 1.865.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016