Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.851 din 6 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.346/2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.851 din 6 iulie 2011  pentru modificarea si completarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.346/2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.851 din 6 iulie 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.346/2011

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI PADURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 15 iulie 2011
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.707/ID din 15 iunie 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silviculturã,
    în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pãdurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul mediului şi pãdurilor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pãdurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogã.
    2. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "b) evidenţa folosirii fiecãrui dispozitiv special de marcat se înscrie într-un registru, care va cuprinde urmãtoarele coloane: numãrul curent; indicativul, forma amprentei, numele şi prenumele salariatului cãruia i s-a încredinţat dispozitivul, numãrul şi data delegaţiei, locul folosirii - unitate de producţie/bazã, unitãţi amenajistice, scopul folosirii, perioada de folosire, observaţii. Înregistrarea se face în ordinea emiterii delegaţiilor de folosire a dispozitivelor."
    3. La articolul 10, dupã alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (4)-(7), cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Dispozitivele speciale de marcat prevãzute la art. (4) alin. (4) lit. a)-c) pot fi folosite şi de personalul din cadrul direcţiilor silvice din structura Regiei Naţionale a Pãdurilor - Romsilva şi din cadrul bazelor experimentale ale Institutului de Cercetãri şi Amenajãri Silvice, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (5) Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul direcţiilor silvice se vor transfera de la ocoalele silvice din subordine şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptãţit, desemnat de cãtre conducãtorul direcţiei silvice; personalul silvic din cadrul direcţiilor silvice poate utiliza şi dispozitivele speciale de marcat confecţionate în condiţiile prezentului regulament.
    (6) Dispozitivele speciale de marcat care vor fi utilizate de personalul silvic din cadrul bazelor experimentale se vor transfera de la ocoalele silvice din subordinea Institutului de Cercetãri şi Amenajãri Silvice şi se vor repartiza, personalizat, personalului silvic îndreptãţit, desemnat de cãtre conducãtorul Institutului de Cercetãri şi Amenajãri Silvice. Personalul silvic din cadrul Institutului de Cercetãri şi Amenajãri Silvice poate utiliza şi dispozitivele speciale de marcat confecţionate în condiţiile prezentului regulament.
    (7) Pãstrarea, gestionarea şi folosirea dispozitivelor speciale de marcat de cãtre personalul din cadrul direcţiilor silvice se vor face cu respectarea prevederilor prezentului regulament."
    4. La articolul 11, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul în care din diferite motive persoanei împuternicite potrivit alin. (1) îi înceteazã raporturile de muncã cu utilizatorul respectiv, dispozitivele speciale de marcat prevãzute la art. 4 alin. (4) lit. a) şi c) se retrag de cãtre conducãtorul acestuia, urmând a fi atribuite spre folosire altei persoane, dupã o perioadã de 2 ani calendaristici."
    5. La articolul 12, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai conducãtorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevãzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase."
    6. La articolul 13, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai conducãtorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer şi inginer silvic, în condiţiile prevãzute de normele tehnice privind evaluarea masei lemnoase."
    7. La articolul 14, alineatul (4) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(4) Are dreptul sã foloseascã dispozitivele speciale de marcat prevãzute la alin. (1) numai conducãtorul ocolului silvic autorizat şi personalul silvic împuternicit de cãtre conducãtorul ocolului silvic autorizat, care îndeplineşte funcţia de şef de district/brigadier silvic, tehnician silvic, subinginer sau inginer silvic, în condiţiile prevãzute de reglementãrile privind paza pãdurilor."
    8. La articolul 18, alineatul (5) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(5) La restituire, raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat se înregistreazã în registrul de corespondenţã al utilizatorului."
    9. Anexele nr. 4-7 se modificã şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Ministrul mediului şi pãdurilor,
                                 Laszlo Borbely


    Bucureşti, 6 iulie 2011.
    Nr. 1.851.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 4 la regulament)

                                   REGISTRUL
           de evidenţã a folosirii dispozitivelor speciale de marcat
┌────┬───────────┬─────────┬───────────┬───────────┬───────┬───────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ Numele │ │ │ │ Felul │ │ │
│Nr. │ │ Forma │ şi │Nr. şi data│ │ │ tãierii/ │ │ │
│crt.│Indicativul│amprentei│ prenumele │ delegaţiei│U.P.*1)│u.a.*2)│ Natura │Perioada│Observaţii│
│ │ │ │titularului│ │ │ │produsului│ │ │
│ │ │ │ delegat │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────────┼───────┼───────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴───────────┴───────────┴───────┴───────┴──────────┴────────┴──────────┘---------
    *1) Unitatea de producţie.
    *2) Unitatea amenajisticã.


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 5 la regulament)


    Utilizatorul ..................

                              DELEGAŢIE DE MARCARE
                             nr.*1).... din ......

-----------
    *1) Numãrul curent din registrul de evidenţã.

    Domnul ................, având funcţia de ............., este delegat sã foloseascã în perioada ................... dispozitivul special de marcat cu amprenta*2) ................., având indicativul .............., pentru*3) ....................................................................................................................... ......................... în*4) ..........................
    Lucrarea se efectueazã în intervalul de timp de la ......... pânã la ....... interval în care se va depune la ....... (utilizator) ..... raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executãrii lucrãrii.
    Pentru aplicarea mãrcii se va folosi vopsea de culoare ............................................ .


                          Conducãtorul utilizatorului,
                           ..........................

----------
    *2) Circularã, pãtratã, pentagonalã sau triunghiularã.
    *3) Felul tãierii şi natura produsului, respectiv felul controlului sau materialele lemnoase care se marcheazã.
    *4) Localizarea amenajisticã - unitatea de producţie, parcelã, subparcelã, numele proprietarului, denumirea cantonului silvic, respectiv locaţia în care se marcheazã materialele lemnoase ce se transportã.


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 6 la regulament)


    Nr. ..... din ...........
    Conducãtorul utilizatorului .............

                              RAPORT DE ACTIVITATE
       privind folosirea dispozitivului special de marcat cu amprenta*1)
                  ....... primit în baza delegaţiei nr. .....
                                 din .........

---------
    *1) Forma amprentei - rotundã, pãtratã, pentagonalã sau triunghiularã - şi indicativul.
┌─────────────────┬──────────────┬──────────────────────┬────────────────┬──────────┬───────────────────┐
│Locul marcãrii*2)│ │Numerotarea arborilor/│ │ │ │
├─────────┬───────┤Felul tãierii/│ cioatelor │Numãrul total de│Intervalul│ Numãrul şi data │
│ U.P. │ u.a. │ Natura ├────────────┬─────────┤ arbori sau de │ în care │ depunerii │
│ │ │ produsului │ Primul │ Ultimul │ cioate │ s-a fãcut│ documentelor │
│ │ │ │ numãr │ numãr │ │ marcarea │ de marcare*3) │
├─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼───────┼──────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ ... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴───────┴──────────────┼────────────┼─────────┼────────────────┼──────────┼───────────────────┤
│ TOTAL: │ - │ - │ │ - │ │
└────────────────────────────────┴────────────┴─────────┴────────────────┴──────────┴───────────────────┘--------
    *2) În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în pãduri pentru care identificarea locului nu este suficientã sau nu este posibilã prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinãtorului, elemente de cadastru general.
    *3) Carnete de inventar, procese-verbale, fişe.


    Numele şi prenumele persoanelor care au fãcut parte din echipa de marcare .......................... ........................................................................................................
    Numele şi prenumele persoanelor care au asistat la efectuarea inspecţiei de fond sau parţiale ...... ........................................................................................................
    Culoarea vopselei folosite la marcare ....................................
    Declar pe propria rãspundere cã nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane, cã nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite şi cã nu am aplicat marca pe arbori sau cioate care nu sunt menţionate în prezentul raport.

    Data ........... ..................................
                                         (numele şi prenumele)

                                              Semnãtura
                                         ...................

    ANEXA 4
    (Anexa nr. 7 la regulament)

    Nr. ...... din .......
    Raportul folosirii dispozitivului special de marcat a fost depus astãzi, .............
    Conducãtorul utilizatorului ............


                              RAPORT DE ACTIVITATE
             privind folosirea dispozitivului special de marcat cu
         amprenta dreptunghiularã primit în baza delegaţiei nr. ......
                                 din .........
┌────┬──────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Indicativul dispozitivului│ Felul documentului │ Nr. şi data │ │
│crt.│ special de marcat │de însoţire a mãrfii│ documentului │ Observaţii │
│ │ │ │de însoţire a mãrfii│ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────────┘    Numele şi prenumele persoanei care a realizat marcarea ................................................
    Declar pe propria rãspundere cã nu am încredinţat dispozitivul special de marcat altor persoane şi cã nu l-am folosit în afara prevederilor delegaţiei de folosire primite.

    Data ....... .............................
                                   (numele şi prenumele)

                                         Semnãtura
                                      ...............

                                        -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016