Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020  pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor  referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 997 din 28 octombrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. N.T. 11.423 din 27.10.2020 al Direcţiei generale de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale;
    – art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar internaţional 2005, pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009;
    – art. 25 alin. (2) teza I, art. 27 alin. (5) şi ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    În scopul colectării şi corelării datelor furnizate de autorităţile şi instituţiile publice implicate în monitorizarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, precum şi în scopul evidenţei persoanelor confirmate şi a deceselor produse de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, Ministerul Sănătăţii utilizează aplicaţia informatică Corona Forms dezvoltată de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS), la solicitarea şi în conformitate cu cerinţele Ministerului Sănătăţii.

    ART. 2
    Utilizatorii datelor din aplicaţia informatică Corona Forms sunt: Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Sănătate Publică, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, laboratoarele care realizează testarea RT PCR şi unităţile sanitare cu paturi care îngrijesc pacienţi COVID-19.

    ART. 3
    Probele transportate la laboratoarele care realizează testarea RT-PCR vor fi însoţite de Formularul de însoţire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat COVID-19 sau de la alte categorii de persoane, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin şi procesul-verbal de predare-primire lot probe recoltate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 4
    Toate formularele de însoţire a probelor, cu cod emis anterior de direcţia de sănătate publică (DSP) pentru probele recoltate în conformitate cu metodologia Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP) în vederea decontării, vor fi trimise în original către direcţia de sănătate publică aferentă, urmând a fi păstrate şi arhivate conform legii.

    ART. 5
    (1) Pentru toate probele recoltate (la cerere sau conform metodologiei), laboratoarele vor introduce toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 1, precum şi rezultatele testelor după fiecare tranşă de lucru în aplicaţia informatică Corona Forms, potrivit procedurii tehnice elaborate de STS, în maximum 24 de ore de la primirea probei la laborator.
    (2) Conducerea laboratorului se va asigura de implementarea tuturor dispoziţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) Buletinul de analiză cu rezultat validat în urma prelucrării probei va fi încărcat în format .pdf în aplicaţia informatică Corona Forms, conform procedurilor tehnice elaborate de STS.
    (4) Responsabilitatea pentru alocarea probelor prelevate conform metodologiei către laboratoare revine fiecărei DSP aferente. Directorul executiv al fiecărei DSP se asigură de alocarea probelor, astfel încât toate probele să fie procesate în maximum 24 de ore. Pentru situaţia în care capacitatea de testare dintr-un judeţ este depăşită, responsabilitatea relocării probelor în alte judeţe revine coordonatorului regional stabilit prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 843/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României.

    ART. 6
    Rezultatele probelor vor fi transmise automat din aplicaţia informatică Corona Forms prin SMS şi e-mail persoanelor testate. În cazul în care pentru persoana testată nu există date relevante de contact, responsabilitatea transmiterii rezultatului revine entităţii care a dispus recoltarea, respectiv entităţile la care s-a efectuat testarea.

    ART. 7
    (1) Buletinele de analiză pozitive vor fi transmise în mod automat prin e-mail şi mesaj text medicului de familie al persoanelor testate pentru a fi luate în evidenţă.
    (2) În cazul în care o persoana testată nu are medic de familie, aceste informaţii sunt transmise către DSP, aceasta având responsabilitatea de a monitoriza cazul.

    ART. 8
    (1) După introducerea rezultatelor de laborator în aplicaţia informatică Corona Forms, în maximum 24 de ore, DSP va completa judeţul şi localitatea de infectare a persoanei cu rezultat pozitiv.
    (2) DSP are responsabilitatea efectuării anchetei epidemiologice şi introducerea datelor direct în aplicaţia informatică Corona Forms, în conformitate cu anexele nr. 1 şi 2 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.

    ART. 9
    (1) Direcţiile de sănătate publică au obligaţia de a identifica şi de a confirma în urma anchetei epidemiologice contacţii direcţi ai fiecărei persoane testate pozitiv, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
    (2) Toate persoanele identificate a fi contacţi direcţi ai fiecărei persoane cu rezultat pozitiv vor fi introduse în aplicaţia informatică Corona Forms de către DSP.
    (3) Decizia de carantinare va fi generată automat, imediat după completare, din aplicaţia informatică Corona Forms şi va fi transmisă fiecărei persoane, cât şi medicului de familie al acesteia.

    ART. 10
    (1) În cazul pacienţilor pozitivi, decizia de izolare va fi completată în aplicaţia informatică Corona Forms de către DSP în maximum 24 de ore. După completare, aceasta va fi transmisă în format electronic prin e-mail din aplicaţia informatică Corona Forms atât medicului de familie/medicului desemnat de către DSP, cât şi pacientului.
    (2) După 14 zile de la luarea în evidenţă ca persoana confirmată, pentru persoanele izolate la domiciliu sau în locaţii dedicate şi monitorizate de medicii de familie, respectiv medicii alocaţi de DSP, în absenţa schimbării statusului acestora, fişa pacientului se va închide în mod automat în aplicaţia informatică Corona Forms sub statusul de „vindecat“.

    ART. 11
    (1) Pentru toţi pacienţii pozitivi internaţi, unităţile spitaliceşti au obligaţia de a completa formularul corespunzător (fişa de spital) din aplicaţia informatică Corona Forms, în primele 12 ore de la internare.
    (2) La externare, unitatea spitalicească are obligaţia ca în maximum 24 de ore să completeze în fişa de spital din aplicaţia Corona Forms statusul pacientului: vindecat, transferat sau izolat la domiciliu.
    (3) Unităţile spitaliceşti au obligaţia raportării imediate a deceselor COVID în baza definiţiei de caz către DSP.

    ART. 12
    (1) Managerii unităţilor spitaliceşti sunt responsabili şi au obligaţia de a dispune măsurile ce se impun în vederea realizării prevederilor art. 11.
    (2) Managerii spitalelor vor verifica zilnic acurateţea datelor şi sunt responsabili pentru corectitudinea şi validitatea datelor introduse în aplicaţia Corona Forms.

    ART. 13
    (1) Orice laborator autorizat de către DSP, dar neinclus în Programul Naţional de Sănătate, care efectuează teste RT-PCR pentru SARS-CoV-2, are obligaţia de a transmite în aceleaşi termene următoarele:
    a) buletinele de analiză, electronic, în format .pdf, către DSP şi INSP;
    b) datele statistice solicitate către INSP.

    (2) DSP va avea obligativitatea de a introduce cazurile pozitive în aplicaţia informatică Corona Forms.
    (3) INSP va introduce datele statistice furnizate în calculul capacităţii de testare naţionale.

    ART. 14
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a altor prevederi legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), Ministerul Sănătăţii, în calitate de operator de date cu caracter personal, împuterniceşte Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să efectueze operaţiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul sistemelor şi aplicaţiei prevăzute la art. 1 alin. (1), în vederea aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19 şi de limitare a efectelor acesteia.
    (3) La solicitarea scrisă a operatorului de date cu caracter personal menţionat la alin. (2), datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului ordin vor fi distruse în mod ireversibil.

    ART. 15
    Prevederile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 7 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia articolului 8 care intră în vigoare în termen de 30 de zile.

    ART. 16
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru

    Bucureşti, 27 octombrie 2020.
    Nr. 1.829.
    ANEXA 1

    Formularul de însoţire a probei recoltate de la cazul suspect/confirmat
    COVID-19 sau de la alte categorii de persoane
    Tip investigaţie solicitată: detecţie SARS-CoV-2 prin RT-PCR
    Solicitant probă (DSP/spital/laborator/SAJ, SABIF) ............................
    Către laboratorul ...............................
    Cod caz: [][][][][][][][][] (abreviere judeţ/nr. caz/anul ex. AB/100000000/2020)
    Probă la cerere [ ] Probă conform metodologiei INSP [ ]
    Nume: ......................
    Prenume: ........................
    Adresa de rezidenţă: …………………………………………
    CNP: [][][][][][][][][][][][][]
    Vârsta: ......
    Nr. telefon mobil: .......................
    Adresa e-mail: ..............................
    Personal medico-sanitar:
    • Medic
    • Asistent
    • Ambulanţier
    • Infirmier
    • Altele

    Data recoltării probei: ........................
    Tipul probei prelevate:
    • exsudat nazal/exsudat faringian
    • aspirat traheo-bronşic
    • fragmente necroptice de pulmon

    Data trimiterii probei către laborator: ..............................
    RECOLTAT/ÎNTOCMIT ........................
    FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE
    Codul de caz se păstrează şi pentru probele recoltate ulterior de la aceeaşi persoană.

    ANEXA 2

    PROCES-VERBAL
    de predare-primire lot probe recoltate
    NR. PROBE ..............
    Data şi ora predării probei la laborator ...........................
    Predat ................. Primit ....................

    Notiţe
    Mesaj text: „Rezultatul testului pentru care este înregistrat acest număr de telefon este pozitiv. Staţi acasă, medicul dvs. de familie şi DSP-ul au fost informaţi, veţi fi contactaţi în cel mai scurt timp.“
    E-mail
    Text e-mail
    Mesaj call center: „Dacă aţi primit mesaj cu test pozitiv, vă rugăm să aşteptaţi să fiţi contactat de medicul de familie.“

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016