Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.780 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.780 din 19 noiembrie 2018  pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate  pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.780 din 19 noiembrie 2018 pentru aprobarea unor măsuri suplimentare de securitate pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1050 din 11 decembrie 2018
    Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în securitatea aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, coroborat cu concluziile privind evaluarea riscurilor pentru zborurile charter spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe, precum şi prevederile art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,
    în temeiul prevederilor pct. 1.4.5 din secţiunea a II-a a Programului naţional de securitate aeronautică*), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.193/2012, ale art. 4 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    *) Programul naţional de securitate aeronautică nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    luând în considerare concluziile şedinţei Comitetului tehnic de securitate aeronautică din data de 21.05.2018,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Pentru zborurile charter directe spre România, cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1, operate de către transportatori aerieni români şi/sau străini, se aplică măsurile de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2**).
    **) Anexa nr. 2 se pune la dispoziţia transportatorilor aerieni, la cerere, de către AACR, pe baza principiului nevoii de a cunoaşte.


    ART. 2
    (1) Transportatorii aerieni, români şi/sau străini, care intenţionează să efectueze zboruri charter directe spre România, cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1, vor transmite către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ (AACR), cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii operării, o cerere de intenţie în acest sens, conform modelului din anexa nr. 3.
    (2) Cererea de intenţie va fi însoţită de Programul de securitate al transportatorului, cu toate anexele şi, în plus, o detaliere a măsurilor de securitate aplicate pe aeroporturile din anexa nr. 1 de pe care se doreşte operarea. Detalierea va cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    - zonele de securitate existente la aeroport;
    – controlul accesului;
    – controlul de securitate al persoanelor, altele decât pasagerii, şi al articolelor transportate;
    – examinarea vehiculelor;
    – supravegherea, patrularea şi alte controale fizice;
    – controlul de securitate al pasagerilor şi al bagajelor de mână;
    – protecţia pasagerilor şi a bagajelor de mână;
    – controlul de securitate al bagajelor de cală;
    – protecţia bagajelor de cală;
    – echipamente de securitate.


    ART. 3
    Cererea de intenţie prevăzută la art. 2 nu exclude completarea şi transmiterea în termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 912/2010 pentru aprobarea procedurii de autorizare a zborurilor în spaţiul aerian naţional, precum şi a condiţiilor în care decolarea şi aterizarea aeronavelor civile se pot efectua şi de pe/pe alte terenuri sau suprafeţe de apă decât aerodromurile certificate, cu modificările şi completările ulterioare, a formularului-tip al cererii pentru acordarea autorizaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 912/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Ca urmare a primirii cererii de intenţie a începerii operării, AACR, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile, va comunica solicitantului măsurile de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2, necesare a fi implementate pe aeroportul de origine cuprins în anexa nr. 1.

    ART. 5
    Transportatorii aerieni români şi/sau străini, care solicită operarea de zboruri charter cu originea pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1 şi destinaţia aeroporturile din România, îşi vor asuma implementarea măsurilor de securitate suplimentare din anexa nr. 2 prin semnarea unei declaraţii angajament, al cărei model va fi pus la dispoziţia solicitanţilor de către AACR prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile.

    ART. 6
    Transportatorul aerian va elabora o procedură proprie cu privire la modul de implementare a măsurilor stabilite prin anexa nr. 2, aplicate pe aeroporturile cuprinse în anexa nr. 1. Procedura constituie anexă la Programul de securitate al transportatorului aerian.

    ART. 7
    (1) AACR, prin structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile:
    a) verifică includerea măsurilor de securitate din anexa nr. 2 în programele de securitate ale transportatorilor aerieni, anterior emiterii de către AACR a autorizării operării zborurilor de pe aeroporturile menţionate în anexa nr. 1;
    b) efectuează activităţi de monitorizare privind implementarea efectivă a măsurilor de securitate din anexa nr. 2 de către transportatorul aerian.

    (2) În urma activităţilor prevăzute la alin. (1) şi în situaţiile în care se justifică, AACR poate stabili, prin decizie a directorului general, măsuri suplimentare celor dispuse prin prezentul ordin, cu caracter temporar.

    ART. 8
    Identificarea de către AACR a unor neconformităţi în aplicarea de către transportatorii aerieni, români şi/sau străini, a măsurilor de securitate suplimentare prevăzute în anexa nr. 2, ulterior obţinerii autorizării de efectuare a zborurilor charter directe spre România, cu originea pe aeroporturile din anexa nr. 1, poate conduce la retragerea dreptului de operare acordat prin autorizarea respectivă.

    ART. 9
    În cazul apariţiei unor ameninţări specifice pentru alte aeroporturi din state terţe, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, sau dacă elementele care au stat la baza evaluării riscurilor care a fundamentat măsurile dispuse prin prezentul ordin se modifică, structura cu responsabilităţi în domeniul securităţii aviaţiei civile din cadrul AACR va proceda, în condiţiile legii, la efectuarea unei noi evaluări de risc şi, pe cale de consecinţă, la actualizarea anexei nr. 1.

    ART. 10
    (1) Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi transportatorii aerieni şi entităţile care trebuie să aplice măsuri de securitate aeronautică şi care intră sub incidenţa art. 1.
    (2) Măsurile suplimentare prevăzute în anexa nr. 2 se comunică Comisiei Europene de către AACR.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 22 decembrie 2018.                    p. Ministrul transporturilor,
                    Mircea Florin Biban,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 noiembrie 2018.
    Nr. 1.780.
    ANEXA 1

    LISTA
    aeroporturilor din state terţe pe care se aplică măsuri de securitate suplimentare

┌─────┬───────┬─────────────┬──────────┐
│Nr. │Statul │Aeroport/Cod │Observaţii│
│crt. │terţ │OACI │ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │Sharm │ │
│1. │Egipt │el-Sheikh/ │ │
│ │ │HESH │ │
│ │ │Hurghada/HEGN│ │
├─────┼───────┼─────────────┼──────────┤
│... │... │... │... │
└─────┴───────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    - Model -
    CERERE DE INTENŢIE
    cu privire la operarea de zboruri charter directe spre România, cu originea pe unele aeroporturi din state terţe
    1. Numele, adresa, naţionalitatea operatorului aerian şi numărul de telefon/fax
    (Name, address, nationality of the air operator and telephone/fax number)
    ................................................................


    2. Indicativul OACI de 3 litere al operatorului aerian
    (ICAO three letter designator of the air operator)
    ................................................................


    3. Capacitatea aeronavelor (pasageri şi/sau cargo)
    (Passenger and/or cargo capacity of the aircraft)
    ................................................................


    4. Punctul de intrare/ieşire FIR LRBB şi ora (UTC), ruta de urmat pe teritoriul României
    (Entry/Exit points FIR LRBB and UTC time, route to be followed over the Romanian territory)
    ................................................................


    5. Aeroportul de origine şi/sau ultimul aeroport de plecare înainte de intrarea în spaţiul aerian al României şi ora de decolare (UTC)
    (Airport of origin and/or last airport of departure before entering the Romanian air space and UTC time of departure)
    ................................................................


    6. Aeroportul din România şi ora de sosire/plecare (UTC)
    (Airport in Romania and UTC time of arrival/departure)
    ................................................................


    7. Aeroportul de destinaţie şi/sau primul aeroport de aterizare după ieşirea din spaţiul aerian al României şi ora de aterizare (UTC)
    (Airport of destination and/or first airport of arrival after leaving the Romanian air space and UTC time of arrival)
    ................................................................


    8. Data şi/sau perioada de operare şi ziua de operare
    (Date and/or period and day of operation)
    ................................................................


    9. Date cu privire la tipul (categoria) zborului/zborurilor sau scopul zborurilor
    (Information regarding type/category of intended flights or purpose of flights)
    ................................................................


    10. Numărul de pasageri şi/sau natura şi cantitatea încărcăturii (tur/retur)
    (Number of passengers and/or nature and amount of cargo to be taken on or put down)
    ................................................................


    11. Tehnică militară, armament şi/sau alte materiale militare, aparatură fotografică şi/sau senzori de înregistrare la bord
    (Arms, ammunition and any other military supplies, taking photos, making films equipment or electromagnetic recorders on board)
    ................................................................


    12. Locul de îmbarcare/debarcare şi/sau încărcare/descărcare a pasagerilor şi/sau încărcăturii
    (Place of embarkation/disembarkation of passengers and/or cargo, as the case may be)
    ................................................................


    13. Numele şi adresa afretatorului şi copie de pe contractul charter sau alt document similar (comanda charter, AWB etc.), copie de pe contractul de închiriere, dacă aeronava/aeronavele este/sunt închiriată/închiriate
    (Name, address and business of charterer, copy of charter contract signed by the airline and the charterer or of a similar document, such as charter order, AWB, etc., copy of aircraft lease agreement, if applicable)
    ................................................................


    14. Numele şi adresa agenţiei de turism sau ale tour-operatorului din România
    (Name and address of the Romanian travel agent or of the Romanian tour operator)
    ................................................................


    15. Numele şi adresa expeditorului şi beneficiarului încărcăturii
    (Name and address of the consignor and consignee of the cargo)
    ....................................................................    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016