Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.779 din 29 iulie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.779 din 29 iulie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 795 din 11 august 2022
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. l^1) şi l^2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 4.146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k),l),m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 18 ianuarie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k),l),l^1), l^2),m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul  dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002"

    2. În preambul, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În baza prevederilor art. 294 alin. (1) lit. j), k),l),l^1), l^2),m) şi n) şi alin. (3), precum şi ale art. 303 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X paragraful 1 din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare,"

    3. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k),l),l^1), l^2),m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin."

    4. În anexă, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NORME
    privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k),l),l^1), l^2),m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002"

    5. În anexă, la articolul 1, dupăalineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l^2) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinaţie, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune (PSAC).
(4^2) Potrivit art. 294 alin. (1) lit. l^1) din Codul fiscal, sunt/este scutite/scutită de taxă pe valoarea adăugată livrarea de bunuri netransportate în afara României şi/sau prestarea de servicii efectuate în România, destinate fie utilizării de către forţele armate ale altor state membre sau de către personalul civil care le însoţeşte, fie aprovizionării popotelor sau cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune (PSAC)."

    6. În anexă, la articolul 1, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Prin organ fiscal care deserveşte persoanele scutite, în sensul prezentelor norme, se înţelege Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau administraţiile sectoarelor 1-6 ale finanţelor publice, după caz, în a căror rază teritorială îşi are sediul/reşedinţa solicitantul sau, după caz, îşi desfăşoară activitatea ori are loc acţiunea pentru care se solicită aplicarea scutirii de taxă."

    7. În anexă, la articolul 2, alineatele (1), (2) şi (5)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Scutirea directă de taxă pe valoarea adăugată se realizează prin facturare fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizorii de bunuri şi/sau prestatorii de servicii, în favoarea persoanelor scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (4^2), (5) şi (7).
    (2) Persoanele scutite stabilite în România, prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4^2), (5) şi (7), pot beneficia de scutire directă pe baza unui certificat valabil care atestă că sunt îndreptăţite să beneficieze de scutire. Exemplarul original al certificatului de scutire se transmite furnizorului/prestatorului pentru a justifica aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată. În cazul livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii care se efectuează continuu, cum sunt: livrările de gaze naturale, de apă, serviciile telefonice, livrările de energie electrică, termică, precum şi pentru serviciile de închiriere sau leasing, certificatul de scutire este valabil pentru o perioadă de 12 luni consecutive, în limita valorii înscrise în acesta şi, după caz, în formularul de comandă anexat. În cazul depăşirii valorii înscrise în certificatul de scutire pentru aceste livrări/prestări se va solicita autentificarea unui nou certificat sau, după caz, pentru diferenţa respectivă se poate solicita restituirea taxei conform procedurii descrise la pct. 2.2. Furnizorul/Prestatorul va aplica scutirea de TVA pentru toate facturile privind livrări de bunuri sau prestări de servicii care se efectuează continuu, emise în perioada de valabilitate a certificatului.
    .............................................
    (5) Pentru închirierea sau leasingul de bunuri imobile, prestatorii aplică scutirea de TVA cu drept de deducere pe baza certificatului de scutire valabil prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (2), (4^2), (5) şi (7) şi, respectiv, pe baza formularului de comandă prezentat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4). Prestatorii care nu primesc un certificat de scutire valabil de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), (4^2), (5) şi (7) şi, respectiv, un formular de comandă de la persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4) aplică fie scutirea de TVA fără drept de deducere prevăzută la art. 292 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal, fie regimul de taxare în cazul în care au optat conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal pentru taxarea operaţiunilor de închiriere sau leasing de bunuri imobile.
    (6) Formularul certificatului care trebuie completat de persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4^2), (5) şi (7) va fi solicitat de la autorităţile fiscale care le deservesc. Certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă anexat la acesta se completează în 3 exemplare sau, după caz, în 4 exemplare de către contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, pe fiecare furnizor/prestator de la care persoanele scutite urmează să efectueze cumpărări. Un exemplar al certificatului şi, după caz, al formularului de comandă se reţine de furnizor/prestator, un exemplar se reţine de forţele Statelor Unite ale Americii în cazul contractanţilor acestora, un exemplar rămâne la emitent şi un alt exemplar va fi păstrat de autoritatea fiscală care le deserveşte. Modelul certificatului de scutire pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4^2) şi (7) este prevăzut în anexa nr. 1, iar pentru persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), modelul certificatului de scutire este prevăzut în anexa nr. 2. În situaţia în care contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii, care acţionează pentru sau în numele forţelor Statelor Unite ale Americii, realizează către forţele Statelor Unite ale Americii exclusiv livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii scutite conform prezentelor norme, nu au obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 316 din Codul fiscal.
    (7) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4^2), (5) şi (7), certificatul de scutire şi, după caz, formularul de comandă care se anexează la acesta sunt valabile dacă sunt autentificate prin semnare şi ştampilare de autorităţile competente din România. Autorităţile fiscale aplică certificatului un număr de ordine. Autorităţile din România competente să autentifice certificatele de scutire şi, după caz, formularele de comandă sunt:
    a) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4^2) şi (7), autoritatea fiscală teritorială din România care le deserveşte;
    b) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (5), forţele Statelor Unite ale Americii şi autoritatea fiscală teritorială care le deserveşte."

    8. În anexă, la articolul 2 alineatul (8), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (4^2) solicită o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre ale Uniunii Europene, care să confirme că acestea se află în România în vederea participării la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune, ori de câte ori este cazul;"

    9. În anexă, la articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Restituirea către persoanele scutite prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (4^2), (5) şi (7) a taxei pe valoarea adăugată achitate, aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate în România, se aplică în cazul în care nu s-a aplicat scutirea directă prevăzută la art. 2, precum şi în orice alte situaţii în care nu se poate aplica scutirea directă."

    10. În anexă, la articolul 3 alineatul (2), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) în cazul persoanelor scutite prevăzute la art. 1 alin. (4^2), o adresă scrisă emisă de structura organizatoare a activităţilor de cooperare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale cu forţele armate ale statelor străine membre ale Uniunii Europene, care să confirme că acestea se află în România în vederea participării la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune, ori de câte ori este cazul;"

    11. În anexă, la articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (4), în situaţia în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (4^2), (5) şi (7) nu au depus în termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) cererile de restituire a taxei pe valoarea adăugată şi/sau documentaţia aferentă, la solicitarea acestora, directorul general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adăugată. În acest sens, pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), depuse de solicitanţi, autoritatea fiscală competentă va întocmi un referat semnat de conducătorul acesteia, din care să rezulte că, deşi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere faţă de termenele prevăzute la alin. (3) şi (4), sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi de prezentele norme pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adăugată, care va fi înaintat directorului general al Direcţiei generale regionale a finanţelor publice/Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pentru aprobarea efectuării restituirii taxei pe valoarea adăugată."

    12. În anexă, la articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Certificatul de scutire este prevăzut în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, modelul în limba română fiind prevăzut în anexa nr. 4."

    13. În anexă, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Scutirea directă de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru achiziţiile efectuate din România de către persoanele scutite, menţionate la art. 1 alin. (3), (4), (4^1) şi (6), stabilite în alte state membre, se realizează prin facturarea fără taxa pe valoarea adăugată de către furnizori/prestatori."

    14. În anexă, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul persoanelor menţionate la art. 1 alin. (4^1), scutirea se aplică pentru livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii către alt stat membru decât România, destinate forţelor armate ale oricărui alt stat membru decât statul membru de destinaţie, în scopul utilizării de către forţele armate respective sau de către personalul civil care le însoţeşte ori pentru aprovizionarea popotelor sau a cantinelor acestora, atunci când forţele armate respective participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune."

    15. În anexă, la articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Dacă nu a fost aplicată scutirea directă prevăzută la subpct. 4.1, restituirea taxei pe valoarea adăugată plătite în România de către persoanele scutite menţionate la art. 1 alin. (3), (4), (4^1) şi (6), stabilite în alt stat membru, se va solicita la Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, cu menţionarea denumirii băncii şi a numărului contului bancar în care poate fi transferată taxa."

    16. În anexă, anexele nr. 1, 3 şi 4 la norme se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu

    Bucureşti, 29 iulie 2022.
    Nr. 1.779.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la norme)
     - model -
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Certificatul este reprodus în facsimil.
    Instrucţiuni de completare a certificatului de scutire de TVA
    1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizor/prestator pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k),k^1),l),l^1) şi m) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator. Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a păstra acest certificat în evidenţele proprii potrivit prevederilor legale în vigoare.
    2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.
    Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.

    b) Orice spaţiu neutilizat în rubrica 5 lit. B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.
    c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat în limba română sau în orice limbă oficială a statelor membre ale Uniunii Europene.
    d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5 lit. B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va trebui să ataşeze o traducere în limba română.
    e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba română, instituţia/persoana beneficiară va anexa o traducere în limba română a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5 lit. B.

    3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/ persoana beneficiară furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în România.
    4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana beneficiară face parte din personalul instituţiei.
    5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5 lit. B) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Certificatul de scutire şi formularul de comandă trebuie vizate de autoritatea fiscală teritorială care deserveşte beneficiarul.
    b) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISO 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

    6. Declaraţia instituţiei/persoanei beneficiare menţionate anterior se autentifică la rubrica 6 prin semnătura şi ştampila autorităţii fiscale din România.
    7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligaţia de a solicita ştampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care conţine următoarele informaţii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine şi data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligaţia de a solicita autentificarea certificatului de scutire şi termenul de valabilitate a deciziei.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 3 la norme)
     - model -
    Nr. de înregistrare ...............
    Din data de .......................
    (loc rezervat organului fiscal)
    CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adăugată pentru perioada ...............
    1. Denumirea instituţiei/persoanei eligibile:
    a) Misiunea diplomatică ..........................................................;
    b) Oficiul consular ...................................................................;
    c) Membru al unei misiuni diplomatice străine sau al unui oficiu consular .......................;
    d) Reprezentanţa organizaţiei internaţionale şi interguvernamentale ......................................;
    e) Membru al personalului unei organizaţii internaţionale şi interguvernamentale .........................................;
    f) Instituţia/Organismul european care face obiectul Protocolului privind privilegiile şi imunităţile Comunităţilor Europene ..................................................;
    g) Forţele armate ale statelor membre care participă la o activitate a Uniunii în cadrul politicii de securitate şi apărare comune ............................
    h) Forţele Statelor Unite ale Americii dislocate în România .........................................;
    i) Contractanţii forţelor Statelor Unite ale Americii dislocate în România ...................................;
    j) Membrii forţei Statelor Unite ale Americii dislocate în România, personalul civil al acesteia şi membrii lor de familie .............................;
    k) Forţele armate ale statelor membre NATO .................................. .

    2. Numărul de identificare fiscală ......................................
    3. Adresa:
    Localitatea ......................, str. .............................. nr. ...., sectorul ......, codul poştal .........
    Prin prezenta cerere solicităm restituirea taxei pe valoarea adăugată achitate pentru cumpărări de bunuri/servicii, în conformitate cu procedura prevăzută, în sumă de ............................ lei.
    Solicităm restituirea în contul nr. ....................., deschis la ....................., sucursala ...........................
    Conducătorul instituţiei/Persoana eligibilă
    ...........................................
    (semnătura şi, după caz, ştampila)

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 4 la norme)
     - model -
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Certificatul este reprodus în facsimil.
    Note explicative
    1. Acest certificat serveşte ca document justificativ pentru furnizorul/prestatorul/antrepozitarul autorizat pentru scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată şi accizelor aferente bunurilor livrate/serviciilor prestate, destinate instituţiilor/persoanelor eligibile conform art. 151 alin. (1) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 din Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind regimul general al accizelor şi de abrogare a Directivei 92/12/CE. În acest sens, se întocmeşte un certificat pentru fiecare furnizor/prestator/antrepozitar autorizat. Furnizorul/Prestatorul/Antrepozitarul autorizat are obligaţia de a păstra în evidenţele sale acest certificat, potrivit prevederilor legale aplicabile în statul membru în care se află.
    2. a) Specificaţiile generale cu privire la hârtia ce trebuie utilizată sunt cele prevăzute în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. C 164 din 1 iulie 1989.
    Hârtia trebuie să fie de culoare albă pentru toate exemplarele şi trebuie să aibă dimensiunea de 210 mm x 297 mm, cu o toleranţă maximă de 5 mm în minus sau 8 mm în plus în ceea ce priveşte lungimea.
    În cazul unei scutiri de accize, certificatul de scutire se întocmeşte în două exemplare:
    - un exemplar se păstrează de către expeditor;
    – un exemplar se ataşează la documentul administrativ de însoţire.


    b) Orice spaţiu neutilizat în rubrica 5 lit. B se va bara, astfel încât să nu fie posibile adăugări.
    c) Documentul trebuie completat lizibil şi într-o manieră care să nu permită ştergerea datelor. Nu sunt permise ştersături sau corecturi. Documentul trebuie completat într-o limbă recunoscută de statul membru gazdă.
    d) Dacă descrierea bunurilor/serviciilor (rubrica 5 lit. B a certificatului) se referă la un formular de comandă întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru gazdă, instituţia/persoana eligibilă va trebui să ataşeze o traducere.
    e) Pe de altă parte, dacă certificatul este întocmit în altă limbă decât limba recunoscută de statul membru al prestatorului/furnizorului/antrepozitarului, trebuie anexată o traducere a informaţiilor cu privire la bunurile/serviciile din rubrica 5 lit. B de către instituţia/persoana eligibilă.
    f) Limba recunoscută înseamnă una dintre limbile utilizate oficial în statul membru sau orice altă limbă oficială din Uniunea Europeană pe care statele membre o declară ca fiind utilizabilă în acest scop.

    3. Prin declaraţia din rubrica 3 a certificatului, instituţia/persoana eligibilă furnizează informaţiile necesare pentru evaluarea solicitării de scutire în statul membru gazdă.
    4. Prin viza de la rubrica 4 a certificatului, instituţia confirmă detaliile din rubricile 1 şi 3 lit. a) ale documentului şi certifică faptul că persoana eligibilă face parte din personalul instituţiei.
    5. a) Trimiterea la formularul de comandă (rubrica 5 lit. B din certificat) trebuie să conţină cel puţin data şi numărul comenzii. Formularul de comandă trebuie să conţină toate elementele înscrise în rubrica 5 a certificatului. Dacă certificatul trebuie ştampilat de autoritatea competentă a statului membru gazdă, se ştampilează şi formularul de comandă.
    b) Indicarea codului de accize definit la art. 2 pct. 12 din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.073/2004 este opţională; indicarea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau a codului de înregistrare fiscală este obligatorie.
    c) Moneda se indică folosindu-se un cod din 3 litere, potrivit standardului internaţional ISO 4127, stabilit de Organizaţia Internaţională de Standardizare.

    6. Declaraţia instituţiei/persoanei eligibile menţionate anterior se autentifică la rubrica 6 prin ştampila autorităţii competente din statul membru gazdă. Autoritatea respectivă poate condiţiona aprobarea de acordul unei alte autorităţi din statul său membru. Obţinerea acestui acord este obligaţia autorităţii fiscale competente.
    7. Pentru a simplifica procedura, autoritatea competentă poate dispensa instituţia eligibilă de obligaţia de a solicita ştampila în cazul scutirii pentru utilizare oficială. Instituţia eligibilă menţionează această dispensă la rubrica 7 din certificat. Permisiunea de a se dispensa de obligaţia de a solicita ştampila se acordă printr-un document intern, emis de autoritatea fiscală competentă, care conţine următoarele informaţii: titlul deciziei privind acordarea dispensei, autoritatea fiscală competentă emitentă, denumirea solicitantului, numărul de ordine şi data deciziei, dispozitivul, respectiv aprobarea pentru acordarea dispensei de obligaţia de a solicita autentificarea certificatului de scutire şi termenul de valabilitate a deciziei.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016