Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015  pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.763 din 13 noiembrie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 27 noiembrie 2015

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 164.884 din 8 octombrie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în temeiul art. 30 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 74 lit. d) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 8 din Legea privind împădurirea terenurilor degradate nr. 100/2010 şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 342 din 21 mai 2010, se abrogă.
    (2) Certificatele de atestare emise, în condiţiile legii, în baza Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 718/2010 rămân valabile.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                 Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 13 noiembrie 2015.
    Nr. 1.763.

    ANEXĂ

                         REGULAMENT
      privind atestarea persoanelor juridice care realizează
     lucrări de regenerare şi întreţinere a seminţişurilor şi
         plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor,
     precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care
          efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări
           de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    Atestarea persoanelor juridice pentru realizarea lucrărilor de regenerare a pădurilor, întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere şi de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice pentru realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic au drept scop asigurarea premiselor pentru îndeplinirea cerinţelor tehnice şi calitative pentru crearea de ecosisteme forestiere sănătoase şi stabile care pot să îşi îndeplinească funcţiile multiple de producţie, protecţie şi socială, respectiv pentru luarea de măsuri eficiente în vederea protejării localităţilor, obiectivelor social-economice şi a mediului în general.
    ART. 2
    În înţelesul prezentului regulament, lucrările de regenerare a pădurilor, întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere, îngrijirea arboretelor şi lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic au următoarele semnificaţii:
    a) lucrările de regenerare a pădurilor se referă la lucrările pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;
    b) lucrările de întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere se referă la completarea golurilor, ajutorarea regenerării naturale, receparea puieţilor, descopleşiri şi mobilizarea solului;
    c) lucrările de îngrijire a arboretelor se referă la acele lucrări pentru executarea cărora nu este necesară aplicarea dispozitivelor speciale de marcat, şi anume: degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces;
    d) lucrările de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic sunt lucrări complexe care se execută prin mijloace specifice silviculturii, pe terenuri cu orice destinaţie, în vederea asigurării protecţiei acestora şi a oricăror categorii de obiective faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, pentru asigurarea protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării, pentru asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului care să permită sau să stimuleze instalarea şi dezvoltarea culturilor silvice, pentru realizarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi pentru asigurarea protecţiei împotriva poluării. Acestea se realizează prin desecări, construcţii hidrotehnice, măsuri pedoameliorative, împăduriri, crearea perdelelor forestiere de protecţie şi altele asemenea.
    ART. 3
    Prin atestare se confirmă capacitatea tehnico-profesională a persoanelor fizice şi juridice de a proiecta şi de a executa, după caz, lucrările prevăzute la art. 2, astfel încât acestea să corespundă din punct de vedere tehnic şi calitativ normelor tehnice în vigoare.
    ART. 4
    Atestarea capacităţii tehnico-profesionale se realizează prin verificarea performanţelor profesionale şi confirmarea posibilităţilor tehnice de execuţie ale persoanelor fizice, respectiv juridice care solicită atestarea, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    CAP. II
    Domenii şi criterii de atestare

    ART. 5
    Domeniile de atestare pentru activităţile prevăzute la art. 2 sunt următoarele:
    a) proiectare - elaborarea studiilor de teren şi a documentaţiilor tehnico-economice;
    b) execuţie - efectuarea lucrărilor.
    ART. 6
    Grupele de lucrări pentru care autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură acordă atestarea sunt următoarele:
    a) regenerarea pădurilor - lucrările sau prestările de servicii pentru favorizarea instalării seminţişului pe cale naturală, pregătirea terenului şi a solului şi instalarea vegetaţiei lemnoase pe cale artificială prin împăduriri propriu-zise şi reîmpăduriri;
    b) întreţinerea seminţişurilor şi plantaţiilor forestiere;
    c) îngrijirea arboretelor prin degajări, depresaj, curăţări, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi deschiderea culoarelor de acces, în condiţiile prevăzute la art. 2 lit. c);
    d) amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de utilizare a terenurilor cu destinaţie forestieră sau destinate culturii speciilor forestiere. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de evacuare în emisar a apei în exces;
    e) lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de alunecări. Aceste amenajări cuprind lucrări pentru protecţia solului, regularizarea scurgerii apei pe versanţi şi stingerea formaţiunilor torenţiale;
    f) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, pe haldele de la exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor, aplicarea de amendamente şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru silvicultură sau pentru cultura speciilor forestiere;
    g) împădurirea terenurilor agricole, perdele forestiere de protecţie şi plantaţii pentru combaterea eroziunii solului şi stabilizarea nisipurilor mişcătoare;
    h) alte lucrări realizate prin soluţii tehnice şi tehnologii noi, rezultate din activitatea de cercetare silvică în domeniul îmbunătăţirilor funciare.
    ART. 7
    Atestarea persoanelor juridice este condiţionată de angajarea unor specialişti cu experienţă pentru realizarea şi coordonarea lucrărilor ce fac obiectul atestării, care au obligaţia să deţină la rândul lor certificat de atestare în condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
    ART. 8
    (1) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul "proiectare" şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. a) şi d)-h) trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă studii superioare de licenţă, specializarea silvicultură şi exploatări forestiere/silvicultură/exploatări forestiere;
    b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în proiectarea lucrărilor care fac obiectul atestării;
    c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu activitatea privind lucrările pentru care solicită atestarea.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul "proiectare" şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) pot avea studii superioare de licenţă în specializarea amenajări şi construcţii hidrotehnice sau îmbunătăţiri funciare.
    (3) Persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul "execuţie" şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii:
    a) să aibă studii medii, respectiv liceu silvic, sau studii postliceale, respectiv şcoală tehnică silvică, sau studii superioare de scurtă durată, respectiv colegiu, sau studii superioare de licenţă, în specializarea silvicultură şi exploatări forestiere/silvicultură/exploatări forestiere;
    b) să aibă o experienţă de minimum 5 ani în executarea lucrărilor care fac obiectul atestării, în domeniul silvic;
    c) să nu fi fost condamnate penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu activitatea privind lucrările pentru care solicită atestarea.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. a), persoanele fizice care solicită atestarea pentru domeniul "execuţie" şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. d) şi e) pot avea studii superioare în specializarea construcţii hidrotehnice sau îmbunătăţiri funciare.
    (5) Persoanele fizice străine care nu exercită activităţile prevăzute la art. 2 cu titlu permanent în unul dintre statele membre şi care solicită atestarea pentru aceste activităţi în România trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4).
    (6) Documentele necesare atestării persoanelor fizice prevăzute la alin. (5) se depun în limba română, traduse de un traducător autorizat.
    ART. 9
    (1) În vederea atestării, persoanele juridice trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să fie constituite şi să funcţioneze în condiţiile legii;
    b) să aibă înscris în statut obiectul de activitate corespunzător cu domeniile şi grupele de lucrări în care solicită atestarea, conform Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN Rev. 2, după cum urmează:
    b1) 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea - pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. a) şi pentru grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. d)-h);
    b2) 0210 - Silvicultură şi alte activităţi forestiere - pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b) şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. a), b), c), f), g) şi h);
    b3) 4312 - Lucrări de pregătire a terenului - pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b) şi grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. a), d) şi f);
    b4) 4291 - Construcţii hidrotehnice - pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b) şi grupa de lucrări prevăzută la art. 6 lit. e);
    c) să aibă cel puţin 2 angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, ambii atestaţi ca persoane fizice conform prezentului regulament, pentru domeniul şi grupele de lucrări pentru care persoana juridică solicită atestarea;
    d) pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b), una din cele două persoane încadrate cu contract individual de muncă prevăzute la lit. c) trebuie să deţină certificatul de atestare pe care l-a obţinut ca absolvent de studii superioare, având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) lit. a) şi alin. (4);
    e) să deţină mijloacele tehnice minime necesare pentru realizarea lucrărilor pentru care solicită atestarea, după cum urmează:
    1. pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. a): un calculator cu imprimantă şi un teodolit/o staţie totală/GPS;
    2. pentru domeniul de atestare prevăzut la art. 5 lit. b), în funcţie de specificul lucrării: unelte, motoburghiu, ferăstrău mecanic, tractor, plug, buldozer, excavator, compactor, încărcător, macara şi altele asemenea.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), dacă administratorul sau asociatul persoanei juridice este atestat ca persoană fizică pentru domeniul şi grupele de lucrări pentru care persoana juridică solicită atestarea, mai este necesar doar un angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, atestat conform prezentului regulament, de asemenea pentru domeniul şi grupele de lucrări pentru care persoana juridică respectivă solicită atestarea.
    (3) Persoanele juridice străine care nu exercită activităţile prevăzute la art. 2 cu titlu permanent în unul dintre statele membre şi care solicită atestarea pentru această activitate în România trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) Documentele necesare atestării pentru persoanele juridice prevăzute la alin. (3) se depun în limba română, traduse de un traducător autorizat.

    CAP. III
    Procedura de atestare

    ART. 10
    Atestarea persoanelor fizice şi juridice se face de către o comisie de atestare.
    ART. 11
    În vederea obţinerii certificatului de atestare, persoana fizică are obligaţia de a depune la Secretariatul Comisiei de atestare un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;
    b) curriculum vitae;
    c) lista de lucrări elaborate sau la care a fost coautoare în domeniul proiectării, respectiv lista de lucrări executate privind activităţile prevăzute la art. 2, după caz, din care să rezulte experienţa corespunzătoare domeniului şi grupelor de lucrări pentru care persoana fizică solicită atestarea;
    d) diploma de studii, în copie;
    e) documente în copie certificată de către angajator/deţinător sau alte documente din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau alin. (3) lit. b);
    f) certificatul de cazier judiciar, din care să rezulte că persoana nu a fost condamnată în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care să fi adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    g) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2).
    ART. 12
    (1) În vederea obţinerii certificatului de atestare, persoana juridică are obligaţia de a depune la Secretariatul Comisiei de atestare un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
    b) memoriu de activitate care să conţină: date cu privire la capitalul social şi la valoarea patrimoniului, lista principalelor lucrări realizate în domeniu, experienţa în proiectarea/execuţia lucrărilor, personalul tehnic şi economic angajat şi experienţa acestuia;
    c) declaraţie pe propria răspundere a administratorului, din care să rezulte că persoana juridică nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) lista utilajelor şi echipamentelor aflate în stare de funcţionare deţinute, necesare pentru desfăşurarea activităţilor în domeniul şi grupele pentru care se solicită atestarea, însoţită de copii de pe documentele prin care se face dovada deţinerii pe toată durata de valabilitate a certificatului de atestare;
    e) copii de pe documentele care dovedesc înfiinţarea persoanei juridice, potrivit legii:
    1. actul constitutiv şi/sau statutul;
    2. încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comerţului/hotărârea judecătorească de înfiinţare/rezoluţia directorului oficiului registrului comerţului competent teritorial;
    3. certificatul de înregistrare la oficiul registrul comerţului/ Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;
    f) copii de pe contractele individuale de muncă pe durată nedeterminată ale angajaţilor atestaţi, ţinând seama de prevederile art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (2);
    g) extras din aplicaţia REVISAL, din care să rezulte înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a contractului individual de muncă pentru angajatul/angajaţii atestaţi;
    h) copii de pe certificatele de atestare ale persoanelor fizice care au calitatea de angajat/administrator/asociat la persoana juridică, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c);
    i) documentul care dovedeşte achitarea tarifului stabilit pentru atestare, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) şi (2).
    (2) Documentele depuse în copie, prevăzute la alin. (1), vor fi certificate, pentru conformitate, prin semnătură şi ştampilă, de către reprezentantul legal al persoanei juridice.
    ART. 13
    (1) Dosarele de atestare se depun la sediul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau la sediul Asociaţiei "Progresul Silvic".
    (2) În cazul documentaţiilor incomplete, Comisia de atestare informează solicitanţii cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
    (3) Dosarele prevăzute la alin. (1) sunt analizate periodic de către Comisia de atestare, în şedinţe de lucru programate de preşedintele acesteia, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, iar rezultatele analizării dosarelor se consemnează într-un proces-verbal.
    (4) În urma analizării dosarelor, Comisia de atestare comunică solicitanţilor, după caz, data la care este programată examinarea solicitanţilor persoane fizice şi juridice ale căror dosare au fost admise ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute în prezentul regulament, respectiv motivul respingerii documentaţiei depuse. Comunicarea datei pentru sesiunea de examinare se face cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data sesiunii de examinare.
    ART. 14
    Examinarea persoanelor fizice ale căror dosare au fost admise constă în prezentarea de către acestea în faţa Comisiei de atestare cel puţin a unei lucrări realizate, aleasă de candidaţi din lista inclusă în dosarul de atestare. Candidaţii răspund întrebărilor puse de membrii Comisiei de atestare pentru verificarea experienţei profesionale în legătură cu domeniul/domeniile şi grupa/grupele de lucrări solicitate.
    ART. 15
    Examinarea activităţii persoanei juridice al cărei dosar a fost admis se face de către Comisia de atestare în prezenţa reprezentantului legal al persoanei juridice, care, la cerere, furnizează informaţii suplimentare.
    ART. 16
    Rezultatul examenului de atestare - admiterea pentru domeniul/domeniile şi grupa/grupele de lucrări în care se acordă certificatul de atestare, respectiv respingerea - atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, se consemnează în procesul-verbal de şedinţă şi se aduce la cunoştinţa candidaţilor la încheierea şedinţei de atestare.
    ART. 17
    (1) În termen de 30 de zile de la data atestării, persoanele fizice şi juridice îndreptăţite primesc certificatul de atestare, al cărui model este prevăzut în anexele nr. 3 şi 4.
    (2) La emitere, atribuirea numerelor certificatelor de atestare se face în fiecare an calendaristic începând de la numărul 1.
    ART. 18
    Persoanele fizice atestate sunt obligate să îşi confecţioneze o parafă de atestat conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, iar apoi să înainteze Comisiei de atestare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură specimenul acesteia cu o declaraţie de conformitate pe propria răspundere.
    ART. 19
    (1) Tariful pentru obţinerea certificatului de atestare este următorul:
    a) 400 lei pentru persoane fizice, fără TVA;
    b) 800 lei pentru persoane juridice, fără TVA.
    (2) Persoanele care solicită atestarea şi ale căror dosare au fost admise au obligaţia de a depune valoarea tarifului, în numerar, la casieria Asociaţiei "Progresul Silvic" sau prin ordin de plată la prezentare, în contul deschis separat pentru această activitate la Asociaţia "Progresul Silvic", înainte de susţinerea examenului.
    (3) Cheltuielile pentru organizarea şedinţelor de atestare, funcţionarea Comisiei de atestare, plata indemnizaţiilor de şedinţă şi editarea certificatelor de atestare se suportă de către Asociaţia "Progresul Silvic" din tarifele încasate.
    (4) Un cuantum în valoare de 80% din tarifele încasate se acordă membrilor Comisiei de atestare sub formă de indemnizaţie de şedinţă.
    (5) Primirea indemnizaţiei de şedinţă de către membrii Comisiei de atestare este condiţionată de participarea acestora la şedinţa de atestare.

    CAP. IV
    Comisia de atestare şi Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor

    ART. 20
    (1) Comisia de atestare îşi desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei "Progresul Silvic" şi este formată din 9 membri, dintre care un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3 secretari, având componenţa prevăzută în anexa nr. 6.
    (2) Membrii care asigură Secretariatul Comisiei de atestare sunt nominalizaţi din partea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva.
    (3) Comisia de atestare foloseşte o ştampilă proprie.
    ART. 21
    (1) Atribuţiile preşedintelui Comisiei de atestare sunt următoarele:
    a) aprobă programarea şedinţelor Comisiei de atestare;
    b) conduce lucrările şedinţelor Comisiei de atestare;
    c) semnează certificatele de atestare şi corespondenţa Comisiei de atestare.
    (2) Vicepreşedintele Comisiei de atestare îndeplineşte atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.
    ART. 22
    Atribuţiile Secretariatului Comisiei de atestare sunt următoarele:
    a) planifică şi organizează, împreună cu preşedintele, activitatea Comisiei de atestare, stabilind periodic datele de întrunire a acesteia;
    b) primeşte dosarele de atestare şi păstrează evidenţa acestora;
    c) verifică documentaţiile depuse şi consemnează într-o fişă de evaluare pentru fiecare dosar de atestare existenţa documentelor necesare şi aprecierile cu privire la îndeplinirea de către persoanele fizice şi juridice a condiţiilor specifice prevăzute de prezentul regulament în vederea atestării şi asigură completarea fişei de evaluare pentru fiecare dintre dosarele care urmează să fie analizate în cadrul şedinţelor Comisiei de atestare prevăzute la art. 13 alin. (3);
    d) asigură convocarea membrilor Comisiei de atestare la şedinţele prevăzute la lit. a) şi a persoanelor fizice, respectiv a reprezentanţilor persoanelor juridice pentru participarea la şedinţele de atestare, programate pentru examinare;
    e) întocmeşte şi păstrează procesele-verbale de şedinţă ale Comisiei de atestare;
    f) redactează documentele Comisiei de atestare;
    g) ţine evidenţa certificatelor de atestare şi a celorlalte documente emise de Comisia de atestare;
    h) elaborează situaţia persoanelor fizice şi juridice care au obţinut certificat de atestare, care să cuprindă informaţiile necesare de identificare a acestora, inclusiv cu privire la specialiştii atestaţi angajaţi, suspendarea/retragerea certificatelor de atestare şi actualizează ori de câte ori este nevoie informaţiile respective;
    i) păstrează ştampila Comisiei de atestare.
    ART. 23
    Comisia de atestare ia decizii cu privire la:
    a) admiterea ori respingerea cererilor de atestare a persoanelor fizice sau juridice, în funcţie de îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul regulament;
    b) admiterea ori respingerea, în urma examinării, a persoanelor fizice sau juridice;
    c) suspendarea şi/sau anularea certificatului de atestare.
    ART. 24
    (1) Comisia de atestare funcţionează în prezenţa a cel puţin 5 membri, cu participarea obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui, respectiv a unui membru al Secretariatului Comisiei de atestare.
    (2) Deciziile Comisiei de atestare se iau prin vot deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
    ART. 25
    Contestaţiile împotriva deciziilor Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la comunicarea rezultatelor şi se adresează Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor. Împotriva hotărârilor acestei comisii se poate formula plângere la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.
    ART. 26
    Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor este formată din 3 membri, după cum urmează:
    a) directorul direcţiei cu atribuţii în regenerarea pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură - preşedintele comisiei;
    b) doi reprezentanţi nominalizaţi de către conducătorul direcţiei de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în calitate de membri ai comisiei, dintre care unul asigură secretariatul.
    ART. 27
    Atribuţiile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor:
    a) analizează contestaţia şi verifică dacă aceasta este întemeiată, pe baza dosarului care a fost depus de petent pentru obţinerea certificatului de atestare şi a prevederilor din prezentul regulament;
    b) admite sau respinge contestaţia.
    ART. 28
    Atribuţiile preşedintelui Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor sunt:
    a) conduce lucrările şedinţelor Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
    b) semnează hotărârile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
    c) dispune, în cazul admiterii contestaţiilor, reluarea procedurilor legale.
    ART. 29
    Atribuţiile secretarului Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor sunt:
    a) organizează şi planifică, împreună cu preşedintele, şedinţele Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
    b) înregistrează şi ţine evidenţa contestaţiilor;
    c) redactează documentele Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor;
    d) comunică celor interesaţi hotărârile Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor.

    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice atestate

    ART. 30
    În cadrul domeniilor şi grupelor de lucrări în care au fost atestate, persoanele fizice şi juridice au dreptul, după caz:
    a) de a participa la proceduri de achiziţie publică;
    b) de a încheia contracte;
    c) de a acorda consultanţă tehnică;
    d) de a efectua studii de teren, de a elabora documentaţii tehnico-economice şi de a executa, după caz, lucrările prevăzute la art. 2;
    e) persoanele fizice cu studii superioare, atestate conform art. 5 lit. b) pentru grupele de lucrări prevăzute la art. 6 lit. a)-c) şi f)-h), sunt asimilate diriginţilor de şantier pentru aceste lucrări.
    ART. 31
    (1) Persoanele fizice şi juridice atestate au obligaţia să desfăşoare activităţile numai în domeniul şi grupele de lucrări pentru care au fost atestate, cu respectarea dispoziţiilor legale, precum şi a metodologiilor, normelor şi instrucţiunilor aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.
    (2) Persoanele fizice atestate certifică, prin aplicarea parafei, obligatoriu, lucrările executate de către persoana juridică în cadrul căreia sunt angajate, care se încadrează în domeniul de activitate în care a fost atestată persoana juridică.
    (3) Situaţiile de lucrări sunt valabile numai dacă sunt certificate sub parafă şi semnătură de către persoana fizică atestată, angajată în cadrul persoanei juridice care le-a elaborat.

    CAP. VI
    Suspendarea şi anularea certificatului de atestare

    ART. 32
    Nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 9 de către persoanele juridice şi la art. 31 de către persoanele fizice sau juridice atestate potrivit prezentului regulament poate atrage suspendarea ori anularea certificatului de atestare.
    ART. 33
    Suspendarea sau anularea, după caz, a certificatului de atestare se dispune prin decizie a preşedintelui Comisiei de atestare, în urma analizei din cadrul şedinţei Comisiei de atestare, pe baza actelor de constatare încheiate de persoane împuternicite în condiţiile legii sau, după caz, a documentelor din care rezultă neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 9 ori în temeiul punerii în mişcare a unei acţiuni penale împotriva persoanei atestate.
    ART. 34
    Certificatul de atestare al persoanei fizice sau juridice se suspendă în următoarele cazuri:
    a) când persoana certifică, respectiv realizează lucrări fără să respecte metodologiile, reglementările şi normele tehnice în vigoare. Perioada suspendării este de 6 luni sau, dacă ducerea la îndeplinire a măsurilor şi termenelor dispuse prin actele de constatare prevăzute la art. 33 este mai mare de 6 luni, pe perioada necesară. Îndeplinirea măsurilor dispuse se constată prin încheierea unui nou act de constatare de către persoanele prevăzute la art. 33;
    b) când persoana juridică nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9. Perioada suspendării durează până când persoana juridică face dovada îndeplinirii condiţiilor menţionate, prin transmiterea documentelor necesare la Comisia de atestare;
    c) când împotriva persoanei atestate s-a pus în mişcare o acţiune penală în legătură cu activitatea pentru care a fost atestată. În acest caz suspendarea certificatului de atestare se dispune până la soluţionarea definitivă a cauzei;
    d) în situaţia în care notificarea nu a fost făcută în termenul prevăzut la art. 37 alin. (2).
    ART. 35
    Certificatul de atestare a persoanelor fizice şi juridice se anulează în următoarele cazuri:
    a) dacă certificatul a fost suspendat de două ori în baza art. 34 lit. a) şi se constată săvârşirea unor abateri similare celor pentru care s-a dispus anterior suspendarea acestuia;
    b) dacă persoanele fizice şi juridice atestate certifică, prin semnătură şi parafă, documente pentru domenii de activitate şi grupe de lucrări în care nu au fost atestate sau îşi continuă activitatea în perioada de suspendare.
    ART. 36
    (1) Suspendarea sau anularea certificatului de atestare se comunică în scris persoanelor fizice şi juridice în cauză de către Comisia de atestare.
    (2) Măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestată, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare, la conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
    (3) Împotriva soluţiei conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură se poate formula plângere la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 37
    (1) Valabilitatea certificatului de atestare a persoanelor fizice are durată nelimitată, iar cea a certificatului de atestare a persoanelor juridice are durata de 5 ani, fiind condiţionată de îndeplinirea în mod continuu a cerinţelor prevăzute la art. 9.
    (2) Persoanele juridice au obligaţia să notifice Comisia de atestare, în termen de cel mult 10 zile calendaristice, cu privire la modificările survenite în cadrul acestora ulterior atestării şi care au drept consecinţă neîndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 9.
    ART. 38
    O persoană fizică poate desfăşura activităţi în domeniul şi grupele de lucrări pentru care a fost atestată, în cadrul a cel mult două persoane juridice.
    ART. 39
    (1) În cadrul unei şedinţe de atestare se pot examina atât persoana fizică sau persoana care se află în situaţia prevăzută la art. 9 alin. (2), după caz, cât şi persoana juridică în cadrul căreia este angajată persoana fizică respectivă, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), examinarea persoanei juridice se realizează numai dacă s-a stabilit admiterea persoanei fizice de către Comisia de atestare.
    ART. 40
    (1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute în prezentul regulament pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 zile de la data la care punctul de contact unic devine funcţional.
    (2) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în vederea autorizării, Comisia de atestare va contacta autorităţile competente din statul membru al Uniunii Europene, prin intermediul Sistemului de Informare în cadrul Pieţei Interne (SIPI), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
    ART. 41
    Persoanele care exercită activităţile prevăzute la art. 2 cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene pot presta în mod temporar sau permanent în România, după notificarea Comisiei de atestare.
    ART. 42
    (1) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură au obligaţia verificării existenţei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării persoanei juridice, în termen de 6 luni de la data comunicării de către secretariatul Comisiei de atestare şi ori de câte ori se impune verificarea.
    (2) Transmiterea situaţiei dotărilor specifice şi a încadrării cu personal de specialitate care au stat la baza atestării se comunică structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, prin grija secretariatului Comisiei de atestare, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii certificatului de atestare.
    (3) În situaţia în care dotările specifice şi încadrarea cu personal de specialitate nu concordă cu cele care au stat la baza atestării, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură vor comunica aceasta Comisiei de atestare, care ia măsura retragerii/suspendării, după caz, a certificatului de atestare.
    ART. 43
    (1) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară, în scris, la autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură în termen de 48 de ore de la constatare, iar anunţul evenimentului va fi publicat de către titular în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    (2) După publicarea anunţului, prevăzută la alin. (1), Comisia de atestare eliberează un duplicat al certificatului de atestare, pe baza unei cereri scrise, însoţită de copia anunţului din Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ART. 44
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                                   - Model -

                                     CERERE
                      pentru atestarea persoanelor fizice

    Domnule preşedinte,

    Subsemnatul, ........(numele şi prenumele solicitantului)......, având cetăţenia ................., cu domiciliul în ..............(adresa completă şi numărul de telefon, eventual numărul de fax, în vederea facilitării comunicării),......... CNP nr. ......................, posesor al diplomei .................................., în specializarea .............................., eliberată de ......................................... din localitatea ................., promoţia ........., ţara ............................, solicit atestarea, în calitate de persoană fizică, în domeniul ............................................., conform art. 5 şi grupele de lucrări ..........................., conform art. 6 din Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, aprobate prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 (regulament).
    În susţinerea cererii anexez documentele necesare în vederea atestării, conform prevederilor regulamentului.
    Menţionez că îmi desfăşor activitatea la ......................................, cu sediul în localitatea ......................, judeţul/sectorul ................., str. ......................... nr. ......, telefon ................., fax ....................., unde am calitatea de ......................................................... .

    Declar că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce îmi revin potrivit regulamentului.

    Data ..............................
    .........(semnătura)...............

    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

    ANEXA 2
    la regulament

                                   - Model -

                                     CERERE
                     pentru atestarea persoanelor juridice

                      Nr. .........../....................

    Domnule preşedinte,

    ........(denumirea persoanei juridice)......., având sediul în .............(adresa completă)................, înregistrată la Oficiul Registrul Comerţului .................................... cu nr. ............................, codul fiscal nr. ..................., telefon ..................., fax ...................., reprezentată prin ........................................, în calitate de ............................, solicită atestarea în calitate de persoană juridică în domeniul ......................... şi grupele de lucrări ............................, conform prevederilor art. 5, respectiv art. 6 din Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare/întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 (regulament).
    În susţinerea cererii se anexează documentele necesare în vederea atestării, conform prevederilor din regulament.

    Declarăm că am luat cunoştinţă de obligaţiile ce ne revin potrivit regulamentului.

    Data ............................
    .........(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi ştampila).......

    Domnului preşedinte al Comisiei de atestare a persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi de atestare a persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic

    ANEXA 3
    la regulament

                                   - Model -

            Logoul format din sigla Guvernului României şi denumirea
     oficială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

                             CERTIFICAT DE ATESTARE
                        Nr. ......... din ..............

    În baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic, şi a examinării din data de ......................,

                                   SE ATESTĂ

    .......(numele şi prenumele persoanei fizice)........, cu domiciliul în .........(adresa completă)........, CNP ........................., pentru:
    A. Domeniul/Domeniile:
    ...........................................................................
    B. Grupa/Grupele de lucrări aferentă/aferente domeniului/domeniilor de activitate în care se acordă certificatul de atestare este/sunt următoarea/următoarele:
    ..........................................................................;
    ..........................................................................;
    ..........................................................................;

                       Preşedintele Comisiei de atestare,
                       ..................................
                             (numele şi prenumele)

                              L.S. ...............

    ANEXA 4
    la regulament

                                   - Model -

            Logoul format din sigla Guvernului României şi denumirea
     oficială a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură

                             CERTIFICAT DE ATESTARE
                     Nr. ........... din .................

    În baza Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.763/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic şi a examinării din data de ......................,

                                   SE ATESTĂ

    .......(numele şi prenumele persoanei fizice)........, cu domiciliul în .........(adresa completă)........, CNP ........................., pentru:
    A. Domeniul/Domeniile
    ........................................................................
    B. Grupa/Grupele de lucrări aferentă/aferente domeniului/domeniilor de activitate în care se acordă certificatul de atestare, este/sunt următoarea/următoarele:
    .........................................................................;
    .........................................................................;
    .........................................................................;
    Valabil de la data ..................... până la data .......................... .

                       Preşedintele Comisiei de atestare,
                       ..................................
                             (numele şi prenumele)

                              L.S. ...............

    ANEXA 5
    la regulament

                                   - Model -

                               PARAFA DE ATESTAT

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ *) ....................................................... │
│ .......................................................... │
│ │
│ ATESTAT │
│ │
│ de către ............................................................. │
│ (denumirea oficială a autorităţii publice centrale care │
│ răspunde de silvicultură) │
│ │
│prin Certificatul de atestare nr. ....... din .............................,│
│pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de regenerare, întreţinere a│
│seminţişurilor şi plantaţiilor, îngrijire a arboretelor, precum şi a │
│lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

──────────
    *) Numele, prenumele şi codul numeric personal ale persoanei fizice.
──────────

    NOTĂ:
    Dimensiunile parafei vor fi de 7 cm/4 cm.

    ANEXA 6
    la regulament

                                   COMPONENŢA
        Comisiei privind atestarea persoanelor juridice care realizează
      lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor,
                 lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi
      atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea
       şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic


┌────┬───────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ Instituţia │
│crt.│ │ │ │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 1. │Zaharescu Claudiu │preşedinte │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 2. │Gavrilescu Gheorghe │vicepreşedinte│Asociaţia "Progresul Silvic" │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 3. │Cristea Marius │secretar │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 4. │Sbîrnea Radu │secretar │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 5. │Vişan Jean │secretar │Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 6. │Macău Cristian │membru │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 7. │Gyozo-Istvan Barczi │membru │Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 8. │Adorjani Andrei │membru │Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare│
│ │ │ │în Silvicultură "Marin Drăcea" │
├────┼───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ 9. │Mihul Maria │membru │Asociaţia Administratorilor de Păduri din │
│ │ │ │România │
└────┴───────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────┘


                           -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016