Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.718 din 28 septembrie 2010 privind extinderea activitatii Sectiei consulare a Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Edinburgh, Scotia
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.718 din 28 septembrie 2010  privind extinderea activitatii Sectiei consulare a Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Edinburgh, Scotia    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.718 din 28 septembrie 2010 privind extinderea activitatii Sectiei consulare a Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Edinburgh, Scotia

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 6 octombrie 2010
ORDIN nr. 1.718 din 28 septembrie 2010
privind extinderea activitãţii Secţiei consulare a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în Edinburgh, Scoţia
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 6 octombrie 2010


În temeiul art. 4 alin. (5) şi al <>art. 9 alin. (1) teza a II-a din Hotãrârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 4 alin. (5) din Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare, ratificatã de România prin <>Decretul nr. 481/1971 ,
ţinând cont de prevederile art. 7 din Constituţia României, republicatã,
având în vedere Memorandumul interior nr. G5-1/9250 din 7 mai 2010 şi acordul autoritãţilor Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, transmis prin Nota verbalã nr. A415/10 din data de 3 septembrie 2010,

ministrul afacerilor externe emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Începând cu data prezentului ordin, Secţia consularã a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord îşi extinde activitatea prin intermediul unui birou consular, denumit în continuare Biroul Edinburgh, care va funcţiona în oraşul Edinburgh, Scoţia.
ART. 2
Biroul Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra gestioneazã activitatea consularã desfãşuratã de Ambasada României în relaţia cu cetãţenii români care solicitã asistenţã şi protecţie consularã şi cu autoritãţile locale din Scoţia, Irlanda de Nord şi Nordul Angliei.
ART. 3
(1) Biroul Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra funcţioneazã cu urmãtoarea schemã de personal:
- un diplomat cu atribuţii consulare - membru al personalului diplomatic al României, acreditat la Ambasada României la Londra;
- funcţionari consulari - personal nelucrãtor din cadrul Ambasadei României la Londra şi/sau personal selecţionat de pe plan local.
(2) Personalul diplomatic şi nediplomatic care deserveşte Biroul Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra este selecţionat din cadrul personalului misiunii diplomatice şi este desemnat prin dispoziţie a şefului misiunii diplomatice a României la Londra, cu avizul obligatoriu al Departamentului consular şi al Departamentului resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.
ART. 4
(1) Cheltuielile aferente funcţionãrii Biroului Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra sunt suportate din bugetul prevãzut pentru Ambasada României la Londra.
(2) Evidenţa financiar-contabilã a activitãţii Biroului Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra se efectueazã de cãtre economistul misiunii diplomatice.
(3) Încasãrile rezultate din colectarea taxelor consulare, a taxelor pentru serviciile efectuate în regim de urgenţã şi recuperãrile de cheltuieli pentru efectuarea de servicii consulare se depun sãptãmânal în conturile bancare special prevãzute ale Ambasadei României la Londra.
ART. 5
Se aprobã fişa de competenţe ale Biroului Edinburgh al Secţiei consulare a Ambasadei României la Londra, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 6
Departamentul consular, Departamentul resurse umane din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Ambasada României la Londra asigurã îndeplinirea prevederilor prezentului ordin prin efectuarea formalitãţilor şi obţinerea autorizaţiilor necesare atât în România, cât şi în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord.
ART. 7
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul afacerilor externe,
Teodor Baconschi

Bucureşti, 28 septembrie 2010.
Nr. 1.718.

ANEXÃ

FIŞÃ
de competenţe ale Biroului din Edinburgh (Scoţia) al Secţiei Consulare
a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord

ARTICOL UNIC
Biroul consular din Edinburgh (Scoţia) este parte integrantã a Secţiei consulare a Ambasadei României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, în afara sediului acesteia, funcţioneazã în baza temeiul art. 4 alin. (5) din Convenţia de la Viena din 24 aprilie 1963 privind relaţiile consulare, ratificatã de România prin <>Decretul nr. 481/1971 , şi are urmãtoarele competenţe:
1. protejeazã în statul de reşedinţã interesele României şi ale cetãţenilor sãi, persoane fizice sau juridice, în limitele admise de dreptul internaţional;
2. favorizeazã dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice dintre România şi statul de reşedinţã şi promoveazã în orice alt mod relaţii amicale între acestea conform dispoziţiilor Convenţiei de la Viena din 1963 privind relaţiile consulare;
3. obţine informaţii, prin toate mijloacele licite, despre condiţiile şi evoluţia vieţii comerciale, economice, culturale şi ştiinţifice ale statului de reşedinţã, face rapoarte în aceastã privinţã cãtre centrala Ministerului Afacerilor Externe al României şi oferã informaţii persoanelor interesate;
4. proceseazã şi elibereazã paşapoarte şi alte documente de cãlãtorie cetãţenilor români dupã dotarea cu echipamentele informatice aferente;
5. acordã ajutor şi asistenţã cetãţenilor, persoane fizice şi juridice, ai României;
6. acţioneazã în calitate de notar şi de ofiţer de stare civilã şi exercitã funcţii similare, precum şi unele funcţii de ordin administrativ, în mãsura în care legile şi regulamentele statului de reşedinţã nu se opun;
7. apãrã interesele cetãţenilor români, persoane fizice sau juridice, în succesiunile de pe teritoriul statului de reşedinţã, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã;
8. apãrã, în limitele fixate de legile şi regulamentele statului de reşedinţã, interesele minorilor şi incapabililor, cetãţeni ai statului trimiţãtor, mai ales atunci când este cerutã instituirea unei tutele sau curatele cu privire la aceştia;
9. sub rezerva practicilor şi procedurilor în vigoare în statul de reşedinţã, reprezintã cetãţenii români sau ia mãsuri în scopul asigurãrii reprezentãrii lor adecvate în faţa tribunalelor sau a altor autoritãţi ale statului de reşedinţã pentru a cere, în conformitate cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã, adoptarea de mãsuri provizorii în vederea apãrãrii drepturilor şi intereselor acestor cetãţeni, atunci când, datoritã absenţei lor sau din orice altã cauzã, aceştia nu îşi pot apãra în timp util drepturile şi interesele;
10. transmite acte judiciare şi extrajudiciare sau efectueazã comisii rogatorii în conformitate cu acordurile internaţionale în vigoare sau, în lipsa unor asemenea acorduri, în orice mod compatibil cu legile şi regulamentele statului de reşedinţã;
11. exercitã drepturile de control şi de inspecţie prevãzute de legile şi regulamentele României asupra navelor maritime şi a navelor fluviale având naţionalitatea statului român şi asupra aeronavelor înmatriculate în acest stat, precum şi asupra echipajelor acestora;
12. acordã asistenţã navelor şi aeronavelor române, precum şi echipajelor acestora, primeşte declaraţiile asupra curselor acestor nave, examineazã şi vizeazã documentele de bord şi, fãrã a prejudicia prerogativele autoritãţilor statului de reşedinţã, face anchete privind incidentele survenite în cursul cãlãtoriei şi reglementeazã, în mãsura în care legile şi regulamentele României autorizeazã aceasta, divergenţele de orice naturã dintre cãpitan, ofiţeri şi marinari;
13. exercitã orice alte funcţii încredinţate biroului consular de cãtre centrala Ministerului Afacerilor Externe, care nu sunt interzise de legile şi regulamentele statului de reşedinţã sau la care statul de reşedinţã nu se opune, ori care sunt menţionate în acordurile internaţionale în vigoare dintre statul trimiţãtor şi statul de reşedinţã;
14. îşi desfãşoarã activitatea sub coordonarea şefului misiunii diplomatice a României în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
15. îndeplineşte funcţiile consulare prevãzute de Convenţia de la Viena cu privire la relaţiile consulare din 24 aprilie 1963 şi de reglementãrile interne în materie, dintre care, în special, urmãtoarele:
a) urmãreşte modul de respectare a cadrului juridic bilateral, precum şi a înţelegerilor multilaterale la care România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sunt pãrţi;
b) informeazã, la cerere, cetãţenii români sau strãini asupra cadrului juridic bilateral şi a principalelor reglementãri legale în vigoare;
c) în baza <>Legii cetãţeniei române nr. 21/1991 , republicatã, preia şi transmite la Ministerul Afacerilor Externe cererile de clarificare a cetãţeniei, acordarea cetãţeniei, renunţarea la cetãţenia românã;
d) îndeplineşte, la cererea persoanelor fizice şi juridice române, actele notariale prevãzute de lege;
e) procurã şi transmite, la cerere, acte judiciare şi extrajudiciare, certificate de naştere, de cãsãtorie, de deces, certificate de cazier judiciar, adeverinţe de stagiu militar;
f) întocmeşte acte de stare civilã pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate, la cererea acestora;
g) preia şi soluţioneazã cererile de eliberare a paşapoartelor pentru cetãţenii români cu domiciliul/reşedinţa în strãinãtate, a paşapoartelor temporare şi a titlurilor de cãlãtorie, cereri fãcute de cetãţenii români sau de autoritãţile competente ale statului de reşedinţã, în aplicarea unor eventuale acorduri de readmisie încheiate de România şi statele de reşedinţã;
h) transmite în centrala Ministerului Afacerilor Externe actele de stare civilã primite de la autoritãţile statului de reşedinţã;
i) acordã asistenţã şi protecţie navelor şi aeronavelor române, echipajelor, pasagerilor şi încãrcãturii acestora;
j) urmãreşte respectarea acordurilor bilaterale în materie consularã;
k) rãspunde la solicitãrile avocaţilor statului de reşedinţã şi români din zona de competenţã, altele decât apãrarea gratuitã;
l) asigurã corespondenţa cu autoritãţile locale ale statului de reşedinţã şi române în materie de extrãdãri şi expulzãri;
m) asigurã asistenţa consularã asociaţiilor românilor din teritoriul de competenţã şi bisericilor româneşti;
n) semneazã întreaga corespondenţã a biroului cu autoritãţile locale din zona de competenţã - în cazul şefului de birou;
o) predã sãptãmânal încasãrile consulare serviciului financiar-contabil al Ambasadei României la Londra cu completarea registrelor consulare, potrivit instrucţiunilor centralei Ministerului Afacerilor Externe;
p) soluţioneazã cererile primite la ghişeu, inclusiv cererile de paşapoarte pentru cetãţeni români cu domiciliul în strãinãtate;
q) înregistreazã naşterile şi cãsãtoriile cetãţenilor români din aria de competenţã şi efectueazã formalitãţile de înscriere în registrele de stare civilã a actelor de stare civilã înregistrate la autoritãţile din teritoriul de competenţã;
r) întocmeşte corespondenţa cu autoritãţile statului de reşedinţã privind cetãţenii români aflaţi în închisori, inclusiv vizitarea acestora la locurile de detenţie, conform dispoziţiilor transmise pe cale ierarhicã;
s) urmãreşte şi soluţioneazã corespondenţa legatã de minorii aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul statului de reşedinţã;
t) îndeplineşte orice altã sarcinã de serviciu transmisã biroului consular, pe cale ierarhicã.

___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016