Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.699 din 24 iunie 2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.699 din 24 iunie 2019  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală  privind aprobarea modelelor unor formulare  utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.699 din 24 iunie 2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 529 din 28 iunie 2019
    În temeiul art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere Avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 804.289 din 21.03.2019,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexele nr. 18, 48, 49, 53, 54 şi 55 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 şi 32 bis din 11 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Anexele nr. 2, 8 şi 13 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 27 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 7-9, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 24 iunie 2019.
    Nr. 1.699.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către .........................................^2)
    cod de identificare fiscală .....................................
    str. ............................ nr. ..., bl. ....., sc. ….,
    et. ...., ap. ....., sector ......., localitatea ....................
    judeţul ........................, cod poştal ..................
    SOMAŢIE
    În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de ............................ anexat/anexate.

┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Contul │
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │în care│
│obligaţiei│suma de │executoriu│datorată│urmează│
│fiscale/ │plată^3) │nr./data^ │(lei) │a se │
│bugetare │ │4) │ │vira │
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┴─────────┴──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │
└───────────────────────────────┴────────┴───────┘


    Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veţi face dovada stingerii acestora sau nu veţi depune o notificare cu privire la intenţia de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………………
    Semnătura .......................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.
    ^3) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    ^4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    1. Denumire: Somaţie
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către ..............................
    .........................^2)
    ADRESĂ
    de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor
    În baza prevederilor art. 233,235,art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ....................... ^3) cu domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. ....................... nr. ......., cod de identificare fiscală .....................^4) se dispune suspendarea temporară ……..............^5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......... din data ...................., având numărul de evidenţă a plăţii ............................, suma rămasă de indisponibilizat fiind în cuantum de ..................lei, din care .................... lei - TVA, reprezentând obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ........................... ^6)
    Motivul sistării indisponibilizării conturilor este următorul:
    [] - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii;
    [] - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ………….......... luni^7), în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. …………………....../......................;
    [] - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care s-a început executarea silită;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de …………...... luni^7), în condiţiile prevăzute la art. 233 alin. (7)-(9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanţii de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acţiuni a creanţelor, potrivit art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în alte cazuri prevăzute de lege: ..................................................................

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ...............
    Semnătura .......................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa băncii şi ale debitorului, alte date de identificare ale acestuia.
    ^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    ^6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.
    ^7) Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
    1. Denumire: Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 233,235,art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în 3 sau mai multe exemplare, după caz, de către organul de executare silită.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la bancă;
    – 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către ................................
    ..................................^2)
    ADRESĂ
    de suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor
    În baza prevederilor art. 233,235,art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru debitorul ..................... ^3), cu domiciliul fiscal în localitatea ............................., str. .......................... nr. ......., cod de identificare fiscală ........................................^4), se dispune suspendarea temporară ……..............^5) asupra măsurilor de executare silită aplicate prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ......... din data ................., având numărul de evidenţă a plăţii............................, pentru obligaţiile fiscale/bugetare datorate de ......................^6), reprezentând:

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Suma pentru│
│Denumirea │Categorie│Titlul │care se │
│obligaţiei│sumă de │executoriu│dispune │
│fiscale/ │plată^7) │nr./data^ │suspendarea│
│bugetare │ │8) │popririi │
│ │ │ │(lei) │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────┘


    Motivul sistării indisponibilizării reţinerilor este următorul:
    [] - s-a dispus suspendarea executării silite de către instanţă, în condiţiile legii;
    [] - s-a suspendat executarea silită la data comunicării aprobării înlesnirii la plată, potrivit legii;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de .......... luni^9), în cazuri excepţionale, şi doar o singură dată pentru acelaşi debitor, prin Hotărârea Guvernului nr. ...../......;
    [] - s-a suspendat executarea silită ca urmare a depunerii cererii de restituire/rambursare, iar cuantumul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât creanţa fiscală/bugetară pentru care s-a început executarea silită;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite creanţele fiscale, ca urmare a notificării organului fiscal cu privire la depunerea unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, pe o perioadă de ........ luni^9), în condiţiile prevăzute la art. 233 alin. (7)-(9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, până la data la care actele administrative fiscale contestate rămân definitive în sistemul căilor administrative de atac sau judiciare, ca urmare a constituirii unei garanţii de natura celor prevăzute la art. 211 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a suspendat executarea silită, până la data conversiei în acţiuni a creanţelor, potrivit art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în alte cazuri prevăzute de lege: ..........................................................................

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Suspendarea popririi produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a prezentei adrese. În acest sens, aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii adresei de suspendare temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor şi reţinerilor.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………...…
    Semnătura .........................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea şi adresa terţului poprit şi ale debitorului, alte date de identificare ale acestora.
    ^3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va menţiona felul sistării temporare, respectiv totală sau parţială, după caz.
    ^6) Se va menţiona debitorul care înregistrează obligaţii fiscale restante conform titlurilor executorii menţionate în tabel, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate pentru care s-a emis titlu executoriu.
    ^7) Se va menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    ^8) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    ^9) Se va menţiona perioada pentru care se suspendă executarea silită, care nu poate fi mai mare de 6 luni.
    1. Denumire: Adresă de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării reţinerilor
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 233,235,art. 236 alin. (17) şi art. 264 alin. (12) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte: în 3 exemplare de organul de executare silită.
    6. Circulă:
    - 1 exemplar la terţul poprit;
    – 1 exemplar la debitor.

    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către ........................................
    ..........................................^2)
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului .....................^3), cu domiciliul fiscal în localitatea ...................., str. ............... nr. ......, cod de identificare fiscală .........................^4), prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......./............., după cum urmează^5):
    [] - în limita sumei de ........ lei, din care ............. lei reprezentând TVA, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în limita sumei de ........ lei, din care ............. lei reprezentând TVA, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………...…
    Semnătura .........................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.
    ^3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la instituţia de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 54 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către ..........................................
    ...........................................^2)
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi
    În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului .......................^3), cu domiciliul fiscal în localitatea ....................., str. .................... nr. ......, cod de identificare fiscală .........................^4), prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ....... din data de ............., după cum urmează^5):
    [] - în limita sumei de ........ lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în limita sumei de ........ lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………...…
    Semnătura .........................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se va menţiona denumirea terţului poprit.
    ^3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 55 la Ordinul nr. 63/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……
    Către ..........................................
    ..........................................^2)
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate
    În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ........................^3) cu domiciliul fiscal în localitatea ......................., str. .................... nr. ……, cod de identificare fiscală ...............................^4), întrucât ^5):
    [] - a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-au stins creanţele fiscale înscrise în titluri executorii, prin plată, prin poprire sau prin alte modalităţi prevăzute de lege, iar sechestrele aplicate pe acele titluri asupra bunurilor sunt cu valoare mai mică ori egală cu suma creanţelor fiscale astfel stinse;
    [] - s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - bunurile mobile supuse executării silite nu au putut fi valorificate, potrivit legii, şi nu au valoare de piaţă, conform art. 255 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - pentru creanţele fiscale care au stat la baza sechestrului, înscrise în actul administrativ fiscal contestat, s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Având în vedere aceste motivaţii se ridică sechestrul instituit asupra următoarelor bunuri mobile/imobile, după cum urmează:
    - denumire bun mobil ......................................... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ................. din data de…….................…;
    – denumire bun imobil ......................................... sechestrat prin Procesul-verbal de sechestru nr. ................. din data de……................… .

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………………
    Semnătura .......................................
    L.S.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.
    ^3) Se va/vor menţiona denumirea/numele şi prenumele debitorului.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 255 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două sau mai multe exemplare, după caz, de organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar fiecărei părţi căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea bunurilor.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către ......................................^2)
    cod de identificare fiscală ...................................
    str. ................................... nr. ..., bl. ....., sc. ….,
    et. ...., ap. ....., sector ......., localitatea ....................
    judeţul ............................., cod poştal ..................
    SOMAŢIE
    În baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că figuraţi în evidenţa fiscală cu următoarele sume de plată, pentru care s-a început executarea silită în temeiul titlului executoriu emis/titlurilor executorii emise de .......................... anexat/anexate.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘┌──────────┬─────────┬──────────┬────────┬───────┐
│ │ │ │ │Contul │
│Denumirea │Categorie│Titlul │Suma │în care│
│obligaţiei│suma de │executoriu│datorată│urmează│
│fiscale/ │plată^3) │nr./data^ │(lei) │a se │
│bugetare │ │4) │ │vira │
│ │ │ │ │suma │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼────────┼───────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴────────┴───────┘


    Dacă în termen de 15 zile de la primirea prezentei somaţii nu veţi achita sumele menţionate pentru care termenul legal de plată a expirat, nu veţi face dovada stingerii acestora sau nu veţi depune o notificare cu privire la intenţia de a se demara procedura de mediere, în baza prevederilor art. 230 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se va proceda la continuarea măsurilor de executare silită.
    Toate cheltuielile ocazionate de stingerea sumelor menţionate mai sus, exclusiv cele generate de comunicarea acestei somaţii prin poştă, vor fi suportate de către dumneavoastră.
    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………………
    Semnătura .......................................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele şi prenumele sau denumirea debitorului, după caz.
    ^3) Se vor menţiona categoria de sumă: D - debit, M - majorare de întârziere/DO - dobândă, A - amendă, P - penalitate, PI - penalitate de întârziere, PN - penalitate de nedeclarare.
    ^4) În cazul în care s-au emis mai multe titluri executorii se vor indica pentru toate numărul şi data emiterii.
    1. Denumire: Somaţie
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la debitor.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către .............................................
    ...............................................^2)
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ...............^3), cu domiciliul fiscal în localitatea ......................., str. .................. nr. ......, cod de identificare fiscală .................. ^4), prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti nr. ......./............., după cum urmează^5):
    [] - în limita sumei de ........ lei, din care ............. lei reprezentând TVA, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în limita sumei de ........ lei, din care ............. lei reprezentând TVA, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - s-a constatat că poprirea bancară a rămas fără obiect.

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………...…
    Semnătura .........................................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
     ^2) Se vor menţiona denumirea şi sediul băncii.
    ^3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la instituţia de credit căreia i-a fost comunicată indisponibilizarea disponibilităţilor băneşti.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 9

    (Anexa nr. 13 la Ordinul nr. 967/2017)
    ANTET^1)
    Dosar de executare nr. .................
    Nr. …………….. din …............……

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 1 │
└──────────────────────────────────────┘


    Către ....................................................
    .................................................^2)
    DECIZIE
    de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi
    În baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se ridică măsurile de executare silită aplicate debitorului ..................^3), cu domiciliul fiscal în localitatea ................., str. ................. nr. ......, cod de identificare fiscală ........................... ^4), prin Adresa de înfiinţare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi nr. ....... din data de ............., după cum urmează^5):
    [] - în limita sumei de........ lei, întrucât a fost depus documentul prin care se certifică faptul că debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la o autoritate/instituţie publică, potrivit prevederilor art. 230 alin. (5) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în totalitate, întrucât s-au stins integral obligaţiile fiscale/bugetare prevăzute în titlul executoriu/titlurile executorii, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii, ori a/au fost desfiinţat(e) titlul executoriu/titlurile executorii sau în alte cazuri prevăzute de lege, potrivit dispoziţiilor art. 234 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    [] - în limita sumei de ........ lei, înscrisă în actul administrativ fiscal contestat, pentru care s-a constituit garanţie sub forma unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile, sub sancţiunea decăderii, de la data comunicării sau luării la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul organului de executare,
    Numele şi prenumele ……………...…
    Semnătura .........................................
    L.S.
    Document editat prin sistemul informatic, valabil fără semnătură şi ştampilă, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.155/2016 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale, cu modificările şi completările ulterioare.
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se va menţiona denumirea terţului poprit.
    ^3) Se vor/va menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului.
    ^4) Se va menţiona: codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.
    ^5) Se va bifa în mod corespunzător motivul care a condus la încetarea executării silite.
    1. Denumire: Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită a sumelor datorate debitorului de către terţi
    2. Format: A4/t1
    3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistemul informatic.
    4. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5), art. 233 alin. (3), art. 234 şi art. 236 alin. (17) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Se întocmeşte în două exemplare de către organul de executare silită.
    6. Circulă 1 exemplar la terţul poprit.
    7. Se arhivează 1 exemplar la dosarul de executare silită.

┌──────────────────────────────────────┐
│Cod de bare 2 │
└──────────────────────────────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016