Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.687 din 8 mai 2019  privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.687 din 8 mai 2019 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 387 din 17 mai 2019
    În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 3 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 1.236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 3
    La data publicării prezentului ordin, Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.494/2018 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 18 aprilie 2018, se abrogă.                    p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
                    Adrian Ionuţ Gâdea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 8 mai 2019.
    Nr. 1.687.
    ANEXA 1

    LISTA*)
    cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate
    din domeniul produselor pentru construcţii

┌────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Data punerii│Data la care │
│ │ │ │Indicativul │în aplicare │încetează │
│Nr. crt.│Indicativ │Denumire │standardului │a │perioada de │
│ │ │ │armonizat înlocuit │standardului│coexistenţă**)│
│ │ │ │ │armonizat │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│(1) │(2) │(3) │(4) │(5) │(6) │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 1:2001 │Sobe cu combustibil lichid │ │01.01.2008 │ │
│ │ │cu arzătoare cu vaporizare,│ │ │ │
│1. ├──────────────────────┤racordate la o conductă de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 1:2001/A1:2007 │evacuare a produselor de │ │01.01.2008 │ │
│ │ │ardere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 40-4:2006 │Stâlpi pentru iluminatul │ │01.10.2006 │ │
│ │ │public. Partea 4: Cerinţe │ │ │ │
│2. ├──────────────────────┤pentru stâlpii pentru │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 40-4:2006/ │iluminatul public de beton │ │ │ │
│ │AC:2007 │armat şi beton precomprimat│ │01.01.2007 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Stâlpi pentru iluminat │ │ │ │
│3. │SR EN 40-5:2002 │public. Partea 5: Cerinţe │ │01.02.2003 │ │
│ │ │pentru stâlpi de oţel │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Stâlpi pentru iluminat │ │ │ │
│4. │SR EN 40-6:2002 │public. Partea 6: Cerinţe │ │01.02.2003 │ │
│ │ │pentru stâlpi de iluminat │ │ │ │
│ │ │de aluminiu │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Stâlpi pentru iluminat │ │ │ │
│ │ │public. Partea 7: Cerinţe │ │ │ │
│5. │SR EN 40-7:2003 │pentru stâlpi de iluminat │ │01.10.2003 │ │
│ │ │din materiale compozite pe │ │ │ │
│ │ │bază de polimeri armate cu │ │ │ │
│ │ │fibre │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-2+AC:2000 │Sisteme de detectare şi de │ │01.01.2008 │ │
│6. ├──────────────────────┤alarmă la incendiu. Partea │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-2+AC:2000/ │2: Echipament de control şi│ │01.01.2008 │ │
│ │A1:2007 │semnalizare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-3:2002 │ │ │01.04.2003 │ │
│ ├──────────────────────┤Sisteme de detectare şi de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-3:2002/ │alarmă la incendiu. Partea │ │01.04.2003 │ │
│7. │A1:2003 │3: Dispozitive de alarmare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤la incendiu. Sonerii │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-3:2002/ │ │ │01.03.2007 │ │
│ │A2:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-4+AC:2000 │ │ │01.06.2005 │ │
│ ├──────────────────────┤Sisteme de detectare şi de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-4+AC:2000/ │alarmă la incendiu. Partea │ │01.10.2003 │ │
│8. │A1:2003 │4: Echipament de alimentare│ │ │ │
│ ├──────────────────────┤electrică │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-4+AC:2000/ │ │ │01.06.2007 │ │
│ │A2:2007 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme de detectare şi de │SR EN 54-5:2002 │ │ │
│9. │SR EN │alarmă la incendiu. Partea ├────────────────────┤2019 │2022 │
│ │54-5:2017+A1:2018***) │5: Detectoare de căldură. │SR EN 54-5:2002/ │ │ │
│ │ │Detectoare punctuale │A1:2003 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme de detectare şi de │SR EN 54-7:2002 │ │ │
│ │ │alarmă la incendiu. Partea ├────────────────────┤ │ │
│ │ │7: Detectoare de fum. │SR EN 54-7:2002/ │ │ │
│10. │SR EN 54-7:2018***) │Detectoare punctuale care │A1:2003 │2019 │2022 │
│ │ │utilizează dispersia ├────────────────────┤ │ │
│ │ │luminii, transmisia luminii│SR EN 54-7:2002/ │ │ │
│ │ │sau ionizarea │A2:2007 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-10:2002 │Sisteme de detectare şi de │ │01.09.2006 │ │
│11. ├──────────────────────┤alarmă la incendiu. Partea │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-10:2002/ │10: Detectoare de flacără. │ │01.09.2006 │ │
│ │A1:2006 │Detectoare punctuale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-11:2002 │Sisteme de detectare şi de │ │01.09.2006 │ │
│12. ├──────────────────────┤alarmă la incendiu. Partea │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 54-11:2002/ │11: Butoane de semnalizare │ │01.09.2006 │ │
│ │A1:2006 │manuală │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme de detectare şi de │ │ │ │
│ │ │alarmă la incendiu. Partea │ │ │ │
│ │ │12: Detectoare de fum. │ │ │ │
│13. │SR EN 54-12:2015 │Detectoare liniare care │SR EN 54-12:2003 │08.04.2016 │08.04.2019 │
│ │ │utilizează principiul │ │ │ │
│ │ │transmisiei unui fascicul │ │ │ │
│ │ │de unde optice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme de detectare şi de │ │ │ │
│ │ │alarmă la incendiu. Partea │ │ │ │
│14. │SR EN 54-16:2008 │16: Echipamente de control │ │01.01.2009 │ │
│ │ │şi semnalizare vocală a │ │ │ │
│ │ │alarmei │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Radiatoare şi convectoare. │SR EN 442-1:2000 │ │ │
│33. │SR EN 442-1:2015 │Partea 1: Specificaţii şi ├────────────────────┤13.11.2015 │ │
│ │ │condiţii tehnice │SR EN 442-1:2000/ │ │ │
│ │ │ │A1:2004 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Cenuşă zburătoare pentru │ │ │ │
│34. │SR EN 450-1:2012 │beton. Partea 1: Definiţii,│SR EN 450-1+A1:2008 │01.05.2013 │ │
│ │ │condiţii şi criterii de │ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Var pentru construcţii. │ │ │ │
│35. │SR EN 459-1:2011 │Partea 1: Definiţii, │SR EN 459-1:2003 │01.06.2011 │ │
│ │ │caracteristici şi criterii │ │ │ │
│ │ │de conformitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Ţigle şi accesorii de beton│ │ │ │
│ │ │pentru învelitori de │ │ │ │
│36. │SR EN 490:2012 │acoperiş şi placări de │SR EN 490:2005 │01.08.2012 │ │
│ │ │pereţi. Specificaţii de │ │ │ │
│ │ │produse │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci şi accesorii de │ │ │ │
│ │SR EN │fibrociment de tip ardezie │ │ │ │
│37. │492:2012+A2:2018***) │pentru acoperiş. │SR EN 492:2012 │2019 │2020 │
│ │ │Specificaţie de produs şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci profilate şi │ │ │ │
│ │ │accesorii de fibrociment │ │ │ │
│38. │SR EN 494:2012+A1:2015│pentru acoperiş. │SR EN 494:2012 │08.04.2016 │ │
│ │ │Specificaţii de produs şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Accesorii prefabricate │ │ │ │
│ │ │pentru învelitori de │ │ │ │
│39. │SR EN 516:2006 │acoperiş. Instalaţii pentru│ │01.11.2006 │ │
│ │ │acces pe acoperiş. │ │ │ │
│ │ │Pasarele, podine şi trepte │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Accesorii prefabricate │ │ │ │
│40. │SR EN 517:2006 │pentru învelitori de │ │01.12.2006 │ │
│ │ │acoperiş. Cârlige de │ │ │ │
│ │ │siguranţă │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci de ghips-carton. │ │ │ │
│41. │SR EN 520+A1:2010 │Definiţii, specificaţii şi │SR EN 520:2005 │01.06.2010 │ │
│ │ │metode de încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Teci de bandă de oţel │ │ │ │
│ │ │pentru cabluri de │ │ │ │
│42. │SR EN 523:2004 │precomprimare. │ │01.06.2004 │ │
│ │ │Terminologie, condiţii, │ │ │ │
│ │ │control de calitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi bitumate ondulate. │ │ │ │
│43. │SR EN 534+A1:2010 │Specificaţii de produse şi │SR EN 534:2006 │01.01.2011 │ │
│ │ │metode de încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Şindrile bituminoase cu │ │ │ │
│ │ │armături minerale şi/sau │ │ │ │
│44. │SR EN 544:2011 │sintetice. Specificaţie de │SR EN 544:2006 │01.04.2012 │ │
│ │ │produs şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Produse de bază. Sticlă │ │ │ │
│45. │SR EN 572-9:2004 │silico-calco-sodică. Partea│ │01.09.2005 │ │
│ │ │9: Evaluarea conformităţii/│ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi de fibrociment │ │ │ │
│ │ │pentru racorduri şi reţele │ │ │ │
│46. │SR EN 588-2:2002 │de canalizare. Partea 2: │ │01.10.2002 │ │
│ │ │Cămine de vizitare şi │ │ │ │
│ │ │cămine de inspecţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi, racorduri şi │ │ │ │
│ │ │accesorii din fontă ductilă│ │ │ │
│47. │SR EN 598+A1:2009 │şi îmbinările lor pentru │SR EN 598:2008 │01.04.2010 │ │
│ │ │lucrări de canalizare. │ │ │ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Generatoare de aer cald cu │ │ │ │
│ │ │convecţie forţată, care │ │ │ │
│ │ │utilizează combustibili │ │ │ │
│ │ │gazoşi pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ │spaţiilor, altele decât │ │ │ │
│48. │SR EN 621:2010 │locuinţele, pentru o putere│ │01.08.2010 │ │
│ │ │calorică mai mică sau egală│ │ │ │
│ │ │cu 300 kW, fără ventilator │ │ │ │
│ │ │pentru transportul aerului │ │ │ │
│ │ │de ardere şi/sau evacuarea │ │ │ │
│ │ │produselor de ardere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │SR EN 671-1:2002 │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│49. │SR EN 671-1:2012 │Sisteme echipate cu furtun.├────────────────────┤01.03.2013 │ │
│ │ │Partea 1: Hidranţi │SR EN 671-1:2002/ │ │ │
│ │ │interiori echipaţi cu │AC:2003 │ │ │
│ │ │furtunuri semirigide │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │SR EN 671-2:2002 │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│50. │SR EN 671-2:2012 │Partea 2: Hidranţi ├────────────────────┤01.03.2013 │ │
│ │ │interiori echipaţi cu │SR EN 671-2:2002/ │ │ │
│ │ │furtunuri plate │A1:2004 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-1:2002 │ │ │01.01.2003 │ │
│ ├──────────────────────┤Garnituri de etanşare de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-1:2002/ │cauciuc. Cerinţe de │ │01.01.2003 │ │
│ │A1:2002 │material pentru garnituri │ │ │ │
│51. ├──────────────────────┤de etanşare a îmbinărilor │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-1:2002/ │de ţevi utilizate în │ │01.01.2003 │ │
│ │A2:2003 │domeniul apei şi │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤canalizării. Partea 1: │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-1:2002/ │Cauciuc vulcanizat │ │01.01.2008 │ │
│ │A3:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-2:2002 │ │ │01.01.2003 │ │
│ │ │Garnituri de etanşare de │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤cauciuc. Cerinţe de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-2:2002/ │material pentru garnituri │ │ │ │
│52. │A1:2003 │de etanşare a îmbinărilor │ │01.01.2003 │ │
│ │ │de ţevi utilizate în │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤domeniul apei şi │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-2:2002/ │canalizării. Partea 2: │ │ │ │
│ │A2:2006 │Elastomeri termoplastici │ │01.01.2010 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-3:2002 │Garnituri de etanşare de │ │01.01.2003 │ │
│ │ │cauciuc. Cerinţe de │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤material pentru garnituri │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-3:2002/ │de etanşare a îmbinărilor │ │ │ │
│53. │A1:2003 │de ţevi utilizate în │ │01.01.2003 │ │
│ │ │domeniul apei şi │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤canalizării. Partea 3: │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-3:2002/ │Materiale celulare de │ │ │ │
│ │A2:2006 │cauciuc vulcanizat │ │01.07.2012 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-4:2002 │Garnituri de etanşare de │ │01.01.2003 │ │
│ │ │cauciuc. Cerinţe de │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤material pentru garnituri │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-4:2002/ │de etanşare a îmbinărilor │ │ │ │
│54. │A1:2003 │de ţevi utilizate în │ │01.01.2003 │ │
│ │ │domeniul apei şi │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤canalizării. Partea 4: │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 681-4:2002/ │Garnituri de etanşare de │ │ │ │
│ │A2:2006 │poliuretan turnat │ │01.07.2012 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Garnituri de etanşare de │ │ │ │
│ │SR EN 682:2002 │cauciuc. Condiţii tehnice │ │01.10.2002 │ │
│ │ │ale materialelor pentru │ │ │ │
│ │ │garnituri de etanşare │ │ │ │
│55. ├──────────────────────┤utilizate la etanşarea │ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │conductelor de canalizare │ │ │ │
│ │SR EN 682:2002/A1:2006│şi a racordurilor prin care│ │01.07.2012 │ │
│ │ │se transportă gaze şi │ │ │ │
│ │ │hidrocarburi fluide │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│56. │SR EN 771-1+A1:2015 │elementelor pentru zidărie.│SR EN 771-1:2011 │10.06.2016 │ │
│ │ │Partea 1: Elemente pentru │ │ │ │
│ │ │zidărie de argilă arsă │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│57. │SR EN 771-2+A1:2015 │elementelor pentru zidărie.│SR EN 771-2:2011 │10.06.2016 │ │
│ │ │Partea 2: Elemente pentru │ │ │ │
│ │ │zidărie de silico-calcar │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│ │ │elementelor pentru zidărie.│ │ │ │
│58. │SR EN 771-3+A1:2015 │Partea 3: Elemente pentru │SR EN 771-3:2011 │10.06.2016 │ │
│ │ │zidărie de beton cu │ │ │ │
│ │ │agregate (agregate grele şi│ │ │ │
│ │ │uşoare) │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│ │ │elementelor pentru zidărie.│ │ │ │
│59. │SR EN 771-4+A1:2015 │Partea 4: Elemente pentru │SR EN 771-4:2011 │10.06.2016 │ │
│ │ │zidărie de beton celular │ │ │ │
│ │ │autoclavizat │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│ │ │elementelor pentru zidărie.│ │ │ │
│60. │SR EN 771-5+A1:2015 │Partea 5: Elemente pentru │SR EN 771-5:2011 │10.06.2016 │ │
│ │ │zidărie de piatră │ │ │ │
│ │ │artificială │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii ale │ │ │ │
│61. │SR EN 771-6+A1:2015 │elementelor pentru zidărie.│SR EN 771-6:2011 │08.04.2016 │ │
│ │ │Partea 6: Elemente pentru │ │ │ │
│ │ │zidărie de piatră naturală │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi radiante suspendate │ │ │ │
│ │ │echipate cu mai multe │ │ │ │
│ │ │arzătoare care utilizează │ │ │ │
│62. │SR EN 777-1:2009 │combustibili gazoşi, pentru│ │01.11.2009 │ │
│ │ │alte utilizări decât cele │ │ │ │
│ │ │casnice. Partea 1: Sistem D│ │ │ │
│ │ │-Securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi radiante suspendate │ │ │ │
│ │ │echipate cu mai multe │ │ │ │
│ │ │arzătoare care utilizează │ │ │ │
│63. │SR EN 777-2:2009 │combustibili gazoşi, pentru│ │01.11.2009 │ │
│ │ │alte utilizări decât cele │ │ │ │
│ │ │casnice. Partea 2: Sistem E│ │ │ │
│ │ │- Securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi radiante suspendate │ │ │ │
│ │ │echipate cu mai multe │ │ │ │
│ │ │arzătoare care utilizează │ │ │ │
│64. │SR EN 777-3:2009 │combustibili gazoşi, pentru│ │01.11.2009 │ │
│ │ │alte utilizări decât cele │ │ │ │
│ │ │casnice. Partea 3: Sistem F│ │ │ │
│ │ │-Securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Tuburi radiante suspendate │ │ │ │
│ │ │echipate cu mai multe │ │ │ │
│ │ │arzătoare care utilizează │ │ │ │
│65. │SR EN 777-4:2009 │combustibili gazoşi, pentru│ │01.11.2009 │ │
│ │ │alte utilizări decât cele │ │ │ │
│ │ │casnice. Partea 4: Sistem H│ │ │ │
│ │ │- Securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Generatoare de aer cald cu │ │ │ │
│ │ │convecţie forţată, care │ │ │ │
│ │ │utilizează combustibili │ │ │ │
│ │ │gazoşi pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ │spaţiilor de locuit, care │ │ │ │
│66. │SR EN 778:2010 │au putere calorică mai mică│ │01.08.2010 │ │
│ │ │sau egală cu 70 kW, fără │ │ │ │
│ │ │ventilator pentru │ │ │ │
│ │ │transportul aerului de │ │ │ │
│ │ │ardere şi/sau al produselor│ │ │ │
│ │ │de ardere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţie a │ │ │ │
│ │ │componentelor auxiliare │ │ │ │
│67. │SR EN 845-1+A1:2016 │pentru zidărie. Partea 1: │SR EN 845-1:2013 │10.03.2017 │10.03.2018 │
│ │ │Agrafe, bride de fixare, │ │ │ │
│ │ │etriere-suport şi console │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţie a │ │ │ │
│68. │SR EN 845-2+A1:2016 │componentelor auxiliare │SR EN 845-2:2013 │10.03.2017 │10.03.2018 │
│ │ │pentru zidărie. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Buiandrugi │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┬─┴──────────────┤
│ │ │Specificaţie a │ │ │ │
│ │ │componentelor auxiliare │ │ │ │
│69. │SR EN 845-3+A1:2016 │pentru zidărie. Partea 3: │SR EN 845-3:2013 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │Plase de oţel pentru │ │ │ │
│ │ │armarea îmbinărilor │ │ │ │
│ │ │orizontale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Separatoare de lichide │ │ │ │
│ │SR EN 858-1:2002 │uşoare (de exemplu, │ │01.09.2005│ │
│ │ │hidrocarburi). Partea 1: │ │ │ │
│70. ├──────────────────────┤Principii pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │proiectare, performanţe şi │ │ │ │
│ │SR EN 858-1:2002/ │încercări, marcare şi │ │01.09.2005│ │
│ │A1:2005 │controlul calităţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 877:2004 │ │ │01.01.2008│ │
│ │ │Tuburi şi racorduri de │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤fontă, elemente de legătură│ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 877:2004/A1:2007│şi accesorii destinate │ │01.01.2008│ │
│71. │ │evacuării apelor din │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤clădiri. Condiţii, metode │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 877:2004/A1:2007│de încercare şi asigurarea │ │ │ │
│ │/AC:2008 │calităţii │ │01.01.2009│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aditivi pentru beton, │ │ │ │
│ │ │mortar şi pastă. Partea 2: │ │ │ │
│72. │SR EN 934-2+A1:2012 │Aditivi pentru beton. │SR EN 934-2:2009 │01.03.2013│ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│ │ │conformitate, marcare şi │ │ │ │
│ │ │etichetare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aditivi pentru beton, │ │ │ │
│ │ │mortar şi pastă. Partea 3: │ │ │ │
│73. │SR EN 934-3+A1:2012 │Aditivi pentru mortar de │SR EN 934-3:2010 │01.03.2013│ │
│ │ │zidărie. Definiţii, │ │ │ │
│ │ │condiţii, conformitate, │ │ │ │
│ │ │marcare şi etichetare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aditivi pentru beton, │ │ │ │
│ │ │mortar şi pastă. Partea 4: │ │ │ │
│ │ │Aditivi pentru paste pentru│ │ │ │
│74. │SR EN 934-4:2009 │cabluri pretensionate. │SR EN 934-4:2002 │01.03.2010│ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│ │ │conformitate, marcare şi │ │ │ │
│ │ │etichetare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aditivi pentru beton, │ │ │ │
│ │ │mortar şi pastă. Partea 5: │ │ │ │
│ │ │Aditivi pentru beton │ │ │ │
│75. │SR EN 934-5:2008 │aplicat prin pulverizare. │ │01.01.2009│ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│ │ │conformitate, marcare şi │ │ │ │
│ │ │etichetare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Tuburi, racorduri şi │ │ │ │
│ │ │accesorii de fontă ductilă │ │ │ │
│76. │SR EN 969:2009 │şi îmbinările lor pentru │ │01.01.2010│ │
│ │ │conducte de gaz. Cerinţe şi│ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 997:2012 │Vase WC şi vase WC cu │ │01.12.2012│ │
│77. ├──────────────────────┤rezervor alăturat, cu sifon│SR EN 997:2004 ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 997/AC:2012 │integrat │ │01.03.2013│ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Specificaţie a mortarelor │ │ │ │
│78. │SR EN 998-1:2016 │pentru zidărie. Partea 1: │SR EN 998-1:2011 │11.08.2017│11.08.2018 │
│ │ │Mortare pentru tencuire şi │ │ │ │
│ │ │gletuire │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Specificaţie a mortarelor │ │ │ │
│79. │SR EN 998-2:2016 │pentru zidărie. Partea 2: │SR EN 998-2:2011 │11.08.2017│11.08.2018 │
│ │ │Mortare pentru zidărie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Plăci profilate monostrat │ │ │ │
│ │ │transparente de material │ │ │ │
│ │ │plastic, pentru │ │ │ │
│80. │SR EN 1013+A1:2015 │acoperişuri, pereţi şi │SR EN 1013:2013 │10.07.2015│ │
│ │ │tavane interioare şi │ │ │ │
│ │ │exterioare. Cerinţe │ │ │ │
│ │ │generale şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Generatoare de aer cald cu │ │ │ │
│ │ │încălzire directă şi │ │ │ │
│ │ │convecţie forţată, care │ │ │ │
│ │ │utilizează combustibili │ │ │ │
│ │ │gazoşi pentru încălzirea │ │ │ │
│ │ │spaţiilor, altele decât │ │ │ │
│81. │SR EN 1020:2010 │cele casnice, cu o putere │ │01.08.2010│ │
│ │ │calorică mai mică sau egală│ │ │ │
│ │ │cu 300 kW, care au │ │ │ │
│ │ │încorporate ventilatoare │ │ │ │
│ │ │pentru asigurarea aerului │ │ │ │
│ │ │de ardere şi/sau evacuarea │ │ │ │
│ │ │produselor de ardere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii -│ │ │ │
│ │ │Oglinzi din geam float │ │ │ │
│82. │SR EN 1036-2:2008 │argintat folosite în │ │01.01.2009│ │
│ │ │interior. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Cărămizi de sticlă şi dale │ │ │ │
│83. │SR EN 1051-2:2008 │de sticlă. Partea 2: │ │01.01.2009│ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Cupru şi aliaje de cupru. │ │ │ │
│ │ │Ţevi rotunde fără sudură de│ │ │ │
│84. │SR EN 1057+A1:2010 │cupru pentru apă şi gaz │SR EN 1057:2006 │01.12.2010│ │
│ │ │utilizate la instalaţii │ │ │ │
│ │ │sanitare şi de încălzire │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Executarea structurilor de │ │ │ │
│ │ │oţel şi structurilor de │ │ │ │
│85. │SR EN 1090-1+A1:2012 │aluminiu. Partea 1: Cerinţe│SR EN 1090-1:2009 │01.09.2012│ │
│ │ │pentru evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii elementelor │ │ │ │
│ │ │structurale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│86. │SR EN 1096-4:2018***) │Geam peliculizat. Partea 4:│SR EN 1096-4:2004 │2019 │2020 │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Tuburi şi racorduri de tub │ │ │ │
│ │SR EN 1123-1:2002 │pentru reţele de canalizare│ │01.06.2005│ │
│ │ │de oţel galvanizat la cald,│ │ │ │
│87. ├──────────────────────┤sudate longitudinal, cu │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │mufă şi capăt drept. Partea│ │ │ │
│ │SR EN 1123-1:2002/ │1: Cerinţe, încercări, │ │01.06.2005│ │
│ │A1:2005 │control de calitate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Tuburi şi racorduri de tub │ │ │ │
│ │SR EN 1124-1:2002 │pentru reţele de canalizare│ │01.06.2005│ │
│ │ │de oţel inoxidabil, sudate │ │ │ │
│88. ├──────────────────────┤longitudinal, cu mufă şi │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │capăt drept. Partea 1: │ │ │ │
│ │SR EN 1124-1:2002/ │Cerinţe, încercări, control│ │01.06.2005│ │
│ │A1:2005 │de calitate │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Feronerie pentru clădiri. │ │ │ │
│ │ │Dispozitive de ieşire │ │ │ │
│ │ │antipanică acţionate │ │ │ │
│89. │SR EN 1125:2008 │printr-o bară orizontală │SR EN 1125:2001 │01.01.2009│ │
│ │ │destinate utilizării pe │ │ │ │
│ │ │căile de evacuare. Cerinţe │ │ │ │
│ │ │şi metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1154:2001 │ │ │01.10.2003│ │
│ ├──────────────────────┤Feronerie pentru clădiri. │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1154:2001/ │Dispozitiv pentru închidere│ │01.10.2003│ │
│90. │A1:2003 │controlată pentru uşi. │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤Cerinţe şi metode de │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1154:2001/ │încercare │ │01.01.2010│ │
│ │A1:2003/AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1155:2001 │Feronerie pentru clădiri. │ │01.10.2003│ │
│ ├──────────────────────┤Dispozitive de │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1155:2001/ │oprire-deschidere acţionate│ │01.10.2003│ │
│91. │A1:2003 │electric pentru uşi │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤batante. Cerinţe şi metode │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1155:2001/ │de încercare │ │01.01.2010│ │
│ │A1:2003/AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1158:2001 │ │ │01.10.2003│ │
│ ├──────────────────────┤Feronerie pentru clădiri. │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1158:2001/ │Dispozitive de coordonare a│ │01.10.2003│ │
│92. │A1:2003 │canatelor. Cerinţe şi │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤metode de încercare │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1158:2001/ │ │ │01.06.2006│ │
│ │A1:2003/AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│93. │SR EN 1168+A3:2011 │Produse prefabricate de │SR EN 1168+A2:2009 │01.07.2012│ │
│ │ │beton. Fâşii cu goluri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│94. │SR EN 1279-5:2018***) │Elemente de vitraje │SR EN 1279-5 │2019 │2020 │
│ │ │izolante. Partea 5: │+A2:2010 │ │ │
│ │ │Evaluarea conformităţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Ţigle şi accesorii de │ │ │ │
│95. │SR EN 1304:2005 │argilă arsă. Definiţii şi │ │01.02.2006│ │
│ │ │specificaţii de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1317- 5:+A2:2012│Dispozitive de protecţie la│ │01.01.2013│ │
│ │ │drumuri. Partea 5: Cerinţe │ │ │ │
│96. ├──────────────────────┤referitoare la produse şi │SR EN 1317- 5 ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1317- 5+A2/ │evaluarea conformităţii │+A1:2008 │ │ │
│ │AC:2013 │pentru dispozitivele de │ │01.03.2013│ │
│ │ │retenţie a autovehiculelor │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Generatoare de aer cald cu │ │ │ │
│ │ │convecţie forţată care │ │ │ │
│ │ │utilizează combustibili │ │ │ │
│97. │SR EN 1319:2010 │gazoşi pentru încălzirea │ │01.10.2010│ │
│ │ │locuinţelor, prevăzute cu │ │ │ │
│ │ │arzătoare cu ventilator, cu│ │ │ │
│ │ │putere calorică mai mică │ │ │ │
│ │ │sau egală cu 70 kW │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aparate de reazem pentru │ │ │ │
│98. │SR EN 1337-3:2005 │structuri. Partea 3: │ │01.01.2006│ │
│ │ │Aparate de reazem din │ │ │ │
│ │ │elastomeri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1337-4:2004 │Aparate de reazem pentru │ │01.02.2005│ │
│99. ├──────────────────────┤structuri. Partea 4: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1337-4:2004/ │Aparate de reazem cu │ │01.01.2008│ │
│ │AC:2007 │rulouri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aparate de reazem pentru │ │ │ │
│100. │SR EN 1337-5:2005 │structuri. Partea 5: │ │01.01.2006│ │
│ │ │Aparate de reazem tip oală │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aparate de reazem pentru │ │ │ │
│101. │SR EN 1337-6:2004 │structuri. Partea 6: │ │01.02.2005│ │
│ │ │Aparate de reazem cu │ │ │ │
│ │ │balansiere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aparate de reazem pentru │ │ │ │
│102. │SR EN 1337-7:2004 │structuri. Partea 7: │SR EN 1337-7:2003 │01.12.2004│ │
│ │ │Aparate de reazem sferice │ │ │ │
│ │ │şi cilindrice din PTFE │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Aparate de reazem pentru │ │ │ │
│ │ │structuri. Partea 8: │ │ │ │
│103. │SR EN 1337-8:2008 │Aparate de reazem ghidate │ │01.01.2009│ │
│ │ │şi aparate de reazem │ │ │ │
│ │ │blocate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1338:2004 │ │ │01.03.2004│ │
│104. ├──────────────────────┤Pavele de beton. Condiţii │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1338:2004/ │şi metode de încercări │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1339:2004 │ │ │01.03.2004│ │
│105. ├──────────────────────┤Dale de beton. Condiţii şi │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1339:2004/ │metode de încercări │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1340:2004 │Elemente de borduri de │ │01.02.2004│ │
│106. ├──────────────────────┤beton. Condiţii şi metode │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1340:2004/ │de încercări │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Dale de piatră naturală │ │ │ │
│107. │SR EN 1341:2012 │pentru pavări exterioare. │SR EN 1341:2002 │01.09.2013│ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Pavele de piatră naturală │ │ │ │
│108. │SR EN 1342:2013 │pentru pavări exterioare. │SR EN 1342:2002 │01.09.2013│ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Borduri de piatră naturală │ │ │ │
│109. │SR EN 1343:2012 │pentru pavări exterioare. │SR EN 1343:2002 │01.09.2013│ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1344:2013 │Pavele de argilă arsă. │ │08.08.2014│ │
│110. ├──────────────────────┤Condiţii şi metode de │SR EN 1344:2003 ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1344:2013/ │încercare │ │ │ │
│ │AC:2015 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1423:2012 │Produse pentru marcare │ │01.11.2012│ │
│ │ │rutieră. Produse de │ │ │ │
│111. ├──────────────────────┤pulverizare. Microbile de │SR EN 1423: 1999 ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1423:2012/ │sticlă, granule │ │ │ │
│ │AC:2013 │antiderapante şi amestecul │ │01.07.2013│ │
│ │ │celor două componente │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Canale de evacuare a apelor│ │ │ │
│ │SR EN 1433:2003 │uzate din zone circulabile │ │01.08.2003│ │
│ │ │utilizate de pietoni şi │ │ │ │
│112. ├──────────────────────┤vehicule. Clasificare, │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │cerinţe pentru proiectare │ │ │ │
│ │SR EN 1433:2003/ │şi încercare, marcare şi │ │01.01.2006│ │
│ │A1:2006 │evaluarea conformităţii │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Canale │ │ │ │
│ │ │interioare de argilă/ │ │ │ │
│ │ │ceramice. Partea 1: Canale │ │ │ │
│113. │SR EN 1457-1:2012 │interioare care │SR EN 1457:2003 │01.11.2012│ │
│ │ │funcţionează în condiţii │ │ │ │
│ │ │uscate. Condiţii şi metode │ │ │ │
│ │ │de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Canale │ │ │ │
│ │ │interioare de argilă/ │ │ │ │
│ │ │ceramice. Partea 2: Canale │ │ │ │
│114. │SR EN 1457-2:2012 │interioare care │SR EN 1457:2003 │01.11.2012│ │
│ │ │funcţionează în condiţii │ │ │ │
│ │ │umede. Condiţii şi metode │ │ │ │
│ │ │de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse pentru marcare │ │ │ │
│ │ │rutieră. Butoane │ │ │ │
│115. │SR EN 1463-1:2009 │retroreflectorizante. │SR EN 1463-1:1999 │01.01.2010│ │
│ │ │Partea 1: Condiţii iniţiale│ │ │ │
│ │ │de performanţă │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse de piatră naturală.│ │ │ │
│116. │SR EN 1469:2015 │Plăci pentru pereţi. │SR EN 1469:2005 │08.04.2016│ │
│ │ │Condiţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│117. │SR EN 1504-2:2005 │controlul calităţii şi │ │01.09.2005│ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 2: Sisteme de │ │ │ │
│ │ │protecţie de suprafaţă │ │ │ │
│ │ │pentru beton │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│118. │SR EN 1504-3:2006 │controlul calităţii şi │ │01.10.2006│ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 3: Reparaţie │ │ │ │
│ │ │structurală şi │ │ │ │
│ │ │nestructurală │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│119. │SR EN 1504-4:2005 │Definiţii, condiţii, │ │01.09.2005│ │
│ │ │controlul calităţii şi │ │ │ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 4: Lipire │ │ │ │
│ │ │structurală │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│120. │SR EN 1504-5:2005 │Definiţii, condiţii, │ │01.10.2005│ │
│ │ │controlul calităţii şi │ │ │ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 5: Produse de │ │ │ │
│ │ │injecţie în beton │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│121. │SR EN 1504-6:2007 │Definiţii, condiţii, │ │01.06.2007│ │
│ │ │controlul calităţii şi │ │ │ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 6: Ancorarea │ │ │ │
│ │ │armăturii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse şi sisteme pentru │ │ │ │
│ │ │protecţia şi repararea │ │ │ │
│ │ │structurilor de beton. │ │ │ │
│ │ │Definiţii, condiţii, │ │ │ │
│122. │SR EN 1504-7:2007 │controlul calităţii şi │ │01.06.2007│ │
│ │ │evaluarea conformităţii. │ │ │ │
│ │ │Partea 7: Protecţia │ │ │ │
│ │ │armăturii împotriva │ │ │ │
│ │ │coroziunii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Elemente prefabricate │ │ │ │
│ │ │armate de beton cu agregate│ │ │ │
│123. │SR EN 1520:2011 │uşoare cu structură │SR EN 1520:2003 │01.01.2012│ │
│ │ │deschisă cu armături │ │ │ │
│ │ │structurale şi │ │ │ │
│ │ │nestructurale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Produse de bază speciale. │ │ │ │
│124. │SR EN 1748-1-2:2004 │Sticlă borosilicatică. │ │01.09.2005│ │
│ │ │Partea 1-2: Evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii/Standard de │ │ │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Produse de bază speciale - │ │ │ │
│125. │SR EN 1748-2-2:2004 │Vitroceram. Partea 2-2: │ │01.09.2005│ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Blocuri │ │ │ │
│ │ │canal (olane) de argilă/ │ │ │ │
│126. │SR EN 1806:2007 │ceramică pentru coşuri de │ │01.05.2007│ │
│ │ │fum cu perete simplu. │ │ │ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1825-1:2005 │Separatoare de grăsimi. │ │01.09.2005│ │
│ │ │Partea 1: Principii pentru │ │ │ │
│127. ├──────────────────────┤proiectarea, performanţe şi│ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1825-1:2005/ │încercări, marcare şi │ │ │ │
│ │AC:2006 │controlul calităţii │ │01.01.2007│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Condiţii │ │ │ │
│ │ │pentru coşuri de fum │ │ │ │
│128. │SR EN 1856-1:2009 │metalice. Partea 1: │SR EN 1856-1:2004 │01.03.2010│ │
│ │ │Componente ale sistemelor │ │ │ │
│ │ │coşurilor de fum │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Condiţii │ │ │ │
│ │ │pentru coşuri de fum │ │ │ │
│129. │SR EN 1856-2:2009 │metalice. Partea 2: │SR EN 1856-2:2004 │01.03.2010│ │
│ │ │Tubulaturi şi elemente de │ │ │ │
│ │ │racordare metalice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│130. │SR EN 1857:2010 │Coşuri de fum. Componente. │SR EN 1857+A1:2008 │01.01.2011│ │
│ │ │Canale interioare de beton │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Componente. │ │ │ │
│131. │SR EN 1858+A1:2011 │Blocuri canal de beton cu │SR EN 1858:2009 │01.04.2012│ │
│ │ │pereţi simpli sau cu mai │ │ │ │
│ │ │mulţi pereţi │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Geam de sticlă │ │ │ │
│132. │SR EN 1863-2:2004 │silico-calco-sodică călit │ │01.09.2005│ │
│ │ │termic. Partea 2: Evaluarea│ │ │ │
│ │ │conformităţii/standard de │ │ │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Accesorii prefabricate │ │ │ │
│ │ │pentru acoperiş. │ │ │ │
│133. │SR EN 1873:2006 │Luminatoare de plafon de │ │01.10.2006│ │
│ │ │material plastic. │ │ │ │
│ │ │Specificaţie de produs şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1916:2003 │Tuburi şi accesorii din │ │01.08.2003│ │
│134. ├──────────────────────┤beton simplu, beton slab │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1916:2003/ │armat şi beton armat │ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1917:2003 │Cămine de vizitare şi │ │01.08.2003│ │
│135. ├──────────────────────┤cămine de racord din beton │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1917:2003/ │simplu, beton slab armat şi│ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │beton armat │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1935:2003 │Accesorii pentru │ │01.10.2002│ │
│136. ├──────────────────────┤construcţii. Balama cu ax │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 1935:2003/ │simplu. Cerinţe şi metode │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2004 │de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse laminate la cald │ │ │ │
│ │ │din oţeluri pentru │ │ │ │
│137. │SR EN 10025-1:2005 │construcţii. Partea 1: │ │01.09.2005│ │
│ │ │Condiţii tehnice generale │ │ │ │
│ │ │de livrare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Oţeluri inoxidabile. Partea│ │ │ │
│ │ │4: Condiţii tehnice de │ │ │ │
│ │ │livrare pentru table şi │ │ │ │
│138. │SR EN 10088-4:2009 │benzi din oţeluri │ │01.02.2010│ │
│ │ │rezistente la coroziune │ │ │ │
│ │ │pentru utilizări la │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Oţeluri inoxidabile. Partea│ │ │ │
│ │ │5: Condiţii tehnice de │ │ │ │
│ │ │livrare pentru bare, sârme │ │ │ │
│ │ │laminate, sârme trase, │ │ │ │
│139. │SR EN 10088-5:2009 │profile şi produse formate │ │01.01.2010│ │
│ │ │la rece din oţeluri │ │ │ │
│ │ │rezistente la coroziune │ │ │ │
│ │ │pentru utilizări la │ │ │ │
│ │ │construcţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Profile cave finisate la │ │ │ │
│ │ │cald pentru construcţii, │ │ │ │
│140. │SR EN 10210-1:2006 │din oţeluri de construcţie │ │01.02.2007│ │
│ │ │nealiate şi cu granulaţie │ │ │ │
│ │ │fină. Partea 1: Condiţii │ │ │ │
│ │ │tehnice de livrare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Profile cave deformate la │ │ │ │
│ │ │rece pentru construcţii, │ │ │ │
│141. │SR EN 10219-1:2006 │din oţeluri de construcţie │ │01.02.2007│ │
│ │ │nealiate şi cu granulaţie │ │ │ │
│ │ │fină. Partea 1: Condiţii │ │ │ │
│ │ │tehnice de livrare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10224:2003 │Ţevi şi racorduri de oţel │ │01.04.2006│ │
│ │ │nealiat pentru transportul │ │ │ │
│142. ├──────────────────────┤lichidelor apoase, inclusiv│ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10224:2003/ │apă potabilă. Condiţii │ │ │ │
│ │A1:2005 │tehnice de livrare │ │01.04.2006│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Ţevi din oţel nealiat │ │ │ │
│143. │SR EN 10255+A1:2007 │pentru sudare şi filetare. │ │01.01.2010│ │
│ │ │Condiţii tehnice de livrare│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Asamblări pentru racordarea│ │ │ │
│ │ │ţevilor de oţel şi │ │ │ │
│144. │SR EN 10311:2005 │racorduri pentru │ │01.03.2006│ │
│ │ │transportul lichidelor │ │ │ │
│ │ │apoase, inclusiv apei │ │ │ │
│ │ │potabile │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10312:2003 │Ţevi de oţel inoxidabil │ │01.04.2006│ │
│ │ │sudate pentru transportul │ │ │ │
│145. ├──────────────────────┤lichidelor apoase, inclusiv│ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10312:2003/ │apă potabilă. Condiţii │ │ │ │
│ │A1:2005 │tehnice de livrare │ │01.04.2006│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10340:2008 │ │ │01.01.2010│ │
│146. ├──────────────────────┤Oţeluri turnate pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 10340:2008/ │construcţii │ │01.01.2010│ │
│ │AC:2009 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Oţeluri pentru călire şi │ │ │ │
│147. │SR EN 10343:2009 │revenire utilizate în │ │01.01.2010│ │
│ │ │construcţii. Condiţii │ │ │ │
│ │ │tehnice de livrare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Adezivi pentru plăci │ │ │ │
│148. │SR EN 12004+A1:2012 │ceramice. Cerinţe, │SR EN 12004:2008 │01.04.2013│ │
│ │ │evaluarea conformităţii, │ │ │ │
│ │ │clasificare şi notare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii de pompare a apelor │ │ │ │
│ │ │uzate pentru clădiri şi │ │ │ │
│ │ │terenuri. Principii de │ │ │ │
│149. │SR EN 12050-1:2002 │construcţie şi încercare. │ │01.11.2001│ │
│ │ │Partea 1: Staţii de pompare│ │ │ │
│ │ │pentru ape uzate cu materii│ │ │ │
│ │ │fecale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii de pompare a apelor │ │ │ │
│ │ │uzate pentru clădiri şi │ │ │ │
│ │ │terenuri. Principii de │ │ │ │
│150. │SR EN 12050-2:2002 │construcţie şi încercare. │ │01.10.2001│ │
│ │ │Partea 2: Staţii de pompare│ │ │ │
│ │ │pentru ape uzate fără │ │ │ │
│ │ │materii fecale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii de pompare a apelor │ │ │ │
│ │ │uzate pentru clădiri şi │ │ │ │
│ │ │terenuri. Principii de │ │ │ │
│151. │SR EN 12050-3:2002 │construcţie şi încercare. │ │01.10.2001│ │
│ │ │Partea 3: Staţii de pompare│ │ │ │
│ │ │cu aplicare limitată pentru│ │ │ │
│ │ │ape uzate cu materii fecale│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii de pompare a apelor │ │ │ │
│ │ │uzate pentru clădiri şi │ │ │ │
│ │ │terenuri. Principii de │ │ │ │
│152. │SR EN 12050-4:2002 │construcţie şi încercare. │ │01.10.2001│ │
│ │ │Partea 4: Robinet de │ │ │ │
│ │ │reţinere pentru ape uzate │ │ │ │
│ │ │cu materii fecale şi fără │ │ │ │
│ │ │materii fecale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│153. │SR EN 12057:2005 │Produse de piatră naturală.│ │01.09.2005│ │
│ │ │Plăci modulare. Condiţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse de piatră naturală.│ │ │ │
│154. │SR EN 12058:2005 │Plăci pentru pardoseli şi │ │01.09.2005│ │
│ │ │scări. Condiţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│ │ │de stingere cu gaz. Partea │ │ │ │
│155. │SR EN 12094-1:2004 │1: Cerinţe şi metode de │ │01.02.2004│ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitive electrice │ │ │ │
│ │ │automate de comandă şi │ │ │ │
│ │ │temporizare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│ │ │de stingere cu gaz. Partea │ │ │ │
│156. │SR EN 12094-2:2004 │2: Cerinţe şi metode de │ │01.02.2004│ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitive neelectrice │ │ │ │
│ │ │automate de comandă şi │ │ │ │
│ │ │temporizare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│157. │SR EN 12094-3:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.01.2004│ │
│ │ │3: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitive manuale de │ │ │ │
│ │ │declanşare şi de oprire │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│158. │SR EN 12094-4:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.05.2005│ │
│ │ │4: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru ansambluri│ │ │ │
│ │ │de supape şi │ │ │ │
│ │ │declanşatoarele lor │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│ │ │de stingere cu gaz. Partea │ │ │ │
│159. │SR EN 12094-5:2006 │5: Condiţii şi metode de │SR EN 12094-5:2002 │01.02.2007│ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │distribuitoare de înaltă şi│ │ │ │
│ │ │joasă presiune şi │ │ │ │
│ │ │declanşatoarele lor │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│160. │SR EN 12094-6:2006 │de stingere cu gaz. Partea │SR EN 12094-6:2002 │01.02.2007│ │
│ │ │6: Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitivele neelectrice │ │ │ │
│ │ │de scoatere din funcţiune │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │SR EN 12094-7:2002 │împotriva incendiilor. │ │01.10.2001│ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│161. ├──────────────────────┤de stingere cu gaz. Partea │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │7: Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │SR EN 12094-7:2002/ │încercare pentru duzele │ │01.11.2005│ │
│ │A1:2005 │sistemelor cu CO_2 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│162. │SR EN 12094-8:2006 │Componente pentru sisteme │ │01.02.2007│ │
│ │ │de stingere cu gaz. Partea │ │ │ │
│ │ │8: Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru racorduri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│163. │SR EN 12094-9:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.01.2004│ │
│ │ │9: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru detectoare│ │ │ │
│ │ │speciale de incendiu │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│164. │SR EN 12094-10:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.02.2004│ │
│ │ │10: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru manometre │ │ │ │
│ │ │şi presostate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│165. │SR EN 12094-11:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.01.2004│ │
│ │ │11: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitive mecanice de │ │ │ │
│ │ │cântărire │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│166. │SR EN 12094-12:2004 │de stingere cu gaz. Partea │ │01.01.2004│ │
│ │ │12: Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru │ │ │ │
│ │ │dispozitive de alarmare │ │ │ │
│ │ │pneumatice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │SR EN 12094-13:2002 │împotriva incendiilor. │ │01.01.2002│ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│167. ├──────────────────────┤de stingere cu gaz. Partea │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │13: Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │SR EN 12094-13:2002/ │încercare pentru clapete │ │01.01.2010│ │
│ │AC:2002 │antiretur │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-1:2006 │Sisteme pentru controlul │ │01.06.2006│ │
│ │ │fumului şi al gazelor │ │ │ │
│168. ├──────────────────────┤fierbinţi. Partea 1: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-1:2006/ │Specificaţie pentru │ │ │ │
│ │A1:2006 │barierele de fum │ │01.12.2006│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme pentru controlul │ │ │ │
│ │ │fumului şi al gazelor │ │ │ │
│ │ │fierbinţi. Partea 2: │ │ │ │
│169. │SR EN 12101-2:2004 │Specificaţii pentru │ │01.04.2004│ │
│ │ │ventilatoare de evacuare │ │ │ │
│ │ │naturală a fumului şi │ │ │ │
│ │ │gazelor fierbinţi │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme pentru controlul │SR EN 12101-3:2003 │ │ │
│ │ │fumului şi al căldurii. │ │ │ │
│170. │SR EN 12101-3:2015 │Partea 3: Specificaţii ├────────────────────┤08.04.2016│ │
│ │ │pentru ventilarea fumului │SR EN 12101-3:2003/ │ │ │
│ │ │şi a degajărilor de căldură│AC:2005 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-6:2005 │Sisteme pentru controlul │ │01.04.2006│ │
│ │ │fumului şi al gazelor │ │ │ │
│171. ├──────────────────────┤fierbinţi. Partea 6: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-6:2005/ │Specificaţii pentru sisteme│ │ │ │
│ │AC:2007 │cu presiune diferenţială - │ │01.01.2007│ │
│ │ │Kituri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme pentru controlul │ │ │ │
│ │ │fumului şi al gazelor │ │ │ │
│172. │SR EN 12101-7:2011 │fierbinţi. Partea 7: Canale│ │01.02.2012│ │
│ │ │(tubulaturi) de control al │ │ │ │
│ │ │fumului │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme pentru controlul │ │ │ │
│173. │SR EN 12101-8:2011 │fumului şi al gazelor │ │01.02.2012│ │
│ │ │fierbinţi. Partea 8: Trape │ │ │ │
│ │ │de control al fumului │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-10:2006 │Sisteme pentru controlul │ │01.10.2006│ │
│ │ │fumului şi al gazelor │ │ │ │
│174. ├──────────────────────┤fierbinţi. Partea 10: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12101-10:2006/ │Echipament de alimentare cu│ │ │ │
│ │AC:2007 │energie │ │01.01.2008│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Geam de securitate de │ │ │ │
│175. │SR EN 12150-2:2004 │sticlă silico-calco-sodică │ │01.09.2005│ │
│ │ │securizat termic. Partea 2:│ │ │ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12209:2004 │Feronerie pentru clădiri. │ │01.12.2004│ │
│ │ │Broaşte îngropate şi │ │ │ │
│176. ├──────────────────────┤aplicate şi plăci opritor, │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12209:2004/ │acţionate mecanic. Cerinţe │ │ │ │
│ │AC:2006 │şi metode de încercare │ │01.06.2006│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-1+A1:2002 │Sisteme fixe de luptă │ │01.04.2002│ │
│ ├──────────────────────┤împotriva incendiilor. │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-1+A1:2002/│Componente pentru sisteme │ │01.03.2005│ │
│177. │A2:2004 │cu sprinklere şi cu apă │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤pulverizată. Partea 1: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-1+A1:2002/│Sprinklere │ │01.11.2006│ │
│ │A3:2006 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-2:2002 │ │ │01.01.2002│ │
│ ├──────────────────────┤Sisteme fixe de luptă │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-2:2002/ │împotriva incendiilor. │ │01.01.2002│ │
│ │A1:2002 │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│178. ├──────────────────────┤cu sprinklere şi cu apă │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-2:2002/ │pulverizată. Partea 2: │ │01.09.2006│ │
│ │A2:2006 │Sistem de supape de alarmă │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤apă-apă │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-2:2002/ │ │ │01.06.2005│ │
│ │AC:2003 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-3:2002 │Sisteme fixe de luptă │ │01.01.2002│ │
│ ├──────────────────────┤împotriva incendiilor. │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-3:2002/ │Componente pentru sisteme │ │01.01.2002│ │
│179. │A1:2003 │cu sprinklere şi cu apă │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤pulverizată. Partea 3: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12259-3:2002/ │Sisteme de supapă de alarmă│ │01.09.2006│ │
│ │A2:2006 │apă-aer │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │SR EN 12259-4:2002 │împotriva incendiilor. │ │01.01.2002│ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│180. ├──────────────────────┤cu sprinklere şi cu apă │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │pulverizată. Partea 4: │ │ │ │
│ │SR EN 12259-4:2002/ │Dispozitive de alarmare cu │ │01.01.2002│ │
│ │A1:2003 │motor hidraulic │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme fixe de luptă │ │ │ │
│ │ │împotriva incendiilor. │ │ │ │
│ │ │Componente pentru sisteme │ │ │ │
│181. │SR EN 12259-5:2003 │cu sprinklere şi cu apă │ │01.07.2003│ │
│ │ │pulverizată. Partea 5: │ │ │ │
│ │ │Detectoare de curgere a │ │ │ │
│ │ │apei │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│182. │SR EN 12271:2007 │Tratamente bituminoase. │ │01.01.2008│ │
│ │ │Cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│183. │SR EN 12273:2008 │Straturi bituminoase │ │01.01.2009│ │
│ │ │turnate la rece. Cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Rezervoare de oţel │ │ │ │
│ │ │executate în atelier. │ │ │ │
│ │ │Partea 2: Rezervoare │ │ │ │
│ │ │cilindrice orizontale cu │ │ │ │
│184. │SR EN 12285-2:2005 │pereţi simpli sau dubli │ │01.01.2006│ │
│ │ │pentru depozitarea deasupra│ │ │ │
│ │ │solului a lichidelor │ │ │ │
│ │ │inflamabile şi │ │ │ │
│ │ │neinflamabile care poluează│ │ │ │
│ │ │apa │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse de ardezie şi │ │ │ │
│185. │SR EN 12326-1:2014 │piatră pentru învelitori şi│SR EN 12326-1:2004 │13.02.2015│ │
│ │ │placări discontinue. Partea│ │ │ │
│ │ │1: Specificaţie de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Geam de sticlă │ │ │ │
│186. │SR EN 12337-2:2004 │silico-calco-sodică │ │01.09.2005│ │
│ │ │securizat chimic. Partea 2:│ │ │ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Echipament pentru dirijarea│ │ │ │
│187. │SR EN 12352:2006 │traficului. Dispozitive │ │01.02.2007│ │
│ │ │luminoase de avertizare şi │ │ │ │
│ │ │de securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│188. │SR EN 12368:2006 │Echipament pentru dirijarea│ │01.02.2007│ │
│ │ │traficului. Semafoare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Supape de echilibrare a │ │ │ │
│ │ │presiunii pentru sisteme │ │ │ │
│189. │SR EN 12380:2003 │interioare de canalizare. │ │01.10.2003│ │
│ │ │Cerinţe, metode de │ │ │ │
│ │ │încercare şi evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Componente. │ │ │ │
│190. │SR EN 12446:2011 │Anvelope exterioare de │SR EN 12446:2004 │01.04.2012│ │
│ │ │beton │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN │Plăci plane de fibrociment.│ │ │ │
│191. │12467:2012+A2:2018***)│Specificaţii de produse şi │SR EN 12467:2012 │2019 │2020 │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12566-1:2002 │Staţii mici de epurare a │ │01.12.2004│ │
│192. ├──────────────────────┤apelor uzate până la 50 │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12566-1:2002/ │PTE. Partea 1: Fose septice│ │01.12.2004│ │
│ │A1:2004 │prefabricate. Kituri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii mici de epurare a │ │ │ │
│ │ │apelor uzate până la 50 │ │ │ │
│193. │SR EN 12566-3+A2:2013 │PTE. Partea 3: Staţii de │SR EN │08.08.2014│ │
│ │ │epurare a apelor uzate │12566-3+A1:2009 │ │ │
│ │ │menajere prefabricate şi/ │ │ │ │
│ │ │sau asamblate in situ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii mici de epurare a │ │ │ │
│ │ │apelor uzate până la 50 │ │ │ │
│194. │SR EN 12566-4:2008 │PTE. Partea 4: Fose septice│ │01.01.2009│ │
│ │ │asamblate in situ din │ │ │ │
│ │ │elemente prefabricate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii mici de epurare a │ │ │ │
│ │ │apelor uzate până la 50 │ │ │ │
│195. │SR EN 12566-6:2013 │PTE. Partea 6: Unităţi │ │01.11.2013│ │
│ │ │prefabricate de tratament │ │ │ │
│ │ │pentru efluenţii de fose │ │ │ │
│ │ │septice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Staţii mici de epurare a │ │ │ │
│ │ │apelor uzate până la 50 │ │ │ │
│196. │SR EN 12566-7:2013 │PTE. Partea 7: Unităţi de │ │08.08.2014│ │
│ │ │tratare terţiară │ │ │ │
│ │ │prefabricate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Bitum şi lianţi bituminoşi.│ │ │ │
│197. │SR EN 12591:2009 │Specificaţii pentru │ │01.01.2010│ │
│ │ │bitumuri rutiere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Elemente prefabricate │ │ │ │
│198. │SR EN 12602:2016 │armate de beton celular │SR EN 12602+A1:2013 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │autoclavizat │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│199. │SR EN 12620+A1:2008 │Agregate pentru beton │SR EN 12620:2003 │01.01.2009│ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12676-1:2002 │Sisteme rutiere antiorbire.│ │01.02.2004│ │
│200. ├──────────────────────┤Partea 1: Performanţe şi │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12676-1:2002/ │caracteristici │ │01.02.2004│ │
│ │A1:2004 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │ │ │ │
│201. │SR EN 12737+A1:2008 │beton. Plăci de pardoseală │ │01.01.2009│ │
│ │ │pentru adăposturi de │ │ │ │
│ │ │animale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Obiecte sanitare. │ │ │ │
│202. │SR EN 12764+A1:2008 │Specificaţii pentru băi cu │SR EN 12764:2005 │01.01.2009│ │
│ │ │sistem de barbotare a apei │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12794+A1:2007 │ │ │01.02.2008│ │
│203. ├──────────────────────┤Produse prefabricate de │SR EN 12794:2006 ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12794+A1:2007/ │beton. Piloţi de fundaţie │ │01.08.2009│ │
│ │AC:2009 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12809:2003 │ │ │01.07.2005│ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12809:2003/ │Boilere de uz casnic cu │ │01.07.2005│ │
│ │A1:2005 │combustibil solid. Putere │ │ │ │
│14*4204.├──────────────────────┤de încălzire nominală până │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12809:2003/ │la 50 kW. Cerinţe şi metode│ │01.01.2008│ │
│ │AC:2006 │de încercare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12809:2003/ │ │ │01.01.2008│ │
│ │A1:2005/AC:2008 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12815:2003 │ │ │01.07.2005│ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12815:2003/ │ │ │01.07.2005│ │
│ │A1:2005 │Aparate de gătit casnice cu│ │ │ │
│205. ├──────────────────────┤combustibil solid. Cerinţe │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12815:2003/ │şi metode de încercare │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12815:2003/ │ │ │01.01.2008│ │
│ │A1:2005/AC:2008 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │ │ │ │
│206. │SR EN 12839:2012 │beton. Elemente pentru │SR EN 12839:2002 │01.10.2012│ │
│ │ │împrejmuiri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│207. │SR EN 12843:2005 │Produse prefabricate de │ │01.09.2005│ │
│ │ │beton. Stâlpi │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Plăci de ipsos. Definiţii, │ │ │ │
│208. │SR EN 12859:2011 │condiţii şi metode de │SR EN 12859:2008 │01.12.2011│ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12860:2003 │Lianţi-adezivi pe bază de │ │01.04.2002│ │
│ │ │ipsos pentru plăci de │ │ │ │
│209. ├──────────────────────┤ipsos. Definiţii, │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12860:2003/ │caracteristici şi metode de│ │ │ │
│ │AC:2003 │încercare │ │01.01.2010│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12878:2005 │Pigmenţi pentru colorarea │ │01.03.2006│ │
│ │ │materialelor de construcţie│ │ │ │
│210. ├──────────────────────┤pe bază de ciment şi/sau │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 12878:2005/ │var. Specificaţii şi metode│ │ │ │
│ │AC:2006 │de încercare │ │01.01.2007│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Indicatoare fixe pentru │ │ │ │
│211. │SR EN 12899-1:2007 │semnalizare rutieră │ │01.01.2009│ │
│ │ │verticală. Partea 1. │ │ │ │
│ │ │Panouri fixe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Indicatoare fixe pentru │ │ │ │
│212. │SR EN 12899-2:2007 │semnalizare rutieră │ │01.01.2009│ │
│ │ │verticală. Partea 2. Borne │ │ │ │
│ │ │verticale luminoase │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Indicatoare fixe pentru │ │ │ │
│ │ │semnalizare rutieră │ │ │ │
│213. │SR EN 12899-3:2007 │verticală. Partea 3. Stâlpi│ │01.01.2009│ │
│ │ │de dirijare pentru │ │ │ │
│ │ │balizajul permanent şi │ │ │ │
│ │ │dispozitive reflectorizante│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Accesorii prefabricate │ │ │ │
│ │ │pentru învelitoare de │ │ │ │
│214. │SR EN 12951:2005 │acoperiş. Scări de acoperiş│ │01.09.2005│ │
│ │ │fixate permanent. │ │ │ │
│ │ │Specificaţie de produs şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Semnalizare rutieră │ │ │ │
│ │ │verticală. Indicatoare │ │ │ │
│215. │SR EN 12966-1+A1:2010 │rutiere cu mesaj variabil. │SR EN 12966-1:2006 │01.08.2010│ │
│ │ │Partea 1: Standard de │ │ │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Geam de securitate │ │ │ │
│216. │SR EN 13024-2:2004 │borosilicatic securizat │ │01.09.2005│ │
│ │ │termic. Partea 2: Evaluarea│ │ │ │
│ │ │conformităţii/standard de │ │ │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13043:2003 │Agregate pentru amestecuri │ │01.07.2003│ │
│ │ │bituminoase şi pentru │ │ │ │
│217. ├──────────────────────┤finisarea suprafeţelor, │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13043:2003/ │utilizate la construcţia │ │ │ │
│ │AC:2004 │şoselelor, a aeroporturilor│ │01.06.2006│ │
│ │ │şi a altor zone cu trafic │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13055-1:2003 │Agregate uşoare. Partea 1: │ │01.03.2003│ │
│218. ├──────────────────────┤Agregate uşoare pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13055-1:2003/ │betoane, mortare şi paste │ │01.01.2010│ │
│ │AC:2004 │de ciment │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Agregate uşoare. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Agregate uşoare pentru │ │ │ │
│219. │SR EN 13055-2:2004 │amestecuri hidrocarbonate, │ │01.05.2005│ │
│ │ │tratamente superficiale şi │ │ │ │
│ │ │pentru straturi tratate şi │ │ │ │
│ │ │netratate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Sisteme de │ │ │ │
│ │ │coşuri de fum cu pereţi │ │ │ │
│ │ │interiori de argilă arsă/ │ │ │ │
│220. │SR EN 13063-1+A1:2007 │ceramică. Partea 1: │SR EN 13063-1:2006 │01.05.2008│ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare corespunzătoare │ │ │ │
│ │ │determinării rezistenţei la│ │ │ │
│ │ │focul din coş │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Sisteme de │ │ │ │
│ │ │coşuri de fum cu pereţi │ │ │ │
│221. │SR EN 13063-2+A1:2007 │interiori de argilă arsă/ │SR EN 13063-2:2005 │01.05.2008│ │
│ │ │ceramică. Partea 2: Cerinţe│ │ │ │
│ │ │şi metode de încercare în │ │ │ │
│ │ │condiţii umede │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Sisteme de │ │ │ │
│ │ │coşuri de fum cu pereţi │ │ │ │
│ │ │interiori de argilă arsă/ │ │ │ │
│222. │SR EN 13063-3:2007 │ceramică. Partea 3: │ │01.05.2008│ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare pentru sisteme de│ │ │ │
│ │ │canale de aer/gaze de │ │ │ │
│ │ │ardere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Anvelope │ │ │ │
│ │ │exterioare de argilă arsă/ │ │ │ │
│223. │SR EN 13069:2006 │ceramice pentru sisteme de │ │01.05.2006│ │
│ │ │coşuri de fum. Condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13084-5:2005 │Coşuri independente. Partea│ │01.04.2006│ │
│224. ├──────────────────────┤5: Materiale pentru canale │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13084-5:2005/ │interioare de argilă arsă. │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │Specificaţie de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Coşuri independente. Partea│ │ │ │
│ │ │7: Specificaţii de produs │SR EN 13084-7:2006 │ │ │
│ │ │ale prefabricatelor │ │ │ │
│225. │SR EN 13084-7:2013 │cilindrice de oţel pentru ├────────────────────┤01.09.2013│ │
│ │ │coşuri de oţel cu pereţi │ │ │ │
│ │ │simpli şi canale interioare│SR EN 13084-7:2006/ │ │ │
│ │ │de oţel │AC:2009 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Trepte pentru cămine de │ │ │ │
│226. │SR EN 13101:2003 │vizitare. Cerinţe, marcare,│ │01.08.2003│ │
│ │ │încercări şi evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-1:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│227. ├──────────────────────┤Specificaţii pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-1:2006/ │materiale. Partea 1: │ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │Betoane asfaltice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-2: 2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│ │ │Specificaţii pentru │ │ │ │
│228. ├──────────────────────┤materiale. Partea 2: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-2:2006/ │Betoane asfaltice pentru │ │ │ │
│ │AC:2008 │straturi foarte subţiri │ │01.01.2009│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-3:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│229. ├──────────────────────┤Specificaţii pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-3:2006/ │materiale. Partea 3: │ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │Betoane asfaltice suple │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-4:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│ │ │Specificaţii pentru │ │ │ │
│230. ├──────────────────────┤materiale. Partea 4: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-4:2006/ │Mixturi asfaltice tip Hot │ │ │ │
│ │AC:2008 │Rolled Asphalt │ │01.01.2009│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-5:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│ │ │Specificaţii pentru │ │ │ │
│231. ├──────────────────────┤materiale. Partea 5: Beton │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-5:2006/ │asfaltic cu conţinut │ │ │ │
│ │AC:2008 │ridicat de mastic │ │01.01.2009│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-6:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│232. ├──────────────────────┤Specificaţii pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-6:2006/ │materiale. Partea 6: Asfalt│ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │rutier turnat │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-7:2006 │Mixturi asfaltice. │ │01.03.2007│ │
│233. ├──────────────────────┤Specificaţii pentru │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13108-7:2006/ │materiale. Partea 7: │ │01.01.2009│ │
│ │AC:2008 │Betoane asfaltice drenante │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13139:2003 │ │ │01.03.2003│ │
│234. ├──────────────────────┤Agregate pentru mortare │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13139:2003/ │ │ │01.01.2010│ │
│ │AC:2004 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Sisteme de detectare a │ │ │ │
│235. │SR EN 13160-1:2003 │scurgerilor. Partea 1: │ │01.03.2004│ │
│ │ │Principii generale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│236. │SR EN 13162+A1:2015 │pentru clădiri. Produse │SR EN 13162:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │fabricate din vată minerală│ │ │ │
│ │ │(MW). Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│237. │SR EN 13163+A1:2015 │fabricate din polistiren │SR EN 13163:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │expandat (EPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│238. │SR EN 13164+A1:2015 │fabricate din spumă de │SR EN 13164:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │polistiren extrudat (XPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│239. │SR EN 13165+A2:2016 │fabricate din spumă rigidă │SR EN 13165+A1:2015 │14.10.2016│ │
│ │ │de poliuretan (PU). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│240. │SR EN 13166+A2:2016 │pentru clădiri. Produse │SR EN 13166+A1:2015 │14.10.2016│ │
│ │ │fabricate din spumă │ │ │ │
│ │ │fenolică (PF). Specificaţie│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│241. │SR EN 13167 + A1:2015 │pentru clădiri. Produse │SR EN 13167:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │fabricate din sticlă │ │ │ │
│ │ │celulară (CG). Specificaţie│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│242. │SR EN 13168 + A1:2015 │pentru clădiri. Produse │SR EN 13168:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │fabricate din vată de lemn │ │ │ │
│ │ │(WW). Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│243. │SR EN 13169 + A1:2015 │fabricate din perlit │SR EN 13169:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │expandat (EPB). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│244. │SR EN 13170 + A1:2015 │fabricate din plută │SR EN 13170:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │expandată (ICB). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│245. │SR EN 13171 + A1:2015 │pentru clădiri. Produse │SR EN 13171:2012 │10.07.2015│ │
│ │ │fabricate din fibre de lemn│ │ │ │
│ │ │(WF). Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │SR EN 13224 + │ │ │
│246. │SR EN 13224:2012 │beton. Elemente de planşeu │A1:2007 │01.08.2012│ │
│ │ │cu nervuri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │SR EN 13225:2005 │ │ │
│247. │SR EN 13225:2013 │beton. Elemente liniare de ├────────────────────┤08.08.2014│ │
│ │ │structură │SR EN 13225:2005/ │ │ │
│ │ │ │AC:2007 │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13229:2003 │ │ │01.07.2005│ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13229:2003/ │ │ │01.06.2006│ │
│ │A1:2004 │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤Aparate care includ focare │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13229:2003/ │deschise cu combustibili │ │01.07.2005│ │
│248. │A2:2005 │solizi. Cerinţe şi metode │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤de încercare │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13229:2003/ │ │ │01.07.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13229:2003/ │ │ │01.01.2008│ │
│ │A2:2005/AC:2008 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13240:2003 │ │ │01.07.2005│ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13240:2003/ │ │ │01.07.2005│ │
│ │A2:2005 │Sobe cu combustibil solid. │ │ │ │
│249. ├──────────────────────┤Cerinţe şi metode de │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13240:2003/ │încercare │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2006 │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13240:2003/ │ │ │01.01.2008│ │
│ │A2:2005/AC:2007 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Uşi pentru uz industrial, │ │ │ │
│ │ │comercial şi pentru garaje.│SR EN 13241-1 + │ │ │
│250. │SR EN 13241 + A2:2016 │Standard de produs, │A1:2011 │01.11.2016│01.11.2019 │
│ │ │caracteristici de │ │ │ │
│ │ │performanţă │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Agregate din materiale │ │ │ │
│ │ │nelegate sau legate │ │ │ │
│251. │SR EN 13242 + A1:2008 │hidraulic pentru utilizare │SR EN 13242:2003 │01.01.2009│ │
│ │ │în ingineria civilă şi în │ │ │ │
│ │ │construcţii de drumuri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Materiale plastice. Profile│ │ │ │
│ │SR EN 13245-2:2009 │de policlorură de vinil │ │01.07.2010│ │
│ │ │neplastifiată (PVC-U) │ │ │ │
│ │ │pentru utilizări în │ │ │ │
│252. ├──────────────────────┤construcţii. Partea 2: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │Profile PVC-U şi PVC-UE │ │ │ │
│ │SR EN 13245-2:2008/ │pentru finisări de pereţi │ │ │ │
│ │AC:2010 │şi plafoane interioare şi │ │01.07.2010│ │
│ │ │exterioare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │ │ │ │
│ │ │impuse pentru utilizarea la│SR EN 13249 + │ │ │
│253. │SR EN 13249:2016 │construcţia de drumuri şi │A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │alte zone de circulaţie (cu│ │ │ │
│ │ │excepţia căilor ferate şi a│ │ │ │
│ │ │straturilor de uzură) │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│254. │SR EN 13250:2016 │înrudite. Caracteristici │SR EN 13250 + │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │impuse pentru utilizarea la│A1:2015 │ │ │
│ │ │construcţia de căi ferate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │ │ │ │
│255. │SR EN 13251:2016 │impuse pentru utilizarea în│SR EN 13251 + │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │lucrările de terasamente, │A1:2015 │ │ │
│ │ │fundaţii şi structuri de │ │ │ │
│ │ │susţinere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │SR EN 13252 + │ │ │
│256. │SR EN 13252:2016 │impuse pentru a fi │A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │utilizate în sistemele de │ │ │ │
│ │ │drenaj │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │ │ │ │
│ │ │impuse pentru utilizarea la│SR EN 13253 + │ │ │
│257. │SR EN 13253:2016 │lucrările de control al │A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │eroziunii (protecţii │ │ │ │
│ │ │costiere, apărări de │ │ │ │
│ │ │maluri) │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │SR EN 13254 + │ │ │
│258. │SR EN 13254:2016 │impuse pentru utilizarea în│A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │construcţii de rezervoare │ │ │ │
│ │ │şi baraje │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│259. │SR EN 13255:2016 │înrudite. Caracteristici │SR EN 13255 + │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │impuse pentru utilizarea la│A1:2015 │ │ │
│ │ │construcţia de canale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │SR EN 13256 + │ │ │
│260. │SR EN 13256:2016 │impuse pentru utilizarea la│A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │construcţia de tuneluri şi │ │ │ │
│ │ │structuri subterane │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │SR EN 13257 + │ │ │
│261. │SR EN 13257:2016 │impuse pentru utilizarea în│A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │lucrările de depozitare a │ │ │ │
│ │ │deşeurilor solide │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Silice ultrafină pentru │ │ │ │
│262. │SR EN 13263-1 + │beton. Partea 1: Definiţii,│SR EN 13263-1:2005 │01.01.2010│ │
│ │A1:2009 │condiţii şi criterii de │ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse │ │ │ │
│ │ │înrudite. Caracteristici │SR EN 13265 + │ │ │
│263. │SR EN 13265:2016 │cerute pentru utilizarea în│A1:2015 │10.03.2017│10.03.2018 │
│ │ │proiecte de depozitare a │ │ │ │
│ │ │deşeurilor lichide │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Ipsos şi tencuieli pe bază │ │ │ │
│264. │SR EN 13279-1:2009 │de ipsos. Partea 1: │SR EN 13279-1:2005 │01.10.2009│ │
│ │ │Definiţii şi condiţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Lianţi hidraulici rutieri. │ │ │ │
│ │ │Partea 1: Întărirea rapidă │ │ │ │
│265. │SR EN 13282-1:2013 │a lianţilor hidraulici │ │01.11.2013│ │
│ │ │rutieri. Compoziţie, │ │ │ │
│ │ │specificaţii şi criterii de│ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Spălătoare de bucătărie. │ │ │ │
│266. │SR EN 13310:2004 │Condiţii de funcţionare şi │ │01.02.2004│ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Rezervoare termoplastice │ │ │ │
│ │ │statice pentru depozitarea │ │ │ │
│ │ │deasupra solului a │ │ │ │
│ │ │combustibililor pentru │ │ │ │
│ │ │încălzire, a benzinei şi a │ │ │ │
│ │ │motorinei pentru uz casnic.│ │ │ │
│267. │SR EN 13341 + A1:2011 │Rezervoare de polietilenă │SR EN 13341:2005 │01.10.2011│ │
│ │ │injectată prin suflare, de │ │ │ │
│ │ │polietilenă injectată prin │ │ │ │
│ │ │centrifugare şi de │ │ │ │
│ │ │poliamidă 6 prin │ │ │ │
│ │ │polimerizare anionică. │ │ │ │
│ │ │Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13361:2005 │Bariere geosintetice. │ │01.09.2005│ │
│ │ │Caracteristici impuse │ │ │ │
│268. ├──────────────────────┤pentru utilizarea la │ ├──────────┤ │
│ │SR EN 13361:2005/ │construcţia de rezervoare │ │ │ │
│ │A1:2007 │şi baraje │ │01.06.2007│ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Bariere geosintetice. │ │ │ │
│269. │SR EN 13362:2005 │Caracteristici impuse │ │01.02.2006│ │
│ │ │pentru utilizarea în │ │ │ │
│ │ │construcţia de canale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13383-1:2003 │Agregate pentru │ │01.03.2003│ │
│270. ├──────────────────────┤anrocamente. Partea 1: │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13383-1:2003/ │Specificaţii │ │01.01.2010│ │
│ │AC:2004 │ │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────────┤
│Valoarea minimă a densităţii stabilită în clauza 5.2 a standardului EN │
│13383-1:2002 este exclusă din domeniul de aplicare al referinţei, conform │
│Deciziei Comisiei 2016/1610. │
├────────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬────────────────┤
│ │ │Pisoare de perete. Cerinţe │ │ │ │
│271. │SR EN 13407:2007 │de funcţionare şi metode de│ │01.01.2008│ │
│ │ │încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13450:2003 │ │ │01.10.2003│ │
│272. ├──────────────────────┤Agregate pentru balast de │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13450:2003/ │cale ferată │ │01.01.2007│ │
│ │AC:2004 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Lianţi, lianţi compoziţi şi│ │ │ │
│ │ │amestecuri preparate în │ │ │ │
│273. │SR EN 13454-1:2005 │fabrică pentru şape pe bază│ │01.07.2005│ │
│ │ │de sulfat de calciu. Partea│ │ │ │
│ │ │1: Definiţii şi │ │ │ │
│ │ │specificaţii │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Materiale pentru sudare. │ │ │ │
│ │ │Standard general de produs │ │ │ │
│274. │SR EN 13479:2017 │pentru metale de adaos şi │SR EN 13479:2005 │09.03.2018│09.03.2019 │
│ │ │fluxuri pentru sudarea prin│ │ │ │
│ │ │topire a materialelor │ │ │ │
│ │ │metalice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13491:2005 │Bariere geosintetice. │ │01.09.2005│ │
│ │ │Caracteristici impuse │ │ │ │
│275. ├──────────────────────┤pentru utilizarea ca │ ├──────────┼────────────────┤
│ │SR EN 13491:2005/ │bariere hidraulice în │ │ │ │
│ │A1:2007 │construcţia de tunele şi de│ │01.06.2007│ │
│ │ │structuri subterane │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Bariere geosintetice. │ │ │ │
│ │SR EN 13492:2005 │Caracteristici impuse │ │01.09.2005│ │
│ │ │pentru utilizarea la │ │ │ │
│276. ├──────────────────────┤construcţia de depozite de │ ├──────────┼────────────────┤
│ │ │deşeuri lichide, staţii de │ │ │ │
│ │SR EN 13492:2005/ │transfer sau lucrări │ │01.06.2007│ │
│ │A1:2007 │secundare de stocare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────────┤
│ │ │Bariere geosintetice. │ │ │ │
│ │ │Caracteristici impuse │ │ │ │
│277. │SR EN 13493:2005 │pentru utilizarea în │ │01.03.2006│ │
│ │ │construcţia de depozite de │ │ │ │
│ │ │deşeuri solide şi │ │ │ │
│ │ │amplasamente de depozitare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼──────────┴─┬──────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Terminale de│ │ │ │
│278. │SR EN 13502:2003 │argilă arsă/ceramice. │ │01.08.2003 │ │
│ │ │Condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Jaluzele exterioare. │ │ │ │
│279. │SR EN 13561 + A1:2009 │Cerinţe de performanţă, │SR EN 13561:2004 │01.08.2009 │ │
│ │ │inclusiv de securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Clapete împotriva refulării│ │ │ │
│280. │SR EN 13564-1:2003 │pentru clădiri. Partea 1: │ │01.05.2003 │ │
│ │ │Cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13616:2004 │Dispozitive pentru │ │01.05.2005 │ │
│ │ │limitarea umplerii │ │ │ │
│281. ├──────────────────────┤rezervoarelor statice │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13616:2004/ │pentru combustibili │ │ │ │
│ │AC:2006 │petrolieri lichizi │ │01.06.2006 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plase şi profiluri │ │ │ │
│ │ │metalice. Definiţii, │ │ │ │
│282. │SR EN 13658-1:2005 │specificaţii şi metode de │ │01.03.2006 │ │
│ │ │încercare. Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Tencuieli interioare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plase şi profiluri │ │ │ │
│ │ │metalice. Definiţii, │ │ │ │
│283. │SR EN 13658-2:2005 │specificaţii şi metode de │ │01.03.2006 │ │
│ │ │încercări. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Tencuieli exterioare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Elemente de închidere │ │ │ │
│ │ │pentru goluri echipate cu │ │ │ │
│284. │SR EN 13659 + A1:2009 │ferestre. Cerinţe de │SR EN 13659:2004 │01.08.2009 │ │
│ │ │performanţă, inclusiv de │ │ │ │
│ │ │securitate │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │ │ │ │
│285. │SR EN 13693 + A1:2009 │beton. Elemente speciale de│SR EN 13693:2005 │01.05.2010 │ │
│ │ │acoperiş │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi │ │ │ │
│286. │SR EN 13707 + A2:2009 │bituminoase armate pentru │SR EN 13707:2005 │01.04.2010 │ │
│ │ │hidroizolarea acoperişului.│ │ │ │
│ │ │Definiţii şi caracteristici│ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │SR EN 13747 + │ │ │
│287. │SR EN 13747 + A2:2010 │beton. Predale pentru │A1:2009 │01.01.2011 │ │
│ │ │sisteme de planşee │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13748-1:2004 │ │ │01.06.2005 │ │
│ ├──────────────────────┤ │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13748-1:2004/ │Plăci de mozaic. Partea 1: │ │01.04.2006 │ │
│288. │A1:2005 │Plăci de mozaic pentru │ │ │ │
│ ├──────────────────────┤utilizări la interior │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13748-1:2004/ │ │ │01.06.2005 │ │
│ │AC:2005 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci de mozaic. Partea 2: │ │ │ │
│289. │SR EN 13748-2:2004 │Plăci de mozaic pentru │ │01.04.2005 │ │
│ │ │utilizări la exterior │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Bitum şi lianţi bituminoşi.│ │ │ │
│290. │SR EN 13808:2013 │Cadrul specificaţiilor │SR EN 13808:2005 │08.08.2014 │ │
│ │ │pentru emulsiile cationice │ │ │ │
│ │ │de bitum │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Materiale pentru şape şi │ │ │ │
│291. │SR EN 13813:2003 │pardoseli. Materiale pentru│ │01.08.2003 │ │
│ │ │şape. Caracteristici şi │ │ │ │
│ │ │cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse de ipsos cu fibre. │ │ │ │
│292. │SR EN 13815:2007 │Definiţii, condiţii şi │ │01.06.2007 │ │
│ │ │metode de încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│293. │SR EN 13830:2004 │Faţade cortină. Standard de│ │01.12.2004 │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Definiţii şi│ │ │ │
│ │ │caracteristici ale │SR EN 13859-1 + │ │ │
│294. │SR EN 13859-1:2010 │substraturilor. Partea 1: │A1:2009 │01.04.2011 │ │
│ │ │Substraturi pentru │ │ │ │
│ │ │învelitori de acoperiş │ │ │ │
│ │ │discontinue │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Definiţii şi│SR EN 13859-2 + │ │ │
│295. │SR EN 13859-2:2010 │caracteristici ale │A1:2009 │01.04.2011 │ │
│ │ │substraturilor. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Substraturi pentru pereţi │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Îmbrăcăminţi rutiere de │ │ │ │
│ │ │beton. Partea 3: │ │ │ │
│296. │SR EN 13877-3:2005 │Specificaţii pentru │ │01.09.2005 │ │
│ │ │gujoanele utilizate la │ │ │ │
│ │ │îmbrăcăminţile de beton │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci prefabricate de │ │ │ │
│ │ │ghips-carton cu miez de │ │ │ │
│297. │SR EN 13915:2008 │carton celular. Definiţii, │ │01.06.2008 │ │
│ │ │condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13924:2006 │Bitum şi lianţi bituminoşi.│ │01.01.2010 │ │
│298. ├──────────────────────┤Specificaţii pentru │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13924:2006/ │bitumuri rutiere dure │ │01.01.2010 │ │
│ │AC:2007 │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Panouri compozite din plăci│ │ │ │
│ │ │de ghips-carton pentru │ │ │ │
│299. │SR EN 13950:2014 │izolare termică/acustică. │SR EN 13950:2006 │13.02.2015 │ │
│ │ │Definiţii, condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercări │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │SR EN 13956:2006 │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi │ │ │ │
│300. │SR EN 13956:2013 │hidroizolante de material ├────────────────────┤01.10.2013 │ │
│ │ │plastic şi cauciuc pentru │SR EN 13956:2006/ │ │ │
│ │ │acoperiş. Definiţii şi │AC:2006 │ │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13963:2005 │Materiale de rostuire │ │01.03.2006 │ │
│ │ │pentru îmbinarea panourilor│ │ │ │
│301. ├──────────────────────┤de ghips-carton. Definiţii,│ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13963:2005/ │condiţii şi metode de │ │ │ │
│ │AC:2006 │încercare │ │01.01.2007 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plafoane suspendate. │ │ │ │
│302. │SR EN 13964:2014 │Condiţii şi metode de │SR EN 13964:2004 │08.04.2016 │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi de │ │ │ │
│ │ │material plastic şi de │ │ │ │
│ │ │cauciuc de etanşare │ │ │ │
│303. │SR EN 13967:2012 │împotriva umezelii, │SR EN 13967:2005 │01.03.2013 │ │
│ │ │inclusiv foi de material │ │ │ │
│ │ │plastic şi de cauciuc │ │ │ │
│ │ │pentru etanşarea │ │ │ │
│ │ │cuvelajelor. Definiţii şi │ │ │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │SR EN 13969:2005 │hidroizolaţii. Foi │ │01.09.2005 │ │
│ │ │bituminoase de etanşare │ │ │ │
│304. ├──────────────────────┤împotriva umezelii, │ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │inclusiv foi bituminoase │ │ │ │
│ │SR EN 13969:2005/ │pentru etanşarea │ │01.01.2008 │ │
│ │A1:2007 │cuvelajelor. Definiţii şi │ │ │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13970:2005 │Foi flexibile pentru │ │01.09.2005 │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi │ │ │ │
│305. ├──────────────────────┤bituminoase utilizate ca │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 13970:2005/ │straturi pentru controlul │ │ │ │
│ │A1:2007 │vaporilor. Definiţii şi │ │01.01.2008 │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de │ │ │ │
│ │ │beton. Garaje prefabricate │ │ │ │
│ │ │de beton. Partea 1: │ │ │ │
│306. │SR EN 13978-1:2005 │Condiţii pentru garaje de │ │01.03.2006 │ │
│ │ │beton monolit armat sau │ │ │ │
│ │ │compuse din elemente │ │ │ │
│ │ │individuale de dimensiunile│ │ │ │
│ │ │unei camere │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi de │ │ │ │
│ │ │material plastic şi de │ │ │ │
│307. │SR EN 13984:2013 │cauciuc utilizate ca │SR EN 13984:2005 │01.11.2013 │ │
│ │ │straturi pentru controlul │ │ │ │
│ │ │vaporilor. Definiţii şi │ │ │ │
│ │ │caracteristici │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci pe bază de lemn │ │ │ │
│308. │SR EN 13986 + A1:2015 │destinate construcţiei. │SR EN 13986:2005 │13.11.2015 │ │
│ │ │Caracteristici, evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii şi marcare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Lianţi pentru şape pe bază │ │ │ │
│ │ │de magnezită. Magnezita │ │ │ │
│309. │SR EN 14016-1:2004 │caustică şi clorură de │ │01.12.2004 │ │
│ │ │magneziu. Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Definiţii, cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Bitum şi lianţi bituminoşi.│ │ │ │
│310. │SR EN 14023:2010 │Cadru pentru specificaţiile│ │01.01.2011 │ │
│ │ │bitumurilor modificate cu │ │ │ │
│ │ │polimeri │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Panouri radiante de plafon │ │ │ │
│ │ │alimentate cu apă cu │ │ │ │
│311. │SR EN 14037-1:2016 │temperatura sub 120 grade │SR EN 14037-1:2004 │10.03.2017 │10.03.2018 │
│ │ │C. Partea 1: Specificaţii │ │ │ │
│ │ │şi condiţii tehnice │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14041:2004 │Îmbrăcăminte rezistentă la │ │01.01.2006 │ │
│ │ │şoc, textilă şi │ │ │ │
│312. ├──────────────────────┤stratificată pentru │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14041:2004/ │pardoseală. Caracteristici │ │ │ │
│ │AC:2007 │esenţiale │ │01.01.2007 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Rezervoare de spălare cu │ │ │ │
│313. │SR EN 14055:2011 │apă pentru WC-uri şi │ │01.09.2011 │ │
│ │ │pisoare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │SR EN 14063-1:2005 │destinate utilizării la │ │01.06.2005 │ │
│ │ │clădiri. Izolaţie termică │ │ │ │
│314. ├──────────────────────┤formată in situ pe bază de │ ├────────────┼──────────────┤
│ │ │agregate uşoare de argilă │ │ │ │
│ │SR EN 14063-1:2005/ │expandată (LWA). Partea 1: │ │01.01.2008 │ │
│ │AC:2007 │Specificaţie de produse în │ │ │ │
│ │ │vrac înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │destinate utilizării la │ │ │ │
│ │ │clădiri. Izolaţie termică │ │ │ │
│315. │SR EN 14064-1:2010 │formată in situ pe bază de │ │01.12.2010 │ │
│ │ │vată minerală (MW). Partea │ │ │ │
│ │ │1: Specificaţie pentru │ │ │ │
│ │ │produsele în vrac înainte │ │ │ │
│ │ │de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│316. │SR EN 14080:2013 │Structuri de lemn. Lemn │SR EN 14080:2005 │08.08.2014 │ │
│ │ │lamelat încleiat. Cerinţe │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Structuri de lemn. Lemn de │ │ │ │
│ │SR EN 14081-1 + │construcţii cu secţiune │ │ │ │
│317. │A1:2011 │dreptunghiulară clasificat │SR EN 14081-1:2006 │01.10.2011 │ │
│ │ │după rezistenţă. Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Cerinţe generale │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Produse de bază de sticlă │ │ │ │
│318. │SR EN 14178-2:2004 │silico-alcalino-pământoasă.│ │01.09.2005 │ │
│ │ │Partea 2: Evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii/Standard de │ │ │ │
│ │ │produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Geam de securitate de │ │ │ │
│ │ │sticlă silico-calco-sodică │ │ │ │
│319. │SR EN 14179-2:2005 │securizat termic şi tratat │ │01.03.2006 │ │
│ │ │Heat Soak. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Evaluarea conformităţii/ │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse pentru colmatarea │ │ │ │
│ │ │rosturilor. Partea 1: │ │ │ │
│320. │SR EN 14188-1:2005 │Specificaţii pentru │ │01.07.2005 │ │
│ │ │produsele de colmatare │ │ │ │
│ │ │aplicate la cald │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse pentru colmatarea │ │ │ │
│ │ │rosturilor. Partea 2: │ │ │ │
│321. │SR EN 14188-2:2005 │Specificaţii pentru │ │01.10.2005 │ │
│ │ │produsele de colmatare │ │ │ │
│ │ │aplicate la rece │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse pentru colmatarea │ │ │ │
│ │ │rosturilor. Partea 3: │ │ │ │
│322. │SR EN 14188-3:2006 │Specificaţii pentru produse│ │01.11.2006 │ │
│ │ │prefabricate de colmatare a│ │ │ │
│ │ │rosturilor │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse realizate prin │ │ │ │
│ │ │prelucrarea secundară a │ │ │ │
│323. │SR EN 14190:2014 │plăcilor de ghips-carton. │SR EN 14190:2005 │13.02.2015 │ │
│ │ │Definiţii, condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14195:2005 │Componentele structurii │ │01.01.2006 │ │
│ │ │metalice pentru sisteme de │ │ │ │
│324. ├──────────────────────┤plăci de ghips-carton. │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14195:2005/ │Definiţii, condiţii şi │ │ │ │
│ │AC:2006 │metode de încercare │ │01.01.2007 │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Cornişe din plăci de │ │ │ │
│325. │SR EN 14209:2017 │ghips-carton preformate. │SR EN 14209:2006 │09.03.2018 │09.03.2019 │
│ │ │Definiţii, condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Ciment. Compoziţie, │ │ │ │
│ │ │specificaţii şi criterii de│ │ │ │
│326. │SR EN 14216:2015 │conformitate ale │SR EN 14216:2004 │08.04.2016 │ │
│ │ │cimenturilor speciale cu │ │ │ │
│ │ │căldură de hidratare foarte│ │ │ │
│ │ │redusă │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Lemn pentru structuri. │ │ │ │
│327. │SR EN 14229:2011 │Stâlpi de lemn pentru linii│ │01.09.2011 │ │
│ │ │aeriene │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14246:2006 │Elemente de ipsos pentru │ │01.04.2007 │ │
│328. ├──────────────────────┤plafoane suspendate. │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14246:2006/ │Definiţii, condiţii şi │ │01.01.2008 │ │
│ │AC:2007 │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Structuri de lemn. Cerinţe │ │ │ │
│ │ │pentru produse referitoare │ │ │ │
│329. │SR EN 14250:2010 │la elemente de structură │SR EN 14250:2005 │01.11.2010 │ │
│ │ │prefabricate, asamblate cu │ │ │ │
│ │ │elemente de fixare cu placă│ │ │ │
│ │ │metalică ambutisată │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│330. │SR EN 14296:2005 │Instalaţii sanitare. │ │01.03.2006 │ │
│ │ │Lavoare colective │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│331. │SR EN 14303 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14303:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │vată minerală (MW). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│332. │SR EN 14304 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14304:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │spumă elastomerică │ │ │ │
│ │ │flexibilă (FEF). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│333. │SR EN 14305 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14305:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │sticlă celulară (CG). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│334. │SR EN 14306 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14306:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │silicat de calciu (CS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│335. │SR EN 14307 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14307:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │spumă de polistiren │ │ │ │
│ │ │extrudat (XPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│ │ │industriale. Produse │ │ │ │
│336. │SR EN 14308 + A1:2013 │fabricate industrial din │SR EN 14308:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │spumă rigidă de poliuretan │ │ │ │
│ │ │(PUR) şi din spumă de │ │ │ │
│ │ │poliizocianurat (PIR). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│337. │SR EN 14309 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14309:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │polistiren expandat (EPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│338. │SR EN 14313 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14313:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │spumă de polietilenă (PEF).│ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru echipamente din │ │ │ │
│ │ │clădiri şi instalaţii │ │ │ │
│339. │SR EN 14314 + A1:2013 │industriale. Produse │SR EN 14314:2010 │1.11.2013 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │spumă fenolică (PF). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │pentru clădiri. Produse │ │ │ │
│ │ │formate in situ din spumă │ │ │ │
│ │ │rigidă de poliuretan (PUR) │ │ │ │
│340. │SR EN 14315-1:2013 │şi din spumă de │ │1.11.2013 │ │
│ │ │poliizocianurat (PIR). │ │ │ │
│ │ │Partea 1: Specificaţii │ │ │ │
│ │ │pentru sistemele de │ │ │ │
│ │ │pulverizare cu spumă rigidă│ │ │ │
│ │ │înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante │ │ │ │
│ │ │destinate utilizării la │ │ │ │
│ │ │clădiri. Izolaţie termică │ │ │ │
│ │ │formată in situ pe bază de │ │ │ │
│341. │SR EN 14316-1:2005 │produse de perlit expandat │ │01.06.2005 │ │
│ │ │(EP). Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Specificaţie de produse │ │ │ │
│ │ │liate şi în vrac înainte de│ │ │ │
│ │ │instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────┴───────┬────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante destinate │ │ │ │
│ │ │utilizării la clădiri. Izolaţie │ │ │ │
│342. │SR EN 14317-1:2005 │termică formată in situ pe bază de │ │01.06.2005 │ │
│ │ │vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:│ │ │ │
│ │ │Specificaţie de produse liate şi în│ │ │ │
│ │ │vrac înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │clădiri. Produse formate in situ │ │ │ │
│ │ │injectate din spumă rigidă de │ │ │ │
│343. │SR EN 14318-1:2013 │poliuretan (PUR) şi din spumă de │ │01.11.2013 │ │
│ │ │poliizocianurat (PIR). Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Specificaţii pentru sistemele de │ │ │ │
│ │ │injectare cu spumă rigidă înainte │ │ │ │
│ │ │de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ │
│ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ │
│ │ │formate in situ injectate din spumă│ │ │ │
│344. │SR EN 14319-1:2013 │rigidă de poliuretan (PUR) şi din │ │01.11.2013 │ │
│ │ │spumă de poliizocianurat (PIR). │ │ │ │
│ │ │Partea 1: Specificaţii pentru │ │ │ │
│ │ │sistemele de injectare cu spumă │ │ │ │
│ │ │rigidă înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ │
│ │ │instalaţii industriale. Produse │ │ │ │
│ │ │formate in situ pulverizate din │ │ │ │
│345. │SR EN 14320-1:2013 │spumă rigidă de poliuretan (PUR) şi│ │01.11.2013 │ │
│ │ │din spumă de poliizocianurat (PIR).│ │ │ │
│ │ │Partea 1: Specificaţii pentru │ │ │ │
│ │ │sistemele de pulverizare cu spumă │ │ │ │
│ │ │rigidă înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. Geam de │ │ │ │
│ │ │securitate de sticlă silico - │ │ │ │
│346. │SR EN 14321-2:2006 │alcalino - pământoasă securizat │ │01.06.2006 │ │
│ │ │termic. Partea 2: Evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii/Standard de produs │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│347. │SR EN 14339:2006 │Hidranţi de incendiu subterani │ │01.05.2006 │ │
├────────┼──────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Pardoseli şi parchet de lemn. │SR EN 14342 │ │ │
│348. │SR EN 14342:2013 │Caracteristici, evaluarea │+ A1:2008 │08.08.2014 │ │
│ │ │conformităţii şi marcare │ │ │ │
├────────┴──────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤
│Clauza 4.4 din standardul EN 14342:2013 este exclusă din domeniul de aplicare │
│al trimiterii publicate. │
├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │Ferestre şi uşi. Standard de │ │ │ │
│ │ │produs, caracteristici de │SR EN │ │ │
│349. │SR EN 14351-1 + A2:2016 │performanţă. Partea 1: Ferestre │14351-1 + │01.11.2016 │01.11.2019 │
│ │ │şi uşi exterioare pentru │A1:2010 │ │ │
│ │ │pietoni. │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤
│Fraza referitoare la „capacitatea de deblocare“ din clauza 1 - Domeniul de │
│aplicare a standardului EN 14351-1:2006 + A2:2016 este exclusă din domeniul de │
│aplicare al referinţei. │
├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │Profiluri metalice şi profile │ │ │ │
│ │ │caracteristice pentru utilizare │SR EN │ │ │
│350. │SR EN 14353 + A1:2010 │la plăcile de ghips-carton. │14353:2007 │01.11.2010 │ │
│ │ │Definiţii, caracteristici şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│351. │SR EN 14374:2005 │Structuri de lemn. LVL (Lemn │ │01.09.2005 │ │
│ │ │stratificat). Cerinţe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│352. │SR EN 14384:2006 │Hidranţi de incendiu supraterani│ │01.05.2006 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14388:2006 │Dispozitive de reducere a │ │01.05.2006 │ │
│353. ├─────────────────────────┤zgomotului din traficul rutier. │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14388:2006/AC:2008 │Specificaţii │ │01.01.2009 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│354. │SR EN 14396:2004 │Scări fixe pentru cămine de │ │01.12.2004 │ │
│ │ │vizitare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Asamblări de înaltă rezistenţă │ │ │ │
│355. │SR EN 14399-1:2015 │cu şuruburi pretensionate pentru│SR EN │08.04.2016 │ │
│ │ │structuri metalice. Partea 1: │14399-1:2005│ │ │
│ │ │Cerinţe generale │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci şi dale ceramice. │SR EN │ │ │
│356. │SR EN 14411:2012 │Definiţii, clasificare, │14411:2007 │01.07.2013 │ │
│ │ │caracteristici şi marcare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Incintă de duş. Condiţii de │SR EN │ │ │
│357. │SR EN 14428 + A1:2008 │funcţionare şi metode de │14428:2005 │01.01.2009 │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14449:2005 │Sticlă pentru construcţii. Geam │ │01.03.2006 │ │
│ │ │stratificat şi geam de │ │ │ │
│358. ├─────────────────────────┤securitate stratificat. │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14449:2005/ AC:2006│Evaluarea conformităţii/Standard│ │01.06.2006 │ │
│ │ │de produs │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Sisteme de coşuri│ │ │ │
│359. │SR EN 14471 + A1:2015 │de fum cu canale interioare de │SR EN │10.07.2015 │ │
│ │ │material plastic. Condiţii şi │14471:2014 │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Adezivi pe bază de ipsos pentru │ │ │ │
│ │ │panouri compozite din plăci de │ │ │ │
│360. │SR EN 14496:2006 │ghips-carton pentru izolare │ │01.09.2006 │ │
│ │ │termică/acustică. Definiţii, │ │ │ │
│ │ │condiţii şi metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │ │
│ │ │Panouri sandviş autoportante, │14509:2007 │ │ │
│361. │SR EN 14509:2013 │izolante, cu peliculă dublă de ├────────────┤08.08.2014 │ │
│ │ │acoperire metalică. Produse │SR EN │ │ │
│ │ │fabricate. Specificaţii │14509:2007/ │ │ │
│ │ │ │AC:2009 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│362. │SR EN 14516. + A1:2011 │Căzi de baie pentru scopuri │ │01.05.2011 │ │
│ │ │casnice │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│363. │SR EN 14527. + A1:2011 │Căzi de duş pentru scopuri │ │01.05.2011 │ │
│ │ │casnice │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│364. │SR EN 14528:2007 │Bideuri. Condiţii de funcţionare│SR EN │01.01.2008 │ │
│ │ │şi metode de încercare │14528:2005 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│365. │SR EN 14545:2009 │Structuri de lemn. Piese de │ │01.08.2009 │ │
│ │ │fixare. Cerinţe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Prinderi mecanice pentru sisteme│ │ │ │
│366. │SR EN 14566. + A1:2010 │de plăci de ghips-carton. │SR │01.05.2010 │ │
│ │ │Definiţii, condiţii şi metode de│E14566:2008 │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│367. │SR EN 14592 + A1:2012 │Structuri de lemn. Elemente de │SR EN │01.03.2013 │ │
│ │ │fixare. Cerinţe │14592:2009 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14604:2006 │ │ │01.05.2006 │ │
│368. ├─────────────────────────┤Dispozitive de alarmă de fum │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14604:2006/AC:2009 │ │ │01.08.2009 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14647:2006 │Ciment de aluminat de calciu. │ │01.08.2006 │ │
│369. ├─────────────────────────┤Compoziţie, specificaţii şi │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 14647:2006/ AC:2007│criterii de conformitate │ │01.01.2008 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Adezivi pentru sisteme de │ │ │ │
│370. │SR EN 14680:2007 │canalizare din materiale │ │01.01.2008 │ │
│ │ │termoplastice fără presiune. │ │ │ │
│ │ │Specificaţii │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Obiecte sanitare. Lavoare. │ │ │ │
│371. │SR EN 14688:2007 │Cerinţe de funcţionare şi metode│ │01.01.2008 │ │
│ │ │de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi hidroizolante│ │ │ │
│ │ │bituminoase armate pentru │ │ │ │
│372. │SR EN 14695:2010 │hidroizolarea tablierelor de pod│ │01.10.2010 │ │
│ │ │de beton şi a altor suprafeţe de│ │ │ │
│ │ │beton circulate de autovehicule.│ │ │ │
│ │ │Definiţii şi caracteristici │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│373. │SR EN 14716:2005 │Plafoane tensionate. Condiţii şi│ │01.10.2005 │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Placă metalică autoportantă │ │ │ │
│ │ │pentru învelitoare de acoperiş, │ │ │ │
│374. │SR EN 14782:2006 │placări la exterior şi căptuşiri│ │01.11.2006 │ │
│ │ │la interior. Specificaţie de │ │ │ │
│ │ │produs şi cerinţe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi şi benzi metalice sprijinite│ │ │ │
│ │ │complet pentru acoperiri, │SR EN │ │ │
│375. │SR EN 14783:2013 │placări la interior şi la │14783:2007 │08.08.2014 │ │
│ │ │exterior. Specificaţie de produs│ │ │ │
│ │ │şi cerinţe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Aparate de încălzire de uz │ │ │ │
│376. │SR EN 14785:2006 │casnic cu convecţie cu peleţi │ │01.01.2010 │ │
│ │ │din lemn. Cerinţe şi metode de │ │ │ │
│ │ │încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Racorduri flexibile metalice │ │ │ │
│ │ │ondulate de securitate pentru │ │ │ │
│377. │SR EN 14800:2007 │conectarea aparatelor de uz │ │01.01.2008 │ │
│ │ │casnic care utilizează │ │ │ │
│ │ │combustibili gazoşi │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Adezivi pentru sisteme de │ │ │ │
│378. │SR EN 14814:2007 │canalizare din materiale │ │01.01.2008 │ │
│ │ │termoplastice pentru lichide sub│ │ │ │
│ │ │presiune. Specificaţii │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│379. │SR EN 14843:2007 │Produse prefabricate de beton. │ │01.01.2008 │ │
│ │ │Scări │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│380. │SR EN 14844 + A2:2012 │Produse prefabricate de beton. │SR EN 14844 │01.09.2012 │ │
│ │ │Chesoane subterane │+ A1:2009 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Feronerie pentru clădiri. │ │ │ │
│ │ │Broaşte şi zăvoare. Broaşte şi │ │ │ │
│381. │SR EN 14846:2009 │plăci opritor acţionate │ │01.09.2011 │ │
│ │ │electromecanic. Cerinţe şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Fibre pentru beton. Partea 1: │ │ │ │
│382. │SR EN 14889-1:2007 │Fibre de oţel. Definiţii, │ │01.06.2007 │ │
│ │ │specificaţii şi conformitate │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Fibre pentru beton. Partea 2: │ │ │ │
│383. │SR EN 14889-2:2007 │Fibre de polimer. Definiţii, │ │01.06.2007 │ │
│ │ │specificaţii şi conformitate │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse de impermeabilizare faţă│ │ │ │
│ │SR EN 14891:2012 │de apă utilizate în stare │ │01.03.2013 │ │
│ │ │lichidă pentru lipirea cu │ │ │ │
│ │ │adezivi a plăcilor ceramice. │ │ │ │
│384. ├─────────────────────────┤Specificaţii, metode de ├────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │încercare, evaluarea │ │ │ │
│ │SR EN 14891/AC:2012 │conformităţii, clasificare şi │ │01.03.2013 │ │
│ │ │notare. │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Suprafeţe pentru activităţi │ │ │ │
│385. │SR EN 14904:2006 │sportive. Suprafeţe pentru │ │01.02.2007 │ │
│ │ │activităţi multisportive în │ │ │ │
│ │ │sală. Specificaţie │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤
│Nota 1 din anexa ZA.1 la standardul EN 14904:2006 este exclusă din domeniul de │
│aplicare al trimiterii publicate. │
├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│ │ │hidroizolaţii. Foi hidroizolante│SR EN │ │ │
│386. │SR EN 14909:2012 │de material plastic şi cauciuc │14909:2006 │01.03.2013 │ │
│ │ │de etanşare la umiditate. │ │ │ │
│ │ │Definiţii şi caracteristici │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │ │SR EN │ │ │
│ │ │Lambriuri şi placări de lemn │14915:2007 │ │ │
│387. │SR EN 14915:2013 │masiv. Caracteristici, evaluarea├────────────┤08.08.2014 │ │
│ │ │conformităţii şi marcare │SR EN │ │ │
│ │ │ │14915:2007/ │ │ │
│ │ │ │AC:2007 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante şi de │ │ │ │
│ │ │rambleiere pentru aplicaţii de │ │ │ │
│388. │SR EN 14933:2008 │inginerie civilă. Produse │ │01.07.2008 │ │
│ │ │fabricate industrial din │ │ │ │
│ │ │polistiren expandat (EPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante şi de │ │ │ │
│ │ │rambleiere pentru aplicaţii de │ │ │ │
│389. │SR EN 14934:2008 │inginerie civilă. Produse │ │01.07.2008 │ │
│ │ │fabricate industrial din spumă │ │ │ │
│ │ │de polistiren extrudat (XPS). │ │ │ │
│ │ │Specificaţie │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Învelitori de acoperiş. │ │ │ │
│ │ │Luminatoare continue de material│ │ │ │
│390. │SR EN 14963:2007 │plastic cu sau fără montanţi. │ │01.08.2009 │ │
│ │ │Clasificare, cerinţe şi metode │ │ │ │
│ │ │de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Substraturi rigide pentru │ │ │ │
│391. │SR EN 14964:2007 │învelitoare de acoperiş cu │ │01.01.2008 │ │
│ │ │montare discontinuă. Definiţii │ │ │ │
│ │ │şi caracteristici │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Foi flexibile pentru │ │ │ │
│392. │SR EN 14967:2006 │hidroizolaţii. Foi bituminoase │ │01.03.2007 │ │
│ │ │de etanşare la umiditate. │ │ │ │
│ │ │Definiţii şi caracteristici │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Coşuri de fum - condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare pentru │ │ │ │
│ │ │coşuri de fum metalice şi canale│ │ │ │
│ │ │de alimentare cu aer din │ │ │ │
│393. │SR EN 14989-1:2007 │materiale diferite pentru │ │01.01.2008 │ │
│ │ │aparate de încălzire etanşe. │ │ │ │
│ │ │Partea 1: Terminale verticale │ │ │ │
│ │ │aer/gaze de ardere pentru │ │ │ │
│ │ │aparate tip C6 │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Coşuri de fum. Condiţii şi │ │ │ │
│ │ │metode de încercare pentru │ │ │ │
│ │ │coşuri de fum metalice şi canale│ │ │ │
│ │ │de alimentare cu aer din │ │ │ │
│394. │SR EN 14989-2:2008 │materiale diferite pentru │ │01.01.2009 │ │
│ │ │aparate de încălzire etanşe. │ │ │ │
│ │ │Partea 2: Canale pentru gaze de │ │ │ │
│ │ │ardere şi alimentare cu aer │ │ │ │
│ │ │pentru aparate de încălzire │ │ │ │
│ │ │etanşe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│395. │SR EN 14991:2007 │Produse prefabricate de beton. │ │01.01.2008 │ │
│ │ │Elemente de fundaţie │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│396. │SR EN 14992 + A1:2012 │Produse prefabricate de beton. │SR EN │01.04.2013 │ │
│ │ │Elemente de pereţi │14992:2007 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│397. │SR EN 15037-1:2008 │Sisteme de planşee din grinzi şi│ │01.01.2010 │ │
│ │ │blocuri de umplutură. Partea 1: │ │ │ │
│ │ │Grinzi │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│398. │SR EN 15037-2 + A1:2011 │Sisteme de planşee din grinzi şi│ │01.12.2011 │ │
│ │ │blocuri de umplutură. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Blocuri de beton │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│399. │SR EN 15037-3 + A1:2011 │Sisteme de planşee din grinzi şi│ │01.12.2011 │ │
│ │ │blocuri de umplutură. Partea 3: │ │ │ │
│ │ │Blocuri de argilă │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│400. │SR EN 15037-4 + A1:2013 │Sisteme de planşee din grinzi şi│SR EN │08.08.2014 │ │
│ │ │blocuri de umplutură. Partea 4: │15037-4:2010│ │ │
│ │ │Blocuri de polistiren expandat │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│ │ │Sisteme de planşee din grinzi şi│ │ │ │
│401. │SR EN 15037-5:2013 │blocuri de umplutură. Partea 5: │ │08.08.2014 │ │
│ │ │Blocuri uşoare pentru cofraje │ │ │ │
│ │ │simple │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Asamblări cu şuruburi │ │ │ │
│402. │SR EN 15048-1:2007 │nepretensionate pentru structuri│ │01.01.2008 │ │
│ │ │metalice. Partea 1: Cerinţe │ │ │ │
│ │ │generale │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│403. │SR EN 15050 + A1:2012 │Produse prefabricate de beton. │SR EN │01.12.2012 │ │
│ │ │Elemente pentru poduri │15050:2007 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Racorduri cu conexiune de │ │ │ │
│ │ │securitate pentru furtunuri │ │ │ │
│404. │SR EN 15069:2008 │flexibile metalice utilizate la │ │01.01.2009 │ │
│ │ │conectarea aparatelor de uz │ │ │ │
│ │ │casnic care utilizează │ │ │ │
│ │ │combustibili gazoşi │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Aluminiu şi aliaje de aluminiu. │ │ │ │
│405. │SR EN 15088:2006 │Produse pentru structuri în │ │01.10.2006 │ │
│ │ │construcţii. Condiţii tehnice │ │ │ │
│ │ │pentru inspecţie şi livrare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│406. │SR EN 15102 + A1:2011 │Tapete decorative. Tapete în │SR EN │01.07.2012 │ │
│ │ │rulouri şi panouri │15102:2008 │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│407. │SR EN 15129:2010 │Dispozitive antiseismice │ │01.08.2010 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Zgură granulată de furnal înalt │ │ │ │
│ │ │măcinată pentru utilizare în │ │ │ │
│408. │SR EN 15167-1:2007 │beton, mortar şi pastă. Partea │ │01.01.2008 │ │
│ │ │1: Definiţii, specificaţii şi │ │ │ │
│ │ │criterii de conformitate │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Aparate de încălzire de uz │ │ │ │
│409. │SR EN 15250:2007 │casnic cu combustibil solid cu │ │01.01.2008 │ │
│ │ │degajare lentă a căldurii. │ │ │ │
│ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate din beton. │ │ │ │
│410. │SR EN 15258:2009 │Elemente pentru ziduri de │ │01.01.2010 │ │
│ │ │sprijin │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Adezivi structurali pentru │SR EN │ │ │
│411. │SR EN 15274:2015 │aplicaţii generale. Cerinţe şi │15274:2008 │13.11.2015 │ │
│ │ │metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Adezivi structurali. │ │ │ │
│ │ │Caracterizarea adezivilor │ │ │ │
│412. │SR EN 15275:2015 │anaerobi pentru asamblări │SR EN │13.11.2015 │ │
│ │ │metalice coaxiale în structuri │15275:2008 │ │ │
│ │ │de clădiri şi în construcţii │ │ │ │
│ │ │civile │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci de ipsos armate cu fibre. │ │ │ │
│ │ │Definiţii, condiţii şi metode de│SR EN │ │ │
│413. │SR EN 15283-1 + A1:2010 │încercări. Partea 1: Plăci de │15283-1:2008│01.06.2010 │ │
│ │ │ipsos armate cu ţesătură sau │ │ │ │
│ │ │împâslitură │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci de ipsos armate cu fibre. │ │ │ │
│414. │SR EN 15283-2 + A1:2010 │Definiţii, condiţii şi metode de│SR EN │01.06.2010 │ │
│ │ │încercări. Partea 2 :Plăci de │15283-2:2008│ │ │
│ │ │ipsos armare cu fibre │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 15285:2008 │Piatră aglomerată. Plăci │ │01.01.2009 │ │
│415. ├─────────────────────────┤modulare pentru pardoseli şi │ ├────────────┼──────────────┤
│ │SR EN 15285:2008/ AC:2008│scări (interioare şi exterioare)│ │01.01.2009 │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Piatră aglomerată. Dale şi plăci│ │ │ │
│416. │SR EN 15286:2013 │pentru finisări de pereţi │ │08.08.2014 │ │
│ │ │(interioare şi exterioare) │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Bitum şi lianţi bituminoşi. │ │ │ │
│417. │SR EN 15322:2013 │Specificaţii cadru pentru lianţi│SR EN │08.08.2014 │ │
│ │ │bituminoşi fluidificaţi şi │15322:2010 │ │ │
│ │ │fluxaţi │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Liant hidraulic pentru aplicaţii│ │ │ │
│418. │SR EN 15368 + A1:2010 │nestructurale. Definiţie, │ │01.09.2011 │ │
│ │ │specificaţii şi criterii de │ │ │ │
│ │ │conformitate │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Geotextile şi produse înrudite. │ │ │ │
│ │ │Caracteristici impuse pentru │ │ │ │
│419. │SR EN 15381:2009 │utilizarea la lucrări de drumuri│ │01.01.2010 │ │
│ │ │şi pentru straturi de uzură │ │ │ │
│ │ │asfaltice │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Bariere geosintetice. │ │ │ │
│420. │SR EN 15382:2013 │Caracteristici impuse pentru │SR EN │08.08.2014 │ │
│ │ │utilizarea la lucrări de │15382:2009 │ │ │
│ │ │infrastructură în transporturi │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│421. │SR EN 15435:2008 │Blocuri de cofraj din beton │ │01.02.2009 │ │
│ │ │normal şi uşor. Proprietăţi şi │ │ │ │
│ │ │performanţe ale produsului │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Îmbinări cu dinţi multipli în │ │ │ │
│422. │SR EN 15497:2014 │lemn masiv de construcţie. │ │10.10.2014 │ │
│ │ │Cerinţe de performanţă şi │ │ │ │
│ │ │cerinţe minime de producţie │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse prefabricate de beton. │ │ │ │
│423. │SR EN 15498:2008 │Blocuri de cofraj de beton cu │ │01.02.2009 │ │
│ │ │aşchii de lemn. Proprietăţi şi │ │ │ │
│ │ │performanţe ale produsului │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ │
│424. │SR EN 15501:2013 │instalaţii industriale. Produse │ │08.08.2014 │ │
│ │ │fabricate din perlit expandat │ │ │ │
│ │ │(EP) şi din vermiculit exfoliat │ │ │ │
│ │ │(EV). Specificaţie │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ │
│ │ │instalaţii industriale. Izolaţie│ │ │ │
│425. │SR EN 15599-1:2010 │termică in situ formată din │ │01.04.2011 │ │
│ │ │produse de perlit expandat (EP).│ │ │ │
│ │ │Partea 1: Specificaţie pentru │ │ │ │
│ │ │produse liate şi în vrac înainte│ │ │ │
│ │ │de instalare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │ │ │ │
│ │ │echipamente din clădiri şi │ │ │ │
│ │ │instalaţii industriale. Izolaţie│ │ │ │
│426. │SR EN 15600-1:2010 │termică in situ formată din │ │01.04.2011 │ │
│ │ │produse de vermiculit exfoliat │ │ │ │
│ │ │(EV). Partea 1: Specificaţie │ │ │ │
│ │ │pentru produse liate şi în vrac │ │ │ │
│ │ │înainte de instalare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│427. │SR EN 15650:2010 │Ventilarea în clădiri. Clapete │ │01.09.2011 │ │
│ │ │antifoc │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Chituri de etanşare a rosturilor│ │ │ │
│ │ │în utilizări nestructurale │ │ │ │
│428. │SR EN 15651-1:2012 │pentru construcţii imobiliare şi│ │01.07.2013 │ │
│ │ │trasee pietonale. Partea I: │ │ │ │
│ │ │chituri de etanşare pentru │ │ │ │
│ │ │faţade │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Chituri de etanşare a rosturilor│ │ │ │
│ │ │în utilizări nestructurale │ │ │ │
│429. │SR EN 15651-2:2012 │pentru construcţii imobiliare şi│ │01.07.2013 │ │
│ │ │trasee pietonale. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │chituri de etanşare pentru │ │ │ │
│ │ │vitraje │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Chituri de etanşare a rosturilor│ │ │ │
│ │ │în utilizări nestructurale │ │ │ │
│430. │SR EN 15651-3:2012 │pentru construcţii imobiliare şi│ │01.07.2013 │ │
│ │ │trasee pietonale. Partea 3: │ │ │ │
│ │ │chituri de etanşare pentru │ │ │ │
│ │ │rosturi sanitare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Chituri de etanşare a rosturilor│ │ │ │
│ │ │în utilizări nestructurale │ │ │ │
│431. │SR EN 15651-4:2012 │pentru construcţii imobiliare şi│ │01.07.2013 │ │
│ │ │trasee pietonale. Partea 4: │ │ │ │
│ │ │chituri de etanşare pentru │ │ │ │
│ │ │trasee pietonale │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│432. │SR EN 15681-2:2017 │Produse pe bază de sticlă de │ │11.08.2017 │11.08.2018 │
│ │ │aluminosilicat. Partea 2: │ │ │ │
│ │ │Standard de produs │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤
│A treia frază din clauza 4.2.2.10. este exclusă din domeniul de aplicare al │
│referinţei publicate. │
├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Sticlă de siguranţă │ │ │ │
│433. │SR EN 15682-2:2013 │alcalino-pământoasă securizată │ │08.08.2014 │ │
│ │ │termic şi tratată Heat Soak. │ │ │ │
│ │ │Partea 2: Evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii/Standard de produs│ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sticlă pentru construcţii. │ │ │ │
│ │ │Profil de sticlă de siguranţă │ │ │ │
│434. │SR EN 15683-2:2014 │silico-calcio-sodică, securizată│ │08.08.2014 │ │
│ │ │termic. Partea 2: Evaluarea │ │ │ │
│ │ │conformităţii/Standard de produs│ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Materiale de umplere uşoare şi │ │ │ │
│ │ │produse termoizolante destinate │ │ │ │
│435. │SR EN 15732:2012 │utilizării la clădiri civile. │ │01.08.2013 │ │
│ │ │Produse pe bază de agregate │ │ │ │
│ │ │uşoare de argilă expandată (LWA)│ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Ciment supersulfatat. │SR EN │ │ │
│436. │SR EN 15743 + A1:2015 │Compoziţie, specificaţii şi │15743:2010 │13.11.2015 │ │
│ │ │criterii de conformitate │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Acoperiri groase din bitum │ │ │ │
│437. │SR EN 15814 + A2:2014 │modificat cu polimeri pentru │SR EN 15814 │10.07.2015 │ │
│ │ │hidroizolaţii. Definiţii şi │+ A1:2012 │ │ │
│ │ │cerinţe │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Sobe cu aprindere multiplă, │ │ │ │
│438. │SR EN 15821:2011 │pentru saună, cu combustibil │ │01.07.2011 │ │
│ │ │solid │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Specificaţii pentru tencuieli │SR EN │ │ │
│439. │SR EN 15824:2017***) │exterioare şi interioare pe bază│15824:2009 │09.03.2018 │09.03.2020 │
│ │ │de lianţi organici │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Uşi pentru pietoni, uşi şi │ │ │ │
│ │ │ferestre, pentru uz industrial, │ │ │ │
│ │ │comercial şi pentru garaje. │ │ │ │
│440. │SR EN 16034:2014 │Standard de produs, │ │01.11.2016 │01.11.2019 │
│ │ │caracteristici de performanţă. │ │ │ │
│ │ │Caracteristici de rezistenţă la │ │ │ │
│ │ │foc şi/sau etanşeitate la fum │ │ │ │
├────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┤
│EN 16034:2014 se aplică numai împreună cu EN 13241 + A2:2016 sau EN │
│14351-1:2006 + A2:2016. │
├────────┬─────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │Produse termoizolante pentru │SR EN │ │ │
│441. │SR EN 16069 + A1:2015 │clădiri. Produse fabricate din │16069:2013 │10.07.2015 │ │
│ │ │spumă polietilenică (PEF). │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci multistrat plane │ │ │ │
│ │ │transparente de policarbonat │ │ │ │
│442. │SR EN 16153 + A1:2015 │(PC), utilizate pentru │SR EN │10.07.2015 │ │
│ │ │acoperişuri, pereţi şi tavane │16153:2013 │ │ │
│ │ │interioare şi exterioare. │ │ │ │
│ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Plăci solide plane transparente │ │ │ │
│ │ │de policarbonat (PC) utilizate │ │ │ │
│443. │SR EN 16240:2014 │pentru acoperişuri, pereţi şi │ │10.03.2017 │10.03.2018 │
│ │ │tavane interioare şi exterioare.│ │ │ │
│ │ │Cerinţe şi metode de încercare │ │ │ │
├────────┼─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Cabluri de energie, comandă şi │ │ │ │
│ │ │de comunicaţii. Cabluri pentru │ │ │ │
│ │SR EN 50575:2015 │aplicaţii generale în lucrări de│ │10.06.2016 │ │
│ │ │construcţii care sunt conforme │ │ │ │
│ │ │cu prescripţiile privind reacţia│ │ │ │
│ │ │la foc │ │ │ │
│444. ├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│ │ │Cabluri de energie, comandă şi │ │ │ │
│ │ │de comunicaţii. Cabluri pentru │ │ │ │
│ │SR EN 50575:2015/A1:2016 │aplicaţii generale în lucrări de│ │10.06.2016 │ │
│ │ │construcţii care sunt conforme │ │ │ │
│ │ │cu prescripţiile privind reacţia│ │ │ │
│ │ │la foc │ │ │ │
└────────┴─────────────────────────┴────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘


      *) Lista cuprinde indicativele de referinţă ale standardelor române din domeniul produselor pentru construcţii care au fost adoptate de Asociaţia de Standardizare din România (ASRO) până la data de 16.04.2019 şi care reprezintă versiunile naţionale ale standardelor europene armonizate cuprinse în lista actualizată şi publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 77 din 9 martie 2019.
     **) Data la care încetează perioada de coexistenţă reprezintă data la care încetează coexistenţa standardului european armonizat cu specificaţiile tehnice naţionale existente referitoare la acelaşi produs.
    ***) Standarde adoptate de către Asociaţia de Standardizare din România prin filă de confirmare/anunţ
    NOTĂ:
    După această dată, pentru evaluarea performanţei produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevăzut în coloana a 2-a.
    În cazul în care un standard armonizat este înlocuit cu o nouă versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea performanţei produsului, până la data la care încetează perioada de coexistenţă prevăzută în coloana a 6-a.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice