Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.658 din 13 noiembrie 2012  pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave si a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.658 din 13 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor privind organizarea parcurilor reci de nave si a Normelor privind organizarea iernaticelor de nave

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 20 noiembrie 2012

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 12 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă Normele privind organizarea parcurilor reci de nave, prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 2
    Se aprobă Normele privind organizarea iernaticelor de nave, prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 3
    Autoritatea Navală Română şi proprietarii/operatorii de nave vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului transporturilor nr. 333/1996*) îşi încetează aplicabilitatea.
-----
    *) Ordinul ministrului transporturilor nr. 333/1996 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                             Răducu Valentin Preda,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 13 noiembrie 2012.
    Nr. 1.658.

    ANEXA 1

                                     NORME
                  privind organizarea parcurilor reci de nave

    CAP. I
    Generalităţi

    1. Prezentele norme prezintă măsurile ce trebuie luate de proprietarii/operatorii de nave pentru construirea parcurilor reci şi staţionarea navelor în aceste parcuri.
    Proprietarii/Operatorii de nave pot organiza parcuri reci de nave care nu mai efectuează transporturi navale ca urmare a restrângerii activităţii, nave în conservare, nave în aşteptare pentru reparaţii, nave scoase din exploatare.
    2. Parcurile reci se organizează la solicitarea proprietarilor/operatorilor de nave, cu avizul autorităţilor portuare/autorităţilor de căi navigabile, urmând ca acestea să funcţioneze numai după primirea avizului din partea Autorităţii Navale Române, denumită în continuare ANR.
    ANR emite aviz către navigatori prin care se comunică celor interesaţi amplasamentele în care funcţionează parcurile reci.

    CAP. II
    Amenajarea locurilor de staţionare în parcurile reci

    3. Amenajarea locurilor de staţionare a navelor constituite în parcul rece revine în sarcina proprietarilor/operatorilor de nave.
    4. Locurile pentru organizarea parcului rece de nave vor fi astfel alese încât să ofere condiţii pentru staţionarea în siguranţă a acestora şi să nu împiedice desfăşurarea normală a navigaţiei în zonă.

    CAP. III
    Pregătirea navelor pentru introducerea în parcul rece

    5. Navele care intră în parcul rece vor acosta în locurile stabilite de comun acord de proprietarul/operatorul de nave, autoritatea portuară şi căpitănia portului din zona de jurisdicţie unde se organizează parcul respectiv.
    6. Înainte de intrarea în parcul rece se îndepărtează de pe nave toate resturile menajere, reziduurile de hidrocarburi, apele uzate şi se sigilează refulările peste bord prin care s-ar putea produce poluarea de orice fel a apelor parcului.
    7. Înainte de intrarea în parcul rece, tancurile de marfă ale navelor destinate transportului de mărfuri periculoase vor fi degazate, proprietarii/operatorii de nave fiind obligaţi să prezinte "Certificatul de gaz liber" - care să ateste acest lucru - pentru fiecare navă.
    8. La intrarea în parcul rece, proprietarii/operatorii de nave vor completa o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că navele sunt etanşe şi nu prezintă infiltraţii. Această declaraţie va fi depusă la căpitănia de port din zona de jurisdicţie unde se organizează parcul rece respectiv.
    Proprietarul/Operatorul de nave va asigura din punct de vedere tehnic instalaţiile şi echipamentele care concură la asigurarea vitalităţii şi siguranţei navei.

    CAP. IV
    Măsuri de siguranţă a navelor în parcul rece

    9. Proprietarul/Operatorul de nave care organizează parcul rece are răspunderea întregului parc rece în ceea ce priveşte accesul la bordul navelor, ordinea, disciplina şi organizarea serviciilor de pază, prevenirea şi stingerea incendiilor şi siguranţa navelor.
    10. Proprietarii/Operatorii de nave vor proceda la numirea unui responsabil al parcului rece.
    Persoana desemnată să exercite această funcţie se va numi din cadrul echipajului minim de siguranţă al uneia dintre navele aflate în parcul rece.
    11. Serviciul de pază şi siguranţă pe parcul rece se va efectua astfel:
    a) paza parcului rece va fi asigurată prin echipe de pază pe parcul de nave, care vor fi instruite de proprietarii/operatorii de nave în vederea respectării şi aplicării întocmai şi la timp a tuturor dispoziţiilor privind paza, siguranţa şi prevenirea incendiilor;
    b) această echipă de pază efectuează serviciul pe parcul rece şi personalul desemnat să execute acest serviciu se va stabili de proprietarul/operatorul parcului rece de nave şi va fi supus vizei căpităniei portului;
    c) la dispoziţia echipei de pază şi siguranţă pe parcul rece va fi instalat un radiotelefon sau un mijloc de comunicare corespunzător care să permită legătura radio cu nava de siguranţă şi cu căpitănia portului în caz de necesitate.
    12. Se interzic cu desăvârşire întrebuinţarea focului deschis la bordul navelor, precum şi utilizarea oricăror mijloace de încălzire electrice improvizate la bordul navelor.
    13. La navele în conservare sau în parcurile reci aflate pe braţele nenavigabile ale Dunării, în nişe ori canale de aducţiune, serviciul de pază şi siguranţă va fi organizat la opţiunea proprietarului/operatorului de nave, căruia îi revine întreaga răspundere pentru siguranţa navelor din aceste locuri.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    14. În fiecare parc se vor organiza rolurile de incendiu, gaură de apă, om la apă, care vor fi afişate la loc vizibil, urmărindu-se cunoaşterea acestora de către întreg personalul.
    15. Fiecare parc rece va fi prevăzut cu o magazie în care se vor păstra materialele de vitalitate, cu posibilităţi de acces al echipelor de intervenţie.
    16. Se interzice introducerea în parcurile reci a materialelor inflamabile.
    17. În fiecare parc rece se va înfiinţa un registru de predare/primire a serviciului de gardă pe parcul rece de nave.
    18. Accesul persoanelor străine în incinta parcului rece se va face numai cu aprobarea proprietarului/operatorului de nave care a organizat parcul rece sau a responsabilului de parc rece.
    19. Schimbarea danei în parcul rece, precum şi ieşirea navelor din parcul rece se vor face cu informarea căpităniei de port.
    20. Nerespectarea prezentelor norme se sancţionează conform art. 3 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 2

                                     NORME
                    privind organizarea iernaticelor de nave

    CAP. I
    Generalităţi

    1. Prezentele norme stabilesc măsurile pentru pregătirea şi staţionarea navelor în iernatice. Respectarea acestor norme este obligatorie pentru toţi proprietarii/operatorii de nave şi comandanţii navelor.
    2. Prin iernatice se înţelege puncte naturale sau special amenajate, capabile să primească un anumit număr de nave pentru a fi puse la adăpost, în scopul prevenirii avariilor ce s-ar putea produce ca urmare a condiţiilor hidrometeorologice nefavorabile, precum şi a apariţiei sloiurilor şi îngheţului.
    3. Organizarea operativă se realizează de către administraţiile portuare şi de căi navigabile, cu avizul Autorităţii Navale Române, denumită în continuare ANR. Supravegherea şi controlul iernaticelor se efectuează de către ANR, prin căpităniile de port.
    4. În fiecare an, până la 1 noiembrie, ANR va face publice iernaticele, prin avize către navigatori.

    CAP. II
    Organizarea iernaticelor

    5. Organizarea operativă a iernaticelor revine administraţiilor portuare şi de căi navigabile în a căror zonă de jurisdicţie se află iernaticul.
    Până la data de 1 noiembrie a fiecărui an se vor executa următoarele lucrări pregătitoare:
    a) căpităniile de port vor convoca reprezentanţii proprietarilor/operatorilor de nave, ai administraţiei portului şi ai căii navigabile în vederea stabilirii, în funcţie de specificul şi capacitatea iernaticului, a numărului navelor şi a locului unde urmează a fi adăpostite navele ce vor intra în iernatic, precum şi a măsurilor organizatorice şi de siguranţă a navelor pe timpul staţionării în iernatic;
    b) se va întocmi un plan al iernaticului, desemnându-se pentru fiecare proprietar/operator de nave în parte locul unde acesta îşi va amplasa navele;
    c) se va face un plan pentru siguranţa navelor contra gheţii şi a incendiilor şi pentru paza iernaticului;
    d) se vor stabili locul de staţionare a navelor ce transportă mărfuri periculoase şi măsurile de siguranţă.

    CAP. III
    Amenajarea iernaticelor

    6. Administraţiile portuare şi de căi navigabile în colaborare cu căpităniile de port vor lua măsuri ca până la data de 1 noiembrie a fiecărui an zonele stabilite pentru organizarea iernaticului să fie amenajate corespunzător.
    7. Pregătirea locurilor pentru asigurarea iernaticelor se va face din timp spre a se asigura:
    - adâncimea minimă de siguranţă;
    - semnalizarea corespunzătoare a zonei respective;
    - stabilirea drumurilor de acces.

    CAP. IV
    Măsurile ce trebuie luate în perioada premergătoare îngheţului şi la apariţia sloiurilor

    8. Căpitănia portului, în funcţie de situaţia hidrometeorologică, hotărăşte intrarea navelor în iernatic.
    9. Navele care se vor afla în porturi sau în drum spre iernatice sunt obligate să respecte dispoziţiile căpităniei de port.
    10. După data la care căpitănia portului stabileşte intrarea în iernatic, continuarea navigaţiei se va face pe riscul şi răspunderea proprietarilor/operatorilor de nave.
    11. În cazul în care navele sunt surprinse de sloiuri în timpul voiajului, comandanţii vor deplasa navele spre cel mai apropiat iernatic amenajat, anunţând proprietarul/operatorul de nave şi căpitănia de port în a cărei zonă de jurisdicţie se află iernaticul despre locul adăpostirii şi măsurile de siguranţă luate.
    12. Se interzice navelor surprinse de sloiuri să se adăpostească după ostroave sau după curbe pronunţate ale malurilor, cu excepţia cazurilor când, după toate încercările făcute, nu s-a putut ajunge la cel mai apropiat iernatic. În acest caz, comandantul navei propulsoare va lua măsurile necesare de asigurare a convoiului şi va informa căpitănia de port din zona de jurisdicţie despre această situaţie.
    13. Proprietarii/Operatorii de nave şi comandanţii se vor îngriji ca, pe perioada staţionării în iernatic, navele să fie aprovizionate corespunzător cu materiale, combustibil şi alimente.

    CAP. V
    Intrarea navelor în iernatic şi repartizarea lor

    14. Intrarea navelor în iernatic se va face conform dispoziţiilor proprietarului/operatorului de nave.
    15. Pentru evitarea aglomerării de nave care intră în iernatic sub ameninţarea unui îngheţ imediat se vor lua măsuri ca navele staţionate în port să fie parcate din timp, urmând ca cele aflate în navigaţie să fie introduse treptat, pe măsura sosirii.
    16. Navele care transportă mărfuri periculoase vor fi parcate separat, ţinându-se cont de caracteristicile mărfurilor.
    17. Din momentul dispunerii efective a navelor în iernatic se va/vor stabili de către proprietarii/operatorii de nave nava sau navele ce va/vor rămâne în serviciu "la cald", iar această informaţie va fi comunicată căpităniei portului.
    18. Gruparea navelor se va face cât se poate de strâns, astfel încât schelele de legătură cu uscatul şi cele dintre nave să fie în număr cât mai redus.
    19. Navele cu propulsie vor avea combustibilul necesar, astfel încât să fie asigurată punerea lor în marş, fără a fi nevoie de alimentare.
    20. Schelele de acces vor fi suficient de robuste, prevăzute cu balustradă şi vor fi iluminate pe timpul nopţii.
    21. Personalul îmbarcat va sonda periodic adâncimea în jurul fiecărei nave.

    CAP. VI
    Măsuri de siguranţă a navelor în iernatic

    22. În fiecare iernatic se vor lua următoarele măsuri de siguranţă:
    a) proprietarul/operatorul de nave care are nave în iernatic ia toate măsurile ca pe timpul staţionării în iernatic navele să aibă echipaj minim de siguranţă, carburanţi, hrană, apă şi materiale de întreţinere şi intervenţie pentru ca navele să nu fie afectate de condiţiile hidrometeorologice sau de gheaţă;
    b) proprietarii/operatorii de nave au întreaga responsabilitate a siguranţei navelor, echipajelor şi bunurilor de la bordul navelor pe toată durata staţionării acestora în iernatic.
    23. Organizarea măsurilor de pază a navelor şi prevenire a incendiilor va fi făcută de comandanţii navelor, conform instrucţiunilor căpităniei portului şi administraţiei portuare competente.
    24. Proprietarii/Operatorii de nave vor lua măsurile necesare pentru asigurarea iluminatului, funcţionării mijloacelor de comunicare, a echipamentelor şi instalaţiilor de siguranţă ale navelor.
    25. Pentru prevenirea avarierii navelor din cauza gheţii şi a zăpezii, echipajele tuturor navelor din parc vor acţiona periodic pentru spargerea gheţii în jurul navei şi înlăturarea zăpezii. Evenimentele şi intervenţiile vor fi consemnate de comandantul de navă şi vor fi raportate căpităniei de port din zona de jurisdicţie în care se află iernaticul.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    26. Se interzice introducerea în iernatic a materialelor inflamabile, cu excepţia celor necesare pentru desfăşurarea activităţilor de reparaţii ale navelor aflate în iernatic.
    27. Folosirea mijloacelor de încălzire improvizate la bordul navelor din iernatic este interzisă.
    28. Se interzice cu desăvârşire introducerea în iernatic a băuturilor alcoolice sau prezentarea la bordul navelor a membrilor echipajelor ori a altor persoane sub influenţa băuturilor alcoolice.
    29. Ieşirea navelor din iernatic ori schimbarea iernaticului sau a locului de staţionare în cadrul iernaticului se face numai cu aprobarea căpităniei portului.
    30. Reprezentanţii căpităniei portului vor verifica modul de respectare a prevederilor prezentelor norme.
    31. Nerespectarea prezentelor norme se sancţionează conform art. 3 lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016