Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.646 din 10 iunie 2022  pentru modificarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.646 din 10 iunie 2022 pentru modificarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 650 din 30 iunie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DGPSS 114.514 din 6.06.2022 al Direcţiei generale păduri şi strategii în silvicultură,
    în temeiul prevederilor art. 63 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.346/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 10, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se pot folosi pentru efectuarea de controale de fond/parţiale, de controale de exploatare a parchetelor şi de evaluări ale pagubelor/ prejudiciilor în fondul forestier naţional şi în vegetaţia din afara fondului forestier naţional şi în alte suprafeţe decât cele prevăzute la alin. (6), pe baza unei note întocmite de direcţia care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, aprobate de către conducătorul acesteia. În acest caz delegaţiile de marcare se emit de către conducătorul utilizatorului în baza unei note aprobate de conducătorul direcţiei care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură."

    2. La articolul 15, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Dispozitivele speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se folosesc pentru marcarea cioatelor arborilor tăiaţi ilegal. Dispozitivul special de marcat se aplică pe un cioplaj făcut la baza şi pe secţiunea tăieturii cioatei, iar imprimarea mărcii se face folosind vopsea; pe terenurile în pantă dispozitivul special de marcat se aplică în partea din aval a arborelui. Cioatele marcate cu dispozitivul special de marcat cu amprentă triunghiulară se inventariază şi se consemnează în actele de control de fond/parţial întocmite potrivit regulamentului de pază a fondului forestier, în procesul-verbal de control al exploatării parchetului şi în procesul-verbal de inventariere. Procesul-verbal de inventariere se întocmeşte numai în situaţia în care nu este delimitată proprietatea forestieră, potrivit documentelor de proprietate, şi nu se poate identifica proprietarul sau în situaţia controlului în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional."

    3. La articolul 17^1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Delegaţiile de marcare pentru folosirea dispozitivelor speciale de marcat prevăzute la art. 15 se emit pentru o perioadă ce nu poate depăşi 1 an. În situaţia în care personalul împuternicit pentru utilizarea dispozitivului special de marcat cu amprentă triunghiulară este delegat pentru realizarea unui control în baza unei note aprobate de conducătorul direcţiei care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, acesta va transmite delegaţia de marcare iniţială la utilizator, împreună cu raportul de activitate, carnetele de inventariere a cioatelor provenite de la arbori tăiaţi ilegal, iar ulterior vor fi depuse şi în original şi va primi o nouă delegaţie de marcare, iar în cazul în care după ultima zi din delegaţie urmează o zi nelucrătoare, raportul de activitate, carnetele de inventariere a cioatelor provenite de la arbori tăiaţi ilegal şi delegaţia de marcare se vor depune la utilizator în prima zi lucrătoare. În intervalul dintre ultima zi din delegaţie şi prima zi lucrătoare este interzisă folosirea dispozitivului special de marcat. Personalul silvic împuternicit pentru utilizarea dispozitivului special de marcat cu amprentă triunghiulară are obligaţia să transmită la registratura utilizatorului, lunar, până la data de 5 a lunii următoare folosirii, raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat şi carnetele de inventariere a cioatelor provenite de la arbori tăiaţi ilegal, iar în cazul în care raportul de activitate privind folosirea dispozitivului special de marcat şi carnetele de inventariere a cioatelor provenite de la arbori tăiaţi ilegal nu sunt transmise în original la registratura utilizatorului, acestea vor fi transmise la utilizator în cel mai scurt timp."

    4. Anexa nr. 4 şi litera B din anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 10 iunie 2022.
    Nr. 1.646.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    REGISTRUL
    de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară
    (model)

┌────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │Intervalul│Data │ │
│Nr. │ │Forma │prenumele │Nr. şi │Locul │Scopul │de │ridicării│ │
│crt.│Indicativul│amprentei│personalului│data │folosirii│folosirii│folosire^ │şi │Observaţii│
│ │ │ │împuternicit│delegaţiei│^1) │^2) │3) │semnătura│ │
│ │ │ │delegat │ │ │ │ │^4) │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    ^1) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică, canton silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier, se vor trece toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general. În cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se va înscrie: „raza de competenţă a Gărzii forestiere .....................“.
    ^2) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parţial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară. În cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se va înscrie, după caz, „control de fond/parţial, control al exploatării parchetului, evaluare de pagube/prejudicii“.
    ^3) Se va înscrie intervalul de folosire de la data .................. până la data ......................... .
    ^4) Se vor înscrie data ridicării şi semnătura de primire a celui care primeşte delegaţia, iar în cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se vor înscrie data emiterii delegaţiei de marcare şi semnătura celui care primeşte delegaţia. În situaţia existenţei unei note aprobate de conducătorul direcţiei care coordonează activitatea de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, personalul împuternicit să utilizeze dispozitivul special de marcat poate semna de primire în Registrul de evidenţă a folosirii dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară ulterior datei emiterii delegaţiei de marcare.

    ANEXA 2

    Denumirea utilizatorului .....................................................................
    B. DELEGAŢIE DE MARCARE
    (pentru dispozitivele speciale de marcat cu amprentă pătrată, pentagonală şi triunghiulară)
    nr. ^1)........................ din ......................
    Domnul/Doamna ................................., având funcţia de ..............................., este delegat(ă) să folosească în intervalul ....................... dispozitivul special de marcat cu amprenta^2)..................................., având indicativul ......................................., în scopul^3)...................................................................
    Lucrarea se efectuează în intervalul de timp de la ........................................ până la ..............................., interval în care se vor depune la .............................................. raportul de marcare şi documentele rezultate în urma executării lucrării^5).
                                              (utilizator)
    Pentru aplicarea mărcii se va folosi vopsea de culoare .................................... .
    Conducătorul utilizatorului,
    ...............................................
    ^1) Numărul curent din registrul de evidenţă a delegaţiilor de marcare.
    ^2) Pătrată, pentagonală sau triunghiulară.
    ^3) Delimitare parchet pentru dispozitivele cu amprentă pătrată, control fond/parţial pentru dispozitivele cu amprentă pentagonală şi triunghiulară. În cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se va înscrie, după caz: control de fond/parţial, control de exploatare a parchetului, evaluări de pagube/prejudicii în fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia, din raza Gărzii forestiere....................... .
    ^4) Unitatea de producţie, unitatea amenajistică, cantonul silvic. În cazul folosirii dispozitivului special de marcat în păduri pentru care identificarea locului folosirii nu este suficientă sau nu este posibilă prin cadastrul forestier se trec toate elementele necesare - denumirea punctului, numele proprietarului sau deţinătorului, elemente de cadastru general. În cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară se va înscrie: „raza de competenţă a Gărzii forestiere .....................“, iar în situaţia în care controlul se realizează pe terenuri din fondul forestier naţional sau în vegetaţia forestieră din afara acestuia, din afara razei de competenţă a Gărzii forestiere, în baza unei note aprobate de conducătorul direcţiei care coordonează de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, nu este obligatorie completarea. Delegaţia de marcare va fi emisă de Garda forestieră care are în evidenţă dispozitivul de marcat cu amprentă triunghiulară.
    ^5) În cazul dispozitivelor speciale de marcat cu amprentă triunghiulară prevăzute la art. 15 se va proceda potrivit art. 17^1 alin. (3).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016