Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022  privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului  şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.644 din 13 septembrie 2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional şi pentru aprobarea modelului, conţinutului şi a modalităţilor de depunere pentru declaraţia informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 926 din 21 septembrie 2022
    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 59 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 59 alin. (2^1)-(2^5) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 741.311 din data de 19.08.2022,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 395 „Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional“, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Formularul prevăzut la art. 1 se depune conform instrucţiunilor de completare şi de depunere prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Caracteristicile de editare, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentului ordin sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prevederile prezentului ordin se aplică pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional începând cu luna următoare de la împlinirea unui termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordinului.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Lucian-Ovidiu Heiuş

    Bucureşti, 13 septembrie 2022.
    Nr. 1.644.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    INSTRUCŢIUNI
    de completare şi depunere a formularului 395 „Declaraţie informativă
    privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional“
    Formularul se completează şi se depune de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional. Nu fac obiectul prezentei declaraţii trimiterile de corespondenţă, aşa cum sunt definite la art. 2 pct. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    1. Termen de depunere
    1.1. Pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional, persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia transmiterii informaţiilor prevăzute în anexa nr. 1 la ordin lunar, până în ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.
    1.2. În situaţia în care furnizorul de servicii poştale constată anumite erori în declaraţia depusă iniţial, acesta poate rectifica informaţiile referitoare la documentul de transport.

    2. Modul de depunere
    2.1. Declaraţia se depune în format electronic sub forma unui fişier PDF, cu fişier xml ataşat, semnat electronic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la ordin. Programele de asistenţă şi specificaţiile tehnice sunt disponibile pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    2.2. Declaraţia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe portalul e-guvernare. Pentru depunerea declaraţiei, plătitorul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    3. Completarea declaraţiei
    3.1. Câmpul referitor la perioada de raportare se completează cu:
    a) anul la care se referă declaraţia: se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (de exemplu, 2022);
    b) luna - se înscrie cu cifre arabe numărul aferent perioadei de raportare (03 pentru luna martie etc.).

    3.2. În situaţia în care nu au fost înregistrate operaţiuni în perioada de raportare, se depune declaraţia completată doar cu câmpurile date de identificare ale furnizorului de servicii poştale şi ale reprezentantului legal/fiscal sau ale împuternicitului, după caz.
    A. Date de identificare ale furnizorului de servicii poştale
    1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală.
    2. Denumire - se înscrie denumirea furnizorului de servicii poştale.
    3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al furnizorului de servicii poştale, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    4. Număr de telefon - se înscrie numărul de telefon de contact al furnizorului de servicii poştale.
    5. Adresa de e-mail - se înscrie adresa de e-mail a furnizorului de servicii poştale.

    B. Date de identificare reprezentant fiscal/legal/împuternicit
    1. Cod de identificare fiscală/CNP - se înscrie codul de identificare fiscală sau codul numeric personal al reprezentantului fiscal/legal ori al împuternicitului.
    2. Denumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal/legal sau împuternicit.
    3. Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal/legal sau al împuternicitului, după caz.
    4. Număr de telefon - se înscrie numărul de telefon de contact al reprezentantului fiscal/legal sau al împuternicitului, după caz.
    5. Adresa de e-mail - se înscrie adresa de e-mail a reprezentantului fiscal/legal sau a împuternicitului, după caz.

    C. Lista livrărilor efectuate pe teritoriul naţional
    Livrările cuprinse în declaraţia informativă sunt cele care au fost livrate efectiv destinatarului în perioada de raportare, şi nu cele pentru care au fost emise documente de transport în perioada de raportare.
    1. Coloana „Număr document de transport“ - se înscrie numărul de înregistrare al documentului de transport.
    2. Coloana „Dată document de transport“ - se înscrie data documentului de transport.
    3. Coloana „Valoare ramburs“ - se înscrie contravaloarea în lei a bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate şi pentru care expeditorul a solicitat achitarea de către destinatar prin intermediul reţelei poştale.
    4. Coloana „Denumire/Nume şi prenume expeditor“ - se înscrie denumirea persoanei juridice expeditoare sau numele şi prenumele expeditorului persoană fizică care sunt înscrise pe documentul de transport.
    5. Coloana „CIF expeditor“ - se înscrie codul de identificare fiscală al expeditorului. În situaţia în care expeditorul este nerezident şi nu deţine CIF, câmpul nu se completează.
    6. Coloana „Judeţul de preluare a trimiterii/oficiului“ - se înscrie judeţul de preluare a trimiterii poştale în vederea expedierii sau judeţul în care este situat sediul/punctul de lucru/oficiul furnizorului de servicii poştale la care este adusă trimiterea de expeditor în vederea expedierii.
    7. Coloana „Adresa de preluare a trimiterii“ - această coloană este completată doar în situaţia în care coletul a fost ridicat de furnizorul de servicii poştale de la adresa indicată de expeditor. Astfel, în această situaţie, se înscrie adresa completă de preluare a trimiterii poştale în vederea expedierii.
    8. Coloana „Adresă oficiu“- în situaţia în care trimiterea poştală este adusă la sediul/punctul de lucru/oficiul furnizorului de servicii poştale de către expeditor sau de către un terţ, se înscrie adresa unde este situat respectivul oficiu, în situaţia în care locul de ridicare al trimiterii poştale este pe teritoriul naţional.
    9. Coloana „Modalitate virare ramburs către expeditor“ - se înscrie modalitatea prin care este remis rambursul către expeditor, respectiv:
    a) „Cont colector“ - în situaţia în care expeditorul a optat ca valoarea rambursului să fie virată într-un cont bancar indicat de către expeditor;
    b) „Numerar“ - în situaţia în care expeditorul a optat ca valoarea rambursului să fie returnată în numerar expeditorului sau altei persoane.

    10. Coloana „IBAN cont colector“ - în situaţia în care modalitatea de virare este cont colector, se înscrie codul IBAN al contului bancar indicat de către expeditor pentru remiterea rambursului.
    11. Coloana „Nume şi prenume persoană fizică care a recepţionat rambursul pentru expeditor“ - în situaţia în care modalitatea de virare a rambursului către expeditor este numerar, se înscriu numele şi prenumele persoanei fizice care a recepţionat rambursul în numerar.
    12. Coloana „Denumire/Nume şi prenume destinatar“ - se înscrie denumirea persoanei juridice destinatare sau numele şi prenumele destinatarului persoană fizică.
    13. Coloana „Rectificare/Ştergere“ - în situaţia în care furnizorul de servicii poştale constată anumite erori în declaraţia depusă iniţial, acesta poate rectifica informaţiile referitoare la documentul de transport. Câmpul va fi completat pentru fiecare trimitere declarată eronat sau nedeclarată astfel:
    a) cu valoarea „R“, în situaţia în care o trimitere care a fost raportată anterior este modificată;
    b) cu valoarea „S“, în situaţia în care o trimitere a fost raportată eronat prin declaraţia iniţială şi este eliminată.

    ANEXA 3

    Caracteristici de editare, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului 395
    „Declaraţie informativă privind trimiterile poştale contra ramburs efectuate
    de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional“
    1. Denumirea formularului 395: „Declaraţie informativă privind trimiterile contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poştale pe teritoriul naţional“
    1.1. Caracteristici de editare: formularul se validează şi se semnează electronic cu ajutorul programului de asistenţă, asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, (ANAF) pe portalul ANAF sau la distanţă, pe portalul e-guvernare.
    1.2. Se difuzează gratuit pe portalul ANAF.
    1.3. Se utilizează la declararea trimiterilor poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional de către persoanele autorizate pentru activitatea de furnizare a serviciilor poştale definite la art. 2 pct. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru trimiterile poştale contra ramburs efectuate pe teritoriul naţional.
    1.4. Circulă în format electronic la organul fiscal central - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate.
    1.5. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Perioada de stocare a datelor este de 5 ani, calculată de la data primirii de către organul fiscal central, urmând ca datele să fie şterse automat după împlinirea acestui termen.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016