Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015  pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.638 din 24 iunie 2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 29 iunie 2015

    Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 160.333 din 24 iunie 2015,
    având în vedere prevederile Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate,
    în temeiul art. 15 alin. (1) din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    (1) Se stabilesc condiţiile şi procedura de înregistrare a prim-cumpărătorilor de lapte de vacă în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Se aprobă modelul cererii şi a declaraţiei-angajament pentru obţinerea avizului de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, conform anexelor nr. 2 şi 3.
    (3) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în registrul cumpărătorilor, administrat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt înregistraţi "de facto" ca prim-cumpărători în sensul prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu condiţia înscrierii lor în registrul unic de identificare şi a transmiterii către A.P.I.A. a declaraţiei-angajament prevăzute la alin. (2) şi a contractului-cadru care stă la baza relaţiilor contractuale cu producătorii de lapte. Documentele menţionate vor fi transmise la A.P.I.A. aparat central, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. În caz contrar aceştia nu vor fi înscrişi în registrul prim-cumpărătorilor de lapte.
    ART. 2
    A.P.I.A. şi Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", ca autorităţi competente, în sensul prevederilor Legii nr. 297/2013 şi a Hotărârii Guvernului nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înregistrarea acestora în registrul cumpărătorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 25 noiembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                           p. Ministrul agriculturii
                             şi dezvoltării rurale,
                            Dumitru Daniel Botănoiu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 24 iunie 2015.
    Nr. 1.638.


    ANEXA 1

                            CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA
                          de înregistrare în Registrul
                          prim-cumpărătorilor de lapte

    ART. 1
    Operatorii economici care cumpără lapte de vacă de la producători în vederea procesării sau vânzării către unităţile de procesare, denumiţi în continuare prim-cumpărători, pot fi înregistraţi în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte numai dacă:
    a) deţin un contract-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte, în conformitate cu prevederile art. 1 din normele tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 441/2014, referitoare la condiţiile specifice care trebuie îndeplinite de organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate/asociaţiile organizaţiilor de producători în relaţiile contractuale, precum şi la criteriile tehnice necesare recunoaşterii acestora în vederea negocierilor prevăzute prin Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 1.186/2014, sau, în cazul cooperativelor agricole care achiziţionează lapte de la fermierii membri ai acestora, statutul ori normele şi deciziile prevăzute în statut sau întemeiate pe acesta prevăd dispoziţii având efecte similare dispoziţiilor stabilite la art. 148 alin. (2) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
    b) deţin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a cantităţilor de lapte achiziţionate şi de grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare;
    c) utilizează echipamente omologate metrologic pentru determinarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;
    d) desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de colectare, transport, ambalare, depozitare, răcire sau transformare a laptelui crud de vacă;
    e) utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
    f) utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A.
    ART. 2
    Înregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se realizează:
    a) "de facto", pe baza declaraţiei-angajament pentru cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi în registrul cumpărătorilor administrat de A.P.I.A., conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formatului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pe baza cererii pentru ceilalţi prim-cumpărători de lapte crud de vacă.
    ART. 3
    (1) Cererea pentru înregistrarea prim-cumpărătorului de lapte de vacă în registrul prim-cumpărătorilor de lapte se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.
    (2) Declaraţia-angajament a cumpărătorilor de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmeşte conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.
    (3) Formularele-tip ale cererii şi declaraţiei-angajament pentru obţinerea avizului de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte sunt puse la dispoziţie de către A.P.I.A. pe website-ul www.apia.org.ro
    ART. 4
    (1) Cererea sau declaraţia-angajament pentru înregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se depune la sediul central al A.P.I.A., însoţită de următoarele documente, în copie:
    a) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
    b) contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013;
    c) autorizaţie/document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul prestării activităţii de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi/sau transport pentru fiecare punct de lucru;
    d) certificatul de înregistrare fiscală pentru fiecare punct de lucru;
    e) buletinul/cartea de identitate sau, în cazul persoanelor străine, paşaportul reprezentantului legal al prim-cumpărătorului;
    f) procură-împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal;
    g) documentul de înregistrare în registrul unic de identificare A.P.I.A.
    (2) Documentele vor purta sintagma "conform cu originalul", vor fi datate, semnate şi stampilate de reprezentantul legal sau de persoana autorizată să reprezinte entitatea în relaţie cu autoritatea competentă.
    ART. 5
    (1) A.P.I.A. emite avizul de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, în urma verificării administrative şi în baza rezultatului controlului efectuat la faţa locului de către Agenţia Naţională pentru Zootehnice "Prof. G. K. Constantinescu", denumită în continuare A.N.Z.
    (2) Cumpărătorii de lapte de vacă aprobaţi şi înscrişi conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt exceptaţi de la controlul la faţa locului pentru obţinerea înregistrării în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.
    (3) Avizul de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se emite în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii la A.P.I.A.
    ART. 6
    (1) Prim-cumpărătorii vor fi controlaţi anual de către A.N.Z. privitor la menţinerea condiţiilor de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte, aşa cum sunt prevăzute la art. 1.
    (2) Lista de control întocmită de A.P.I.A. şi transmisă către A.N.Z. poate fi suplimentată ca urmare a sesizărilor din partea unor terţe persoane, a autosesizărilor A.N.Z. şi A.P.I.A. şi a constatărilor eventualelor nereguli. A.N.Z. efectuează controale la faţa locului şi întocmeşte procesele-verbale de control în 3 exemplare. În baza rezultatului controlului, A.P.I.A. decide asupra menţinerii/suspendării/retragerii avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte.
    (3) A.P.I.A. emite decizia de suspendare pe o perioadă determinată a avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care unitatea nu mai îndeplineşte condiţiile de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte; suspendarea intră în vigoare începând cu data constatării neregulilor şi este notificată operatorului economic în termen de 3 zile de la această dată; avizul de înregistrare se poate reacorda, în termen de maximum 6 luni de la data constatării neregulilor, dacă în urma unui nou control la faţa locului se constată că au încetat motivele suspendării;
    b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin suspendarea activităţii acestuia, dacă acesta depune la sediul central al A.P.I.A. o notificare în care sunt prevăzute data de început şi data de sfârşit a suspendării activităţii; la data expirării perioadei de suspendare, prim-cumpărătorul are obligaţia să confirme în scris reluarea activităţii.
    (4) A.P.I.A. emite decizia de retragere a avizului de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte în următoarele situaţii:
    a) în cazul în care unitatea nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare în registrul prim-cumpărătorilor de lapte, din cauza faptului că nu au fost remediate în termenul legal stabilit deficienţele constatate la control; decizia de retragere se notifică operatorului economic în maximum 7 zile de la termenul legal stabilit pentru remedierea deficienţelor;
    b) la solicitarea prim-cumpărătorului motivată prin încetarea activităţii acestuia;
    c) la constatarea încetării activităţii prim-cumpărătorului.
    Reînregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte se va putea efectua după o perioadă de minimum 6 luni de la data retragerii avizului.
    ART. 7
    Prim-cumpărătorul de lapte poate ataca respingerea cererii, suspendarea şi retragerea avizului de înregistrare, precum şi orice alte acte emise de A.P.I.A. în urma controalelor administrative sau de A.N.Z. în urma controalelor la faţa locului, în termen de 30 de zile de la data primirii înştiinţării, la instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 8
    Prim-cumpărătorul de lapte trebuie să informeze în scris A.P.I.A. - aparat central cu privire la întreruperea activităţii sale şi/sau modificarea datelor de identificare, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.
    ART. 9
    Registrul prim-cumpărătorilor de lapte este ţinut în format electronic, în sistemul computerizat al A.P.I.A.


    ANEXA 2


                                     CERERE
           de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Subsrisa (denumire operator economic) │
 │ │
 │ │
 ├─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │CUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ID │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A.P.I.A.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    Sediul social:
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Localitatea: │Strada: │
 │ │ │
 ├──────────┬──────────────┬────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │Bl.: │Ap.: │Judeţ: │
 │ │ │ │ │
 ├──────────┴──────────────┼────────────┴────────────┬────────────────────────┤
 │Telefon: │Fax: │e-mail: │
 │ │ │ │
 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────────────┘
  Punct(e) de lucru în*):
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Denumire: │
 │ │
 ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
 │ Localitate: │ Judeţ: │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
 │ Denumire: │
 │ │
 ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
 │ Localitate: │ Judeţ: │
 │ │ │
 └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
    *) utilizaţi anexa

    Reprezentată prin:
 ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ Nume: │Prenume: │
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ Domiciliat în localitatea: │Strada: │
 │ │ │
 ├──────────┬──────────────┬───────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Nr.: │Bl.: │Ap.: │Judeţ: │
 │ │ │ │ │
 ├──────────┴──────────┬─┬─┼───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │CI/BI Seria: │ │ │Nr: │ │ │ │ │ │ │CNP:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
 │Eliberat(ă) de: │La data de: │
 │ │ │
 ├─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──────────────────────────────┤
 │Paşaport seria: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ţara de provenienţă │
 └─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────┘


    solicit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, înregistrarea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

    Pentru aceasta anexez, în copie, următoarele documente:
    [] certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
    [] documentul de înregistrare în Registrul unic de identificare al Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.)
    [] certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;
    [] contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole, din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.243/2007 ale Consiliului;
    [] autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru şi/sau (după caz) autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al laptelui;
    [] buletinul/cartea de identitate/paşaportul reprezentantului legal sau al/a/al persoanei desemnate în relaţia tehnică cu A.P.I.A.;
    [] procura/împuternicirea notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal.

    În calitate de reprezentant legal al operatorului economic declar pe propria răspundere că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate:
    [] unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime, în conformitate cu prevederile legale;
    [] unitatea utilizează echipamente omologate metrologic pentru măsurare cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;
    [] unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi având ca obiect laptele crud de vacă: colectare da/nu, transport da/nu, ambalare da/nu, depozitare da/nu, răcire da/nu, transformare da/nu;
    [] unitatea utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
    [] unitatea utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către A.P.I.A.

    Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 297/2013 şi mă angajez:
    [] să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai în baza unui contract scris între părţi, conform legii;
    [] să transmit până la data de 15 a fiecărei luni, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţii competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii în luna precedentă;
    [] să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste operaţiunile efectuate, precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse comercializate;
    [] ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă, care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare;
    [] să permit accesul în unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să pun la dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;
    [] să înştiinţez în scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare şi asupra încetării/suspendării activităţii, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.

    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în prezentul formular sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

    Reprezentant legal Data ...............
    Numele şi prenumele .........................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ............................
    Ştampila    ANEXA 3


                             DECLARAŢIE-ANGAJAMENT
                   pentru obţinerea avizului de înregistrare
                   în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Subsrisa (denumire operator economic) │
 │ │
 │ │
 ├─────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │CUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ID │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A.P.I.A.: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
    Sediul social:
 ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
 │Localitatea: │Strada: │
 │ │ │
 ├──────────┬──────────────┬────────────┼─────────────────────────────────────┤
 │Nr.: │Bl.: │Ap.: │Judeţ: │
 │ │ │ │ │
 ├──────────┴──────────────┼────────────┴────────────┬────────────────────────┤
 │Telefon: │Fax: │e-mail: │
 │ │ │ │
 ├─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤ │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴────────────────────────┘
  Punct(e) de lucru în*):
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Denumire: │
 │ │
 ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
 │ Localitate: │ Judeţ: │
 │ │ │
 ├──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤
 │ Denumire: │
 │ │
 ├──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤
 │ Localitate: │ Judeţ: │
 │ │ │
 └──────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘
    *) utilizaţi anexa

    Reprezentată prin:
 ┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
 │ Nume: │Prenume: │
 │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
 │ Domiciliat în localitatea: │Strada: │
 │ │ │
 ├──────────┬──────────────┬───────────────────┼──────────────────────────────┤
 │Nr.: │Bl.: │Ap.: │Judeţ: │
 │ │ │ │ │
 ├──────────┴──────────┬─┬─┼───────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤
 │CI/BI Seria: │ │ │Nr: │ │ │ │ │ │ │CNP:│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├─────────────────────┴─┴─┴───────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┼────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤
 │Eliberat(ă) de: │La data de: │
 │ │ │
 ├─────────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼──────────────────────────────┤
 │Paşaport seria: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ţara de provenienţă │
 └─────────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────────────────────────────┘


    În vederea înscrierii în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte şi pentru actualizarea informaţiilor, ca urmare a modificărilor survenite, anexez în copie:
    [] certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;
    [] documentul de înregistrare în registrul unic de identificare al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.);
    [] certificatul constatator, pentru fiecare punct de lucru;
    [] contractul-cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte/copia statutului cooperativei agricole, din care să rezulte că sunt respectate dispoziţiile stabilite la art. 148 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului;
    [] autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru fiecare punct de lucru şi/sau (după caz) autorizaţia/documentul de înregistrare sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al laptelui;
    [] buletinul/cartea de identitate/paşaportul reprezentantului legal sau al/a persoanei desemnate în relaţia tehnică cu A.P.I.A.;
    [] procura/împuternicirea notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal al unităţii.

    În calitate de reprezentant legal al operatorului economic declar pe propria răspundere că, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate:
    [] unitatea deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică pentru cantităţile de lapte şi grăsime;
    [] unitatea foloseşte echipamente omologate metrologic pentru măsurarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;
    [] unitatea desfăşoară conform legii următoarele activităţi având ca obiect laptele crud de vacă: colectare da/nu, transport da/nu, ambalare da/nu, depozitare da/nu, răcire da/nu, transformare da/nu;
    [] unitatea foloseşte spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;
    (unitatea foloseşte un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea declaraţiilor către A.P.I.A.

    Am luat cunoştinţă de prevederile art. 13 şi 14 din Legea nr. 297/2013 şi mă angajez:
    [] să achiziţionez orice cantitate de lapte de la producători numai în baza unui contract scris între părţi, conform legii;
    [] să transmit până la data de 15 a fiecărei luni, potrivit legislaţiei în vigoare, autorităţii competente, informaţiile referitoare la cantitatea de lapte crud care a fost livrată unităţii în luna precedentă;
    [] să păstrez, conform art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, toate documentele justificative pentru achiziţie şi plată care să ateste operaţiunile efectuate, precum şi documentele care justifică valoarea şi cantităţile de produse comercializate;
    [] ca unitatea să utilizeze un sistem de evidenţă care să cuprindă balanţa intrărilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, potrivit legislaţiei în vigoare;
    [] să permit accesul în unitate a reprezentanţilor organismelor de control competente şi să pun la dispoziţia acestora documentele necesare efectuării controlului;
    [] să înştiinţez în scris autoritatea competentă asupra schimbării datelor de identificare sau încetării/suspendării activităţii, în termen de 30 de zile de la producerea acestora.

    Cunoscând dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în prezentul formular sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

    Reprezentant legal Data ......................
    Numele şi prenumele ..................
    Funcţia ..............................
    Semnătura ............................
    Ştampila


                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016