Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.602 din 21 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.602 din 21 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 865 din 22 septembrie 2020
    Având în vedere:
    - titlul VIII - Asigurările sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
    – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;
    – Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2;
    – Referatul de aprobare nr. 8.561 din 21 septembrie 2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.517 din 7 septembrie 2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 23^1, alineatele (4) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare şi care poate fi externată, cu condiţia izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării şi poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sănătăţii pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
    (...)
(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4^1), (5) şi (6^1) se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare."

    2. La articolul 23^1, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În situaţia în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcţia de sănătate publică, care cuprinde informaţii referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase şi data internării persoanei bolnave.
(4^2) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2) şi (4), precum şi pentru perioada prevăzută la alin. (4^1) se vor acorda certificate de concediu medical «iniţial"

    3. La articolul 23^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu sau la o locaţie declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare, în scopul constatării şi menţinerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcţia de sănătate publică, care cuprinde informaţii referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care acesta îşi desfăşoară activitatea, precum şi recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea perioadei pentru care se dispune această măsură."

    4. La articolul 64, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (9) care au condus la respingerea plăţii totale/parţiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării. Cererea de recuperare se depune după depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele solicitate."

    5. La articolul 64, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la alin. (1) care se depun potrivit alin. (2) de către instituţiile prevăzute la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate nu se cuprind sumele reprezentând indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină sau pentru incapacitate temporară de muncă pentru care s-a instituit măsura carantinei/izolării, potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, de care a beneficiat personalul propriu, potrivit legii, şi care au fost suportate integral de către aceste instituţii."

    6. La anexa nr. 1, nota marcată cu *) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de indemnizaţie 09 sau 91, după caz."

    7. În anexa nr. 9 - Cerere-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate, la punctul 3 litera A, subpunctul 4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │- Certificat de│
│ │naştere copil │
│ │(copie) │
│4) [ ] Îngrijire copil│- Certificat │
│bolnav până la │persoană cu │
│împlinirea vârstei de │handicap │
│7 ani sau pentru │(copie) │
│îngrijirea copilului │- Declaraţie pe│
│cu handicap pentru │propria │
│afecţiuni intercurente│răspundere care│
│până la împlinirea │atestă că │
│vârstei de 18 ani/ │celălalt │
│copilului cu afecţiuni│părinte sau │
│grave în vârstă de │susţinător │
│până la 16 ani │legal nu │
│ │execută │
│ │concomitent │
│ │dreptul │
├──────────────────────┼───────────────┤
│CNP [ ] [ ] [ ] [ ] [ │ │
│] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] │ │
│[ ] [ ] [ ] │ │
└──────────────────────┴───────────────┘

"

    8. Anexa nr. 10 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru persoanele asigurate aflate în situaţiile prevăzute la art. 23^1 alin. (4^1) şi (6^1) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, certificatele de concediu medical se acordă, potrivit legii, de către medicii de familie, pe baza documentelor eliberate de direcţiile de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 10 la norme)
    Cerere depusă pentru situaţiile de la art. 64 alin. (10) din normele
    aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale
    de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017
    Perioada de raportare
    Luna ............ An .....................
    Unitatea
    ........................................................

    Str. ...................................... nr. .....,
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .................
    Codul fiscal ...............................
    Contul .......................................
    Trezoreria/Banca ........................
    Nr. ......../................
    Către Casa de Asigurări de Sănătate ................................
    Unitatea ............................., cod fiscal .................., cu sediul în localitatea .........................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................., cont ......................, deschis la Trezoreria/Banca ......................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraţilor salariaţi care se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:
    - J1 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, din care:
    - J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;

    – J2 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:
    - J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;
    – J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;
    – J3 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru maternitate;
    – J4 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
    – J5 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii de risc maternal.


    La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.
    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate.
    Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
    *) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii.

    Director,
    (Administrator)
    ..........................
    Director economic,
    ............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016