Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.523 din 19 decembrie 2018 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.523 din 19 decembrie 2018  pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.523 din 19 decembrie 2018 pentru aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsurii 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1109 din 28 decembrie 2018
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 31.899 din 10.12.2018 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă sistemul de sancţiuni aplicabil cererilor de plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 decembrie 2018.
    Nr. 1.523.
    ANEXA 1

    SISTEMUL DE SANCŢIUNI
    aplicabil cererilor de sprijin/plată aferente angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat
    „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    submăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“
    din cadrul Programului naţional de dezvoltare rurală 2014-2020
    Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“ depuse de beneficiari începând cu sesiunea 1/2017 pentru anul 1 şi 2 de angajament se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    – intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.
    Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.
    A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafaţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de unitate amenajistică/unitate de producţie (u.a./UP), după caz, nu şi la supradeclarare.);

    – amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    – durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    – repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    – gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

    Definiţii:
    - grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    – suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului.

    Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii:
    B1. sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie;
    B2. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant;

    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    F. sancţiuni suplimentare.

    În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
    Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-au manifestat cazul de forţa majoră ori circumstanţele excepţionale, beneficiarul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
    Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:
    - decesul beneficiarului;
    – incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    – exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin/plată;
    – exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii;
    – o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.);
    – distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;
    – o epizootie sau o boală a plantelor, un atac biotic care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile/pădurile beneficiarului.

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

    B. Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii
    B1. Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie
    Acest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei.
    În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu cel al ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul Raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este făcută (şi consemnată în procesul-verbal al Conferinţei I de amenajare) în cadrul Conferinţei I de amenajare de către:
    - administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză;
    – reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;
    – reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate.

    Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare.
    Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control.

    B2. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant
    Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│Codul │Tipul sancţiunii │
│sancţiunii│ │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de 3%│
│1 │din valoarea sprijinului pe│
│ │pachet pe anul respectiv de│
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │10% din valoarea │
│2 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │25% din valoarea │
│3 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │50% din valoarea │
│4 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │75% din valoarea │
│5 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│6 │sprijinului pe pachet pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament. │
├──────────┼───────────────────────────┤
│ │Se aplică o sancţiune de │
│ │100% din valoarea │
│ │sprijinului pe măsură pe │
│ │anul respectiv de │
│ │angajament, iar, în plus, │
│ │beneficiarul este obligat │
│ │să returneze toţi banii │
│7 │primiţi pe pachetul │
│ │respectiv până în acel │
│ │moment (pentru anii │
│ │anteriori); în cazul în │
│ │care se încadrează la │
│ │intenţie se exclude de la │
│ │plată şi pentru anul │
│ │următor. │
└──────────┴───────────────────────────┘    Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de u.a/UP.
    În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    Sancţiunea se aplică la nivel de u.a./UP.
    La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.
    Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.

┌───────────────────────────────────────────────┐
│a) Condiţii de eligibilitate generale │
├───────────────┬───────────────────────────────┤
│Condiţii de │Sancţiune │
│eligibilitate │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Dacă pe parcursul derulării │
│ │angajamentului nu se │
│ │îndeplineşte această condiţie, │
│ │beneficiarul este exclus de la │
│ │plată pentru campania în curs, │
│ │angajamentul se închide şi se │
│ │recuperează sumele primite │
│ │anterior. │
│ │Nu se recuperează sumele │
│ │plătite anterior, în cazul în │
│ │care suprafaţa aflată sub │
│1. Suprafaţa │angajament scade sub 100 ha ca │
│minimă pentru │urmare a aplicării art. 36 │
│care se încheie│alin. (1), art. 37 alin. (1) │
│angajamentul │lit. a), e), f) şi/sau art. 39 │
│este de 100 ha.│alin. (1) din Legea nr. 46/2008│
│ │- Codul silvic, republicată, cu│
│ │modificările şi completările │
│ │ulterioare, precum şi a unei │
│ │reparcelări rezultate în urma │
│ │înregistrării sistematice sau │
│ │sporadice a imobilelor potrivit│
│ │dispoziţiilor din Legea │
│ │cadastrului şi a publicităţii │
│ │imobiliare nr. 7/1996, │
│ │republicată, cu modificările şi│
│ │completările ulterioare. │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Dacă pe parcursul derulării │
│ │angajamentului nu se │
│ │îndeplineşte această condiţie │
│ │într-unul din cei 5 ani de │
│ │angajament, beneficiarul este │
│ │exclus de la plată pentru anul │
│ │în care s-a constatat │
│ │încălcarea condiţiei. În cazul │
│ │în care această condiţie nu │
│2. Terenurile │este respectată în doi ani de │
│destinate │angajament, angajamentul se │
│împăduririi sau│închide şi se recuperează │
│reîmpăduririi │sumele plătite anterior. │
│să nu │Nu se recuperează sumele │
│reprezinte mai │plătite anterior în cazul în │
│mult de 15% din│care condiţia nu este │
│suprafaţa │respectată ca urmare a │
│angajată. │apariţiei de fenomene care │
│ │impun recoltarea de produse │
│ │accidentale I sau II sau │
│ │reducerii suprafeţei ca urmare │
│ │a aplicării art. 36 alin. (1), │
│ │art. 37 alin. (1) lit. a), e), │
│ │f) şi/sau art. 39 alin. (1) din│
│ │Legea nr. 46/2008, republicată,│
│ │cu modificările şi completările│
│ │ulterioare. │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│3. Suprafaţa │ │
│trebuie să facă│ │
│parte dintr-un │ │
│amenajament │ │
│silvic în │ │
│vigoare - │ │
│amenajamentul │ │
│se consideră a │ │
│fi în vigoare │ │
│după ce a fost │ │
│avizat │ │
│procesul-verbal│ │
│al conferinţei │ │
│a II-a de │ │
│amenajare [Pe │ │
│toată perioada │ │
│de angajament │ │
│întreaga │ │
│suprafaţă │1. Se exclude de la plată │
│angajată │pentru anul de angajament în │
│trebuie să fie │curs UP pentru care se constată│
│cuprinsă │că în orice perioadă a unui an │
│într-un(în) │de angajament orice suprafaţă │
│amenjament(e) │din componenţa acesteia nu face│
│silvic(e) în │parte dintr-un amenajament │
│vigoare.] │silvic în vigoare, cu aplicarea│
│Dacă pe │sancţiunilor de supradeclarare.│
│parcursul │2. În cazul în care se constată│
│derulării │într-un alt an decât cel │
│angajamentului,│precizat la pct. 1) că în orice│
│amenajamentul │perioadă din anul respectiv │
│expiră, cerinţa│orice suprafaţă din componenţa │
│se consideră │UP nu face parte dintr-un │
│respectată, │amenajament silvic în vigoare, │
│dacă │beneficiarul este exclus de la │
│documentaţia │plată pentru anul de angajament│
│necesară pentru│în curs pentru UP respectivă, │
│noul │sumele primite anterior pentru │
│amenajament a │UP respectivă se recuperează, │
│fost depusă la │iar angajamentul se amendează │
│Garda │prin eliminarea acesteia de la │
│Forestieră │finanţare, cu aplicarea │
│înainte de data│sancţiunilor de supradeclarare.│
│expirării │Nu se exclude de la plată şi nu│
│amenajamentului│se recuperează sumele plătite │
│anterior, iar │anterior, în cazul în care │
│avizul (cu Fişa│suprafaţa care nu se mai │
│rezumativă a │găseşte în noul amenajament a │
│dosarului │fost exclusă din angajament. │
│tehnic anexată)│ │
│eliberat de GF │ │
│în baza noului │ │
│amenajament va │ │
│fi depus la │ │
│Agenţia de │ │
│Plăţi şi │ │
│Intervenţie │ │
│pentru │ │
│Agricultură │ │
│(APIA) odată cu│ │
│cererea de │ │
│plată sau în │ │
│maximum 20 de │ │
│zile │ │
│calendaristice │ │
│de la │ │
│eliberarea │ │
│acestuia. │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Se exclude de la plată u.a. │
│ │pentru care se constată că, în │
│ │orice an din perioada de │
│ │angajament, orice suprafaţă din│
│ │componenţa acesteia solicitată │
│ │la plată nu face parte din │
│ │fondul forestier naţional. │
│ │Sumele primite anterior pentru │
│ │u.a. respectivă se recuperează,│
│ │iar angajamentul se amendează │
│ │prin eliminarea acesteia de la │
│ │finanţare. │
│ │În cazul în care condiţia nu │
│ │este respectată ca urmare a │
│ │aplicării art. 36 alin. (1), │
│ │art. 37 alin. (1) lit. a), e), │
│4. Beneficiarul│f) şi/sau art. 39 alin. (1) din│
│este │Legea nr. 46/2008, republicată,│
│deţinătorul │cu modificările şi completările│
│unei suprafeţe │ulterioare, precum şi a unei │
│de teren │reparcelări rezultate în urma │
│forestier din │înregistrării sistematice sau │
│cadrul Fondului│sporadice a imobilelor potrivit│
│Forestier │dispoziţiilor din Legea │
│Naţional (FFN).│cadastrului şi a publicităţii │
│ │imobiliare nr. 7/1996, │
│ │republicată, cu modificările şi│
│ │completările ulterioare, nu se │
│ │recuperează sumele plătite │
│ │anterior, iar plata în anul de │
│ │angajament în curs se │
│ │diminuează proporţional cu │
│ │suprafaţa care nu mai face │
│ │parte din FFN. În acest caz │
│ │angajamentul se amendează prin │
│ │reducerea suprafeţei angajate │
│ │cu suprafaţa care nu mai face │
│ │parte din FFN (dacă suprafaţa │
│ │scade sub 100 ha se închide │
│ │angajamentul fără recuperarea │
│ │sumelor). │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Dacă pe parcursul derulării │
│ │angajamentului nu se │
│ │îndeplineşte această condiţie │
│5. Terenurile │în oricare din anii de │
│grevate de │implementare, pentru oricare │
│sarcini şi │dintre unităţile amenajistice, │
│gajuri cu │se refuză la plată u.a. care │
│deposedare în │contribuie la nerespectarea │
│favoarea unei │acestui criteriu pentru anul │
│terţe părţi, │cererii de sprijin/plată în │
│conform │cauză (anul n). │
│evidenţelor │În cazul în care se constată că│
│cadastrale │şi în anul n+1 criteriul nu │
│locale, nu sunt│este îndeplinit, u.a. se │
│eligibile. │exclude de la plată pentru anul│
│ │n şi anul n+1 şi se recuperează│
│ │sumele primite anterior pentru │
│ │această u.a.; angajamentul se │
│ │închide pentru u.a. în cauză. │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│6. Beneficiarul│ │
│se angajează să│ │
│menţină │ │
│angajamentul de│ │
│silvomediu │ │
│pentru o │ │
│perioadă de 5 │ │
│ani, de la data│Nu se permite deschiderea │
│semnării │angajamentului dacă nu au fost │
│acestuia. │semnate angajamentele de │
│Beneficiarul se│respectare a condiţiilor de │
│angajează să │eligibilitate. │
│respecte │ │
│cerinţele │ │
│specifice │ │
│pachetelor de │ │
│silvomediu │ │
│pentru care │ │
│aplică. │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│7. Beneficiarul│ │
│trebuie să │Nu se permite deschiderea │
│deţină contract│angajamentului. │
│de administrare│Dacă pe parcursul derulării │
│/prestări │angajamentului nu se │
│servicii │îndeplineşte această condiţie, │
│silvice cu un │angajamentul se închide, este │
│ocol silvic │exclus de la plată în campania │
│autorizat. Dacă│în curs UP care nu îndeplineşte│
│un ocol silvic │această condiţie şi se │
│se │recuperează sumele primite │
│desfiinţează, │anterior, cu aplicarea │
│proprietarul │sancţiunilor de supradeclarare │
│este obligat să│atât în campania în curs, cât │
│încheie │şi în anii anteriori de │
│contract cu un │angajament. │
│alt ocol │ │
│silvic. │ │
├───────────────┼───────────────────────────────┤
│ │Se exclude de la plată pentru │
│ │anul de angajament în curs şi │
│ │se recuperează sumele primite │
│ │anterior pentru întreaga │
│ │suprafaţă din UP din │
│8. Beneficiarul│angajament, dacă pe parcursul │
│trebuie să │derulării angajamentului se │
│participe cu │constată că beneficiarul │
│toată suprafaţa│deţinea la momentul depunerii │
│deţinută de │cererii de sprijin şi altă │
│acesta într-o │suprafaţă forestieră în cadrul │
│unitate de │UP respective. │
│producţie/ │Angajamentul se amendează prin │
│protecţie. │eliminarea de la finanţare a │
│ │suprafeţei din UP respectivă, │
│ │cu aplicarea sancţiunilor de │
│ │supradeclarare atât în campania│
│ │în curs, cât şi în anii │
│ │anteriori de angajament. │
├───────────────┴───────────────────────────────┤
│b) Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de│
│legea naţională a pădurilor sau de dreptul │
│intern relevant aplicabile submăsurii │
├───────────────┬─────────────┬─────────────────┤
│Cerinţe │Condiţia de │ │
│obligatorii │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├───────────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├───────────────┬─────────────┬─────────────────┤
│ │ │Se exclude de la │
│ │ │plată pentru │
│ │ │campania în curs │
│1. Beneficiarul│ │u.a. pentru care │
│este obligat ca│ │s-a constatat de │
│pe toată │ │către │
│perioada de │ │instituţiile │
│angajament să │ │specializate în │
│respecte │ │cadrul sarcinilor│
│cerinţele │ │care le revin │
│obligatorii │ │încălcarea │
│relevante │ │prevederilor │
│prevăzute de │ │amenajamentului │
│legislaţia │ │la nivel de u.a. │
│naţională │ │referitor la │
│silvică sau de │Nerespectarea│aplicarea │
│dreptul intern │cerinţei │lucrărilor de │
│relevant │ │extragere a │
│referitoare la │ │materialului │
│executarea │ │lemnos prin │
│lucrărilor de │ │tăieri de igienă,│
│extragere a │ │rărituri, tăieri │
│materialului │ │de conservare şi │
│lemnos prin │ │regenerare; │
│tăieri de │ │sumele primite │
│igienă, │ │anterior pentru │
│rărituri, │ │u.a. respectivă │
│tăieri de │ │se recuperează, │
│conservare şi │ │iar angajamentul │
│regenerare. │ │se amendează prin│
│ │ │eliminarea │
│ │ │acesteia de la │
│ │ │finanţare. │
├───────────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la │
│colectarea lemnului din rărituri │
├───────────────┬─────────────┬─────────────────┤
│ │ │Se exclude de la │
│ │ │plată u.a. în │
│ │ │care se execută │
│1. Beneficiarul│ │rărituri, pentru │
│este obligat ca│ │care s-a │
│pe toată durata│ │constatat de │
│de angajament │ │către │
│să respecte │ │instituţiile │
│cerinţele │ │specializate, în │
│obligatorii │ │cadrul sarcinilor│
│relevante │ │care le revin, │
│referitoare la │Nerespectarea│încălcarea │
│executarea │cerinţei │prevederilor │
│lucrărilor de │ │referitoare la │
│extragere a │ │executarea │
│materialului │ │lucrărilor de │
│lemnos cu │ │extragere cu │
│atelaje din │ │atelaje a │
│u.a. selectate │ │materialului │
│voluntar. │ │lemnos; sumele │
│ │ │primite anterior │
│ │ │pentru u.a. │
│ │ │respectivă se │
│ │ │recuperează. │
├───────────────┴─────────────┴─────────────────┤
│c) Cerinţe specifice angajamentelor │
├───────────────┬─────────────┬─────────────────┤
│ │ │Sancţiune şi │
│Cerinţe │Condiţia de │cod sancţiune (în│
│specifice │aplicare a │cazul │
│angajamentelor │sancţiunii │sancţiunilor │
│ │ │proporţionale) │
├───────────────┴─────────────┴─────────────────┤
│Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├───────────────┬─────────────┬───────────────┬─┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │UP în cauză │ │
│ │ │pentru campania│ │
│ │ │în curs, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide pentru │ │
│ │ │UP în cauză şi │ │
│ │ │se recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │angajată în │ │
│ │ │cadrul UP în │ │
│ │ │cauză. Nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, în │ │
│ │ │cazul în care │ │
│1. Zona de │ │suprafaţa zonei│ │
│linişte │Nerespectarea│de linişte │ │
│compactă din │cerinţei │scade sub 20 ha│ │
│cadrul unei UP │privind │ca urmare a │3│
│nu poate avea o│mărimea zonei│aplicării art. │ │
│suprafaţă mai │de linişte │36 alin. (1), │ │
│mică de 20 ha. │compactă │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), │ │
│ │ │e), f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │1*) Dacă pe │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │derulare a │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │la nivel de UP │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată a │ │
│ │ │zonei de │3│
│ │ │linişte scade │ │
│ │ │sub 20% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată │ │
│ │ │angajată în │ │
│ │ │anul 1, dar nu │ │
│ │ │mai mult de │ │
│ │ │17,5%. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │2*) Dacă pe │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │derulare a │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │la nivel de UP │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată a │ │
│ │ │zonei de │4│
│ │ │linişte scade │ │
│ │ │sub 17,5% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată │ │
│ │ │angajată în │ │
│ │ │anul 1, dar nu │ │
│ │ │mai mult de │ │
│ │ │15%. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │3*) Dacă pe │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │derulare a │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │la nivel de UP │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată a │5│
│ │ │zonei de │ │
│ │ │linişte scade │ │
│ │ │sub 15% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │determinată │ │
│ │ │angajată în │ │
│ │ │anul 1. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Repetiţie │ │
│ │ │Nu se consideră│ │
│ │ │repetiţie dacă │ │
│ │ │procentul zonei│ │
│ │ │de linişte │ │
│ │ │pentru care s-a│ │
│ │ │stabilit │ │
│ │ │sancţiunea se │ │
│ │ │modifică în │ │
│ │ │anii rămaşi de │ │
│ │ │aplicare a │ │
│ │ │angajamentului,│ │
│ │ │în cazul în │ │
│2. Zona de │ │care │ │
│linişte │ │modificarea │ │
│compactă este │ │procentului nu │4│
│de minimum 20% │ │se datorează │/│
│din totalul │ │încălcării │5│
│suprafeţei │ │cerinţelor în │/│
│eligibile │ │alte u.a. decât│6│
│angajate. │ │cele care au │ │
│Pentru │Nerespectarea│condus la │ │
│terenurile │cerinţei │stabilirea │ │
│forestiere │privind │sancţiunii │ │
│situate în mai │mărimea zonei│iniţiale. În │ │
│multe UP │de linişte │acest caz, │ │
│(administrate │compactă (în │aceeaşi │ │
│de acelaşi ocol│cazul în care│sancţiune se │ │
│silvic sau de │suprafaţa │aplică în │ │
│ocoale silvice │diminuată are│fiecare an, din│ │
│diferite), │suprafaţa de │anul │ │
│delimitarea │peste 20 ha) │constatării │ │
│zonei de │ │până la │ │
│linişte │ │încheierea │ │
│compacte de │ │angajamentului.│ │
│minimum 20% se │ ├───────────────┼─┤
│va asigura la │ │Intenţie │7│
│nivelul │ ├───────────────┼─┤
│fiecărei UP. │ │*) Nu se aplică│ │
│ │ │sancţiunile │ │
│ │ │prevăzute la │ │
│ │ │pct. 1), 2) şi │ │
│ │ │3) în cazul în │ │
│ │ │care condiţia │ │
│ │ │nu este │ │
│ │ │respectată ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), │ │
│ │ │e), f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, a │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare sau │ │
│ │ │în cazul │ │
│ │ │aplicării │ │
│ │ │prevederilor │ │
│ │ │art. 18 alin. │ │
│ │ │(1) lit. c) din│ │
│ │ │Ordinul │ │
│ │ │ministrului │ │
│ │ │agriculturii şi│ │
│ │ │dezvoltării │ │
│ │ │rurale nr. │ │
│ │ │1.002/2016 │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │aprobarea │ │
│ │ │schemei de │ │
│ │ │ajutor de stat │ │
│ │ │„Servicii de │ │
│ │ │silvomediu, │ │
│ │ │servicii │ │
│ │ │climatice şi │ │
│ │ │conservarea │ │
│ │ │pădurilor“, cu │ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │3.1. În cazul │ │
│ │ │în care într-o │ │
│ │ │u.a. din zona │ │
│3.1* În cadrul │ │de linişte, pe │ │
│zonelor de │ │perioada de │ │
│linişte pentru │ │derulare a │ │
│perioada de │ │angajamentului │ │
│angajament vor │ │se execută │ │
│fi permise doar│ │într-un singur │ │
│lucrări de │ │an lucrări de │ │
│împădurire, │ │extragere a │ │
│ajutorare a │ │materialului │ │
│regenerărilor │ │lemnos prin │ │
│naturale, │ │rărituri, │ │
│întreţinere a │ │tăieri de │1│
│culturilor şi a│ │regenerare, │ │
│seminţişurilor │ │tăieri de │ │
│până la │ │conservare sau │ │
│realizarea │ │tăieri de │ │
│stării de │ │igienă, se │ │
│masiv, │ │exclude de la │ │
│descopleşiri, │ │plată pentru │ │
│degajări, │ │anul de │ │
│depresaje şi │ │campanie în │ │
│curăţiri, │ │curs u.a. │ │
│precum şi │ │respectivă, iar│ │
│lucrări de │ │angajamentul │ │
│reconstrucţie │ │rămâne în │ │
│ecologică care │ │desfăşurare. │ │
│se continuă din│ ├───────────────┼─┤
│perioada │ │Repetiţie │2│
│premergătoare │ ├───────────────┼─┤
│angajamentului.│ │Intenţie │5│
│3.2* În cazul │ ├───────────────┼─┤
│în care pe │ │3.2. În cazul │ │
│perioada de │ │în care în │ │
│aplicare a │ │cadrul zonei de│ │
│angajamentului │ │linişte apar │ │
│în cadrul zonei│ │fenomene care │ │
│de linişte apar│Nerespectarea│impun │ │
│fenomene care │cerinţei │recoltarea de │ │
│impun │ │produse │ │
│recoltarea de │ │accidentale I │ │
│produse │ │sau II pe o │1│
│accidentale I │ │suprafaţă mai │ │
│sau II pe o │ │mică de 50% din│ │
│suprafaţă mai │ │suprafaţa zonei│ │
│mică de 50% din│ │de linişte şi │ │
│suprafaţa zonei│ │lemnul afectat │ │
│de linişte, │ │nu a fost │ │
│lemnul afectat │ │extras în │ │
│va fi extras în│ │condiţiile │ │
│condiţiile │ │legii │ │
│legii. │ ├───────────────┼─┤
│3.3* În cazul │ │Repetiţie │2│
│în care │ ├───────────────┼─┤
│suprafaţa pe │ │Intenţie │5│
│care apar │ ├───────────────┼─┤
│fenomene care │ │3.3. În cazul │ │
│impun │ │în care │ │
│recoltarea de │ │suprafaţa pe │ │
│produse │ │care apar │ │
│accidentale I │ │fenomene care │ │
│sau II este de │ │impun │ │
│cel puţin 50% │ │recoltarea de │ │
│din suprafaţa │ │produse │ │
│zonei de │ │accidentale I │ │
│linişte, │ │sau II este de │ │
│angajamentul se│ │cel puţin 50% │-│
│încheie fără a │ │din suprafaţa │ │
│fi necesară │ │zonei de │ │
│rambursarea │ │linişte, │ │
│sprijinului │ │angajamentul se│ │
│primit anterior│ │încheie fără a │ │
│în cadrul │ │fi necesară │ │
│angajamentului.│ │rambursarea │ │
│ │ │sprijinului │ │
│ │ │primit anterior│ │
│ │ │în cadrul │ │
│ │ │angajamentului.│ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│4.1** În cadrul│ │ │ │
│zonei din afara│ │4.1 În cazul în│ │
│zonei de │ │care într-o │ │
│linişte, în │ │u.a. din afara │ │
│u.a. încadrate │ │zonei de │ │
│în T II nu se │ │linişte │ │
│execută lucrări│ │încadrată în │ │
│de extragere │ │TII pe perioada│ │
│masă lemnoasă │ │de derulare a │ │
│prin lucrări de│ │angajamentului │ │
│conservare pe │ │se execută │ │
│toată perioada │ │într-un singur │ │
│de aplicare a │ │an lucrări de │ │
│angajamentului.│Nerespectarea│extragere a │ │
│4.2** În │cerinţei │materialului │1│
│situaţia în │ │lemnos prin │ │
│care pe │ │lucrări de │ │
│suprafaţa unei │ │conservare, se │ │
│u.a. are loc un│ │exclude de la │ │
│fenomen ce │ │plată pentru │ │
│impune │ │anul de │ │
│recoltarea de │ │campanie în │ │
│produse │ │curs u.a. │ │
│accidentale I │ │respectivă, iar│ │
│sau II, lemnul │ │angajamentul │ │
│afectat va fi │ │rămâne în │ │
│extras în │ │desfăşurare. │ │
│condiţiile │ │ │ │
│legii. │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │Repetiţie │2│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │5│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │4.2. În cazul │ │
│ │ │în care într-o │ │
│ │ │u.a. din afara │ │
│ │ │zonei de │ │
│ │ │linişte are loc│ │
│ │ │un fenomen ce │ │
│ │ │impune │ │
│ │ │recoltarea de │1│
│ │ │produse │ │
│ │ │accidentale I │ │
│ │ │sau II şi │ │
│ │ │lemnul afectat │ │
│ │ │nu a fost │ │
│ │ │extras în │ │
│ │ │condiţiile │ │
│ │ │legii │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │Repetiţie │2│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │5│
├───────────────┴─────────────┴───────────────┴─┤
│* şi ** O lucrare se consideră executată │
│într-un an dacă aceasta se execută într-o │
│singură perioadă cuprinsă între 01.01 anul n – │
│31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a │
│putut fi exploatată în întregime până la data │
│de 31.12 a anului n şi stocul este reautorizat │
│la data de 01.01 a anului n+1 pentru extragerea│
│stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări │
│separate, cu condiţia ca durata de timp de la │
│începutul exploatării şi până la reprimirea │
│parchetului să nu depăşească 365 de zile │
│calendaristice. │
├───────────────┬─────────────┬───────────────┬─┤
│5.1*** Pe │ │ │ │
│suprafaţa din │ │5.1. În cazul │ │
│angajament care│ │în care într-o │ │
│nu face │ │u.a. din afara │ │
│obiectul │ │zonei de │ │
│constituirii │ │linişte pe │ │
│zonei de │ │perioada de │ │
│linişte se pot │ │derulare a │ │
│executa │ │angajamentului │ │
│lucrările │ │se intervine cu│ │
│prevăzute de │ │lucrări mai │ │
│amenajamentul │ │mult de o dată │ │
│silvic, │ │pe aceeaşi │ │
│avându-se în │ │u.a., cu │ │
│vedere ca pe │ │excepţia │ │
│perioada │ │cazului în care│ │
│angajamentului │ │este necesar să│ │
│să nu se │ │se efectueze │ │
│intervină cu │ │lucrări de │ │
│lucrări mai │ │împădurire, │ │
│mult de o dată │Nerespectarea│ajutorarea │ │
│pe aceeaşi │cerinţei │regenerărilor │1│
│u.a., cu │ │naturale, │ │
│excepţia │ │întreţinerea │ │
│cazului în care│ │culturilor şi a│ │
│este necesar să│ │seminţişurilor │ │
│se efectueze │ │până la │ │
│lucrări de │ │realizarea │ │
│împădurire, │ │stării de │ │
│ajutorarea │ │masiv, │ │
│regenerărilor │ │descopleşiri, │ │
│naturale, │ │degajări, │ │
│întreţinere a │ │depresaje şi │ │
│culturilor şi a│ │curăţiri, se │ │
│seminţişurilor │ │respinge de la │ │
│până la │ │plată pentru │ │
│realizarea │ │campania în │ │
│stării de │ │curs u.a. │ │
│masiv, │ │respectivă, iar│ │
│descopleşiri, │ │angajamentul │ │
│degajări, │ │rămâne în │ │
│depresaje şi │ │desfăşurare. │ │
│curăţiri. │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │ │ │
│5.2*** În │ │Repetiţie │2│
│situaţia în │ │ │ │
│care pe │ │ │ │
│suprafaţa unei │ ├───────────────┼─┤
│u.a. din afara │ │ │ │
│zonei de │ │Intenţie │5│
│linişte are loc│ │ │ │
│un fenomen ce │ │ │ │
│impune │ ├───────────────┼─┤
│recoltarea de │ │ │ │
│produse │ │5.2. În cazul │ │
│accidentale I │ │în care într-o │ │
│sau II (conform│ │u.a. din afara │ │
│definiţiei din │ │zonei de │ │
│Ordinul │ │linişte are loc│ │
│ministrului │ │un fenomen ce │ │
│agriculturii şi│ │impune │ │
│dezvoltării │ │recoltarea de │ │
│rurale nr. │ │produse │1│
│1.002/2016 │ │accidentale I │ │
│privind │ │sau II şi │ │
│aprobarea │ │lemnul afectat │ │
│schemei de │ │nu a fost │ │
│ajutor de stat │ │extras în │ │
│„Servicii de │ │condiţiile │ │
│silvomediu, │ │legii │ │
│servicii │ │ │ │
│climatice şi │ │ │ │
│conservarea │ ├───────────────┼─┤
│pădurilor“), cu│ │ │ │
│modificările şi│ │Repetiţie │2│
│completările │ │ │ │
│ulterioare, │ │ │ │
│lemnul afectat │ ├───────────────┼─┤
│va fi extras în│ │ │ │
│condiţiile │ │Intenţie │5│
│legii. │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────────┴─────────────┴───────────────┴─┤
│*** Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic │
│a se executa o singură dată la nivel de u.a. pe│
│perioada angajamentului se execută într-o │
│singură perioadă cuprinsă între 01.01 anul │
│n-31.12 anul n (condiţia se aplică inclusiv în │
│anul I de angajament). În cazul în care o │
│partidă nu a putut fi exploatată în întregime │
│până la data de 31.12 a anului n şi stocul este│
│reautorizat la data de 01.01 a anului n+1 │
│pentru extragerea stocului rămas, nu se │
│consideră a fi lucrări separate, cu condiţia ca│
│durata de timp de la începutul exploatării şi │
│până la reprimirea parchetului să nu depăşească│
│365 de zile calendaristice. În cazul │
│angajamentelor care se întind pe perioada a │
│două amenajamente, se va avea în vedere ca pe │
│u.a. pe care s-au executat lucrări în perioada │
│de aplicabilitate a primului amenajament să nu │
│se mai execute lucrările prevăzute în noul │
│amenajament pe perioada rămasă din angajament. │
├───────────────┬─────────────┬───────────────┬─┤
│ │ │1. Până la │ │
│ │ │expirarea │ │
│ │ │amenajamentului│ │
│ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │în care │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │întinde pe │ │
│ │ │perioada a două│ │
│ │ │amenajamente, │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │expirarea celor│ │
│ │ │două │ │
│ │ │amenajamente │ │
│ │ │silvice, │ │
│ │ │volumul rămas │ │
│ │ │de recoltat │ │
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │regenerare pe │ │
│ │ │toată suprafaţa│2│
│ │ │din angajament │ │
│ │ │scade până la │ │
│ │ │75% din volumul│ │
│ │ │rezultat din │ │
│ │ │înmulţirea │ │
│ │ │indicelui de │ │
│ │ │recoltare a │ │
│ │ │produselor de │ │
│ │ │igienă cu de │ │
│ │ │cinci ori │ │
│ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │angajament din │ │
│ │ │zona de linişte│ │
│ │ │şi de patru ori│ │
│ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │angajament din │ │
│ │ │afara zonei de │ │
│ │ │linişte. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │2. Până la │ │
│6. Respectarea │ │expirarea │ │
│volumului rămas│ │amenajamentului│ │
│de recoltat │ │sau, în cazul │ │
│prin tăieri de │ │în care │ │
│regenerare la │ │angajamentul se│ │
│nivel de UP │ │întinde pe │ │
│Până la │ │perioada a două│ │
│expirarea │ │amenajamente, │ │
│amenajamentului│ │până la │ │
│sau, în cazul │ │expirarea celor│ │
│în care │ │două │ │
│angajamentul se│ │amenajamente │ │
│întinde pe │ │silvice, │ │
│perioada a două│ │volumul rămas │ │
│amenajamente, │ │de recoltat │ │
│până la │ │prin tăieri de │ │
│expirarea celor│ │regenerare pe │ │
│două │ │toată suprafaţa│3│
│amenajamente │ │din angajament │ │
│silvice, │ │este între │ │
│volumul rămas │ │50%-75% din │ │
│de recoltat │Nerespectarea│volumul │ │
│prin tăieri de │cerinţei │rezultat din │ │
│regenerare pe │ │înmulţirea │ │
│toată suprafaţa│ │indicelui de │ │
│din angajament │ │recoltare a │ │
│trebuie să fie │ │produselor de │ │
│egal cel puţin │ │igienă cu de │ │
│cu volumul │ │cinci ori │ │
│rezultat din │ │suprafaţa din │ │
│înmulţirea │ │angajament din │ │
│indicelui de │ │zona de linişte│ │
│recoltare a │ │şi de patru ori│ │
│produselor de │ │suprafaţa din │ │
│igienă cu de │ │angajament din │ │
│cinci ori │ │afara zonei de │ │
│suprafaţa din │ │linişte. │ │
│angajament din │ ├───────────────┼─┤
│zona de linişte│ │3. Până la │ │
│şi de patru ori│ │expirarea │ │
│suprafaţa din │ │amenajamentului│ │
│angajament din │ │sau, în cazul │ │
│afara zonei de │ │în care │ │
│linişte. │ │angajamentul se│ │
│ │ │întinde pe │ │
│ │ │perioada a două│ │
│ │ │amenajamente, │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │expirarea celor│ │
│ │ │două │ │
│ │ │amenajamente │ │
│ │ │silvice, │ │
│ │ │volumul rămas │ │
│ │ │de recoltat │ │
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │regenerare pe │ │
│ │ │toată suprafaţa│4│
│ │ │din angajament │ │
│ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │din volumul │ │
│ │ │rezultat din │ │
│ │ │înmulţirea │ │
│ │ │indicelui de │ │
│ │ │recoltare a │ │
│ │ │produselor de │ │
│ │ │igienă cu de │ │
│ │ │cinci ori │ │
│ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │angajament din │ │
│ │ │zona de linişte│ │
│ │ │şi de patru ori│ │
│ │ │suprafaţa din │ │
│ │ │angajament din │ │
│ │ │afara zonei de │ │
│ │ │linişte. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │ │3│
│ │ │ │/│
│ │ │Repetiţie │4│
│ │ │ │/│
│ │ │ │5│
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │7│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │1. Până la │ │
│ │ │expirarea │ │
│ │ │amenajamentului│ │
│ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │în care │ │
│7. Respectarea │ │angajamentul se│ │
│volumului rămas│ │întinde pe │ │
│de recoltat │ │perioada a două│ │
│prin tăieri de │ │amenajamente, │ │
│conservare │ │până la │ │
│Până la │ │expirarea celor│ │
│expirarea │ │două │ │
│amenajamentului│ │amenajamente │ │
│sau, în cazul │ │silvice, │ │
│în care │ │volumul rămas │ │
│angajamentul se│ │de recoltat │ │
│întinde pe │ │prin tăieri de │3│
│perioada a două│ │conservare pe │ │
│amenajamente, │ │toată suprafaţa│ │
│până la │ │scade până la │ │
│expirarea celor│ │75% din volumul│ │
│două │ │aferent a cinci│ │
│amenajamente │ │posibilităţi │ │
│silvice, │ │anuale de │ │
│volumul rămas │Nerespectarea│recoltare a │ │
│de recoltat │cerinţei │masei lemnoase │ │
│prin tăieri de │ │prin tăieri de │ │
│conservare pe │ │conservare │ │
│toată suprafaţa│ │prevăzute în │ │
│din angajament │ │amenajamentul │ │
│trebuie să fie │ │sau │ │
│egal cu cel │ │amenajamentele │ │
│puţin cinci │ │silvice │ │
│posibilităţi │ │(cumulate). │ │
│anuale de │ ├───────────────┼─┤
│recoltare a │ │2. Până la │ │
│masei lemnoase │ │expirarea │ │
│prin tăieri de │ │amenajamentului│ │
│conservare │ │sau, în cazul │ │
│prevăzute în │ │în care │ │
│amenajamentul │ │angajamentul se│ │
│sau │ │întinde pe │ │
│amenajamentele │ │perioada a două│4│
│silvice │ │amenajamente, │ │
│(cumulate). │ │până la │ │
│ │ │expirarea celor│ │
│ │ │două │ │
│ │ │amenajamente │ │
│ │ │silvice, │ │
│ │ │volumul rămas │ │
│ │ │de recoltat │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │conservare pe │ │
│ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │din angajament │ │
│ │ │este între │ │
│ │ │50%-75% din │ │
│ │ │volumul aferent│ │
│ │ │a cinci │ │
│ │ │posibilităţi │ │
│ │ │anuale de │4│
│ │ │recoltare a │ │
│ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │conservare │ │
│ │ │prevăzute în │ │
│ │ │amenajamentul │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │amenajamentele │ │
│ │ │silvice │ │
│ │ │(cumulate). │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │3. Până la │ │
│ │ │expirarea │ │
│ │ │amenajamentului│ │
│ │ │sau, în cazul │ │
│ │ │în care │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │întinde pe │ │
│ │ │perioada a două│ │
│ │ │amenajamente, │ │
│ │ │până la │ │
│ │ │expirarea celor│ │
│ │ │două │ │
│ │ │amenajamente │ │
│ │ │silvice, │ │
│ │ │volumul rămas │ │
│ │ │de recoltat │ │
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │conservare pe │5│
│ │ │toată suprafaţa│ │
│ │ │din angajament │ │
│ │ │scade sub 50% │ │
│ │ │din volumul │ │
│ │ │aferent a cinci│ │
│ │ │posibilităţi │ │
│ │ │anuale de │ │
│ │ │recoltare a │ │
│ │ │masei lemnoase │ │
│ │ │prin tăieri de │ │
│ │ │conservare │ │
│ │ │prevăzute în │ │
│ │ │amenajamentul │ │
│ │ │sau │ │
│ │ │amenajamentele │ │
│ │ │silvice │ │
│ │ │(cumulate). │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │ │4│
│ │ │ │/│
│ │ │Repetiţie │5│
│ │ │ │/│
│ │ │ │6│
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │7│
├───────────────┴─────────────┴───────────────┴─┤
│Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la │
│colectarea lemnului din rărituri │
├───────────────┬─────────────┬─────────────────┤
│ │ │Nu este permisă │
│1. Poate fi │ │deschiderea │
│aplicat doar │ │angajamentului │
│adiţional la │- │pentru pachetul │
│pachetul 1. │ │2, dacă nu │
│ │ │optează şi pentru│
│ │ │pachetul 1. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┬─┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │echipamentele │ │
│ │ │utilizate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │colectare a │ │
│ │ │materialului │ │
│ │ │lemnos pe u.a. │3│
│ │ │a căror │ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │cumulată este │ │
│ │ │mai mică de 15%│ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pădure aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │echipamentele │ │
│ │ │utilizate │ │
│2. Adoptând │ │pentru │ │
│acest pachet, │ │efectuarea │ │
│solicitantul │ │lucrărilor de │ │
│sprijinului │ │colectare a │ │
│exploatează │Nerespectarea│materialului │ │
│materialul │cerinţei │lemnos pe u.a. │4│
│lemnos provenit│privind │a căror │ │
│din rărituri │echipamentele│suprafaţă │ │
│folosind │utilizate │cumulată este │ │
│exclusiv │pentru │între 15% şi │ │
│atelaje la │efectuarea │30% din │ │
│operaţiile de │lucrărilor de│suprafaţa │ │
│adunat, scos şi│colectare a │totală de │ │
│apropiat pe │materialului │pădure aflată │ │
│suprafaţa ce │lemnos │sub angajament │ │
│face obiectul │ │prin acest │ │
│angajamentului,│ │pachet. │ │
│până la │ ├───────────────┼─┤
│platforma │ │Nerespectarea │ │
│primară. │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │echipamentele │ │
│ │ │utilizate │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │colectare a │ │
│ │ │materialului │ │
│ │ │lemnos pe u.a. │5│
│ │ │a căror │ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │cumulată este │ │
│ │ │mai mare de 30%│ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pădure aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │ │4│
│ │ │ │/│
│ │ │Repetiţie │5│
│ │ │ │/│
│ │ │ │6│
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │7│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┴─┤
│ │ │În cazul în care │
│ │ │se constată │
│ │ │depăşirea │
│ │ │suprafeţei │
│ │ │reprezentând │
│ │ │jumătate din │
│ │ │suprafaţa totală │
│3. La nivel de │ │a u.a. prevăzute │
│UP, suma │ │cu lucrări de │
│suprafeţelor de│ │rărituri în │
│parcurs cu │ │Planul lucrărilor│
│lucrări de │ │de îngrijire/ │
│rărituri a u.a.│ │rărituri, │
│selectate nu │ │aferente │
│poate depăşi │ │suprafeţei care │
│jumătate din │ │face obiectul │
│suprafaţa │ │cererii de │
│totală a u.a. │Nerespectarea│sprijin/plată, │
│prevăzute cu │cerinţei │valoarea plăţii │
│lucrări de │ │se limitează la │
│rărituri în │ │maximum jumătate │
│Planul │ │din suprafaţa │
│lucrărilor de │ │totală a u.a. │
│îngrijire/ │ │prevăzute cu │
│rărituri, │ │lucrări de │
│aferente │ │rărituri în │
│suprafeţei care│ │Planul lucrărilor│
│face obiectul │ │de îngrijire/ │
│cererii de │ │rărituri, │
│sprijin/plată. │ │aferente │
│ │ │suprafeţei care │
│ │ │face obiectul │
│ │ │cererii de │
│ │ │sprijin/plată, │
│ │ │fără aplicarea │
│ │ │sancţiunilor de │
│ │ │supradeclarare. │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┬─┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │colectare care │ │
│ │ │trebuie să │ │
│4. Lucrările de│ │cuprindă cel │ │
│colectare │ │puţin operaţia │ │
│trebuie să │ │de adunat şi │ │
│cuprindă cel │ │una sau │ │
│puţin operaţia │ │amândouă din │ │
│de adunat şi │Nerespectarea│operaţiile de │1│
│una sau │cerinţei │scos şi │ │
│amândouă din │ │apropiat cu │ │
│operaţiile de │ │atelaje în u.a.│ │
│scos şi │ │selectate a │ │
│apropiat cu │ │căror suprafaţă│ │
│atelaje. │ │cumulată este │ │
│ │ │mai mică de 15%│ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pădure aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │colectare, care│ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │de adunat şi │ │
│ │ │una sau │ │
│ │ │amândouă din │ │
│ │ │operaţiile de │ │
│ │ │scos şi │2│
│ │ │apropiat cu │ │
│ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │selectate, a │ │
│ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │cumulată este │ │
│ │ │între 15% şi │ │
│ │ │30% din │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pădure aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Nerespectarea │ │
│ │ │cerinţei │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │efectuarea │ │
│ │ │lucrărilor de │ │
│ │ │colectare care │ │
│ │ │trebuie să │ │
│ │ │cuprindă cel │ │
│ │ │puţin operaţia │ │
│ │ │de adunat şi │ │
│ │ │una sau │ │
│ │ │amândouă din │ │
│ │ │operaţiile de │3│
│ │ │scos şi │ │
│ │ │apropiat cu │ │
│ │ │atelaje în u.a.│ │
│ │ │selectate, a │ │
│ │ │căror suprafaţă│ │
│ │ │cumulată este │ │
│ │ │mai mare de 30%│ │
│ │ │din suprafaţa │ │
│ │ │totală de │ │
│ │ │pădure aflată │ │
│ │ │sub angajament │ │
│ │ │prin acest │ │
│ │ │pachet. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │ │2│
│ │ │ │/│
│ │ │Repetiţie │3│
│ │ │ │/│
│ │ │ │4│
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie │6│
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│5. Suprafaţa │ │ │ │
│anuală pentru │ │Suprafaţa │ │
│care se poate │ │anuală pentru │ │
│solicita │ │care solicită │ │
│sprijin este de│ │sprijin este │ │
│20% din │ │mai mică decât │ │
│suprafaţa │ │10% sau mai │2│
│selectată (+/ │ │mare decât 30% │ │
│-10%)*. │ │din suprafaţa │ │
│*Această │ │totală angajată│ │
│sancţiune se │Nerespectarea│/selectată │ │
│aplică numai în│cerinţei │pentru pachetul│ │
│cazul în care │ │2. │ │
│beneficiarul, │ │ │ │
│conform cererii│ ├───────────────┼─┤
│de sprijin/ │ │ │ │
│plată, avea │ │Repetiţie │3│
│obligaţia │ │ │ │
│respectării │ ├───────────────┼─┤
│acestei │ │ │ │
│cerinţe. │ │Intenţie │6│
│ │ │ │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │1. Distanţa de │ │
│ │ │colectare │ │
│ │ │pentru o u.a. │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │solicită │1│
│ │ │sprijin este │ │
│ │ │cuprinsă între │ │
│ │ │75 m şi 100 m │ │
│ │ │şi/sau 1.000 m │ │
│ │ │şi 1.250 m. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │2. Distanţa de │ │
│6. Distanţa de │ │colectare │ │
│colectare │ │pentru o u.a. │ │
│pentru care se │ │pentru care se │ │
│solicită │ │solicită │2│
│sprijin trebuie│ │sprijin este │ │
│să fie de │Nerespectarea│cuprinsă între │ │
│minimum 100 m, │cerinţei │50 m şi 75 m şi│ │
│iar cea maximă │privind │/sau 1.250 m şi│ │
│de 1.000 m; │distanţa │1.500 m. │ │
│distanţa de │minimă şi ├───────────────┼─┤
│colectare va fi│maximă de │3. Distanţa de │ │
│precizată în │colectare │colectare │ │
│documentele │ │pentru care se │ │
│privind │ │solicită │3│
│organizarea │ │sprijin este │ │
│lucrărilor de │ │mai mică de 50 │ │
│exploatare. │ │m şi/sau mai │ │
│ │ │mare 1.500 m. │ │
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │ │2│
│ │ │ │/│
│ │ │Repetiţie │3│
│ │ │ │/│
│ │ │ │4│
│ │ ├───────────────┼─┤
│ │ │Intenţie. Se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │6│
│ │ │în anii │ │
│ │ │anteriori. │ │
├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─┤
│ │ │ │ │
│7. *Atelajele │ │ │ │
│vor fi folosite│ │ │ │
│avându-se în │ │Volumul │ │
│vedere ca │ │arborelui mediu│ │
│volumul │ │colectat este │ │
│arborelui mediu│ │cu până la 30% │2│
│colectat să fie│ │mai mare de 0,3│ │
│de cel mult 0,3│ │mc, în anul de │ │
│m^3. │ │cerere. │ │
│*) În situaţia │ │ │ │
│în care, după │ │ │ │
│constituirea │ │ │ │
│actului de │ ├───────────────┼─┤
│punere în │ │ │ │
│valoare (APV) │ │ │ │
│conform │ │ │ │
│Hotărârii │ │Volumul │ │
│Guvernului nr. │ │arborelui mediu│ │
│715/2017 pentru│ │colectat este │ │
│aprobarea │ │cu 30-50% mai │3│
│Regulamentului │ │mare de 0,3 mc,│ │
│de valorificare│ │în anul de │ │
│a masei │ │cerere. │ │
│lemnoase din │ │ │ │
│fondul │ │ │ │
│forestier │ │ │ │
│proprietate │ ├───────────────┼─┤
│publică, se │ │ │ │
│constată că în │ │ │ │
│u.a. respectivă│ │ │ │
│volumul │Nerespectarea│Volumul │ │
│arborelui mediu│cerinţei │arborelui mediu│ │
│este mai mare │ │colectat este │ │
│decât 0,3 m^3 │ │cu peste 50% │4│
│sau distanţa de│ │mai mare de 0,3│ │
│colectare nu se│ │mc, în anul de │ │
│încadrează în │ │cerere. │ │
│limitele de la │ │ │ │
│pct. 6, │ │ │ │
│beneficiarul │ │ │ │
│poate solicita │ ├───────────────┼─┤
│înlocuirea │ │ │ │
│(numai în │ │ │ │
│perioada de │ │ │ │
│depunere a │ │ │3│
│cererilor de │ │ │/│
│plată) sau │ │Repetiţie │4│
│excluderea │ │ │/│
│acestei u.a. │ │ │5│
│din lista u.a. │ │ │ │
│selectate │ │ │ │
│pentru Pachetul│ │ │ │
│2. Informaţia │ ├───────────────┼─┤
│privind volumul│ │ │ │
│arborelui mediu│ │ │ │
│se regăseşte în│ │ │ │
│APV întocmit de│ │Intenţie. Se │ │
│către ocolul │ │recuperează │ │
│silvic anterior│ │sumele plătite │6│
│efectuării │ │în anii │ │
│lucrării de │ │anteriori. │ │
│rărituri. │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└───────────────┴─────────────┴───────────────┴─┘
    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 mai a fiecărui an calendaristic potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 31 mai. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    Pentru cererile de sprijin/plată depuse în anii 2017 şi 2018, termenul de depunere al acestora a fost 15 iunie, fără penalizări.
    Prin Cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar, beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/Gărzile Forestiere din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
    - a informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată;
    – a notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau
    – au fost constatate nereguli în urma controlului.

    Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate/pachetului 2 atrage recuperarea sumelor acordate în anul/anii anteriori.
    Beneficiarul poate solicita, până la data de 31 mai a anului de cerere de sprijin/plată, modificări privind suprafeţele solicitate pentru Pachet 1/Pachet 2, suprafeţe zone de linişte/în afara zonei de linişte, tipul funcţional/categoria funcţională, procente suprafeţe Pachet 2, valori publice estimate şi alte elemente care determină eligibilitatea cererii de sprijin/plată.

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    – dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    – dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

    E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea unică va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea unică de plată cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care o deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre scheme/măsuri de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la Primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului.
    Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    F. Sancţiuni suplimentare
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament:
    - dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent;
    – dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016