Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.488 din 29 decembrie 2017  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.488 din 29 decembrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1040 din 29 decembrie 2017
    Având în vedere dispoziţiile art. 167 şi 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul dispoziţiilor art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, şi ministrul finanţelor publice emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Referat privind soluţionarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 2;
    b) Decizie de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 3;
    c) Decizie de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) Proces-verbal privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut în anexa nr. 5;
    e) Borderou privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora, prevăzut în anexa nr. 6;
    f) Evidenţa cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire, prevăzută în anexa nr. 7;
    g) Dispoziţie de restituire a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat, prevăzută în anexa nr. 8;
    h) Dispoziţie de respingere a cererii privind confirmarea plăţii efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, prevăzută în anexa nr. 9;
    i) Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna …../Situaţia centralizatoare a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna ….., prevăzută în anexa nr. 10.


    ART. 3
    Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Ionuţ Mişa

    ANEXA 1

    NORMA

    ANEXA 2

    ANTET^1)
──────────
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────
    Nr. ........ data ..................
    Aprob,
    Conducătorul organului fiscal,
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ..........................................
    REFERAT
    privind soluţionarea cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială
    pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
    provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
    În baza:
    - art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1, 3, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare,

    şi având în vedere Cererea de restituire nr. ......... din data de .............., depusă de către ..................., CIF ......................, însoţită de următoarea documentaţie:
    1. Documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, în copie;
    2. Copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare;
    3. Hotărârea judecătorească nr. ...../............ emisă de ........................,
    propunem aprobarea restituirii sumei de ........... lei, reprezentând^2):
──────────
    ^2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.
──────────
    ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
    ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
    ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
    ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;
    ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ......................... .

    Suma aprobată la restituire, precum şi dobânda aferentă calculată potrivit legii şi celelalte cheltuieli băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi cheltuielile ocazionate de executarea silită se compensează de către organul fiscal central competent cu eventualele obligaţii fiscale restante existente în evidenţa pe plătitor până la data restituirii.
    Suma aprobată la restituire va fi plătită în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare.
    Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.
    Şeful compartimentului,
    ………………………………
    Semnătura
    ……………………….
    Întocmit la data de
    .......................
    Inspector,
    .......................

    ANEXA 3

    ANTET^1)
──────────
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────

    Nr. ........ din ..................
    Către: .................................................................
                   (denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)
    Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul .................
    Cod de identificare fiscală ................................
    DECIZIE
    de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială
    pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
    provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
    În baza dispoziţiilor art. 1, 3, 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cererii de restituire nr. ............. din data ............., sa stabilit suma aprobată la restituire în cuantum de ...... lei.
    Suma aprobată la restituire reprezintă^2):
──────────
    ^2) Va fi indicat tipul sumei aprobate la restituire.
──────────
    ( ) taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
    ( ) taxă pe poluare pentru autovehicule;
    ( ) taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;
    ( ) cheltuieli de judecată stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................;
    ( ) alte sume stabilite prin Hotărârea judecătorească nr. ...../...... emisă de ........................ .

    1. Restituirea sumei aprobate se efectuează în cadrul termenelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare. Pentru sumele cuvenite la restituire se calculează dobânzi pe perioada cuprinsă între data perceperii taxei/timbrului şi data restituirii.
    2. Pentru sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, dobânda se calculează în temeiul prevederilor art. 182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.
    În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele aprobate la restituire, precum şi dobânda aferentă calculată potrivit legii şi celelalte cheltuieli băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, inclusiv cheltuielile ocazionate de executarea silită, vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele .....................
    Data ................................................
    Semnătura ......................................
    L.S.

    ANEXA 4

    ANTET^1)
──────────
    ^1) Se vor trece: sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────
    Nr. ........ din ..................
    Către: .................................................................
                   (denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)
    Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................
    Cod de identificare fiscală ................................
    DECIZIE
    de respingere a cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială
    pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule,
    taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, şi ale Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.488/3.198/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule,
    având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ..........................,
    luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în actele normative mai sus invocate, se respinge cererea de restituire a sumelor solicitate.
    Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de restituire sunt următoarele:
    ...................................................................................
    Temeiul de drept:
    ...................................................................................
    Împotriva prezentei decizii cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura ............................
    LS

    ANEXA 5

    ANTET^1)
──────────
    ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────
    Nr. ........ din ..................
    Către: .................................................................
                   (denumirea/numele şi prenumele contribuabilului)
    Adresa: localitatea ................., str. ............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................
    Cod de identificare fiscală ................................
    PROCES-VERBAL
    privind calculul dobânzilor aferente sumelor reprezentând taxa specială pentru
    autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante
    provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare, pentru contribuabilul ........................................., având C.N.P./C.U.I. ......................., cu domiciliul/domiciliul fiscal în localitatea ...................................., str. ......................................... nr. ......., bl. ..........., sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ............................, s-a procedat la calculul dobânzilor aferente
    sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, astfel:

┌──────┬──────────┬──────────────────────┬────────┬────────────────┐
│ │ │Perioada pentru care │ │ │
│ │ │s-a calculat dobânda │ │ │
│ │ ├──────────┬───────────┤ │ │
│Natura│Suma │ │Data │Nivelul │Cuantumul │
│sumei^│aprobată │Data de la│compensării│dobânzii│dobânzilor │
│2) │pentru │care se │/ │^4) │cuvenite │
│ │restituire│calculează│restituirii│ │contribuabilului│
│ │ │dobânda^3)│sumei │ │ │
│ │ │ │aprobate la│ │ │
│ │ │ │restituire │ │ │
├──────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤
├──────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────┼────────────────┤
└──────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────┴────────────────┘


──────────
    ^2) Se va menţiona natura sumelor pentru care se face calculul dobânzilor.
    ^3) Data de la care se calculează dobânda este data la care solicitantul a plătit taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, după caz, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.
    ^4) Se va menţiona nivelul dobânzii prevăzut de art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 0,02% pentru fiecare zi, sau astfel cum este stabilit de instanţa judecătorească.
──────────
    În situaţia în care se constată existenţa unor obligaţii fiscale restante stabilite în sarcina contribuabilului care solicită restituirea, sumele stabilite prin prezentul proces-verbal vor fi diminuate cu obligaţiile fiscale restante, care vor fi stinse prin compensare potrivit legii.
    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestaţie la organul fiscal emitent al actului administrativ atacat în conformitate cu prevederile art. 268 şi 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 270 al aceluiaşi act normativ.
    Conducătorul organului fiscal
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ..........................................
    L.S.

    ANEXA 6

    ANTET^1)
──────────
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────
    Nr. ........ din ..........
    BORDEROU
    privind programarea plăţii sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule,
    taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
    şi timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a dobânzilor aferente acestora

┌────┬────────┬──────┬───────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Sumele rămase de │ │
│ │ │ │restituit după │ │
│ │ │ │eventualele │Data │
│ │Nume şi │ │compensări - lei - │plăţii │
│Nr. │prenume/│C.I.F.├─────────┬─────────┤sumei │
│crt.│denumire│ │Suma de │Suma de │rămase de│
│ │ │ │restituit│restituit│restituit│
│ │ │ │din taxă/│din │^2) │
│ │ │ │timbru │dobânda │ │
│ │ │ │ │calculată│ │
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤
├────┼────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┤
└────┴────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┘


──────────
    ^2) Se va menţiona data programată pentru virarea sumelor cuvenite contribuabilului.
──────────
    Conducătorul organului fiscal,
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ..........................................
    L.S.
    Şeful compartimentului,
    …………………………..
    Semnătura
    …………………………..
    Întocmit la data de
    .......................
    Inspector,
    ....................... .

    ANEXA 7

    EVIDENŢA
    cererilor de restituire şi a sumelor aprobate la restituire
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    A - Numele şi prenumele/Denumirea solicitantului
    B - Codul de identificare fiscală
    C - Tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire^1)
──────────
    ^1) Se va menţiona natura sumei aprobate la restituire, respectiv:
    – taxă pe poluare pentru autovehicule;
    – taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule;
    – taxă pe emisiile poluante provenite de la autovehicule;
    – timbrul de mediu pentru autovehicule;
    – taxă neutilizată;
    – diferenţe de sume plătite;
    – valoarea reziduală a timbrului;
    – cheltuieli băneşti;
    – alte cheltuieli ocazionate de executarea silită;
    – actualizarea sumelor restituite cu indicele preţurilor de consum;
    – dobânda cuvenită contribuabilului.

──────────

    D - Nr. documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
    E - Data documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire
    F - Suma totală aprobată la restituire potrivit documentului prin care aceasta a fost stabilită^2)
──────────
    ^2) Se va menţiona tipul documentului prin care s-a stabilit suma aprobată la restituire, astfel cum a fost stabilit prin actele normative în vigoare la momentul stabilirii acesteia.
──────────
    F1 ... F5 - sume aferente fiecărei tranşe^3), din care:
──────────
    ^3) Se vor păstra informaţiile existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
──────────

    F1.1 - suma aferentă tranşei I, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz^4)
──────────
    ^4) Se va menţiona cuantumul aferent fiecărei tranşe din graficul tranşelor anuale aprobate la restituire.
──────────

    F1.2 - suma aferentă tranşei I actualizată cu IPC^5)
    F1.3 - dobânda aferentă tranşei I^5)
──────────
    ^5) Se vor menţiona sumele stabilite prin Procesul-verbal privind actualizarea sumelor stabilite de instanţele judecătoreşti cu indicele preţurilor de consum, precum şi calculul dobânzilor cuvenite contribuabililor.
──────────

    .........................................
    F5.1 - suma aferentă tranşei V, reprezentând 20% din: taxă + cheltuieli de judecată + alte sume, după caz
    F5.2 - suma aferentă tranşei V actualizată cu IPC
    F5.3 - dobânda aferentă tranşei V
    F6 - suma rămasă de restituit^6), din care:
──────────
    ^6) Se vor menţiona sumele rămase de restituit potrivit art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu completările ulterioare.
──────────

    F6.1. - suma rămasă de restituit din taxă/timbru
    F6.2. - dobânda aferentă sumei rămase de restituit din taxă/timbru

    G - Instituţia care a restituit (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală/Administraţia Fondului pentru Mediu)
    H - Numărul şi data documentului de plată
    I - Cuantumul sumei achitate
    J - Nr.
    K - Data
    L - Marca
    M - Tipul/Varianta
    N - Anul fabricaţiei
    O - Nr. de înmatriculare
    P - Nr. de identificare
    R - Seria cărţii de identitate

┌────┬─┬─┬───────────┬──────────┬───────────────┬──┬──┬──┬──┬────────┬─────────────────┬────────┬─────┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │Natura │Datele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cereri de │sumei │identificare │ │ │ │ │F1 │................ │F5 │F6 │ │ │ │
│Nr. │ │ │restituire │aprobate │ale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│crt.│A│B│ │la │autovehiculelor│C │D │E │F │ │ │ │ │G │H │I │
│ │ │ ├─────┬─────┤restituire├─┬─┬─┬─┬───┬───┤ │ │ │ ├──┬──┬──┼─────┬─────┬─────┼──┬──┬──┼──┬──┤ │ │ │
│ │ │ │J │K │^1) │L│M│N│O│P │R │ │ │ │ │F │F │F │... │... │... │F │F │F │F │F │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11│12│13│ │ │ │51│52│53│61│62│ │ │ │
├────┼─┼─┼─────┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│0 │1│2│3 │4 │5 │6│7│8│9│10 │11 │12│13│14│15│16│17│18│19 │20 │21 │22│23│24│25│26│27│28│29│
├────┼─┼─┼─────┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼─┼─┼─────┼─────┼──────────┼─┼─┼─┼─┼───┼───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┼─────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
└────┴─┴─┴─────┴─────┴──────────┴─┴─┴─┴─┴───┴───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┴─────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘    ANEXA 8

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Sediul: localitatea ...................., str. ................. nr. ..., judeţul/sectorul .....................
    Nr. ................ din data de .........
    DISPOZIŢIE DE RESTITUIRE
    a unor sume reprezentând taxă pe poluare pentru autovehicule, taxă pentru emisiile poluante
     provenite de la autovehicule sau timbrul de mediu pentru autovehicule, plătite eronat
    În baza Cererii nr. ............ din data de ..................... a solicitantului ..........................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ....................................., str. .................................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................................., având CIF ................................., înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............ din data de ................, au fost efectuate verificări cu privire la plata taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule, încasată cu documentul de plată ............ nr. ............... din data de ............, în sumă de ................ lei.
    În urma verificărilor se certifică dreptul de creanţă al solicitantului pentru suma totală de ............. lei şi se dispune restituirea acesteia.
    Suma achitată eronat a fost transferată din contul ...............................*) în contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“, din care organul fiscal competent dispune restituirea efectivă a sumei către solicitant, potrivit legii.
──────────
    *) Se înscrie contul Administraţiei Fondului pentru Mediu în care a fost virată/virat eronat taxa/timbrul.
──────────
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura
    L.S.
    Verificat
    Funcţia .......................
    Numele şi prenumele ...........
    Data ………….
    Semnătura ………………..
    Întocmit
    Funcţia ……………
    Numele şi prenumele ................
    Data ..........................
    Semnătura ..........................

    ANEXA 9

    Administraţia Fondului pentru Mediu
    Sediul: localitatea ...................., str. ................. nr. ..., judeţul/sectorul .....................
    Nr. ................ din data de .........
    DISPOZIŢIE DE RESPINGERE
    a cererii privind confirmarea plăţii efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule,
    taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
    sau timbrului de mediu pentru autovehicule
    În baza cererii solicitantului .................................................., cu sediul/domiciliul în localitatea ........................................., str. ..................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ....., judeţul/sectorul ................................., având CIF ................................., înregistrată la Administraţia Fondului pentru Mediu cu nr. ............ din data de ................, prin care solicitaţi confirmarea plăţii efectuate eronat a taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, virată cu documentul de plată ............ nr. ............... din data de ............, în sumă de ................ lei, vă comunicăm că, drept urmare a verificărilor efectuate, s-a constatat că plata efectuată de dumneavoastră nu a fost înregistrată în conturile Administraţiei Fondului pentru Mediu, fapt pentru care cererea depusă de dumneavoastră se respinge.
    Conducătorul Administraţiei Fondului pentru Mediu,
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura
    L.S.
    Verificat
    Funcţia .......................
    Numele şi prenumele ...........
    Data ..........................
    Semnătura .....................
    Întocmit
    Funcţia ……………
    Numele şi prenumele ………….
    Data ………..
    Semnătura ..........................

    ANEXA 10

    ANTET ^1)
──────────
    ^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal emitent al prezentului act administrativ.
──────────
    Nr. ........ din ..........
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare
     pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, emise în săptămâna …..
    SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
    a deciziilor de soluţionare a cererilor privind restituirea sumelor reprezentând
    timbrul de mediu pentru autovehicule, emise în săptămâna .....

┌────┬────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┐
│ │ │Nr. decizii│ │ │Codul │
│ │Organ │de │Suma │Denumirea │IBAN al │
│Nr. │fiscal │soluţionare│aprobată │unităţii │contului│
│crt.│central^│a cererii │la │Trezoreriei│în care │
│ │2) │privind │restituire│Statului │se │
│ │ │restituirea│ │ │virează │
│ │ │emise │ │ │suma │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │Subtotal│ │ │ │ │
│ │^3) │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┘


──────────
    ^2) Se va completa de către Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, administraţiile pentru contribuabilii mijlocii constituite la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice, Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti, administraţiile finanţelor publice ale sectoarelor 1-6 sau administraţiile judeţene ale finanţelor publice, după caz. Situaţia centralizatoare întocmită de administraţiile judeţene ale finanţelor publice cuprinde rânduri pentru fiecare organ fiscal central competent din subordine.
    ^3) Va cuprinde subtotaluri ale sumelor solicitate Administraţiei Fondului pentru Mediu pe fiecare unitate de Trezorerie a Statului la care se vor vira sumele reprezentând restituiri/compensări în contul 51.I.16.09.00 „disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“ al cărui cod IBAN este înscris în coloana 5, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
──────────
    Conducătorul organului fiscal,
    Numele şi prenumele .........................
    Semnătura ..........................................
    L.S.
    Şeful compartimentului,
    .......................
    Semnătura
    .......................
    Întocmit la data de
    ……………….
    Inspector,
    ……………………..
    NOTĂ:
    Situaţia centralizatoare se completează atât pentru sumele reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cât şi pentru sumele reprezentând dobânzi şi alte cheltuieli băneşti stabilite de instanţele judecătoreşti
    Situaţia centralizatoare se întocmeşte separat pentru sumele reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi separat pentru timbrul de mediu pentru autovehicule.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016