Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.474 din 5 august 2021  privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european  şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.474 din 5 august 2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 779 din 12 august 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. IM 6.726 din 4.08.2021 al Direcţiei relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere dispoziţiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înţeles:
    a) DRPAERI - Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    b) MAE - Ministerul Afacerilor Externe;
    c) RP RO - Reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană la Bruxelles;
    d) SM - state membre;
    e) mandat - poziţie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene şi a altor structuri ale Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu în domeniile de competenţă ale Ministerului Sănătăţii. Mandatul poate conţine, după caz, şi eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere la reuniuni;
    f) mandat general - poziţia de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru proiectele de acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, precum şi pentru propunerile de acte de punere în aplicare a unor acte juridice ale Uniunii Europene cu caracter obligatoriu, în cazul în care implicaţiile economice, sociale sau de mediu ale acestora au o importanţă majoră sau privesc mai multe domenii sectoriale.
    Poziţia Ministerului Sănătăţii pe o chestiune care necesită elaborarea unui mandat general se aprobă de ministru şi urmează procedura de adoptare conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene;

    g) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activităţile desfăşurate pe parcursul deplasării. Modelul raportului de deplasare este prevăzut în anexa nr. 4;
    h) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României susţinute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel european, documentele europene care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor şi copii ale rapoartelor de deplasare, precum şi eventualele poziţii ale altor SM transmise, în vederea continuării dezbaterilor;
    i) propunere de nominalizare - referatul întocmit de către structura de specialitate/autoritatea competentă/instituţia competentă, adresat DRPAERI, prin care se propune participarea unuia sau mai multor experţi la un grup de lucru/o reuniune la nivel european sau rezoluţia directorului structurii de specialitate aplicată în scris pe agenda originală a reuniunii;
    j) coordonatorul de dosar tematic - persoana desemnată care gestionează, monitorizează şi transmite mandatul.

    (2) Mandatul se completează conform anexei nr. 5 şi trebuie să conţină următoarele elemente:
    a) descrierea pe scurt a temei aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene şi a altor structuri ale Uniunii Europene, a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie;
    b) prezentarea pe scurt a actelor juridice ale Uniunii Europene aflate în vigoare la nivel european şi a altor angajamente internaţionale asumate anterior de partea română în domeniul respectiv;
    c) impactul economic, social sau de mediu asupra României în cazul temelor aflate pe agendă;
    d) obiectivele României în raport cu tema aflată pe agenda Consiliului Uniunii Europene, a Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau a comitetelor constituite potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 182/2011;
    e) limitele ce pot fi acceptate de România în procesul de negociere;
    f) eventuale poziţii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene şi ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;
    g) lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act al Uniunii Europene, precum şi o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea respectivului proiect de act al Uniunii Europene.


    ART. 2
    (1) Se aprobă grupurile tehnice de lucru, formate din experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la întâlnirile/reuniunile de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, care îşi desfăşoară activitatea pe domenii specifice, conform anexei nr. 1, anexei nr. 2 şi anexei nr. 3 la prezentul ordin.
    (2) Pentru fiecare domeniu de lucru se desemnează un grup tehnic de lucru format din experţi care au atribuţii în elaborarea poziţiei României faţă de subiectele în discuţie.
    (3) Unul sau mai mulţi experţi, desemnaţi prin prezentul ordin, care fac parte din grupul tehnic de lucru pentru domeniul/domeniile de lucru, vor asigura participarea la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene, precum şi în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experţi ai Comisiei Europene.
    (4) În condiţii temeinic justificate, propunerea de nominalizare pentru participarea la grupurile tehnice de lucru de la Consiliul Uniunii Europene, precum şi în cadrul grupurilor tehnice de lucru formate din experţi ai Comisiei Europene poate cuprinde şi alţi experţi decât cei menţionaţi în anexele la prezentul ordin. Aceşti experţi pot fi atât din cadrul Ministerului Sănătăţii sau al structurilor/instituţiilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Sănătăţii, cât şi din alte instituţii care deţin competenţe în domeniile respective. În acest caz, propunerea de nominalizare trebuie să includă motivarea deciziei de către structura/instituţia care face propunerea, să fie avizată de DRPAERI şi aprobată de secretarul general/secretarul de stat coordonator al domeniului respectiv.
    (5) Structurile/Instituţiile care fac nominalizări pentru modificarea sau completarea grupurilor tehnice de lucru formate din experţi trebuie să solicite DRPAERI modificarea sau completarea grupului tehnic de lucru ori de câte ori au survenit modificări în componenţa acestuia.

    ART. 3
    (1) Aprobarea participării fizice la întâlnirile/grupurile de lucru europene se face prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru fiecare participare la reuniuni, expertul va solicita de la Ministerul Sănătăţii ordinul de deplasare.
    (2) În cazul participării online la întâlnirile/grupurile de lucru europene, desemnarea experţilor se face de către coordonatorii direcţiilor de specialitate şi/sau coordonatorii grupurilor tehnice de lucru formate din experţi, în funcţie de domeniu.

    ART. 4
    Persoanele responsabile pentru monitorizarea grupului tehnic de lucru format din experţi, constituit prin prezentul ordin, sunt următoarele:
    a) secretarul general sau secretarul de stat responsabil cu domeniul afacerilor europene şi relaţiilor internaţionale, conform competenţelor stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;
    b) directorul DRPAERI;
    c) personalul de specialitate din cadrul Compartimentului afaceri europene al DRPAERI, conform atribuţiilor specifice.


    ART. 5
    Experţii prevăzuţi la art. 2 au următoarele atribuţii:
    a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul instituţiilor europene. Expertul (grupul tehnic de lucru format din experţi) este responsabil de corectitudinea, calitatea şi validitatea poziţiei exprimate în mandat, poziţie aprobată de conducerea direcţiei de specialitate sau de conducătorul ierarhic superior, după caz; mandatele pentru negocierea la nivelul Comitetului reprezentanţilor permanenţi ai guvernelor statelor membre pe lângă Uniunea Europeană sunt avizate de secretarul general/secretarul de stat coordonator al DRPAERI;
    b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la întoarcerea în ţară, în cazul în care au reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni; în cazul întâlnirilor susţinute online, elaborează raportul prevăzut în anexa nr. 4, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea şedinţei;
    c) participă în cadrul grupurilor de lucru şi al reuniunilor de la nivel european în domeniul lor de expertiză;
    d) monitorizează evoluţiile legislative la nivel european în domeniul lor de expertiză şi poziţiile celorlalte state membre faţă de temele dezbătute în domeniu;

    e) întocmesc dosarul tematic şi îl actualizează ori de câte ori este cazul;
    f) informează direcţia de specialitate şi DRPAERI din cadrul Ministerului Sănătăţii privind orice eveniment în legătură cu activităţile desfăşurate la nivel european în domeniul lor de expertiză;
    g) comunică celorlalţi experţi în domeniu materialele, rapoartele şi informaţiile obţinute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel european, în vederea asigurării unei reprezentativităţi instituţionale şi a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;
    h) solicită/primesc consiliere de la comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, precum şi de la personalul de specialitate din cadrul DRPAERI;
    i) răspund de poziţia adoptată referitor la problematica solicitată;
    j) au obligaţia de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării de către instituţiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport;
    k) au obligaţia de a transmite adresa de e-mail oficială la DRPAERI şi de a-şi verifica zilnic corespondenţa electronică;
    l) au obligaţia de a face demersurile necesare pentru a pune în aplicare deciziile adoptate în cadrul grupurilor tehnice de lucru la care au participat;
    m) au obligaţia de a transmite, la solicitarea DRPAERI, note de informare cu privire la stadiul negocierilor pe dosarul de expertiză;
    n) participă la grupurile tehnice de lucru în care se dezbat acte normative europene; participă şi la lucrările grupului de lucru pentru transpunerea directivelor europene sau pentru crearea cadrului legislativ de aplicare a regulamentelor europene;
    o) coordonatorul grupului tehnic de lucru format din experţi informează, semestrial, DRPAERI asupra stadiului documentelor aflate în dezbatere la nivel european.


    ART. 6
    În cazul deplasării în vederea participării la un grup tehnic de lucru sau la o reuniune la nivel european, procedura de lucru este următoarea:
    a) direcţia de specialitate sau instituţia competentă va nominaliza, prin referat, participarea persoanelor la grupurile tehnice de lucru, după o prealabilă discuţie cu expertul propus pentru participare, pe care îl va transmite la DRPAERI, care va demara formalităţile de deplasare (referat de aprobare, ordin de deplasare);
    b) atunci când nu există o nominalizare din partea direcţiei de specialitate transmisă la DRPAERI, în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru, DRPAERI poate să desemneze 1-2 experţi cu atribuţii în domeniul de specialitate prevăzut în prezentul ordin pentru participarea la grupurile tehnice de lucru;
    c) mandatul elaborat de către expert/experţi va fi înaintat direcţiei de specialitate sau conducătorului ierarhic superior, după caz, spre aprobare, după cum urmează:
    1. în cazul aprobării mandatului, expertul/experţii înaintează mandatul, cu cel puţin 48 de ore înaintea reuniunii (pe suport hârtie şi în format electronic), către DRPAERI în vederea avizării, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat în format electronic;
    2. DRPAERI transmite mandatul spre avizare către MAE;
    3. în cazul neaprobării sau al unui aviz negativ, expertul/experţii va/vor reface mandatul conform observaţiilor. Mandatul elaborat de către expert/experţi este transmis către DRPAERI atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic;

    d) expertul susţine poziţia României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat;
    e) în cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecinţă depăşirea limitelor de acţiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătăţii prezent la reuniune va acţiona, după caz, astfel:
    1. dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul susţine poziţia din mandat şi se abţine privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor instituţiilor responsabile, să transmită poziţia pe amendamentele respective, în scris;
    2. dacă amendamentele propuse vin în contradicţie, în totalitate sau în parte, cu conţinutul mandatului ori aduc modificări substanţiale, expertul se va abţine, urmând ca în termenul şi în condiţiile prevăzute la pct. 1 să elaboreze o nouă poziţie. Această nouă poziţie va fi exprimată printr-un nou mandat care urmează aceeaşi procedură de avizare şi aprobare;

    f) la întoarcerea în ţară, expertul redactează şi transmite către direcţia de specialitate şi DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, şi celorlalţi membri ai grupului tehnic de lucru din domeniul respectiv. În raportul de deplasare expertul prezintă demersurile efectuate în vederea clarificării şi transmiterii poziţiei României pentru situaţiile de abţinere descrise la lit. e); în cazul participării online, expertul redactează şi transmite către direcţia de specialitate şi DRPAERI, în termen de maximum două zile lucrătoare, un raport, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic;
    g) concluziile şi propunerile experţilor menţionate în raportul de deplasare vor fi analizate de către direcţia de specialitate şi, după caz, vor fi aduse la cunoştinţa ministrului sănătăţii, urmând a fi corelate în continuare cu politica în domeniu a Ministerului Sănătăţii;
    h) după elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi coordonatorului de domeniu, în format electronic, copii de pe documentele anexate raportului de deplasare în vederea completării dosarului tematic. Totodată, fiecare expert îşi întocmeşte, în vederea unei evidenţe coerente domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic, pe care îl va actualiza ori de câte ori este necesar;
    i) în cazul în care, din motive obiective, expertul/experţii nu poate/nu pot participa la un grup tehnic de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, DRPAERI propune participarea unui reprezentant din cadrul DRPAERI, care va susţine mandatul elaborat de către experţii din domeniu. Totodată, personalul de specialitate din cadrul DRPAERI poate însoţi experţii la reuniunile grupurilor tehnice de lucru în vederea colaborării şi asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către aceştia. Reprezentarea Ministerului Sănătăţii la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau la conferinţe europene care impun participarea la nivel înalt se va face pe baza nominalizării ministrului sănătăţii sau a secretarului de stat coordonator al domeniului respectiv.


    ART. 7
    DRPAERI are următoarele obligaţii:
    a) coordonează grupul tehnic de lucru format din experţi, stabilit prin prezentul ordin, şi asigură respectarea prevederilor acestuia;
    b) monitorizează procesul de elaborare a poziţiei României în diversele grupuri de lucru la nivel european;
    c) consiliază direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii în procesul elaborării mandatelor, rapoartelor pentru negocierea unor domenii/aspecte, conform cerinţelor europene;
    d) monitorizează reprezentarea României la reuniunile organizate de către instituţiile europene şi sprijină direcţiile de specialitate pentru ducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate de către Ministerul Sănătăţii, ca stat membru al Uniunii Europene;
    e) transmite experţilor grupului tehnic de lucru, în format electronic sau, după caz, pe suport hârtie, documentele necesare elaborării mandatelor, în cazul în care acestea nu sunt transmise direct de instituţiile europene sau de RP RO;
    f) transmite experţilor invitaţia de participare pentru întocmirea referatului de nominalizare;
    g) avizează mandatele experţilor ulterior avizării de către conducerea direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii;
    h) transmite mandatele spre avizare către Direcţia afaceri europene - MAE;
    i) actualizează permanent baza de date privind participarea experţilor Ministerului Sănătăţii la întâlnirile de lucru europene, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);
    j) întocmeşte dosarul de deplasare pentru întâlnirile de nivel înalt (cu participarea ministrului sănătăţii sau a delegatului);
    k) întocmeşte documentaţia de deplasare (ordin al ministrului sănătăţii, referat de aprobare) în baza referatului de nominalizare al direcţiei de specialitate/instituţiei responsabile;
    l) DRPAERI poate, în anumite cazuri, să desemneze 1-2 experţi cu atribuţii în domeniul de specialitate, astfel cum sunt prevăzute la art. 5, pentru participarea la grupurile tehnice de lucru în cazul absenţei unei nominalizări din partea direcţiei de specialitate transmise la DRPAERI în termen de 24 de ore de la primirea convocării la grupul tehnic de lucru sau pe motive de incompatibilitate ale expertului.


    ART. 8
    Persoanele nominalizate la art. 2 şi structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Institutului Naţional de Sănătate Publică şi celelalte instituţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Neîndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu şi atrage răspunderea expertului şi a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi nedesemnarea acestuia pentru participarea la alte grupuri de lucru.

    ART. 10
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Monica-Emanuela Althamer,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 5 august 2021.
    Nr. 1.474.
    ANEXA 1

    Grupuri tehnice de lucru în domeniul asistenţei medicale
    1. Epidemiologia şi supravegherea bolilor transmisibile:
    1.1. Coordonator: Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    1.2. Grup tehnic:
    a) Anca Sârbu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    c) Carmen Sima - Direcţia de Sănătate Publică Maramureş
    d) Camelia Truică - Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi


    2. Supravegherea şi controlul gripei epidemice şi pandemice:
    2.1. Coordonator: Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    2.2. Grup tehnic:
    a) Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cătălin Ţucureanu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
    c) Odette Popovici - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    3. Vaccinare:
    3.1. Coordonator: Cătălin Ţucureanu - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino“
    3.1.1. Supleant: Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii

    3.2. Grup tehnic:
    a) Aurora Stănescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Daniela Vâlceanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Gindrovel Dumitra - Societatea Naţională de Medicina Familiei - Grup vaccinologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova


    4. Combaterea cancerului:
    4.1. Coordonator: Florian Nicula - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă“ Cluj-Napoca
    4.2. Grup tehnic:
    a) Carmen Ungurean - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Bogdan Gafton - Institutul Regional de Oncologie Iaşi
    c) Cristina Isar - Centrul Naţional pentru Medicina Familiei
    d) Carmen Domnariu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    5. Supravegherea şi controlul tuberculozei:
    5.1. Coordonator: Gilda Popescu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“
    5.2. Grup tehnic:
    a) Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătăţii
    b) Roxana Mihaela Coriu - Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta“
    c) Odette Popovici - Institutul Naţional de Sănătate Publică, Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile
    d) Florentina Furtunescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    6. Infecţiile asociate asistenţei medicale, rezistenţa microbiană şi consumul de antibiotice:
    6.1. Coordonator: Roxana Şerban - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    6.2. Grup tehnic:
    a) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    b) Gabriel Popescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ Bucureşti
    c) Maria Nica - Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. Victor Babeş“ Bucureşti
    d) Andrei Tudor Rogoz - Ministerul Sănătăţii
    e) Graţiela Bobe - Ministerul Sănătăţii


    7. Promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate:
    7.1. Coordonator: Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    7.2. Grup tehnic:
    a) Carmen Domnariu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Claudia Dima - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Petru Sandu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    8. Controlul tutunului:
    8.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătăţii
    8.2. Grup tehnic:
    a) Anda Curta - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cristian Bălan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Oana Blaga - Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca
    d) Cristian Meghea - Universitatea „Babeş-Bolyai“ ClujNapoca
    e) Anca Şandru - Ministerul Sănătăţii


    9. Ingrediente tutun:
    9.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    9.1.1. Supleant: Doina Todea - Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca

    9.2. Grup tehnic:
    a) Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii
    c) Anca Şandru - Ministerul Sănătăţii


    10. Controlul consumului de alcool:
    10.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    10.2. Grup tehnic:
    a) Adriana Galan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Ciprian Ursu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Sandra Dura - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    11. Prevenirea dependenţei de droguri:
    11.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţelor pentru tineri „Sfântul Stelian“
    11.2. Grup tehnic:
    a) Dan Roşca - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia“ Bucureşti
    b) Laura Iuliana Bălăşan - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    12. Medicina muncii:
    12.1. Coordonator: Marina Ruxandra Oţelea - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    12.2. Grup tehnic:
    a) Liliana Râpaş - Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti
    b) Felicia Steliana Popescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Lavinia Călugăreanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Anca Şandru - Ministerul Sănătăţii


    13. Radiaţii ionizante:
    13.1. Coordonator: Alina Dumitrescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    13.2. Grup tehnic:
    a) Olga Girjoaba - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Loredana Bogdan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Irina Anca Popescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Iulia Creţu - Ministerul Sănătăţii


    14. Etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale şi de sănătate:
    14.1. Coordonator: Nicoleta Florescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    14.1.1. Supleant: Mirela Nedelescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    14.2. Grup tehnic:
    a) Gabriela Gârban - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Mariana Vlad - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    15. Alimente cu destinaţie nutriţională specială:
    15.1. Coordonator: Mariana Vlad - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    15.1.1. Supleant: Daniela Nuţă - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    15.2. Grup tehnic:
    a) Cristina Viman - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Mirela Nedelescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Antonela Preoteasa - Ministerul Sănătăţii


    16. Aditivi, enzime, arome:
    16.1. Coordonator: Corina Zugravu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    16.1.1. Supleant: Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş

    16.2. Grup tehnic:
    a) Horaţiu Zapîrţan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Mirela Nedelescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Anamaria Farr - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    17. Organisme modificate genetic:
    17.1. Anca Roncea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    18. Materiale în contact cu alimentul:
    18.1. Coordonator: Gabriela Cilincă - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    18.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    18.2. Grup tehnic:
    a) Aura Copciag - Direcţia de Sănătate Publică Argeş
    b) Calina Creta - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Elena Luca - Direcţia de Sănătate Publică Ialomiţa


    19. Apă minerală:
    19.1. Coordonator: Klara Jeszenszky - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    19.1.1. Supleant: Csiszer Attila - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    19.2. Grup tehnic:
    a) Flavia Edda Prodan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Carmen Tulbure - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    20. Alimente noi:
    20.1. Coordonator: Daniela Nuţă - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    20.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    20.2. Grup tehnic:
    a) Horaţiu Zapîrţan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cristina Câmpeanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    21. Suplimente alimentare şi alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe:
    21.1. Coordonator: Gabriela Gârban - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    21.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    21.2. Grup tehnic:
    a) Mariana Vlad - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cristina Viman - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Daniela Cîrnatu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    22. Alimente şi ingrediente alimentare tratate cu radiaţii ionizante:
    22.1. Coordonator: Cristina Otilia Câmpeanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    22.1.1. Supleant: Nicoleta Florescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    23. Transfuzie sanguină - sânge şi componente sanguine:
    23.1. Coordonator: Alina Mirella Dobrotă - Centrul de Transfuzii Sanguine Constanţa
    23.1.1. Supleant: Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzii Sanguine Covasna

    23.2. Grup tehnic:
    a) Sorana Lixandru - Ministerul Sănătăţii
    b) Andrei Luca - Ministerul Sănătăţii


    24. Ţesuturi, celule, organe şi transplant:
    24.1. Coordonator: Radu Zamfir - Agenţia Naţională de Transplant
    24.2. Grup tehnic:
    a) Alin-Ionuţ Burlacu - Agenţia Naţională de Transplant
    b) Victor-Gheorghe Zota - Agenţia Naţională de Transplant
    c) Andrei-Constantin Nica - Agenţia Naţională de Transplant
    d) Raluca Neagu-Movilă - Agenţia Naţională de Transplant
    e) Ioana-Adina Rugescu - Agenţia Naţională de Transplant
    f) Mihaela Necula - Ministerul Sănătăţii
    g) Sorana Lixandru - Ministerul Sănătăţii
    h) Laura Petcu - Ministerul Sănătăţii


    25. Apă:
    25.1. Apă potabilă:
    25.1.1. Coordonator: Adriana Cârlan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    25.1.1.1. Supleant: Ileana Văcaru - Direcţia de Sănătate Publică Alba

    25.1.2. Grup tehnic:
    a) Ioana-Rodica Lupşa - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Edit Vartic - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Gabriela Brînzei - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Nicoleta Lemne - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    e) Cătălin Staicu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    f) Liliana Neagu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    g) Ioan Chirilă - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    25.2. Apa de îmbăiere:
    25.2.1. Coordonator: Ioana Rodica Lupşa - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    25.2.2. Grup tehnic:
    a) Liliana Neagu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Rodica Alina Ochea - Direcţia de Sănătate Publică Constanţa
    c) Giorgiana Maria Badea - Direcţia de Sănătate Publică Tulcea    26. Deşeuri medicale:
    26.1. Coordonator: Oana Curea - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    26.1.1. Supleant: Ana Maria Bratu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    26.2. Grup tehnic:
    a) Viorel Gliga - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Brânduşa Bocoş - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii
    d) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    27. Biocide:
    27.1. Coordonator: Simona Drăgoiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    27.1.1. Supleant: Horaţiu Marcu - Ministerul Sănătăţii

    27.2. Grup tehnic:
    a) Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătăţii
    b) Anca Munteanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Mihaela Pribu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Iuliana Radu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    e) Rita Elena Ghiţulescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    f) Vitalyos Anna Orsolya - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    g) Codruţa Loigner - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    28. Cosmetice:
    28.1. Coordonator: Simona Pârvu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    28.1.1. Supleant: Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    28.2. Grup tehnic:
    a) Mihaela Coman - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Ramona Fătu - Direcţia de Sănătate Publică Buzău
    c) Mioara Gheorghe - Direcţia de Sănătate Publică Buzău
    d) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    29. Domeniul sănătăţii mintale şi al bolilor degenerative:
    29.1. Sănătate mintală:
    29.1.1. Coordonator: Teodora Ciolompea - Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţelor pentru tineri „Sfântul Stelian“
    29.1.2. Grup tehnic:
    a) Cristina Gianina Anghel - Comisia de psihiatrie pediatrică a Ministerului Sănătăţii
    b) Mihaela Luminiţa Staicu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    c) Anca Şandru - Ministerul Sănătăţii


    29.2. Boala Alzheimer:
    29.2.1. Grup tehnic:
    a) Cătălina Tudose - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    b) Bogdan Popescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti


    29.3. Problematica populaţiei vârstnice:
    29.3.1. Coordonator: Dana Galieta Minca - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    29.3.2. Grup tehnic:
    a) Gabriel Ioan Prada - Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan“
    b) Anca Şandru - Ministerul Sănătăţii    30. Domeniul prevenirii traumatismelor şi accidentelor:
    30.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    30.2. Grup tehnic:
    a) Cristian Boeriu - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare Târgu Mureş
    b) Horaţiu Mîndăianu - Serviciul de Ambulanţă Judeţean Prahova


    31. Programul de acţiune a Uniunii Europene în domeniul sănătăţii pentru perioada 2021-2027 (EU4Health):
    31.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătăţii
    31.2. Grup tehnic:
    a) Florentina Furtunescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Andrei Luca - Ministerul Sănătăţii
    c) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătăţii
    d) Laura Petcu - Ministerul Sănătăţii
    e) Mădălina Argăseală - Ministerul Sănătăţii


    32. Domeniul diabet şi boli endocrine:
    32.1. Diabet
    32.1.1. Coordonator: Anca Mihaela Pantea Stoian - Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu“ Bucureşti
    32.1.2. Grup tehnic:
    a) Roxana Stoica - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    b) Cornelia Bala - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca


    32.2. Boli endocrine:
    32.2.1. Coordonator: Cătălina Poiană - Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“
    32.2.2. Grup tehnic:
    a) Ghervan Cristina - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca
    b) Iuliana Gherlan - Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti    33. Servicii de sănătate şi îngrijiri medicale (asistenţă medicală transfrontalieră):
    33.1. Coordonator: Andreea Gărăiacu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    33.2. Grup tehnic:
    a) Roxana Hainagiu - Ministerul Sănătăţii
    b) Costin Iliuţă - Ministerul Sănătăţii
    c) Anda Curta - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    34. Siguranţa pacientului şi informaţii adresate pacienţilor:
    34.1. Coordonator: Roxana Şerban - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    34.2. Grup tehnic:
    a) Costin Iliuţă - Ministerul Sănătăţii
    b) Viorel Malenchi - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Anda Curta - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    35. Domeniul siguranţei jucăriilor şi problematica de tineret:
    35.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    35.2. Grup tehnic:
    a) Elena Gabriela Gaftonie - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cristina Huidumac-Petrescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    36. Domeniul siguranţei rutiere (problematica sănătăţii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):
    36.1. Coordonator: Ruxandra Dănciulescu - Institutul Naţional de Endocrinologie „C.I. Parhon“ Bucureşti (diabet)
    36.2. Grup tehnic:
    a) Aurel Nirestean - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş (boli psihice)
    b) Ciprian Băcilă - Facultatea de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu


    37. Domeniul sănătăţii reproducerii:
    37.1. Coordonator: Mihai Horga - Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii
    37.2. Grup tehnic:
    a) Alin Nicolae Stănescu - Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu“
    b) Szabo Bela - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
    c) Simona Duţă - Spitalul Clinic Filantropia
    d) Petronela Stoian - Ministerul Sănătăţii


    38. Sisteme de informaţii de sănătate:
    38.1. Coordonator: Angelica Cojocariu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    38.2. Grup tehnic:
    a) Cristian Calomfirescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Adina Geana - Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
    c) Anca Alexandrescu - Ministerul Sănătăţii


    39. Strategia de informatizare în sănătate (eHealth):
    39.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătăţii
    39.1.1. Supleanţi:
    a) Ştefan Sebastian Busnatu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    b) Horea Sorin Timiş - Direcţia de Sănătate Publică Arad
    c) Ştefan Strilciuc - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate


    39.2. Grup tehnic:
    a) Angelica Cojocariu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    b) Andreea Gărăiacu - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    c) Nicoleta Bogăceanu - Ministerul Sănătăţii
    d) Cristian Calomfirescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    e) Marius Ungureanu - Ministerul Sănătăţii
    f) Andrei Luca - Ministerul Sănătăţii
    g) Cătălin Rizea - Ministerul Cercetării, Dezvoltării şi Digitalizării


    40. Comitetul pentru Securitatea Sănătăţii (Health Security Committee):
    40.1. Coordonator: Andrei-Romică Baciu, secretar de stat - Ministerul Sănătăţii
    40.2. Grup tehnic:
    a) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    b) Lavinia Zota - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Ioana Stoica - Ministerul Sănătăţii


    41. Dizabilităţi şi reabilitare:
    41.1. Coordonator: Mihai Berteanu - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias Bucureşti
    41.2. Grup tehnic:
    a) Delia Cinteză - Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie Bucureşti
    b) Adrian Bighea - Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
    c) Daiana Popa - Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix, Bihor
    d) Paraschiva Postolache - Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi


    42. Medicină dentară şi chirurgie buco-maxilo-facială:
    42.1. Cristian Dinu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“ Cluj-Napoca

    43. Produse pentru protecţia plantelor:
    43.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    43.1.1. Supleant: Camelia Florina Raicea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    43.2. Grup tehnic:
    a) Gabriela Brânzei - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Irina Alexandrescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Daniela Păusan - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    44. Clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor REACH şi CLP:
    44.1. Coordonator: Mihaela Pribu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    44.1.1. Supleant: Oana Copoiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    44.2. Grup tehnic:
    a) Viorel Cazuc - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Edda Prodan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Irina Alexandrescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    45. Sănătatea în relaţie cu mediul şi schimbările climatice:
    45.1. Coordonator: Ioan Chirilă - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    45.1.1. Supleant: Anca Moldoveanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    45.2. Grup tehnic:
    a) Andra Neamţu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Irina Tănase - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Angelica Marilena Voinoiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Silvia Elena Teodorescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    e) Alina Dragomirişteanu - Ministerul Sănătăţii


    46. Radiaţii neionizante (câmpuri electromagnetice):
    46.1. Coordonator: Violeta Claudia Calotă - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    46.2. Grup tehnic:
    a) Cristian Goiceanu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Răzvan Dănulescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Loredana Bogdan - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    47. Relaţia cu Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA):
    47.1. Coordonator: Cătălin Gabriel Oprea - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    47.1.1. Supleant: Ana Maria Oancea - Institutul Naţional de Sănătate Publică

    47.2. Grup tehnic:
    a) Adriana Andrei - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Cătălin Alexandru Staicu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Nicoleta Suciu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Codruţa Loigner - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    48. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru alimentaţie şi activitate fizică:
    48.1. Coordonator: Petru Sandu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    48.2. Grup tehnic:
    a) Corina Zugravu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Ciprian Ursu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Claudia Dima - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    49. Reprezentarea României în Comitetul privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate, în conformitate cu art. 18 paragraful 1 din Decizia nr. 1.082/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind ameninţările transfrontaliere grave pentru sănătate şi de abrogare a Deciziei nr. 2.119/98/CE:
    49.1. Coordonator: Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    49.2. Grup tehnic:
    a) Adriana Pistol - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Radu Cucuiu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    50. Boli rare:
    50.1. Coordonator: Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara
    50.2. Grup tehnic:
    a) Adela Chiriţă Emandi - Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara
    b) Nicoleta Berbec - Spitalul Clinic Colţea Bucureşti
    c) Emilia Severin - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    d) Eusebiu Vlad Gorduza - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
    e) Cristina Rusu - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi
    f) Iulia Creţu - Ministerul Sănătăţii
    g) Lidia Onofrei - Ministerul Sănătăţii


    51. Sisteme de indicatori pentru evaluarea performanţei sistemelor de sănătate:
    51.1. Coordonator: Claudia Dima - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    51.2. Grup tehnic:
    a) Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Petru Sandu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Cristian Calomfirescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    52. Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică:
    52.1. Coordonator: Monica Althamer - Ministerul Sănătăţii
    52.2. Grup tehnic:
    a) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    b) Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătăţii
    c) Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Florentina Furtunescu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    53. Reţele europene de referinţă:
    53.1. Coordonator: Vlad Hurduc - Ministerul Sănătăţii
    53.2. Grup tehnic:
    a) Costin Iliuţă - Ministerul Sănătăţii
    b) Andrei Luca - Ministerul Sănătăţii


    54. Toxicologie clinică, informare toxicologică şi răspuns medical în urgenţe toxicologice:
    54.1. Coordonator: Radu Ţincu - Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca Bucureşti
    54.1.1. Supleant: Gabriela Viorela Niţescu - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Grigore Alexandrescu“ Bucureşti

    54.2. Grup tehnic:
    a) Mihaela Purcărea - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Gabriela Albu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Cătălin Gabriel Oprea - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Cătălin Staicu - Institutul Naţional de Sănătate Publică


    55. Prevenirea şi controlul HIV/SIDA:
    55.1. Coordonator: Mariana Mărdărescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“ Bucureşti
    55.2. Grup tehnic:
    a) Irina Magdalena Dumitru - Spitalul de Boli Infecţioase Constanţa


    56. Genetică
    56.1. Coordonator: Mihai Ioana - Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
    56.2. Grup tehnic:
    a) Maria Puiu - Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara, Centrul Regional de Genetică Medicală Timiş
    b) Claudia Bănescu - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş


    57. Grupul de nivel înalt pentru pregătirea şi autoritatea de răspuns pentru urgenţă HERA şi incubatorul HERA
    57.1. Coordonator: Magdalena Aurelia Ciobanu - Ministerul Sănătăţii
    57.1.1. Supleanţi:
    a) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii
    b) Andrei Luca - Ministerul Sănătăţii
    ANEXA 2

    Grupuri tehnice de lucru în domeniul farmaceutic şi al dispozitivelor medicale
    1. Problematica medicamentelor de uz uman:
    1.1. Coordonator: Robert Ancuceanu - vicepreşedinte Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    1.2. Grup tehnic:
    a) Roxana Ştefania Stroe - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Simona Bădoi - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Cristiana Octaviana Ilie - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    d) Mirela Tavakol - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    e) Cristina Gavrilă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    f) Monica Negovan - Ministerul Sănătăţii
    g) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătăţii


    2. Produse biologice de uz uman:
    2.1. Coordonator: Mirela Tavakol - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    2.2. Grup tehnic:
    a) Gianina Andrei - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Daniela Mădălina Doru - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Monica Negovan - Ministerul Sănătăţii


    3. Farmacovigilenţă:
    3.1. Coordonator: Roxana Dondera - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    3.2. Grup tehnic:
    a) Alexandra Spurni - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Irina Sandu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Monica Negovan - Ministerul Sănătăţii


    4. Medicamente falsificate:
    4.1. Coordonator: Cristina Gavrilă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    4.2. Grup tehnic:
    a) Adina Iuliana Pîrvu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Georgeta Gabriela Mermeze - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătăţii


    5. Studii clinice:
    5.1. Coordonator: Robert Ancuceanu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    5.2. Grup tehnic:
    a) Mirela Vîţă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Adina Iuliana Pîrvu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Silviu Istrate - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    d) Monica Negovan - Ministerul Sănătăţii
    e) Ioana Stoica - Ministerul Sănătăţii


    6. Etică în studii clinice:
    6.1. Coordonator: Constantin Mircioiu - Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
    6.2. Grup tehnic:
    a) Monica Diana Isăilă - Ministerul Sănătăţii
    b) Ioana Stoica - Ministerul Sănătăţii


    7. Politica medicamentului, stabilirea preţurilor la medicamente, rambursarea medicamentelor şi eficienţa relativă:
    7.1. Coordonator: Monica Negovan - Ministerul Sănătăţii
    7.2. Grup tehnic:
    a) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătăţii
    b) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătăţii
    c) Bogdan Predescu - Ministerul Sănătăţii


    8. Domeniul dispozitivelor medicale:
    8.1. Coordonator: Ioana Ţene - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    8.2. Grup tehnic:
    a) Oana Laura Arsenescu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Cristina Durle - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Mihaela Ionela Nicolae - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    d) Cristina Gabriela Vulcăneanu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    e) Adrian Ion Pacioaga - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    f) Sorina Loghin - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    g) Cristina Gavrilă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    h) Tatiana Elisabeta Miercure - Ministerul Sănătăţii
    i) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătăţii


    9. Domeniul evaluării tehnologiilor medicale:
    9.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    9.2. Grup tehnic:
    a) Cristina Gavrilă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    b) Alina Loredana Mălăescu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    c) Răzvan Mihai Prisada - Colegiul Farmaciştilor din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti
    d) Monica Daniela Lazăr - Ministerul Sănătăţii
    e) Graţiela Bobe - Ministerul Sănătăţii


    10. Accesul pacienţilor la terapii inovative:
    10.1. Coordonator: Felicia Ciulu Costinescu - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    10.2. Grup tehnic:
    a) Costin Iliuţă - Ministerul Sănătăţii
    b) Adrian-Stelian Dumitru - Ministerul Sănătăţii
    c) Simona Bădoi - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    d) Mirela Tavakol - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România
    e) Mirela Vîţa - Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România    ANEXA 3

    Grupuri tehnice de lucru în alte domenii
    1. Bioetică:
    1.1. Coordonator: Klara Brînzaniuc - Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu Mureş
    1.2. Grup tehnic:
    Beatrice Ioan - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa“ Iaşi


    2. Domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale:
    2.1. Coordonator: Carmen Delia Şotîngă - Ministerul Sănătăţii
    2.2. Grup tehnic:
    a) Marilena Chivu - Ministerul Sănătăţii
    b) Iuliana Ganea - Ministerul Sănătăţii
    c) Gabriela Ionescu - Ministerul Sănătăţii
    d) Răzvan-Daniel Stroe - Ministerul Sănătăţii
    e) Ioana Mihalea - Ministerul Sănătăţii


    3. Comunicare în domeniul sănătăţii:
    3.1. Coordonator: Oana Grigore - Ministerul Sănătăţii
    3.1.1. Supleant: Ramona Badea - Ministerul Sănătăţii

    3.2. Grup tehnic:
    a) Mădălina Gogu - Ministerul Sănătăţii
    b) Magdalena Ciobanu - Ministerul Sănătăţii


    4. Portalul de Sănătate al Uniunii Europene Sănătate - Uniunea Europeană:
    4.1. Coordonator: Irina Gresaru - Ministerul Sănătăţii
    4.2. Grup tehnic:
    a) Mihaela Gîză - Ministerul Sănătăţii
    b) Cristian Dudu - Ministerul Sănătăţii


    5. Resurse umane în sănătate:
    5.1. Coordonator: Marius Ungureanu - Ministerul Sănătăţii
    5.2. Grup tehnic:
    a) Alexandra Cucu - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    b) Adriana Galan - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    c) Ecaterina Matei - Institutul Naţional de Sănătate Publică
    d) Marilena Chivu - Ministerul Sănătăţii


    6. Mecanismul de achiziţii centralizate:
    6.1. Coordonator: Andra Migiu - Ministerul Sănătăţii
    6.2. Grup tehnic:
    a) Cătălin Apostolescu - Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. dr. Matei Balş“
    b) Carmen Comandaşu - Ministerul Sănătăţii
    c) Amalia Şerban - Ministerul Sănătăţii


    7. Grupul tehnic privind achiziţiile publice în domeniul sănătăţii:
    a) Carmen Comandaşu - Ministerul Sănătăţii
    b) Costin Iliuţă - Ministerul Sănătăţii
    c) Liliana Buteşteanu - Ministerul Sănătăţii
    d) Cristian Safta - Ministerul Sănătăţii


    ANEXA 4

    Avizat
    Numele direcţiei de specialitate
    Director general/Director al direcţiei de specialitate

    RAPORT DE DEPLASARE
    Participant (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune):
    Grup de lucru/Domeniu:
    Data/Perioada:
    Locaţia:
    1. Justificarea acţiunii:
    - (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau negocierilor ce au avut loc şi eventualitatea reluării discuţiilor la următoarele grupuri de lucru);
    – (Concluziile reuniunii - se anunţă şi verbal superiorul ierarhic, precum şi alte direcţii implicate, în cazul unor subiecte de importanţă deosebită)

    2. Poziţia României şi poziţia celorlalte state membre:
    - [Se menţionează scurt şi concis poziţia României (fără notele justificative) referitoare la temele în discuţie, precum şi poziţiile celorlalte state membre, poziţii ce au o importanţă majoră în luarea deciziilor viitoare.];
    – (Totodată se menţionează obiectivele de atins atât pentru România, cât şi pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opoziţii din partea unor state membre, precum şi propunerea unor posibile „înţelegeri“ cu reprezentanţii altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)

    3. Poziţia României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment (documente noi) şi dacă a/au fost contactată/contactate persoana/persoanele de contact din ţară (care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României - inclusiv motivarea acestei acţiuni):
    4. Concluzii/Propuneri (capitol foarte important ce determină iniţiative ulterioare ale direcţiei de specialitate/instituţiei în vederea elaborării unor acte normative naţionale necesare):
    (Note de prezentare:
    - raportul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;
    – raportul reprezintă o descriere detaliată a tuturor dezbaterilor care fac ca oricine îl citeşte să înţeleagă discuţiile ca şi când ar fi participat la reuniunea respectivă;
    – raportul este semnat şi datat de către participant/participanţi, care răspunde/răspund de afirmaţiile efectuate, şi este predat direcţiei de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) în vederea introducerii acestuia în dosarul tematic, precum şi secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezoluţii suplimentare;
    – raportul de deplasare se transmite pe hârtie şi în format electronic la Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale în maximum două zile de la întoarcerea în ţară şi numai în format electronic celorlalţi experţi din domeniu.)


    Data ............................
    ............................
    (numele şi funcţia expertului)
    Semnătura (pe raportul trimis pe hârtie)
    Întocmit

    ANEXA 5

    Aprobat*)
    *) Numai în cazul mandatelor generale.
    Ministru,

    Avizat
    Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale
    Director

    Avizat
    Director general/Director al direcţiei de specialitate

    MANDAT
    Participant (sau componenţa delegaţiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeaşi reuniune):
    Grup de lucru/Domeniu:
    Data (sau perioada):
    Locaţia:
    (Mandatul se transmite, în timp util - 48 de ore, spre avizare la Ministerul Sănătăţii - Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale, care va solicita, când este necesar, în cazul mandatelor generale, aprobarea ministrului sănătăţii şi avizul Ministerului Afacerilor Externe; în cazul în care mandatul întocmit primeşte aviz nefavorabil, expertul nu poate participa şi nu poate exprima nicio poziţie la reuniunea respectivă.)
    1. Justificarea acţiunii:
    - (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discuţie conform agendei de lucru, concret şi coerent, specificând şi stadiul discuţiilor sau negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);
    – (Se scrie un scurt istoric al propunerii de act normativ, precizându-se şi stadiul dezbaterilor.);
    – (Importanţa pentru România - inclusiv implicaţiile pentru producători, implicaţii sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul; dacă nu este cazul, se menţionează acest aspect.)

    2. Poziţia României:
    - (Se menţionează scurt şi concis poziţia României referitoare la temele în discuţie - conform documentelor prezentate. Acest lucru presupune ca expertul să cunoască documentele şi să elaboreze poziţia României conform atribuţiilor precizate în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.474/2021 privind constituirea şi funcţionarea grupurilor tehnice de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel european şi asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene.);
    – (Totodată se menţionează obiectivele de atins, tactici de negociere, eventuale opoziţii din partea unor state membre, precum şi posibile „înţelegeri“/convenţii cu reprezentanţi ai altor state membre.);
    – (Se vor menţiona şi eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este nevoie de colaborarea cu alte instituţii implicate sau chiar patronate.)

    3. Autorităţile naţionale implicate în proiectul de implementare:

┌──────────┬──┬────────────────────────┐
│Tipul │DA│Autoritatea care va duce│
│obligaţiei│/ │la îndeplinire obligaţia│
│ │NU│ │
├──────────┼──┼────────────────────────┤
│Comunicare│DA│ │
├──────────┼──┼────────────────────────┤
│Raportare │DA│ │
├──────────┼──┼────────────────────────┤
│Informare │DA│ │
├──────────┼──┼────────────────────────┤
│Alt tip │ │ │
├──────────┼──┼────────────────────────┤
│ │ │ │
└──────────┴──┴────────────────────────┘

    Controlul aplicării prevederilor proiectului:

┌───────────────┬──┬───────────────────┐
│ │ │Autoritatea/ │
│Reglementarea │DA│Autorităţile care │
│controlului │/ │va/vor duce la │
│aplicării │NU│îndeplinire │
│ │ │obligaţia │
├───────────────┼──┼───────────────────┤
│Proiectul │ │Prevederi privind │
│conţine │ │data intrării în │
│prevederi ce │DA│vigoare a │
│reglementează │ │diferitelor │
│controlul │ │prevederi propuse │
│aplicării? │ │de directivă │
└───────────────┴──┴───────────────────┘


    Lista actelor normative din legislaţia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, inclusiv analiza modificărilor pe care le-ar determina adoptarea actului comunitar

    4. Persoana/Persoanele de contact din ţară (care sunt direct implicate în elaborarea poziţiei tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment):
    Telefon/E-mail:
    (Note de prezentare:
    - mandatul trebuie scris clar şi concis, cu diacritice, fără greşeli gramaticale;
    – mandatul reprezintă poziţia României la reuniunea respectivă. Participantul susţine acest mandat, avizat şi aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;
    – mandatul este semnat şi datat de către expert, care răspunde de afirmaţiile efectuate;
    – mandatul se transmite pe hârtie şi în format electronic la Direcţia relaţii cu presa, afaceri europene şi relaţii internaţionale, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul; menţionăm că mandatul este avizat şi de către Direcţia afaceri europene din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.)


    Data .............................................................
    .....................................................................
    (numele şi funcţia expertului)
    Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)
    Întocmit

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016