Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.471 din 12 iunie 2013 privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.471 din 12 iunie 2013  privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.471 din 12 iunie 2013 privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 362 din 18 iunie 2013

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.344 din 26 martie 2013 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
    luând în considerare prevederile art. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 7 lit. A pct. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice,

    ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pescuitul în scop ştiinţific definit la art. 2 pct. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se practică în baza autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
    (2) Pescuitul în scop ştiinţific poate fi practicat de instituţiile de cercetare în vederea atingerii obiectivelor de cercetare prevăzute la art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Cantităţile de produse obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării.
    ART. 2
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, instituţiile de cercetare depun la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare Agenţie, o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) datele de identificare ale instituţiei de cercetare: actul normativ în baza căruia funcţionează, din care să reiasă că are în obiectul de activitate cercetarea ştiinţifică în domeniul resurselor acvatice vii, al pescuitului şi acvaculturii, o copie a certificatului de înregistrare fiscală, adresa, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail;
    b) extrasul din planul de cercetare, care să prevadă temele de cercetare aprobate, cu termene şi domenii definite şi care corespund obiectivelor cercetării ştiinţifice în domeniul evaluării resurselor acvatice vii, pescuitului şi acvaculturii;
    c) regulamentul de desfăşurare a pescuitului în scop ştiinţific, elaborat de fiecare instituţie de cercetare şi avizat de Agenţie;
    d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei privind obligaţia de a transmite Agenţiei, în termen de 30 de zile de la expirarea valabilităţii autorizaţiei, o sinteză care să cuprindă activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute ca urmare a practicării pescuitului în scop ştiinţific;
    e) lista cu cercetătorii responsabili ai tematicii/temei de cercetare, personalul care participă la pescuit, navele/ambarcaţiunile, uneltele şi metodele folosite la pescuit;
    f) pentru speciile protejate şi strict protejate, o copie a ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice de derogare de la măsurile de protecţie a speciilor strict protejate şi/sau privind utilizarea metodelor de capturare interzise a speciilor de faună, conform prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare.
    (2) În perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" activitatea de pescuit în scop ştiinţific se desfăşoară în baza permisului de cercetare eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", conform prevederilor Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a documentelor prevăzute la alin. (1).
    (3) Navele/Ambarcaţiunile folosite la pescuitul în scop ştiinţific în baza unui document de proprietate/comodat/ închiriere se înscriu în Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit şi primesc licenţă de pescuit în scop ştiinţific.
    (4) Nava/Ambarcaţiunea licenţiată pentru pescuitul în scop ştiinţific va fi radiată din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit comercial, iar licenţa de pescuit comercial se suspendă pe timpul desfăşurării activităţii de pescuit în scop ştiinţific.
    (5) Modelul licenţei de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 1.
    (6) Instituţiile de cercetare folosesc la pescuitul în scop ştiinţific un număr limitat de ambarcaţiuni de pescuit, în funcţie de complexitatea temelor de cercetare ştiinţifică şi de zonele în care se realizează pescuitul în scop ştiinţific.
    (7) Instituţiile de cercetare notifică filialele regionale ale Agenţiei cu 24 de ore înainte de ieşirea la pescuit a acestora.
    ART. 3
    (1) Titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific eliberează periodic ordine de serviciu personalului înscris în autorizaţie, conform planului de cercetare aprobat de conducerea instituţiei de cercetare.
    (2) Pescuitul în scop ştiinţific al speciilor protejate se practică în prezenţa personalului de cercetare desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific şi a reprezentantului Agenţiei.
    ART. 4
    Autorizaţia specială de pescuit în scop ştiinţific se eliberează pentru o perioadă de cel mult un an calendaristic, în concordanţă cu termenele fazelor prevăzute în tematica/tema de cercetare, pentru fiecare zonă.
    ART. 5
    În cazul nerespectării condiţiilor care au stat la baza eliberării autorizaţiei, precum şi a prevederilor art. 3, aceasta poate fi reţinută/suspendată pe o durată de 90 de zile, la propunerea personalului Agenţiei cu drept de inspecţie şi control.
    ART. 6
    Instituţiile de cercetare care nu transmit Agenţiei sinteza menţionată la art. 2 alin. (1) lit. d) nu vor mai putea obţine autorizaţie de pescuit în scop ştiinţific la următoarea solicitare.
    ART. 7
    Modelul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific este prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 8
    Licenţele şi autorizaţiile de pescuit în scop ştiinţific emise anterior emiterii prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilităţii acestora.
    ART. 9
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 380/2009 privind condiţiile de acordare a autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 425 din 22 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
                                  Rovana Plumb

    Bucureşti, 12 iunie 2013.
    Nr. 1.471.


    ANEXA 1

                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
                AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ

                     LICENŢĂ DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC
                          Nr. ...... din .............

    Numărul de identificare din Fişierul navelor şi ambarcaţiunilor de pescuit (CFR): ...............
    DATE DE IDENTIFICARE
    1. Numele navei/ambarcaţiunii şi numărul A.N.R.: ......../...........
    2. Tipul ambarcaţiunii: .........................
    3. Marcajul exterior: ...........................
    4. Numele proprietarului: .......................
    5. Adresa proprietarului: .......................

    CARACTERISTICI TEHNICE ŞI ECHIPAMENTE
    1. Puterea motorului principal: ................. kW
    2. Lungimea maximă: ............................. m
    3. Tonajul brut: ................................ TRB
    4. Unelte de pescuit: ...........................
    Tipul: ................. Marca: .................
    5. Zona de pescuit: .............................

                                  Preşedinte,
                                 .............


    ANEXA 2

                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
                AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PESCUIT ŞI ACVACULTURĂ

               AUTORIZAŢIE SPECIALĂ DE PESCUIT ÎN SCOP ŞTIINŢIFIC
                        Nr. ....... din ................

    Instituţia de cercetare: ................................
    Adresa: .................................................
    Înregistrare fiscală: ...................................
    Poate practica pescuitul în scop ştiinţific în zona: .................
    În vederea realizării tematicii/temei de cercetare: ..................

    I. Responsabil temă: ..................................
    CNP .................................. │

    II. Personalul care participă la pescuit:

 ┌────┬──────────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────┐
 │Nr. │ Numele şi prenumele │ Funcţia │ CNP │
 │crt.│ │ │ │
 ├────┼──────────────────────┼───────────────────┼────────────────────────────┤
 │ │ │ │ │
 └────┴──────────────────────┴───────────────────┴────────────────────────────┘


    III. Nave şi ambarcaţiuni folosite la pescuitul în scop ştiinţific:

 ┌────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Nr. licenţei de pescuit │ Marcajul exterior │
 │crt.│ │ │
 ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │ │
 └────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    IV. Unelte, dispozitive şi metode de pescuit:

 ┌────┬────────────────────┬───────────────────┬───────────────┬──────────────┐
 │Nr. │Denumirea uneltelor/│Metodele de pescuit│Caracteristici │Nr. de bucăţi │
 │crt.│ dispozitivelor │ │ │ │
 ├────┼────────────────────┼───────────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────────┴───────────────────┴───────────────┴──────────────┘


    V. Observaţii:
    a) Specii capturate (denumirea):
    b) Nr./kg. exemplare:

    VI. Alte observaţii:
    a) Pescuitul în scop ştiinţific practicat cu metode şi echipamente interzise de lege se exercită strict în prezenţa personalului de cercetare special desemnat. Pescuitul în scop ştiinţific se practică în tot timpul anului, inclusiv în perioadele de prohibiţie.
    b) Cantităţile de produse obţinute în urma practicării pescuitului în scop ştiinţific nu fac obiectul comercializării.
    c) Pescuitul în scop ştiinţific se realizează în baza ordinului de serviciu eliberat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific.
    d) Pescuitul în scop ştiinţific al speciilor protejate se practică strict în prezenţa personalului de cercetare desemnat de către titularul autorizaţiei speciale de pescuit în scop ştiinţific şi a reprezentantului Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind pescuitul speciilor protejate.

                                  Preşedinte,
                                 .............
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016