Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.468 din 7 octombrie 2020  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.468 din 7 octombrie 2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 933 din 12 octombrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Referatului de aprobare nr. 2.515 din 6.10.2020,

    în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 7 octombrie 2020.
    Nr. 1.468.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)
    Angajator ........................................................
    Adresa sediului social ..............................................
    CUI/CIF ..........................................................
    Cont bancar nr. ..................................................
    Telefon ..........................................................
    E-mail ...........................................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ................/Municipiului Bucureşti

    CERERE
    Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ................., str. ....................... nr. ......., judeţul ...................../municipiul ......................, sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de ........ lei brut, aferentă perioadei .......... .
    Anexez prezentei*):
    *) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.
    [ ] declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă (anexa nr. 1), după caz;
    [ ] declaraţie pe propria răspundere privind restricţionarea/închiderea activităţii ca urmare a hotărârii Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă (anexa nr. 2), după caz;
    [ ] copia Hotărârii Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, după caz;
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 3);
    [ ] tabel cu activităţile restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa nr. 4)

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    ANEXA 1

    la cerere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/(a), ......................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ............................, CUI/CIF ............................... cu sediul social în localitatea ..........................................., str. .......................................... nr. ......., judeţul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................

    ANEXA 2

    la cerere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ...................... cu sediul social în localitatea ....................., str. .................... nr. ......., judeţul .................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii, din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea din localitatea ....................... este restricţionată sau închisă ca urmare a hotărârii Comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie şi aceasta se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate prevăzute în anexa nr. 4 la cerere.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................

    ANEXA 3

    la cerere
    LISTA
    persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie cărora li s-a suspendat
    contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul
    art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
    cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea
    sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi completările ulterioare
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă/stării de alertă;
    b - Indemnizaţia solicitată**).
    **) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.┌────┬────────────┬───┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │Salariul de │Data │ │ │
│Nr. │Numele şi │ │Nivel de│Reşedinţa│bază brut │suspendării │ │ │
│crt.│prenumele │CNP│educaţie│(urban/ │corespunzător│contractului│a│b│
│ │salariatului│ │(ISCED) │rural) │locului de │individual │ │ │
│ │ │ │ │ │muncă ocupat │de muncă*) │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─┼─┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

    *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................

    ANEXA 4

    la cerere
    TABEL
    cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020
    privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
    pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
    şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea
    stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
    pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
    şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea
    stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum
    şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
    combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
    ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă
    pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea
    măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
    efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi
    Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
    României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
    care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

┌───────────────┬─────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Se bifează │ │Cod CAEN/ │ │
│căsuţa/căsuţele│Activitate │Coduri CAEN │ │
│corespunzătoare│restricţionată/ │aferent(e) │Perioada aplicării │
│activităţii │Activităţi │activităţii │restricţiei │
│restricţionate^│restricţionate │restricţionate│ │
│1). │ │^2) │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │mitinguri, │ │ │
│ │demonstraţii, │ │ │
│ │procesiuni, │ │ │
│ │concerte sau a │ │ │
│ │altor tipuri de │ │ │
│ │întruniri în │ │ │
│ │spaţii deschise, │ │ │
│ │precum şi a │ │ │
│ │întrunirilor de │ │ │
│ │natura │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │
│ │artistice, │ │ │
│ │sportive sau de │ │ │
│ │divertisment în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │conform art. 1 │ │ │
│ │pct. 1 şi 6 din │ │ │
│ │anexa nr. 3 la │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │668/2020, cu │ │1.09.2020-14.09.2020 │
│ │modificările şi │ │15.09.2020 - până în │
│ │completările │ │prezent │
│ │ulterioare │ │ │
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │procesiuni, │ │ │
│ │concerte sau a │ │ │
│ │altor tipuri de │ │ │
│ │întruniri în │ │ │
│ │spaţii deschise, │ │ │
│ │precum şi a │ │ │
│ │întrunirilor de │ │ │
│ │natura │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │
│ │artistice, │ │ │
│ │sportive sau de │ │ │
│ │divertisment în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │conform art. 1 │ │ │
│ │pct. 1 din anexa │ │ │
│ │nr. 3 la │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │782/2020 │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a │ │ │
│ │spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, │ │ │
│ │festivalurilor │ │ │
│ │publice şi │ │18.05.2020 - până în │
│ │private sau a │ │prezent │
│ │altor evenimente │ │ │
│ │culturale cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 500 de │ │ │
│ │spectatori cu │ │ │
│ │locuri pe scaune │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │structurilor şi │ │ │
│ │bazelor sportive,│ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │organizate în aer│ │ │
│ │liber sau în │ │ │
│ │bazine acoperite │ │ │
│ │ori aflate în aer│ │ │
│ │liber, │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │către sportivii │ │ │
│ │profesionişti, │ │18.05.2020-14.09.2020│
│ │legitimaţi şi/sau│ │ │
│ │de performanţă a │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în bazine │ │ │
│ │acoperite sau │ │ │
│ │aflate în aer │ │ │
│ │liber, precum şi │ │ │
│ │activităţile de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în spaţii închise│ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │practicanţii │ │ │
│ │sporturilor de │ │ │
│ │contact │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │cinematografelor,│ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │
│ │spectacole şi/sau│ │ │
│ │concerte dacă nu │ │ │
│ │se poate respecta│ │ │
│ │condiţia de │ │ │
│ │ocupare a maximum│ │ │
│ │50% din │ │ │
│ │capacitatea │ │ │
│ │maximă a │ │ │
│ │spaţiului şi dacă│ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │a cazurilor din │ │ │
│ │judeţe/municipiul│ │ │
│ │Bucureşti este │ │ │
│ │mai mare de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │localităţii în │ │ │
│ │care incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor din │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a │ │1.09.2020 - până în │
│ │hotărârii │ │prezent │
│ │comitetului │ │1.09.2020 - până în │
│ │judeţean pentru │ │prezent │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă │ │ │
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii │ │ │
│ │cinematografelor,│ │ │
│ │instituţiilor de │ │ │
│ │spectacole şi/sau│ │ │
│ │concerte situate │ │ │
│ │într-o localitate│ │ │
│ │în care incidenţa│ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │trece peste │ │ │
│ │pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori din │ │ │
│ │judeţul unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor din │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea de │ │ │
│ │evenimente │ │ │
│ │private în spaţii│ │ │
│ │închise, care se │ │1.09.2020 - până în │
│ │desfăşoară cu │ │prezent │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 50 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea de │ │ │
│ │evenimente │ │ │
│ │private în spaţii│ │ │
│ │deschise, care se│ │1.09.2020 - până în │
│ │desfăşoară cu │ │prezent │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 100 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea de │ │ │
│ │cursuri de │ │ │
│ │instruire şi │ │ │
│ │workshopuri │ │ │
│ │pentru adulţi, │ │ │
│ │inclusiv cele │ │ │
│ │organizate pentru│ │ │
│ │implementarea │ │ │
│ │proiectelor │ │1.09.2020 - până în │
│ │finanţate din │ │prezent │
│ │fonduri europene,│ │ │
│ │cu un număr de │ │ │
│ │participanţi de │ │ │
│ │peste 50 de │ │ │
│ │persoane în │ │ │
│ │interior şi de │ │ │
│ │peste 100 de │ │ │
│ │persoane în │ │ │
│ │exterior │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Zborurile │ │ │
│ │efectuate de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │aviaţie spre şi │ │ │
│ │dinspre ţările │ │ │
│ │care nu fac │ │ │
│ │obiectul │ │ │
│ │excepţiei de la │ │ │
│ │carantinare/ │ │ │
│ │izolare stabilite│ │ │
│ │de Institutul │ │ │
│ │Naţional de │ │ │
│ │Sănătate Publică │ │ │
│ │şi aprobate de │ │ │
│ │Comitetul │ │ │
│ │Naţional pentru │ │ │
│ │Situaţii de │ │După data de │
│ │Urgenţă şi din │ │16.08.2020 │
│ │aceste ţări către│ │suspendarea │
│ │România pentru │ │zborurilor se aprobă │
│ │toate │ │prin hotărâre a │
│ │aeroporturile din│ │Comitetului Naţional │
│ │România, potrivit│ │pentru Situaţii de │
│ │art. 37 din Legea│ │Urgenţă. │
│ │nr. 55/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare, │ │ │
│ │prevăzute în art.│ │ │
│ │4 pct. 2 din │ │ │
│ │anexa nr. 3 la │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │668/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare, şi în│ │ │
│ │art. 4 pct. 2 din│ │ │
│ │anexa nr. 3 la │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. │ │ │
│ │782/2020 │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea cu │ │ │
│ │publicul a │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici care │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │preparare, │ │ │
│ │comercializare şi│ │ │
│ │consum al │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi/sau│ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de │ │ │
│ │tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi│ │ │
│ │cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │clădirilor, în │ │ │
│ │judeţele/ │ │ │
│ │municipiul │ │ │
│ │Bucureşti unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mare de │ │ │
│ │1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │preparării hranei│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │comercializării │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice care │ │ │
│ │nu se consumă în │ │ │
│ │spaţiile │ │ │
│ │respective, │ │ │
│ │precum şi cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │localităţii în │ │ │
│ │care incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor din │ │ │
│ │respectiva │ │ │
│ │localitate în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │1.09.2020 - până în │
│ │judeţean pentru │ │prezent │
│ │situaţii de │ │1.09.2020 - până în │
│ │urgenţă │ │prezent │
│ │• Activitatea cu │ │ │
│ │publicul a │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici care │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │preparare, │ │ │
│ │comercializare şi│ │ │
│ │consum al │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi/sau│ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de │ │ │
│ │tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi│ │ │
│ │cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │clădirilor, │ │ │
│ │situaţi într-o │ │ │
│ │localitate în │ │ │
│ │care incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │trece peste │ │ │
│ │pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, din │ │ │
│ │judeţul unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │preparării hranei│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │comercializării │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice care │ │ │
│ │nu se consumă în │ │ │
│ │spaţiile │ │ │
│ │respective, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │restaurantelor şi│ │ │
│ │a cafenelelor din│ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, │ │ │
│ │pensiunilor sau │ │ │
│ │altor unităţi de │ │ │
│ │cazare în │ │ │
│ │judeţele/ │ │ │
│ │municipiul │ │ │
│ │Bucureşti unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mare de │ │ │
│ │1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │
│ │acestei │ │ │
│ │activităţi doar │ │ │
│ │pentru clienţii │ │ │
│ │cazaţi în │ │ │
│ │unitatea │ │ │
│ │respectivă, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │preparării hranei│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │comercializării │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice care │ │ │
│ │nu se consumă în │ │ │
│ │spaţiile │ │ │
│ │respective, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de │ │1.09.2020 - până în │
│ │urgenţă │ │prezent │
│ │• Activitatea │ │1.09.2020 - până în │
│ │restaurantelor şi│ │prezent │
│ │a cafenelelor din│ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, │ │ │
│ │pensiunilor sau │ │ │
│ │altor unităţi de │ │ │
│ │cazare situate │ │ │
│ │într-o localitate│ │ │
│ │în care incidenţa│ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │trece peste │ │ │
│ │pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori din │ │ │
│ │judeţele unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor din │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │preparării hranei│ │ │
│ │şi a │ │ │
│ │comercializării │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice care │ │ │
│ │nu se consumă în │ │ │
│ │spaţiile │ │ │
│ │respective, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Exploatarea │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │joacă, a sălilor │ │ │
│ │de jocuri, precum│ │ │
│ │şi activitatea │ │ │
│ │barurilor, │ │ │
│ │cluburilor şi │ │ │
│ │discotecilor din │ │1.09.2020 - până în │
│ │interiorul │ │prezent │
│ │centrelor │ │ │
│ │comerciale în │ │ │
│ │care îşi │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activitatea mai │ │ │
│ │mulţi operatori │ │ │
│ │economici │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │
│ │spaţii închise în│ │18.05.2020 - până în │
│ │următoarele │ │prezent │
│ │domenii: │ │ │
│ │activităţi în │ │ │
│ │piscine, locuri │ │ │
│ │de joacă şi săli │ │ │
│ │de jocuri │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea în │ │1.09.2020 - până în │
│ │baruri, cluburi │ │prezent │
│ │şi discoteci │ │ │
├───────────────┼─────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea cu │ │ │
│ │publicul a │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │licenţiaţi în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │jocurilor de │ │ │
│ │noroc în judeţele│ │ │
│ │/municipiul │ │ │
│ │Bucureşti unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mare de │ │ │
│ │1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │localităţii unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │1.09.2020 - până în │
│ │situaţii de │ │prezent │
│ │urgenţă │ │1.09.2020 - până în │
│ │• Activitatea cu │ │prezent │
│ │publicul a │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │licenţiaţi în │ │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │jocurilor de │ │ │
│ │noroc situaţi în │ │ │
│ │localitatea unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │trece peste │ │ │
│ │pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori din │ │ │
│ │judeţul unde │ │ │
│ │incidenţa │ │ │
│ │cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau│ │ │
│ │egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de │ │ │
│ │urgenţă │ │ │
└───────────────┴─────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘

    ^1) Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 782/2020.
    ^2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ............................................
    Data .........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016