Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi de modificare şi completare a anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.459 din 23 noiembrie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, şi de modificare şi completare a anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1164 din 8 decembrie 2021
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 6 alin. (2) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/2021, şi al prevederilor pct. 4.1.a), b).1^2 subpct. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 litera j), punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. pentru plăţi dispuse din conturi deschise la Trezoreria Statului pentru alte destinaţii (de exemplu: achitarea în conturile operatorilor economici deschise la Trezoreria Statului a sumelor reprezentând contravaloarea bunurilor achiziţionate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate instituţiilor publice; virarea soldurilor conturilor de disponibilităţi ale operatorilor economici în conturi bancare; transferul sumelor aferente drepturilor salariale în conturile de card deschise la bănci pe numele salariaţilor instituţiilor publice; plăţi privind distribuirea sumelor încasate prin valorificarea bunurilor mobile şi imobile din procesul de executare silită; viramente aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur etc.) se înscrie denumirea beneficiarului sumei;"

    2. La articolul 6^1, alineatele (1^1), (3), (4) şi (4^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice, pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie, precum şi de către persoanele fizice înregistrate în Spaţiul Privat Virtual (SPV) pentru operaţiuni aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur.
    (...)
(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sistemul naţional de raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare, de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Servicii online - Declaraţii electronice - Descărcare declaraţii sau poate fi pus la dispoziţie de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici, de alte entităţi decât instituţiile publice, precum şi prin intermediul serviciului Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF de persoanele fizice înregistrate în SPV.
(4) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi, precum şi persoanele fizice prevăzute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
(4^1) Validarea şi procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici, de alte entităţi decât instituţii publice, precum şi de persoanele fizice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al cap. II din anexa nr. 9 - Procedură de depunere on-line, validare şi procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)», aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, cu deosebirea că recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin SPV, secţiunea Mesaje."

    3. La articolul 6^1alineatul (5), literele a^2), f), l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a^2) în rubrica «Tip entitate» se selectează opţiunea «Entitate publică» de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice, «Alte entităţi» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice sau «Persoana fizică» de către persoanele fizice, după caz;
    (...)
f) în rubrica «CIF Plătitor» se înscrie codul de identificare fiscală al plătitorului (codul de înregistrare fiscală, codul unic de înregistrare, codul numeric personal sau număr de identificare fiscală, după caz);
    (...)
l) rubrica «CIF Beneficiar» se completează potrivit precizărilor art. 5 lit. k); în cazul viramentelor aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur, codul numeric personal al beneficiarului trebuie să fie identic cu codul numeric personal al plătitorului;
m) în rubrica «Cod IBAN Beneficiar» se înscrie codul IBAN aferent contului de venituri ori de cheltuieli bugetare, contului de disponibilităţi, contului de subscriere sau contului deschis la o instituţie de credit din România, după caz, în care se achită suma;"

    4. La articolul 6^1, alineatul (5), după litera s) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) prin excepţie de la lit. r) şi s), în rubricile «Semnătura 1» şi «Semnătura 2» nu se aplică semnături de către plătitorii persoane fizice înregistrate în SPV pentru operaţiuni aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur; după ce sistemul validează automat conţinutul formularului şi regulile specifice aplicabile, generează un document imagine a ordinului de plată multiplu electronic (OPME) depus, care la rubrica «Semnătura 1» are completate numele de utilizator şi adresa de e-mail a persoanei fizice cu care aceasta este înregistrată în SPV. Acest document semnat cu certificat digital calificat al Ministerului Finanţelor este transmis pe SPV persoanei fizice care a efectuat depunerea OPME."

    5. La articolul 6^1, alineatele (12), (14) şi (15) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(12) În cazul în care prevederile alin. (6), (7) şi (16) nu sunt respectate, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins şi sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate.
    (...)
(14) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi, precum şi persoanele fizice pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăţilor din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
(15) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi, precum şi persoanele fizice prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia de a verifica zilnic concordanţa operaţiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situaţia în care sunt constatate erori materiale generate de unităţile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligaţia de a informa de îndată unităţile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecţiilor care se impun."

    6. La articolul 6^1, după alineatul (15) se introduc trei noi alineate, alineatele (16)-(18), cu următorul cuprins:
    "(16) La depunerea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» prin intermediul serviciului Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF, persoanele fizice care întocmesc documentele respective trebuie să respecte prevederile legale în vigoare aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur.
(17) Răspunderea pentru efectuarea plăţilor pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către persoanele fizice aferente titlurilor de stat destinate populaţiei în cadrul Programului Tezaur revine exclusiv persoanei care a depus documentele respective prin intermediul serviciului Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF.
(18) Răspunderea privind concordanţa dintre informaţiile afişate în fişierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au întocmit şi depus prin intermediul serviciului Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF de pe portalul ANAF."

    7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.139/2017 privind aprobarea emiterii titlurilor de stat destinate populaţiei, prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului, în cadrul Programului Tezaur, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 974 din 7 decembrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) formular de subscriere - formularul prevăzut în anexa nr. 3, care se semnează de către investitor sau un împuternicit al acestuia la subscrierea de titluri de stat şi cuprinde datele de identificare ale investitorului şi valoarea titlurilor de stat subscrise în cadrul unei emisiuni de titluri de stat destinate populaţiei. Formularul de subscriere semnat olograf şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului, în original sau semnat electronic, constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor, prin transferul sau tranzacţionarea acestuia neputându-se transfera dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat subscrise;"

    2. La articolul 1, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:
    "o) Spaţiul privat virtual (SPV) - serviciu de distribuţie electronică înregistrată care permite transmiterea de documente între investitor şi unităţile operative ale Trezoreriei Statului, astfel cum este definit în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare;
p) persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV - persoana fizică care a parcurs şi finalizat etapele de înregistrare în Spaţiul privat virtual conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 4 se abrogă.
    4. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Subscrierea de titluri de stat Tezaur în cadrul unei emisiuni se poate realiza prin următoarele modalităţi:
    a) prin prezentarea investitorului sau a persoanei împuternicite la orice sediu al unităţii operative al Trezoreriei Statului în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienţii persoane fizice;
    b) în mediu online prin intermediul SPV de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV, prin parcurgerea etapelor prevăzute la cap. V. Subscrierile în mediul online se pot realiza numai de către investitor."

    5. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În cazul subscrierilor realizate prin prezentarea fizică la unitatea operativă a Trezoreriei Statului, operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin semnarea de către investitor sau împuternicit, după caz, a formularului de subscriere, în două exemplare originale, în limita sumelor existente în soldul contului de subscriere, un formular rămânând la investitor şi unul la unitatea operativă a Trezoreriei Statului. Formularul de subscriere semnat şi ştampilat de angajatul unităţii operative a Trezoreriei Statului constituie dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor.
    (2) În cazul subscrierilor realizate în mediul online, prin intermediul SPV, operaţiunea de subscriere în cadrul unei emisiuni se realizează prin parcurgerea etapelor prevăzute la cap. V. Formularul de subscriere semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor şi disponibil în SPV reprezintă dovada deţinerii titlurilor de stat de către investitor."

    6. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Cererea de răscumpărare va fi însoţită de formularul de subscriere în original sau semnat electronic, după caz/cererea de transfer/formularul de transfer al dreptului de proprietate a titlurilor de stat în cazul moştenirii şi al disponibilului contului de subscriere existent pe numele investitorului sau, în cazul în care investitorul nu mai deţine acest formular, de o declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi răscumpărate anticipat."

    7. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Cererea de transfer al dreptului de proprietate va fi însoţită de formularul de subscriere în original sau semnat electronic, după caz, iar în cazul în care investitorul nu mai deţine acest formular, de o declaraţie pe propria răspundere privind calitatea de investitor al titlurilor de stat ce urmează a fi subiectul transferului. Persoana în favoarea căreia este transferat dreptul de proprietate al titlurilor de stat trebuie să deţină cont de subscriere la unitatea trezoreriei unde este efectuat transferul."

    8. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cu următorul cuprins:
    "    CAP. V
    Realizarea operaţiunilor în mediul online, prin intermediul SPV, de către investitori
    ART. 41
    (1) Investitorii pot comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea serviciului «Spaţiul privat virtual» - SPV, în sensul realizării unor operaţiuni privind titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur.
    (2) Operaţiunile pe care investitorii persoane fizice le pot realiza în mediul online prin intermediul SPV sunt: deschidere cont de subscriere la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur în cadrul perioadei de subscriere, virament din contul de subscriere al investitorului către un alt cont de subscriere deschis pe numele investitorului sau către un cont bancar deschis pe numele acestuia.
    ART. 42
    (1) Serviciile de comunicare prin SPV realizate potrivit art. 41 sunt gratuite. În cazul în care furnizarea unui serviciu de comunicare electronică presupune suportarea unor costuri pentru utilizatori (de exemplu, în cazul viramentelor către un cont bancar deschis pe numele investitorului), acestea vor fi suportate de investitor.
    (2) Pentru realizarea de operaţiuni de subscriere în cadrul unei emisiuni, investitorul poate utiliza în mod continuu serviciile de comunicare electronică prin SPV pe perioada de subscriere, cu excepţia ultimei zile din perioada de subscriere. Perioada de subscriere este stabilită în prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finanţelor şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (3) Pentru realizarea de operaţiuni de deschidere cont de subscriere şi virament din contul de subscriere în alt cont de subscriere/cont bancar deschis pe numele investitorului, investitorul poate utiliza în mod continuu serviciile de comunicare electronică prin SPV.
    (4) Operaţiunile privind titlurile de stat Tezaur solicitate de către investitori prin intermediul SPV vor fi realizate de către unităţile operative ale Trezoreriei Statului în timpul programului de lucru stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi care se publică pe site-ul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice şi se afişează la sediile unităţilor Trezoreriei Statului. Cererile depuse prin intermediul SPV după terminarea programului de lucru se înregistrează şi procesează de către unităţile Trezoreriei Statului cu data următoarei zile lucrătoare, în măsura în care în procesul de validare nu sunt identificate erori.
    ART. 43
    (1) Categoriile de documente ce pot face obiectul comunicării prin SPV privind titlurile de stat Tezaur sunt:
    a) formularul «Cerere de deschidere cont» pentru deschiderea contului de subscriere completat de investitor, document .pdf cu fişier xml ataşat;
    b) formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere completat cu codul IBAN al contului de subscriere deschis pe numele investitorului» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor, document .pdf;
    c) formularul «Cerere de subscriere» completat de investitor, document .pdf cu fişier xml ataşat;
    d) formularul de subscriere semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor;
    e) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat de investitor, document .pdf cu fişier xml ataşat;
    f) ordinul de plată multiplu electronic semnat electronic cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor;
    g) recipise cu rezultatele validărilor la depunerea şi preluarea formularelor de către reprezentanţii unităţii operative a Trezoreriei Statului prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice;
    h) extrase de cont emise de unitatea operativă a Trezoreriei Statului în ziua realizării de operaţiuni pe contul de subscriere deschis la aceasta, pentru investitorii persoane fizice care au calitatea de utilizator înregistrat în SPV.
    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g) pot fi vizualizate/descărcate în/din SPV pe o perioadă de 62 de zile de la transmiterea acestora, iar documentele prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi h) pot fi vizualizate/descărcate în/din SPV pe o perioadă de 365 de zile de la transmiterea acestora, prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV.
    ART. 44
    (1) Prin intermediul SPV, operaţiunea de deschidere a unui cont de subscriere la o unitate operativă a Trezoreriei Statului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV.
    (2) Etapele pentru depunerea unei cereri de deschidere de cont de subscriere sunt:
    1. Persoana fizică înregistrată ca utilizator SPV descarcă formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» de pe site-ul Ministerului Finanţelor. Formularul este completat de către investitor cu datele solicitate la fiecare rubrică şi la final selectează butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» în scopul validării datelor introduse şi generării fişierului XML:
    a) în situaţia în care nu se identifică erori în completarea formularului şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizică salvează formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» în vederea depunerii prin intermediul SPV;
    b) în situaţia în care se identifică erori în completarea formularului, se afişează o listă de erori pe care persoana fizică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. a).
    2. Ulterior completării, formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» se depune accesând site-ul Ministerului Finanţelor sau direct portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), prin accesarea butonului «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF». Pe baza formularului depus, persoana fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanţelor care confirmă primirea formularului, precum şi o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt în format .pdf şi se pot vizualiza prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV.
    3. Formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» completat şi depus de persoana fizică va fi supus unor validări prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finanţelor.
    a) în situaţia în care nu există erori de validare, formularul completat şi depus de persoana fizică va fi înregistrat în sistem. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» depus. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV;
    b) în situaţia în care există erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice înregistrate ca utilizator SPV şi care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat şi se generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizică prin accesarea opţiunii „Mesaje“ din SPV. După corectarea erorilor menţionate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.
    4. Formularul «Cerere de deschidere cont de subscriere» validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului, astfel:
    a) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat şi înregistrat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului şi se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» depus. Se creează automat contul de subscriere deschis pe numele investitorului care a depus cererea şi se generează în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului raportul «Cerere de deschidere cont de subscriere» semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor. Raportul conţine codul IBAN asociat contului de subscriere deschis la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată de persoana fizică. Persoana fizică poate vizualiza recipisa şi raportul prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV;
    b) în cazul în care există erori de validare, formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. După corectarea erorilor menţionate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.
    ART. 45
    (1) Prin intermediul SPV, operaţiunea de subscriere titluri de stat emise în cadrul programului Tezaur prin intermediul unităţilor operative ale Trezoreriei Statului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV, în cursul perioadei de subscriere, excluzând ultima zi din perioada de subscriere.
    (2) Etapele pentru subscrierea de titluri de stat sunt:
    1. Persoana fizică înregistrată ca utilizator SPV descarcă formularul «Cerere de subscriere» de pe site-ul Ministerului Finanţelor. Formularul este completat de către investitor cu datele solicitate la fiecare rubrică şi la final selectează butonul «VALIDARE SI GENERARE XML» în scopul validării datelor introduse şi generării fişierului XML:
    a) în situaţia în care nu se identifică erori în completarea formularului şi se afişează mesajul de confirmare a corectitudinii datelor introduse, persoana fizică salvează formularul «Cerere de subscriere» în vederea depunerii online conform pct. 2;
    b) în situaţia în care se identifică erori în completarea formularului, se afişează o listă de erori pe care persoana fizică urmează a le corecta. După corectarea acestora se procedează potrivit lit. a).
    2. Ulterior completării, formularul «Cerere de subscriere» se depune, accesând site-ul Ministerului Finanţelor sau direct portalul ANAF, prin accesarea butonului «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPV-PF». Pe baza formularului depus, investitorul persoană fizică va primi automat prin SPV un document semnat cu certificatul digital al Ministerului Finanţelor care confirmă primirea formularului, precum şi o recipisă cu rezultatul validării de la depunerea acestuia potrivit procedurii de la pct. 3. Ambele documente sunt în format .pdf şi se pot vizualiza prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV.
    3. Formularul «Cerere de subscriere» completat şi depus de investitorul persoană fizică va fi supus unor validări prin intermediul aplicaţiilor informatice specifice la nivelul Ministerului Finanţelor.
    a) în situaţia în care nu există erori de validare, formularul completat şi depus de persoana fizică va fi înregistrat în sistem. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului «Cerere de subscriere» depus. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV;
    b) în situaţia în care există erori de validare (de exemplu, CNP completat pe formular nu este identic cu CNP al persoanei fizice înregistrate ca utilizator SPV şi care depune formularul), formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Se generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate care poate fi vizualizat de persoana fizică prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. După corectarea erorilor menţionate, persoana fizică poate depune din nou formularul conform pct. 2.
    4. Formularul «Cerere de subscriere» validat potrivit pct. 3 lit. a) va fi preluat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului, astfel:
    a) în cazul în care nu există erori de validare, formularul depus este procesat şi înregistrat în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului. Sistemul informatic generează un document electronic semnat (Recipisa) prin care persoana fizică este informată referitor la validarea formularului «Cerere de subscriere» depus. Se creează automat contul de emisiune pe numele investitorului care a depus Cererea de subscriere şi se virează sumele din contul de subscriere al investitorului în contul de emisiune. Totodată, se generează «Formularul de subscriere» în aplicaţia informatică a Trezoreriei Statului, semnat electronic cu certificatul digital necalificat al reprezentantului unităţii Trezoreriei Statului şi cu certificatul digital calificat al Ministerului Finanţelor. Formularul de subscriere conţine toate informaţiile privind titlurile de stat subscrise la unitatea operativă a Trezoreriei Statului selectată de persoana fizică. Persoana fizică poate vizualiza recipisa şi raportul prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV;
    b) în cazul în care există erori de validare (de exemplu, nu există cont de subscriere deschis pe numele investitorului la unitatea Trezoreriei Statului selectată, nu sunt fonduri suficiente în contul de subscriere deschis pe numele investitorului), formularul depus este declarat invalid de sistem şi nu este înregistrat. Sistemul generează un document electronic semnat (Recipisa) cu erorile identificate. Persoana fizică poate vizualiza recipisa prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. După corectarea erorilor menţionate, persoana fizică poate depune din nou formularul «Cerere de subscriere» conform pct. 2.
    5. Ca urmare a realizării operaţiunii de subscriere în mediul online, persoana fizică poate vizualiza extrasul contului de subscriere, prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV, în următoarea zi lucrătoare înregistrării operaţiunii de subscriere la unitatea de trezorerie.
    ART. 46
    Răspunderea privind concordanţa dintre informaţiile afişate în fişierul PDF al formularului «Cerere de deschidere cont de subscriere» şi cele din fişierul XML ataşat acestuia, precum şi privind concordanţa între informaţiile afişate în fişierul PDF al formularului «Cerere de subscriere» şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv persoanelor fizice care le-au întocmit şi depus on-line, accesând fie site-ul Ministerului Finanţelor, fie direct portalul ANAF, prin accesarea butonului «Depunere declaraţie unică şi alte formulare SPVPF».
    ART. 47
    (1) Prin intermediul SPV, operaţiunea de virament din contul de subscriere deschis la o unitate operativă a Trezoreriei Statului către un cont bancar deschis pe numele investitorului se poate realiza doar în nume propriu de către investitorul persoană fizică înregistrată ca utilizator SPV conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ulterior realizării operaţiunilor de virament din contul de subscriere utilizând mediul online, persoana fizică poate vizualiza extrasul contului de subscriere prin accesarea opţiunii «Mesaje» din SPV. Persoana fizică poate vizualiza extrasul de cont în următoarea zi lucrătoare înregistrării operaţiunii de virare din contul de subscriere la unitatea de trezorerie."    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Dan Vîlceanu

    Bucureşti, 23 noiembrie 2021.
    Nr. 1.459.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
    ORDIN DE PLATĂ MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016