Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017  privind modificarea şi completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 1.433 din 21 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea Metodologiei de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 989 din 13 decembrie 2017
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 109.196/AC din 30 octombrie 2017 al Direcţiei biodiversitate,
    în temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de avizare a tarifelor instituite de către administratorii/custozii ariilor naturale protejate pentru vizitarea ariilor naturale protejate, pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, pentru fotografiatul şi filmatul în scop comercial, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 3.836/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 18 decembrie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (2), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) privitor la tarifele pentru vizitarea ariilor naturale protejate trebuie să se ţină cont de: specificitatea obiectivului turistic de vizitare, serviciile oferite în schimbul acestui tarif: măsuri de securitate specifice, trasee turistice, locuri de campare amenajate şi întreţinute şi altele asemenea, de infrastructura existentă, durata de vizitare, conform nr. crt. 1 din tabelul prevăzut în anexă;
b) privitor la tarifele pentru analizarea documentaţiilor şi eliberarea de avize conform legii, tarifele instituite de către administrator/custode trebuie să se încadreze în limitele maxime conform nr. crt. 2 din tabelul prevăzut în anexă;
c) privitor la tarifele pentru fotografiatul în scop comercial trebuie să se ţină cont de: utilizarea materialului realizat (albume, materiale publicitare, publicaţii diverse), tirajul publicaţiei, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuţie a serviciului media (plan local, regional, naţional, internaţional), conform nr. crt. 3 din tabelul prevăzut în anexă;
d) privitor la tarifele pentru filmatul în scop comercial trebuie să se ţină cont de: utilizarea materialului realizat (documentar, film artistic, reclame), durata filmărilor, impactul de promovare estimat în raport cu raza de distribuţie a serviciului media (plan local, regional, naţional, internaţional), conform nr. crt. 4 din tabelul prevăzut în anexă."

    2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 7, cu următorul cuprins:
    "ART. 7
    Tarifele instituite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului sunt prevăzute în anexa care face parte din prezenta metodologie."

    3. La metodologie se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministrul, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 21 noiembrie 2017.
    Nr. 1.433.
    ANEXA 1

    (Anexă la metodologie)
    Tarifele stabilite de către administrator/custode care se avizează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului

┌─────┬───────────────┬─────────────────┬─────────────┐
│Nr. │Serviciu │Tipul de serviciu│Cuantum tarif│
│crt. │ │ │(lei)* │
├─────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Se vor stabili │ │
│ │ │unul sau mai │ │
│ │ │multe tipuri de │Cuantumul se │
│ │ │tarife în funcţie│propune de │
│1 │Tarif de │de criteriile de │către │
│ │vizitare** │stabilire a │administrator│
│ │ │tarifelor │/custode. │
│ │ │prevăzute la art.│ │
│ │ │2 alin. (2) lit. │ │
│ │ │a) din ordin.*** │ │
├─────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │ │
│ │ │verificarea │Maximum 200 │
│ │ │documentaţiei în │pentru │
│ │ │cadrul procedurii│persoane │
│ │ │de evaluare a │fizice │
│ │ │impactului asupra│ │
│ │ │mediului şi │ │
│ │ │emiterea avizului├─────────────┤
│ │ │pentru proiectele│ │
│ │ │care nu se supun │Maximum 400 │
│ │ │studiului de │pentru │
│ │ │evaluare a │persoane │
│ │2.1 Analiza şi │impactului asupra│juridice │
│ │verificarea │mediului/evaluare│ │
│ │documentaţiei │adecvată │ │
│ │în cadrul ├─────────────────┼─────────────┤
│ │procedurii de │Analiza şi │ │
│ │evaluare a │verificarea │Maximum 500 │
│ │impactului │documentaţiei în │pentru │
│ │asupra mediului│cadrul procedurii│persoane │
│ │pentru anumite │de evaluare a │fizice │
│ │proiecte │impactului asupra│ │
│ │publice şi │mediului şi │ │
│ │private sau │emiterea avizului├─────────────┤
│ │revizuirea/ │pentru proiectele│ │
│ │actualizarea │care se supun │Maximum 2.000│
│ │acordului de │studiului de │pentru │
│ │mediu │evaluare a │persoane │
│ │ │impactului asupra│juridice │
│ │ │mediului/evaluare│ │
│ │ │adecvată │ │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │Maximum 250 │
│ │ │verificarea │pentru │
│ │ │documentaţiei şi │persoane │
│ │ │emiterea avizului│fizice │
│ │ │pentru revizuirea├─────────────┤
│ │ │/actualizarea │Maximum 500 │
│ │ │acordului de │pentru │
│ │ │mediu │persoane │
│ │ │ │juridice │
│ ├───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │Maximum 250 │
│ │ │verificarea │pentru │
│ │ │documentaţiei în │persoane │
│ │ │cadrul procedurii│fizice │
│ │ │de emitere a ├─────────────┤
│ │ │autorizaţiei de │Maximum 500 │
│ │ │mediu fără bilanţ│pentru │
│ │ │de mediu şi │persoane │
│ │ │emiterea avizului│juridice │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │ │
│ │ │verificarea │ │
│ │ │documentaţiei în │Maximum 4.000│
│ │ │cadrul procedurii│pentru │
│ │ │de emitere a │persoane │
│ │ │autorizaţiei │juridice │
│ │ │integrate de │ │
│ │ │mediu şi emiterea│ │
│ │ │avizului │ │
│ │2.2 Analiza şi ├─────────────────┼─────────────┤
│ │verificarea │Analiza şi │Maximum 500 │
│ │documentaţiei │verificarea │pentru │
│ │în cadrul │documentaţiei cu │persoane │
│ │procedurii de │bilanţ de mediu │fizice │
│2****│emitere a │şi emiterea ├─────────────┤
│ │autorizaţiei de│avizului │Maximum 1.000│
│ │mediu/ │custodelui/ │pentru │
│ │autorizaţiei │administratorului│persoane │
│ │integrate de │ │juridice │
│ │mediu ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │Maximum 125 │
│ │ │verificarea │pentru │
│ │ │documentaţiei şi │persoane │
│ │ │emiterea avizului│fizice │
│ │ │pentru revizuirea├─────────────┤
│ │ │/actualizarea │Maximum 250 │
│ │ │autorizaţiei de │pentru │
│ │ │mediu │persoane │
│ │ │ │juridice │
│ │ ├─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Analiza şi │ │
│ │ │verificarea │ │
│ │ │documentaţiei şi │Maximum 2.500│
│ │ │emiterea avizului│pentru │
│ │ │pentru revizuirea│persoane │
│ │ │/actualizarea │juridice │
│ │ │autorizaţiei │ │
│ │ │integrate de │ │
│ │ │mediu │ │
│ ├───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Maximum 250 │
│ │2.3 Parcurgerea│Analiza şi │pentru │
│ │procedurii de │verificarea │persoane │
│ │emitere a │documentaţiei şi │fizice │
│ │avizului de │emiterea avizului├─────────────┤
│ │mediu pentru │pentru planuri şi│Maximum 500 │
│ │planuri şi │programe │pentru │
│ │programe │ │persoane │
│ │ │ │juridice │
│ ├───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Maximum 50 │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │persoane │
│ │ │ │fizice │
│ │2.4 Analizarea │ ├─────────────┤
│ │documentaţiilor│ │Maximum 250 │
│ │care privesc │ │pentru │
│ │activităţile de│ │persoane │
│ │recoltare/ │ │juridice │
│ │capturare şi/ │ ├─────────────┤
│ │sau │ │Cuantum tarif│
│ │achiziţionare │ │(lei)* │
│ │şi/sau │ ├─────────────┤
│ │comercializare │ │Cuantumul se │
│ │a unor plante │Analiza şi │propune de │
│ │şi animale din │verificarea │către │
│ │flora şi fauna │documentaţiei şi │administrator│
│ │sălbatică în │emiterea avizului│/custode. │
│ │stare vie, │ ├─────────────┤
│ │proaspătă sau │ │ │
│ │semiprelucrată,│ ├─────────────┤
│ │a unor flori de│ │ │
│ │mină, fosile de│ ├─────────────┤
│ │plante şi │ │Cuantumul se │
│ │fosile de │ │propune de │
│ │animale │ │către │
│ │vertebrate şi │ │administrator│
│ │nevertebrate │ │/custode. │
│ │ │ ├─────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ ├─────────────┤
│ │ │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Albume │ │
│ │ │Plan local │ │
│ │ │Plan regional │ │
│ │ │Plan naţional │ │
│ │ │Plan │ │
│ │ │internaţional │ │
│ │ ├─────────────────┤ │
│ │ │Materiale │ │
│ │Fotografiere │publicitare │Cuantumul se │
│ │floră, faună, │Plan local │propune de │
│3 │habitate │Plan regional │către │
│ │naturale şi │Plan naţional │administrator│
│ │peisaj în scop │Plan │/custode. │
│ │comercial │internaţional │ │
│ │ ├─────────────────┤ │
│ │ │Publicaţii │ │
│ │ │diverse │ │
│ │ │Plan local │ │
│ │ │Plan regional │ │
│ │ │Plan naţional │ │
│ │ │Plan │ │
│ │ │internaţional │ │
├─────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────┤
│ │ │Film artistic │ │
│ │ │Plan local │ │
│ │ │Plan regional │ │
│ │ │Plan naţional │ │
│ │ │Plan │ │
│ │ │internaţional │ │
│ │Filmare floră, ├─────────────────┤ │
│ │faună, habitate│Spot publicitar │Cuantumul se │
│ │naturale şi │Plan local │propune de │
│4 │peisaje în scop│Plan regional │către │
│ │comercial (film│Plan naţional │administrator│
│ │artistic, spot │Plan │/custode. │
│ │publicitar/ │internaţional │ │
│ │documentar) ├─────────────────┤ │
│ │ │Film documentar │ │
│ │ │Plan local │ │
│ │ │Plan regional │ │
│ │ │Plan naţional │ │
│ │ │Plan │ │
│ │ │internaţional │ │
└─────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┘


──────────
    * Tarifele includ TVA.
    ** Cu excepţia persoanelor menţionate la art. 3 alin. (2) din ordin.
    *** Spre exemplu: tarif elevi/adulţi/grup de persoane pe diferite perioade de timp: zi/săptămână/lună/an etc.
    **** Cu excepţia persoanelor asistate social (venit minim pe economie/ajutor social/ajutor de handicap/pensie minimă social garantată).
──────────
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016