Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.423 din 30 octombrie 2012  privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 1.423 din 30 octombrie 2012 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 26 noiembrie 2012

    În baza prevederilor art. 5 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 19 lit. d) şi e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 5 iulie 2011, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Stadiul implementării şi dezvoltării sistemelor de control intern/managerial la nivelul entităţilor publice, precum şi situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structurile prevăzute la art. 3 alin. (1), fac obiectul informării, prin întocmirea de situaţii semestriale/anuale, pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, care se transmit entităţilor publice ierarhic superioare, la termenele stabilite de acestea.
    (3) Instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special transmit Ministerului Finanţelor Publice, Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi numiţi la acestea de către ministrul finanţelor publice, situaţii centralizatoare ale situaţiilor semestriale/anuale, prevăzute la alin. (2), întocmite pe formatul-model prezentat în anexa nr. 3, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, respectiv până la 20 februarie a anului următor, pentru anul precedent."

    2. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se afişează pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice.

                Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
                                Florin Georgescu

    Bucureşti, 30 octombrie 2012.
    Nr. 1.423.


    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 946/2005)
-------------------------------------

    Entitatea publică .....................
                                                     Aprobat
                                              Preşedintele structurii,
                                              ........................
                                    (numele, prenumele/funcţia/semnătura/data)

                            SITUAŢIE CENTRALIZATOARE
                       semestrială/anuală privind stadiul
               implementării şi dezvoltării sistemului de control
                        intern/managerial la data de*1)
               .................................................
-------
    *1) Data situaţiei centralizatoare şi transmiterea acesteia:
    - cap. I "Informaţii generale" se întocmeşte semestrial şi se transmite Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control, prin controlorii delegaţi, până la data de 25 a lunii următoare fiecărui semestru încheiat, iar data situaţiei este, după caz, 30 iunie sau 31 decembrie;
    - cap. II "Stadiul implementării standardelor de control intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării", se întocmeşte anual, data situaţiei fiind 31 decembrie, şi se transmite până la data de 20 februarie a anului următor pentru anul precedent.

                                  CAPITOLUL I
                             Informaţii generale*2)
-------
    *2) La cap. I se fac următoarele precizări:
    - în coloanele 2, 3 şi 4 se înscriu date cumulative corespunzătoare stării reale/mărimii indicatorilor specificaţi în coloana 1 pe rândurile 1-15 la data situaţiei centralizatoare, respectiv 30 iunie sau 31 decembrie;
    - numărul total de entităţi publice subordonate, care se înscrie pe rândul 1 coloana 2, cuprinde entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
    - entităţile publice subordonate, care se înscriu pe rândurile 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 coloana 4, se referă la entităţile subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari sau, după caz, terţiari de credite, precum şi entităţile din subordinea ordonatorilor secundari de credite;
    - activitate procedurabilă reprezintă totalitatea atribuţiilor de o anumită natură care determină procese de muncă cu un grad de complexitate şi omogenitate ridicat, pentru care se pot stabili reguli şi metode de lucru general valabile în vederea îndeplinirii, în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienţă, a obiectivelor compartimentului/entităţii publice;
    - în coloana 5 se înscriu inclusiv menţiuni cu privire la situaţiile deosebite, constatate în acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică, derulate de structura constituită şi investită cu astfel de atribuţii în cadrul entităţii publice.

┌────┬─────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────┬──────┐
│Nr. │ Specificaţii │Total │ din care, aferent: │Obser-│
│crt.│ │(număr)├──────────┬─────────────┤vaţii │
│ │ │ │Aparatului│ Entităţilor │ │
│ │ │ │ propriu │ publice │ │
│ │ │ │ │ subordonate │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 1. │Entităţi publice subordonate │ │ X │ X │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 2. │Entităţi publice în care s-a │ │ │ │ │
│ │constituit structura cu atribuţii│ │ │ │ │
│ │de monitorizare, coordonare şi │ │ │ │ │
│ │îndrumare metodologică a │ │ │ │ │
│ │sistemului de control intern/ │ │ │ │ │
│ │managerial │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 3. │Entităţi publice în care s-a │ │ │ │ │
│ │elaborat şi aprobat programul de │ │ │ │ │
│ │dezvoltare a sistemului de │ │ │ │ │
│ │control intern/managerial │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 4. │Entităţi publice care şi-au sta- │ │ │ │ │
│ │bilit obiectivele generale │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 5. │Obiective generale stabilite de │ │ │ │ │
│ │către entităţile publice de la p │ │ │ │ │
│ │ct. 4 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 6. │Entităţi publice care şi-au │ │ │ │ │
│ │inventariat activităţile │ │ │ │ │
│ │procedurabile │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 7. │Activităţi procedurabile │ │ │ │ │
│ │inventariate de către entităţile │ │ │ │ │
│ │publice de la pct. 6 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 8. │Entităţi publice care au elaborat│ │ │ │ │
│ │proceduri │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 9. │Proceduri elaborate de către │ │ │ │ │
│ │entităţile publice de la pct. 8 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 10.│Entităţi publice care au │ │ │ │ │
│ │inventariat funcţiile sensibile │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 11.│Funcţii sensibile inventariate de│ │ │ │ │
│ │către entităţile publice de la │ │ │ │ │
│ │pct. 10 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 12.│Entităţi publice care au elaborat│ │ │ │ │
│ │indicatori asociaţi obiectivelor │ │ │ │ │
│ │generale şi specifice │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 13.│Indicatori asociaţi obiectivelor │ │ │ │ │
│ │generale şi specifice de către │ │ │ │ │
│ │entităţile publice de la pct. 12 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 14.│Entităţi publice care au identi- │ │ │ │ │
│ │ficat, analizat şi gestionat │ │ │ │ │
│ │riscuri │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼───────┼──────────┼─────────────┼──────┤
│ 15.│Riscuri înregistrate în Registrul│ │ │ │ │
│ │riscurilor de către entităţile │ │ │ │ │
│ │publice de la pct. 14 │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴───────┴──────────┴─────────────┴──────┘


                                  CAPITOLUL II
                 Stadiul implementării standardelor de control
             intern/managerial, conform rezultatelor autoevaluării
                        la data de 31 decembrie 20..*3)
--------
    *3) La cap. II se fac următoarele precizări:
    - abrevierile "I", "PI" şi "NI", corespunzătoare coloanelor 2-10, au următoarele semnificaţii: "I" - implementat; "PI" - parţial implementat; "NI" - neimplementat;
    - coloanele 8 - 10 se completează de ordonatorul principal de credite, prin cumularea informaţiilor conţinute în coloana 6 din anexa nr. 4.2 la instrucţiuni "Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluării", transmise de entităţile publice direct subordonate ordonatorului principal de credite, conduse de ordonatori secundari (care transmit inclusiv pentru entităţile aflate în subordine) sau, după caz, terţiari de credite.


┌───────────────────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────┬────┐
│ Denumirea standardului │ Numărul de │ din care: │Ob- │
│ │ entităţi publice ├─────────────┬───────────┤ser-│
│ │care raportează că│ Aparat │ Entităţi │va- │
│ │standardul este: │ propriu │ publice │ţii │
│ │ │ │subordonate│ │
│ ├─────┬──────┬─────┼───┬────┬────┼───┬────┬──┤ │
│ │ I │ PI │ NI │ I │ PI │ NI │ I │ PI │NI│ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │10│ 11 │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 1 - Etica, integritatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ sarcini │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 3 - Competenţă, performanţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 6 - Structura organizatorică│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ performanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ arhivarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 16 - Semnalarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ neregularităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 20 - Gestionarea abaterilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 21 - Continuitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ activităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├───────────────────────────────────────┬─────┬──────┬─────┬───┬────┬────┬───┬────┬──┬────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ evaluarea controlului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼───┼────┼────┼───┼────┼──┼────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴───┴────┴────┴───┴────┴──┴────┤
│Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele │
│de control intern/managerial se prezintă astfel: │
│ - (nr.) entităţi au sisteme conforme; │
│ - (nr.) entităţi au sisteme parţial conforme; │
│ - (nr.) entităţi au sisteme neconforme. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Elaborat:
    Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică


    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)
-------------------------------------

                                  INSTRUCŢIUNI
                  privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea
           raportului asupra sistemului de control intern/managerial

    1. Prevederi generale
    1.1. În conformitate cu dispoziţiile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul fiecărei entităţi publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.3, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    1.2. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilităţii manageriale de către conducătorul entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial şi este documentul prin care instituţiile publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Ministerului Finanţelor Publice informaţiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă Guvernului.
    1.3. Responsabilitatea managerială defineşte un raport juridic de obligaţie a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entităţii publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne şi externe, în scopul realizării eficace, eficiente şi în conformitate cu dispoziţiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice şi să răspundă pentru neîndeplinirea obligaţiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanţa şi managementul riscului; informarea şi comunicarea; activităţi de control; auditarea şi evaluarea.
    1.4. Sintagma "entitate publică" este utilizată în înţelesul definit la art. 2 lit. m) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: "entitate publică - autoritate publică, instituţie publică, companie/societate naţională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau patrimoniu public".
    1.5. Raportul cuprinde declaraţii ale conducătorului entităţii publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entităţii, existent la data închiderii exerciţiului financiar.
    1.6. Declaraţiile formulate de conducătorul entităţii publice se întemeiază pe datele, informaţiile şi constatările rezultate din operaţiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum şi din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.
    1.7. În vederea elaborării raportului, conducătorul entităţii publice dispune programarea şi efectuarea de către conducătorii de compartimente aflaţi în subordine a operaţiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.
    1.8. Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a regulii de management definită de standardul 24 "Verificarea şi evaluarea controlului" din Codul controlului intern/managerial, conform căreia entitatea publică trebuie să instituie o funcţie de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cărei exercitare este în responsabilitatea fiecăreia dintre persoanele care ocupă o funcţie de conducere în entitatea publică. Această funcţie de autoevaluare nu poate fi nici confundată şi nici substituită de evaluarea sistemului de control intern/managerial pe care o realizează compartimentul de audit public intern, pe baza unei metodologii specifice, în aplicarea standardului 25 "Auditul intern" şi a normelor care reglementează activitatea în acest domeniu.
    1.9. Pentru pregătirea autoevaluării, conducătorul entităţii publice poate recurge la capacitatea de consiliere a compartimentului de audit intern, în condiţiile prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi exercitarea activităţii de consiliere desfăşurate de către auditorii interni din cadrul entităţilor publice, dar şi a altor structuri cu rol de îndrumare metodologică a implementării sistemului de control intern/managerial, şi, după caz, la consilierea de către controlorul delegat numit de ministrul finanţelor publice să îşi exercite atribuţiile la respectiva entitate publică.
    1.10. Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entităţii se realizează prin programarea şi efectuarea următoarelor acţiuni:
    a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare Structură, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entităţii publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare şi realizare a operaţiunii de autoevaluare;
    b) completarea de către fiecare compartiment din organigrama entităţii publice a "Chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, şi asumarea de către conducătorul de compartiment a realităţii datelor, informaţiilor şi constatărilor înscrise în acesta;
    c) întocmirea de către Structură a Situaţiei sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2, care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni, prin centralizarea informaţiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate şi transmise de conducătorii de compartimente;
    d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:
    - sistemul este conform dacă sunt implementate toate cele 25 de standarde;
    - sistemul este parţial conform dacă sunt implementate între 13 şi 24 de standarde;
    - sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puţin de 13 standarde.
    1.11. Entitatea publică are obligaţia să elaboreze şi să păstreze pe o perioadă de cel puţin 5 ani documentaţia relevantă cu privire la organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern/managerial propriu şi pe cea referitoare la operaţiunea de autoevaluare a acestuia.
    2. Conţinutul raportului
    2.1. Formatul de raport cuprinde declaraţiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entităţii publice.
    2.2. Conducătorul entităţii publice poate include în raport şi alte informaţii referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:
    a) informaţii şi constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exerciţiul financiar următor;
    b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul şi activitatea compartimentului de audit intern;
    c) stadiul implementării măsurilor/acţiunilor/etapelor prevăzute în programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial;
    d) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin menţionarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exerciţiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora, precum şi termenele de realizare aferente;
    e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea şi aplicarea măsurilor de control intern/managerial.
    3. Aprobarea şi prezentarea raportului
    3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii, în conformitate cu principiul responsabilităţii manageriale.
    3.2. Raportul conducătorului entităţii publice se transmite odată cu situaţia financiară anuală şi se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.
    3.3. Au obligaţia de a prezenta Ministerului Finanţelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar şi control rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucţiuni, numai conducătorii entităţilor publice în care se exercită funcţia de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.


    ANEXA 4.1
    ---------
la instrucţiuni
---------------

    Compartiment .............
                                   Conducător de compartiment
                                  ..............................
                             (numele şi prenumele, funcţia/semnătura/data)

                      CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE
              a stadiului de implementare a standardelor
                    de control intern/managerial

┌─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│ Criterii generale de evaluare a stadiului │ Răspuns şi │La nivelul│
│ implementării standardului*1) │ explicaţii*2) │comparti- │
│ │ │mentului │
│ │ │standardul│
│ │ │este*4): │
│ ├────────┬───────────┼──────────┤
│ │Da/Nu*3)│Explicaţie │ I/PI/NI │
│ │ │asociată │ │
│ │ │răspunsului│ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 1 - Etică, integritate │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost comunicat personalului un cod de │ │ │
│conduită, care stabileşte reguli de │ │ │
│comportament etic în realizarea atribuţiilor │ │ │
│de serviciu, aplicabil atât personalului de │ │ │
│conducere, cât şi celui de execuţie din │ │ │
│cadrul compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Salariaţii beneficiază de consiliere etică │ │ │
│şi li se aplică un sistem de monitorizare │ │ │
│a respectării normelor de conduită? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, sarcini │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Personalului îi sunt aduse la cunoştinţă │ │ │
│documentele actualizate privind misiunea │ │ │
│entităţii, regulamentele interne şi fişele │ │ │
│posturilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sarcinile/Atribuţiile asociate posturilor │ │ │
│sunt stabilite în concordanţă cu competenţele│ │ │
│decizionale necesare realizării acestora? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 3 - Competenţă, performanţă │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele │ │ │
│şi aptitudinile necesare a fi deţinute în │ │ │
│vederea îndeplinirii sarcinilor/atribuţiilor │ │ │
│asociate fiecărui post? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt identificate nevoile de perfecţionare │ │ │
│a pregătirii profesionale a personalului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt elaborate şi realizate programe de │ │ │
│pregătire profesională a personalului, │ │ │
│conform nevoilor de perfecţionare │ │ │
│identificate anterior? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost întocmit inventarul funcţiilor │ │ │
│sensibile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Este stabilită o politică adecvată de rotaţie│ │ │
│a salariaţilor din funcţiile sensibile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt stabilite şi comunicate limitele │ │ │
│competenţelor şi responsabilităţilor care │ │ │
│se deleagă? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Delegarea/subdelegarea de competenţă se │ │ │
│realizează în baza unor proceduri specifice │ │ │
│aprobate? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 6 - Structura organizatorică │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt efectuate analize, la nivelul princi- │ │ │
│palelor activităţi, în scopul identificării │ │ │
│eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea │ │ │
│sarcinilor de lucru individuale prin fişele │ │ │
│posturilor şi în stabilirea atribuţiilor │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Structura organizatorică asigură funcţionarea│ │ │
│circuitelor şi fluxurilor informaţionale │ │ │
│necesare supravegherii şi realizării │ │ │
│activităţilor proprii? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt stabilite obiectivele specifice │ │ │
│la nivelul compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Obiectivele sunt astfel stabilite încât să │ │ │
│răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T.? │ │ │
│(Unde: S - precise; M - măsurabile şi │ │ │
│verificabile; A - necesare; R - realiste; │ │ │
│T - cu termen de realizare.) │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite activităţile individuale │ │ │
│pentru fiecare salariat, care să conducă la │ │ │
│atingerea obiectivelor specifice │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Resursele alocate sunt astfel repartizate │ │ │
│încât să asigure activităţile necesare │ │ │
│realizării obiectivelor specifice │ │ │
│compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┬──────────┤
│În cazul modificării obiectivelor specifice, │ │ │ │
│sunt stabilite măsurile necesare pentru │ │ │ │
│încadrarea în resursele repartizate? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Sunt adoptate măsuri de coordonare a │ │ │ │
│deciziilor şi activităţilor compartimentului │ │ │ │
│cu cele ale altor compartimente, în scopul │ │ │ │
│asigurării convergenţei şi coerenţei │ │ │ │
│acestora? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│În compartiment se realizează consultarea │ │ │ │
│prealabilă, în vederea coordonării │ │ │ │
│activităţilor? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea performanţelor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Este instituit un sistem de monitorizare şi │ │ │ │
│raportare a performanţelor, pe baza indica- │ │ │ │
│torilor asociaţi obiectivelor specifice? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Atunci când necesităţile o impun, se │ │ │ │
│efectuează o reevaluare a relevanţei │ │ │ │
│indicatorilor asociaţi obiectivelor │ │ │ │
│specifice, în scopul operării corecţiilor │ │ │ │
│cuvenite? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┼──────────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┼──────────┤
│Sunt identificate şi evaluate principalele │ │ │ │
│riscuri, proprii activităţilor din cadrul │ │ │ │
│compartimentului? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│Sunt stabilite măsuri de gestionare a │ │ │ │
│riscurilor identificate şi evaluate la │ │ │ │
│nivelul activităţilor din cadrul │ │ │ │
│compartimentului? │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼───────────┴──────────┤
│Este asigurată completarea/actualizarea │ │ │
│registrului riscurilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Stabilirea obiectivelor specifice are la bază│ │ │
│formularea de ipoteze/premise, acceptate prin│ │ │
│consens? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt reevaluate obiectivele specifice atunci │ │ │
│când se constată modificări ale ipotezelor/ │ │ │
│premiselor care au stat la baza fixării │ │ │
│acestora? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost stabilite tipurile de informaţii, │ │ │
│conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi │ │ │
│destinatarii acestora, astfel încât │ │ │
│personalul de conducere şi cel de execuţie, │ │ │
│prin primirea şi transmiterea informaţiilor, │ │ │
│să îşi poată îndeplini sarcinile de serviciu?│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Colectarea, prelucrarea şi centralizarea │ │ │
│informaţiilor se realizează în sistem │ │ │
│informatizat? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Circuitele informaţionale (traseele pe care │ │ │
│circulă informaţiile) asigură o difuzare │ │ │
│rapidă, fluentă şi precisă a informaţiilor, │ │ │
│astfel încât acestea să ajungă la timp la │ │ │
│utilizatori? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite canale adecvate de comunicare │ │ │
│prin care managerii şi personalul de execuţie│ │ │
│din cadrul unui compartiment să fie informaţi│ │ │
│cu privire la proiectele de decizii sau │ │ │
│iniţiative, adoptate la nivelul altor │ │ │
│compartimente, care le-ar putea afecta │ │ │
│sarcinile şi responsabilităţile? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi arhivarea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt aplicate proceduri pentru primirea/ │ │ │
│expedierea, înregistrarea şi arhivarea │ │ │
│corespondenţei? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Reglementările legale în vigoare cu privire │ │ │
│la manipularea şi depozitarea informaţiilor │ │ │
│clasificate sunt cunoscute şi aplicate în │ │ │
│practică? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 16 - Semnalarea neregularităţilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│A fost comunicată salariaţilor procedura │ │ │
│aplicabilă în cazul semnalării unor │ │ │
│neregularităţi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│În cazul semnalării unor neregularităţi, │ │ │
│conducătorul de compartiment a întreprins │ │ │
│cercetările adecvate în scopul elucidării │ │ │
│acestora şi a aplicat măsurile care se impun?│ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Pentru activităţile proprii au fost │ │ │
│elaborate/actualizate │ │ │
│proceduri operaţionale? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Procedurile operaţionale comunicate │ │ │
│salariaţilor sunt aplicate? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Funcţiile de iniţiere, verificare şi aprobare│ │ │
│a operaţiunilor sunt funcţii separate şi │ │ │
│exercitate de persoane diferite? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Conceperea şi aplicarea procedurilor asigură │ │ │
│separarea atribuţiilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Managerii supraveghează şi supervizează │ │ │
│activităţile care intră în responsabilitatea │ │ │
│lor directă? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Supervizarea unor activităţi care implică │ │ │
│un grad ridicat de expunere la risc se │ │ │
│realizează pe baza unor proceduri │ │ │
│prestabilite? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 20 - Gestiunea abaterilor │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│În situaţia în care, din cauza unor │ │ │
│circumstanţe deosebite, apar abateri faţă │ │ │
│de procedurile stabilite, se întocmesc │ │ │
│documente adecvate, aprobate la nivel │ │ │
│corespunzător, înainte de efectuarea │ │ │
│operaţiunilor? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Se efectuează o analiză periodică a circum- │ │ │
│stanţelor şi a modului cum au fost gestionate│ │ │
│abaterile în vederea desprinderii, pentru │ │ │
│viitor, a unor concluzii de bună practică? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 21 - Continuitatea activităţii │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt inventariate situaţiile generatoare de │ │ │
│întreruperi în derularea unor activităţi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Sunt stabilite şi aplicate măsuri pentru │ │ │
│asigurarea continuităţii activităţii, în │ │ │
│cazul apariţiei unor situaţii generatoare │ │ │
│de întreruperi? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Au fost elaborate strategii de control │ │ │
│adecvate pentru atingerea obiectivelor │ │ │
│specifice? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Strategiile de control aplicate furnizează o │ │ │
│asigurare rezonabilă cu privire la atingerea │ │ │
│obiectivelor specifice? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Sunt emise acte administrative de regle- │ │ │
│mentare a accesului salariaţilor din │ │ │
│compartiment la resursele materiale, │ │ │
│financiare şi informaţionale? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Accesul personalului la resurse se realizează│ │ │
│cu respectarea strictă a normelor cuprinse în│ │ │
│actele administrative de reglementare cu │ │ │
│acest obiect? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea controlului │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┤
│Conducătorul compartimentului realizează, │ │ │
│anual, operaţiunea de autoevaluare a │ │ │
│subsistemului de control intern/managerial │ │ │
│existent la acest nivel? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Operaţiunile de autoevaluare a subsistemului │ │ │
│de control intern/managerial au drept │ │ │
│rezultat date, informaţii şi constatări │ │ │
│pertinente necesare luării de decizii │ │ │
│operaţionale, precum şi raportării? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────────┬──────────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │
├─────────────────────────────────────────────┬────────┬───────────┴──────────┤
│Compartimentul de audit intern execută, │ │ │
│în afara misiunilor de asigurare, planificate│ │ │
│şi aprobate de manager, şi misiuni de │ │ │
│consiliere privind pregătirea procesului de │ │ │
│autoevaluare a sistemului de control │ │ │
│intern/managerial al compartimentului? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤
│Compartimentul de audit intern dispune de │ │ │
│suficient personal pentru a realiza integral │ │ │
│programul anual de audit? │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┤
│Concluzii cu privire la stadiul de implementare a standardelor de control │
│intern/managerial ........................................................ │
│Măsuri de adoptat ........................................................ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

-------
    *1) Pe lângă criteriile generale de evaluare a stadiului implementării standardului, Structura poate defini şi include în chestionarul de autoevaluare şi criterii specifice proprii.
    *2) Fiecare răspuns la criteriile generale de evaluare din coloana 1 a chestionarului se motivează în coloana 3 "Explicaţie asociată răspunsului" şi se probează cu documente justificative corespunzătoare.
    *3) În cazul criteriilor generale de evaluare aferente standardelor, neaplicabile unui anumit compartiment, în coloana 2 se precizează "neaplicabil" în dreptul fiecărui criteriu general de evaluare al acelui standard, prin acronimul "NA", şi se motivează în coloana 3 "Explicaţie asociată răspunsului". La nivelul unui compartiment pot fi considerate neaplicabile numai standardele: 4 "Funcţii sensibile" şi 25 "Auditul intern", cu respectarea condiţiei ca la nivelul entităţii toate standardele să fie aplicabile.
    *4) Un standard aplicabil la nivelul compartimentului se consideră a fi:
    - implementat (I), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Da";
    - parţial implementat (PI), atunci când la cel puţin unul din criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Da";
    - neimplementat (NI), atunci când la fiecare dintre criteriile generale de evaluare aferente standardului s-a răspuns cu "Nu".


    ANEXA 4.2
    ---------
la instrucţiuni
---------------

    Entitatea publică ..........
                                                       Aprobat
                                               Preşedintele structurii
                                               .....................
                                     (numele şi prenumele/funcţia/semnătura/data)


                               SITUAŢIA SINTETICĂ
                          a rezultatelor autoevaluării


┌────────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Numărul │din care compartimente│La nivelul entităţii│
│ │ compartimentelor │ în care standardul │ publice │
│ Denumirea standardului │în care standardul│ este: │ standardul este: │
│ │ este aplicabil ├────────┬───────┬─────┼────────────────────┤
│ │ │ I*) │ PI │ NI │ I/PI/NI │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│Total număr compartimente = │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│I. MEDIUL DE CONTROL │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 1 - Etica, integritatea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 2 - Atribuţii, funcţii, │ │ │ │ │ │
│ sarcini │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 3 - Competenţa, performanţa │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 4 - Funcţii sensibile │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 5 - Delegarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 6 - Structura organizatorică │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│II. PERFORMANŢA ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 7 - Obiective │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 8 - Planificarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 9 - Coordonarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 10 - Monitorizarea │ │ │ │ │ │
│ performanţelor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 11 - Managementul riscului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 15 - Ipoteze, reevaluări │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│III. INFORMAREA ŞI COMUNICAREA │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 12 - Informarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 13 - Comunicarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 14 - Corespondenţa şi │ │ │ │ │ │
│ arhivarea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 16 - Semnalarea │ │ │ │ │ │
│ neregularităţilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│IV. ACTIVITĂŢI DE CONTROL │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 17 - Proceduri │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 18 - Separarea atribuţiilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 19 - Supravegherea │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 20 - Gestionarea abaterilor │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 21 - Continuitatea │ │ │ │ │ │
│ activităţii │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 22 - Strategii de control │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 23 - Accesul la resurse │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│V. AUDITAREA ŞI EVALUAREA │
├────────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────┬───────┬─────┬────────────────────┤
│Standardul 24 - Verificarea şi evaluarea│ │ │ │ │ │
│ controlului │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────┼───────┼─────┼────────────────────┤
│Standardul 25 - Auditul intern │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────┴───────┴─────┴────────────────────┤
│Gradul de conformitate a sistemului de control intern/managerial cu standardele ...................... │
│Măsuri de adoptat .....................................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    Elaborat:
    Secretariatul structurii cu atribuţii de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică

------
    *) La nivelul entităţii publice, un standard de control intern/managerial se consideră că este:
    - implementat (I), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă cel puţin 90% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând;
    - parţial implementat (PI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, reprezintă între 41% şi 89% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând; de asemenea, un standard se consideră parţial implementat şi în cazul în care raportul coloana 4/coloana 2 = 100%;
    - neimplementat (NI), dacă numărul compartimentelor specificat în coloana 3, pe rândul corespunzător acelui standard, nu depăşeşte 40% din numărul compartimentelor precizate în coloana 2, pe acelaşi rând.


    ANEXA 4.3
    ---------
la instrucţiuni
---------------

    Denumirea entităţii publice .............................
    Nr. ................./data ..............................

                                     RAPORT
                 asupra sistemului de control intern/managerial
                         la data de 31 decembrie 20...

    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul ......................... (numele si prenumele), în calitate de ..................... (denumirea funcţiei de conducător al entităţii publice), declar că .......... (denumirea entităţii publice) dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare ........................ (permit/permit parţial/nu permit) conducerii ................. (şi, după caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate.
    Această declaraţie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării acestuia.
    Sistemul de control intern/managerial ................ (cuprinde/cuprinde parţial/nu cuprinde) mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia ................ (are/nu are) la bază evaluarea riscurilor.
    Precizez ca declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deţinută în cadrul ................ (denumirea entităţii publice), precum şi în rapoartele de audit intern şi extern.
    Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.
    Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 20 ................ sistemul de control intern/managerial al ............. (denumirea entităţii publice) este ................... (conform/parţial conform/neconform) cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.
    Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului ......... (principal/secundar) de credite de către ordonatorii ........ (secundari şi/sau terţiari) de credite, direct subordonaţi, rezultă că:
    - (nr. ) entităţi au sisteme conforme;
    - (nr. ) entităţi au sisteme parţial conforme;
    - (nr. ) entităţi au sisteme neconforme.

                           ..........................
                                   (funcţia)
                             (numele şi prenumele)
                            (semnătura şi ştampila)

    NOTĂ:
    Declaraţiile conducătorului entităţii publice trebuie să fie corelate atât între ele, cât şi cu conţinutul anexelor nr. 3, nr. 4.1 la instrucţiuni şi nr. 4.2 la instrucţiuni.

                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016