Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.423 din 28 august 2006  pentru publicarea unor addendumuri la memorandumuri de finantare PHARE 2001 si PHARE 2003    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.423 din 28 august 2006 pentru publicarea unor addendumuri la memorandumuri de finantare PHARE 2001 si PHARE 2003

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 15 septembrie 2006

În temeiul prevederilor <>art. 11 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile <>art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã publicarea, pentru informare, a urmãtoarelor addendumuri semnate între Guvernul României şi Comisia Europeanã:
a) Addendumul la Memorandumul de finanţare RO0103 privind Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalierã între România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 29 noiembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 1;
b) Addendumul la Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701 privind Programul PHARE de cooperare transfrontalierã 2003 între România şi Bulgaria, semnat la Bucureşti la 30 noiembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 2;
c) Addendumul la Memorandumul de finanţare PHARE 2003 privind Programul orizontal pentru sprijin comunitar în domeniul securitãţii nucleare 2003 pentru România, semnat la Bucureşti la 29 noiembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 3;
d) Addendumul la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 4;
e) Addendumul la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003, semnat la Bucureşti la 23 noiembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 5;
f) Addendumul la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003, semnat la Bucureşti la 15 decembrie 2005, prevãzut în anexa nr. 6.
ART. 2
Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
-----------
*) Conţinutul anexelor nr. 1-6 constituie traducerea oficialã din limba englezã.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanţelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlãdescu

Bucureşti, 28 august 2006.
Nr. 1.423.


ANEXA 1

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare RO0103 privind
Programul PHARE 2001 de cooperare transfrontalierã
între România şi Bulgaria

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2001 al Programului de cooperare transfrontalierã între România şi Bulgaria.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare RO0103, semnat la 4 decembrie 2001, cu modificãrile ulterioare, ultima modificare din 9 noiembrie 2004, se modificã dupã cum urmeazã:
Perioada de efectuare a plãţilor se extinde cu 12 luni, pânã la data de 30 noiembrie 2006, pentru componenta RO0103.01 "Trecerea frontierei între Cãlãraşi (RO) şi Silistra (BG)".
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare RO0103 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO0103 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO0103 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 29 noiembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei


Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


ANEXA 2

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701
privind Programul PHARE de cooperare trasfrontalierã 2003
între România şi Bulgaria

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2003 al Programului de cooperare transfrontalierã între România şi Bulgaria.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701, semnat la 2 decembrie 2003, se modificã dupã cum urmeazã:
Componenta "Dig pe Dunãre în zona Boianu-Sticleanu" (PHARE/2003/005-701.01.02) va fi anulatã.
Fondurile CE alocate acestei componente se realocã la celelalte componente ale programului, aşa cum se prevede în anexa la prezentul addendum.
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare RO 2003/005-701 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701 va intra în vigoare la data semnãrii sale de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 30 noiembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei


Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


ANEXĂ
la Addendumul la Memorandumul de finanţare RO 2003/005-701

REALOCAREA
fondurilor între componentele Programului PHARE de
cooperare transfrontalierã 2003 între România şi Bulgaria


────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Construc- Inves- Total
ţie insti- tiţii PHARE
Titlul proiectului tuţionalã (revi- (revi- Observaţii
(revizuit) zuit) zuit)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
005-701.01.01 Giurgiu - Consolidarea 0 3.855.000 3.855.000 Suplimentat
infrastructurii de cu
acce la frontierã 1.200.000

005-701.01.02 Dig pe Dunãre în zona 0 0 0 Proiect
Boianu-Sticleanu anulat -
1.845.000
005-701.01.05 Dezvoltare economicã 700.000 0 700.000
durabilã a regiunii
de frontierã bulgaro-
române

005-701.01.03 Dezvoltarea unui 700.000 0 700.000
program de gestionare
a calitãţii aerului
înconjurãtor pentru
regiunea româneascã
de-a lungul graniţei
cu Bulgaria, pe cursul
inferior al Dunãrii

005-701.01.04 Promovarea dezvoltã- 400.000 600.000 1.000.000
rii durabile şi
conservarea biodiver-
sitãţii în regiunea
transfrontalierã
bulgaro-românã

005-701.01.06 Fondul comun pentru 1.445.000 0 1.445.000 Suplimentat
proiecte mici cu 645.000

005-701.01.07 Facilitatea de 300.000 0 300.000
pregãtire a
proiectelor
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL: 3.545.000 4.455.000 8.000.000
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
ANEXA 3

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare PHARE 2003
privind Programul orizontal pentru sprijin comunitar
în domeniul securitãţii nucleare 2003 pentru România

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza Programului de securitate nuclearã 2003 pentru România.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare RO 2003/5812.06, semnat la 16 ianuarie 2004, se modificã dupã cum urmeazã:
- Perioada de contractare pentru proiectul RO 2003/5812.06.01 "Centru de rãspuns în caz de urgenţã al organismului de reglementare din România" se extinde cu 9 luni, pânã la 31 august 2006.
- Perioada de executare a contractelor pentru proiectul RO 2003/5812.06.01 "Centru de rãspuns în caz de urgenţã al organismului de reglementare din România" se extinde cu 6 luni, pânã la 31 mai 2007.
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare RO 2003/5812.06 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO 2003/5812.06 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare RO 2003/5812.06 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 29 noiembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei

Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


ANEXA 4

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare
2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2003 al Programului naţional PHARE pentru România.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06, semnat la 2 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ultima modificare din 4 octombrie 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
Perioada de contractare şi perioada de executare a contractelor se extind cu 4 luni, pânã la 31 martie 2006, respectiv 31 martie 2007, pentru componenta RO 2003/005-551.04.12 "Întãrirea controlului la frontierã".
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 22 noiembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei

Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


ANEXA 5

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare
2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2003 al Programului naţional PHARE pentru România.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06, semnat la 2 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ultima modificare din 4 octombrie 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
Perioada de contractare se extinde cu 7 luni, pânã la 31 iulie 2006, pentru componenta "Investiţii în domeniul coeziunii economice şi sociale" (PHARE RO 2003/005-551.05.03D "Infrastructurã mare").
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 23 noiembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei

Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


ANEXA 6

ADDENDUM
la Memorandumul de finanţare
2003/005-551.01-2003/005-551.06 - Programul naţional PHARE pentru România 2003

În cadrul asistenţei PHARE pentru România, addendumul de mai jos a fost încheiat pe baza bugetului PHARE 2003 al Programului naţional PHARE pentru România.

ART. 1
Natura şi obiectul
Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06, semnat la 2 decembrie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ultima modificare din 23 noiembrie 2005, se modificã dupã cum urmeazã:
Perioada de executare a contractelor se extinde cu 12 luni, pânã la 30 noiembrie 2007, pentru componenta RO 2003/005-551.01.01 "Continuarea sprijinului pentru programul «Copiii mai întâi»".
ART. 2
Toate celelalte prevederi şi condiţii ale Memorandumului de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 rãmân neschimbate.
ART. 3
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 este întocmit în douã exemplare, în limba englezã.
ART. 4
Intrarea în vigoare
Prezentul addendum la Memorandumul de finanţare 2003/005-551.01-2003/005-551.06 va intra în vigoare la data semnãrii de cãtre ambele pãrţi.

Bucureşti, 15 decembrie 2005.

Pentru beneficiar,
Istvan Jakab,
secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice,
coordonator naţional al asistenţei

Pentru Comunitatea Europeanã,
Jonathan Scheele,
şeful Delegaţiei Comisiei Europene în România


---------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice