Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.398 din 10 iunie 2022  privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.398 din 10 iunie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor

EMITENT: Ministerul Finantelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 576 din 14 iunie 2022
    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) lit. b) şi ale art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2022 pentru aprobarea şi finanţarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile Deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST,
    în temeiul:
    - art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 933/79/2022 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat asociate Programului RURAL INVEST, a Procedurii de implementare a Programului şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 8 aprilie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
(5) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire."

    2. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Durata maximă a finanţărilor în cazul refinanţărilor unor credite de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
(3) Durata maximă a finanţărilor în cazul refinanţărilor creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatele (4) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia.
    Formula de calcul al comisionului de risc este următoarea:
    Comision de risc = (valoarea^1)/soldul^2) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3))/12.
    ........................................................................
(8) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat de beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată. Acesta este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Nivelul comisionului de administrare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor.
    Formula de calcul al comisionului de administrare este următoarea:
    Comision de administrare = (valoarea^4)/soldul^5) garanţiei la 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^6))/12.
    ^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.
    ^4) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare, în formula de calcul al comisionului de administrare se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^5) Pentru anii următori de acordare a garanţiei, comisionul de administrare se calculează la soldul garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^6) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.“"

    4. În anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) prin excepţie de la lit. b), microîntreprinderile sau întreprinderile mici care se aflau deja în dificultate la 31 decembrie 2019 pot beneficia de prezenta schemă de ajutor de stat cu condiţia să nu se afle în una dintre următoarele situaţii: procedură de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat sau îndeplinesc criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor sau beneficiarii au primit ajutor pentru salvare şi nu au rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau au primit ajutoare pentru restructurare şi fac încă obiectul unui plan de restructurare, conform declaraţiei pe propria răspundere completate şi semnate de beneficiarul finanţării."

    5. În anexa nr. 2, la articolul 2, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Procentul comisionului de risc se stabileşte diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20.03.2020;
m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei."

    6. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (3) se abrogă.
    7. În anexa nr. 2, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor de investiţii/refinanţărilor aferente creditelor pentru investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru/refinanţărilor aferente creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea unor credite pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăşi scadenţa maximă a creditului/liniei de credit care se refinanţează.
    (3) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinţei de depozitare este de maximum 6 luni, fără posibilitatea de prelungire."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei."

    10. În anexa nr. 2, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    În situaţia în care beneficiarii creditelor/liniilor de credit se confruntă cu dificultăţi financiare temporare şi instituţiile de credit au aprobat restructurări cu încadrarea în perioada de creditare aprobată iniţial, garanţia acordată de F.G.C.R. îşi menţine valabilitatea."

    11. în anexa nr. 2, articolul 25 se abrogă.
    12. În anexa nr. 2, la articolul 26 alineatul (5) punctul ii), litera c) se abrogă.
    13. În anexa nr. 2, la articolul 33, alineatul (2) se abrogă.
    14. În anexa nr. 3, la articolul 1.1, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit;
m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program.
    După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei."

    15. În anexa nr. 3, articolul 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2.2
    (1) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni (inclusiv perioada de graţie), fără posibilitate de prelungire. În cazul refinanţărilor, maturitatea creditului acordat în cadrul Programului nu poate depăşi 72 de luni de la momentul acordării iniţiale. La începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
    (2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor acordate pentru refinanţarea unor credite pentru finanţarea capitalului de lucru, maturitatea creditului nou-acordat în cadrul Programului RURAL INVEST va fi de maximum 36 de luni, dar fără a depăşi scadenţa maximă a creditului/liniei de credit care se refinanţează.
    (3) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor pentru capital de lucru acordate pe baza adeverinţei de depozitare este de 6 luni, fără posibilitatea de prelungire."

    16. În anexa nr. 3, la articolul 4.1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4.1
    (1) Comisionul de risc reprezintă suma datorată MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul. După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia."

    17. În anexa nr. 3, la articolul 4.2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei."

    18. În anexa nr. 3, articolele 7.7, 7.8 şi 7.9 se abrogă.
    19. În anexa nr. 3, la articolul 7.10 alineatul (5) punctul (ii), litera c) se abrogă.
    20. În anexa nr. 3, la articolul 8.1, alineatul (2) se abrogă.
    21. În anexa nr. 3, denumirea anexei nr. 3.1 „Solicitare de garantare/prelungire a garanţiei în cadrul Programului RURAL INVEST“ se înlocuieşte cu denumirea „Solicitarea de garantare a garanţiei F.G.C.R. în cadrul Programului RURAL INVEST“.
    22. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.2 punctul 6, alineatul (2) se abrogă.
    23. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 1.1, literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "l) comision de risc - comisionul de risc datorat MF de beneficiarul Programului. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei şi, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului sau, după caz, la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată, prin plata diferenţei de către beneficiar, dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei.
    După încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, sumele reprezentând comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R. şi se virează de către beneficiarii Programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Prin ordin al ministrului finanţelor, procentul comisionului de risc va fi stabilit diferenţiat în funcţie de durata garanţiei de stat şi de tipul beneficiarului de credit;
m) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărui nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui Program. După încetarea schemei de ajutor de stat, pentru noile credite contractate, comisionul de administrare se datorează F.G.C.R. de către beneficiarul Programului şi este virat direct de către beneficiar sau prin intermediul instituţiei de credit pe toată perioada de valabilitate a garanţiei sau, după caz, până la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată şi este calculat la valoarea/soldul garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei."

    24. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 4.1, literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) să achite comisionul de administrare cuvenit F.G.C.R. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat;
    ..........................................................................
e) să achite comisionul de risc cuvenit M.F. în cazul în care creditul este nou contractat după încetarea aplicabilităţii schemei de ajutor de stat."

    25. În anexa nr. 3, la anexa nr. 3.8 articolul 4.2, literele e)-g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire;
f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul Programului pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire;
g) să acorde finanţări aferente creditelor pentru capital de lucru în baza adeverinţei de depozit pe 6 luni, fără posibilitatea de prelungire;"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Adrian-Ionuţ Chesnoiu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016