Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.395 din 6 aprilie 2020  pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.395 din 6 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 307 din 13 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 2.804 din 17.03.2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 546 din 29 iunie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Măsura se adresează entităţilor de inovare şi transfer tehnologic constituite şi acreditate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Aceste entităţi de transfer tehnologic îşi desfăşoară activitatea prin intermediul: centrelor de transfer tehnologic, incubatoarelor tehnologice şi de afaceri, centrelor de informare tehnologică, oficiilor de legătură cu industria."

    2. La articolul 17 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) prin proiect se implementează un transfer tehnologic ca rezultat al cercetării în subdomeniile regionale de specializare inteligentă identificate în cadrul anexei nr. 1 la prezentul ordin;"

    3. Articolul 34 va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 «Promovarea transferului tehnologic», prioritatea de investiţii 1.1 - Operaţiunea A - Sprijinirea entităţilor de inovare transfer tehnologic, pentru investiţiile realizate în regiunile de dezvoltare mai puţin dezvoltate ale României.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 33.527.663 euro, aproximativ 160,16 milioane lei, respectiv 28.498.514 euro, aproximativ 136,14 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), şi 5.029.149 euro, aproximativ 24,02 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 28.498.514 euro, aproximativ 136,14 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 5.029.149 euro, aproximativ 24,02 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-euro- │
├──────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Tipul │ │ │ │ │ │
│ajutorului│Anul │2018 │2019 │2020 │Total │
│acordat │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │total,│9.499.505│9.499.505│9.499.504│28.498.514│
│ │din │ │ │ │ │
│Ajutor de │care: │ │ │ │ │
│stat ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│regional │FEDR │8.074.579│8.074.579│8.074.579│24.223.737│
│ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │de │1.424.926│1.424.926│1.424.925│4.274.777 │
│ │stat │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │total,│1.676.383│1.676.383│1.676.383│5.029.149 │
│ │din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│Ajutor de ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│minimis │FEDR │1.424.926│1.424.926│1.424.925│4.274.777 │
│ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │de │251.457 │251.457 │251.458 │754.372 │
│ │stat │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

"

    4. Articolul 35 va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 50."

    5. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte deschise în anul 2020, perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023.

    ART. III
    Pentru apelurile de proiecte deschise în anul 2020 nu se aplică prevederile art. 7 şi ale art. 17 alin. (1) lit. d) şi i) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 4.988/2018, cu modificările ulterioare.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Mariana Cotoi,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 aprilie 2020.
    Nr. 1.395.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.988/2018)
    LISTA
    domeniilor şi subdomeniilor regionale de specializare inteligentă

┌─────────────────┬──────────────────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Subdomenii │Subdomenii │Subdomenii │ │Subdomenii │Subdomenii │
│Domenii regionale│Subdomenii regionale │regionale de │regionale de│regionale de │Subdomenii │regionale de │regionale de │
│de specializare │de specializare │specializare │specializare│specializare │regionale de │specializare │specializare │
│inteligentă │inteligentă Nord-Est │inteligentă │inteligentă │inteligentă │specializare │inteligentă │inteligentă │
│ │ │Sud-Est │Sud Muntenia│Sud-Vest │inteligentă Vest│Nord-Vest │Centru │
│ │ │ │ │Oltenia │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Agroalimentar │ │ │ │ │ │ │
│ │(genetica plantelor, │ │ │ │ │ │ │
│ │cultura plantelor │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnice, agricultura │ │ │ │ │ │ │
│ │circulară, tehnologii │ │ │ │ │ │ │
│ │avansate de procesare │ │ │ │ │ │ │
│ │a produselor │ │ │ │ │ │ │
│ │agroalimentare, ferme │ │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │inteligente, produse │1. Industria │1. │1. │ │ │balnear │
│ │alimentare sigure, │agro-alimentară │Agricultura │Biotehnologii │ │ │2. │
│ │produse agroalimentare│şi pescuit │şi industria│(inclusiv: │ │1. │Silvicultura,│
│ │optimizate │2. Industria │alimentară │ecoturism, │1. Sectorul │Agroalimentar│prelucrarea │
│ │nutriţional) │confecţiilor │2. │turism de │agro-alimentar │2. Cosmetice │lemnului şi │
│ │2. Silvicultura şi │3. Biotehnologii│Bioeconomia:│sănătate, │2. Sectorul │şi suplimente│industria │
│1. Bioeconomie │ingineria lemnului │(Biotehnologii │dezvoltarea │aplicaţii │textile, │alimentare │mobilei │
│ │(bioenergie, noi │agro-alimentare;│economiei │digitale, │pielărie şi │3. Sănătate │3. Mediul │
│ │produse procese şi │biotehnologii de│circulare │medicina │încălţăminte │4. Mobilă │construit │
│ │tehnologii, modele │mediu) │3. Turismul │fundamentală │3. Sănătate şi │5. Hârtie, │sustenabil │
│ │inovative de afaceri │4. Turism │şi │şi aplicativă)│calitatea vieţii│plastic, │4. Sectorul │
│ │pentru produsele │(turism │identitatea │2. Agricultură│ │ambalare │agroalimentar│
│ │tradiţionale) │tradiţional; │culturală │şi industrie │ │ │5. Sectorul │
│ │3. Biotehnologii │turism de nişă) │ │alimentară │ │ │medical şi │
│ │(biotehnologii │ │ │ │ │ │farmaceutic │
│ │farmaceutice, │ │ │ │ │ │ │
│ │biocombustibili şi │ │ │ │ │ │ │
│ │biocatalizatori de uz │ │ │ │ │ │ │
│ │industrial, substanţe │ │ │ │ │ │ │
│ │bioactive, │ │ │ │ │ │ │
│ │bioreactivi, │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea biomasei) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Societatea │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţională │ │ │ │ │ │ │
│ │(e-educaţie, │ │ │ │ │ │1. Sectorul │
│ │gamificare, analize de│ │ │ │ │1. │IT şi │
│ │big data cu aplicaţie │ │ │ │ │Agroalimentar│industriile │
│ │în medicină, │ │1. Industria│ │1. Tehnologia │2. Cosmetice │creative │
│ │e-incluziune şi │ │şi │1. TIC - │informaţiei şi │şi suplimente│2. Industria │
│ │monitorizarea în timp │ │cercetarea │Tehnologia │comunicaţii │alimentare │uşoară │
│2. Tehnologii │real a sistemelor │1. TIC, high │de înaltă │informaţiei şi│2. Localităţi │3. Sănătate │3. Industria │
│informaţionale şi│sociale) │tech, │tehnologie │comunicaţii │inteligente │4. Mobilă │aerospaţială │
│de comunicaţii, │2. Securitate │nanotehnologii │2. │2. │3. Sectorul │5. Hârtie, │4. Industria │
│spaţiu şi │cibernetică 3. │şi materiale │Localităţi │Biotehnologii │componente │plastic, │auto şi │
│securitate │Industria 4.0 │avansate │inteligente │(inclusiv: │pentru │ambalare │mecatronică │
│ │(urmărirea produselor │ │3. Turism şi│aplicaţii │automobile │6. Tehnologii│5. Sectorul │
│ │alimentare de-a lungul│ │identitate │digitale) │4. Digitalizare,│de prelucrare│medical şi │
│ │lanţului valoric, │ │culturală │ │industrializare,│a metalului │farmaceutic │
│ │nano-electronică şi │ │ │ │Industry 4.0 │7. Tehnologii│6. Mediul │
│ │optoelectronică, │ │ │ │ │de producţie │construit │
│ │software industrial, │ │ │ │ │8. TIC │sustenabil │
│ │inteligenţa │ │ │ │ │ │ │
│ │artificială, industrii│ │ │ │ │ │ │
│ │creative) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Mediu şi schimbări │ │ │ │ │ │ │
│ │climatice │ │ │ │ │ │ │
│ │(biodiversitate, │ │ │ │ │ │ │
│ │exploatarea │ │ │ │ │ │ │
│ │responsabilă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │managementul │ │ │ │ │ │ │
│ │sustenabil al │1. Industria │ │ │ │ │ │
│ │patrimoniului verde, │agro-alimentară │ │ │ │ │ │
│ │noi genotipuri de │şi pescuit │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │plante cu rezistenţă │2. Biotehnologii│ │ │ │1. │balnear │
│ │crescută la schimbări │(biotehnologii │1. │ │1. Sectorul │Agroalimentar│2. │
│ │climatice, agricultură│agroalimentare; │Bioeconomia:│ │construcţii şi │2. Cosmetice │Silvicultura,│
│ │de precizie, sisteme │biotehnologii de│dezvoltarea │ │materiale de │şi suplimente│prelucrarea │
│3. Energie, mediu│enzimatice pentru │mediu) │economiei │1. Energie │construcţii, │alimentare │lemnului şi │
│şi schimbări │monitorizarea │3. Ecotehnologii│circulare │durabilă şi │inclusiv energie│3. Tehnologii│industria │
│climatice │poluării, tehnologii │(tehnologii │2. │mediu │2. Sectorul │de prelucrare│mobilei │
│ │de epurare a apelor, │ecologice şi │Localităţi │ │componente │a metalului │3. Mediul │
│ │de reciclare deşeuri, │eficiente │inteligente │ │pentru │4. Tehnologii│construit │
│ │monitorizarea apelor │energetic; │ │ │automobile │de producţie │sustenabil │
│ │industriale) │echipamente │ │ │ │5. TIC │4. Sectorul │
│ │2. Energie (management│pentru producere│ │ │ │ │agroalimentar│
│ │energetic, ZEB, smart │de bioresurse) │ │ │ │ │ │
│ │factoring, eficienţă │ │ │ │ │ │ │
│ │şi securitate │ │ │ │ │ │ │
│ │energetică, smart │ │ │ │ │ │ │
│ │city, reţele │ │ │ │ │ │ │
│ │inteligente pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori │ │ │ │ │ │ │
│ │inteligenţi) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Textile (design │ │ │ │ │ │ │
│ │inovativ de produs - │ │ │ │ │ │ │
│ │nano bio, textile cu │ │ │ │ │ │1. Sectorul │
│ │senzori încorporaţi - │ │ │ │ │ │medical şi │
│ │textile funcţionale cu│ │ │ │ │ │farmaceutic │
│ │aplicabilitate în │ │ │ │ │ │2. Sectorul │
│ │medicină, textile │ │ │ │ │ │IT şi │
│ │inteligente, │1. Ecotehnologii│ │ │ │1. │industriile │
│ │vestimentaţie │(tehnologii │ │ │1. Sectorul │Agroalimentar│creative │
│ │sinergică, up-cycling │ecologice şi │ │ │construcţii şi │2. Cosmetice │3. │
│ │deşeuri textile şi │eficiente │ │ │materiale de │şi suplimente│Silvicultură,│
│ │slow fashion, digital │energetic; │1. │ │construcţii, │alimentare │prelucrarea │
│ │fashion, fabricaţie │echipamente │Localităţi │ │inclusiv energie│3. Sănătate │lemnului şi │
│4. │inteligentă - senzori,│pentru producere│inteligente │1. Inginerie │2. Sectorul │4. Mobilă │industria │
│Econanotehnologii│software de urmărire, │de bioresurse) │2. Industria│industrială şi│textile, │5. Hârtie, │mobilei │
│şi materiale │roboţi industriali) │2. TIC, high │şi │transporturi │pielărie şi │plastic, │4. Mediul │
│avansate │2. Noi materiale │tech, │cercetarea │ │încălţăminte │ambalare │construit │
│ │(exploatarea firelor │nanotehnologii │de înaltă │ │3. Sectorul │6. Tehnologii│sustenabil │
│ │naturale, biomateriale│şi materiale │tehnologie │ │componente │de prelucrare│5. Industria │
│ │avansate, textile │avansate │ │ │pentru │a metalului │uşoară │
│ │tehnice, structuri │3. Industria │ │ │automobile │7. Tehnologii│6. Sectorul │
│ │tricotate cu │confecţiilor │ │ │ │de producţie │agroalimentar│
│ │proprietăţi termice, │ │ │ │ │ │7. Industria │
│ │tricoturi pentru │ │ │ │ │ │aerospaţială │
│ │protecţie mecanică, │ │ │ │ │ │8. Industria │
│ │structuri textile │ │ │ │ │ │auto şi │
│ │compozite, materiale │ │ │ │ │ │mecatronică │
│ │noi pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţii, materiale│ │ │ │ │ │ │
│ │ecologice) │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──────────────────────┴───┬────────────┼────────────┴┬─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Sănătate şi turism │ │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │pentru un stil de viaţă │ │ │ │1. Sectorul │ │balnear │
│ │sănătos (recuperare │ │ │Biotehnologii│agro-alimentar │1. │2. Sectorul │
│ │medicală, │ │ │(inclusiv: │2. TIC │Agroalimentar│medical şi │
│ │balneo-fiziokinetoterapie,│1. Turism │ │medicina │3. Sectorul │2. Cosmetice │farmaceutic │
│5. Sănătate │nutriţie şi dietetică, │(Turism │Sănătate │fundamentală │medical │şi suplimente│3. Sectorul │
│ │bioingineria reabilitării,│balnear) │ │şi │4. Turism │alimentare │agroalimentar│
│ │slow food şi alimentaţie │ │ │aplicativă) │balnear şi de │3. Sănătate │4. Sectorul │
│ │sănătoasă, soluţii TIC │ │ │ │aventură │ │IT şi │
│ │pentru turism, marketing │ │ │ │ │ │industriile │
│ │şi promovare creativă) │ │ │ │ │ │creative │
├─────────────────┼──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Inginerie şi│ │ │ │ │ │
│ │ │transport │ │ │ │ │ │
│ │ │naval │Turismul şi │Inginerie │Industrii │ │ │
│ │ │(Construcţia│identitatea │industrială │culturale şi │ │ │
│ │ │şi reparaţia│culturală │şi │creative │ │ │
│ │ │de nave; │ │transporturi │ │ │ │
│ │ │transport │ │ │ │ │ │
│Alte domenii │ │naval) │ │ │ │ │ │
│identificate la ├──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│nivel regional │ │ │Localităţi │ │ │ │ │
│ │ │ │inteligente │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Construcţia │ │ │ │ │
│ │ │ │de maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │componente şi│ │ │ │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │ │ │
│ │ │ │de producţie │ │ │ │ │
└─────────────────┴──────────────────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016