Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.395 din 13 mai 2022  pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.395 din 13 mai 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^9) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 504 din 23 mai 2022
    Având în vedere prevederile:
    - art. 8 alin. (3^3)-(3^10) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. XXI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative;
    – art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale, aprobată prin Legea nr. 126/2021;
    – art. 280 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Referatului de aprobare nr. 8.009 din 13.05.2022 al Ministerului Sănătăţii, nr. D.G. 1.459 din 13.05.2022 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi nr. 238 din 13.05.2022 al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii, preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale emit prezentul ordin.
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte cerinţele operaţionale pentru dezvoltarea şi implementarea în cadrul aplicaţiei informatice „Corona-forms“ a funcţionalităţilor şi seturilor de date necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (3^3)-(3^6) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum şi modul de asigurare a suportului, procedurile şi infrastructura folosite pentru primirea şi înregistrarea solicitărilor de suport pentru utilizatorii aplicaţiei informatice „Corona-forms“.

    ART. 2
    În vederea realizării, de către medicii de familie prevăzuţi la art. 8 alin. (3^3) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a activităţii de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor care au avut un rezultat pozitiv la testul efectuat pentru detecţia virusului SARS-CoV-2 şi pentru decontarea acestei activităţi de către casele de asigurări de sănătate, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în calitate de administrator tehnic, asigură dezvoltarea şi implementarea fişei de monitorizare a pacienţilor în cadrul aplicaţiei informatice „Corona-forms“, cu următoarele funcţionalităţi:
    a) fişa de monitorizare cuprinde câmpuri de date cu privire la identificarea pacientului, date privind starea de sănătate a acestuia, date privind sesiunea de monitorizare, precum şi date de identificare ale medicului, conform prevederilor anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) posibilitatea medicului de familie, inclusiv a celui cu care acesta are încheiată convenţie de înlocuire/convenţie de reciprocitate ca, din aplicaţia informatică „Corona-forms“, să poată vizualiza fişele de monitorizare a pacienţilor înscrişi pe lista acestuia;
    c) posibilitatea corectării/modificării de către medicii de familie a datelor din fişele de monitorizare, până la finalizarea lunii calendaristice în care s-au închis fişele de monitorizare;
    d) posibilitatea medicilor care îşi desfăşoară activitatea în centrele de detenţie aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz, de a monitoriza pacienţii infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 care se află în stare de reţinere/arest preventiv sau detenţie, pe baza informaţiilor puse la dispoziţie conform art. 3 alin. (1) lit. e);
    e) posibilitatea exportării datelor şi informaţiilor cu privire la activitatea de monitorizare efectuată de către medicii de familie, în vederea decontării acesteia de către casele de asigurări de sănătate;
    f) posibilitatea auditării aplicaţiei informatice „Corona-forms“ cu privire la activitatea utilizatorilor în ceea ce priveşte fişele de monitorizare, precum şi posibilitatea jurnalizării activităţii utilizatorilor în aplicaţia informatică;
    g) implementarea unor măsuri pentru limitarea unor eventuale fraude cu privire la activitatea de monitorizare a pacienţilor;
    h) implementarea de servicii de securitate cibernetică asociate.


    ART. 3
    (1) În vederea îndeplinirii scopului menţionat la art. 2, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, în calitate de administrator al Platformei informatice din asigurările de sănătate, asigură:
    a) punerea la dispoziţie şi funcţionarea unui serviciu web prin care se asigură returnarea către aplicaţia informatică „Corona-forms“, la interogare, în baza parafei medicului de familie şi a codului numeric personal/numărului de paşaport al persoanei monitorizate, confirmării/infirmării acceptului de a crea o fişă de monitorizare sau de a face modificări pe o fişă de monitorizare deja creată, în funcţie de parafa medicului de familie, inclusiv a medicului înlocuitor, şi de persoanele înscrise pe lista titularului;
    b) punerea la dispoziţie şi funcţionarea unui serviciu web prin care, la interogarea pe bază de cod numeric personal, să se returneze către aplicaţia informatică „Corona-forms“ parafa medicului de familie pe a cărui listă este înscrisă persoana (nume, prenume, număr de telefon mobil, e-mail);
    c) punerea la dispoziţie şi funcţionarea unui serviciu web prin care, la interogarea unui cod de parafă, să se returneze către aplicaţia informatică „Corona-forms“ confirmarea/infirmarea existenţei unui contract de furnizare a serviciilor de monitorizare valabil;
    d) punerea la dispoziţie şi funcţionarea unui serviciu web prin care se va transmite lista cu date privind parafele şi CUI-urile medicilor de familie care au contracte de furnizare a serviciilor de monitorizare încheiate cu casele de asigurări de sănătate. Lista se actualizează de fiecare dată când se încheie/ încetează/suspendă un contract;
    e) transmiterea către aplicaţia informatică „Corona-forms“ a listei medicilor de familie, aflaţi în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, care furnizează servicii de monitorizare persoanelor private de libertate, aflate în stare de reţinere/arest preventiv sau detenţie în cadrul centrelor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne sau a unităţilor penitenciare subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, după caz;
    f) realizarea unei liste de corespondenţă între certificatele utilizate la nivelul Platformei informatice din asigurările de sănătate şi medicii de familie care sunt asociaţi acestor certificate. Actualizarea acestei liste se realizează zilnic, pentru ziua curentă, după sfârşitul programului de lucru, la ora 21.00. În cazul în care datele privind certificatul utilizat pentru autentificarea în „Corona-forms“ nu se regăsesc în listă, CNAS va pune la dispoziţie un serviciu web la interogarea căruia se va returna dacă certificatul corespunde parafei medicului.

    (2) Pentru a asigura funcţionarea în condiţii optime a sistemelor informatice menţionate la art. 2 şi la alin. (1), în situaţii justificate, serviciile web menţionate la alin. (1) pot fi modificate din punct de vedere tehnic.
    (3) În vederea decontării activităţii de monitorizare menţionate la art. 2, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale transmite Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii, sub forma unor fişiere de date, prin intermediul unui serviciu file transfer protocol (FTP), următoarele date şi informaţii din fişa de monitorizare, închisă în luna anterioară, fără istoricul modificărilor efectuate de către medicii de familie, conform prevederilor art. 2 lit. c), după cum urmează:
    a) numele, prenumele şi CNP-ul pacientului monitorizat;
    b) parafa medicului de familie care a realizat monitorizarea;
    c) data de început - data de finalizare a monitorizării, statusul monitorizării.


    ART. 4
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal prin aplicaţia informatică „Corona-forms“, în baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, precum şi a prevederilor legale naţionale incidente în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
    (2) Ministerul Sănătăţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, precum şi medicii de familie înscrişi ca utilizatori ai aplicaţiei informatice „Corona-forms“ prelucrează date cu caracter personal, în calitate de operatori asociaţi, în conformitate cu responsabilităţile stabilite prin prezentul ordin.
    (3) Seturile de date, precum şi datele cu caracter personal prelucrate prin funcţia de monitorizare implementată în aplicaţia informatică „Corona-forms“ sunt următoarele:
    a) numele, prenumele, CNP-ul şi datele sau rapoartele medicale privind starea de sănătate ale persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
    b) numele, prenumele, codul de parafă al medicului de familie, datele privind relaţia contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi datele de contact ale acestuia;
    c) datele privind activitatea de monitorizare - data de începere şi finalizare a monitorizării pacientului, informaţii privind statusul monitorizării (finalizat, suspendat, anulat).

    (4) Cererile formulate pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, prevăzute la art. 13-22 din Regulamentul (UE) 2016/679, în raport cu prelucrările de date cu caracter personal din aplicaţia informatică „Corona-forms, realizate în condiţiile prezentului ordin, se adresează către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se soluţionează de către acestea.
    (5) Datele cu caracter personal menţionate la alin. (3) sunt stocate pe toată perioada de funcţionare a aplicaţiei informatice „Corona-forms“. Pe perioada stocării, ştergerea datelor cu caracter personal poate fi realizată în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Fişierele transmise conform prevederilor art. 3 alin. (3) sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. La expirarea perioadei de 10 ani, datele şi informaţiile sunt şterse în mod automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), datele menţionate la art. 3 alin. (3) care au fost solicitate de către organele competente, potrivit legii, se stochează până la finalizarea activităţii pentru care au fost cerute.
    (8) Accesul la datele menţionate la alin. (3) se realizează de către personalul desemnat în acest sens din cadrul entităţilor prevăzute la alin. (2), în baza unor credenţiale de acces nominale, strict în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 5
    (1) În vederea asigurării suportului pentru utilizatorii funcţiei de monitorizare din cadrul „Corona-forms“, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale operaţionalizează, din punct de vedere tehnic, un call center pentru preluarea apelurilor telefonice la numărul de telefon 021.414.44.92, disponibil de luni până vineri, în intervalul orar 8.00-16.00, precum şi un formular de contact disponibil în aplicaţia informatică „Corona-forms“.
    (2) În vederea asigurării suportului, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură personalul necesar pentru operarea apelurilor primite prin intermediul call centerului şi a solicitărilor de suport transmise prin intermediul formularului, menţionate la alin. (1).
    (3) În vederea jurnalizării şi gestionării cererilor de suport, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate o aplicaţie informatică specifică.
    (4) Cererile de suport transmise prin una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) sunt soluţionate în cel mult 3 zile lucrătoare, cu excepţia cazurilor a căror rezolvare necesită o analiză mai detaliată. În situaţia din urmă, cererile se soluţionează în cel mult 14 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de suport, iar solicitantul este notificat cu privire la prelungirea termenului de soluţionare a cererii de suport.
    (5) Datele şi informaţiile procesate prin intermediul aplicaţiei menţionate la alin. (3) sunt stocate pe toată durata de soluţionare a cererii de suport, precum şi pentru o perioadă de 60 de zile de la data soluţionării acesteia. Pe perioada stocării, ştergerea datelor şi informaţiilor aferente cererii de suport, inclusiv a datelor cu caracter personal colectate, nu poate fi realizată. La împlinirea perioadei de stocare, acestea sunt şterse în mod automat, prin utilizarea unor proceduri ireversibile.
    (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), datele şi informaţiile prelucrate prin intermediul aplicaţiei menţionate la alin. (3), inclusiv datele cu caracter personal colectate, care au fost solicitate de organele competente, potrivit legii, se stochează până la finalizarea activităţii pentru care au fost solicitate.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan
                    Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
                    Ionel-Sorin Bălan

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016