Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.392 din 13 mai 2022  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.392 din 13 mai 2022 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 493 din 18 mai 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. AR 7.991 din 13 mai 2022 al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile:
    - art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate,

    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 şi 320 bis din 1 aprilie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la litera C „Activităţi“ punctul 1.4 „Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare:“, subpunctul 1.4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare din Calendarul naţional de vaccinări;"

    2. În anexa nr. 1, la litera C punctul 1.4, subpunctul 1.4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.4.2. efectuarea vaccinării beneficiarilor prevăzuţi la titlul D punctul 1 cu tipurile de vaccinuri menţionate în Calendarul naţional de vaccinare şi la vârstele prevăzute în acesta sau, după caz, la alte vârste, în situaţia completării schemei de vaccinare. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscrişi pe lista proprie de asiguraţi, a beneficiarilor înscrişi pe lista de asiguraţi a altui medic de familie pe care îl înlocuieşte, în toate situaţiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv: convenţie de înlocuire şi convenţie de reciprocitate, precum şi acelora care nu sunt înscrişi pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP şi/sau a părinţilor copiilor sau a aparţinătorilor legali, cu utilizarea vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii sau, după caz, achiziţionate de aparţinători în situaţii în care pot fi dovedite discontinuităţi în aprovizionare. Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultaţii medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării şi consultaţia medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. În cadrul unui serviciu de vaccinare se inoculează unul sau două tipuri de vaccinuri conform Calendarului naţional de vaccinare. Consultaţia medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmăreşte obiective distincte de consultaţiile din cadrul serviciilor medicale de prevenţie şi profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:
    1.4.2.1. excluderea situaţiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;
    1.4.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;
    1.4.2.3. examenul clinic;
    1.4.2.4. consilierea părinţilor copiilor sau a aparţinătorilor legali referitor la reacţiile postvaccinale şi atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor;
    1.4.2.5. înregistrarea în RENV;
    1.4.2.6. urmărirea apariţiei RAPI şi raportarea lor.
    Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidenţele primare ale cabinetelor medicale de asistenţă medicală primară."

    3. În anexa nr. 1, la litera C punctul 1.6 „Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii spitaliceşti în situaţiile în care sunt spitalizaţi copii abandonaţi“, subpunctul 1.6.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.6.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri necesare din Calendarul naţional de vaccinări;"

    4. În anexa nr. 1, la litera C punctul 2.3 „Activităţi desfăşurate de furnizorii de servicii medicale de la nivelul asistenţei medicale primare“, subpunctul 2.3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3.1. realizarea catagrafiei şi estimarea cantităţilor de vaccinuri opţionale pentru persoanele la risc necesare;"

    5. În anexa nr. 1, la litera C punctul 2.3, subpunctul 2.3.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.3.2. administrarea vaccinurilor opţionale beneficiarilor prevăzuţi la titlul D pct. 2. Medicii de familie au obligativitatea efectuării vaccinării beneficiarilor înscrişi pe lista proprie de asiguraţi, a beneficiarilor înscrişi pe lista de asiguraţi a altui medic de familie pe care îl înlocuieşte, în toate situaţiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislaţia în vigoare, respectiv: convenţie de înlocuire şi convenţie de reciprocitate.
    Efectuarea vaccinării se realizează după acordarea unei consultaţii medicale prin care se confirmă starea de sănătate a copilului. Efectuarea vaccinării şi consultaţia medicală acordată constituie serviciul de vaccinare. În cadrul unui serviciu de vaccinare se inoculează unul sau două tipuri de vaccinuri conform Calendarului naţional de vaccinare. Consultaţia medicală acordată în cadrul serviciului de vaccinare urmăreşte obiective distincte de consultaţiile din cadrul serviciilor medicale de prevenţie şi profilaxie decontate de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:
    2.3.2.1. excluderea situaţiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;
    2.3.2.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;
    2.3.2.3. examenul clinic;
    2.3.2.4. consilierea părinţilor copiilor sau a aparţinătorilor legali referitor la reacţiile postvaccinale şi atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor;
    2.3.2.5. înregistrarea în RENV;
    2.3.2.6. urmărirea apariţiei RAPI şi raportarea lor.
    Serviciul medical de vaccinare se consemnează în evidenţele primare ale cabinetelor medicale de asistenţă medicală primară;"

    6. În anexa nr. 1, la litera F „Indicatori de evaluare:“ punctul 1 „Indicatori fizici:“, subpunctul 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.1. număr de vaccinări: 10.000.000 vaccinări/an;"

    7. În anexa nr. 1, la litera F punctul 2 „Indicatori de eficienţă“, subpunctul 2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.1. cost mediu estimat/vaccinare^1): 105 lei;
    ^1) Costul mediu estimat/vaccinare se calculează drept raportul dintre cheltuielile efectiv realizate exprimate şi numărul de vaccinări efectuate. Cheltuielile efectiv realizate reprezintă cheltuielile aferente dozelor de vaccin şi seringilor utilizate şi prestării de servicii pentru serviciile de vaccinare la care se adaugă cheltuielile generale care cuprind valoarea bunurilor utilizate în scopuri administrative, cheltuielile care ţin de transportul vaccinurilor şi întreţinerea, mentenanţa, metrologizarea spaţiilor frigorifice, cheltuielile privind pierderile de produse, precum şi cheltuieli rezultate din întreţinerea sistemului informaţional şi informatic necesar derulării programului."

    8. În anexa nr. 2, la capitolul II.3 „Subprogramul naţional de testare NAAT/RT-PCR şi de secvenţiere“ litera E punctul 3 „Indicatori de rezultat:“, subpunctul 3.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1. pentru laboratoarele desemnate care realizează testarea NAAT/RT-PCR pentru identificarea SARS-CoV-2: ponderea persoanelor infectate cu SARS-CoV-2: minimum 10%."

    9. În anexa nr. 2, la capitolul II.3, litera G „Unităţi de specialitate care implementează“ litera e) „unităţi de specialitate care efectuează testare genetică prin metoda secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2“, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    "3. Institutul Naţional de Sănătate Publică."

    10. Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice „Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    11. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“ capitolul IV, articolul 5, punctul 7 se abrogă.
    12. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“ capitolul IV, articolul 5, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "20. să recupereze de la furnizori sumele reprezentând contravaloarea aferentă dozelor de vaccinuri pierdute care depăşesc limitele maxime de perisabilitate prevăzute la art. 28 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 964/2022, cu modificările şi completările ulterioare."

    13. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“ capitolul IV articolul 6, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. să realizeze catagrafiile conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract;"

    14. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“ capitolul V articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În vederea decontării contravalorii serviciilor medicale de vaccinare, furnizorii transmit lunar, pe suport hârtie sau în format electronic, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice, următoarele documente:
    a) facturile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de vaccinare acordate în cursul unei luni; facturile se transmit pe suport hârtie sau în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura sau, după caz, semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al Furnizorului. Reprezentantul legal al Furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea documentelor transmise;
    b) decontul de justificare a consumului de vaccinuri înregistrat în luna pentru care se solicită decontarea serviciilor medicale de vaccinare.
    Raportul generat de RENV şi/sau formularele standard de raportare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul contract, se transmit în format electronic, într-un fişier parolat."

    15. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“, anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    16. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“, anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    17. În anexa nr. 16, la litera B „Contract de furnizare a serviciilor medicale de vaccinare, precum şi a vaccinurilor necesare pentru implementarea activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate publică“, anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Adriana Pistol,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 mai 2022.
    Nr. 1.392.
    ANEXA 1

    (Anexa la anexa nr. 2 la normele tehnice)
    Arondarea teritorială pentru laboratoarele care efectuează testele genetice de identificare a variantelor SARS-CoV-2 circulante

┌────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ │ │Laboratorul care │
│ │ │ │Laboratorul care │efectuează │
│Nr. │Regiunea de │Judeţul/ │efectuează testarea │secvenţierea │
│crt.│dezvoltare │municipiul │RT-PCR specific de │întregului genom │
│ │ │ │variantă │SARS-CoV-2 prin │
│ │ │ │ │tehnici NGS │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│1 │Bucureşti-Ilfov│Bucureşti │de Boli Infecţioase │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │„Prof. Dr. Matei │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Balş“, Bucureşti │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│2 │Bucureşti-Ilfov│Ilfov │INSP-CRSP Bucureşti │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul de │Institutul Naţional │
│3 │Sud-Est │Brăila │Virusologie „Ştefan │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │S. Nicolau“, │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Bucureşti │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│4 │Sud-Est │Constanţa │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul de │Institutul Naţional │
│5 │Sud-Est │Tulcea │Virusologie „Ştefan │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │S. Nicolau“, │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Bucureşti │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│ │ │ │Boli Infecţioase şi │de Boli Infecţioase │
│6 │Sud-Est │Buzău │Tropicale „Dr. │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Victor Babeş“, │Balş“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│ │ │ │Boli Infecţioase şi │de Boli Infecţioase │
│7 │Sud-Est │Galaţi │Tropicale „Dr. │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Victor Babeş“, │Balş“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│ │ │ │Boli Infecţioase şi │de Boli Infecţioase │
│8 │Sud-Est │Vrancea │Tropicale „Dr. │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │Victor Babeş“, │Balş“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│9 │Sud Muntenia │Argeş │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│10 │Sud Muntenia │Călăraşi │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│11 │Sud Muntenia │Dâmboviţa │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│12 │Sud Muntenia │Giurgiu │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│13 │Sud Muntenia │Ialomiţa │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│14 │Sud Muntenia │Prahova │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Institutul Naţional │Institutul Naţional │
│ │ │ │de │de │
│15 │Sud Muntenia │Teleorman │Cercetare-Dezvoltare│Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Medico-Militară │Medico-Militară │
│ │ │ │„Cantacuzino“, │„Cantacuzino“ │
│ │ │ │Bucureşti │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│16 │Nord-Est │Iaşi │Boli Infecţioase Sf.│de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Parascheva, Iaşi │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│17 │Nord-Est │Bacău │Boli Infecţioase Sf.│de Sănătate Publică │
│ │ │ │Parascheva, Iaşi │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│18 │Nord-Est │Botoşani │Boli Infecţioase Sf.│de Sănătate Publică │
│ │ │ │Parascheva, Iaşi │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│19 │Nord-Est │Suceava │Boli Infecţioase Sf.│de Sănătate Publică │
│ │ │ │Parascheva, Iaşi │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│20 │Nord-Est │Vaslui │INSP-CRSP Iaşi │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│21 │Nord-Est │Neamţ │INSP-CRSP Iaşi │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│22 │Centru │Alba │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│23 │Centru │Braşov │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│24 │Centru │Covasna │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│25 │Centru │Harghita │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│26 │Centru │Mureş │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic │Institutul Naţional │
│27 │Centru │Sibiu │Judeţean de Urgenţă │de Boli Infecţioase │
│ │ │ │Târgu Mureş │„Prof. Dr. Matei │
│ │ │ │ │Balş“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│28 │Nord-Vest │Cluj │Boli Infecţioase │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│29 │Nord-Vest │Maramureş │Boli Infecţioase │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│30 │Nord-Vest │Satu Mare │Boli Infecţioase │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │Institutul Naţional │
│31 │Nord-Vest │Sălaj │Boli Infecţioase │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Cluj-Napoca │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│32 │Nord-Vest │Bistriţa-Năsăud│INSP-CRSP │Institutul Naţional │
│ │ │ │Cluj-Napoca │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│33 │Nord-Vest │Bihor │INSP-CRSP │Institutul Naţional │
│ │ │ │Cluj-Napoca │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Institutul Naţional │
│ │Sud-Vest │ │Spitalul Clinic │de │
│34 │Oltenia │Dolj │Judeţean de Urgenţă │Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Craiova │Medico-Militară │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Institutul Naţional │
│ │Sud-Vest │ │Spitalul Clinic │de │
│35 │Oltenia │Gorj │Judeţean de Urgenţă │Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Craiova │Medico-Militară │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Institutul Naţional │
│ │Sud-Vest │ │Spitalul Clinic │de │
│36 │Oltenia │Mehedinţi │Judeţean de Urgenţă │Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Craiova │Medico-Militară │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Institutul Naţional │
│ │Sud-Vest │ │Spitalul Clinic │de │
│37 │Oltenia │Olt │Judeţean de Urgenţă │Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Craiova │Medico-Militară │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │Institutul Naţional │
│ │Sud-Vest │ │Spitalul Clinic │de │
│38 │Oltenia │Vâlcea │Judeţean de Urgenţă │Cercetare-Dezvoltare│
│ │ │ │Craiova │Medico-Militară │
│ │ │ │ │„Cantacuzino“ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │ │
│39 │Vest │Timiş │Boli Infecţioase │Institutul Naţional │
│ │ │ │Victor Babeş, │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Timişoara │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │Spitalul Clinic de │ │
│40 │Vest │Caraş-Severin │Boli Infecţioase │Institutul Naţional │
│ │ │ │Victor Babeş, │de Sănătate Publică │
│ │ │ │Timişoara │ │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│41 │Vest │Arad │INSP-CRSP Timişoara │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │de Sănătate Publică │
├────┼───────────────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
│42 │Vest │Hunedoara │INSP-CRSP Timişoara │Institutul Naţional │
│ │ │ │ │de Sănătate Publică │
└────┴───────────────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┘


    Diagrama*) procesului de secvenţiere a genomului SARS-CoV-2:
    *) Diagrama este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    Legendă:
    (a) probe biologice recoltate de la cazurile care îndeplinesc criterii epidemiologice pentru efectuarea secvenţierii întregului genom SARS-CoV-2 prevăzute în metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus, elaborată de către INSP;
    (b) sindromului respirator acut cu noul coronavirus, pentru efectuarea RT-PCR specific de variantă;
    (c) probe biologice pozitive la RT-PCR standard şi evaluate prin RT-PCR specific de variantă.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1 la lit. B din anexa nr. 16 la normele tehnice)
    Unitatea sanitară
    ..............................
    Nr. .................... din .................
    Catagrafia copiilor conform calendarului naţional de vaccinare în luna ......./anul .....

┌────┬─────────┬───┬──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┬───────────┬───────────┐
│ │ │ │DTPa-VPI-Hib-HB │Vaccin pneumococic conjugat │ROR │DTPa-VPI │dTPa │ │ │
│ │ │ ├────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┼────────────────┬────────────────┼────────────────┼────────────────┤BCG │Hep B │
│Nr. │Numele şi│ │2 luni │4 luni │11 luni │2 luni │4 luni │11 luni │12 luni │5 ani │5-6 ani │14 ani │ │ │
│crt.│prenumele│CNP├────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼────┬───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │lot │ │ │ │
│ │ │ │de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│de │restanţieri│restanţieri│restanţieri│
│ │ │ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │bază│ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┴───┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────┴───────────┴────┴───────────┴────┴───────────┼────┴───────────┴────┴───────────┴────┴───────────┼────┴───────────┴────┴───────────┼────┴───────────┴────┴───────────┤ │ │
│ │Total general│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘


    NOTĂ:
    Catagrafia se păstrează la nivelul cabinetului medical/unităţii sanitare pentru a fi prezentată în vederea unor eventuale verificări.

    Unitatea sanitară
    ......................................................................
    Nr. .................... din ...................................
    Catagrafia grupelor populaţionale la risc
    în luna ......./anul .....

┌────┬─────────┬───┬───────┬─────┬─────────────┐
│ │ │ │dTPa │HPV │Vaccin gripal│
│Nr. │Numele şi│ ├───────┼─────┼─────────────┤
│crt.│prenumele│CNP│ │Fete │Grupe la risc│
│ │ │ │Gravide│11-18├─┬─┬─┬─────┬─┤
│ │ │ │ │ani │1│2│3│.....│n│
├────┼─────────┼───┼───────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┴───┼───────┼─────┼─┼─┼─┼─────┼─┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┤ │ ├─┴─┴─┴─────┴─┤
│ │Total general│ │ │ │
└────┴─────────────┴───────┴─────┴─────────────┘


    NOTĂ:
    Catagrafia se păstrează la nivelul cabinetului medical/unităţii sanitare pentru a fi prezentată în vederea unor eventuale verificări.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2 la lit. B)
    Unitatea sanitară
    .........................................
    Nr. .................... din ......................................
    Direcţia de Sănătate Publică
    .........................................
    Nr. .................... din ......................................
    Validat
    Nume şi prenume coordonator program
    Semnătura
    Către
               Direcţia de Sănătate Publică ............................................
    FORMULAR DE COMANDĂ
    pentru vaccinurile provenite din achiziţii publice organizate la nivel naţional
    în luna ......................... anul .............

┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │Necesar în luna │ │
│ │ │Stoc final│comenzii │Total │
│ │ │în luna ├────┬───────────┤doze de │
│ │ │anterioară│Lot │ │vaccin │
│Nr. │Tipul │comenzii │de │Restanţieri│comandate│
│crt.│vaccinului │ │bază│ │ │
│ │ ├──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │2 = │ │ │
│ │ │1 │a + │3 = a + b +│4 = (2 + │
│ │ │ │b + │c │3) –1 │
│ │ │ │c │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│1 │DTPa-VPI-Hib-HB│ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│a │2 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│b │4 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│b │11 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │Vaccin │ │ │ │ │
│2 │pneumococic │ │ │ │ │
│ │conjugat │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│a │2 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│b │4 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│c │11 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│3 │ROR │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│a │12 luni │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│b │5 ani │X │ │ │X │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│4 │DTPa-VPI (5-6 │ │ │ │ │
│ │ani) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│5 │dTPa (14 ani) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│6 │BCG │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│7 │Hep B │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│8 │dTPa gravide │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│9 │HPV (fete 11-18│ │ │ │ │
│ │ani) │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│10 │Vaccin gripal │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼────┼───────────┼─────────┤
│ │Vaccin │ │ │ │ │
│11 │împotriva COVID│ │ │ │ │
│ │-19 │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴────┴───────────┴─────────┘


    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal,
    ............................................
    NOTĂ:
    Formularul de comandă se întocmeşte lunar şi se transmite direcţiilor de sănătate publică pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.
    În situaţia vaccinării contacţilor în focarele de boli infecţioase transmisibile, formularul de comandă se completează în mod corespunzător cu vaccinurile necesare.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 5 la lit. B)
    Unitatea sanitară ………………
    .........................
    Nr. ............ din ............
    Către
             Direcţia de Sănătate Publică .................................
    Raport generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate conform calendarului naţional de vaccinare
    în luna ........ anul .......

┌────┬─────────┬───┬──────────┬────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi│ │Data │ │ │Vârsta la │
│crt.│prenumele│CNP│vaccinării│Produsul│Antigen│data │
│ │ │ │ │ │ │vaccinării│
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────────┴────────┴───────┴──────────┘


    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal,
    ............................
    NOTĂ:
    Lunar se întocmeşte un singur raport generat de RENV, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria ......; raportul generat de RENV se transmite direcţiei de sănătate publică în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.

    Unitatea sanitară ………………
    ...........................
    Nr. ........... din .............
    Către
             Direcţia de Sănătate Publică .................................
    Raport generat de RENV pentru serviciile medicale de vaccinare furnizate grupelor populaţionale la RISC - vaccin gripal şi vaccin împotriva COVID-19*
    în luna ........ anul ......

┌────┬─────────┬───┬──────────┬────────┬───────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi│ │Data │ │ │Vârsta la │
│crt.│prenumele│CNP│vaccinării│Produsul│Antigen│data │
│ │ │ │ │ │ │vaccinării│
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼──────────┼────────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴──────────┴────────┴───────┴──────────┘


    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal,
    ............................
    NOTĂ:
    Lunar se întocmeşte un singur raport generat de RENV, care include serviciile medicale de vaccinare cu vaccinul gripal şi vaccinul împotriva COVID-19* pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria ......; raportul generat de RENV se transmite direcţiei de sănătate publică, în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.
    * Pentru vaccinul împotriva COVID-19, decontarea din bugetul PNS se va face începând cu data de 1 iulie 2022.


    Unitatea sanitară
    ......................................................................
    Nr. .................... din ......................................
    Către
             Direcţia de Sănătate Publică .................................
    Formular standard de raportare a serviciilor medicale de vaccinare furnizate grupelor populaţionale la risc sau contacţilor din focarele de boli infecţioase
    în luna ........ anul .......

┌────┬─────────┬───┬────┬───────┬─────┬────────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │ │dTPa │HPV │ROR │ │Sursa │
│ │ │ │ │ │ │ │ │vaccinului│
│Nr. │Numele şi│CNP│Data├───────┼─────┼────────┤Alt ├──┬───────┤
│crt.│prenumele│ │ │ │Fete │Contacţi│vaccin│ │Alta │
│ │ │ │ │Gravide│11-18│din │ │MS│sursă │
│ │ │ │ │ │ani │focar │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────┼───────┼─────┼────────┼──────┼──┼───────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴────┴───────┴─────┴────────┴──────┴──┴───────┘


    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentant legal,
    .............................
    NOTĂ:
    Lunar se întocmeşte un singur formular standard de raportare, care include toate serviciile medicale de vaccinare pentru care se solicită decontare în baza facturii nr. .... seria .........; formular-standard de raportare se transmite direcţiei de sănătate publică în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice.


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016