Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.376 din 5 august 2016  privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.376 din 5 august 2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 10 august 2016

    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 163 alin. (11) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

    ART. 1
    (1) Se aprobă tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Prevederile prezentului ordin se aplică numai persoanelor fizice rezidente şi nerezidente identificate fiscal pe baza codului numeric personal sau numărului de identificare fiscală.
    ART. 2
    Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 718/2008 pentru aprobarea categoriilor de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat care pot fi plătite online (prin internet) de către persoanele fizice, prin intermediul cardurilor bancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 6 mai 2008.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                                Anca Dana Dragu

    Bucureşti, 5 august 2016.
    Nr. 1.376.


    ANEXĂ


┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ Cod │ │ │
│ clasificaţie│ Denumire indicatori │ Denumire impozit/taxă │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Impozit pe venit │Impozit pe venit │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.01 │Impozit pe venituri din activităţi │Impozit pe veniturile din activităţi │
│ │independente │independente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.02 │Impozit pe venituri din salarii │Impozit pe veniturile din salarii şi │
│ │ │asimilate salariilor │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.03 │Impozit pe venituri din cedarea │Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei│
│ │folosinţei bunurilor │bunurilor │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.04 │Impozit pe venituri din dividende │Impozit pe veniturile din investiţii sub │
│ │ │formă de dividende din străinătate │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.05 │Impozit pe venituri din dobânzi │Impozit pe veniturile din investiţii sub │
│ │ │formă de dobânzi din străinătate │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.06 │Impozit pe venituri din pensii │Impozit pe veniturile din pensii din │
│ │ │străinătate │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.07 │Impozit pe veniturile din premii │Impozit pe veniturile din premii │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.09 │Impozit pe venituri din transferul │Impozit pe veniturile din investiţii sub │
│ │titlurilor de valoare │forma câştigurilor din transferul titlurilor│
│ │ │de valoare şi orice alte operaţiuni cu │
│ │ │instrumente financiare, inclusiv instrumente│
│ │ │financiare derivate │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Impozit pe veniturile din investiţii sub │
│ │ │forma câştigurilor din transferul aurului │
│ │ │financiar │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.11 │Impozit pe venituri din valorificarea │Impozit pe venituri din valorificarea │
│ │drepturilor de proprietate intelectuală │drepturilor de proprietate intelectuală │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.13 │Impozit pe venituri din activităţi │Impozit pe veniturile din activităţi │
│ │agricole │agricole, silvicultură şi piscicultură │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.22 │Impozit pe veniturile din jocurile de │Impozit pe veniturile din jocuri de noroc │
│ │noroc │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.50 │Impozit pe venituri din alte surse │Impozit pe veniturile din investiţii sub │
│ │ │forma veniturilor din lichidarea unei │
│ │ │persoane juridice │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Impozit pe venituri din alte surse ale │
│ │ │persoanei fizice │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│03.01.60 │Regularizări │Regularizări │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Impozit pe veniturile obţinute din România│Impozit pe veniturile obţinute din România │
│ │de nerezidenţi - persoane fizice │de nerezidenţi - persoane fizice │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.01 │Impozit pe veniturile din dividende │ │
│ │obţinute din România de persoane │Impozit pe veniturile din dividende obţinute│
│ │nerezidente │din România de persoane nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.02 │Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute│Impozit pe veniturile din dobânzi obţinute │
│ │din România de persoane nerezidente │din România de persoane nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.03 │Impozit pe veniturile din redevenţe │ │
│ │obţinute din România de persoane │Impozit pe veniturile din redevenţe obţinute│
│ │nerezidente │din România de persoane nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.04 │Impozit pe veniturile din comisioane │ │
│ │obţinute din România de persoane │Impozit pe veniturile din comisioane │
│ │nerezidente │obţinute din România de persoane nerezidente│
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.05 │Impozit pe veniturile obţinute din România│Impozit pe veniturile obţinute din România │
│ │de persoane nerezidente din activităţi │de persoane nerezidente din activităţi │
│ │sportive şi de divertisment │sportive şi de divertisment │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.06 │Impozit pe veniturile reprezentând │Impozit pe veniturile reprezentând │
│ │remuneraţii primite de persoane juridice │remuneraţii primite de persoane juridice │
│ │nerezidente care au calitatea de │nerezidente care au calitatea de │
│ │administrator, fondator sau membru al │administrator, fondator sau membru al │
│ │consiliului de administraţie al unei │consiliului de administraţie al unei │
│ │persoane juridice române │persoane juridice române │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.07 │Impozit pe veniturile din servicii │Impozit pe veniturile din servicii prestate │
│ │prestate în România şi în afara României │în România şi în afara României de persoane │
│ │de persoane nerezidente │nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.08 │Impozit pe veniturile obţinute de persoane│Impozit pe veniturile obţinute de persoane │
│ │fizice nerezidente din premii acordate la │fizice nerezidente din premii acordate la │
│ │concursuri organizate în România │concursuri organizate în România │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.09 │Impozit pe veniturile obţinute la jocuri │Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de │
│ │de noroc practicate în România de persoane│noroc practicate în România de persoane │
│ │fizice nerezidente │fizice nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│05.01.01.10 │Impozit pe veniturile din lichidarea unei │Impozit pe veniturile din lichidarea unei │
│ │persoane juridice române realizate de │persoane juridice române realizate de │
│ │persoane nerezidente │persoane nerezidente │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Accize │Accize │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│14.01.02.01 │Accize încasate din vânzarea de alcool │Accize încasate din vânzarea de alcool │
│ │etilic │etilic │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│14.01.03.01 │Accize încasate din vânzarea de ţigarete │Accize încasate din vânzarea de ţigarete │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│14.01.12 │Accize încasate în vamă din importul de │Accize încasate în vamă din importul de │
│ │alcool etilic, produse intermediare, │alcool etilic, produse intermediare, vinuri │
│ │vinuri spumoase, băuturi fermentate │spumoase, băuturi fermentate spumoase şi │
│ │spumoase şi bere, inclusiv sume datorate │bere, inclusiv sume datorate până la data │
│ │până la data de 31 decembrie 2006 │de 31 decembrie 2006 │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│14.01.13.01 │Accize încasate în vamă din importul de │Accize încasate în vamă din importul de │
│ │produse de ţigarete │produse de ţigarete │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Contribuţii de asigurări sociale │Contribuţii de asigurări sociale │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.03.01 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │Contribuţia individuală de asigurări sociale│
│ │datorate de asiguraţi │reţinută de la asiguraţi │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.03.01.01 │Contribuţii pentru asigurări sociale │Contribuţia de asigurări sociale datorată │
│ │datorate de angajatori │de angajator │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.03.12 │Contribuţii de asigurări sociale de stat │Contribuţia de asigurări sociale datorată de│
│ │datorate de persoane care realizează │întreprinzătorii titulari ai unei │
│ │venituri din activităţi independente, │întreprinderi individuale, membrii │
│ │activităţi agricole şi asocieri fără │întreprinderii familiale, persoanele cu │
│ │personalitate juridică │statut de persoană fizică autorizată să │
│ │ │desfăşoare activităţi economice │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Contribuţia de asigurări sociale datorată de│
│ │ │persoanele care realizează venituri din │
│ │ │activităţi independente şi din activităţi │
│ │ │economice │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.03.13 │Contribuţia individuală de asigurări │Contribuţia de asigurări sociale datorată de│
│ │sociale datorată de persoanele care │persoanele care realizează venituri din │
│ │realizează venituri din drepturi de │drepturi de proprietate intelectuală │
│ │proprietate intelectuală │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Contribuţii de asigurări pentru accidente │Contribuţii de asigurări pentru accidente │
│ │de muncă şi boli profesionale │de muncă şi boli profesionale │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.03.04.01 │Contribuţii de asigurare pentru accidente │Contribuţii de asigurări pentru accidente │
│ │de muncă şi boli profesionale datorate de │de muncă şi boli profesionale datorată de │
│ │angajatori │angajator │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Contribuţii de asigurări sociale de │Contribuţii de asigurări sociale de sănătate│
│ │sănătate │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.05.03.01 │Contribuţia datorată de persoanele │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate│
│ │asigurate care au calitatea de angajat │reţinută de angajator de la asiguraţii │
│ │ │angajaţi (salariaţi) │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.05.03.03 │Contribuţii pentru concedii şi │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate│
│ │indemnizaţii datorate de asigurat │datorată pentru persoanele care se află în │
│ │ │concediu medical pentru incapacitate │
│ │ │temporară de muncă, acordat în urma unui │
│ │ │accident de muncă sau a unei boli │
│ │ │profesionale, conform Legii nr. 346/2002 │
│ │ │privind asigurarea pentru accidente de muncă│
│ │ │şi boli profesionale │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.05.03.01 │Contribuţii de la persoane juridice sau │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate│
│ │fizice, care angajează personal salariat │datorată de angajator │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.05.03.06 │Contribuţia suportată de angajator pentru │Contribuţia de asigurări sociale de sănătate│
│ │concedii şi indemnizaţii datorată de │datorată de angajator pentru persoanele care│
│ │persoanele aflate în incapacitate │se află în concediu medical pentru │
│ │temporară de muncă din cauză de accident │incapacitate de muncă, din cauza unui │
│ │de muncă sau boală profesională │accident de muncă sau boală profesională │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.05.03.04 │Contribuţii pentru concedii şi │Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii │
│ │indemnizaţii de la persoane juridice sau │de la persoanele fizice care au calitatea │
│ │fizice │de angajator │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.05.03.02 │Contribuţii de asigurări sociale de │Contribuţia individuală de asigurări sociale│
│ │sănătate datorate de persoane care │de sănătate datorată de persoanele care │
│ │realizează venituri din activităţi │realizează venituri din: activităţi │
│ │independente şi alte activităţi şi │independente, activităţi economice şi din │
│ │persoanele care nu realizează venituri │drepturi de proprietate intelectuală │
│ │ ├────────────────────────────────────────────┤
│ │ │Contribuţia individuală de asigurări sociale│
│ │ │de sănătate datorată de persoanele fizice │
│ │ │care nu realizează venituri, prevăzute la │
│ │ │art. 180 din codul fiscal
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.05.23 │Contribuţii individuale datorate de │Contribuţia individuală de asigurări sociale│
│ │persoanele care realizează venituri din │de sănătate datorată de persoanele care │
│ │cedarea folosinţei bunurilor │realizează venituri din: cedarea folosinţei │
│ │ │bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri │
│ │ │din jocuri │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │Contribuţii de asigurări pentru şomaj │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│21.04.02.01 │Contribuţii individuale │Contribuţia individuală de asigurări pentru │
│ │ │şomaj reţinută de la asiguraţi │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│20.04.02.01 │Contribuţii ale angajatorilor şi ale │Contribuţia de asigurări pentru şomaj │
│ │persoanelor juridice asimilate │datorată de angajator │
│ │angajatorului │ │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Taxa pe valoare adăugată │Taxa pe valoare adăugată │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│10.01.01.01 │TVA încasată pentru operaţiuni interne │Taxa pe valoarea adăugată │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│ │Amenzi, penalităţi şi confiscări │Amenzi, penalităţi şi confiscări │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│35.01.01.01 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │
│ │aplicate de Direcţia Generală Antifraudă │aplicate de Direcţia Generală Antifraudă │
│ │Fiscală │Fiscală │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│35.01.01.02 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │
│ │aplicate de către alte instituţii de │aplicate de către alte instituţii de │
│ │specialitate │specialitate │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│35.01.05 │Amenzi judiciare │Amenzi judiciare │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│35.01.07 │Penalităţi datorate în cazul eşalonării │Penalităţi datorate în cazul eşalonării │
│ │la plată │la plată │
├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤
│35.01.08 │Penalităţi de nedeclarare │Penalităţi de nedeclarare │
└─────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘


                                    -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016