Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 1.376 din 23 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.376 din 23 septembrie 2011  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.376 din 23 septembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 4 octombrie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei sãnãtate publicã şi control în sãnãtate publicã din cadrul Ministerului Sãnãtãţii nr. R.L. 1.047/2011,
    în conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul sãnãtãţii emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 şi 71 bis din 26 ianuarie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La anexa II "Lista cuprinzând substanţele interzise sã fie utilizate în compoziţia produselor cosmetice", dupã poziţia 1371 se introduce o nouã poziţie, poziţia 1372, cu urmãtorul cuprins:


 ┌─────┬──────────┬──────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Numãrul │ Denumirea │
 │crt. │ din │ │
 │ │Directiva │ │
 │ │76/768/CEE│ │
 ├─────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │
 ├─────┼──────────┼──────────────────────────────────────┤
 │"1372│ 1372 │2-Aminofenol (o-Aminophenol; │
 │ │ │CI 76520) şi sãrurile sale Nr. CAS 95-│
 │ │ │55-6/67845-79-8/51-19-4 │
 │ │ │Nr. CE 202-431-1/267-335-4" │
 └─────┴──────────┴──────────────────────────────────────┘    2. La anexa III, partea 1 "Substanţele care pot fi folosite numai în anumite condiţii şi limite de admisibilitate" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    a) la poziţia 201, coloana 2 "Domeniul de aplicare" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) Substanţã colorantã pentru pãr în produse oxidante pentru vopsirea pãrului; b) Substanţã colorantã pentru pãr în produse neoxidante pentru vopsirea pãrului", coloana 3 "Concentraţia maximã admisã în produsul cosmetic finit" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "b) 3,0%", coloana 4 "Alte limitãri şi exigenţe" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) Dupã amestecare în condiţii de oxidare, concentraţia maximã aplicatã pe pãr nu trebuie sã depãşeascã 1,5%. a) şi b): - A nu se utiliza cu sisteme nitrozante. Conţinut maxim de nitrozaminã: 50 µg/kg, - A se pãstra în recipiente fãrã nitriţi", iar coloana 5 "Condiţiile de folosire şi precauţiile care trebuie menţionate pe etichetã" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins: "a) Astfel cum se menţioneazã la poziţia 205, în coloana 5 lit. a)";
    b) dupã poziţia 214 se introduc poziţiile 215-218, 222, 223, 225, 227, 230, 232, 234, 237-239, 241-246 şi 248-252, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

    3. La anexa III, partea 2 "Lista substanţelor admise provizoriu" se modificã dupã cum urmeazã:
    a) poziţiile 3-6, 11, 12, 16, 19-22, 25, 27, 31-39, 44, 48, 49, 55 şi 56 se abrogã;
    b) se modificã urmãtoarele poziţii:
    - la poziţia 10, coloana 6 "Data pânã la care este permisã" va avea urmãtorul cuprins: "31.12.2011";
    - la poziţia 50, coloana 6 "Data pânã la care este permisã" va avea urmãtorul cuprins: "31.12.2011".
    ART. II
    (1) Dispoziţiile prezentului ordin intrã în vigoare la data de 3 ianuarie 2012, cu excepţia art. I pct. 3 lit. b).
    (2) Dispoziţiile prevãzute la art. I pct. 3 lit. b) intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin.
    (3) Dupã data prevãzutã la alin. (1) este interzisã punerea pe piaţã, vânzarea sau punerea la dispoziţia consumatorului final a produselor cosmetice care nu se conformeazã prevederilor prezentului ordin.
    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                       *
    Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2011/59/UE a Comisiei din 13 mai 2011 de modificare, în scopul adaptãrii la progresul tehnic, a anexelor II şi III la Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 125 din 14 mai 2011.

                              Ministrul sãnãtãţii,
                                 Ritli Ladislau

    Bucureşti, 23 septembrie 2011.
    Nr. 1.376.


    ANEXÃ ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
 │Nr. │ Substanţa/Denumirea │ Domeniul de aplicare │ Concen- │ Alte limitãri │Condiţiile de folosire│
 │crt.│ INCI │ │ traţia │ şi exigenţe │ şi precauţiile care │
 │ │ │ │ maximã │ │ trebuie menţionate │
 │ │ │ │admisã în│ │ pe etichetã │
 │ │ │ │produsul │ │ │
 │ │ │ │cosmetic │ │ │
 │ │ │ │ finit │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │215 │4-amino-3- │a) Substanţã colorantã│b) 1,0% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │nitrofenol/4-amino-3-│pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │nitrophenol │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CAS 610-81-1) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a) │
 │ │(nr. CE 210-236-8) │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│b) Astfel cum se │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │pe pãr nu trebuie │menţioneazã la poziţia│
 │ │ │neoxidante pentru │ │sã depãşeascã 1,5%│208, în coloana 5. │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │216 │2,7-Naftalendiol/2,7-│a) Substanţã colorantã│b) 1,0% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │Naphthalenediol │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 582-17-2) │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 209-478-7) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │ │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,0%. │ │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │217 │m-Aminofenol/m- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │Aminophenol │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 591-27-5) │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 209-711-2) şi│vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │sãrurile acestuia │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │m-Aminofenol HCl/m- │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │Aminophenol HCl │ │ │depãşeascã 1,2%. │ │
 │ │(nr. CAS 51- 81-0) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 200- 125-2) │ │ │ │ │
 │ │Sulfat de │ │ │ │ │
 │ │m-aminofenol/m- │ │ │ │ │
 │ │Aminophenol sulfate │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 68239-81-6) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 269-475-1) │ │ │ │ │
 │ │m-Aminofenol de │ │ │ │ │
 │ │sodiu/sodium │ │ │ │ │
 │ │m-Aminophenol │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 38171-54-9) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │218 │2,6-Dihidroxi-3,4- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │dimetilpiridinã/2,6- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │dimethylpyridine │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CAS 84540- 47-6)│vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CE 283-141-2) │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │ │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │ │ │depãşeascã 1,0%. │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │222 │Acid 2-hidroxietil │a) Substanţã colorantã│b) 2,0% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │picramic/2- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │Hydroxyethyl picramic│oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │acid │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CAS 99610-72-7) │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │(nr. CE 412-520-9) │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,5%. │ │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │a) şi b): │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme │ │
 │ │ │ │ │nitrozante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │223 │p-Metilaminofenol/p- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │Methylaminophenol │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 150-75-4) │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 205-768-2) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │Sulfat de p- │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │Metilaminofenol/p- │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │Methylaminophenol │ │ │depãşeascã 0,68% │ │
 │ │sulfate (nr. CAS 55- │ │ │(ca sulfat). │ │
 │ │55-0/1936-57-8) │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │(nr. CE 200-237- │ │ │cu sisteme │ │
 │ │1/217-706-1) │ │ │nitrozante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │225 │ 2-[4-[Etil[(2-hidro-│a) Substanţã colorantã│b) 1,5% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │xietil) │pentru pãr în produse │(ca clor-│în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │amino]-2-nitrofenil] │oxidante pentru │hidrat) │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │amino]- │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │Etanol/Ethanol, │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │2-[4-[Ethyl[(2- │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │Hydroxyethyl) │neoxidante pentru │ │depãşeascã 0,75% │ │
 │ │Amino]-2-Nitrophenyl]│vopsirea pãrului │ │(ca clorhidrat). │ │
 │ │Amino]-, │ │ │a) şi b): │ │
 │ │(nr. CAS 104516-93-0)│ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │şi clorhidratul sãu │ │ │cu sisteme │ │
 │ │HC Blue No 12 │ │ │nitrozante │ │
 │ │(nr. CAS 132885-85-9)│ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │(nr. CE 407-020-2) │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │227 │3-Amino-2,4- │a) Substanţã colorantã│b) 1,5% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │diclorfenol/3-Amino-2│pentru pãr în produse │(ca clor-│în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │4-dichlorophenol │oxidante pentru │hidrat) │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CAS 61693-42-3) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CE 262-909-0) │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │Clorhidrat de │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │3-Amino- │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,5% │ │
 │ │2,4- diclorfenol │vopsirea pãrului │ │(ca clorhidrat). │ │
 │ │HCl/3-Amino-2,4- │ │ │ │ │
 │ │dichlorophenol HCl │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 61693-43-4) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │230 │Fenil metil │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │pirazolonã/Phenyl │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │methyl pyrazolone │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CAS 89-25-8) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CE 201-891-0) │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │ │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │ │ │depãşeascã 0,25% │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │232 │2-Metil-5- hidroxi- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │etilaminofenol/2- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │Methyl-5- hydroxy- │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │ethylaminophenol │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CAS 55302-96-0) │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │(nr. CE 259-583-7) │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │ │ │depãşeascã 1,5% │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme │ │
 │ │ │ │ │nitrozante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │234 │Hidroxibenzo- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │morfolinã/ │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │Hydroxybenzo- │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │morpholine │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(nr. CAS 26021-57-8) │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │(nr. CE 247-415-5) │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │ │ │depãşeascã 1,0% │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme │ │
 │ │ │ │ │nitrozante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │237 │2,2'-[(4-Amino-3- │a) Substanţã colorantã│b) 2,5% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │nitrofenil)imino] │pentru pãr în produse │(ca clor-│în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │bisetanol/2,2'-[(4- │oxidante pentru │hidrat) │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │Amino-3-nitrophenyl) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │imino]bisethanol │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │(nr. CAS 29705-39-3) │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │şi clorhidratul sãu │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,25% │ │
 │ │HC Red. No 13 │vopsirea pãrului │ │(ca clorhidrat). │ │
 │ │(nr. CAS 94158-13-1) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 303-083-4) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │238 │2,6-Dimetoxi-3,5- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │piridindiaminã/2,6- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │Dimethoxy-3,5- │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │pyridinediamine │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │[nr. CAS 85679-78-3 │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │(bazã liberã)] │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │Clorhidrat de 2,6- │ │ │depãşeascã 0,25% │ │
 │ │Dimetoxi-3,5- │ │ │(ca clorhidrat). │ │
 │ │piridindiaminã/2,6- │ │ │ │ │
 │ │Dimethoxy-3,5- │ │ │ │ │
 │ │pyridinediamine HCL │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 56216-28-5) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 260-062-1) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │239 │HC Violet No 1 │a) Substanţã colorantã│b) 0,28% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │(nr. CAS 82576-75-8) │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CE 417-600-7) │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │ │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│b) Astfel cum se │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │menţioneazã la poziţia│
 │ │ │neoxidante pentru │ │depãşeascã 0,25%. │208, în coloana 5. │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │a) şi b): │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme │ │
 │ │ │ │ │nitrozante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │241 │1,5-Naftalendiol/1,5-│a) Substanţã colorantã│b) 1,0% │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │Naphthalenediol │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 83-56-7) │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 201-487-4) │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │ │b) Substanţã colorantã│ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,0% │ │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │242 │Hidroxipropil bis │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare │Astfel cum se │
 │ │(N-hidroxietil-p- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │fenilendiaminã)/ │oxidante pentru │ │oxidare, │205, în coloana 5 │
 │ │Hydroxypropyl bis │vopsirea pãrului │ │concentraţia │lit. a). │
 │ │(N-hydroxyethy-p- │ │ │maximã aplicatã pe│ │
 │ │phenilenediamine) │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │(nr. CAS 128729-30-6)│ │ │depãşeascã 0,4% │ │
 │ │Tetraclorhidrat de │ │ │(ca tetraclorhi- │ │
 │ │hidroxipropil bis │ │ │drat). │ │
 │ │(N-hidroxietil-p- │ │ │ │ │
 │ │fenilendiaminã/ │ │ │ │ │
 │ │Hydroxypropyl bis │ │ │ │ │
 │ │(N-hydroxyethyl- p- │ │ │ │ │
 │ │phenylenediamine) │ │ │ │ │
 │ │HCl │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 128729-28-2)│ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 416-320-2) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │243 │4-Amino-2- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare în│Astfel cum se │
 │ │hidroxitoluen/4- │pentru pãr în produse │ │condiţii de oxida-│menţioneazã la poziţia│
 │ │Amino- │oxidante pentru │ │re, concentraţia │205, în coloana 5 │
 │ │2-hydroxytoluene │vopsirea pãrului │ │maximã aplicatã │lit. a). │
 │ │(nr. CAS 2835-95-2) │ │ │pe pãr nu trebuie │ │
 │ │(nr. CE 220-618-6) │ │ │sã depãşeascã │ │
 │ │ │ │ │1,5%. │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │244 │2,4- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare în│Astfel cum se │
 │ │Diaminofenoxietanol/ │pentru pãr în produse │ │condiţii de oxi- │menţioneazã la poziţia│
 │ │2,4- │oxidante pentru │ │dare, concentraţia│205, în coloana 5 │
 │ │Diaminophenoxyethanol│vopsirea pãrului │ │maximã aplicatã pe│lit. a). │
 │ │(nr. CAS 70643-19-5) │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │clorhidratul sãu şi │ │ │depãşeascã 2,0% │ │
 │ │sulfatul sãu │ │ │(ca clorhidrat). │ │
 │ │Clorhidrat de 2,4- │ │ │ │ │
 │ │diaminofenoxietanol/ │ │ │ │ │
 │ │2,4- │ │ │ │ │
 │ │Diaminophenoxyethanol│ │ │ │ │
 │ │HCl │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 66422-95-5) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 266-357-1) │ │ │ │ │
 │ │2,4- Sulfat de 2,4- │ │ │ │ │
 │ │diaminofenoxietanol/ │ │ │ │ │
 │ │Diaminophenoxyethanol│ │ │ │ │
 │ │sulfate │ │ │ │ │
 │ │(nr. CAS 70643-20-8) │ │ │ │ │
 │ │(nr. CE 274-713-2) │ │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │245 │2-Metilrezorcinol/2- │a) Substanţã colorantã│ │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │Methylresorcinol │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 608-25-3) │oxidante pentru │ │oxidare, concen- │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 210-155-8) │vopsirea pãrului │ │traţia maximã │lit. a). │
 │ │ │b) Substanţã colorantã│b) 1,8% │aplicatã pe pãr nu│ │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │trebuie sã │ │
 │ │ │neoxidante pentru │ │depãşeascã 1,8%. │ │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │ │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │246 │4-Amino-m-crezol/4- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare în│Astfel cum se │
 │ │Amino-m-cresol │pentru pãr în produse │ │condiţii de oxi- │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 2835-99- 6) │oxidante pentru │ │dare, concentraţia│205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CE 220- 621-2) │vopsirea pãrului │ │maximã aplicatã pe│lit. a). │
 │ │ │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │ │ │ │depãşeascã 1,5%. │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │248 │2-Amino-4- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare în│Astfel cum se │
 │ │hidroxietilamino- │pentru pãr în produse │ │condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │anisol/2-Amino-4- │oxidante pentru │ │oxidare, concen- │205, în coloana 5 │
 │ │hydroxyethylamino- │vopsirea pãrului │ │traţia maximã │lit. a). │
 │ │anisole │ │ │aplicatã pe pãr nu│ │
 │ │(nr. CAS 83763- 47-7)│ │ │trebuie sã │ │
 │ │(nr. CE 280- 733-2) │ │ │depãşeascã 1,5% │ │
 │ │Sulfat de 2-amino-4- │ │ │ (ca sulfat). │ │
 │ │hidroxietilamino- │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │anisol/2-Amino-4- │ │ │cu sisteme nitro- │ │
 │ │hydroxyethylamino- │ │ │zante │ │
 │ │anisole sulfate │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │(nr. CAS 83763-48-8) │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │(nr. CE 280-734-8) │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │249 │Hidroxietil-3,4- │Substanţã colorantã │ │Dupã amestecare în│Astfel cum se │
 │ │metilendioxianilinã/ │pentru pãr în produse │ │condiţii de oxi- │menţioneazã la poziţia│
 │ │Hydroxyethyl-3,4- │oxidante pentru │ │dare, concentraţia│205, în coloana 5 │
 │ │methylenedioxyaniline│vopsirea pãrului │ │maximã aplicatã pe│lit. a). │
 │ │Clorhidrat de │ │ │pãr nu trebuie sã │ │
 │ │hidroxietil-3,4- │ │ │depãşeascã 1,5%. │ │
 │ │metilendioxianilinã/ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │Hydroxyethyl-3,4- │ │ │cu sisteme │ │
 │ │methylenedioxyaniline│ │ │nitrozante │ │
 │ │HCl │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │(nr. CAS 94158-14-2) │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │(nr. CE 303-085-5) │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │250 │3-Nitro-p- │a) Substanţã colorantã│ │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │hidroxietilaminofe- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │nol/3- │oxidante pentru │ │oxidare, concen- │205, în coloana 5 │
 │ │Nitro-p- │vopsirea pãrului │ │traţia maximã │lit. a). │
 │ │hydroxyethylamino- │b) Substanţã colorantã│b) 1,85% │aplicatã pe pãr nu│b) Astfel cum se │
 │ │phenol │pentru pãr în produse │ │trebuie sã depã- │menţioneazã la poziţia│
 │ │(nr. CAS 65235- 31-6)│neoxidante pentru │ │şeascã 3,0%. │208, în coloana 5. │
 │ │(nr. CE 265- 648-0) │vopsirea pãrului │ │a) şi b): │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme nitro- │ │
 │ │ │ │ │zante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │251 │4-Nitrofenil │a) Substanţã colorantã│ │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │aminoetiluree/4- │pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │Nitrophenyl │oxidante pentru │ │oxidare, concen- │205, în coloana 5 │
 │ │aminoethylurea │vopsirea pãrului │ │traţia maximã │lit. a) │
 │ │(nr. CAS 27080-42-8) │b) Substanţã colorantã│b) 0,5% │aplicatã pe pãr nu│ │
 │ │(nr. CE 410-700-1) │pentru pãr în produse │ │trebuie sã depã- │ │
 │ │ │neoxidante pentru │ │şeascã 0,25%. │ │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │a) şi b): │ │
 │ │ │ │ │- A nu se folosi │ │
 │ │ │ │ │cu sisteme nitro- │ │
 │ │ │ │ │zante │ │
 │ │ │ │ │- Conţinut maxim │ │
 │ │ │ │ │de nitrozaminã: │ │
 │ │ │ │ │50 µg/kg │ │
 │ │ │ │ │- A se pãstra în │ │
 │ │ │ │ │recipiente fãrã │ │
 │ │ │ │ │nitriţi │ │
 ├────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
 │252 │2-Amino-6-clor- 4- │a) Substanţã colorantã│ │a) Dupã amestecare│a) Astfel cum se │
 │ │nitrofenol/2-Amino-6-│pentru pãr în produse │ │în condiţii de │menţioneazã la poziţia│
 │ │chloro- 4-nitrophenol│oxidante pentru │ │oxidare, concen- │205, în coloana 5 │
 │ │(nr. CAS 6358-09-4) │vopsirea pãrului │ │traţia maximã │lit. a) │
 │ │(nr. CE 228-762-1) │b) Substanţã colorantã│b) 2,0% │aplicatã pe pãr nu│b) Astfel cum │
 │ │ │pentru pãr în produse │ │trebuie sã depã- │se menţioneazã │
 │ │ │neoxidante pentru │ │şeascã 2,0%. │la poziţia 208, │
 │ │ │vopsirea pãrului │ │ │în coloana 5. │
 └────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────┴──────────────────┴──────────────────────┘                                      ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016