Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.369 din 30 octombrie 2009  pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitatile desfasurate    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 1.369 din 30 octombrie 2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitatile desfasurate

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009
ORDIN nr. 1.369 din 30 octombrie 2009
pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitãţile desfãşurate
EMITENT: MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009


Vãzând Referatul de aprobare al Direcţiei pentru infrastructura sanitarã, logisticã şi dispozitive medicale nr. A.V. 1.012 din 30 octombrie 2009,
având în vedere prevederile <>art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.281/2004 ,
în temeiul <>art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii, interimar, emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitãţile desfãşurate, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, articolul 9, anexa nr. 4 "Tarifele practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale în cazul controlului prin verificare periodicã a dispozitivelor medicale" la <>Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodicã a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 1 noiembrie 2007, precum şi <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 608/2005 privind aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitãţile desfãşurate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 24 iunie 2005, cu modificãrile ulterioare, se abrogã.
ART. 3
Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul sãnãtãţii, interimar,
Cristian-Anton Irimie,
secretar de stat

Bucureşti, 30 octombrie 2009.
Nr. 1.369.

ANEXÃ

TARIFELE
practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitãţile
desfãşurate

1. Încercãri în vederea emiterii avizului de utilizare dupã punere în funcţiune/buletinului de verificare periodicã
1.1. Pentru dispozitive medicale (DM)


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tarif │
│crt.│ Tipul activitãţii │ - lei -│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Încercãri de electrosecuritate pentru dispozitive │ │
│ │electromedicale │ 280 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Încercãri de electrosecuritate pentru sisteme │ │
│ │electromedicale conţinând n dispozitive │ 280+(18 x n)│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Încercãri de performanţe pentru dispozitive │ │
│ │electromedicale │ 180 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Încercãri de performanţe pentru sisteme electromedicale │ │
│ │conţinând n dispozitive │ 180+(10 x n)│
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Încercãri de performanţe pentru dispozitive medicale │ │
│ │neelectrice │ 220 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului│ │
│ │de verificare periodicã │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Eliberarea la cererea clientului a unui exemplar original │ │
│ │al raportului de încercãri │ 40 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


1.2. Pentru dispozitive medicale cu generator de radiaţii (DM-GR)


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tarif │
│crt.│ Tipul activitãţii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Încercãri de electrosecuritate pentru dispozitive │ │
│ │electromedicale │ 320 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Încercãri de electrosecuritate pentru sisteme │ │
│ │electromedicale conţinând n dispozitive │ 320+(18 x n) │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Încercãri conform criteriilor de acceptabilitate ale │ │
│ │Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor │ │
│ │Nucleare pentru: │ │
│ │Rx fix post grafie │ │
│ │Rx fix post scopie │ │
│ │Rx fix douã posturi │ │
│ │Rx mobil grafie │ 1.800 │
│ │Rx mobil C-arm (inclusiv pentru litotriptor) │ │
│ │Rx mamografie │ │
│ │Rx Angiograf │ │
│ │Rx dentar panoramic │ │
│ │Osteodensitometru │ │
│ │Simulator de iradiere în terapie │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Încercãri conform criteriilor de acceptabilitate ale │ │
│ │Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor Nucleare│ │
│ │pentru: │ │
│ │- aparat de radiografie dentarã intraoralã │ 1.200 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Încercãri conform criteriilor de acceptabilitate ale │ │
│ │Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor │ │
│ │Nucleare pentru: │ │
│ │- computer tomograf │ │
│ │- echipament rezonanţã magneticã nuclearã │ 2.000 │
│ │- simulator computer tomograf │ │
│ │- echipamente pentru imagisticã direct digitalã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Încercãri conform criteriilor de acceptabilitate ale │ │
│ │Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor │ │
│ │Nucleare pentru: │ │
│ │- accelerator liniar │ 1.800 │
│ │- cobaltron │ │
│ │- echipament brahiterapie HDR │ │
│ │- echipament brahiterapie cu debit de dozã redus │ │
│ │- iradiator │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Încercãri conform criteriilor de acceptabilitate ale │ │
│ │Comisiei Naţionale pentru Controlul Activitãţilor │ 1.200 │
│ │Nucleare pentru dispozitive medicale de medicinã nuclearã │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 8. │Verificare echipament de radioprotecţie │ 100 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 9. │Execuţie radiografie pentru echipament de radioprotecţie │ 180 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓒. │Încercãri de performanţã pentru laser terapeutic │ 800 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓓. │Încercãri de performanţã pentru laser chirurgical │ 1.200 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓔. │Încercãri de performanţã pentru dispozitive medicale │ │
│ │electrice conexe DM-GR │ 180 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓕. │Încercãri de performanţã pentru dispozitive medicale │ │
│ │neelectrice conexe DM-GR │ 180 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓖. │Verificãri pentru autorizare/reautorizare Comisia 󧓦% din │
│ │Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare │valoarea │
│ │ │tarifului de │
│ │ │bazã │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓗. │Emiterea sau modificarea avizului de utilizare/buletinului│ │
│ │de verificare periodicã │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
󧓘. │Eliberarea unui exemplar original al raportului de │ │
│ │încercãri │ 40 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘NOTĂ?:
n reprezintã numãrul de dispozitive medicale din sistem.

1.3. Alte verificãri şi încercãri┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tarif │
│crt.│ Tipul activitãţii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Verificarea periodicã a parametrilor de sterilizare ai │ │
│ │sterilizatoarelor │ 140 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Încercãri climatice: umiditate 48 de ore │ 320 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Încercãri climatice: umiditate 7 zile │ 400 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Depozitare │ 240 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Ceaţã salinã │ 240 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Verificãri performanţe în domeniul nominal │ 160 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 7. │Mãsurare nivel zgomot │ 160 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘


1.4. Pentru dispozitivele medicale din dotarea unitãţilor mobile de intervenţie se aplicã în mod corespunzãtor tarifele de la pct. 1.1.
În situaţia în care se impune şi verificarea sistemelor de menţinere şi fixare a echipamentelor în compartimentul pacientului, se adaugã tariful de 400 lei pentru aceastã încercare.

1.5. Negaţii, avize de vamã


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tarif │
│crt.│ Tipul activitãţii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Negaţii │ 60 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Aviz de vamã │ 60 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Aviz vamã pentru donaţii consumabile │ 20 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘1.6. Orice altã activitate care nu este enumeratã mai sus se tarifeazã la ore efectiv lucrate la tariful de 80 lei/orã.

NOTÃ:
Tarifele menţionate la pct. 1.1, 1.2, 1.3 şi 1.4 nu includ cheltuielile de deplasare. Cheltuielile de deplasare se suportã de unitatea pentru care se executã activitãţile privind dispozitivele medicale specificate în prezentul ordin.
Pentru unele activitãţi de control prin verificare periodicã se pot încheia şi abonamente, pe bazã de contract, având la bazã contracte în urma negocierii clauzelor privind obligaţiile pãrţilor.
Pentru retragerea cererilor de efectuare a lucrãrilor înainte cu 10 zile faţã de data programatã pentru efectuarea lucrãrii, se vor reţine 50% din valoarea totalã calculatã.

2. Auditul unitãţilor care presteazã servicii în domeniul dispozitivelor medicale


┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ Tarif │
│crt.│ Tipul activitãţii │ - lei - │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │Evaluare dosar pentru audit │ 120 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Unitãţi cu maximum 3 angajaţi │ 700 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Unitãţi cu 3-5 angajaţi │ 1.000 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Unitãţi cu 6-10 angajaţi │ 1.200 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Unitãţi cu 11-20 angajaţi │ 1.400 │
├────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Unitãţi cu peste 21 angajaţi │ 1.600 │
└────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘Tarifele de mai sus sunt valabile pentru o singurã activitate. Pentru fiecare activitate suplimentarã se majoreazã tariful cu 50% din tariful de bazã. Pentru punctele de lucru teritoriale se percep 50% din tariful de bazã pentru primul punct de lucru şi câte 25% din tariful de bazã pentru fiecare din celelalte puncte de lucru de pe aceeaşi cerere.
Tariful pentru reevaluarea activitãţii în cazul unui "raport de inspecţie nefavorabil" este de 50% din tariful de bazã stabilit pentru evaluare.
Valoarea tarifului pentru supravegherea unitãţii va fi de 50% din tariful de bazã stabilit pentru evaluarea iniţialã.

___________

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice